برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9996          2019-03-06 11:22:18

اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه جان اسماعیل بخشی در خطر است!

ٖ بازگشت به صفحه اولاطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهجان اسماعیل بخشی در خطر است!ادامه بازداشت اسماعیل بخشی شدیدا محکوم است و باید سریعا آزاد شودکارگران و‌هم سرنوشتان؛همانطور که همگی اطلاع دارید اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و عضو سندیکای هفت تپه، تنها به دلیل دفاع از مطالبات به حق کارگران مورد خشم صاحبان سرمایه و مدافعان آنان قرار گرفته است.

اسماعیل بخشی با توجه به فشار های روحی ‌و جسمی که قبلا بر او وارد شده بود ،بعد از آزادی تحت نظر پزشک متخصص برای مداوا قرار داشت .بعد از بازداشت مجدد، اسماعیل بخشی متاسفانه از داشتن درمان پزشکی محروم شده و عدم دسترسی او به پزشک ،صدمات جبران ناپذیری را برای او به دنبال خواهد داشت.متاسفانه دستگاه های امنیتی در تلاش هستند با ایجاد فضای رعب و وحشت و ادامه بازداشت اسماعیل و مستاصل کردن ایشان ،اسماعیل را وادار به اعتراف اجباری کنند. این گونه فشار ها نه تنها زشت و غیر انسانی است بلکه مغایر تمام قوانینی جامعه بشری است.به این فشار بی حاصل خاتمه دهید و به جای تهمت و اعتراف گیری، به فکر معیشت و زندگی میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش باشید که توان خرید مواد غذایی ابتدایی و اولیه زندگی از آنها سلب شده است.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ادامه بازداشت اسماعیل بخشی را محکوم کرده و از تمام کارگران و مردم شریف می خواهد صدای اسماعیل بخشی و تمام کارگران و معلمان در بند باشند.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سه-شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷