برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9992          2019-03-04 15:15:50

تجمع اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه اتحاد بازنشستگان

ٖ بازگشت به صفحه اول

تجمع اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه اتحاد بازنشستگانامروز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ پا به پای تحصن سراسری معلمان کشور، تجمع اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه اتحاد بازنشستگان و جمعی از دانشجویان حامی کارگر در برابر وزارت کار در اعتراض به دستمزد چند برابر زیر خط فقر، گرانی و تورم برگزار شد.

در این تجمع کارگری شعارهایی در حمایت از کارگران و معلمان زندانی فریاد زده شد.

شعارهاي امروز کارگران و بازنشستگان مقابل وزارت كار:درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شويد

كارگر بيدار است از استثمار بيزار است

كارگر/ معلم/ دانشجوي زنداني آزاد بايد گردند

زنداني هفت تپه آزاد بايد گردد

دولت خيانت مي‌كند مجلس حمايت مي‌كند

مرگ بر ستمگر، درود بركارگر

يك اختلاس كم بشه مشكل ما حل ميشه

خط فقر 7ميليون،دريافتي دو ميليون

از هفت تپه تا تهران كارگران در زندان

دستمزد عادلانه حق مسلم ماست

گراني تورم،شكست كمر مردم

هزينه‌ها دلاريه،حقوقمون رياليه

:نان، كار، آزادي، حق مسلم ماست

..................................................

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهگردهم آئی کارگران شرکت واحد

در راستای تحقق مزد بالای خط فقر و زندگی شایسته

در مقابل وزارت کار

ده صبحِ دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷کارگران شرکت واحد ده صبحِ دوشنبه ۱۳ اسفند ، در راستای تحقق مزد بالای خط فقر و زندگی شایسته در مقابل وزارت کار حضور خواهند یافتفاصله بین دستمزد مصوب و تورم، سال به سال از قدرت خرید کارگران و مزدبگیران کاسته است. در سال جاری با افزایش شدید یکباره نرخ ارز و کاهش ارزش ریال و افزایش شدید مایحتاج زندگی، سیاه ترین دوران کارگران و مزدبگیران رقم خورده است، بطوری که حقوق کارگران تنها قادر است یک چهارم هزینه های حداقلی زندگی را تامین کند.کارفرمایان با پشتیبانی کامل دولت و در غیاب نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار باصطلاح سه جانبه برای تعیین دستمزد کارگران فقط سود بیشتر سرمایه شان را پیگیری می کنند و در این میان کارگران هستند که بیشتر از قبل فقیر تر می شوند تا جایی که حتی در حسرت خیلی از مواد ضروری خوراکی هستند.بنابراین، ما رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در راستای تحقق مزد بالای خط فقر و زندگی شایسته، ساعت ده صبح روز دوشنبه ۱۳ اسفند در مقابل وزارت کار حضور خواهیم یافت.

...................................................

از کانال تلگرامی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه