برای آزادیinfo@barayeazadi.com
کد خبر : 12017          2023-11-01 22:33:16

صدور حکم اعدام برای یک متهم همزمان با رهایی ده زندانی از چوبه دار

ٖ بازگشت به صفحه اول
خبرگزاری هرانا – یک متهم به قتل توسط دادگاه کیفری تهران به اعدام و شلاق محکوم شد. برای متهم دوم این پرونده نیز حکم سی ضربه شلاق صادر شده است. از سوی دیگر ده زندانی که پیش تر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با کسب رضایت از اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتمادآنلاین، یک متهم در تهران به اعدام، پرداخت دیه، شلاق و جزای نقدی محکوم شد.

در این گزارش آمده است: مرد جوانی در مهر ۱۴۰۰ به نام “بهراد” با انگیزه مالی دختر جوانی به نام “مریم” را به قتل رساند. متهم بازداشت و کیفرخواست وی به شعبه سیزده دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

در نهایت این متهم از بابت اتهام قتل به اعدام پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم، بابت مثله کردن به پرداخت یک‌ دهم دیه کامل انسان و چهل ضربه شلاق و از بابت خرید و نگهداری سلاح گرم به شانزده ماه حبس و برای نگهداری فشنگ‌ های شکاری به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

همچنین متهم ردیف دوم پرونده از بابت اخفای جسد به یکسال حبس تعزیری و از بابت خرید و نگهداری سلاح به ۱۸ ماه حبس و برای تهیه ابزار مثله کردن برای متهم اصلی به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

رهایی ده زندانی از اعدام در گیلان
به گزارش ایرنا، ده زندانی در گیلان با کسب رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.

مدیر کل زندان های گیلان گفت: “ده زندانی که توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند و طی روزهای اخیر باید حکم آنها به اجرا در می آمد که با تلاش مسئولان قضایی و رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.”

رضا محمدی اصل افزود: “طی امسال ده محکوم به اعدام با رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.”