برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9851          2019-01-09 22:42:46

امیرحسین محمدی‌فر سردبیر نشریه‌ی گام، او و همسرش سانازاله‌یاری عضو تحریریه نشریه گام را دستگیر کردند.
در ساعت ۹ امشب مامورین امنیتی با یورش به منزل پدری امیرحسین محمدی‌فر سردبیر نشریه‌ی گام، او و همسرش سانازاله‌یاری عضو تحریریه نشریه گام را دستگیر کردند.

چند هفته قبل هم ماموران امنیتی برای بازداشت آنها تلاش کرده بودند، ولی موفق نشده بودند.

عسل محمدی از اعضای تحریریه نشریه‌ی گام چند روز پیش با وثیقه‌ای سنگین موقتا آزاد شده بود.