کد خبر : 9525          2018-07-19 14:08:24

ادامه اعتصاب کارگران راه‌اهن تبریز؛ کارگران شب در محل اعتصاب ماندند

ٖ بازگشت به صفحه اولاعتصاب کارگران راه‌آهن در تبریز که از روز چهارشنبه آغاز شده، چهارشنبه شب ادامه یافت. اعتصاب‌کنندگان(شامل کارگران راه‌آهن تبریز، سلماس، و صوفیان) پنجشنبه ۲۸ تیر نیز از رفتن به سر کار خودداری کردند. کارگران به سه ماه تعویق مزد، حق بیمه و سنوات ،عدم تسویه حساب مطالبات گذشته و نبود امنیت شغلی معترضند. شرکت پیمانکاری «گسترش راه‌آهن» مزد کارگران را نپرداخته و با تنزل ضریب سختی کار، مزایای شغلی کارگران را نیز کاهش داده است. یکی از کارگرانی که برای شرکت در اعتصاب از سلماس به تبریز آمده بود، نوشته‌ای در دست داشت که در آن پرسیده شده بود: گرسنگی تا کی؟ در پی خصوصی‌سازی راه‌آهن سراسری(رجا)، کارگران بواسطه شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای کوتاه مدت به کار گرفته می‌شوند. اخیرا شرکت تراورس که بخش وسیعی از کارگران راه‌آهن را بکار گمارده مدت قراردادهای کارگران را از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش داده است. حدود سه هزار مهماندار و تعمیرکار قطار نیز در آستانه بیکاری قرار دارند. مشکل تعویق چند ماه مزد و حق بیمه و عدم امنیت شغلی در راه‌آهن سراسری فراگیر استو از سال گذشته چند اعتصاب(سراسری) را در پی داشته است. مدیر شرکت حمل و نقل ریلی راه‌آهن (رجا) در تازه‌ترین واکنش به اعتراضات کارگران، علت اصلی تعویق مطالبات کارگران را بدهی انباشت‌شده رجا و کمبود بودجه اعلام کرده است.