برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9929          2019-02-09 12:32:51

انتقال خشونت آمیز چهل نفر از زنان زندان قرچک به زندان اوین

ٖ بازگشت به صفحه اول

انتقال خشونت آمیز چهل نفر از زنان زندان قرچک به زندان اوین

بنابر اخبار رسیده ، امروز شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷، تعداد ۴۰ نفر از زنان زندان قرچک ورامین در حالیکه سرشان توسط گونی پوشانده شده بود به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند.

طبق این گزارش زنان زندانی پس از حمله گارد زندان و استفاده از گاز فلفل و اشک آور، اقدام به آتش زدن پتوها و تخت زندان برای خنثی کردن اثرات این گازها شدند. زنان زندانی قرچک ورامین در حیاط با ماموران درگیر شده و در ادامه ماموران با پوشاندن گونی، آنان را به بند ۲۴۰ منتقل کردند.
همچنین گزارشها حاکی از اعتراضات زندانیان سیاسی و عادی در زندان رجائی شهر کرج و زندان اوین به " عفو عمومی" هست که بدنبال اعلام آن هیچیک از زندانیان سیاسی و بخشنا عادی را شامل نشد.
قابل ذکر است؛ شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۹۷، نیروهای گارد زندان شهر ری (قرچک ورامین) با استفاده از گاز فلفل و اشک‌آور به زنان زندانی در بندهای یک و دو حمله کردند. حمله نیروهای گارد به زنان زندانی به جمعه و شنبه نیز کشیده شده‌است.
گفته شده، ماموران، زنان زندانی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد!