برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9832          2019-01-01 21:04:26

بازداشت سه نفر از فعالین محیط زیست شهر کامیاران

در طی چند سال گذشته تمرکز حکومت روی فشار و ارعاب بر فعالین محیط زیست به شدت بالا رفته و هر ماه چند نفر از فعالین این عرصه را بازداشت میکنند.
روز دوشنبه ۱۰ دی ماه نیروهای امنیتی همزمان به منزل هادی کمانگر و مغازه رضا اسدی و فاضل قیطاسی یورش برده و پس از بازرسی منزل و محل کارشان، آنها را بازداشت کرده‌اند.
بنا به گزارشی که از کولبر نیوز خواندم گویا هادی کمانگر را به طرز تحقیر آمیزی و باپوشاندن گونی به سرش او را با خود برده اند.
بازداشت این فعالین به شدت محکوم است و فورا باید آزاد شوند.