برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9792          2018-12-10 23:04:05

رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
خبر فوری! رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه چند تن دیگر به نام های امیرعباس آزرم وند، رهام یگانه و کیوان مهتدی ساعتی پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
ما هرگونه یازداشت این عزیزان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنان هستیم.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بامداد سه شنبه بیستم آذرماه ٩٧

https://t.me/vahedsyndica

Telegram
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه