برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9884          2019-01-20 16:38:35

اسماعیل بخشی دستگیر شد

خبرگزاری فارس ارگان اطلاعاتی های سپاه از "دستگیری اسماعیل بخشی هنگام فرار از کشور" خبر میدهد! از طرفی حمله به منزل اسماعیل و دستگیری اش را انکار و از طرف دیگر برایش پرونده سازی میکنند. اینها را باید سرجایشان نشاند. حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قُلیان و علی نجاتی و دیگر دستگیر شدگان و سازماندهی اعتراضات در داخل و خارج را در دستور بگذاریم.