برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9757          2018-11-22 17:12:31

فوری فوری بابل -تهاجم و دستگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی

پنجشنبه ۱ آذر تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با دخالت نیروی سرکوبگر انتظامی و بسیجی ها به خشونت کشیده شد. جوانان بابلی به حمایت از دانشجویان به جمع آنان پیوستند.
خیابان شریعتی از میدان اوقاف تا میدان حمزه در شهر بابل را بطور کامل توسط ماموران یکان ویژه بسته شد.
ماموران دانشجویان معترض را بازداشت کرده و با ماشین های شخصی به مکان نامعلومی بردند.