برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
2021-04-11 12:08:37 اول قدرت‌ها، بعد خُرده‌دولت‌ها؛ ما هیچ، ما در راه / امین حصوری    1
2021-04-11 11:42:21 «ما احتیاج به حمایت از مبارزات طبقاتی دیچیتالی داریم»/مصاحبه‌ با کریستیان فوکس    2
2021-04-10 06:27:56 در باب مطالبات کارگران و ایده اداره شورایی «که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها!»    3
2021-04-10 06:11:23 گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران / مهرداد درویش‌پور    4
2021-04-09 04:33:41 برآمد سرمایه پولی – مالی و نئولیبرالیسم فن‌آوری/ بهروز فراهانی    5
2021-04-08 04:54:43 راه دشوار حق‌مداری / رضا معتمدی    6
2021-04-08 04:49:49 مارکسیسم و شهر نویسنده: جاناتان پراچکه    7
2021-04-07 08:45:19 سه نوع اساسی سوسیالیسم – ریچارد ولف،    8
2021-04-07 08:33:42 چه‌گونه نژادپرستی ابزاری اساسی برای ماندگاری سرمایه‌داری است؟ / ریچارد ولف    9
2021-04-06 04:19:10 اجتماع دست‌ها برای همسایگان، همسنگران و همباوران / افسون همصدایی    10
2021-04-06 04:12:17 راه سوم و جهانی‌کردن / احمد سیف    11
2021-04-05 14:52:47 رویکردی روانشناسانه درباره کسانی که به سیاست روی می آورند /مسعود نقره کار    12
2021-04-05 11:28:31 کمپین خیابانی علیه طرح ضدزن جوانی جمعیت    13
2021-04-04 09:33:34 مشارکت استراتژیک، شیوه چینی برای حداکثری کردن منافع /علی رسولی    14
2021-04-04 08:37:46 علیه «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» / فائقه طباطبایی    15
2021-04-03 08:08:12 «چهره‌ی عریان زن عرب» به‌بهانه‌ی مرگ نوال سعداوی /شکیبا عسگرپور    16
2021-04-02 12:31:14 مطالعات انتقادی اوتیسم/ لیندسِی اُدِل، هانا برتیلسدُتر رُزکْویست، ...    17
2021-04-02 11:00:06 نیروهای کار و تناقض‌های گفتمان فناورانه‌ی جدید / منصوره خائفی    18
2021-04-01 09:56:55 نوال سعداوی: رمان‌نویس، پزشک و کنشگر برجسته‌ی مصری / اَدل نیوسان‌ هورست    19
2021-03-31 12:28:58 سیه روزی سوریه / هانری معمارباشي    20
2021-03-30 10:38:44 مبارزه‌ی طبقاتی و سوسیالیسم در آستانه‌ی چرخشِ سده / کمال خسروی    21
2021-03-30 10:34:06 روسیه: چه‌گونه انقلاب ناکام ماند؟ / کریس هارمن    22
2021-03-29 12:40:26 درباره‌ی مسأله‌ی سازمان و سازمان‌دهی / علی رها    23
2021-03-29 09:21:25 کُمون و رهایی ‌/ شیدان وثیق    24
2021-03-27 09:10:30 مأموریت غیرممکن: حفظ سروری سرمایه در سراسر جهان / اکبر معصوم‌بیگی    25
2021-03-26 09:59:27 دیالکتیک مارکسی در گروندریسه درباره‌ی «مقدمه‌» نیکلاوس به گروندریسه نوشته‌ی: موشه پوستون و هلموت راینیکه    26
2021-03-25 11:49:38 بازگشت تحلیل طبقاتی / پرویز صداقت    27
2021-03-25 11:21:09 گفتگوی مارکس 21 با وینسنت اشترایش‌‌بان پیرامون استراتژی رهایی زنان در گذشته و امروز    28
2021-03-24 07:34:34 دموکراسی در بحران: می‌توان از کارل مارکس کمک گرفت/ برونو لیپولد    29
2021-03-23 11:40:46 کمون پاریس و دیکتاتوری پرولتاریا نوشته‌ی: حسن آزاد    30
2021-03-22 13:09:58 به‌یاد نوال السعداوی / هایده مغیثی    31
2021-03-22 08:40:49 شبیخون قرن علیه زنان: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده    32
2021-03-19 07:35:32 گام دیگری به کام طالبان: نشست مسکو به دنبال چیست؟    33
2021-03-19 06:53:37 چینی البرز و لامپ الوند: گزارش یک سرقت ازپیش طراحی‌شده / احمد سیف    35
2021-03-18 06:21:21 چند پرسش در باره مزد 1400 از : کاظم فرج الهی    36
2021-03-18 06:05:18 تأملی در حواشی نقد «فلسفه‌ی حق» هگل / علی رها    37
2021-03-17 11:31:44 کمون پاریس: بدیل ممکن نوشته‌ی: مارچلو موستو    38
2021-03-16 13:05:53 بازخوانی کمون پاریس (3) – میراث کمون / سعید رهنما    39
2021-03-16 13:02:33 یووال نوح هراری و درس عبرت از یک سال زندگی با ویروس کرونا    40
2021-03-15 11:42:27 علی بابا، حماسه چینی / Jordan Pouille    41
2021-03-15 10:49:10 روان‌شناسیِ انتقادیِ آلمانی به‌عنوان روان‌شناسیِ رهایی‌بخش / چارلز.و تولمن    42
2021-03-14 13:44:43 بازخوانی کمون پاریس (2) – برقراری کمون / سعید رهنما    43
2021-03-14 05:11:20 کمون دیوارها را در می نوردد / Mathilde Larrère    44
2021-03-13 13:11:26 وضع کنونی، چشم‌اندازها و راه‌کارها احتمال ماندگاری جمهوری اسلامی و مواجهه‌ی چپ انقلابی با آن / جلیل شکری    45
2021-03-13 13:05:51 بازخوانی کمون پاریس / سعید رهنما    46
2021-03-12 09:16:47 مارکسیسم و آنارشیسم در عصر بحران نئولیبرالیسم/ سایمون چوت    47
2021-03-12 08:54:30 رزا لوکزامبورگ در 150 سالگی / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف    48
2021-03-11 09:31:34 کلیترسی، شورشی علیه خوانش مردانه از بدن زن / شیوا عاملی راد    49
2021-03-11 09:23:18 ایدئولوژی «باید و نبایدهای» سنتی چپ / فرنگیس بختیاری    50
2021-03-10 07:25:09 آینده خاورمیانه چگونه خواهد بود؟    51
2021-03-09 12:36:43 از آزارهای جنسی تا خشونت‌های ناموسی / مریم فومنی    52
2021-03-09 10:30:13 اتوریته، در آن‌سوی نافرمانی / خسرو پارسا    53
2021-03-08 07:31:15 عادت ماهانه: یک انگ از دو منظر دین و زبانشناسی / شکوفه تقی    54
2021-03-08 07:10:04 فمینیسم، رئالیسم انتقادی و چرخش زبانی | کارولین نیو    55
2021-03-07 10:39:57 ساخت جنسیت، بدن و سکسوالیته در ایران: میان ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی / آزاده کیان    56
2021-03-07 10:24:44 فمینیسم و چپ: «مسئله‌ی زن» در ترکیه‌ی دهه‌ی 1970 / نارین بغدادلی    57
2021-03-06 10:52:25 حرمسراهای دنیای امروز: روابط ناممکن در دنیای ناممکن / شیرین کریمی    58
2021-03-06 05:49:21 انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟! (پیرامون ارزیابی دکترآجودانی از انقلاب بهمن و مشروطه) / تقی روزبه    59
2021-03-05 10:39:09 شکاف جنسیتی؛ تولید و بازتولید استعاره‌ی زن-مادر /:‌مهسا اسداله‌نژاد    60
2021-03-05 10:29:37 قدرت موسسات داروسازی حق ثبت کشف، مانعی در راه واکسن برای همه / Frédérick Stambach، Pierru & VERNAUDON    61
2021-03-04 12:50:14 آغاز سال چهارم به مناسبت صد و پنجاهمین سالگرد زادروز رُزای سرخ    62
2021-03-04 12:46:06 هفت‌تپه: گزارش یک سرقت از پیش‌ طراحی‌شده / احمد سیف    63
2021-03-03 12:25:20 «کجایم من؟» نویسنده: برونو لاتور    64
2021-03-02 12:47:44 آن‌چه در حزب باید تغییر کند / لویی آلتوسر    65
2021-03-01 11:26:52 کاظم فرج‌اللهی: تحمیل سرکوب مزدی دره فقر را عمیق‌تر می‌کند    66
2021-03-01 10:58:03 ‌بازخوانی اثری از تئودور آدورنو ستارگان به زمین می‌آیند/ زهره عزیزآبادی    67
2021-02-28 10:45:11 مفهوم «عصر ظلمت» نزد هانا آرنت / مهدی خلجی    68
2021-02-28 10:33:45 رسانه‌ی آلترناتیو در دهه‌ی سوم قرن بیست‌ویکم / همایون ایوانی    69
2021-02-27 11:50:53 "مزد توافقی؛ آزادی مطلق نئولیبرالی در مقررات زدایی از روابط کار " / وبلاگ کار در ایران    70
2021-02-27 10:54:14 دموکراسی لیبرالی یا ساختار شورایی/ ناصر پیشرو    71
2021-02-26 11:13:51 بافت‌گردانیِ نئولیبرالیسم و ماهیتِ مفهومیِ روزافزونِ گفتمان / مایکل کرژنفسکی    72
2021-02-26 10:22:52 پیوندهای نفت و سیاست / پیمان جعفری    73
2021-02-25 13:35:39 «ایکار» یا دموکراسی ناممکن آمریکای لاتین / زناود لامبرت    74
2021-02-24 10:21:35 پایه‌ریزی انقلاب زنان کمون‌های زنان در کانتون عفرین / مگان بودت    75
2021-02-24 10:17:03 محمد مصدق، از صفحه‌ی تاریخ تا صحنه‌ی تئاتر / ناصر رحمانی‌نژاد    76
2021-02-23 15:20:44 رهبران جدید لیبی چه کسانی هستند ؟ / Jalel Harchaoui    77
2021-02-23 15:10:49 درباره کشتار سراوان / کامران متین    78
2021-02-22 10:40:21 سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد/ انزو تراورسو    79
2021-02-22 10:31:06 بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن؟ / محمد مالجو    80
2021-02-21 09:49:20 نگاهی انتقادی به فمینیسم اروپامحور و مرکزگرا / سمیه رستم پور    81
2021-02-21 09:37:46 از ایران فرهنگی تا شهروندی فرهنگی – مواجهه‌ی چپ با مسأله‌ی حق تعیین سرنوشت چگونه باید باشد؟    82
2021-02-20 11:18:21 روشنفکر: ناسزای سیاسی و فرهنگی / مسعود نقره‌کار    83
2021-02-19 11:56:42 هسته مخفی سوسیالیست: ساختار و وظایف    84
2021-02-19 11:03:13 تشخیص سیاسی – بسیج اجتماعی – آمادگی برنامه‌ای: جمع‌بست تجربی / بهزاد کریمی    85
2021-02-18 11:15:52 برده‌داری مدرن در دولت‌شهرهای خلیج فارس برنارد فریمون    86
2021-02-18 09:05:44 بیگانه‌سازی و دیکتاتوری پرولتاریا / فیلیپ جی. کین    87
2021-02-17 12:25:50 ویژگی شیوه های مزد نئولیبرالی ضد قانونی و ضد کارگری است !    88
2021-02-17 09:54:47 نقدی بر ایدئولوژیِ روانشناسی‌گرایی و روان‌درمان‌گرایی در گفتار ملکیانیسم    89
2021-02-16 12:28:56 سه سوال درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۰/ کمیته عمل سازمانده کارگری    90
2021-02-16 11:27:39 لوکاچ، زمانمندی، پرولتاریا / فرانک فیشبک    91
2021-02-15 12:13:03 مزد عادلانه؛ حق مسلم و سهم از ارزش تولید شده است نه هدیه ای از سر خیر خواهی / کاظم فرج الهی    92
2021-02-15 12:04:29 چاوز و دولت کمونی نوشته‌ی: جان بلامی فاستر    93
2021-02-14 10:02:27 هویت ملی، شهروندی و کاستی‌های دموکراتیک در قانون اساسی / عباس ولی    94
2021-02-14 09:57:18 در نقد رادیکالیزم مستقل از اردوی کار. نوشته‌ی: افتخار    95
2021-02-13 11:56:10 کنش تحتِ انقیاد نویسنده: بهاره بشارتی    96
2021-02-12 12:27:01 رسالت آموزگار سیاسی / پل ریکور    97
2021-02-11 10:02:26 گره‌گشایی از طبقات متوسط در ایرانِ پساانقلابی / کوان هریس    98
2021-02-11 09:38:52 مالکیت، نیازها و کار در جامعه‌ کمونیستی دیدگاه مارکس/ شان سایرز    99
2021-02-10 10:50:08 آینده‌ی لیبرالیسم / تیموتی گارتون اش    100
2021-02-10 10:48:23 معنای جنبش فدائی برای «ما» اکنونیان و در متن التقاط چپ نو و سنتی/ فرج سرکوهی    101
2021-02-09 11:07:26 مارکس، سکولاریسم و جامعه‌ی مدنی / علی رها    102
2021-02-08 09:37:32 پرونده ویژه بودجه ۱۴۰۰    103
2021-02-07 13:01:03 آیا سرمایه‌داریِ سبز امکان‌پذیر است؟ / فرد مگداف - جان بلامی‌فاستر    104
2021-02-06 12:23:58 چرا انقلاب بهمن یک انقلاب ارتجاعی بود؟ / ھدايت سلطان زاده    105
2021-02-06 11:48:00 روایت‌هایی دیگر از حکایت فداییان / علیرضا بهتویی    106
2021-02-05 11:24:17 فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی / بهروز فراهانی    107
2021-02-05 11:21:02 بن‌بست دولت‌ توسعه‌گرا در ایران سده‌ی چهاردهم / سیدرحیم تیموری    108
2021-02-04 08:07:25 مراقبت کن: تنظیماتی‌سازی دولت در آستانه‌ی زیست‌سیاست ایرانی / حسام سلامت    109
2021-02-04 08:03:16 ماجرای گیم‌استاپ: خط بطلانی بر توهم امکان یک سرمایه‌داری دموکراتیک / لوک سَوِج    110
2021-02-03 09:04:39 دورویی اسرائیل در همبستگی با کردها / سحر واردی    111
2021-02-03 06:57:05 شهر اشتراکی: تحقق یک رویا گفت‌وگویی با جنیفر لموس و خوزه لوئیس سیفونتس    112
2021-02-02 10:34:16 پداگوژی‌های مارکسیستی فمینیستی فاشیسم و ضدفاشیسم / شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر    113
2021-02-02 08:47:45 چماق پرونده‌سازی، بالای سر کارگران نویسنده: ثمر فاطمی    114
2021-02-01 08:37:05 راست‌گرایی ناوالنی و اعتراض علیه پوتین: چپ‌ها چه می‌گویند؟    115
2021-02-01 08:01:34 «بوسه بر کاکل خورشید» / پیمان وهاب‌زاده    116
2021-01-31 09:39:24 روژاوا: انقلابی برای تمامی خلق‌ها نوشته‌ی: کیومرث زمانی    117
2021-01-30 12:56:04 معامله‌ی برگزیت/ مایکل روبرتز    118
2021-01-30 12:48:19 هویت و ازخودبیگانگی / خسرو پارسا    119
2021-01-29 07:06:52 مروری بر اندیشه‌های لطیف حسنی، مدافع حقوق اتنیکی آذربایجانی‌های ایران / میثم بادامچی    120
2021-01-29 07:02:01 برنامه‌ریزی سوسیالیستی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نوشته‌ی: آلن کاترل و دبلیو. پل کاک‌شات    121
2021-01-28 06:33:29 نولیبرالیسم: یک پروژه‌ی ایدئولوژیک / حسن آزاد    122
2021-01-27 10:48:33 تصفیه در حزب کارگر انگلستان / Owen Hatherley    123
2021-01-26 11:57:59 مالتیتود و متروپلیس نویسنده: آنتونیو نگری    124
2021-01-26 10:08:44 مارکس، اشتیرنر، فلسفه و انقلاب / علی رها    125
2021-01-25 10:23:27 سرشت‌نشان‌های نولیبرالیسم در ایران / حامد سعیدی    126
2021-01-25 09:40:27 فراتر از فمینیسم؟ ژنولوژی و جنبش آزادی زنان کورد / نادیه العلی و ایزابل کیسر    127
2021-01-24 10:46:09 اهمیت فوتبال در اقتصاد جهانی در عالم‌گیری کرونا / آسو جواهری    128
2021-01-24 10:32:20 قانون سکوت، انتقاد از اسرائیل را خفه کرده است / جان اشترن    129
2021-01-23 09:41:51 «نونامی» (نظام دانش‌بنیاد) و آینده‌ی کار و اجتماع / سعید رهنما    130
2021-01-23 07:45:15 نظاره‌ی اطفال؛ نظارت ابدان / نرگس ایمانی    131
2021-01-23 07:37:09 از طبقه‌ در خود به طبقه برای خود نوشته‌ی: مگنوس نیلسون    132
2021-01-22 08:02:00 از فاشیسم به پسافاشیسم نویسنده: انزو تراورسو    133
2021-01-21 15:08:41 تونس، وسوسه احیای نظم سابق/ تيري بريزيون    134
2021-01-21 06:59:09 بلای خصوصی‌سازی / احمد سیف    135
2021-01-20 13:19:00 قانون ارزش در گذار از سرمايه‌داری صنعتی به سرمايه‌داری نوین / کارلو ورچه‌‌لونه    136
2021-01-19 12:00:31 فروافتادن و بازایستادن / کاظم فرج‌الهی    137
2021-01-19 09:23:12 پاسخی به نوشته لیلا حسین‌زاده – حسن مرتضوی    138
2021-01-18 04:24:53 جنبش دانشجویی و سنجش یک «چشم انداز». نقدِ نوشته ی یاشار دارالشفا و لیلا حسین زاده. نویسنده: پیروت    139
2021-01-18 04:12:31 جابه‌جایی در مکان، حرکت در زمان مهاجرت ایرانیان در صد سال گذشته / علیرضا بهتویی    140
2021-01-17 05:35:24 زنده باد انقلاب! / جرمی پاپکین    141
2021-01-16 09:41:54 یافتن پیشوا: ایمان به هیتلر، چه آن زمان و چه اکنون / تیم کِرک    142
2021-01-16 07:35:44 در پناه گذشته‌ی موهوم: رضاشاه در داوری تاریخ / رضا جاسکی    143
2021-01-15 06:42:06 به‌دست‌گرفتنِ تمامِ قوه‌ی مجریه نویسنده: مهسا اسداله‌نژاد    144
2021-01-14 10:26:50 دگرباشان ایرانی: لزوم صعود از «قربانی دیگران» به «ناجی خود» / مهدیس صادقی پویا    145
2021-01-14 10:24:22 تقسیم ثروت جهانی در سال 2020 نوشته‌ی: مایکل روبرتز    146
2021-01-13 09:12:03 «گذر عاشقانه‌ی عمر» نوشته‌ی خدیجه‌ مقدم؛ از تعاونی‌های زنان تا مادرانِ مخالف اعدام / مریم فومنی    147
2021-01-12 13:34:03 تکرار آمریکایی تراژدی آلمانی ؟ / پیران آزاد    148
2021-01-12 07:21:20 چشم‌انداز «قدرتِ شورایی» در جنبشِ کارگری ایران/ نسرین و سام سالور    149
2021-01-11 12:11:13 تداوم «ایران» از نظر تاریخ اندیشه؛ «ملی‌»گرایی فلسفی جواد طباطبایی/ میثم بادامچی    150
2021-01-11 11:38:30 سده‌ی جنبش‌های اجتماعی در سرزمینی که شتابان به‌سوی زوال تمدن می‌رود / پیمان وهاب‌زاده    151
2021-01-10 12:03:52 «ترجمانِ فاجعه» بحران محیط زیست در ایران/ علی کشتگر    152
2021-01-10 11:58:58 در برابر بازگشت به الگویِ تولیدِ پیش از بحران / برونو لاتور    153
2021-01-09 08:27:17 آزادی بیان و محرومیت از حضور در فضای مجازی / فرج سرکوهی    154
2021-01-09 06:46:47 تعلق داشتن، تعلق نداشتن بررسی.مسئله‌ی انتگراسیون / محمدرضا نیکفر    155
2021-01-08 09:54:23 آشوب در کنگره و دستاورد احتمالی آن برای دمکراسی آمریکا / حبیب حسینی‌فرد    156
2021-01-08 09:09:45 آيا جو بايدن جرات بازگشت به توافق هسته اي ايران را خواهد داشت؟ / سيلون سيبل    157
2021-01-07 11:57:00 معاصر شویم پیرامون جنبش چپ دانشجویی دهه‌ی 90 / البرز مشیری    158
2021-01-07 11:51:19 روییدن از گور مفاهیم کهنه / هایده مغیثی    159
2021-01-06 09:35:18 اعضای نامرئی جامعه: زنان خانه‌دار / بنفشه چراغی    160
2021-01-06 09:25:50 جوابیه‌ای به یک نانقد در نقد مطلب «در دفاع از استقلال چپ انقلابی» /: لیلا حسین‌زاده    161
2021-01-05 12:51:21 عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل یعنی استثمار/ نسرین هزاره مقدم    162
2021-01-05 11:37:51 مارکس، انگلس و حکایت پرماجرای جلد اول کاپیتال / علی رها    163
2021-01-04 09:54:40 «رگ‌های زمین، رگ‌های ما» / محمد صفوی    164
2021-01-03 09:08:15 دارالخلافه یا خانه‌ی ملت / نازآفرین توکلی    165
2021-01-02 09:41:18 ریشه‌های محلی تحولات اقتصادی و ساخت ثروت جمعی تغییر در سیستم / جو گاینان مارتین اونیل    166
2021-01-02 09:29:26 جدالی دوباره بر سر یک نام: «نئولیبرالیسم»/ عباس شهرابی فراهانی    167
2021-01-01 11:02:39 اعتصاب اسنپ‌فود و ناگفته‌هایی از استارتاپ‌های کشور    168
2021-01-01 10:35:54 «شکوه پادرجائی» شاملو و سیاست از نگاه من/ خسرو پارسا    169
2020-12-31 10:08:08 همهٔ شکل‌های فعالیت طبقهٔ کارگر* نوشتهٔ ویجی پراشاد    170
2020-12-30 12:02:21 یک گام به پیش، دوگام به پس باراک أوباما در خاورمیانه/ بودین لوس    171
2020-12-30 11:49:34 تحول صدساله‌ی صنعت در ایران / سعید رهنما    172
2020-12-29 12:24:45 بررسی دلایل فقدان قدرت چانه‌زنی کارگران جنوب؛ تشکل که نباشد قدرت در دستِ «منپاوری‌ها» است! / نسرین هزاره مقدم    173
2020-12-29 10:59:32 مارکس و صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری/ اریک جی. هابسبام    174
2020-12-28 10:45:00 دختر/ زن/ «مادر تنها»ی خیابان انقلاب (یادداشتی برای واکاوی جنبه‌ای از کنش ویدا موحد) نویسنده: روزبه آقاجری    175
2020-12-27 09:32:35 چالش ها و فرصت ها در دوره ای سرنوشت ساز / روبن مارکاریان      176
2020-12-26 14:01:31 آسیب‌شناسی روشنفکران ایرانی / مسعود نقره‌کار    177
2020-12-26 13:54:54 درباره‌ی آزادگی و نافرمانی / خسرو پارسا    178
2020-12-25 09:25:29 در دفاع از استقلال چپ انقلابی نوشته‌ی: علی مسیو    179
2020-12-24 12:26:10 هیچ مبارزه ای بدون برخورد به سیاست و قدرت دولتی امکان پیشرفت ندارد / گروه اتحاد بازنشستگان •    180
2020-12-23 11:53:47 فاجعه های بودجه ۱۴۰۰ / حسین راغفر    181
2020-12-23 11:32:17 نقش دولت در غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران / فرهاد نعمانی    182
2020-12-22 12:48:06 زن عرب خوزستانی در کشاکش سلطه و ستم / آفاق ربیعی زاده    183
2020-12-22 11:31:20 بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند / پرویز صداقت    184
2020-12-21 10:37:14 درباره «ناجی شریفی زیندشتی، کارتل هروئین یا کارگزار میت و سپاه قدس / هژیرپلاسچی    185
2020-12-21 07:43:45 دشواری پنهان شغل پرستاری؛ از اجبار پرستاران به آرایش تا تذکر حجاب/ نیلوفر حامدی    186
2020-12-20 10:06:56 فرقه دموکرات آذربایجان و حزب توده ایران / ارواند آبراهامیان    187
2020-12-20 08:37:52 شانزدهمین شماره‌ی فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی    188
2020-12-19 15:15:39 وضعیت زنان عراقی در فراز و فرود تغییرهای سیاسی / نادیا محمود    189
2020-12-19 07:18:08 هوش مصنوعی و انتزاعِ «کارِ شناختی-فکری» / آلن ف. بلک‌وِل    190
2020-12-17 12:57:34 شخصیت و فعالیت‌های دکتر «محمد ملکی» / نرگس محمدی    191
2020-12-17 12:43:14 خشن‌ترین چهره‌ی نئولیبرالیسم از پرده بیرون آمده/ دستمزد ناچیز، بدون بیمه و بدون مقرری بیکاری! نسرین هزاره مقدم    192
2020-12-17 05:27:18 آیا کارگران به افزایش ۴۰ درصدی دستمزد رضایت می‌دهند؟ نسرین هزاره مقدم    193
2020-12-16 10:16:19 با طبقه یا بدون طبقه واگشایی تفسیر ژانوسی مارکس از تعاونی‌های کارگری نوشته‌ی: مینسون جی    194
2020-12-15 12:40:17 دفاعیات شکرالله پاک‌نژاد: پنجاه سال بعد / ل فغفوری. ش نصیری    195
2020-12-15 06:24:03 نوشتن از رنج‌های نامرئی‌شده مصاحبه با سُرژ شالاندون    196
2020-12-14 08:11:39 درباره‌ی فیلم «این بامداد خسته»ی فرشاد فداییان / اکبر معصوم بیگی    197
2020-12-14 07:52:37 پیشرَویِ کالایی‌سازی – نوشتهٔ اورسولا هیوز    198
2020-12-13 11:21:04 جمهوری اسلامی و دستگاه پروپاگاندا؛ راهپیمایی اربعین / علی اکبر ابراهیمپور    199
2020-12-12 10:19:00 ناظر جرم، شریک جرم است / دنیس کلاین    200
2020-12-12 07:20:48 سازمان‌های مردمی در کمون پاریس نوشته‌ی: یوجین شولکیند    201
2020-12-12 05:19:10 21 آذر، « روز نجات آذربایجان» ؟؟ – نمایش در دو پرده / شهاب برهان    202
2020-12-11 12:11:58 سبد معیشت در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید/ نسرین هزاره مقدم    203
2020-12-10 10:37:12 بخوان ببین چه کسی را کُشتیم / محسن حکیمى    204
2020-12-08 09:34:29 کالای «نیروی کار» پالایش گفتمان نقد نوشته‌ی: کمال خسروی    205
2020-12-07 13:37:20 دیگر نمی‌توان صبر کرد / نوام چامسکی    206
2020-12-07 09:07:45 «زمان آن رسیده است که مارکس و کمونیسم را به بحث های عمومی جامعه باز گردانیم» برنارد واسور    207
2020-12-06 10:09:23 سه پایه‌ی جریان صنفی نوشته‌ی: کیان محمدی    208
2020-12-05 12:09:06 تزهایی درباره‌ی تاثیر بنیامین بر نظریه‌ی انتقادی / میشل لووی    209
2020-12-04 11:10:34 نگاهی به یک آیین‌نامه: آیا روزی اخراج کارگران «غیرممکن» خواهد شد؟! – نسرین هزاره مقدم    210
2020-12-04 10:28:39 یوتوپیا و مسیحاباوری نوشته‌ی: دانیل بن‌سعید    211
2020-12-03 09:53:05 انتخابات آمریکا پیروزی تلخ دموکرات ها / سرگیی حلیمی    212
2020-12-02 11:52:02 «درباره‌ی اعتصاب رانندگان پیک موتوری اسنپ‌فود» نویسنده: روزبه آقاجری    213
2020-12-01 15:51:09 فمینیسم، فوکو و تجاوز / هالی هندرسن    214
2020-11-30 12:03:43 دهکده‌ی‌ زنان: ژنوار /: وبسایت کمون انترناسیونالیست    215
2020-11-30 11:58:42 در قرن بیست‌ویکم چطور می‌توان سوسیالیست بود؟ / ویوک چیبر    216
2020-11-29 11:41:46 لعنت به کار نویسنده:جیمز لیوینگستون    217
2020-11-29 09:16:39 نه! نه! به یاد والاترین نمونه‌های مقاومت / آرنون گرونبرگ    218
2020-11-28 05:42:47 نامه‌ای از انگلس به مارکس به‌مناسبت دویستمین سالگرد زادروز انگلس    219
2020-11-27 12:13:48 بحران جهانی سرمایه‌داری و پدیده‌ای به‌نام ترامپ / کریم پورحمزاوی    220
2020-11-27 06:55:43 سیاست در سرشت مارادونا / اليويه پيرونه    221
2020-11-25 12:23:01 زنان و انقلاب در خاورمیانه / شهرزاد مجاب    222
2020-11-25 07:50:55 خرید، حالم را خوب می‌کند «نقدی جامعه‌شناختی بر وضعیت خرید در ایران» / بشیر خادم‌لو    223
2020-11-24 13:23:53 بایدن و چشم‌انداز خاورمیانه / شاهین کریمی    224
2020-11-23 14:23:34 «تاریخ و آگاهی طبقاتی» لوکاچ و زمینه‌ی تاریخی آن / رودُلف شلزینگر    225
2020-11-23 09:28:07 خیز سبزهای آلمان برای قدرت؛ گشودن آغوش به همه سو؟ / حبیب حسینی‌فرد    226
2020-11-22 10:57:44 چگونه کووید-١٩ اقتصاد را باز سازی می کند / روبرت بویر    227
2020-11-22 09:54:30 انتخابات امریکا و پی‌آمدهای آن برای خاورمیانه / یاسمین میظر    228
2020-11-21 09:30:19 مبانی سوسیالیسم و جنبش کارگری آلمان»1848 ـ 1920″/ هوف روگر    229
2020-11-20 09:28:25 اشغال کنید،‌ مقاومت کنید،‌ تولید کنید / معصومه دستفروشان    230
2020-11-20 09:23:02 برنامه هسته ای ایران، چالشی دشوار برای جو بایدن / فرانسوا نیکولاود    231
2020-11-19 15:32:26 تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا | امین حصوری    232
2020-11-19 08:21:20 آیا رودروی ترکیه ، روسیه همچنان مرشد بازی در قفقاز باقی می ماند ؟ / بایرام بالچی    233
2020-11-18 12:19:24 یک سال پس از آبان / پرویز صداقت    234
2020-11-18 12:15:43 نبرد پنهان برای هژمونی بررسی تلاش‌های دو جریان سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب نوشته‌ی: تارا بهروزیان    235
2020-11-17 11:48:59 «دیالکتیک طبیعت» انگلس در دوره‌ی آنتروپوسین / جان بلامی فاستر    236
2020-11-16 09:08:10 «قرنطینه بزرگِ» ویرانگر در جهان سوم / ژیلبر آشکار    237
2020-11-16 08:58:13 علیه جرم‌انگاریِ نقدِ سیاسی؛ تأمّلی درباره‌ی آزادیِ مردم در نقد حکمرانان نویسنده:‌ مهدی سمائی    238
2020-11-15 10:46:22 چپ‌های «نجس» و مذهبی‌های «خرده‌بورژوا» / علیرضا بهتویی    239
2020-11-15 10:43:02 آبان‌هایی دیگر ؟ نوشته‌ی: جلیل شکری    240
2020-11-15 09:27:34 انتقال محمد مقیسه، جنایتکارعلیه بشریت به دیوان عالی کشور/ ایرج مصداقی    241
2020-11-14 07:09:24 وضعیت کارگران در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی / محمد صفوی    242
2020-11-13 11:59:11 تهاجم سازمان‌یافته به حقوق کارگران / کاظم فرج‌الهی    243
2020-11-13 07:13:31 اتحاد را فراموش کنید: انتخابات‌ همچون فرصتی برای انتقام‌/ ویلیام دیویز    244
2020-11-12 10:59:51 به بهانه کاریکاتورهای محمد، نوشته جواد جواهری    245
2020-11-12 07:16:13 درنگی در تاریخ و آگاهی طبقاتی / لوسین گلدمن    246
2020-11-11 10:55:52 بایدن، برجام ۲ و چشم‌انداز آلترناتیوسازی از بالا / کمیته عمل سازمانده کارگری    247
2020-11-10 11:05:16 در باب اهمیت اتحادیه‌های صنفی / مارک آر ریف    248
2020-11-10 10:25:24 دیالکتیک نوپدیدگرایانه‌ی انگلس / کان کانگال    249
2020-11-09 09:48:30 جایگاه ایالات متحده در نظم جهانی پیشِ رو / اولیور زایک    250
2020-11-09 09:30:16 گروندریسه فراسوی سرمایه؟ مارکسِ نِگری و مسئله‌ی ارزش / دیوید ایدن    251
2020-11-08 07:33:52 آخر بازی برای دونالد ترامپ / جودیت باتلر    252
2020-11-07 09:06:00 در گرامی‌‌داشت یاد و آرمان آبان ۹۸ / کارگاه دیالکتیک    253
2020-11-06 12:45:24 فریدریش انگلس و میراث ماندگار او / سعید رهنما    254
2020-11-05 13:33:44 در همبستگی با جرمی کوربین* / بارنبی رین    255
2020-11-04 07:43:23 نتیجه ای که پذیرفته نخواهد شد / سرگبی حلیمی    256
2020-11-04 07:34:06 جالب، اما تأسف‌بار نقدی بر مصاحبه‌ی محمد مالجو با سایت «میدان» نوشته‌ی: جمال محبوب    257
2020-11-03 10:06:57 آقای رئیس جمهور در توئیتر چه می‌کند؟ ترامپ و پرنده آبی / مریم محمدزاده    258
2020-11-02 13:55:32 به‌سوی اقتصاد پسانولیبرالی در بریتانیا / احمد سیف    259
2020-11-02 10:20:49 چند دستگی لبنانی ها میان وفاداری طرفدارانه و میل به تغییرات سیاسی / Mortada Alamine    260
2020-11-02 10:13:10 درباره‌ی لزوم تعامل نگرش‌های دینی و عرفی / یورگن هابرماس    261
2020-11-01 08:54:39 مارکس ناشناخته نوشته‌ی: مارتین نیکلاوس    262
2020-10-30 14:17:01 کرونا و نظریه‌ی مارکسیستی تورم / مایکل رابرتز    263
2020-10-30 05:04:48 خرافات مدرن در بررسی و نقد آرای سعید رهنما نوشته‌ی: م. بیگی    264
2020-10-29 09:48:49 نسرین ستوده؛ الگویی جهانی برای دفاع بی‌قید و شرط از حقوق بشر فرناز سیفی در گفتگو با کارگردان مستند «نسرین»    265
2020-10-29 04:41:29 رفراندوم قانون اساسی در شیلی؛ آغازی درخشان برای راهی ناهموار/ حبیب حسینی‌فرد    266
2020-10-28 09:08:06 کودتایی برای چپاول منابع طبیعی / گفت‌وگو با لوییس آرسی    267
2020-10-27 11:18:19 زنان، ناسیونالیسم و جنسیت‌زدگی / آفاق ربیعی زاده    268
2020-10-26 11:50:40 تحت نظر مسکو / هلن ریچارد    269
2020-10-25 12:11:46 کرونا، گره‌گاه و تبلور بحران‌ها در دنیای علم و فناوری / اسماعیل قنواتی    270
2020-10-25 08:05:42 فناوري اينترنت را چه کسي کنترل خواهد کرد؟ نبرد ژئوپوليتيک برسر G5 / اوگنی موروزف    271
2020-10-24 05:36:23 واقعیت نژادپرستی، رنگِ پوست و سیاست ضدتبعیضِ بورژوایی مصاحبه با: بافتا ساربو    272
2020-10-23 10:51:03 خطیرترین لحظه‌ی تاریخ / نوام چامسکی    273
2020-10-22 10:55:02 جنگِ قره‌باغ در لبه‌ی اروپا آغاز شده است؛ عقبه‌ی آن چیست/ توماس دی وال    274
2020-10-22 10:38:06 تبلیغ، ایدئولوژی و هنر / آرنولد هاوزر    275
2020-10-22 10:34:42 روش گرایش آنتاگونیستی نوشته‌ی: آنتونیو نگری    276
2020-10-21 10:13:23 سرکوب سازمانیافته پاسخی از سر استصال به بن بست تمام عیار حاکمیت اسلامی / ارژنگ بامشاد    277
2020-10-21 09:40:18 چرا دانشگاهیان ترکیه نسبت به اخراج و سرکوب همکاران خود سکوت کردند؟ / کایا گنچ    278
2020-10-19 07:05:36 نقد مارکس و انگلس بر دموکراسی سرشتِ ماتریالیستی درک آن‌ها از خودمختاری / واسیلیس گرولیوس    279
2020-10-18 09:43:03 داغلئق قره باغ چگونه ابداعً شد / احمد رحیمی    280
2020-10-18 09:32:09 نتیجه ای که پذیرفته نخواهد شد / سرگّّبی حلیمی    281
2020-10-16 11:42:28 طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد    282
2020-10-16 09:04:10 هنگامی که ترس و نفرت حکمفرما می شود آمریکای دستخوش جنون / توماس فرانک    283
2020-10-15 08:59:39 در ستایش مارکس نوشته‌ی: تری ایگلتون    284
2020-10-15 08:56:47 اقتصاد سیاسی متن باز – متن بسته / رسول قنبری    285
2020-10-14 08:51:52 مصاحبه با جیمزکنت گالبرایت « برتری یک بنیاد بهداشتی با بودجه مناسب بروشنی مشاهده می شود»    286
2020-10-13 10:56:18 مروری بر نقد مارکسیستیِ قانون نویسنده: مهدی سمائی    287
2020-10-12 13:50:50 «سرنگون باد نظام بانکی» / دوحا شمس    288
2020-10-12 10:47:27 معمای بهره‌وری: روایت یک دور تسلسل / احمد سیف    289
2020-10-11 07:08:27 کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده‌شدن / نانسی فریزر    290
2020-10-11 07:02:54 نظریه‌‌های ارزش اضافی -فیزیوکرات‌ها نوشته‌ی: کارل مارکس    291
2020-10-10 05:37:12 خاستگاه ناسیونالیسم کرد / عباس ولی    292
2020-10-10 05:31:07 خانم عبادی و سربریدن حقیقت و حقوق بشر در پای اتحاد مستبدان / فرج سرکوهی    293
2020-10-09 05:29:02 استالینیسم چطور مارکسیسم را تحریف کرد /: دنیل تیلور    294
2020-10-08 07:11:32 ریشه‌های جنگ کنونی آذربایجان و ارمنستان / راب جونز    295
2020-10-07 12:11:00 از مردان خلع سلاح کنید! مردان، خلع سلاح شوید ! / بیانیه‌ ابتکارعمل مردانگی انتقادی شهر داتچا    296
2020-10-07 06:05:12 فلسطين و جهان عرب. مسئول شکست کيست ؟ Hani Al-Masri    297
2020-10-04 10:42:34 تعلیم و تربیت نقادانه در پاس‌داشت روز جهانی معلم / فرنگیس بختیاری    298
2020-10-04 10:32:52 اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران / حامد سعیدی    299
2020-10-03 09:50:58 مقاومت، ايستادگي و پايداري / آلن گرش    300
2020-10-03 09:42:14 علیه تجاوز و تمامی ستم‌ها / عاطفه رنگریز    301
2020-10-03 04:04:03 شهاب برهان: شرم ام باد از شهر ام تبریز: «مرگ بر ارمنی! مرگ بر ارمنی!»    302
2020-10-02 11:49:32 اعتصاب به مثابه حق، ابزاری برای چانه زنی جمعی    303
2020-10-02 11:46:22 شش چهره‌ی گاندی / راگو کومار    304
2020-10-01 09:32:37 ملي گرا در داخل نوکر در خارج رهبران مستقل قلابي /سرژحلیمی    305
2020-10-01 09:18:41 استراتژی و سیاست ‌ از مارکس تا بین‌الملل سوم / دانیل بن‌سعید    306
2020-09-30 09:09:24 اردوگاه پناهندگی موریا و نوزایش تاریخ استعمار اروپا / یولانده یانسن و شاهین نصیری    307
2020-09-29 07:35:43 نامه‌ی سرگشاده به رفیق لنین/ پاسخی به جزوه‌ی لنین: «رادیکالیسم، بیماری کودکانه‌ی کمونیسم»/ه. گورتر    308
2020-09-29 07:22:35 نوآم چامسکی: جهان در خطرناک ترین لحظه تاریخ بشر است    309
2020-09-28 10:51:17 همنهاد هگلی: میان لیبرالیسم و جماعت‌باوری /:عصمت‌الله کوهزاد    310
2020-09-27 12:37:27 نظریه‌‌های ارزش اضافی دستنوشته‌های 1863-1861 / کارل مارکس    311
2020-09-26 10:28:55 طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی» / کمال خسروی    312
2020-09-26 10:25:27 ممنوعیت و صعوبت تشکل‌یابی‌؛ اصلی‌ترین بلای جان حیات ایرانی/ مصاحبه با محمد مالجو    313
2020-09-25 13:18:32 سرمایه‌ی مالی و بحران سرمایه‌داری جهانی / علی رها    314
2020-09-25 09:23:53 سوختن و ساختن در سیارۀ زاغه ها / دیوید کانینگهام،    315
2020-09-24 06:15:58 چه‌گونه بیزاری از فمینیسم را نهادینه می‌کنند؟ / شیرین کریمی    316
2020-09-23 10:10:00 مقاومت سرسختانه جامعه ترکیه Olivier PIOT    317
2020-09-23 10:02:37 گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد / ارنست مندل    318
2020-09-22 12:12:07 اتوماسیون و آینده‌ی کار / آرون بناناو    319
2020-09-22 06:20:50 چرا باید ضدسرمایه‌داری بود؟ / اریک الین رایت.    320
2020-09-21 07:34:04 فعالیت سندیکاییِ مبارزه‌جوی طبقاتی از وقایع 16-15 ژوئن تا مبارزه‌ی فلزکاران نوشته‌ی: لونت دولِک    321
2020-09-21 07:29:09 نگاهی به «جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران» اثر فاطمه صادقی/ نویسنده: المیرا بهمنی    322
2020-09-20 06:22:19 مجلس اسلامی سِترِ عورتِ استبداد ولایی / سعید رهنما    323
2020-09-20 06:18:43 میان نظم حاکم و گسست دموکراتیک: تأملاتی بر آثار همه‌گیری کووید 19 بر روژهه‌لات / عباس ولی و مراد روحی    324
2020-09-19 16:36:14 لنین و کمینترن نوشته‌ی: کارل کرش    325
2020-09-16 11:28:23 نولیبرالیسم و شرایط امکان بروز تعرض جنسی / نرگس ایمانی    326
2020-09-16 07:23:27 چهره سازی از جنایت‌کار، عادی سازی جنایت است / فرج سرکوهی    327
2020-09-16 06:22:28 چرا مردم به جرم‌هایی که مرتکب نشده‌اند اعتراف می‌کنند/ داگلاس استار    328
2020-09-15 08:46:14 درباره هژمونی: گرامشی، تولیاتی، لاکلائو نوشته‌ی: آنتونیو نگری    329
2020-09-14 08:07:44 تأملات ایفاگرانه درباره‌ی عشق و تعهد / جودیت باتلر    330
2020-09-13 07:48:47 ترميم چهره واشنگتن نوشته سرژ حليمي    331
2020-09-12 11:00:58 ایرانشهر طباطبایی نوشته‌ی عبدی کلانتری    332
2020-09-11 11:52:00 سرمایه‌داری همه‌جا نامتعارف است گفتگو با کمال خسروی    333
2020-09-11 11:47:45 اقتصاد قربانی‌پذیر: زندگی‌های پرمخاطره و دورانداختنی / پیام حسن‌زاده    334
2020-09-10 12:46:58 مکرون در عراق چه می‌کرد؟ / امین درودگر    335
2020-09-10 12:32:22 ایستادگی در برابرِ هر شکلی از دیکتاتوری یک تکلیف است / علاء الأسوانی‌    336
2020-09-09 12:49:42 «ما با يکي از تضادهاي سرمايه داري روبرو هستيم»/ پير کالفا،    337
2020-09-09 12:33:54 سوسیالیسمِ عملی؟ نقد و بررسی دیدگاه‌های الک نووه / رونالد لو    338
2020-09-08 12:43:41 آلتوسری برای قرن بیست‌ویکم / کارن آیر    339
2020-09-08 12:39:37 برقرار کردن شادی نوشته‌ی: آنتونیو نگری و مایکل هارت    340
2020-09-06 14:47:27 اله، الهیات و الهیات مضاف /  آبتین پسندیده    341
2020-09-05 11:19:11 توافق اسرائیل-امارات. نه خیانت و نه دستاورد تاریخی Hicham Ben Abdallah EL ALAOUI    342
2020-09-05 10:18:52 دارِ مکافات: زنان، توسعه و روایت‌های آزار جنسی / لیلا پاپلی یزدی    343
2020-09-04 11:05:42 ليبي، زمين بازي روسيه و ترکيه / جان میشل مورل    344
2020-09-04 10:35:48 دولت و گذار به سوسیالیسم مصاحبه با نیکوس پولانزاس    345
2020-09-03 10:01:05 آقای عمادالدین باقی، انتقاد از اعتراض یا توصیه سکوت؟ فرج سرکوهی    346
2020-09-02 06:45:22 حباب تاریخی بورس در ایران / پرویز صداقت    347
2020-09-01 06:24:14 حاکمیت هسته‌ای / مایکل هارت    348
2020-09-01 06:18:09 پس از اکتبر به‌سوی نظریه‌ی دولت سوسیالیستی / رولاند بوئِر    349
2020-08-31 06:25:43 تکوین نظری و بررسی کار دیچیتالی (بخش دوم)/کریستیان فوکس    350
2020-08-31 06:19:01 اقتصاد و جامعه‌ی آینده: اقتصاد عدالت‌محور / احمد سیف    351
2020-08-30 09:39:08 شکل‌گیری هویت ملی کوردی در ایران نویسنده: عباس ولی    352
2020-08-30 09:35:38 لئون تروتسکی و هنر انقلابی نوشتۀ میشل لُوی    353
2020-08-29 06:55:55 نقد روشنگری: هشت برنهاد نوشته‌ی: نوربرت تِرِنکْله    354
2020-08-29 06:51:52 چپ، مسئله‌ی زن و «روایت تجاوز» / مهدیس صادقی پویا    355
2020-08-28 10:40:23 خاطره سپتامبر سياه! / الن گرش    356
2020-08-28 07:11:24 ویروس کرونا نشان می‌دهد که چرا کار باید دموکراتیک شود / نانسی فریزر سوزان نایمن شانتال موف ساسکیا ساسن یان-ورنر مولر تامس پیکتی و دیگران    357
2020-08-27 05:22:15 وحشت سفيد در ايالات متحده / ریچارد کایزر    358
2020-08-27 05:01:44 مبارزه‌ی دیرپای زنان برای تعریف تجاوز جنسی / استل فریدمن    359
2020-08-26 05:27:32 نقدی بر تفسیرهای مارکسیست‌های اتونومیست بر خیزش زاپاتیست‌ها / کریستوفر گاندرسون    360
2020-08-26 01:35:27 آینده و تولید زیست سیاست نوشته‌ی: ساسان صدقی نیا    361
2020-08-25 11:46:18 «حکومتِ قانون» یا «حکومت با قانون»؟ / مهدی سمائی    362
2020-08-25 11:05:05 ویروس کرونا بساط شعائر و مناسک را برچیده است/ بیونگ‌-چول هان    363
2020-08-25 11:03:46 ویروس کرونا بساط شعائر و مناسک را برچیده است/ بیونگ‌-چول هان    364
2020-08-24 06:48:51 در بیروت کابوس‌ به واقعیت‌ می‌پیوندد / راوی حاج    365
2020-08-24 06:05:48 براستی هنرمندان چه فایده ای دارند ؟ / Evelyne Pieiller    366
2020-08-23 06:32:12 بلاروس: وضع موجود به چه قیمتی؟ / استرید سام    367
2020-08-23 05:14:03 مارکس، مارکسیسم و جنبش تعاونی نوشته‌ی: برونو جوسا    368
2020-08-22 11:08:28 کودک – پرولتر در ایران قرن نوزدهم / احمد سیف    369
2020-08-21 05:02:27 امارات-اسرائيل. محمد بن زايد درخاورميانه راه خود را مي رود/ سارا گریرا    370
2020-08-21 04:56:32 تراژدی کایروس تصویری از جنبش‌های دهه‌ی 2020 / م. کاز    371
2020-08-20 11:46:59 استبداد، حقیقت و دموکراسی در گفت‌وگو با تیموتی اسنایدر    372
2020-08-19 00:20:09 کودتای 28 مرداد نخستین گام سهمگین سلطه‌ی امریکایی - فریبرز رئیس دانا    373
2020-08-19 00:10:15 از رنجی که می‌بریم / کاظم فرج‌الهی    374
2020-08-18 10:26:46 بازار و برنامه تحول ساختارهای اجتماعی سوسیالیستی/ دیوید لایبمن    375
2020-08-17 13:00:40 بارناو: نمونه‌ای از آگاهی طبقاتی بورژوایی / رالف میلی‌باند    376
2020-08-17 05:45:35 «با نور بنویس، خشمگین باش و طغیان کن»: ۷ نویسنده‌ی زن عرب که به نماد فمینیسم تبدیل شدند    377
2020-08-16 06:10:18 در ایران، جدائی دین از دولت، پانسمانی است که عفونت را می پوشاند – شهاب برهان    378
2020-08-15 13:07:10 درباره‌ی کتاب «قرارداد تُرک بودن» گفتگو با باریش اونلو    379
2020-08-14 12:38:29 بحران تمدن و چگونگی حل آن: مقدمه‌ای بر سوسیالیسم زیست‌بوم‌محور / کامران نیری    380
2020-08-13 14:34:58 تحریم تشکل‌های قلابی، ایجاد هسته‌های مخفی کارگری، و زمینه‌سازی اتحادیه‌های مستقل – سعید رهنما    381
2020-08-13 14:26:53 چند نکته درباره‌‌ی «جبهه‌ چپ ترکیه» نوشته‌ی: یحیی مرادی    382
2020-08-12 13:30:50 مینسک در مسیر یک انقلاب / حامد کاظم زاده، پژوهشگر دانشگاه ورشو    383
2020-08-12 13:18:13 رهبران پوپولیست بند را آب داده‌اند / گفت‌وگو با نانسی فریزر    384
2020-08-11 13:28:31 سوسیالیسم سده‌ی بیست‌ویکم ضرورت جهانی‌شدنِ سوسیالیستی/ مایکل ای. لبوویتز    385
2020-08-10 13:26:00 جنگ ٢٠ ساله / Serge HALIMI    386
2020-08-09 13:51:24 شرکت‌های خارجی و بورژوازی تجارتی ایران در قرن نوزدهم / احمد سیف    387
2020-08-08 13:24:44 مالکیت جمعی، اداره‌ی شورایی نوشته‌ی: کمال خسروی    388
2020-08-08 12:17:43 کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس – دست‌نوشته‌های ۵۸-۱۸۵۷ / علی رها    389
2020-08-06 05:30:50 خواسته‌های مشترک، نقطه‌ی پیوند اجتماعی فرایندِ سازمان‌یابی معلمان/ فرنگیس بختیاری    390
2020-08-06 05:19:09 یک کمربند، یک راه: علیه طبقه‌ی کارگر و محیط زیست / محمد صفوی    391
2020-08-05 11:39:20 حق بازگشت، کليدِ صلح در فلسطين/ ایلان پاپه، اوری دویس، تامار یارون    392
2020-08-04 09:59:56 اقتصاد جهان پساپاندمی/اقتصاد جهانی در حال فروپاشی / مایکل روبرتز    393
2020-08-03 13:01:00 مدنیت علیه محافظه‌کاری، همبستگی علیه تفرقه / آرمان ذاکری    394
2020-08-03 05:48:25 چیزگون‌شدگی و شخصیت‌یابی در جامعه‌ سرمایه‌داری / لاورنس کرادر    395
2020-08-03 00:25:33 روشنفکري مرفه، نخبگي موروثي / پیر ریمپرت    396
2020-08-02 07:07:34 از برزخ فنی تا دوزخ سیاسی: تورم‌ستیزی در پهلوی دوم و جمهوری اسلامی / محمد مالجو    397
2020-08-01 09:51:44 مهاجرت اقتصادی زنانه / مهدیس صادقی پویا    398
2020-07-31 08:34:21 کنشگریِ شبکه‌ای، همبسته، غیرمتمرکز فرایندِ سازمان‌یابی معلمان: 1396-1393/ فرنگیس بختیاری    399
2020-07-31 08:30:59 محمد علی تاج احمدی نین «یاشادئغئمئزتبریز» کیتابی / محمدآزادگر    400
2020-07-30 10:15:55 تغيير مسير صندوق هاي ثروت ملي کشورهاي خليج فارس / سباستین کاستلر    401
2020-07-30 10:06:58 موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران / احمد سیف    402
2020-07-29 09:15:35 سه چهرۀ بیل گیتس / اسلاوی ژیژک    403
2020-07-28 11:46:05 جغرافیا‌های تقاطع‌یافته و کرونا / لاتویا ایوز، کارن فالکونر الهندی    404
2020-07-28 09:31:06 کار، خودگردانی و تصاحب فناوری-/ نگری و فوکس    405
2020-07-27 11:57:32 در تابستان تفتان هفت تپه؛ کارگران را دریابیم! / کاظم فرج الهی    406
2020-07-26 15:15:51 فرایندِ سازمان‌یابی معلمان: 1393-1386 /: فرنگیس بختیاری    407
2020-07-26 15:07:22 تحول آگاهی طبقاتی / ایستوان مزاروش    408
2020-07-25 10:34:32 از نئولیبرالیسم تا سرمایه‌داری مرگ / مارک لیواین    409
2020-07-25 04:43:15 طرحی برای بازخوانی تاریخ زنان در ایران / عاطفه رنگریز    410
2020-07-24 08:01:35 روش‌شناسی نقد مارکس بر نظریه ارزش-کار کلاسیک نوشته‌ی: زهره نجفی    411
2020-07-23 03:28:31 کي جاسوسي مي کند، «سيا» يا «هوآوِي»؟ Dan SCHILLER    412
2020-07-23 03:21:16 فهم و تغییرِ «موقعیتِ بحرانِ جهانی» نوشته‌ی: شیوا طبری    413
2020-07-21 12:42:58 خشونت / یوله گویکوئچه‌ئا    414
2020-07-21 12:39:43 چه کسي گفت «ساختاري» ؟ / Serge HALIMI    415
2020-07-19 11:16:11 آیا لبنان هم دست به دامان چین می‌شود؟ / امین درودگر    416
2020-07-19 11:05:51 رقابت سرمایه‌دارانه‌ی چین و ایالات‌متحده / هو فونگ‌هونگ    417
2020-07-18 18:12:53 سرمایه‌داری و عالم‌گیری کرونا: از چین تا لبنان / یانیس واروفاکیس    418
2020-07-18 18:13:47 مرحله‌ی نخست: انقلاب دموکراتیک جبهه‌یِ چپِ ترک/ یحیی مرادی    419
2020-07-18 18:14:00 گشت‌وگذاری در حاشیه‌ی دست‌نوشته‌های ریاضی مارکس / علی رها    420
2020-07-18 18:14:12 «اجازه ندهیم دستهایمان را ببندند» رزا لوکزامبورگ، گروه اسپارتاکوس نوشته‌ی: مارسل بویس و اشتفان بورنوست    421
2020-07-18 18:14:26 نوزایشِ سازمانِ «معلمانِ گچ به‌دست» فرایندِ سازمان‌یابی معلمان:/ فرنگیس بختیاری    422
2020-07-18 18:14:36 از ترامپ و یاران‌اش چه می‌توان آموخت؟ / علیرضا بهتویی    423
2020-07-18 18:15:04 لنین و انقلاب / ژان سَلِم    424
2020-07-18 18:15:14 دموکراسی سوسیالیستی چیست؟ نوشته‌ی: پیتر هیودیس    425
2020-07-18 18:15:47 مقاومت در برابر زیست‌بوم‌کُشی گفتگو با میشل لووی    426
2020-07-18 18:16:00 روایت تلخ نرخ ارز درایران / احمد سیف    427
2020-07-18 18:16:17 زیستنِ «فاجعه»: تأملی بر پدیده‌ی زن‌کُشی / نرگس ایمانی    428
2020-07-10 07:02:30 ریشه‌های فکری طالبان و القاعده گفتگو با احمد الرمح    429
2020-07-18 18:17:30 ناسیونالیسم نژادپرستانه ایرانی: زخم رویارویی با اروپا و مسئله آریاییگرایی / پیام حسنزاده قالبساز    430
2020-07-18 18:17:07 خاطرات کی منش به روایت محمدعلی عمویی و شرکاء /  محمدرضا شالگونی      431
2020-07-08 11:08:41 رهبران پوپولیست و ابرثروتمندان / جورج مونبیو    432
2020-07-08 05:00:04 هم پیمان با جمهوری اسلامی به آرزوهای مردم شلیک می کنند / محمد آزادگر – هدایت سلطان زاده    433
2020-07-07 08:50:02 انبوه خلق و واسازی مفهوم مبارزه طبقاتی / ساسان صدقی نیا    434
2020-07-06 12:42:31 به سوی یک پیمان ملی ضد هسته‌ای / محمدرضا نیکفر    435
2020-07-06 11:23:39 موج جدید تورم ما را به کجا می‌برد؟ / پرویز صداقت    436
2020-07-05 06:09:22 سلبریتیِ شیک و بنفش / عبده کلانتری    437
2020-07-05 05:31:11 نظام شورایی در آلمان / ریچارد مولر    438
2020-07-04 10:48:54 حادثه نطنز و ناسیونالیزم چپ و راست و شیعی / فرج سرکوهی    439
2020-07-04 10:18:12 کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن / نانسی فریزر    440
2020-07-04 10:11:32 کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن / نانسی فریزر    441
2020-07-03 07:05:42 دغدغه‌های کارگرانی که برای تست کرونا «بیمار سرِ پایی» محسوب می‌شوند/ نسرین هزاره مقدم    442
2020-07-02 11:40:32 چپ ایرانی / محمدرضا نیکفر    443
2020-07-02 11:09:45 جنگ عنصرهاي خاکي کمياب رخ خواهد داد ؟ / Camille Bortolini    444
2020-07-01 10:04:29 تبعیّت صوری و واقعی در مجلد نخست سرمایه / پاتریک مورای    445
2020-07-01 09:59:43 آگاهی طبقاتیِ احتمالی و الزامی / ایستوان مزاروش    446
2020-06-30 08:33:34 مصاحبه با رابرت مالي الحاق رسمي سرزمين هاي فلسطيني هيچ چيزي را تغيير نمي دهد    447
2020-06-29 12:40:17 آلمان با میراث نژادپرستانه‌ی خود مواجه شد. بریتانیا و آمریکا هم باید چنین کنند / سوزان نایمن    448
2020-06-29 12:34:48 زنان بومی پیشتازان مبارزه برای برابری در برزیل / سونیا گواجاجارا: فعال حقوق بومیانِ برزیل    449
2020-06-28 11:21:09 «شورش. اعتصاب. شورش: دوره جدیدی از قیام‌ها» مروری بر کتاب جاشوا کلاور/ آدام ستلا    450
2020-06-28 11:05:42 خیر، نمی‌توان! / نگاهی نقادانه به کتاب «انقلاب اجتماعی، سیاست و دولت رفاه در ایران» / فرشید یزدانی    451
2020-06-27 07:07:27 اندیشیدن به جهانی نو پس از سرمایه داری Bernard Vasseur    452
2020-06-27 07:00:04 هم‌پیوندی مبارزه علیه نژادپرستی و مبارزه علیه سرمایه‌داری / آرش پرنوسی    453
2020-06-26 07:45:01 سرکوب مارکسیست‌‌های جوان در چین چرا قدرت کمونیستی، دانشجویان چپ را دستگیر و بازداشت می‌کند؟ / یوئن ینگ    454
2020-06-25 08:56:34 شکل اقتصادی و بازتولید اجتماعی: درباره‌ی جایگاه جلد دوم کاپیتال در نقد اقتصاد سیاسی مارکس | پل متیک (جونیور)    455
2020-06-24 10:33:10 اعتصاب کارگران هفت تپه بار دیگر پرچم بخش مهمی از مطالبات جنبش کارگری ایران را برافراشته است / روبن مارکاریان    456
2020-06-23 09:12:41 سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن نوشته‌ی: کارل مارکس    457
2020-06-23 09:10:02 فوکو در زمانه‌ی ویروس کرونا / پیام حسن‌زاده    458
2020-06-22 11:25:27 ايران و ديگران. توافق هسته اي در برزخ François Nicoullaud    459
2020-06-21 13:26:29 آیا توفان دیگری در راه است؟ / س. اقبال    460
2020-06-21 13:01:53 تأملی اجمالی در میراث دوگانه‌ی جورج لوکاچ نوشته‌ی: علی رها    461
2020-06-21 06:10:13 مشکل اطلاعات در عصر اطلاعات / احمد سیف    462
2020-06-21 06:09:30 مشکل اطلاعات در عصر اطلاعات / احمد سیف    463
2020-06-21 13:01:35 چقدر به پلیس نیاز داریم؟ مصاحبه با الکس اِس. ویتالی    464
2020-06-21 13:03:02 توفان اجتماعی به دنبال بحران پولی در سوریه و لبنان Henri Mamarbachi    465
2020-06-19 11:16:21 اینبار شاید خبری از بهبود افول امریکا نباشد / پاتریک کوبرن    466
2020-06-18 09:49:31 تقابل امکان‌ها ارزیابی مقدماتی نیروهای بدیل احتمالی در برابر جمهوری اسلامی نوشته‌ی: تارا بهروزیان    467
2020-06-21 13:03:37 من و نگهدار و کودتا و ملکه / عمر مريوانى    468
2020-06-16 15:07:51 نئوفاشیسم در مواجه با پاندمی ویروس کرونا ن/ میشل لووی    469
2020-06-21 13:03:47 خشونت دورگه و قانون یکّه‌فرمانروایان / شاهین نصیری    470
2020-06-21 13:04:00 انقلاب علیه دولت /: دِرِک سایر    471
2020-06-14 05:29:34 پداگوژی میل دموکراتیک، یا چگونه می‌توان نفَس فاشیسم را بند آورد؟ / فؤاد حبیبی و سید محمد جواد سیدی    472
2020-06-14 05:17:16 آیا درون ماندگاری می‌تواند منازعات اجتماعی را توضیح دهد؟ / ارنستو لاکلائو    473
2020-06-13 12:58:28 پس از آن‌که آخرین درخت جان سپرد / محمد صفوی    474
2020-06-13 12:53:04 سرنگونی مجسمه ادوارد کالستون؛ تاریخ یا بازنویسی تاریخ؟ / دیوید اولوسوگا    475
2020-06-21 13:04:37 در نقد اقتصاد سیاسی مارکس نوشته‌ی: پل ماتیک، پسر    476
2020-06-21 13:04:52 انديشيدن به جهاني نو جهاني سازي انسان گرا / Bertrand Badie    477
2020-06-11 06:14:12 سوريه، بازگشت نرم به «خانواده عرب» / ADLENE MOHAMMEDI    478
2020-06-21 13:05:17 مرده‌شور نان را ببرد. نان تمام شد. / سابرینا اُرا مارک    479
2020-06-21 13:05:26 نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ / امین حصوری    480
2020-06-21 13:05:36 مسلح شدن تگزاس عليه قرنطينه Maxime Robin    481
2020-06-08 06:51:13 ذات، پدیدار، فرانمود دیالکتیک انتقادی / کمال خسروی    482
2020-06-08 06:45:19 کرونا و بحران مدیریت درمانی در کشورها / هاشم موسوی    483
2020-06-07 12:46:59 کُردها . کامران متین در گفتگو با غزل صدر    484
2020-06-21 13:06:02 واژه‌ی انعطاف‌پذیر طبقه / ارنست لوهوف    485
2020-06-05 13:44:20 رنسانس ضامن‌های بقای سیستم نوشته‌ی: دانیل نوبولد    486
2020-06-05 13:26:57 دولت در جوامع سرمایه‌داری درحال‌توسعه / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد    487
2020-06-04 10:40:18 سیاست زندگی علیه سیاست مرگ / زینپ گامبتی    488
2020-06-04 05:21:10 همه‌گیریِ ویروس کرونا به‌مثابه‌ بحران تمدن / کامران نیری    489
2020-06-03 05:23:11 درنگی بر ضرورت واژگونی ازدواج و خانواده / آرش سیفی    490
2020-06-02 11:47:37 چهار افسانه درباره‌ی «طبقه‌ی موقت‌کار» / سارا گری    491
2020-06-01 05:48:59 باید مردم را سیاسی کرد .جبهه‌یِ چپِ ترک / یحیی مرادی    492
2020-06-01 05:43:49 دستمزد در کشاکش بازی‌های دولت و آنهایی که خیلی می‌دانند / نسرین هزاره مقدم    493
2020-05-31 06:29:57 چرا برخی کارگران بچه‌دار «حق اولاد» ندارند؟ / نسرین هزاره مقدم    494
2020-05-31 05:27:27 کسی که هیچ‌کس نیست / عادل عطار    495
2020-05-30 06:20:52 تولید جنس دوم در سرمایه‌داری مدرن / عاطفه رنگریز    496
2020-05-29 09:21:08 دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم / کوستاس پاپی‌آنو    497
2020-07-21 22:48:50 تصور یک برتون‌وودز جدید / یانیس واروفاکیس    498
2020-05-28 05:43:11 رنسانس ضامن‌های بقای سیستم نوشته‌ی: دانیل نوبولد    499
2020-05-27 09:45:31 مارکس یا انبوهه؟ نوشته‌ی: جوزف چونارا    500
2020-05-27 06:19:07 گفت‌وگو با روی باسکار / کریستوفر نوریس    501
2020-05-26 15:13:03 خودآگاهی و آگاهی اجتماعی / آنتونی تُرْلبی    502
2020-05-26 06:44:52 تفکرِ انتقادی علیه هایدرایِ سرمایه‌داری نویسنده: جان هالووی    503
2020-05-25 09:21:01 فروید چه می‌گوید / عباس مؤدب    504
2020-05-25 08:21:02 مصاحبه کريس دن هوند با احمد اينسل، اقتصاد دان دست و پا زدن ترکيه در ميان بحران ها    505
2020-05-24 11:23:55 رقص مرگبار ويروس و سياست هاي سرکوب Christian Jouret    506
2020-05-23 06:51:33 کرونا، بحران و پایان نئولیبرالیسم نوشته‌ی: آلفردو سادفیلو    507
2020-05-23 06:47:31 «بسیج قانون» نه بسیج قانونی / فروزان افشار    508
2020-05-22 09:11:09 دوران «خوشبختي مشترک» / Claude Mazauric    509
2020-05-21 08:08:38 «کِرالا» علیه «کرونا» . بررسی تجربه‌ی موفق حزب کمونیست هند برای مقابله با کرونا / سامانتا آگاروال    510
2020-05-20 12:32:00 خطر تشکل های سازش طبقاتی (کورپورات) در کشور ما  / هدایت سلطان زاده    511
2020-05-20 06:08:49 اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس - بخش دوم نوشته‌ی: جُرج لوکاچ    512
2020-05-20 06:05:51 ازدواج ناکام مارکسیسم و فمینیسم: به‌سوی وصلتی پیشروتر / هایدی آی. هارتمن    513
2020-05-19 08:50:43 جنگ با ویروس یک جنگ طبقاتی است / استفن تامینو    514
2020-05-18 10:03:33 چرا دولت‌ها سانسور می‌کنند؟ / مارگارت ای. رابرتز    515
2020-05-18 10:00:44 انبوه خلق یا طبقه‌ی کارگر؟ دو یادداشت کوتاه از آنتونیو نگری و پاولو ویرنو    516
2020-05-17 10:14:45 ما را بچه فرض کرده اند Serge HALIMI    517
2020-05-16 06:47:55 صدسالگی «شوراهای کارخانه» تورین / سعید رهنما    518
2020-05-16 06:45:09 سرمایه‌داری و دانش مصاحبه‌ی پابلو میگوئز با کارلو ورچه لونه    519
2020-05-15 01:18:36 مبارزه‌ی طبقاتی کافی نیست نوشته‌ی: لوتار گالو برگمن    520
2020-05-15 01:05:28 شیپوری که از سر گشادش نواخته شد: درباره‌ی حذف صفرها از پول ملی / احمد سیف    521
2020-05-13 22:47:11 « بسیج قانون »؟ کدام قانون؟ کدام بسیج؟ - رضا سپیدرودی    522
2020-05-13 14:28:55 عراق، مأموريت(تقريبا)غيرممکن نخست وزيرجديد / Sylvain Mercadier    523
2020-05-13 05:56:33 پرده‌ی پایانی قرن: ویروس کرونا / شیرین کریمی    524
2020-05-12 07:18:50 دیالکتیک و مسئلۀ ملّی سویه‌های مارکسیستیِ عید‌پاکِ ۱۹۱۶ در قرنِ بیست‌ویکُم / کوین ب.آندرسون    525
2020-05-12 07:09:10 شرط ضروری حزب: نقد و خودانتقادگری جبهه‌یِ چپِ ترک/ یحیی مرادی    526
2020-05-11 06:42:20 وضعیت کرونایی و تردستی سیاست مدرن / امید منصوری و نادیه رضایی    527
2020-05-10 09:22:52 نتانياهو. يورش به سوي الحاق سرزمين فلسطيني ها Sylvain Cypel    528
2020-05-09 08:10:34 بالندگی انسان و دگرگونی نهادی سوسیالیستی‌ / ال کمپل و مهمت اوفوک توتان    529
2020-05-09 08:06:43 مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا / هال دریپر    530
2020-05-08 09:32:47 مارکس ادیب؟ ناصر اعتمادی * به مناسبت زادروز مارکس    531
2020-05-07 06:23:29 دولتِ کرونا نوشته‌ی: الیس یلدیریم/ اسکار فیشر    532
2020-05-07 06:19:13 ویروس کرونا و ضعف‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری / استفانی لوس    533
2020-05-06 11:11:43 مقاومت در سالِ طاعون و بعد از ویروس؟ مخاطرات پیشِ رو/ ترجمه‌ی نسترن امیریان    534
2020-05-05 09:48:00 نظر مارکس درباره‌ی کمونیسم به مناسبت دویست و دومین سالگرد زادروز مارکس / پل بِرکِت    535
2020-05-05 09:41:11 سیاسی کردن افسردگی به وقت بیماری / شان برادلی    536
2020-05-04 09:49:29 نجف دریابندری درگذشت / اکبر معصوم بیگی    537
2020-05-04 09:35:20 ضرورت کنش جمعی برای غلبه بر تنگنای جمعی ناشی از کرونا / دیوید هاروی    538
2020-05-03 17:49:21 سرمایه داری با محدودیت های عبور ناپذیر روبرو است / ژان ماری هریبه    539
2020-05-03 09:26:45 ویروس کرونا، مرگبارتر شدن محل کار، جنبش کارگری و عدالت زیست‌محیطی / محمد صفوی    540
2020-05-03 17:49:33 گاه‏‌شمار تحلیلی اعتصاب‏‌ها و اعتراض‏‌ها (3) و تشکل‏‌یابی کارگران در ایران(1397-1285) نوشته‌ی: یاشار دارالشفاء    541
2020-05-03 17:49:54 جنبش هائي که به قصد از گفتمان پس از ١٩٨٩ حذف شدند آنزمان که توده ها در شرق براي آرمان کمونيسم مبارزه مي کردند Catherine SAMARY    542
2020-05-01 12:46:41 بوی شورش می‌آید! سهراب رضایی    543
2020-05-01 11:07:29 نیروی کار آموزشی: آینده‌ای مبهم نوشته‌ی: جعفر ابراهیمی    544
2020-05-01 10:46:58 می‌گوییم آقای قاضی / فروزان افشار.. حداقل دستمزد، «سبد معیشت» و سیاست حق‌ها    545
2020-05-01 01:55:07 گاه‏‌شمار تحلیلی اعتصاب‏‌ها و اعتراض‏‌ها و تشکل‏‌یابی کارگران در ایران(1397-1285) نوشته‌ی: یاشار دارالشفاء    546
2020-05-01 01:55:43 چه‌گونه کارگران «حداقل‌بگیر» و فاقد امنیت شغلی شدند؟ / نسرین هزاره مقدم    547
2020-05-01 01:56:00 چرا کارگران می‌توانند جهان را تغییر دهند؟ / پل بلک‌لج    548
2020-05-01 01:56:34 رمز گشايي گردباد در بازار نفت Jean-Pierre SERENI    549
2020-05-01 01:56:47 اتوماسیون و آینده‌ی کار / آرون بناناو    550
2020-05-01 01:57:02 هرکسی از ظن خود دشنام داد! – کاظم فرج الهی    551
2020-05-01 01:57:12 گامی تازه در نقد مارکسی معرفی مقوله‌ی «شیوه‌ی وجود» / کمال خسروی    552
2020-04-27 06:14:19 مبارزه‌ی طبقاتی یا سازش طبقاتی؟ / ترجمه‌ی احمد سیف    553
2020-04-26 05:26:32 آیین‌نامه‌ی تشکیل اتحادیه‌ها: سندی از جنبش کارگری ایران / محمد صفوی    554
2020-04-26 00:07:16 از مرخصی و عفو تا فرار و ابتلا. ماجرای زندانیان محکوم به کرونا / نیلوفر حامدی    555
2020-04-26 00:04:53 حزب کارگر و سوسیال‌دموکراسی بریتانیایی / سعید رهنما    556
2020-04-26 00:07:57 حواشی این انفجار جهانی کدامست؟ گفتگو با اِدگار مورَن    557
2020-04-26 00:09:18 کند و کاوی کوتاه در باره واژه آذری؛ آیا شما آذری هستید؟ – حمید دادی زاده    558
2020-04-26 00:08:26 سیاست مبارزاتی در زمانه‌ی پاندمی نوشته‌ی: ساندرو مزادرا    559
2020-04-26 00:09:38 نجات اقتصادی برای ثروتمندان، ویروس برای بقیه / راب اوری    560
2020-04-21 07:53:40 بنیادگرایی دینی، علم و فلسفه / علی رها    561
2020-04-26 00:09:51 مارکس و انگلس: چند نکته مهم و کليدي در مورد ويروس Serge Ressiguier    562
2020-04-20 12:01:13 بازتولید خشونت و نژادپرستی در سایه‌ی ویروس کرونا / ترجمه‌ی آزاده شعبانی    563
2020-04-26 00:10:20 کرونا، مصونیت جمعی و نئولیبرالیسم / ایزابل فری    564
2020-04-19 07:17:50 کرونا و دورپیماییهای سرمایه / راب والاس، الکس لیبمن، لوییس فرناندو چاوز و رودریک والاس    565
2020-04-18 07:24:39 ویروس کرونا چطور دنیا را تغییر خواهد داد؟ / پیتر سی بیکر    566
2020-04-26 00:10:39 سوسیالیسم بریتانیایی: از سوسیالیسم «اووِن» تا راه سوم «گیدنز» / سعید رهنما    567
2020-04-26 00:11:08 حداقل دستمزد، ضامن سرنوشت ۴۳ میلیون نفر است / کاظم فرج اللهی    568
2020-04-26 00:11:30 بحران سه‌گانه‌ی سرمایه‌داری / مارینا متزوکیتو    569
2020-04-26 00:10:56 فراسوی فروپاشی: سه تأمل درباره‌ی پیامد ممکن / فرانکو بیفو براردی    570
2020-04-15 05:40:42 اکوسوسیالیسم از والتر بنیامین تا هوگو بلانکو / میشل لووی    571
2020-04-14 10:49:48 ویروس کرونا با اعتراض‌های سیاسی چه کرد؟ / ابوالفضل مظلوم‌زاده    572
2020-04-26 00:12:55 امتناع از بازگشت اجباری به کار: در ضرورتِ تدارک کارزار عمومی | امین حصوری    573
2020-04-26 00:12:30 مارکس و انگلس و مفهوم حزب / مانتی جانستون    574
2020-04-26 00:13:04 کائوتسکی: مغاکِ آن‌سوی پارلمان نوشته‌ی: درن روسو    575
2020-04-26 00:13:20 حاکمیت و فرادستان علیه قانون و دموکراسی / آرمان ذاکری    576
2020-04-12 08:24:19 حاکمیت و فرادستان علیه قانون و دموکراسی / آرمان ذاکری    577
2020-04-11 13:21:00 بحران کرونا و یک برنامه عمل    578
2020-04-11 10:21:30 آزمون اجتناب ناپذير در انگلستان THEO BOURGERON    579
2020-04-10 10:14:53 ضعف‌های نیرومندترین کشور جهان در رویایی با بحران کرونا    580
2020-04-10 09:53:03 مزد برده‌وار به‌جای مزد توافقی / نسرین هزاره مقدم    581
2020-04-09 11:02:15 بحران اجتماعی، دموکراسی در بحران و بحران نولیبرالیسم / روماریک گودین    582
2020-04-09 10:56:00 بازتولید اجتماعی و پاندمی کرونا گفتگوی سارا جَفی با تیتی باتاچاریا    583
2020-04-08 07:58:37 راهنمای آنارشیستی جان به‌در بردن از ویروس / ترجمه‌ی نسترن امیریان    584
2020-04-07 08:38:30 استراتژیِ نبردِ سوسیالیستیِ خلق جبهه‌یِ چپِ ترک: نوشته‌ی: یحیی مرادی    585
2020-04-07 08:33:45 خرافه‌زدایی از سوسیالیسم / کمال اطهاری    586
2020-04-06 12:40:34 سوداگری در زمان کورونا پشت ديوارها، « کارخانه بسته بندي و ارسال کالا» JEAN- BAPTISTE MALET    587
2020-04-06 09:09:14 این «اکوفاشیسم» نیست، لیبرالیسم است / ساموئل میلر مک‌دانلد    588
2020-04-17 23:00:01 واگیری / Paolo Giordano    589
2020-04-05 05:13:03 تقصیر ویروس بود / مایکل رابرتز    590
2020-04-04 05:51:54 از بحرانی به بحران دیگر: چشم‌اندازهایی از دلِ کرونا / پرویز صداقت    591
2020-04-03 06:08:50 در حاشیه ی انتشار «خاطرات تقی کی منش» / محمد آزادگر    592
2020-04-03 05:25:00 سیاست مبارزاتی در زمانه‌ی کرونا / ساندرو مزادرا    593
2020-04-03 05:24:28 سیاست مبارزاتی در زمانه‌ی کرونا / ساندرو مزادرا    594
2020-04-03 05:17:39 تاوان فاجعه‌ی کرونا نوشته‌ی: کمال خسروی    595
2020-04-02 06:43:29 کوويد-١٩، چين و ديگران Jean Louis ROCCA    596
2020-04-02 06:31:56 مشارکت کوبا در مبارزه با کرونا / هلن یافه    597
2020-04-01 11:42:33 درس‌های بحران ویروس کرونا در ایتالیا برای کارگران جهان/: فِرِد وستون    598
2020-04-01 11:34:06 بحران ویروس کرونا و برنامه‌ای سوسیالیستی برای برون‌رفت / ترجمه‌ی احمد سیف    599
2020-03-31 12:21:57 سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد / جودیت باتلر    600
2020-03-30 06:10:37 کرونا و مبارزه برای امنیت زیست نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری    601
2020-03-30 06:07:17 سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است / گفت‌وگو با راب والاس    602
2020-03-30 06:06:49 سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است / گفت‌وگو با راب والاس    603
2020-03-29 11:17:31 کرونا و اقتصاد سیاسی سلامت در ایران / محمد دارکش    604
2020-03-28 12:13:00 مهاجران افغانستانی و بحران کرونا / علی‌اکبر سجادی    605
2020-03-28 12:07:31 تلاقی رکود اقتصادی قریب‌الوقوع با شوک کرونا نوشته‌ی: اینگار زولتای    606
2020-03-28 12:06:55 تلاقی رکود اقتصادی قریب‌الوقوع با شوک کرونا نوشته‌ی: اینگار زولتای    607
2020-03-27 10:36:30 تأثیرات سیاسی و اقتصادی کرونا / یانیس واروفاکیس    608
2020-03-26 09:46:59 جناح راست آمريکاي لاتين در بن بست Renaud LAMBERT    609
2020-03-26 09:39:28 اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران / محمد مالجو    610
2020-03-25 07:21:04 جبهه‌ی چپ ترک / یحیی مرادی    611
2020-03-25 07:16:31 سیاست ضد سرمایه‌داری در زمانه‌ی کرونا / دیوید هاروی    612
2020-03-23 07:25:34 کرونا در عهد دقیانوس / فاطمه صادقی    613
2020-03-22 11:15:09 رژیم درگیر بحران موجودیت خود است / محمدرضا شالگونی    614
2020-03-22 10:55:32 سه یادداشت در تحلیل پی‌آمدهای اقتصادی کرونا / ترجمه‌ی احمد سیف    615
2020-03-21 06:27:14 دولت و آینده‌ی سوسیالیسم نوشته‌ی: لئو پانیچ    616
2020-03-21 06:24:19 طرحی برای سازمان‌دهی مقابله با بیماری‌های همه‌گیر / سعید رهنما    617
2020-03-20 11:29:56 طاعون کامو و کرونای ما / عباس مؤدب    618
2020-03-20 10:26:46 بحران جهانی کرونا و رکود ژئوپلیتیک / ایان برمر    619
2020-03-19 07:41:04 افغانستان، شکست جنگ عليه «توتاليتاريسم اسلامي» Alain GRESH    620
2020-03-18 11:23:16 میراث زنده یک مبارز سوسیالیست (گزارشی درباره جنبه‌ای از حیات فکری فریبرز رئیس‌دانا) نویسنده: روزبه آقاجری    621
2020-03-17 11:56:55 مسأله خود سرمایه‌داری است / جورج مونبیو    622
2020-03-16 11:15:10 ضرورت واکنش اقتصادی در برابر ویروس کرونا / جاش بیونز    623
2020-03-15 10:49:51 «اوج» و تحول استتیک سینمای ایران / محمدعلی نراقی    624
2020-03-14 11:29:57 انتشار ویروس کرونا و احتمالِ از هم‌پاشیِ «جهانی شدن» / استیون ارلانگر    625
2020-03-14 11:12:50 کرونا و غیاب دولت نوشته‌ی: دلشاد عبادی    626
2020-03-13 07:01:28 چه‌گونه بیماری‌های عالم‌گیر تاریخ را تغییر می‌دهد / گفت‌وگو با فرانک اسنودن    627
2020-03-12 07:44:00 فرانتس فانون / سعید بواَماما    628
2020-03-11 10:17:45 تحلیل طبقاتی مارکس و اقتصاد / ریچارد ولف    629
2020-03-11 10:14:21 رویکرد «منطقی ـ تاریخی» و تولید کالایی ساده نوشته‌ی: حسن آزاد    630
2020-03-10 07:47:47 رسالت اجتماعی جنبش کارگری / کاظم فرج‌الهی    631
2020-03-09 10:48:21 درآمدی هستی‌شناسانه بر هم‌پیوندیِ جنبش زنان و جنبش کارگری / نرگس ایمانی    632
2020-03-08 14:44:40 منشاء کوروناويروس کجاست ؟ عليه اپيدمي جهاني بيماري، اکولوژي Behrouz AREFI , Sonia SHAH    633
2020-03-08 10:52:46 زنان میان دو تیغه‌ی کار خانگی و کار مزدی / مریم وحیدیان    634
2020-03-07 06:51:50 رهایی زنان، معیار رهایی همگان نگاهی انتقادی به مناسبت 8 مارس نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری    635
2020-03-07 06:46:36 رهاکردن زنان از اقتصاد سیاسی / تیتی باتاچاریا    636
2020-03-05 14:16:12 مصیبت در مرگ الهیات / فاطمه صادقی    637
2020-03-05 14:12:55 ویروس کرونا، اپیدمی ترس و تقلیل امر سیاسی به امر «بهداشتی» / امید منصوری    638
2020-03-05 09:01:41 پدرکُشی و ترومایِ فاجعه (تأملاتی در ظهور و سقوط حزب توده) نویسنده: یاشار تاج‌محمدی    639
2020-03-05 08:48:23 بیل را بکش! / اسلاوی ژیژک    640
2020-03-04 10:23:49 فریاد وحشت از برنی ساندرز Julie Hollar    641
2020-03-04 10:13:38 موجودی به نام چپ بورژوا نوشته‌ی: عادل مشایخی    642
2020-03-03 09:30:20 تأملاتی در حاشیه و متن یک بیماری همه‌گیر    643
2020-03-02 11:16:58 گسترش حوزه نفوذ چین در خاورمیانه JEAN MICHEL MOREL    644
2020-03-01 14:53:31 کرونازدگی: حال و هوای مردم در اتوبوس و مترو / سهراب رضایی    645
2020-03-01 14:09:00 عرضه و تقاضا در اقتصاد آنارشیستی / ترجمه‌ی امیرحسین خدادادی    646
2020-02-29 05:45:29 کارل مارکس و دیالکتیک رهاییِ «پرومته‌ی در زنجیر» / علی رها    647
2020-02-28 10:36:49 کرونا در نظام ولایی / سعید صادقی    648
2020-02-27 11:18:20 پس از انفجار نوادا ، حالا نوبت حزب برنی سندرز است / داستین گواستلا و کورنور کیل پاتریک    649
2020-02-27 11:09:17 دفاعیات اویگن لِوینه در دادگاه / ترجمه‌ی میترا یوسفی    650
2020-02-26 10:01:45 پی‌آمدهای اقتصادی ویروس کرونا / ترجمه‌ی احمد سیف    651
2020-02-24 05:58:43 چیزگونگی و انتزاع در نظریه‌ی جامعه – نوشته‌ی: لاورنس کرادر    652
2020-02-24 05:55:43 صهیونیسم مسیحایی: الاغ و گوساله‌ی سرخ / موشه ماخوور    653
2020-02-22 12:42:19 برگ هائي از يک کتاب در جستجوي «ژنِ يهودي» Sylvain Cypel    654
2020-02-21 12:22:49 نظام سرمایه‌داری در کشور درحال‌توسعه در سطح میانجیِ انتزاع / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد    655
2020-02-21 06:53:30 هراس از جدایی‌خواهی / ایواز طاها    656
2020-02-20 09:26:50 زبان ، ايد ئولوژی و هويت ملی / هدايت سلطان زاده به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری    657
2020-02-19 09:35:34 گسست از نهادهای ایدئولوژیک، مواجهه با سرکوب - انسانِ آبان / فروگیس بختیاری    658
2020-02-19 09:22:34 درختان هم سخن می‌گویند / محمد صفوی    659
2020-02-18 13:05:59 ائتلاف حکومت ایران و مقتدی صدر علیه انقلاب در عراق / زیدون الکینانی    660
2020-02-18 10:13:24 آنچه به نام ضديت با دونالد ترامپ مجاز مي شود ... Serge HALIMI    661
2020-02-17 09:56:41 چرا جنگ‌ها هیچ‌گاه پایان نمی‌یابند؟ / مایکل ال. فالک    662
2020-02-16 10:08:24 ویلای توماس مان و پیش بینی مکتب فرانکفورت! – نیویورکر    663
2020-02-15 14:39:23 روایت یک زباله‌دانی نوشته‌ی: بزرگ عمادی    664
2020-02-14 10:17:24 انحصارهای فراگیر / ارمغان گزیچی    665
2020-02-13 08:23:09 آگاهی تاریخی در برابر فاشیسم / هانری ژیرو    666
2020-02-12 12:49:43 کند کاوی مختصر در بحران حاکم بر سازمان تامین اجتماعی / کاظم فرج الهی      667
2020-02-12 12:37:20 درباره رابطه هنرمند با مردم و حاکمیت (قدرت) / پوریا جهانشاد    668
2020-02-11 13:06:03 هند در فاز تاریخی «صعود هیتلر به قدرت» گفت‌وگوی لورانس دفرانو با ژان ژوزف بوایو    669
2020-02-11 12:30:31 در میان دو موج زندگی می‌کنیم / گفت‌وگوی فرد هالیدی با شکرالله پاک‌نژاد    670
2020-02-10 15:44:24 خیسش های امروز، انقلاب فردا در آستانه و به مناسبت 22 بهمن / کمال خسروی    671
2020-02-09 12:48:52 از اعتصاب کارگران نفت در انقلاب 57 چه می‌آموزیم؟ / محمد صفوی    672
2020-02-08 11:03:21 وقتی لیبرال‌ها‌ی آلمانی با راست‌ افراطی همسفره شدند / لورن بالهورن    673
2020-02-08 10:44:39 خمینی و ایدوئولوژی انقلاب بهمن / هدایت سلطان زاده    674
2020-02-07 12:46:54 یادداشت‌هایی درباره‌ی فرم جدید دولت / هانری لوفور    675
2020-02-07 12:11:38 بازاندیشی انقلاب 1357: ایرانیان در جست‌وجوی عدالت / پیمان وهاب‌زاده    676
2020-02-06 06:51:01 روز ننگ روز انتخاب رئیس دولت تورینگن، با حمایت حزب نئوفاشیست آلترناتیو برای آلمان،/ ولفگانگ هوبنر    677
2020-02-06 06:25:01 مارکس، کمونیسم و بازارها نوشته‌ی: دیوید میلر    678
2020-02-05 06:13:16 ايالات متحده آمريکا و اسرائيل، فلسطين و فلسطيني ها را لگد مال مي کنند... Sylvain Cypel    679
2020-02-05 05:43:03 تکّه‌هایی از «تبار فاشیسم» / برتراند راسل    680
2020-02-04 11:00:59 خشمِ عاری از عشق و همدلی زیان‌آور است / الیف شفق    681
2020-02-03 07:52:30 انقلاب بهمن، خمینی و پل های عبور بسوی قدرت / هدایت سلطان زاده    682
2020-02-03 07:43:27 ارزیابی مجدد اشکال کار: راهی به سوی فمینیسم ضدسرمایه‌داری / عاطفه رنگریز    683
2020-02-02 11:25:57 درباره‌ی خشونت آیا خشونت راه‌حل است؟ محمد حیدری    684
2020-02-02 10:07:24 انسانِ آبان در نبرد پیوسته، سركش و آبدیده بخش دوم نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری    685
2020-02-01 09:03:52 سوسیال‌دموکراسی فرانسوی: از گسست از سرمایه‌داری تا گسست از سوسیالیسم / سعید رهنما    686
2020-01-31 09:48:40 جامعه آبستن خشونت‌های بسیار است و من نگران آینده‌ی ایران هستم کاظم کردوانی در گفتگو با محمد حیدری    687
2020-01-30 14:58:14 دشمناني با منافع مشترک رقص شمشير بين ايران و ايالات متحده Gilbert ACHCAR    688
2020-01-30 07:16:09 باب را باید صاحب اندیشه‌ی گسست از اسلام دانست عباس امانت در گفتگو با ایقان شهیدی    689
2020-01-29 15:16:53 میلیاردرهای داووس و فاجعه اقلیمی: همه آنچه از پیش می‌دانستیم / امین درودگر    690
2020-01-29 10:29:32 از سانتیاگو تا پاریس تا بیروت هنجار جدید، اعتراض است / سرژ هلیمی    691
2020-01-28 14:09:27 قوانین شورش / آنتونیا مالچیک    692
2020-01-27 12:08:22 جهانی‌سازی، انباشت سرمایه و خشونت علیه زنان دورنمای بین‌المللی و تاریخی نوشته‌ی: سیلویا فدریچی    693
2020-01-27 12:03:59 بین شما کدام صیقل می‌دهید سلاح آبائی را؟ / پریا رحیمی بررسی سه جریان موازی درون جنبش زنان ایران    694
2020-01-26 10:38:07 دستمزد، اتحادیه‌ها، حزب کارگری / فریدریش انگلس    695
2020-01-26 10:27:55 در مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز، خشونت هست اما مبارزان آغازگر و ادامه‌دهنده‌ی ناموجه خشونت نیستند / عمار ملکی در گفتگو با محمد حیدری    696
2020-01-24 12:35:52 مغزی که نباید فکر می‌کرد! (به مناسبت روز تولد آنتونیو گرامشی)    697
2020-01-24 11:22:53 چرا احزاب چپ گرای اروپا فرصت های دهه ی اخیر را از دست دادند؟ / سدریک دوران    698
2020-01-23 12:30:32 انسان آبان: کارگر به‌حاشیه رانده    699
2020-01-22 12:08:27 عبدی کلانتری : شاید به «پایان یک دوران» رسیده‌ایم، اما حکومت هنوز به پایان خط نرسیده است    700
2020-01-21 12:07:50 گفت‌وگو با مراد فرهادپور درباره قیام آبان ماه: جبهه واحد؛ پیش‌شرط وجود سیاست    701
2020-01-20 10:43:40 کارل مارکس در دفاع از آزادی مطبوعات .جستارهايی پيرامون ‏ سانسور مطبوعات و آزادی انسان / فرهاد همت‌بلند    702
2020-01-20 10:32:07 درباره‌ی رابطه‌ی نرخ استثمار با بهره‌مندی از ثمرات تولید اجتماعی / کمال اطهاری    703
2020-01-19 11:56:29 دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی / پیران آزاد، اصغر ایزدی، تقی روزبه    704
2020-01-18 12:13:08 کانون نویسندگان ایران یک پرسش، چند پاسخ -- وضعیت کنونی و وظیفه‌ی نویسندگان و هنرمندان    705
2020-01-18 09:24:28 الن بدیو: رخداد، حقیقت و «فرضیه‌ی کمونیسم» / الیور هریسون    706
2020-01-17 12:29:20 معترضان حرفه‌ای – گزارش میدانی / نینا اعتصامی    707
2020-01-16 11:25:36 آبان ۹۸: پنهان‌کاری حکومتی در مورد کشته‌شدگان اعتراض‌ها / فرزاد صیفی‌کاران    708
2020-01-14 10:58:06 نامه‌ای از زندان / رزا لوکزامبورگ . به همه‌ی زنان مبارز زندانی    709
2020-01-14 10:50:07 اکنون، به‌مثابه تاریخ / پرویز صداقت    710
2020-01-13 11:30:58 شانزده آذر، نولیبرالیسم و مداخله‌ی بشردوستانه / مزدک دانشور    711
2020-01-12 15:24:27 واقعیت، ادبیات، اینترنت، و آزادی بیان / جوانا کاوِنا   پیتر پومرانتسف    712
2020-01-11 09:02:17 سرمایه‌داری و غارت / جان بلامی فاستر و دیگران    713
2020-01-11 08:57:50 ارزش جان ایرانیان در استبداد فقاهتی /  محمد رضا شالگونی      714
2020-01-09 10:21:02 چشم‌انداز سیاسی ایران پس از خیزش آبان و ترور سلیمانی گفت‌ وگو با عبدی کلانتری    715
2020-01-08 09:19:56 دموکراسی و غایت‌های مارکسیسم نوشته‌ی: نورمن گراس    716
2020-01-08 09:17:00 به‌نام صلح و عدالت / یوجین دِبز    717
2020-01-07 14:04:49 ارزیابی انتقادی «سرمایه‌ی انحصاری» / زولتان زیگدی    718
2020-01-06 06:46:45 ادبیات و تحرک اجتماعی / دیوید دِ‌یْچِز    719
2020-01-05 10:06:25 باید به بدیل بیاندیشیم و آن را ممکن کنیم گفتگو با آصف بیات    720
2020-01-05 07:56:59 تز «موتور کوچک، موتور بزرگ» هنوز کارآمد است گفت‌وگو با اکبر معصوم‌بیگی    721
2020-01-04 15:35:41 پایان قاسم سلیمانی، آغاز دوران جنگ است   / خالد صالح    722
2020-01-04 03:32:39 چیزگونگی و انتزاع در نظریه‌ی جامعه 1 ـ کارل مارکس درباره‌ی سرشت انسان و جامعه نوشته‌ی: لاورنس کرادر    723
2020-01-03 14:39:01 انقلاب اجتماعی در بوته نقد و بررسی در گفتارهایی از كوان هريس، علی‌اصغر سعيدی و محمد مالجو    724
2020-01-01 12:45:30 نگاهی به تاریخ جامعه بهائی ایران در دوران حکومت محمد‌رضا شاه مینا یزدانی    725
2020-01-01 08:14:31 نظریه‌ی بازتولید اجتماعی: بازگشت به (کدام) مارکس؟ / شیلا مک‌گرگور    726
2019-12-31 11:28:30 درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم / مهرداد وهاّبی . ناصر مهاجر    727
2019-12-31 09:27:06 تصور مارکس از کمونیسم نوشته‌ی: برتل اولمن    728
2019-12-30 12:02:22 نئولیبرالیسم دقیقاً چیست؟ / کین برچ    729
2019-12-30 09:57:51 چگونه لیبرالیسم در اروپای شرقی به «خدایی شکست‌خورده» مبدل شد / ایوان کراستف استفان هولمز    730
2019-12-30 08:07:24 فموناسیونالیسم: همبستگی فمینیسم و ناسیونالیسم نولیبرالی / مهدیس صادقی‌پویا    731
2019-12-28 06:56:13 چین در قرن بیست‌ویکم / آندرو کوملوسی    732
2019-12-27 06:07:22 شیلی: بازیکنان و هواداران فوتبال در صف مبارزه علیه نئولیبرالیسم    733
2019-12-27 05:48:09 مارکس، پرولتاریا و «اراده به سوسیالیسم» نوشته‌ی: مارک مالهالند    734
2019-12-26 14:54:36 دعواهای جناحی و تاکتیک‌های سرکوب / عبده کلانتری    735
2019-12-25 10:57:59 بانک‌ها در آتش نوشته‌ی: بهناز تبریزی و سونگور ساوران    736
2019-12-24 04:24:56 چطور امپراتوریِ روپرت مِرداک جهان را از نو ساخت؟ / جاناتان مالر جیم روتنبرگ    737
2019-12-22 14:52:43 نرخ استثمار (مورد آیفون) / مؤسسه‌ی تحقیقات اجتماعی تری کونتیننتا    738
2019-12-21 06:41:52 آسیاب‌‌های بادی سعید رهنما نوشته‌ی: جمال محبوب    739
2019-12-20 06:19:37 مردم فرانسه درگير يک روند مقاومت / ژرارد نويريل    740
2019-12-19 10:24:09 نظر نویسندگان و هنرمندان درباره اعتراضات آبان ۹۸ / اسد سیف: هنر و ادبیات هم وارد کارزار شده است    741
2019-12-19 07:33:14 ترکيه و مرزهايش، از صفر تا بي نهايت PIERRE-YVES BAILLET    742
2019-12-19 07:28:14 کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟ نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز» نوشته‌ی: سعید رهنما    743
2019-12-18 08:19:51 عمر طولانی‌تر از مرحمت سرمایه‌داری نیست / جیسون هیکل    744
2019-12-18 08:16:23 نه کوربن نه برگزیت، مقصرحزب کارگر است / آدام رمزی    745
2019-12-17 09:29:39 مقاومت در برابر جرم دولتی نویسندگان: الیزابت استنلی، جود مک‌کالاک    746
2019-12-17 09:02:14 حجاب اسلامي،حبيب بورقيبه و سوسياليست هاي فرانسوي Alain RUSCIO    747
2019-12-16 09:40:16 واشینگتن، برپهنه ای از بی تفاوتی، مستعمره سازی اسرائیل را «قانونی» میکند Sylvain Cypel    748
2019-12-16 08:49:54 «شخصیت اقتدارطلب» آدورنو یا «لحظه‌ی پوپولیستی» لاکلائو /علیرضا بهتویی    749
2019-12-16 08:46:52 «شخصیت اقتدارطلب» آدورنو یا «لحظه‌ی پوپولیستی» لاکلائو /علیرضا بهتویی    750
2019-12-15 07:46:16 در مورد کوربن: وسط ایستادن به فاجعه می‌انجامد /  ژان لوک ملانشون    751
2019-12-15 07:38:40 نئولیبرالیسم، مدعیان، منکران و باقی ماجرا نوشته‌ی: دلشاد عبادی    752
2019-12-14 14:07:15 انشعاب در اسلام‌گرایان ترکیه: حزب داوود اوغلو آغاز به کار کرد    753
2019-12-14 10:35:06 روش‌شناسی مارکس / سعید رهنما    754
2019-12-13 08:57:07 کمونیسم: جامعه‌ای ورای کالا، پول و دولت نوشته‌ی: مایکل هاینریش    755
2019-12-13 08:54:02 زرگری / عبده کلانتری    756
2019-12-12 07:27:30 بر بالاترین شاخه ی درخت بلبلی آواز برداشت / فروغ اسدپور    757
2019-12-11 07:15:38 دموکراسی و مساله ملی در ایران / هدایت سلطان زاده    758
2019-12-10 12:24:41 ريشه هاي خشم Shervin AHMADI    759
2019-12-10 12:16:29 راه رستگاری از نولیبرالیسم / جورج مونبیو    760
2019-12-10 06:50:53 وضعیت حقوق بشر در ایران در هفتادویکمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر/ احسان حسین زاده    761
2019-12-09 08:40:18 «ورشکستگی نئولیبرالیسم باعث تظاهرات در سراسر جهان می شود» Georges CORM    762
2019-12-09 08:37:06 سرنوشت تاریخی آموزه‌ی کارل مارکس / و.ا. لنین    763
2019-12-08 09:37:35 کانون نویسندگان ایران - «خودافشاگری» یک سانسورچی کتاب / رضا شکراللهی    764
2019-12-08 07:16:59 کنکاشی پیرامون جایگاه عنصر آگاهی و آگاه نوشته‌ی: راوی    765
2019-12-07 11:49:34 امر شخصی، سیاسی است / پریا رحیمی    766
2019-12-06 08:40:12 عراق؛ چيرگي ملي گرايي بر مذهب SABRINA MERVIN    767
2019-12-05 11:54:16 دوران «انقلاب توئیتری» به سر آمده است / ریچارد سیمور    768
2019-12-05 11:53:44 دوران «انقلاب توئیتری» به سر آمده است / ریچارد سیمور    769
2019-12-05 11:39:35 تخيل درباره اتوماتيک شدن کار روبات، مقصّر ايده آل , PHILIPP STAAB...    770
2019-12-04 07:34:18 زهري بنام «نرخ بهره منفي» Dominique Plihon    771
2019-12-03 12:29:00 اینترنت را که بستند چه می‌توان کرد؟ / سیامک امیدوار    772
2019-12-03 10:22:39 از «ماه عسل» تا «عصر جدید» / امید منصوری    773
2019-12-02 08:12:34 گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس مقدمه به ترجمه‌ی فارسی گروندریسه نوشته‌ی: کمال خسروی    774
2019-12-01 13:02:42 روژاوا: دموکراتیک و پیشرو/ دیو هولمز    775
2019-12-01 04:43:54 درس‌هایی از اعتراضات آبان‌ماه / اسماعیل قنواتی    776
2019-11-30 08:29:39 خشونت ما یا خشونت آن ها؟  / محمدرضا شالگونی    777
2019-11-30 08:22:18 بینش تاریخی رزا لوکزامبورگ / پیپین براندون    778
2019-11-29 11:12:14 خون، آب نخواهد شد  درباره شورش بنزین در ایران / ساسان صدقی‌نیا    779
2019-11-28 14:40:45 از هفت روزی که ایران را تکان داد! یک، دو، سه و... چندانقلاب؟! / تقی روزبه    780
2019-11-27 11:13:55 ارزیابی مقدماتی از خیزش آبان / حسن مرتضوی    781
2019-11-26 10:14:46 از ایران تا شیلی: سیاست‌های نولیبرالی علیه دموکراسی / آرمان ذاکری    782
2019-11-25 11:03:47 شورشي «شيعي» عليه قدرت حاکم«شيعي»؟ عراق؛ جوان هايي که جسورانه با مرگ رودررو مي شوند MUSTAFA SAADOUN    783
2019-11-25 10:57:45 دموکراسی، رویه یا رژیم؟ / کُرنلیوس کاستوریادیس    784
2019-11-23 15:30:57 چشم‌اندازهای گذر از ساعت صفر / پرویز صداقت    785
2019-11-23 05:58:30 پیچش راست سوژه‌های چپ! نکاتی در باب سوژه‌های سیاست، رهایی، حقیقت و الباقی نوشته‌ی: آساره آسا    786
2019-11-22 08:47:56 قيام لبنان، ترس حزب الله از خلاء Laurent Perpigna Iban    787
2019-11-22 08:41:04 بی شرف! محمد آزادگر - هدایت سلطان زاده    788
2019-11-21 08:48:24 از روح زمانه تا شبح‌اش: اعتراض علیه نولیبرالیسم در سرتاسر ایران / امین درودگر    789
2019-11-20 10:36:02 ورود جنبش به فاز دوم و چالش های پیشاروی آن / تقی روزبه    790
2019-11-20 10:26:40 :« سرمايه » ساختار ؟« منطقي – تاريخي » يا « منطقي » / حسن آزاد    791
2019-11-19 14:33:57 صدای عدالت‌خواهی بلند است، چه باک که اینترنت خاموش است /منصوره شجاعی    792
2019-11-18 09:49:21 اعتراض مردم و گاندی‌های نابهنگام اما خوشبختانه بی‌تاثیر و بی‌پایگاه /  فرج سرکوهی    793
2019-11-18 06:48:56 چرا سرمایه داری در چین زاده نشده است ؟ Alain Bihr    794
2019-11-16 13:58:11 کارل مارکس و دولت نوشته‌ی: دیوید اَدِم    795
2019-11-16 13:54:46 حزب سوسیال‌دموکرات سوئد: از سوسیالیسم تا لیبرالیسم / سعید رهنما    796
2019-11-15 08:26:02 ادای حقّ مطلب دربارهی کارل پولانی / پت دِوین    797
2019-11-14 22:41:05 درباره ی تجمعی که برگزار نشد – کاظم فرج الهی    798
2019-11-11 11:17:02 در نوامبر ۱۹۸۹، چه بر سر چپ در اروپا آمد؟ لورنزو مارسیلی    799
2019-11-11 09:47:08 شورا: تجربه‌ها و چالش‌ها نوشته‌ی: تارا بهروزیان    800
2019-11-10 12:28:28 تصاحب به‌مدد سلب مالکیت در کالایی‌سازی آموزش عالی / محمد مالجو    801
2019-11-09 06:42:03 فرجام سوسیال‌دموکراسی سوئد و دولت رفاه / یوران تربورن    802
2019-11-08 10:34:32 آلمان شرقی، داستان یک مستعمره سازی نابود کردن یک جامعه Pierre RIMBERT    803
2019-11-07 11:16:06 دستورالعملِ آنارشی اشغال کارگری شرکت مخابراتِ بریتیش کلمبیا نوشته‌ی: الن برنارد    804
2019-11-07 11:12:48 جهان در شورش / سیلویا سوییندن    805
2019-11-04 06:28:26 مردم لبنان چه می‌خواهند؟ / جوزف ضاهر    806
2019-11-04 06:21:40 بدنِ مرهونِ تهی‌دستان شهری و سرمایه‌داریِ مستغلاتی نوشته‌ی: بزرگ عمادی    807
2019-11-03 09:40:12 لبنان؛ جایی که خاورمیانه و غرب به هم می‌رسند / رامین مسلمیان    808
2019-11-02 07:36:57 ناتو تا به کي ؟ Serge HALIMI    809
2019-11-01 10:08:13 جنگ‌های فرقه‌ای رو به پایان‌اند و با شورش علیه فساد جایگزین می‌شوند! /  پاتریک کابورن    810
2019-11-01 08:39:24 ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در سطح ناب و طبقات همپای آن / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد    811
2019-10-31 06:36:03 کنترل کارگری و سیاست اشغال کارخانه بریتانیا، دهه‌ی 1970 نوشته‌ی: اَلِن تاکمَن    812
2019-10-30 07:34:58 لبنان، «تظاهرکنندگان خياباني برنامه اقتصادي مشخصي ندارند» JOSEPH BAHUT    813
2019-10-29 12:45:17 لبنان، خيزش غيرمنتظره عليه ساختار فرسوده DOHA SHAMS    814
2019-10-29 10:40:38 جامعه‌‌ی مدنی که خشک شد و دوباره جوانه زد – تجربه‌های دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ / مریم حسین خواه    815
2019-10-28 12:48:21 هشت قدم مانده به در، شانزده  قدم رو به دیوار – تعیین موضع و دادخواهی / محمدرضا نیکفر    816
2019-10-28 10:43:09 تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم از نظر مارکس نوشته‌ی: تنر چم و مصطفی کایااوغلو    817
2019-10-27 07:49:37 خصوصی‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی هپکو / کاظم فرج الهی    818
2019-10-26 06:02:04 كارگر بومي و تجديدحيات چپ گفت وگويي با آلوارو گارسيا لينرا    819
2019-10-25 08:45:45 چرا کاپیتالیسم و فمینیسم نمی‌توانند همزیستی داشته باشند؟ / نیکول اِیشاف    820
2019-10-24 06:37:42 هویت‌زدایی از روژئاوا همچون یک استراتژی هیولاوار نویسندگان: جهانگیر محمودی و آرمان اکبری    821
2019-10-22 11:27:04 واگشایی نوبل اقتصاد / اینگرید کانگراوِن    822
2019-10-21 12:54:18 مارکس و انگلس وبه اصطلاح "چشم پوش ی" از استراتژی انقلابی ما مقصر نیستیم/ ح. آزاد    823
2019-10-21 12:25:42 روشنفکران و کارگران دیالکتیک اندیشه و کردار نوشته‌ی: کمال خسروی    824
2019-10-20 08:39:09 یک شهروند خوب باید کمى سواد آمارى داشته باشد / دیوید اشپیگل‌هالتر    825
2019-10-18 10:07:12 کردهاي ايران، در دام افتاده بين تهران و واشنگتن EMILE BOUVIER    826
2019-10-18 09:53:51 مشق نئوليبراليسم در مدرسه / جلال نباتي    827
2019-10-16 07:28:24 هرگز فراموش نکنید فاشیست‌ها چه کردند یانا تسنوا    828
2019-10-16 07:18:51 اِشکال استیضاح ترامپ / کریس هجز    829
2019-10-15 11:42:07 حمله ترکيه به سوريه، اميدي تازه براي جهادگراها Cris Den Hond    830
2019-10-14 07:08:53 واشنگتن در مقابل پکن Serge HALIMI    831
2019-10-14 04:57:50 ظهور راست‌ افراطی / گفت‌وگو با جان بلامی فاستر    832
2019-10-13 08:32:34 تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۱) اولین گام‌ها، از مشروطه تا انقلاب اسلامی / مریم حسین‌خواه    833
2019-10-13 07:38:47 اجرای عدالت درباره جمال خاشقجی مصاحبه با اگنس کالامارد    834
2019-10-12 05:32:10 سوسیالیسم و آزادی / دیوید هاروی    835
2019-10-12 05:24:45 گورکن سرخ شوراهای کارگری، ابزاری برای دگرگونی انقلابی نوشته‌ی: شیلا کوهن    836
2019-10-11 09:41:47 امپریالیسم اردوغان: «کریدور صلح» یا یک «سنجاق» جدید؟ خالد صالح    837
2019-10-11 09:23:20 «جایگزینی عظیم» چیست؟ لورتا چارلتون چترتون ویلیامز    838
2019-10-10 13:52:10 هشتمین خیانت امریکا به کردها / جون شوارز    839
2019-10-09 10:43:46 تلخیِ یک پایان: پشه‌ی حلب نوشته‌ی: اکبر اکبری    840
2019-10-09 10:36:53 پی‌آمدهای تهاجم نظامی ترکیه به روژاوا / احمد توناک و ویجی پراشاد    841
2019-10-08 11:14:48 نوفاشیسم در برزیل / میشل لووی    842
2019-10-08 10:49:05 «سرمایه»‌ی مارکس در ترکیه / سونگور ساوران و احمد توناک    843
2019-10-07 10:03:23 چین: هفتاد سال بعد از انقلاب / دنیس کوزات    844
2019-10-06 09:36:52 ریشه اعتراضات در جنوب عراق چیست؟ / خالد صالح    845
2019-10-06 09:33:37 ریشه اعتراضات در جنوب عراق چیست؟ / خالد صالح    846
2019-10-05 22:30:02 ضرورت تشکیل حزب چپ ایران    847
2019-10-05 12:59:44 مجلس موسسان و سوسیالیسم – روبن مارکاریان    848
2019-10-04 07:46:10 ميان ايالات متحد آمريکا و چين، جنگي بيشتر ژئوپليتيک تا تجاري/ Guillaume Barou    849
2019-10-04 07:39:01 تأثیر تحریم اقتصادی بر زنان / مهدیس صادقی پویا    850
2019-10-03 10:33:32 رهبران عزیز! قرص‌هایتان را به موقع بخورید! / فرج سرکوهی    851
2019-10-02 07:15:26 جامعه‌ی جهانی بدون پول نوشته‌ی: نوربِرت ترِنکلِه    852
2019-10-02 07:11:43 تراژدی اصلاح‌طلبی: پایان انتخابات و آغاز انتخاب / فاطمه صادقی    853
2019-10-01 11:51:27 نشر زیرزمینی، فرار از هیولای سانسور / ندا افشاربیگ    854
2019-09-30 12:36:00 ترکيه، متحد دمدمي مزاج، دشمن خيره سر Didier Billion    855
2019-09-30 11:12:44 کار بسیار، فراغت اندک / کارمن تیپل هاپکینز    856
2019-09-29 10:31:29 بحران، سرکوب و بار دیگر انقلاب نوشته‌ی: جلیل شکری    857
2019-09-28 13:00:58 رویارویی مردم با جمهوری اسلامی به کجا می انجامد؟ - محمد رضا شالگونی    858
2019-09-28 09:55:17 امکانات اقتصادی برای نوادگان ما / جان مینارد کینز    859
2019-09-27 22:33:05 گل سرخ فردا یا برهوت پس‌فردا؟ = فروغ اسد پور    860
2019-09-27 22:16:10 پوست‌اندازی یا سقوط؟ تغییرماهیت نظام یا تغییر نظام سیاسی؟ - امیر کیانپور    861
2019-09-27 22:04:57 در نقد دیدگاه دولت‌محورِ چپِ حزبی – خلاصه بحث - محمد رضا نیکفر    862
2019-09-27 12:05:30 جای خالی حقوق بشر در مذاکرات احتمالی ایران و غرب معین خزائلی    863
2019-09-26 12:19:19 آيا جنگي (جديد) در خليج فارس رخ خوهد داد؟ François Nicoullaud    864
2019-09-25 01:43:04 آیا سوسیالیسم دموکراتیک همان سوسیال‌دموکراسی است؟ / مایکل مک‌کارتی    865
2019-09-25 01:38:14 شوراهای کارگری در اروپا یک قرن تجربه نوشته‌ی: دونی گلوک‌اشتاین    866
2019-09-24 10:50:19 مساله بازیگر نیست، مساله خود بازی‌ست گرتا به کدام روایت؟ بابک شاه ه‌سیاه    867
2019-09-22 15:06:46 در باره موقعیت کنونی ایران – محمدرضا نیکفر، فرج سرکوهی…    868
2019-09-22 13:53:30 تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام در بررسی طبقات اجتماعی / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد    869
2019-09-21 09:56:35 سیاست طبقاتی، آگاهی طبقاتی و طبقه‌ی میانی جدید نوشته‌ی: گولیه‌مو کارکدی    870
2019-09-20 12:13:02 از بوريس يلتسين تا ولاديمير پوتين، در بر همان پاشنه مي‌چرخد / Tony Wood    871
2019-09-19 14:48:10 این‌سو ویرانی، آن‌سو تاراج / نقد اقتصاد سیاسی    872
2019-09-19 11:14:05 روژاوا و توازن قوا در ساحت ژئوپلیتیک / بهنام امینی    873
2019-09-18 09:11:34 لرزه و پس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت و کودتای فقیهانه! / تقی روزبه    874
2019-09-17 11:07:14 وصیت‌نامه‌ی لوکاچ نوشته‌ی: برنی تافت    875
2019-09-16 12:07:16 امه سه‌زر / سعید بواماما    876
2019-09-15 09:50:05 آیا جنبش زنان می‌تواند مطالبات خود را بر روحانیت و سنت‌گرایان تحمیل کند/ محمد حکیم‌پور    877
2019-09-13 14:37:17 وظایف علم اجتماعی رهایی‌بخش / اریک اٌلین رایت    878
2019-09-13 05:44:37 مداخله پکن، بحران هاي هويتي و اجتماعي خشم در هنگ کنگ، باروت ژئوپوليتيک Martine BULARD    879
2019-09-12 09:00:14 تاریخ طبقه‌ی کارگر ترکیه و ای. پی. تامپسون «از فقر تا احیاء» نوشته‌ی: ی. دوغان چتینکایا    880
2019-09-11 07:32:09 زبان تفکر استعماری؟ احمد رحیمی    881
2019-09-11 06:23:25 انحراف و افتخار / جورج مونبیو    882
2019-09-09 12:09:37 بي ثباتي سازش ميان پاکستان، عربستان سعودي، هند و ايران پيمان هاي عجيب در پيرامون درياي عمان Christophe JAFFRELOT    883
2019-09-08 15:09:08 اشغال كارخانه ها در آرژانتين مسيرهاي كنترل كارگري در شرايط بحران اقتصادي/ مارينا كابات    884
2019-09-07 07:51:05 تنش‌های ایدئولوژیک سرمایه‌داری / امانوئل والرشتاین    885
2019-09-07 07:50:20 تنش‌های ایدئولوژیک سرمایه‌داری / امانوئل والرشتاین    886
2019-09-06 11:10:14 جنبش ‌های اعتراضی و واکنش‌گری چپ  / ساسان صدقی‌نیا      887
2019-09-06 06:57:59 دوره‌بندیِ نبرد طبقاتی و دولت در هجدهم برومر نویسنده: باب جسوپ    888
2019-09-05 10:22:06 دشواري هاي جناح هاي اپوزيسيون مصر در غلبه بر تفرقه : نويسنده CHERIT AYMAN    889
2019-09-03 13:03:51 گفت‌وگو با برنی ساندرز    890
2019-09-03 12:24:43 الیف شفق از جنگ ترکیه با آزادی بیان می‌گوید    891
2019-09-02 09:58:43 امانوئل والرشتاین (1930-2019)    892
2019-09-01 22:51:07 دولت کارگری و حق رآی عمومی نگاهی به صورت مسئله / روبن مارکاریان    893
2019-09-01 09:33:20 شوراهای کارگری در پرتغال 1974-1975 نوشته‌ی: پیتر رابینسون    894
2019-08-31 11:04:21 سال‌های فراموش‌شده‌ی ناسیونالیسم کردی / عباس ولی    895
2019-08-31 13:30:50 انتقاد به کم و کاستی های مقاومت، یا تبدیل آن به یک ابتذال سیاسی؟ تقی روزبه    896
2019-08-30 11:56:32 بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی، آینه ای در برابرِ اپوزیسیون / مسعود نقره کار    897
2019-08-29 10:05:51 آدرس های غلط بازیگران قدرت در مورد اورمیه نویسنده: علی ابراهیمی    898
2019-08-27 11:47:42 گفتگوی پِری اندرسون با جُرج لوکاچ / لوکاچ: زندگی و آثارش    899
2019-08-27 11:43:55 تجارت آزاد، رقابت و گردن‌زدن صنعت در ایران قرن نوزدهم / احمد سیف    900
2019-08-26 12:57:37 نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش! / نقی روزبه    901
2019-08-26 10:44:54 سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: رفتار امپریالیستی گوننچ اوسال    902
2019-08-25 15:07:33 گفتگو با یورن لئونهارد پژوهشگر تاریخ، در باره قرارداد ورسای و پیامدهای آن    903
2019-08-24 13:16:01 سناریوی تکراری: نمایش اعتراف − این بار برای شکستن اعتراض علیه حجاب اجباری/ نعیمه دوستدار    904
2019-08-23 11:58:19 اقدام مستقیم کارگری و کنترل کارخانه در ایالات‌متحده نوشته‌ی: امانوئل نس    905
2019-08-23 11:54:25 رونالد کوز در پکن / کریستوفر کانری    906
2019-08-22 11:12:20 جنگ مذهبي نفرت آميز عليه پناهندگان سوري و فلسطيني در لبنان ANTON MUKHAMEDOV :    907
2019-08-22 06:05:23 واقعیتِ دولایه‌یِ خشونت نویسنده: ژُفروآ دُلَگَنِری    908
2019-08-20 13:28:25 در معرفی کتابِ: آژیر حریق:/ میشل لووی    909
2019-08-20 10:51:41 فرار از ولایت فقیه، بازگشت به آغوش ولایت سلطانی / آرمان ایرانی    910
2019-08-19 08:20:49 فریب‌کاری بازار آزاد / جان کنت گالبرایت    911
2019-08-19 08:15:24 چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم» / تقی روزبه    912
2019-08-18 08:48:27 اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس پیش‌پرسش‌های روش‌شناختی نوشته‌ی: جُرج لوکاچ    913
2019-08-17 13:45:28 چهره سازی از جنایت‌کار، عادی سازی جنایت است / فرج سرکوهی    914
2019-08-17 12:18:32 ساختار طبقاتی و آگاهی اجتماعی / تام باتومور    915
2019-08-16 13:05:30 نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر*: گامی به جلو یا به عقب؟ / تقی روزبه    916
2019-08-15 01:32:46 رسانه هاي آمريکائي و ايران همچون دشمن اگر جنگ مي خواهي، جنگ را آماده کن Pierre RIMBERT , Serge HALIMI    917
2019-08-15 01:28:43 تصرف و بازیابی کارخانه‌ها در برزیل محدودیت‌های کنترل کارگری نوشته‌ی: موریسیو ساردا د فاریا و انریک ت. نوائس    918
2019-08-13 14:23:37 دیکتاتوری نظامی و نولیبرالیسم: چهره‌ی دوگانه‌ی بربریت / ریکاردو آنتونس    919
2019-08-12 13:40:32 حدود و امکانات عمل اتحادیهٔ صنفی / پِری‌اندرسُن    920
2019-08-12 13:32:04 برسد به دست علی خامنه‌ای / کیوان مسعودی    921
2019-08-11 12:20:45 احياي خواست بازديدن ستاره ها , RAZMIG KEUCHEYA    922
2019-08-09 13:42:53 شوراهای کارگری علیه دولت سرمایه‌داری نوشته‌ی: آلبرتو آر. بونه    923
2019-08-09 13:39:35 حزب سوسیال‌دموکرات آلمان: از «گوتا» تا «گُدِسبِرگ» و فراسویِ آن / سعید رهنما    924
2019-08-08 11:27:07 رمزگشایی از ژانوس مدرن: تکثر جوامع و تشکیل ملت | کامران متین    925
2019-08-08 11:22:05 رمزگشایی از ژانوس مدرن: تکثر جوامع و تشکیل ملت | کامران متین    926
2019-08-08 11:14:00 دسترسی به عدالت برای قربانیانِ شکنجه نویسنده: مهدی سمائی    927
2019-08-06 13:37:44 نقدی بر خوانش مکتب اونو از فرایند مبادله / حسن آزاد    928
2019-08-05 14:40:49 مبارزه‌ی طبقاتی یا بازارهای حک‌شده؟ نوشته‌ی: بنجامین سلوین و ساتوشی میامورا    929
2019-08-05 14:36:40 حکومت نظارتیِ همه-جا-حاضر / جان دبلیو وایت‌هد    930
2019-08-03 12:58:07 معمای نظام اعتباری چین/ گفت‌وگوی رابرت برنر با ویکتور شی    931
2019-08-02 08:55:34 انباشت سرمایه و نقش دولت پالایش گفتمان نقد / کمال خسروی    932
2019-08-02 08:50:02 ثبت در فهرست ميراث جهاني يونسکو، جهانگردي فرهنگي ، هديه اي زهر آلود / Geneviève Clastres    933
2019-08-01 23:46:02 گزارشی از وضعیت زندانیان زندان قرچک / گلرخ ابراهیمی ایرایی    934
2019-08-01 01:58:11 آمريکا لاتين، بازگشت رسانه‌هاي اختاپوسي / Anne-Dominique Correa    935
2019-08-01 01:53:54 چگونه صنعتی برای آينده آشتي صنعت با طبيعت Jean Gadrey    936
2019-07-30 12:23:30 ارزهای دیجیتال و آزمون هایک / پیتر بوفینگر    937
2019-07-30 12:12:08 سرقت بزرگ به‌نام خصوصی‌سازی / کنث سورین    938
2019-07-26 13:35:33 روایتی از مقاومت انسان‌های عاشق و حقارت جنایت کاران مسلط بر ایران! منصوره بهکیش برگرفته ا    939
2019-07-25 14:00:19 ترکيه، رودررو با «بدعهدي» غربي ها Timothy Reno    940
2019-07-25 13:44:03 بلعیدن زبان اکثریت و قلمرو زدایی از آن / کاوان محمد پور    941
2019-07-23 12:22:53 اقتصاد ایران در انسداد ساختاری / پرویز صداقت    942
2019-07-22 12:47:09 شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟ / تقی روزبه    943
2019-07-22 12:26:35 هنر به گروگان گرفتن جرج اورول / Thierry Discepolo    944
2019-07-22 12:19:00 نولیبرالی‌کردن فمینیسم / الیزابت پروگل    945
2019-07-21 11:32:56 امپریالیسم متأخر / جان بلامی فاستر    946
2019-07-21 11:28:46 خودمديريتي كارگري در سوسياليسم دولتي يوگسلاوي / گوران موزيچ    947
2019-07-20 08:48:53 عراق، درمانده بين ايران و عربستان سعودي , Clément Therme    948
2019-07-20 08:39:24 وقتی زن‌کشی جرم نیست / جودیت باتلر    949
2019-07-19 11:47:00 تنها یک سخن در میانه نبود: آزادی پاسخ تحلیلی کامران متین به واکنش‌ها به اظهارات اخیرش در برنامه "۶۰ دقیقه" بی‌بی‌سی فارسی    950
2019-07-19 04:40:57 کروپتکین و تغییر انقلابی نویسنده: راث کینا    951
2019-07-18 15:22:30 توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا! و دل پیچه های یک بحران در آمریکا / تقی روزبه    952
2019-07-18 10:39:27 زنان در کمون پاريس «لوئيزميشل» ها در قيام / Éloi Valat    953
2019-07-17 15:00:37 زمینه‌های ظهور و گسترش اسلام سیاسی / حامد سعیدی    954
2019-07-16 11:37:45 آنچه که باید در باره اعتراضات هنگ کنگ بدانید  گفتگوی نشریه ژاکوبین با طیفی از فعالان و پژوهشگران هنگ کنگی    955
2019-07-16 10:23:09 تَرَکی در جهانِ سربی / فاطمه صادقی    956
2019-07-15 10:22:49 نقد منفي، نقد مثبت ديالكتيك انتقادي و انقلابي / كمال خسروي    957
2019-07-14 14:09:54 با ارزهای دیجیتال چه کنیم؟ / مایکل رابرتز    958
2019-07-14 10:09:15 درسی که از فمینیست‌های تونسی باید آموخت / آیه شبی    959
2019-07-13 12:35:19 قتل‌های زنجیره‌ای، نیازی به پورمحمدی: دفاع از همفکرانتان را درک می‌کنم    960
2019-07-13 12:00:24 کانون نویسندگان ایران / یــک پــرســش، چــند پــاســخ -    961
2019-07-12 10:53:06 قیام فرانسوی / استاتیس کوولاکیس    962
2019-07-12 10:49:46 محدودیت‌ها و امکانات کنترل کارگری درون دولت نوشته‌ی: گابریلا اسکودلِر    963
2019-07-11 10:07:46 چگونه سرسپردگی سیریزا، به راست یونان اجازه داد از زباله‌دان تاریخ بگریزد / یانیس واروفاکیس    964
2019-07-10 13:20:41 آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟ / تقی روزبه    965
2019-07-10 13:07:10 چرا اغلب رسانه‌ها با ذوق‌زدگی بسته ضداطلاعاتی پورمحمدی را «قورت» دادند؟ فرج سرکوهی    966
2019-07-10 12:14:11 رسانه هاي انگليسي تلاش مي کنند جرمي کوربين را بي اعتبار کنند اتهام يهود ستيزي، سلاحي مرگبار Daniel Finn    967
2019-07-10 05:30:54 گرامشی و ما / استوارت هال    968
2019-07-08 13:04:40 میراث آرنت در نقدِ حقوق جهان‌شمول بشر / لیلا فغفوری آذر    969
2019-07-08 13:00:37 فرمانروای بدگمان و حق صدور فرمان مرگ / بهرام محیی    970
2019-07-07 09:33:01 بازداشت شدگان کارگری را آزاد و از آنان دلجویی کنید / کاظم فرج الهی    971
2019-07-07 09:24:16 مذاکره در اسلو میان چهار حزب کردستان ایران با نمایندگان جمهوری اسلامی    972
2019-07-07 09:07:25 انگلس و مارکس: روایت یک دوستی / ژیلبر بادیا    973
2019-07-05 13:25:37 عوامل ظهور و افول رفرمیسم سوسیالیستی / سعید رهنما    974
2019-07-05 09:07:52 واکاوی طبقاتی بوردیو مبارزه‌ی طبقاتی یا طبقه‌بندی مبارزه‌ها نوشته‌ی: هوشنگ رادیان    975
2019-07-04 11:33:56 تولید ارز دیجیتالی: روندی تازه در اخراج کارگران    976
2019-07-03 09:55:07 سرپناه: حقی که به محاق رفت / نسرین هزاره مقدم    977
2019-07-02 09:04:13 کارنامه چهل ساله رضا پهلوی: کوشش برای بازگشت نظام پادشاهی با کمک دولت‌های خارجی / محمد سهیمی    978
2019-07-01 14:13:29 بهم ريختگي بدعاقبت در خليج [فارس] Alain GRESH    979
2019-07-01 11:40:27 سرمایه‌داری در قامت سوسیالیسم‌های گوناگون نوشته‌ی: سونیا کریوکاپیچ    980
2019-07-01 11:37:59 جهیکای رام‌نشدنی / لیلا پاپلی یزدی    981
2019-06-29 15:40:04 آگاهی طبقاتی در تاریخ / اریک هابسبام    982
2019-06-29 13:01:59 ایران مطلوب من کشوری صلح‌دوست خواهد بود/ عبدی کلانتری    983
2019-06-28 12:34:04 گوريل‌ها و ليبرال‌ها نوشته‌ی عبدی کلانتری    984
2019-06-29 15:39:27 آیا سودان والجزایر مشعل «بهارعربی» را شعله ورنگاه خواهند داشت ؟ Gilbert ACHCAR    985
2019-06-27 12:39:28 مرد قدرتمند جدید ناسیونالیسم اروپایی Matteo Pucciarelli    986
2019-06-26 14:03:12 سرکوب هویت رژیم است / : پوران سالار    987
2019-06-29 15:39:03 پول، رسانه و بحران آب‌وهوایی / جان اسکیلز ایوِری    988
2019-06-25 13:03:14 چرا هانا آرنت فیلسوفِ امروز است؟ نویسنده: لیندزی استون‌بریج    989
2019-06-29 15:40:21 پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن* / تقی روزبه    990
2019-06-24 13:04:23 «نولیبرالیسم» عامل تنهایی و انزواست آن‌چه جامعه را متلاشی می‌کند / جورج مونبیو    991
2019-06-23 11:30:43 بیت‌کوین چیست و چرا دولت برخورد با استخراج‌کنندگان آن را آغاز کرده است؟ / علی فتوتی    992
2019-06-29 15:40:58 انرژی، رشد اقتصادی و بحران زیست‌محیطی / ارالد کولاسی    993
2019-06-22 08:04:41 انتخابات مجدد استانبول : نبرد بر سر روح ترکیه / مروه تاهیر اوغلو و آیکان اردمیر    994
2019-06-21 08:46:20 تولد دوباره يک ايدئولوژي که مدتها ناديده گرفته شده بود سوسياليسم در آمريکا، چرا فقط امروز؟ Edward CASTLETON    995
2019-06-21 08:23:05 «انقلاب بدون انقلاب»: خوانش رفرمیستی از گرامشی / سعید رهنما    996
2019-06-20 12:57:08 مارکس و انگلس به مثابه کمونیست‌های رمانتیک نوشته‌ی: میشل لووی    997
2019-06-19 13:03:04 مصاحبه با میثم آل‌مهدی، کارگر اخراجی شرکت گروه ملی صنایع اهواز/ کانال اینترنت آگاهنامه    998
2019-06-19 12:32:31 شیفتگی تا سرحد جنون یا مجا نین زبان فارسی / احمد رحیمی    999
2019-06-17 15:16:29 مارکس، سرمایه و جنونِ عقل اقتصادی / دیوید هاروی    1000
2019-06-17 08:16:13 جستجو ساعت بدون فنر/ نوشته‌ای برای سنگ مزارِ شوروی/ نویسنده: کریستوفر جی. آرتور    1001
2019-06-16 15:56:00 گزارشي درباره عمان، بندري راهبردي براي دورزدن تنگه هرمز QUENTIN MULLER    1002
2019-06-16 15:18:44 بحران آبوهوایی جنگ جهانی سوم ماست / جوزف استیگلیتز    1003
2019-06-16 13:50:49 گئورگی پلخانُف و سوسیالدموکراتهای منشویک روسیه / سعید رهنما    1004
2019-06-16 13:50:37 پوپولیسم، نولیبرالیسم و عدالت توزیعی / لارنس الشولر    1005
2019-06-13 14:42:01 سلطنت مطلقه‌ی زبان فارسی (ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی مواضع سید جواد طباطبایی در قبال سیاست زبانی) نویسندگان: مهسا اسداله‌نژاد، حسام سلامت •    1006
2019-06-12 14:19:36 ايران، سوريه، عراق:پارادوکس ها و تناقضات سياست امريکا Patrick HANNENI    1007
2019-06-16 13:50:17 كارخانه هايمان را پس بدهيد! در بحبوحه ي مقاومت در برابر استثمار و مبارزه براي ١٩٨١ - قدرت كارگري در لهستان، ١٩٤٤ مارچين كوالوسكي    1008
2019-06-11 14:18:48 اقتصاد سیاسی بین‌المللی پورنوگرافی / شیلا جفریز    1009
2019-06-10 11:08:55 عصر تنهایی بشر / جورج مونبیو    1010
2019-06-10 11:04:50 بحران، نولیبرالیسم و انباشت سرمایه در ایران ــ گفت‌وگو با مراد فرهادپور و پرویز صداقت    1011
2019-06-09 23:27:09 کروپتکین، خود-ارزش‌زایی و بحران مارکسیسم / هری کلیور    1012
2019-06-08 12:19:41 به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه  رفسنجانی ای! / تقی روزبه    1013
2019-06-09 23:27:47 کنترل کارگری در ایالت تحت حاکمیت کمونیست‌ها در هندوستان / اروپ کومار سِن    1014
2019-06-09 23:28:02 رودلف هیلفردینگ و جنبه‌هایی از مارکسیسم اتریشی / سعید رهنما    1015
2019-06-07 12:38:26 کانون نویسندگان ایران / آزادی بیان در تنگنای محاکمه    1016
2019-06-07 12:18:59 از صلاحیت اظهار نظر فدرالیستی تا شیرازه ادبیات سجل احوالی / احمد رحیمی    1017
2019-06-07 12:06:11 مانیفست در قرن بیست‌ویکم / یانیس واروفاکیس    1018
2019-06-06 10:15:02 ترکيه در تلاطم اقتصادي Jean-Pierre SERENI    1019
2019-06-05 15:08:06 ´C-M-C: طبقه – مالتیتود – طبقه′ طبقه – مالتیتود – طبقه′ . نوشته‌ی: مایکل هارت    1020
2019-06-04 10:34:08 چشم انداز رشد جنبش طبقه کارگر در گرو رشد تشکل های کارگری / کاظم فرج الهی     1021
2019-06-04 08:47:11 چرا پوپولیسم چپ کافی نیست؟/ وینسنت ناوارو    1022
2019-06-04 05:54:47 کامران متین: تنها راه جلوگیری از فروپاشی ایران، فدرالیسم و دموکراسی رادیکال است    1023
2019-06-03 08:49:46 کدام استعمارزدایی؟ / سعید بواماما    1024
2019-06-03 08:46:15 در حاشیه‌ی یک «انتقاد» «کالا شدن» و «کالایی شدن» نوشته‌ی: کمال خسروی    1025
2019-06-02 10:07:00 ایالات متحده دیگر نمی‌تواند مناسبات جهانی را دیکته کند ــ گفت‌و‌گو با مایکل هارت / ایمان گنجی    1026
2019-06-01 15:14:55 یک گفتمان مردانهی قدرت! آقای زیبا کلام، آیا زنکشی مسئلهای خصوصی است؟ / مهران زنگنه    1027
2019-06-01 14:13:59 مارکس در مقام نظریه‌پرداز غذا / جان بلامی‌فاستر    1028
2019-06-01 14:00:31 بهار طولانی عربی / گفت‌وگو با ژیلبر اشکار    1029
2019-05-31 12:41:53 تأملاتی درباره‌ی طبقات مطالعه‌ی وضعیت ساختاری طبقات اجتماعی در ایران معاصر (1396 – 1335) نوشته‌ی: علیرضا خیراللهی – میلاد عمرانی    1030
2019-05-31 12:36:40 کالایی‌سازی در آینه‌ی گفتمان نقد: پالایش یا آلایش؟ / محمد مالجو    1031
2019-05-30 14:02:42 اشتباه در جنگ و صلح / مهران زنگنه    1032
2019-05-31 00:36:42 مذهب و مبارزه‌ی طبقاتی از منظر انگلس / میشل لووی    1033
2019-05-31 00:36:15 دشمن در خانه: امپریالیسم ایالات متحد در سوریه / پاتریک هیگینز    1034
2019-05-31 00:37:06 برخی نظرسنجی‌ها: سوسیالیسم از ترامپ محبوب‌تر است جان نیکلز    1035
2019-05-27 12:36:53 چپ اروپا در آشفتگی / لورن بلهورن    1036
2019-05-27 12:17:42 يك آكسيون، يك تحليل در تحليل آكسيون روزِ كارگر 1398 فرهاد خليلي – پوران كمالي    1037
2019-05-27 12:14:05 علل رشد پوپولیسم در اروپا و امریکای شمالی / وینسنت ناوارو    1038
2019-05-25 20:13:16 کدام کائوتسکی؟ / سعید رهنما    1039
2019-05-25 14:17:25 تقاضای حبس ابد برای آمر قتل کلاهی در هلند: «نوفل قتل را از دوبلین هدایت کرد»    1040
2019-05-18 23:34:39 خودگردانی محلی در سوئد - طاهز صدیق    1041
2019-05-16 11:21:10 همگرائي هاي خجسته كارگران، معلمان و دانشجويان / ياشار جاويد    1042
2019-05-15 12:40:25 جنگ ادامه سیاست است ! / حسن مرتضوی    1043
2019-05-15 12:02:20 جایگاه اروپا در درگیری امریکا و ایران / پاتریک کوبرن    1044
2019-05-15 23:50:41 حزب کمونیست چین و رژیم پیشین / پیتر نولان    1045
2019-05-13 12:55:43 ايدئولوژي و سياست طبقاتي نقد ارنستو لاكلائو / نيكوس موزليس    1046
2019-05-12 21:35:21 از نمایش قدرت نظامی تا بکارگیری آن، چقدر فاصله هست؟    1047
2019-05-12 05:18:16 هویت و تصاحب محمدرضا نیکفر    1048
2019-05-12 04:58:47 سرمایه‌داری مطلق / جان بلامی فاستر    1049
2019-05-12 00:09:52 بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی / سعید رهنما    1050
2019-05-11 05:29:16 نگاهي به وضعيت تاريخي- مشخص جهان كنوني همايون ايواني    1051
2019-05-09 09:57:58 حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد (فصل ۱ و ۲) نویسنده: یانیس واروفاکیس    1052
2019-05-12 00:10:19 نقدی بر عرصه عمومی تک جنسیتی؛ فمینیسم اینترسکشنال و تجربه روزمره زنان در آذربایجان نویسنده: لاله فروغانفر    1053
2019-05-08 09:49:49 هديه دموکرات ها به دونالد ترامپ Aaron Maté لوموند ديپلماتيك    1054
2019-05-08 06:20:51 میلیاردرهای حامی راست افراطی / تی. جِی. کولز    1055
2019-05-07 06:41:01 سوسیالیسم و فلسفه‌ی انقلاب نوشته‌ی: گری اِمِت    1056
2019-05-07 06:38:25 اَبَرماریوت یا روح آفرینش‌گر؟ / شاهین نصیری    1057
2019-05-06 07:39:26 موج فمينيستي در شيلي Franck GAUDICHAUD    1058
2019-05-05 10:26:16 چرا باید از انقلاب 57 دفاع کرد؟ / فاطمه صادقی    1059
2019-05-04 06:53:30 «حاج غفور» از قتل قاسملو تا درگیر شدن با علی دایی / ایرج مصداقی    1060
2019-05-04 06:43:32 سهمی در بازیافت انقلاب ۵۷ برای آغازی نو / علی رها    1061
2019-05-03 18:25:50 از اتحادیه‌گرایی تا شوراهای کارگری نوشته‌ی: رالف هافروگه    1062
2019-05-02 09:39:25 کانون نویسندگان ایران : ضرب و جرح و بازداشت؛ هدیه به کارگران ایران    1063
2019-05-02 09:26:19 معنای زندگی برای من / جک لندن    1064
2019-05-03 18:23:54 ضرورت استقلال جنبش کارگری / کاظم فرج‌الهی    1065
2019-05-03 18:24:17 نقد ماتریالیستی تزهای بنیامین درباره مفهوم تاریخ نوشته‌ی: والتر بنیامین    1066
2019-05-03 18:24:43 امتیاززدایی از نیروهای کار ماهر در ایران / نسرین هزاره مقدم    1067
2019-05-03 18:25:23 طبقه‌ی کارگر و درک مارکس از «طبقه‌ی عام» / رنزو لورنته    1068
2019-04-27 10:25:07 بیانیه مشترک سندیکای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه گروه اتحاد بازنشستگان کمیته هماهنگی برای كمك به ايجاد تشکل های کارگری    1069
2019-04-27 09:57:24 آيا بايد از چين ترسيد ؟ Kishore Mahbuban    1070
2019-04-27 09:50:24 ابله و دیوانه / هریسون فلاس و سم میلر    1071
2019-04-26 05:35:27 مارکس و پیامبر / گفت‌وگو با ژیلبر اشکار    1072
2019-04-25 11:47:12 سرگذشت آسانژ، سرگذشت همه ما / آنگلا ریشتر    1073
2019-04-25 10:50:21 آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟ / ریمون پانیکار    1074
2019-04-24 19:00:39 کنش طبقاتی: بررسی دیدگاه‌های اریک اُلین رایت نوشته‌ی: جوزف چونارا    1075
2019-04-24 19:00:56 آیا «سرمایه» مارکس برای دنیای امروز موضوعیت دارد؟ / اندرو کلیمن    1076
2019-04-19 12:13:21 یکم اردیبهشت روز کانون نویسندگان ایران    1077
2019-04-19 12:05:37 سپر دفاعی Serge HALIMI    1078
2019-04-19 00:46:36 انقلاب سودان: پیشگامی زنان،‌ صلح‌طلبی اپوزیسیون و خطر نظامیان گفت‌وگو با سه فعال سیاسی سودان    1079
2019-04-19 00:45:48 در دفاع از پوپولیسم چپ / شانتال موف    1080
2019-04-16 22:13:29 نظریه‌ی مدرن‌ پولی: دست‌آوردها و مخاطرات احتمالی / احمد سیف    1081
2019-04-16 22:08:40 نقش کارگران در مدیریت: نمونه‌ی موندراگون نوشته‌ی: اِل کمبل    1082
2019-04-15 06:01:26 جلیقه‌زردها و بحران دموکراسی لیبرال: مصاحبه با س. ر. درباره‌ی خاستگاه و تحولات جنبش جلیقه‌زردها    1083
2019-04-16 22:11:49 آورده‌ها و مفقوده‌های تاریخ‌نگاری یرواند آبراهامیان / محمد مالجو    1084
2019-04-16 22:07:40 جنبش کارگری ایران و آینده آن ــ گفت‌و‌گو با یک عضو اتحادیه آزاد کارگران    1085
2019-04-14 05:24:45 داستان سه شهر / دیوید هاروی    1086
2019-04-16 22:09:17 انتخاب اروپایی / گفت‌وگو با یانیس واروفاکیس    1087
2019-04-12 09:48:02 کنترل کارگری در انقلاب بولیواری ونزوئلا نوشته‌ی: داریو آتزلینی    1088
2019-04-11 08:46:45 امپریالیسم و آینده‌ی ما / پرویز صداقت    1089
2019-04-10 14:58:17 سنی ها علیه شیعیان ؟ تحلیل های نادرست * Robert MALLEY , Hussein AGHA    1090
2019-04-10 04:18:22 پيام اختصاصي لولا به خوانندگان روزنامه اومانيته *    1091
2019-04-10 04:12:06 ریشه‌های سرکوب زنان / ساندرا بلودورث    1092
2019-04-09 11:06:29 غلامحسین مستقیمی ‌‌تهرانی – سرنوشت یک تروریست ولایی / ایرج مصداقی    1093
2019-04-09 06:51:57 براندازی جمهوری بولیواری و بازگشت به ”ونزوئلای شگفت‌انگیز گذشته“ / طاها زینالی    1094
2019-04-16 22:09:53 این بحرانِ سرمایه‌داری، ساختاری است / گفت‌وگو با سمیر امین    1095
2019-04-07 14:28:43 آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟! / تقى روزبه    1096
2019-04-16 22:10:19 حفظ نظم، ظاهرسازی الگوی فرانسوی ازسان کولوت ها* تا «جلیقه زردها»، داستان یک زیاده گوئی سرکوبگرانه Vincent Sizaire    1097
2019-04-07 09:30:21 انقلابی که ضد زن باشد به درد لای جرز میخورد / مهر آفاق مقیمی نیاکی    1098
2019-04-06 14:56:53 گزیده‌برداری‌های قوم شناختی: دفتر مورگان نوشته‌ی: لاورنس کِرادر    1099
2019-04-06 14:53:37 امریکا در برابر چین / سوزان واتکینز    1100
2019-04-06 02:17:53 فاتح مهمت ماچ اوغلو: نخستین شهردار کمونیست ترکیه / وفا مسعودی    1101
2019-04-05 14:14:36 ترکيه، سرزمين «ماليخولياي توطئه» Céline Pierre-Magnan    1102
2019-04-07 01:11:31 به عقب برنگشتيم! نوشته ي: رضا اسدآبادي    1103
2019-04-04 10:55:09 جهانی خواهیم ساخت بی سلاح و بی جنگ : سخنی با نسرین ستوده / مهر آفاق مقیمی نیاکی    1104
2019-04-04 09:07:09 “هنگامه” شد: پیام مهربانی وزارت اطلاعات / س. اقبال    1105
2019-04-03 12:28:41 ضرورت تشکیل  شوراهای مردمی برای خروج از بحران  / جعفر ابراهیمی    1106
2019-04-03 06:35:30 انتخابات ترکیه، تازه‌ترین زورآزمایی مخالفان اردوغان / مهدی شبانی/امیرارسلان صحت    1107
2019-04-07 01:10:16 تجربه‌ی خودمدیریتی کارگری در الجزایر نوشته‌ی: ساموئل جِی. ساوث‌گیت    1108
2019-03-31 13:33:12 بهاری که تاریک اندیشان تلخش کردند -/ - مهر آفاق مقیمی نیاکی    1109
2019-03-30 13:06:36 انتخابات محلی ترکیه، ناسیونالیسم و مسأله کرد گفت‌و‌گو با ، تحلیلگران و فعالان سیاسی ترکیه    1110
2019-04-07 01:11:10 دفاع از سرمايه دولتي در مقابل سرمايه خصوصي نگاهي به نوشته ي آقاي محسن حكيمي / كريم منيري    1111
2019-03-28 15:56:02 وقتی دانشجوی حقوق شکنجه‌گر می‌شود / ایرج مصداقی    1112
2019-03-27 14:10:36 گــــزارش -- دیدار نوروزی اعضای کانون نویسندگان ایران    1113
2019-04-07 01:12:13 تمرکز زدائیِ دمکراتیک، یک هدفِ مبارزاتی فرامرز دادور    1114
2019-04-07 01:12:53 چپ نوین و خودگردانی کارگری در یوگسلاوی نوشته‌ی: بوریس کنس‌لایتر    1115
2019-03-26 12:46:02 چرا سیل در ایران این‌چنین گسترده شد؟ اردلان توتچی    1116
2019-03-24 14:56:53 سایه شوم گرانی بر سلامت و حق تغذیه / فاطمه محمدی    1117
2019-03-23 14:06:50 کانون نویسندگان ایران سیل؛ فاجعه تا سقف خانه    1118
2019-03-22 15:55:21 پیوند الجزایر با تاریخ پنهان / Ali CHIBANI    1119
2019-03-22 13:16:00 امتناع از کار و آتونومیسم نوشته‌ی: ساسان صدقی‌نیا    1120
2019-03-21 13:10:36 نامه سپیده قلیان از زندان سپیدار اهواز من از دنیای صداها به سپیدار آمدم …    1121
2019-03-20 13:25:58 روزانه، هزار انقلاب کوچک گفتگویی با برخی فعالین «کارزار فمینیستی» در روژاوا    1122
2019-03-18 03:18:42 دگردیسی روشنفکران به نومرتجعان − نمونه روشنفکری فرانسوی امیر کیان‌پور    1123
2019-04-07 01:13:26 از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی / محمد مالجو    1124
2019-03-16 13:59:31 پیش به سوی «بهار اروپایی» در انتخابات ماه مه Yanis Varoufakis    1125
2019-03-16 13:36:44 تاریخ در «عصر نهایت‌ها» مایکل هاناگان/ لیز گراند/ ناصر مهاجر/ بهروز معظمی ترجمه‌ی: حسن مرتضوی    1126
2019-03-16 07:01:33 چپ نو و اسپینوزا: دلایل روی‌آوری نومارکسیست‌ها و پسامارکسیست‌ها به اسپینوزا موسی اکرمی    1127
2019-03-15 13:47:47 ! پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی» / تقی روزبه    1128
2019-03-15 11:36:33 اپوزيسيون در ونزوئلا به کجا مي رود؟ JULIA BUXTON    1129
2019-03-15 11:18:05 زنجیره‌های جهانی کالا و نوامپریالیسم / جان بلامی فاستر و دیگران    1130
2019-03-14 14:33:53 وضعیت در ایران: امید به انفجار ناگهانی یا حرکت با برنامه؟ / پویان نوروزی    1131
2019-03-14 06:48:30 نخستین سالگرد مرگ هاوکینگ ــ در یادبود نابغه فیزیک    1132
2019-03-14 06:48:25 نخستین سالگرد مرگ هاوکینگ ــ در یادبود نابغه فیزیک    1133
2019-03-14 06:27:10 چه‌گونه از این مخمصه رهایی یابیم؟ / جورج مونبیو    1134
2019-03-13 17:21:50 اپوزیسیون چپ و دمکراسی در ایران / فرامرز دادور    1135
2019-03-12 15:02:20 چهره‌های انقلاب افریقا / سعید بواماما    1136
2019-03-12 04:00:39 چپ نوين و خودگرداني كارگري در يوگسلاوي / بوريس كنس لايتر    1137
2019-03-11 12:38:04 تشکل‌های کارگری بر افزایش ریالی دستمزدها تأکید کنند گفتگوی نسرین هزاره مقدم با پرویز صداقت    1138
2019-03-11 12:24:44 تغییر شرایط اقتصادی و رهایی زن - ایران حمیلا نیسگیللی    1139
2019-03-11 07:21:15 قانون کار و کشاکش‌های افزایش حداقل دستمزد / کاظم فرج‌اللهی    1140
2019-03-10 09:05:57 طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان ! تقی روزبه    1141
2019-03-09 10:05:59 چه‌گونه طبقه را نادیده نگیریم؟ / تیتی باتاچاریا    1142
2019-03-09 04:51:12 آن چه مدنی ست، سیاسی ست! لاله حسین پور    1143
2019-03-08 12:19:56 چرا چپ ۱۷ اسفند ۵۷، زنان را در خیابان تنها گذاشت / فروغ اسدپور    1144
2019-03-08 10:58:37 روز جهانی زن؛ آخرین وضعیت و لیست زنان زندانی سیاسی و امنیتی در زندان اوین    1145
2019-03-08 06:03:32 به مناسبت روز جهانی زن . هستی‌شناسی بدن زن: نقطه‌ی آغاز خشونت یا پایان آن؟ نوشته‌ی: صوفیا افرا    1146
2019-03-07 15:16:32 الجزاير. خيابان عليه رژيم Jean-Pierre SERENI    1147
2019-03-06 12:53:51 زنان و انقلاب فرانسه : بیاد زنانی که در دفاع از حقوق زنان سر به دار سپردند! هدایت سلطانزاده    1148
2019-03-06 12:30:19 برای عبدالکریم سروش! (تا شاید بیاموزد) پرویز دستمالچی    1149
2019-03-06 12:20:11 جراحی زیبائی سروش و نگهدار در برنامه پرگار فرج سرکوهی    1150
2019-03-06 11:39:01 مانیفست فمینیستی / نانسی فریزر و دیگران    1151
2019-03-06 11:13:10 چگونه باید اعتراضات الجزایر را فهمید؟ گفت‌وگوی مروان اندلوسی با عمر بن‌دره    1152
2019-03-06 10:48:34 هشت مارس : مبارزه دختران انقلاب فراتر از حرکت انفرادی و مورد توجه عموم، رسانه‌ و دانشگاه است    1153
2019-03-05 10:52:38 چه کسی چپ است؟ نوشته‌ی: یاشار دارالشفاء    1154
2019-03-05 10:45:54 درباره‌ی «مسئله‌ی زن» / ژیل داوه    1155
2019-03-04 14:23:16 بیش از این آب را گِل نکنید! / فریبرز رئیس دانا    1156
2019-03-04 13:13:25 خواب‌زدگي چپ در الجزاير Arezki Metref / لوموند دیپلماتیک    1157
2019-03-04 22:00:54 جنبش مردم در ایران / فرامرز دادور    1158
2019-03-03 08:45:13 گفت‌وگو با دیوید هاروی / ترجمه‌ی سودابه رخش    1159
2019-03-03 06:32:40 جنبش زنان ایران نیاز به تمرین تساهل دارد / نسیم روشنایی    1160
2019-03-02 11:25:17 کانون نویسندگان ایران : سی سال پیش؛ گزارش اهل قلم    1161
2019-03-02 04:18:04 اراذل و اوباش در خدمت نظام سرکوب / ایرج مصداقی    1162
2019-03-01 12:06:02 فروریزش سرمایه‌داری جهانی: برآمدن چپ رادیکال / سمیر امین    1163
2019-02-28 15:50:54 ناصر زرافشان حقوقدان، نویسنده و تحلیلگر چپ باید طرحی نو در انداخت    1164
2019-02-27 14:28:00 دولت در سایه”، یک نشانی غلط در تحلیل‌های سیاسی / سهراب رضایی    1165
2019-02-27 09:36:57 شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران / کریس گودی    1166
2019-02-26 09:27:10 دموکراسی کارگری در انقلاب اسپانیا نوشته‌ی : اندی دورگن    1167
2019-02-25 15:22:42 اسرائیل یهودیان آمریکائی را از خود بیگانه میکند    1168
2019-02-25 13:24:07 چرا جواب سلام را نمی دهند؟ نقدی بر مواضع مسئولان و سخنگویان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) سهراب مبشری    1169
2019-02-24 13:27:47 سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران / یوسف اباذری و آرمان ذاکری    1170
2019-02-23 14:38:46 نگاهی به ببانیه اخیررضاپهلوی: «هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ تقی روزبه    1171
2019-02-23 13:21:36 فرج سرکوهی: حاکمان ایران برای ابتذال فرهنگ و هنر ریل‌گذاری کردند    1172
2019-02-23 12:31:38 در باب اختراع معتاد "متجاهر" / فریبرز رئیس دانا    1173
2019-02-23 10:43:38 مُجرم – فرودستِ بهمن‌ماه نوشته‌ی: بزرگ عمادی    1174
2019-02-23 10:40:51 حقوق بشر: حقِ بشر یا قربانی؟ / لیلا فغفوری آذر    1175
2019-02-22 11:45:00 خودگردانی دمکراتیک در شمال سوریه و نظریه کنفدرالیسم دمکراتیک / بهنام امینی    1176
2019-02-22 11:30:58 مطالبه‌گری معلمان: دگرگونی در شکل و محتوا / نسرین هزاره مقدم    1177
2019-02-21 14:16:36 کوبا، چه گوارا، و مسئله‌ی «سوسیالیسم در یک کشور» نویسنده: ران آگوستین / ترجمه‌ی هومن کاسبی    1178
2019-03-01 03:05:34 ھدايت سلطان زاده : زبان مادری و ھويت ملی    1179
2019-02-20 11:36:14 برنامه‌ریزی متقابل از آشپزخانه / سیلویا فدریچی و نیکل کاکس    1180
2019-02-20 06:38:24 هدایت سلطان زاده . فروریزی شتابان دستگاه سلطنت و به قدرت رسیدن خلاف زمان فرقه روحانیت    1181
2019-02-19 07:24:11 سمت و سوی کاپیتالیسم رو به کجاست؟ نوشته‌ی: حدث سیار– دیوید مك نالی – لی سوستار- لی ونگراف – مایكل رابرتز    1182
2019-02-18 15:50:09 بودجه ۹۸ و کسادی متورم / فریبرز رئیس دانا    1183
2019-02-18 15:13:38 سوسیالیسم دمکراتیک چیست و آیا باید از آمریکا در برابرِ برنی سندرز و اُکازیو-کورتز ”مخافظت کرد”؟ نویسنده: دیوید شولتز    1184
2019-02-18 14:54:23 احمدرضا کریمی «تواب دو نظام» و همکار دو دستگاه امنیتی / ایرج مصداقی    1185
2019-02-18 12:29:54 سرمایه‌داری شکست خورده است؛ بعدش چه؟ جان بلامی فاستر    1186
2019-02-18 01:22:30 هدایت سلطان زاده انقلاب بهمن، خمینی و پل های عبور بسوی قدرت    1187
2019-02-17 01:27:20 روژئاوا: قرنِ بیست ویکم در آستانهٔ پاک سازیِ کُردها نویسنده: دیوید گریبر    1188
2019-02-16 15:01:16 تجربه‌ی خودمدیریتی کارگری در الجزایر نوشته‌ی: ساموئل جِی. ساوث‌گیت    1189
2019-02-15 12:55:26 صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ / سعید رهنما    1190
2019-02-15 06:43:33 خمینی و ایدوئولوژی انقلاب بهمن / هدایت سلطان زاده    1191
2019-02-14 13:27:26 بحران ونزوئلا و نظریه‌ی مدرن پولی الن براون، ترجمه: احمد سیف    1192
2019-02-13 12:56:44 مصاحبه با یارمحمد اکبری- وضعیت سندیکاهای کارگری 40 سال پس از انقلاب بهمن 1357    1193
2019-02-13 12:15:05 نئوکانسرواتیسم ایرانی و همگرایی / عبدی کلانتری |    1194
2019-02-12 15:14:03 خصوصی‌سازی عامل توسعه نیست / فریبرز رئیس‌دانا    1195
2019-02-12 05:58:06 شوراهای کارخانه در تورین، 1920-1919 نوشته‌ی: پی‌یترو دی پائولا    1196
2019-02-12 05:53:01 بازبینی نقش دولت در سرمایه‌داری متأخر / احمد سیف    1197
2019-02-10 05:06:49 هدایت سلطان زاده / انقلاب و ضد انقلاب در انقلاب بهمن: چرا انقلاب بهمن یک انقلاب ارتجاعی بود؟    1198
2019-02-10 04:14:45 روایت انقلاب بهمن / پرویز صداقت    1199
2019-02-09 10:21:03 روشنفکران در انقلاب محمدرضا نیکفر    1200
2019-02-09 09:50:23 حباب‌های مالی و شهر طبقاتی فریبرز رئیس دانا    1201
2019-02-08 11:38:40 بیزنِس باید بچرخد: سیاست رسمی در عصر «ناسیونال‌دموکراسی» | امین حصوری    1202
2019-02-08 11:27:29 بیژن جزنی: به‌سوی نظریه‌ی دموکراتیک جبهه‌ی رهایی‌بخش نوشته‌ی: پیمان وهاب‌زاده ترجمه‌ی: آیدین خلیلی    1203
2019-02-07 10:31:21 جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاست بدیل! تقی روزبه    1204
2019-02-07 07:31:52 علیه فمینیسم اپورتونیست: مسیح علی‌نژاد و حواریون او / نیکزاد زنگنه    1205
2019-02-07 07:20:55 رزا لوکزامبورگ و مبارزه برای سلامت ریچارد هورتون / فرزانه جلالی‌فر    1206
2019-02-06 13:09:28 جهان بدون‌‌ِ کار چگونه جهانی است؟ نوشته‌ی: نینا پاور    1207
2019-03-01 03:06:54 دموکراسی؛ تناقض‌ها و پیش‌شرط‌ها سعید رهنما    1208
2019-02-04 11:03:29 از سرمایه‌داری ایران تا سرزمین عجایب روشنفکران نوشته‌ی: یاشار دارالشفاء    1209
2019-02-03 14:11:50 «تجاری‌سازیِ بیکاری»؛ ریشه‌ها و پیامدهای توافقی‌سازی دستمزد / فروزان افشار    1210
2019-02-03 11:59:30 آن را با نام حقیقی‌اش بخوان: کودتا در ونزوئلا | جرج چیکاریلو مائر    1211
2019-02-02 14:10:54 درآمدی بر جنسیت و برنامه‌ریزی نوشته‌ی: سارا بارتولینی    1212
2019-02-01 12:36:37 به طبقه پایبند باش / اریک اُلین ‌رایت / ترجمه‌ی سید رحیم تیموری    1213
2019-02-01 12:25:09 انقلاب دوبُنی ۱۳۵۷، موضوع سنت و تجدد، و نگاهی به وضعیت کنونی / محمدرضا نیکفر    1214
2019-01-31 12:42:07 شکنجه و اعتراف گیری اجباری را متوقف کنید! علی نجاتی و اسماعیل بخشی را آزاد کنید! آزادی و امنیت اعضای آی تی اف در سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران را تضمین کنید فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل    1215
2019-01-31 11:46:11 فریبرز رئیس دانا ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند    1216
2019-01-31 11:30:45 نظم بر جهان عرب حکم‌فرماست / ژیلبر اشکار / ترجمه‌ی سودابه رخش    1217
2019-01-31 01:20:17 بحران ونزوئلا و فرجام نا گزیرمدل سوسیالیسم سازی ا ز بالا / تقی روزبه    1218
2019-01-30 11:50:40 بیانیه اعلام موجودیت زنان «آرزم» (آوردِ رهایی زنان و مردان- آ.ر.ز.م)    1219
2019-01-30 09:27:53 کنترل کارگری و انقلاب نوشته‌ی: ویکتور والیس ترجمه‌ی: دلشاد عبادی    1220
2019-01-29 10:20:50 آگاهی عمومیْ توان سرکوب دولت را محدود می‌کند – گفتگو با نماینده‌ی کارگران کارخانه‌ی خودگردانِ سرامیکِ نیوکن    1221
2019-01-28 21:25:39 تقی روزبه: وقتی حرکت بر لبه تیغَ تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم موشکی میشود!    1222
2019-01-27 13:30:23 فضیلت‌های امر توضیح‌ناپذیر: درباره‌ی «جلیقه زردها» نوشته‌ی: ژاک رانسیر    1223
2019-01-27 13:26:39 تراژدی ونزوئلا / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف    1224
2019-01-26 13:57:42 ونزوئلا: «انقلاب بولیواری» در بحران نوشته‌ی: آرون تاوس ترجمه‌ی: مریم فرهمند    1225
2019-01-26 11:40:29 به‌یاد اریک اُلین رایت    1226
2019-01-26 11:33:23 ریسک امید بستن به پوپولیسم، درس انقلاب ۵۷ بود عبدی کلانتری، نویسنده و جامعه‌شناس    1227
2019-01-24 15:58:40 خواست تحول بنیادین در جامعه موج می زند گفتگوی علی مختاری با فریبرز رئیس دانا    1228
2019-01-24 15:47:55 «بازداشت انتقام‌جویانه» هژیر پلاسچی    1229
2019-01-24 15:17:00 نقش دولت در سرمایه‌داری متأخر: واکاوی اسطوره‌ها / احمد سیف    1230
2019-01-24 13:37:53 گزارش ویژه از سرکوب فعالیت های صنفی و کارگری    1231
2019-01-23 22:57:25 تقی روزبه: ظهورفوکویامای دوم و این بار از نوع آسیائی!    1232
2019-01-23 22:46:43 تقی روزبه: نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟    1233
2019-01-22 16:33:36 باقر ابراهیم زاده : در زندان ساواک شکنجه شدم    1234
2019-01-22 16:14:41 مهران زنگنه: گویا آقای بخشی گفته است: با مادرم خوابیده‌ام!    1235
2019-01-21 15:03:21 کاظم فرج الهی : ما نیز اسماعیل بخشی هستیم و سپیده و عسل و    1236
2019-01-21 07:17:54 هدف، پیام، مخاطب و کارکردِ موثرِ اعتراف های تحمیلی اخیر فرج سرکوهی    1237
2019-01-21 06:49:46 عدالت اجتماعي، کليد تغييرات اقليمي / Philippe DESCAMPS    1238
2019-01-20 07:05:01 نا مستند صدا و سیما، محبت ما را به شکنجه شدگان بیشتر کرد!    1239
2019-01-19 11:34:26 کارل مارکس و رمانتیسیسم / میشل لووی، رابرت سِیِر / ترجمه‌ی نرگس ایمانی    1240
2019-01-19 08:03:30 دختران خیابان انقلاب و پوپولیسم سیاسی / نوشین احمدی خراسانی    1241
2019-01-19 07:17:47 فریبرز رئیس دانا: دولت روحانی در بازارگرایی و خصوصی سازی، دولت متعصبی است / دلبر توکلی    1242
2019-01-18 13:21:52 کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها / تقى روزبه    1243
2019-01-18 07:59:26 وسوسه‌های اصلاح‌طلبِ حکومتی! نوشته‌ی: علی فرزانه    1244
2019-01-18 07:42:48 گرایشی نگران‌کننده به سلاح در جامعه ایران – شنیده‌هایی از مردم / سهراب رضایی    1245
2019-01-17 12:34:21 فراخوان ميکيس تئودوراکيس بانک ها فاشيسم را به اروپا باز مي گردانند    1246
2019-01-17 09:19:42 «جنبش تودهای دی ۹۶ خواستههای اعتراضی پیشین را ریشهایتر کرد»    1247
2019-01-16 16:15:06 به کجا چنین شتابان - جعفر عظیم زاده    1248
2019-01-16 13:17:48 دلالت‌های دموکراتیک دی ماه ۹۶ امیر کیان‌پور    1249
2019-01-16 11:13:03 مارکس و کینز در برلین / مایکل رابرتز    1250
2019-01-15 14:53:10 تبدیل برگزیت به جشن دموکراسی یانیس واروفاکیس، اقتصاددان و سیاست‌مدار یونانی    1251
2019-01-15 07:26:23 چنگ در چشمان دشمن، زانوان بر سینه‌اش! نوشته‌ی: رزا لوکزامبورگ ترجمه‌ی: کمال خسروی    1252
2019-01-14 11:51:09 کمپین "تنها نمان به درد"، برای حمایت از اسماعیل بخشی نامه سرگشاده برای جمع آوری امضا در حمایت از دادخواهی اسماعیل بخشی!    1253
2019-01-13 14:07:49 شوراهای کارخانه‌ و مجامع کارگریِ خودگردان نوشته‌ی: پاتریک کانینگ‌هام ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد    1254
2019-01-13 14:00:33 بازخوانی اعتصاب‌های هفت‌تپه و فولاد اهواز / نسرین هزاره مقدم    1255
2019-01-12 15:34:01 یک روز با زنان تن فروش خیابان های گلبرگ و رشید تهران/ فاطمه محمدی    1256
2019-01-12 08:23:04 پیام اسماعیل بخشی به مردم ایران    1257
2019-01-12 08:05:26 هر زنی کارگر است / گفت‌وگوی جیل ریچاردز با سیلویا فدریچی    1258
2019-01-10 23:22:20 “کارگران” قربانیان ِ واگذاری‌های رفاقتی    1259
2019-01-10 23:22:52 مهران زنگنه: تحریم و توزیع نابرابر ثروت    1260
2019-01-09 14:56:27 هاشم خواستار گزارش دیدار با مأمور وزارت اطلاعات    1261
2019-01-09 13:37:58 مارکس، محیط زیست و سوسیالیسم سبز کاظم علمداری    1262
2019-01-09 11:40:42 چرا سکوت؟‌‌ / ویتوریو فوآ، میریام مافه و آلفردو رِکلین / ترجمه‌ی ناصر گیلانی    1263
2019-01-08 09:31:50 شکست توطئۀ سکوت رقیه دانشگری    1264
2019-01-07 16:08:38 پاسخ جمعی از کارگران هفت تپه به واکنش رئیس قوه قضائیه در مورد شکنجه بخشی صحبت از هتل نیست صحبت از شکنجه تا سر حد مرگ است    1265
2019-01-07 15:00:59 قدرت طبقاتی یا توان چانه‌زنی؟ نوشته‌ی: علیرضا خیراللهی    1266
2019-01-07 08:49:16 ترامپ اشک تمساح حقوق بشری را جای دیگری بریزد نامه فرهاد میثمی از اوین    1267
2019-01-07 08:37:25 نظریه‌ی مارکسی دموکراسی / محمت تاباک / ترجمه‌ی حسن آزاد    1268
2019-01-05 12:59:40 تشکیل یک کنفدراسیون سراسری از سندیکاهای مستقل یک اولویت است گفتگوی محمد حیدری با عبدی کلانتری    1269
2019-01-05 12:45:59 تابوشکنی های اسماعیل بخشی را به بحث های جمعی تبدیل کنیم مینا خانی    1270
2019-01-05 12:32:30 یک جلوه شاخص درهم‌آمیزی دروغ و بهره‌کشی و خشونت: اسدالله بادامچیان و تبارش / ایرج مصداقی    1271
2019-01-04 15:05:08 نزدیکی و دوریِ جریانات سیاسی تابعی از جنبش‌های مردمی است گفتگوی اخبار روز با صاحب نظران در باره اوضاع ایران    1272
2019-03-01 03:08:17 شکست فقرِ قدرت، هفت تپه و جنبش شورایی نوشته‌ی: ناصر برین    1273
2019-01-03 10:17:22 امپریالیسم سرمایه‌ی مالی و «جنگ‌های تجاری» / گفت‌وگو با پرابهات پاتنایک / ترجمه‌ی داود جلیلی    1274
2019-01-02 08:50:28 سرمایه‌داریِ بدون طبقه؟ نوشته‌ی: جِی. اچ. وسترگارد ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد    1275
2018-12-31 16:11:16 ۸ وظیفه ی مهم و مبرم چپ گفتگوی اخبار روز با صاحب نظران در باره اوضاع ایران    1276
2018-12-31 12:34:12 روژاوا، بين مصالحه و آرمان گرايي Mireille Court    1277
2018-12-31 12:18:59 خوانشِ گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادی | احمد مرسلی گنبری    1278
2018-12-30 12:07:20 حاکمان و محکومان / پرویز صداقت    1279
2018-12-30 11:57:00 اجتماعی‌سازی چیست؟ برنامه‌ای برای سوسیالیسم عملی نوشته‌ی: کارل کُرش ترجمه‌ی: دلشاد عبادی    1280
2018-12-27 21:33:18 بیانیه ی جمعی: پرونده‌سازی را محکوم می‌کنیم !    1281
2018-12-27 20:22:26 فریبرز رئیس دانا: دولت روحانی در بازارگرایی و خصوصی سازی، دولت متعصبی است    1282
2018-12-27 13:21:04 تهی‌دستان: حاملان منفعل ایدئولوژی مسلط یا خالقان فعال زیست‌جهان­‌های بدیل؟ / مهدی ابراهیمی    1283
2018-12-27 13:12:19 کمونیسم و خانواده نوشته‌ی: الکساندرا کولونتای    1284
2018-12-23 04:07:35 هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب زندانبانان و رانت‌خواران / ایرج مصداقی    1285
2018-12-22 16:37:56 جنبش های اجتماعی - طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاست بدیل!    1286
2018-12-22 14:52:46 ریشه‌ها و آوندها: سالگرد دی‌ماه نوشته‌ی: کمال خسروی    1287
2018-12-20 13:29:19 کمونیسم: بین طبقه و بی‌طبقه‌گی نوشته‌ی: استفن رسنیک و ریچارد ولف ترجمه‌ی: حسن مرتضوی    1288
2018-12-20 10:41:11 اقتصاد کیکی نیست که پدربزرگ تقسیمش کند فریبرز رئیس‌دانا و کاظم فرج‌اللهی    1289
2018-12-19 12:12:12 یک شهر امن برای زنان چه شکلی است؟ ایمی فلمینگ / برگردان: نعیمه دوستدار    1290
2018-12-18 13:36:37 یاور استوار: روایت یلدا    1291
2018-12-18 13:00:23 نگرش جدید فوکویاما: «سوسیالیسم باید بازگردد» / اَلن وودز / ترجمه‌ی نیکزاد زنگنه    1292
2018-12-18 09:02:37 قیام فرانسوی آنتونیو نگری- ترجمه ساسان صدقی نیا، فرنوش رضایی    1293
2018-12-17 17:09:13 جلیقه‌زردها: شورش کم‌درآمدها    1294
2018-12-17 12:28:21 پرویز صداقت:‌ خدمات کالایی‌شده در سه دهه گذشته باید غیرکالایی شوند    1295
2018-12-15 15:30:58 یک بند انگشت کم‌تر از اختیارات خدا / مهدی سمائی    1296
2018-12-14 17:08:11 یادداشت های هفت تپه ; حميد محصص    1297
2018-12-14 15:02:59 دالوند و من: وحشت و عشق در قاب گفته نشده یادها / فرج سرکوهی    1298
2018-12-14 10:39:20 بنيامين نتانياهو به کمک عربستان سعودي مي شتابد / Sylvain Cypel    1299
2018-12-13 12:07:05 آوازخوانِ رقص برده‌گان: گزیده‌ای از مقالات و سخنرانی‌های میرجعفر پیشه‌وری    1300
2018-12-13 09:40:23 پویایی تاریخی سرمایه گفتگویی با موشه پوستون ترجمه‌ی: کمال خسروی    1301
2018-12-12 10:47:34 یادی از دکتر رضا براهنی در آستانه هشتادوسومین زادروزش در حسرت آفتاب علیرضا اصغرزاده    1302
2018-12-12 10:36:20 انسان‌گرایی مارکسیستی و دموکراسی سوسیالیستی / میشل لووی    1303
2018-12-10 12:43:34 درباره‌ی ستم ملی و در ادامه‌ي یادداشت فروغ اسدپور کامران متین    1304
2018-12-09 12:12:37 افق‌های نوین جنبش دانشجویی در ایران / نقد اقتصاد سیاسی    1305
2018-12-06 12:00:10 نظم اجتماعی نو و جنبش کارگری سن دن دئییرم (از تو سخن می‌گویم) فروغ اسدپور    1306
2018-12-06 09:26:59 تجارب قبلی جنبش شورایی را از یاد نبریم سعید رهنما    1307
2018-12-05 09:18:19 دوره‌بندی سرمایه‌داری و تحول جهانی / نوشته‌ی : دیوید لایبمن ترجمه‌ی: حسن آزاد    1308
2018-12-01 11:23:36 ساخت «عصر زرین» با طلای قلابی نوشته‌ی: امیر مصباحی    1309
2018-11-29 15:12:05 اطلاعیه دو تن از فعالین « جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»    1310
2018-11-28 16:27:45 انقلاب روسیه: راهنمای مطالعاتی مختصر: فیل گسپر ترجمه‌ی: بهنام دارایی زاده    1311
2018-11-26 22:20:41 فراخوان: در محکومیت و اعتراض به پروژه های سندیکاسازی دولتی    1312
2018-11-26 04:22:26 درسهای هفت تپه    1313
2018-11-23 15:04:56 چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکید می‌کنیم؟ / پرویز صداقت    1314
2018-11-22 17:41:52 جایگاه و توان چپ    1315
2018-11-22 17:38:29 بررسی ریشه های تجمعات اخیر کارگری در گفت وگو با فریبرز رئیس دانا    1316
2018-11-21 00:20:40 مطالعه‌ی فروپاشی تأمین اجتماعی: علیرضا خیراللهی    1317
2018-11-16 15:27:40 مروری تحلیلی بر اعتصابات و اعتراضات اخیر طبقه کارگر و دانشجویان    1318
2018-11-14 12:28:50 از فمينيسم بازتوليد اجتماعي تا اعتصاب زنان / چينزيا آروتزا / ترجمه‌ی محمد بيكران بهشت    1319
2018-11-14 11:52:20 مساله‌ی قومیت و تکلیف ما نوشته‌ی: لیلا    1320
2018-11-13 12:19:37 رئیس‌دانا: هدف تحریم‌ها فشار بر مردم برای شورش است    1321
2018-11-12 16:06:20 موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران / نسرین هزاره مقدم    1322
2018-11-12 13:09:59 فراخوان تحصن سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران    1323
2018-11-11 11:23:08 خوبی را شکر؛ نه خدا را شکر! مقاله ای از دنیل دنت فیلسوف خداناباور    1324
2018-11-11 11:10:17 از سبکباری ساحل امن به اسیران گرداب هایل به برخی امضا کنندگان «در برابر تحریم ها با ما همصدا شوید» / فرج سرکوهی    1325
2018-11-11 08:54:31 نکاتی در مورد هشدار مشاوران اقتصادی ترامپ در مورد خطر بازگشت سرخ‌ها / استفن لائر    1326
2018-11-09 12:35:49 جنبش صنفی معلمان، یک گام بە پیش مجید کریمی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان    1327
2018-11-08 11:33:59 صدور دموکراسی از راه دور به ایران حتا به قمیت گرسنگی و سوتغذیه و قحطی هژیر پلاسچی    1328
2018-11-08 09:24:44 گفت‌وگو با صالح نجفی ــ رفع حجاب اجباری: حلقه مفقوده پیوند اقتصاد و سیاست    1329
2018-11-08 02:09:56 تقی روزبه: نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟    1330
2018-11-07 09:31:18 نقد لوکزامبورگ درباره‌‌ی فمینیسم بورژوایی نوشته‌ی: آنکیکا چاکاردیچ ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه    1331
2018-11-05 12:22:06 دموکراسی در آمریکا و ده دلیل درباره وضعیت مخاطره‌آمیز آن. تورستن دنکلر / ترجمه: فرهاد سلمانیان    1332
2018-11-05 10:45:30 تحریم و ابتذال / محمدرضا نیکفر    1333
2018-11-03 13:47:50 آیا آینده‌ی ما«سوسیالیسم سرمایه‌دارانه»ی چینی خواهد بود؟ / اسلاوی ژیژک / ترجمه‌ی حسین رحمتی    1334
2018-11-03 13:31:55 علت انقلاب، حکمت انقلاب محمدرضا نیکفر    1335
2018-11-03 13:22:54 یدالله بلدی: راه قدس ازکربلا نگذشت اما راه کربلا از سرپل ذهاب فقرزده می‌گذرد    1336
2018-11-03 04:32:55 پرسش‌نامه‌ی كارگری : کارل مارکس / ترجمه‌ی علی سالم    1337
2018-11-01 22:05:28 یاور استوار: از سلمان رشدی تا جمال خاشقچی    1338
2018-10-31 11:45:31 پوپولیسم چپ از دید شانتال موف؛ آیا دیدگاه او برای ایران هم می‌تواند جالب باشد؟ / امین درودگر    1339
2018-10-30 23:16:53 «مسئله‌ی ایران؟» فرج سرکوهی در گفتگو با محمد حیدری    1340
2018-10-29 11:52:31 یک گسست تاریخی: دهشت فاشیسم در برزیل / مارک اولین دومون    1341
2018-10-27 03:18:31 با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟ تقی روزبه: نگاهی به چند رویدادمهم بین المللی:    1342
2018-10-25 04:56:42 مهران زنگنه: قتل کاشقچی، نمایش مضحک یک قتل سیاسی بر صحنه‌ی وارونه جهان    1343
2018-10-26 23:36:43 تقی روزبه: جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!    1344
2018-10-22 03:21:31 اعظم بهرامی: پناهجویان حاشیه هلیل رود، غریبگی در وطن    1345
2018-10-21 13:06:16 به‌اصطلاح انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت / دانیل بین / ترجمه‌ی پرویز صداقت    1346
2018-10-21 12:58:33 تقی روزبه : افزایش کشاکش بین حاکمیت و حوزه به چه معناست؟    1347
2018-10-21 12:51:21 سلطنت‌طلبی − طرح چند نکته / مهرنوش هاتفی    1348
2018-10-17 15:31:29 پنجاه سال اقتصاد سیاسی رادیکال / مایکل رابرتز    1349
2018-10-16 23:33:23 روحان و تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی! - تقی روزبه    1350
2018-10-16 23:23:17 گمال خسروی: مبانی نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوکزامبورگ - انباشت سرمایه بخش دوم    1351
2018-10-18 01:05:05 مواجه با مجلس موسسان از موضع دفاع از دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی : اسماعیل سپهر    1352
2018-10-17 00:08:00 چه چیز در طبقه‌ی میانی «میانی» است؟ نوشته‌ی: اریک اُلین رایت ترجمه‌ی: دلشاد عبادی    1353
2018-10-15 14:37:23 روزنامه‌نگاران در زمانهٴ سر به نیست شدن الیاس خوری / ترجمه عطا امجد    1354
2018-10-14 12:17:41 گرامشی و استعاره‌­ی نظامی / دانیل اِگان / ترجمه‌ی حسن آزاد    1355
2018-10-14 12:07:59 اعتصابات سراسری رانندگان کامیون در ایران: دعوت به پیمودن راهی ناتمام / گردآوری و تدوین: نیما صبوری    1356
2018-10-14 11:10:58 بیانیه هاشم خواستار در آستانه اعتصاب سراسری معلمان در سراسر ایران    1357
2018-10-12 23:06:50 گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری (3) / حسن آزاد    1358
2018-10-10 07:08:18 آموزش و تحصيل - احمد رحيمى    1359
2018-10-09 09:42:22 سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران / محمد مالجو پاسخ به مهرداد وهابی    1360
2018-10-09 09:31:36 مارکس و انگلس: درباره‌ی آزادی زنان / نوشته‌ی: هال دریپر ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه    1361
2018-10-08 08:55:36 نام شان داعش بود ! متن سخنرانی نادیه مراد درسازمان ملل متحد    1362
2018-10-05 08:25:38 مجلس موسسان یا شورا؟ هدایت سلطانزاده    1363
2018-10-05 08:01:22 مسأله‌ی زبانِ ملی نوشته : داریوش آشوری    1364
2018-10-04 14:45:20 «آشفته خوانی» یا طفره و مغلطه؟ / مهرداد وهابی    1365
2018-10-03 16:31:18 وقتی انسان به عکس‌های خاوران می‌نگرد / مهران زنگنه    1366
2018-10-03 09:24:56 ریشه‌های داعش: جامعه‌شناسیِ تاریخیِ بین‌المللیِ تشکیل و استحاله‌ی دولت در عراق | کامران متین | برگردان: محمد عبادی‌فر    1367
2018-10-02 23:19:17 نقدی بر «ساختار تاریخ جهان» اثر کوجین کاراتانی    1368
2018-10-02 23:20:07 افراط‌گرایی و پایان مدرنیسم / فیصل دراج / ترجمه‌ی رحیم فروغی    1369
2018-09-30 04:03:58 ابداع یا آشفته‌‌فکری اقتصادی؟ / مهرداد وهابی    1370
2018-09-30 02:16:37 ونزوئلا: «انقلاب بولیواری» در بحران نوشته‌ی: آرون تاوس ترجمه‌ی: مریم فرهمند    1371
2018-09-29 16:04:37 «آشفته‌فکری» یا آشفته‌خوانی؟ : محمد مالجو    1372
2018-10-02 23:21:58 ‍سرنوشت برجام / تقی روزبه    1373
2018-09-28 00:19:40 هاشم خواستار - مقدمه و تنظیم از: تقی روزبه : واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان!    1374
2018-09-22 19:47:33 در میانه‌ی لنینیسم و کثرت‌باوری رادیکال : ویلیام ک. کارول و ر. س. راتْنر / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی    1375
2018-09-19 22:57:50 شوخی تاریخ / تقی روزبه    1376
2018-09-27 23:36:23 خشم و سرخوشی؛ آتش از آنِ ماست : دو بیانیه از ائتلاف فمینیستی آرژانتینی نی اونا منوس    1377
2018-09-27 23:37:18 واقعیت‌های روی زمین : دیوید هاروی / ترجمه‌ی حسین رحمتی    1378
2018-09-13 12:38:02 سرمایه‌داری چیست؟ : فرهاد نعمانی    1379
2018-09-12 11:48:41 کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن! / تقی روزبه    1380
2018-09-11 21:26:58 حمله به مقر احزاب کرد در کردستان عراق واعدام سه زندانی سیاسی کرد را بشدت محکوم میکنیم! / جنبش فدرال دموکرات آذربایجان    1381
2018-09-10 14:58:09 قرائت گرامشی / والنتینو جراتانا / ترجمه مهران زنگنه    1382
2018-09-07 20:58:22 فراخوان عمومی !
توطئه جدید رژیم جمهوری اس می برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!
   1383
2018-09-07 14:53:28 درباره‌ی اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی / مایکل اسکایوونی / ترجمه‌ی حسن آزاد    1384
2018-09-04 21:35:06 محمد مالجو: طرحی از یک نقد آشفته    1385
2018-09-04 21:27:34 ياشار دارالشفاء: مانده در هزارتوي دسته بندی ها    1386
2018-09-27 23:39:51 بوم‌شناسیِ اقتصاد سیاسی مارکسی : جان بلامی فاستر / ترجمه‌ی رضا میرزاابراهیمی    1387
2018-09-01 12:02:23 نقدی بر تحلیل دیوید هاروی از امپریالیسم / جان اسمیت : ترجمه‌ی حسین رحمتی    1388
2018-08-31 20:27:37 pic/taghi.jpeg تقی روزبه: رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی    1389
2018-08-31 14:03:28 گفت‌وگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران : کیوان مسعودی    1390
2018-08-27 22:08:37 مردم ایران کجا هستند؟ سهراب رضایی    1391
2018-08-25 00:26:33 کمال خسروی: افسانه و افسون طبقه متوسط    1392
2018-08-24 23:51:52 تقی روزبه: رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی    1393
2018-08-24 23:49:50 گفت‌و‌گو با کامران متین: بحران چندلایه ایران و استراتژی ناسیونالیستی جمهوری اسلامی    1394
2018-08-19 19:54:00 فرامرز دادور: گسترش مبارزات اخیر در ایران و ضرورت شکلگیریِ یک اپوزیسیونِ مر دمی    1395
2018-08-18 00:48:04 سمیر امین 1931-2018    1396
2018-08-17 14:36:53 گفت‌و‌گو با عباس ولی: آغاز بحران حاکمیت و پایان اصلاح‌طلبی : امین درودگر    1397
2018-08-17 13:31:02 جامعه ایران به کدام سو می‌رود؟ هرج‌و‌مرج یا همبستگی؟ امید دیلمی    1398
2018-08-17 14:34:06 عبدی کلانتری: انرژی «خیابان» به تحلیل خواهد رفت    1399
2018-08-11 17:01:18 سرمایه‌داری و کمونیسم برای نوآموزان / بینی آدامچاک    1400
2018-08-10 14:15:02 مارکس و نظریه‌ی بحران : مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف    1401
2018-08-10 02:40:10 انتخابات در پاکستان : مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف    1402
2018-08-17 14:35:51 محمد مالجو: دو راهه‌ی ناگزیر در بازار پول: سلب‌مالکیت از چه کسانی؟    1403
2018-08-07 02:50:20 گفت‌وگو با اکبر معصوم‌بیگی : نویسندگان ما فرزند عصرشان نیستند    1404
2018-08-05 13:53:14 ترجمه روبن مارکاریان: یک قرن مارکسیستی جدید!    1405
2018-08-02 15:56:50 سقوط ارزش ریال، تا کجا؟ : پرویز صداقت    1406
2018-08-01 10:30:35 تقی روزبه: نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند!    1407
2018-07-30 13:46:42 چرا «سرمایه» مارکس همچنان مهم است

گفتگو ی ژاکوبن با دیوید هاروی ترجمه: رحمان بوذری

   1408
2018-07-29 16:07:47 انباشت سرمایه و نظام دولتی/ سنجشِ «امپریالیسم جدیدِ» دیوید هاروی: سامانتا اَشمن و الکس کالینیکوس/ ترجمه‌ی بهرنگ نجمی    1409
2018-07-29 15:58:49 سرمایه‌داری و کمونیسم برای نوآموزان : بینی آدامچاک    1410
2018-07-27 23:24:30 روبن مارکاریان : نفی آزادی و دمکراسی همزاد سوسیالیسم استبدادی است    1411
2018-07-27 00:04:25 انقلاب بدون انقلابيون : آصف بیات    1412
2018-07-24 13:56:14 وظیفه‌ی مضاعف مارکسیسم نوشته‌ی: یان رِمان ترجمه‌ی: دلشاد عبادی    1413
2018-07-24 06:29:08 معادله ای که می توان بر هم زد: گوشه چشمی به پدیدۀ تعرض جنسی به زنان : نرگس ایمانی    1414
2018-07-23 12:07:29 معمای مثله‌شدگی «بشردوستان ژنده‌پوش» : محمد مالجو    1415
2018-07-24 23:30:23 به مناسبت هچدهمین ساللگرد خاموشی شاعر مردم ، احمد شاملو - هفته نامۀ «تهران مصوّر»، شمارۀ ٢٢ ، جمعه اول تیر ۱۳۵۸    1416
2018-07-21 17:27:08 تقی روزبه: ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!    1417
2018-07-21 12:12:05 درس‌های انقلاب‌های دوم : سعید رهنما    1418
2018-07-18 08:50:32 محمد رضا شالگونی : خطا نبود. درسیستم فکری چپ در آن زمان، آزادی و دموکراسی جای مهمی نداشت    1419
2019-03-01 00:36:06 فرامرز دادور: نگاهِ چپ به جنبش های اجتماعی و دولت    1420
2018-07-15 01:35:34 اعتصاب بازار به سبک دوران مشروطه یا بنا به روابط مافیایی؟    1421
2018-07-14 00:34:53 تاریخ و تاریخ‌نگاری کار و طبقه‌ی کارگر در ایران :تورج اتابکی/ ترجمه‌ی فروزان افشار    1422
2018-07-14 15:18:16 سازماندهی و زیست جمعی در کنار زنان    1423
2018-07-12 12:56:09 ترکیه‌ی اردوغان : مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف    1424
2018-10-30 23:11:46 حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟    1425
2018-07-11 16:07:31 ثبات و سرنگونی : عبدی کلانتری    1426
2018-07-07 10:44:25 خوانش سرمایه در سده‌ی بیست‌ویکم : کمپل جونز ترجمه‌ی تارا بهروزیان    1427
2018-07-07 10:32:38 خرده‌بورژوازی و دولت: پایان ماه عسل طولانی : پرویز صداقت    1428
2018-07-05 04:08:09 اقتصاد سیاسی «جنگ با تروریسم» : حامد سعیدی    1429
2018-07-04 15:32:55 محمد آزادگر: سربازان گمنام امام زمان و جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان    1430
2018-07-01 03:00:19 گرایش‌های آپوئیستی ‌و روژاوا به مثابه پایگاه انقلاب جهانی/ یحیی مرادی    1431
2018-06-25 21:21:09 روبن مارکاریان: یک راه وجود دارد: راه اول، راه حاکمیت مردم بوسیله مردم!    1432
2018-06-25 20:51:25 تقی روزبه: به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!    1433
2018-06-25 20:47:05 شهاب برهان : صدای سوم در برابر ضد امپریالیسم ناسیونالیستی چپ نقدی بر " فراخوان عمومی" دویست و بیست سوسیالیست و چپ    1434
2018-06-22 07:10:34 فراخوان عمومی: سرنگونی آری، به دست مردم و برای حاکمیت مردم، نه توسط قدرت های خارجی    1435
2018-06-11 22:16:27 دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟    1436
2018-06-09 22:34:12 تقی روزبه: نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها    1437
2018-06-10 01:31:54 خوانش و روش‌شناسی کارل مارکس : علی رها سهمی در بزرگداشت ۲۰۰ سالگی کارل مارکس    1438
2018-06-02 16:18:40 اقتصاد مارکس : مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف    1439
2018-05-29 12:18:33 پ.ک.ک و «سوژه‌ی انقلاب» در روژاوا‌ نوشته‌ی: یحیی مرادی    1440
2018-05-29 12:14:10 مبارزه‌ی طبقاتی و نقد علمی در کاپیتال: نوشته‌ی: متیاس اِشپکر ترجمه‌ی: کمال خسروی    1441
2018-05-27 15:16:56 جدل رابرتز ـ هاروی، و پیچیدگی محاسبه‌ی ارزش : سعید رهنما    1442
2018-05-26 22:47:05 حشمت محسنی : نقدی بر دیدگاه رفیق فراهانی درباره دولت و دموکراسی (قسمت دوم)    1443
2018-05-26 22:47:41 حشمت محسنی : نقدی بر دیدگاه رفیق فراهانی درباره دولت و دموکراسی - (قسمت اول)    1444
2018-05-20 22:40:10 دو مقاله از و. رابیسون راجع به مختصات دوران کنونی - ترجمه: نازنین و یامین    1445
2018-05-20 08:43:28 رحمان بیگی : اتحاد عمل نیروهای کارمزدی از کجا مایه میگیرد؟    1446
2018-05-19 10:54:26 تقی روزبه : معنای عروج مقتداصدر!    1447
2018-05-17 13:45:31 تقی روزبه : نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!    1448
2018-05-15 12:47:17 منوچهر : مارکسِ تری‌یر    1449
2018-05-14 13:19:32 شهرزاد مجاب : دکتر عبدالکریم سروش هنوز حقایق عریان را می پوشاند، به عبث!    1450
2018-05-11 15:25:31 نقد بی‌کران مارکس : جان بلامی فاستر / ترجمه‌ ی پرویز صداقت    1451
2018-05-11 13:12:06 ع - شفق : داستان "حزب چپ" و عضوگیری های جدید سازمان اکثریت    1452
2019-02-21 22:49:18 شباهنگ راد : اتحادِ "فدائیان" -حزب چپ ایران -، موضوع بر سر چیست؟    1453
2018-05-11 13:04:20 علی قره جه لو : مسئله ارمنی از دیدگاه لالایان، مورخ ارمنی
"نقش ضد انقلابی حزب داشناک" (1923 - 1914)
   1454
2018-05-11 12:53:55 با استناد به آرشیو!/ ولادلین سیروتکین از «کمونیسم جنگی» به سوی نپ
مترجم: ر . ح . بازیار
   1455
2018-05-11 12:32:30 تقی روزبه : به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!    1456
2019-02-21 21:52:55 بهزاد مالکی : حزب چپ (فدائیان خلق) در چنبرۀ اپورتونیسم!    1457
2019-03-01 02:11:08 برای هر انقلابی وجود سازماندهان ضروری است : رودریگو نونز / ترحمه: لاله پاشا و طاها زینالی    1458
2018-05-08 14:26:18 بیژن جزنی و مهدی اخوان ثالث در خوان هشتم : محمود طوقى    1459
2018-05-08 14:10:47 دورنمای آرمانی آینده – آنگاه و اکنون : برتل اولمن ترجمه‌ ی حسن مرتضوی    1460
2018-05-05 00:02:48 حسن جداری: نگاهی اجمالی به تاریخ صد سال گذشته ایران!    1461
2018-05-03 15:41:16 رحمت خوشکدامن: تولد کارل مارکس مبارک باد*    1462
2018-05-02 06:35:00 شهاب برهان: نظام پادشاهی، جسدی مومیائی است!    1463
2018-05-01 05:45:08 تقی روزبه: گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!    1464
2018-04-30 00:26:06 تقی روزبه: چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن!
آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!
   1465
2018-05-03 19:54:02 اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران گرامی باد!    1466
2018-05-03 19:56:38 اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی به مناسبت اول ماه مه    1467
2018-04-28 01:24:02 یکشنبه ۶ مه در شعبه داون تاون دانشگاه سایمون فریزر - کانون نویسندگان ایران (درتبعید) - ونکوور    1468
2019-03-01 02:12:02 فرامرز دادور: نگاهی به مشخصاتِ امروزینِ امپریالیسم    1469
2018-04-28 01:51:03 گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری : حسن آزاد    1470
2018-04-21 00:14:23 مسعود فروزش راد: پیش درآمدی بر جنایت روی تپه های اوین در فروردین ماه 1354    1471
2018-04-28 01:12:28 پیام همدردی با خانواده دیوارگر و رفقای کومه له
جنایت هولناک مزدور رژیم اسلامی در شهر دیواندره
   1472
2018-04-28 01:54:41 بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم بر کشور : و فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر    1473
2018-04-20 00:35:18 مجید دارابیگی: پیرامون سبک کار و برنامه    1474
2018-04-20 00:31:57 تقی روزبه: دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!    1475
2018-04-20 00:27:37 رالف میلی‌باند: «دولت و انقلابِ» لنین / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی    1476
2018-04-20 00:20:26 یونس پارسا بناب: چپ جهانی در تقابل با راست جهانی:
در گذشته و حال
   1477
2018-04-19 23:49:53 صادق شکیب: سیمای امپریالیسم در قرن بیست ویکم    1478
2018-04-18 12:16:07 سراینده ی خون
محمود درویش ترجمه ی حسن عزیزی
   1479
2018-04-16 13:09:58 محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتیِ شوروی!
کنترل کارگری
   1480
2018-04-15 03:51:08 مخالفت مارکس با نظریه‌ی ارزش ـ کار:د یوید هاروی / ترجمه‌ی پریسا شکورزاده    1481
2018-04-14 15:45:13 مجید پهلوان: آمادگی برای طوفان در راه    1482
2018-04-14 15:48:32 خدیجه جابری ما را تنها گذاشت    1483
2018-04-13 23:26:41 تقی روزبه: سفسطه یا یک گزاره علمی؟!    1484
2018-04-13 11:53:37 اتحادیه آزاد کارگران ایران: فشار، ارعاب و سرکوب کارگران گروه ملی فولاد اهواز کلید خورد    1485
2019-02-21 22:27:53 ع - شفق: داستان "حزب چپ" و عضوگیری های جدید سازمان اکثریت    1486
2019-03-01 02:09:43 گزارشگران: کاریکاتوری با نام حزب چپ ایران    1487
2018-04-08 14:46:03 مجید دارابیگی: چهره بی روتوش!    1488
2018-04-08 14:34:30 شماره ششم نشریه «کندوکاو»، دوره­ی سوم، فروردین ۱۳۹۷، «ویژه آنارشیسم» منتشر شد    1489
2018-04-08 14:18:22 نازنین و یامین: نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)
برگرفته از: کند و کاو
   1490
2019-02-21 21:56:56 حمید موسوی پوراصل: حزب چپ (فدائیان خلق) یک حزب نابهنگام    1491
2018-04-07 19:41:40 آرمان و اندیشه شماره ۱۱ منتشر شد    1492
2018-04-07 14:02:24 مریم حسین خواه: از کودتا تا انقلاب: حذف طبقه‌ی متوسط از متن جنبش زنان    1493
2018-04-07 13:21:07 تقی روزبه: برند«چپ» و نشست کلن!    1494
2018-04-07 09:45:14 اقتصاد سیاسی تقلب‌های مالیاتی : احمد سیف    1495
2018-05-26 02:46:18 در اهميت كاپيتال ماركس برای امروز   نوشته‌ی:آندرو كليمن ترجمه‌ی/ حسن مرتضوی    1496
2018-04-07 00:34:01 از بحران سرمایه‌داری تا قلمرو آزادی از منظر کارل مارکس :علی رها

به‌ مناسبت دهمین سالگرد بحران سرمایه‌داری جهانی به نقل از سایت افتصاد سیاسی

   1497
2018-04-06 11:18:36 محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتیِ شوروی!
- تناقض های "غیر کاپیتالیستی"
   1498
2018-04-04 16:30:52 تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران: تعيش وحدة الشعبين العربي واللري
بروهی یکاگیری عرب و لر
   1499
2018-04-04 15:53:53 دیوید هاروی / ترجمه‌ی حسین رحمتی: امپریالیسم جدید: موافقت با زور    1500
2019-03-01 02:13:16 حمید پور قاسمی: چند نکته درباره حذف مجلس موسسان از برنامه سازمان    1501
2018-04-01 12:50:57 مریم دهکردی: داستان پر آب چشم اجباری شدن حجاب    1502
2018-03-31 11:49:57 مجید دارابیگی: جنگ فرقه ای با دراویش گنابادی    1503
2018-03-30 12:14:22 شهاب برهان: شبحی بر فراز ایران در چرخش است: شبح جنگ!
از صدای سوم تا نیروی سوم در برابر جنگ
   1504
2018-03-30 04:59:55 در ادامه کی گند زد؟ در باب چپ غرب ستیز، چپ ستیزی و باقی حکایت... : فرج سرکوهی    1505
2018-03-27 15:20:34 پیکار برای جهانی بهتر : کنشگران دموکرات و سوسیالیست    1506
2018-03-25 00:17:21 آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! : تقی روزبه    1507
2018-03-23 16:52:34 واقعیت و مفهوم انقلاب زنده است : گفت وگو با کوین بی. اندرسون / ترجمه فرید دبیرمقدم    1508
2018-03-23 14:27:44 عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار! : محمد قراگوزلو    1509
2018-03-19 03:04:17 نتیجه مذاکرات طولانی شما برای ما تنها مرگ به ارمغان میآورد : پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران    1510
2019-03-01 02:14:57 حمید موسوی پوراصل: احزاب چپ و راه حل حداقل دستمزد    1511
2018-03-16 03:57:11 بهاران خجسته باد! آرش کمانگر    1512
2018-03-15 00:01:11 گرامشی و چالش‌های پیشاروی چپ : پاناگْیوتیس سوتِیریس - ترجمه‎ی بهرنگ نجمی    1513
2018-03-13 14:51:08 تقی روزبه: برکناری«روبات کارگر»، و ضرورت اتحادکارگران و «روبات های کارگر»!    1514
2018-03-13 14:28:26 تقی روزبه: کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»
به مناسب هموارشدن مسیر ریاست مادالعمری در چین
   1515
2018-03-12 15:06:37 گفتگوی فرزین ایران فر در رادیو همبستگی با مهناز متین:
از 57 تا 96 -چهار دهه اعتراض به حجاب اجباری در ایران
   1516
2018-03-10 16:19:12 گفتگوی گزارشگران با زنان تبعیدی مبارز-
آناهیتا اردوان نویسنده، مترجم و عضو سازمان کارگران صنعتی جهان
   1517
2018-03-10 13:35:38 « مبارزه »
محمود درویش ترجمه ی : حسن عزیزی
   1518
2018-03-10 07:20:37 مجید پهلوان: همکاری چپ با خمینی!
خروجی سرنگونی رژیم چه باید باشد
   1519
2018-03-10 07:12:02 کمال خسروی ارزش: جوهر، شکل، مقدار
- بازاندیشی نظریه ی ارزش
   1520
2018-03-10 06:45:14 محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی شوروی! 20
تاملی در مباحث سوئیزی - بتلهایم
   1521
2018-03-09 14:57:34 مارکسیسم و رهایی زنان : لوئیز اُشِی / ترجمه ی فرزانه راجی    1522
2018-03-08 14:27:12 پیام اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی
به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن
   1523
2018-03-08 10:39:01 لاله حسین پور: زنان به پیش    1524
2018-03-08 01:18:00 از گفتگوهای گزارشگران بمناسبت روز جهانی زن - با مهستی شاهرخی نویسنده و شاعر    1525
2018-03-08 01:10:48 تقی روزبه: جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!    1526
2018-03-08 01:02:37 گفتگوهای گزارشگران بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن - سحر صبا: فعال کارگری    1527
2018-03-08 00:34:47 شهاب برهان: از نهضت ویدائی تا رهائی زن    1528
2018-03-08 00:32:48 امید بهرنگ: آب در خوابگه مورچگان!
حمیدرضا جلایی پور؛ دختران خیابان انقلاب و باقی قضایا ...
   1529
2018-03-08 00:22:08 مهرنوش شفیعی: ستم جنسیتی، رابطه سوسیالیسم وجنبش های عمومی    1530
2018-03-05 13:06:46 تقی روزبه: احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟!    1531
2018-03-05 01:26:53 بیانیه چهار حزب و سازمان سیاسی
در دفاع از خواست حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان
   1532
2018-03-05 01:24:36 گرامی باد هشت مارس روز همبستگی زنان علیه ستم جنسیتی
پرتوان باد نبرد برای رهائی و برابری زنان
   1533
2018-03-02 18:02:57 مریم حسین خواه: دستاوردهای جنبش زنان در دوره‌ی مشروطه    1534
2018-03-02 17:05:02 صادق شکیب: پیرامون نمایی از برخی خود خواهی ها و ضرورت اتحاد نیروهای مردمی    1535
2018-03-01 17:36:13 سوژه در نظریهی مارکس / پریسا شکورزاده    1536
2018-05-24 02:12:26 قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها ٢    1537
2018-02-28 23:05:52 حمید موسوی پوراصل:مسئله اصلی تلاش برخی برای حذف مجلس موسسان و دمکراسی از برنامه راه کارگر است    1538
2018-02-27 14:26:49 کانون مدافعان حقوق کارگر: اجلاسی ضد كارگري به نام حمایت و همبستگی کارگری    1539
2018-02-26 14:30:14 کارگران و سرزمین پدری / رومن روسدلسکی / ترجمه‌ی امید پایدار    1540
2018-02-26 14:27:20 بیانیه چهار حزب و سازمان سیاسی
در دفاع از خواست حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان
   1541
2018-02-26 00:53:23 مریم حسین خواه: فمینیست‌های مشروطه‌خواه، پایه‌گذاران جنبش زنان در ایران    1542
2018-02-25 22:43:44 حمید موسوی پوراصل: دمکراسی و سوسیالیسم هم نوع نیستند و سوسیالیسم نوعی از حاکمیت نیست. سوسیالیسم ساختار اقتصادی - اجتماعی است - اغتشاش نظری در بحث اصلاح برنامه سازمان    1543
2018-03-15 01:27:20 آرش کمانگر: از کدام نوع دمکراسی دفاع میکنیم؟
آیا حق رای همگانی آزاد و تاسیس حکومت نوین فقط از طریق مجلس موسسان امکان پذیر است؟
   1544
2018-02-25 01:32:16 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:
موج دستگیری دختران انقلاب، دراویش و فعالین محیط زیست
   1545
2018-02-24 13:20:38 بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1397    1546
2018-02-22 16:41:33 درس‌های اکتبر: خسرو پارسا    1547
2018-02-22 16:19:21 کانون مدافعان حقوق کارگر: فرازهایی از جنبش کارگری ایران
اعتصاب کارگران ایران خودرو اسفند 58
   1548
2018-02-22 06:09:44 شهاب برهان : رمزگشائی از « گذار با کمترین هزینه»    1549
2018-02-21 16:27:52 صادق شکیب: تاملی اجمالی بر دورنمایی ازآینده سوسیالیسم علمی    1550
2018-02-21 16:14:26 اکبر یگانه: و خاطراتش    1551
2018-02-21 15:58:21 علی دماوندی: حاشیه هایی در متن نقش گروههای چپ در انقلاب ایران
نگاهی به برنامه ای از تلویزیون ایران انترناشنال
   1552
2018-02-21 15:45:04 برگزاری سمیناری به مناسبت گرامیداشت روز کومه له در لندن    1553
2018-02-20 14:22:45 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
۱۹. نقد دولت رفاه
   1554
2018-02-20 09:00:10 تقی روزبه: میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!    1555
2018-02-19 17:03:24 گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری: حسن آزاد

مروری بر سه دوره بحث (قسمت اول)

   1556
2018-02-17 14:16:40 « مرگ ماه » *
از محمود درویش ترجمه : حسن عزیزی .
   1557
2018-02-17 11:23:02 علی دماوندی : درخواست رفراندم از رژیم جمهوری اسلامی وسازمان ملل به چه معناست؟    1558
2018-02-16 13:47:44 شهاب برهان : فراخوان برای رفراندم کجا را نشانه رفته است؟    1559
2018-02-15 15:57:51 بهروز سورن: خیابان، آوردگاه ضروری مبارزه برای ازادی و عدالت اجتماعی    1560
2018-02-13 13:41:57 سعید افشار: گره خوردگی اقتصاد و سیاست در خیزش دی 96    1561
2018-02-13 13:32:57 تقی روزبه: چهلمین سالگرد انقلاب بهمن در سه پرده!    1562
2018-02-12 02:15:48 مجید پهلوان: درس های قیام بهمن ۵۷ و یک خاطره    1563
2018-02-11 02:36:58 سرزمین پدری یا سیاره‌ی مادری؟ : میشل لووی / ترجمه‌ی امید پایدار    1564
2018-02-11 12:59:00 برگرفته از سایت فیسبوکی کانون نویسندگان ایران: پرسش، یک پاسخ - بخش اول    1565
2018-02-08 03:53:12 حمید موسوی پوراصل: از ده روز دیماه که ایران را لرزاند چه آموخته ایم؟    1566
2018-02-04 16:45:40 اعتراض‌های اجتماعی در بستر تاریخ / مارسل فن درلیندن / ترجمه‌ی کاووس بهزادی    1567
2019-03-01 02:17:37 فرامرز دادور: نگاهی به نقش جنبش چپ در شرایط کنونی    1568
2018-02-03 16:29:32 مجید دارابیگی: بازتاب تظاهرات توده ای    1569
2018-02-03 16:11:36 تقی روزبه: در اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلمان    1570
2018-02-03 15:54:07 امید بهرنگ: از گستره اعماق تا افق های دور - بخش دوم
صحنه نبرد، آرایش قوای طبقاتی، درس ها و دورنماها!
   1571
2018-02-03 15:49:10 محمود درویش ، ترجمه ی آزاد از حسن عزیزی:
رودخانه ای که از تشنگی مرد
   1572
2018-02-03 14:41:43 دوبیانیه مشترک احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
1-فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی
2-از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم
   1573
2018-02-02 14:38:00 اردشیر مهرداد : یادداشت هایی پیرامون خیزش های دیماه ۹۶ -بخش دوم    1574
2018-02-02 14:33:58 تقی روزبه: عقب نشینی های مهندسی شده؟    1575
2018-02-02 14:29:41 هاله صفرزاده : مروری بر اجباری شدن حجاب 1357 تا1360    1576
2018-02-02 14:16:46 علی اشرافی : دیروز خیابان امروز خانه
(چرا نباید در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنیم)
   1577
2018-01-31 21:47:48 ژاله احمدی: بشر به مثابه زمین و محصول    1578
2018-01-30 12:29:38 ژاله احمدی: از «کنفرانس جنبش ها و خلقهای ایران» تا « پلاتفرم جنبش دموکراتیک خلقها در ایران»    1579
2018-01-30 12:07:38 تقی روزبه: نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!    1580
2018-01-28 09:54:22 جعفر ابراهیمی / فعال صنفی معلمان: ملاحظاتی در باب انتخاب نماینده معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان    1581
2018-01-27 14:05:13 برهان عظیمی: سربداران، شورش به حق فرودستان و تبلیغات حاکمان نظام سرمایه داری ضد بشری و مستبد مذهبی جمهوری اسلامی    1582
2018-01-27 06:14:55 مهشید راستی: دختر خیابان انقلاب کمرنگ می شود و «چهارشنبه های سفید» مورد بی مهری « زنان فعال و فمینیست ایرانی » قرار می گیرد. چرا ؟    1583
2018-01-27 02:34:51 شهاب برهان: آنچه از سخنان تاجزاده می توان فهمید: « اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!»    1584
2018-01-25 23:56:37 یونس پارسابناب : چپ جهانی و مقابله با فاشیزم    1585
2018-01-25 21:11:19 کاظم فرج الهی: مردم و دانشجویان را آزاد و اغتشاشگران اصلی را محاکمه کنید    1586
2018-01-24 12:52:57 تقی روزبه: بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)    1587
2018-01-25 21:15:50 اسماعیل سپهر: بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی چپ رادیکال- نگاهی از موضع تحلیل نقشه راه چپ رادیکال    1588
2018-01-23 16:44:12 برهان عظیمی: خیزش ستم‌کشان... فرونشست... اما ساکن نیست! پویا، درحرکت و در جریان است!    1589
2018-01-23 16:36:45 مجید پهلوان: دو صد گفته چون نیم کردار نیست
( تظاهرات مردمی دی ماه )
   1590
2018-01-23 14:00:49 شاپور احسانی راد:چالش " تعیین حداقل دستمزد" امسال، در مقابل دولت سرمایه داران    1591
2018-01-21 17:35:00 نازنین و یامین: روژآوا در نزاع کار- سرمایه    1592
2018-01-21 17:09:06 اسماعیل سپهر: ملاحظاتی چند در رابطه با خیزش انقلابی اخیر علیه رژیم اسلامی    1593
2018-01-20 23:46:47 شهاب برهان : حریق دی ماه    1594
2018-01-20 11:54:34 جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی» / سعید رهنما    1595
2018-01-20 03:45:07 از گفتگوهای گزارشگران با زندانیان سیاسی سابق
– گفتگو با جعفر امیری
   1596
2018-05-24 02:12:44 قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها
( بخش نخست)
   1597
2018-01-19 10:28:53 مصاحبه بهزاد اسدى با تراب ثالث در باره خيزش اعتراضى اخير
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
   1598
2018-01-19 10:16:44 بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی
   1599
2018-01-17 00:08:28 فراخوان اعتراضی صدها تن از فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت!    1600
2018-01-17 22:07:54 اردشیر مهرداد : یادداشت هایی پیرامون خیزش های دیماه جاری    1601
2018-01-14 14:18:50 هاله صفرزاده : چهل و پنج روز پس از زلزله
گزارشی از سرپل ذهاب، ازگله، روستاهای کوئیک سیفوری، مجید و حسن
   1602
2018-01-13 17:48:14 فراسوی «بد» و «بدتر» : گفت‌وگوی اندرو آراتو و نانسی فریزر ترجمه‌ی ابراهیم محمودی    1603
2018-01-13 10:34:27 خیزش فرودستان : گفت‌وگو با آصف بیات / ترجمه‌ی مهرداد امامی/ گفت‌وگوی سایت سندیکای ترکیه با آصف بیات    1604
2018-01-13 07:34:14 بیانیه بخشی از کنشگران جنبش زنان: اجازه نمی‌دهیم بر تاریخ فعالیت‌های عاری از خشونت مردم خاک پاشیده شود    1605
2018-01-11 17:19:48 گزارشگران: هاشمی شاهرودی قاضی جنایتکار، در رفت!    1606
2018-01-11 17:05:09 تقی روزبه: سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!    1607
2018-01-10 23:13:53 اکبر یگانه: آزادی    1608
2018-01-09 15:41:43 (اشاره‌ای مختصر به بازتاب اعتراضات مردمی در سوئد) رها اسدزاده: بی‌اعتماد به فرودستان، لرزان از توطئه‌ی خارجی    1609
2018-01-09 05:31:30 بیانیه‌ی نویسندگان، شاعران و هنرمندانِ تبعیدی
در حمایت و پشتیبانی از جنبش و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران
   1610
2018-01-08 16:02:36 فیروزه راد: تاریخ فراموش نخواهد کرد ...    1611
2018-01-08 15:52:12 امید بهرنگ : ز گستره اعماق تا افق های دور!
تحلیلی بر خیزش انقلابی اخیر
بخش اول: اقتصاد سیاسی شورش
   1612
2018-01-08 15:46:15 شاپور احسانی راد: جنبش اعتراضی، اجتماعی طبقه کارگر ایران گام اول را محکم برداشت    1613
2018-01-08 15:35:27 کارگران انقلابی متحد ایران : پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران    1614
2018-01-08 15:30:31 حسن جداری : جمهوری اسلامی ، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!    1615
2018-01-07 20:48:39 هدایت سلطانزاده : در حاشیه شعارهای « رضا شاه روحت شاد» !    1616
2018-01-07 01:36:02 حسن جداری: آذربایجان به پا خیز !    1617
2018-01-17 16:05:29 اعلامیه شماره ۳ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره خیزش انقلابی مردم ایران : زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند    1618
2018-01-06 19:59:43 سایت اقتصاد سیاسی: چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی    1619
2018-01-06 13:16:05 یک ارزیابی کوتاه و مقدماتی (۱) و (2): حسن مرتضوی    1620
2018-01-06 12:29:14 شکستِ سکوت : کمال خسروی    1621
2018-01-05 16:35:44 شهاب برهان: « باطل السِحر» دیوِ سرکوب، کثرت جمعیت و تداوم جنبش است    1622
2018-01-05 16:23:31 بخش اول تقی روزبه: نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!    1623
2018-01-05 06:02:19 برهان عظیمی: بهانه‌های واهی را از اراذل سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی برای تخطئه مبارزات فرودستان بگیریم!    1624
2018-01-04 00:02:56 بهروز سورن: پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان    1625
2018-01-03 23:58:43 و یک نکته پیرامون شعارهای ارتجاعی محمد قراگوزلو: شکوهِ خیزشِ مردمِ بی لبخند!    1626
2018-01-03 14:48:35 اعتراضات در ایران، یک نقطه عطف؟
حان رایمن - ترجمه: پروین اشرفی
   1627
2018-01-03 14:41:40 مجید دارابیگی : بانگ انقلابی دیگر
انقلاب پنجاه و هفت مُرد و به بیان دیگر در زهدان تاریخ مرده به دنیا آمد، اینک زنده باد انقلابی دیگر! انقلابی که با درخشنده گی و فرخنده گی در راه است.
   1628
2018-01-03 13:31:07 اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
این آغازی است بریک پایان
   1629
2018-01-03 12:02:44 اعلامیه شماره ۲ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
درباره قیام انقلابی مردم ایران
   1630
2018-01-03 12:01:16 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
انفجار اجتماعی در ایران و ضرورت سازماندهی و آمادگی برای انقلابی نوین
   1631
2018-01-02 16:16:37 بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم    1632
2018-01-02 16:08:59 علی دروازه غاری : آیت الله "بی بی سی" دوباره دهان گشاد خود را باز می کند    1633
2018-01-02 02:06:00 بهروز سورن: صحنه آرایی حکومتگران برای سرکوب خیزش سراسری مردم    1634
2018-01-02 02:10:03 بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از اعتراضات توده های اعماق علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی    1635
2018-01-01 15:48:59 بهزاد مالکی : جایگاه و چالش های جنبش دانشجوئی و وظایف کنونی آن    1636
2018-01-10 22:22:45 حمید موسوی پوراصل: برقراری مجلس موسسان سنگ بنای دمکراسی در ایران است    1637
2017-12-31 07:05:06 اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در آمریکای شمالی
به مناسبت آغاز سال جدید میلادی و نیز شروع سومین سالِ فعالیتِ این اتحاد عمل
   1638
2017-12-31 06:58:37 صمد وکیلی : نگاهی انتقادی به
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان انقلابی کارگران ایران ( راه کارگر )
   1639
2017-12-31 06:47:50 کانون مدافعان حقوق کارگر : اعتراضات رو به گسترش و وظايف جنبش كارگری!    1640
2017-12-31 06:42:00 کانون مدافعان حقوق کارگر: حمله به تجمع کنندگان معترض در روز های اخیر هیچ مشکلی از بن بست های حکومت را حل نمی‌کند    1641
2017-12-31 06:30:08 بهروز سورن: نان و ازادی!    1642
2017-12-31 05:59:38 حسن جداری : خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی، درسرتاسرایران!    1643
2017-12-31 05:54:37 دو بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
1- به مناسبت آغاز سال جدید میلادی
2- به مناسبت یازده دی، روز بزرگداشت جان باختگانِ"راه کارگر"
   1644
2017-12-31 05:38:23 آرش کمانگر : تلاش بی بی سی برای انحراف جنبش انقلابی مردم ایران    1645
2017-12-30 13:49:56 شهاب برهان : تزهای مقدماتی در گام های اولیه    1646
2017-12-30 10:43:17 مسئله فلسطین، عاملی بازدارنده در عادی سازی روابط اسرائیل-آفریقا: پیشروی کند اسرائیل در آفریقا
نوشته الحاجی بوبا نوهو، ترجمه بهروز عارفی
   1647
2017-12-30 10:28:23 تقی روزبه : بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی نیست!    1648
2017-12-30 10:25:58 علی دماوندی:صدایی که باید شنیده شود؛ شورش گرسنگان شهرهای ایران را به لرزه در آورده است!
آیا شورش گرسنگان،پرشی به تاریکیست؟
   1649
2017-12-30 09:42:08 مجید پهلوان : جنبش حفظ محیط زیست و رویکرد ایرانی آن    1650
2017-12-30 03:29:23 بزرگداشت علی اشرف درویشیان در فرانکفورت    1651
2019-03-01 02:18:46 حمید موسوی پوراصل: وظیفه چپ هدایت شعارهای شورش های اجتماعی بر علیه گرانی و اعتراضات کارگری, ارتقاء سطح خواسته ها و نشان دادن راه حل است    1652
2017-12-29 14:43:47 دومینیک اودی : «او از اندیشه کاهلانه و مطلق نگر گذر کرده بود»
ترجمه: تقی تام – بهروز عارفی
   1653
2017-12-28 16:29:54 گفت‌وگویی با دیوید هاروی به بهانه انتشار کتاب آخرش «مارکس، سرمایه و جنون خرد اقتصادی» سیری در اندیشه‌های مارکس در عصر ترامپ /دیویس ریچاردسون . ترجمه: نوید نزهت    1654
2019-03-01 02:20:56 حمید موسوی پوراصل : روند کار و پیشنهادات کمیسیون اصلاح برنامه سازمان شفافیت می طلبد    1655
2017-12-26 17:57:52 - گفتگو با سیامک مویدزاده از گفتگوهای کارگری گزارشگران در مورد فعالیت های "شبکه همزمانی"    1656
2017-12-25 05:49:38 بیانیه ۱۱ سندیکای کشورهای اروپایی در رابطه با رضا شهابی
آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی
   1657
2017-12-25 01:20:46 فراخوان عمومی : درنگ جایز نیست!
جان رضا شهابی چهره نام آشنای جنبش کارگری در خطر است!
   1658
2017-12-24 17:03:29 تاریخچه سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت سالگرد اعتصاب رانندگان شرکت اتوبوس رانی تهران    1659
2017-12-23 07:17:29 ر.ریاحی: چرخش به راست دولت جدید اتریش    1660
2017-12-22 12:08:28 چان رایمن: در همبستگی با طبقه کارگر سوریه و ایران    1661
2017-12-21 14:24:14 تقی روزبه : پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی    1662
2017-12-20 17:49:45 شمس الدین امانتی: سهم۱۳میلیون و نیم دانش آموز از بودجه سال ۹۷    1663
2019-03-01 02:22:50 طبقه و ملت: مسایل ناسیونالیسم سوسیالیستی / ژرژ شوارتس مانتل ترجمه ی امید پایدار    1664
2017-12-20 16:08:14 اصغر ایزدی : ساختار شکل حکومتی " قطعنامه" را چه بنامیم؟ یک پاسخ به رفیق روبن مارکاریان    1665
2017-12-21 00:55:03 مجید دارابیگی: شورش زمین از زمین لرزه تا پس لرزه    1666
2017-12-21 00:56:18 آرش کمانگر : سوسیالیسمی که دمکراتیک نباشد، سوسیالیسم نیست! اما کدام دمکراسی: دمکراسی لیبرالی – نیابتی یا دمکراسی شورایی – مشارکتی ؟    1667
2017-12-21 00:58:05 کانون مدافعان حقوق کارگر :سخن روز: ولخرجی‌های دولتی در بودجه‌ی سال آينده در برابر فشار هر چه بيشتر به سفره خالیِ مردم    1668
2017-12-21 01:03:03 اسماعیل سپهر: بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی نگاهی از موضع تحلیل "نقشه راه" چپ رادیکال( قسمت دوم)    1669
2017-12-21 01:00:16 جودیت لِوین: زنان کارگر چگونه با «آزار جنسی» مواجه شدند؟ برگردان: پویا موحد    1670
2017-12-21 01:00:27 آرش کمانگر: سوسیالیسمی که دمکراتیک نباشد، سوسیالیسم نیست! اما کدام دمکراسی: دمکراسی لیبرالی – نیابتی یا دمکراسی شورایی – مشارکتی ؟    1671
2017-12-21 01:01:17 امید بهرنگ: پاسخ به پرسشی که پاسخ نگرفت! یادداشتی بر برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق    1672
2017-12-12 23:40:35 مجید پهلوان: اکسیر نجات بخش، شرکت در مبارزات است    1673
2017-12-11 17:30:22 تقی روزبه: چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟    1674
2017-12-11 14:41:17 بیتا محمدی : داد می خواهیم
گزارش از مراسم یادبود دوتن از قربانیان قتلهای زنجیره ای
   1675
2017-12-21 01:03:38 محمد قراگوزلو: لطفا ما را استثمار کنید یکی دو نکته ی دیگر در مورد نئولیبرالیسم!    1676
2017-12-10 18:16:39 زنـان ۱۹۱۷: مِگان ترودل / ترجمه‌ی راستین عالمی    1677
2017-12-10 04:37:44 از گفتگوهای کارگری گزارشگران: جنبش کارگری در ایران, ضعف ها و قوت ها - گفتگو با خالد حاج محمدی    1678
2017-12-10 04:33:24 از گفتگوهای کارگری گزارشگران: جنبش کارگری در ایران, ضعف ها و قوت ها گفتگو با شروین رها    1679
2017-12-10 01:24:07 حمید موسوی پوراصل: سوسیالیسم بدون دمکراسی معیوب و نادوام است    1680
2017-12-09 11:47:25 در جهانی که زیر سیطره یک درصدیهاست، حقوق اولیه انسانی همچنان نقض می شود!

به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر

   1681
2017-12-09 07:54:27 اصغر ایزدی : نگاهی به قطعنامه: " تغییر در یکی از شعارهای اصلی"    1682
2017-12-21 01:04:42 گروه ادمین کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران جنبش دانشجوئی بخش مهمی از طبقه کارگر ایران و جنبش ستم دیدگان و خلع ید شوندگان علیه خلع ید کنندگان است    1683
2017-12-08 00:24:12 تقی روزبه: پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!    1684
2017-12-21 01:04:58 ح. ریاحی: آواز تبعید ( نقد فیلم )    1685
2017-12-21 01:05:14 اسماعیل سپهر: بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی نگاهی از موضع تحلیل "نقشه راه" چپ رادیکال    1686
2017-12-07 23:40:17 فرامرز دادور: اپوزیسیون مردمی، جنبش چپ و جمهوری    1687
2017-12-21 01:05:36 انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی / ناصر زرافشان پاسخ به مصاحبه دکتر محمد مالجو با اخبار روز    1688
2017-12-21 01:05:27 در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم!*    1689
2017-12-06 00:03:44 تقی روزبه: به استقبال شانزده آذر- روزدانشجو- برویم!    1690
2017-12-06 00:03:34 آرش کمانگر : پیام ماندگارِ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نه به استبداد، نه به امپریالیسم!    1691
2017-12-06 00:03:18 بیانیه شوراهای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت روز دانشجو    1692
2017-12-21 01:06:13 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی! .تلاش برای کنترل آنارشی بازار    1693
2017-12-05 16:07:20 مجید پهلوان: ترامپ و توهم رهبری جهان    1694
2017-12-05 15:56:03 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت 16 آذر روز دانشجو    1695
2017-12-03 15:22:31 علی دروازه غاری: عمو عسگر و آخوند آغالار    1696
2017-12-03 15:20:31 سیامک بهاری: مرتضوی بهانه است، کل رژیم نشانه است!    1697
2017-12-03 12:33:28 فرزانه راجي : جوگرفتگی! گزارشی از بم    1698
2017-12-02 17:36:26 بیانیه و مرامنامه اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه Alliance of Middle Eastern Socialists    1699
2017-12-02 14:41:00 زنان انقلابی در الجزایرو فلسطین، تکرار تاریخ : زینا یاسین – ترجمه: پروین اشرفی    1700
2017-12-02 01:58:16 عباس هاشمى : ياد طاهر آقا مبارز برجسته ، پدر دو رفيقِ انقلابى وپيشگامِ من مسعود و مجيد احمدزاده ، دوست پدرم ، همسايه احمد آباد و همبند زندان وكيل آباد گرامى !    1701
2017-12-01 15:30:59 انقلاب یتیم: معنای اکتبر ۱۹۱۷ : الکس کالینیکوس / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی    1702
2017-12-21 01:06:37 «شبا گریه کُنوم، روزا بخندُوم/که تا دشمن ندونه سرِ دردُم» احمدزاده و حکایتی که آن شب گفت تا مکتوب شود : فرج سرکوهی    1703
2017-11-30 00:05:18 تکبرگی راه کارگر شماره ۶۸    1704
2017-12-21 01:06:53 تقی روزبه: رویکردتازه و خطرناک"حکومت اسلامی! تحرکات و تهدیدهای جدیدسپاه و پی آمدهای ناظربرآن.    1705
2017-11-27 11:42:06 سدی آتشین برابر کاتالونیا : آتدیوید برودر ترجمه / نوید نزهت    1706
2017-12-21 01:11:09 کنوانسیون استانبول در سال ٢۰١١، دستاورد مبارزات زنان ترجمه و تدوین: حمیلا نیسگیللی    1707
2017-11-25 03:27:09 لاله حسین پور : هیس، گوش کنید.    1708
2017-11-25 02:35:46 مارکس به قلم ماركس؟ : کارل اریش فولگراف و یورگن یونگ‌نیکل / ترجمه‌ی حسن مرتضوی    1709
2017-11-24 13:37:34 بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران برنامه ای استراتژیک می طلبد!
   1710
2017-11-24 13:29:00 فریبا ثابت : سکوت را بشکنیم    1711
2017-11-23 00:36:43 کارگران در تله‌ی قانونی / کاظم فرج الهی    1712
2018-01-13 01:27:41 اصلاح بخشِ "
 ادعانامه ما عليه سرمايه داری" در پرنامه فعلی سازمان راه کارگر    1713
2017-12-21 01:11:27 امید بهرنگ: نکته ای برای فکر؛ خاطره ای برای ذکر! در حاشیه زلزله اخیر    1714
2017-11-20 15:12:02 کنفرانس‌های بین‌المللی پکن و مسکو به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر / سعید رهنما    1715
2017-11-20 11:03:18 گرامشی و انقلاب روسیه : آلوارو بیانچی و دانیلا موسی ترجمه‌ی مهرداد امامی    1716
2017-12-21 01:12:28 توهین به کارگر شایع است و آزار و اذیت جنسی تنها آغاز آن می باشد گفتگوی هیلی سونسون با باربارا اِرنرایش ترجمه: پروین اشرفی    1717
2017-11-18 12:26:25 صادق شکیب : بر ما چه می گذرد ؟    1718
2017-12-21 01:12:09 پیام سازمان راه کارگر در همدردی با زلزله زده گان استان کرمانشاه درماندگی و بی کفایتی رژیم اسلامی را افشاء کنیم، همیاری مردمی را سازمان دهیم!    1719
2017-11-18 12:21:38 مجید پهلوان: افشای قهرمانان قابی و تجلیل از قربانیان آنها    1720
2017-11-18 12:10:34 محمد قره گُوزلو: سرمایه داری دولتی شوروی! 17.از لوازم انکشاف بورژوازی تا گوسپلان    1721
2017-11-18 12:04:22 کارگران انقلابی متحد ایران: وضعیت طبقۀ کارگر در ایران و وظایف کارگران انقلابی و پیشرو    1722
2017-11-18 10:55:33 سیامک بهاری : مافیای تخت و تاج در عربستان سعودی    1723
2017-11-12 14:14:39 انقلاب اکتبر و فقدان الگوی اقتصادی برای سوسیالیسم، گفتگو با فرهاد بشارت    1724
2017-11-12 14:12:42 نگاهی دیگر به انقلاب اکتبر در صدمین سالگردش با حسن حسام و بهروز فراهانی    1725
2017-11-12 14:06:45 تفاوت دیدگاه رهبران انقلاب اکتبر با نظریات مارکس، گفتگو با سیروس بینا    1726
2017-11-12 14:03:52 انقلاب اکتبر از منظرِ یک منتقدِ لنین، گفتگوی آرش کمانگر با محسن حکیمی در ایران    1727
2017-11-12 14:00:33 انقلاب آتی چه درسی باید از انقلاب اکتبر بگیرد؟ گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو در ایران    1728
2017-11-12 18:49:34 دیدگاه دکترفریبرز رئیس دانا به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917 روسیه    1729
2017-11-11 11:31:52 مناظره محمد رضا شالگونی و فریدون خاوند - صد سال پس از انقلاب اکتبر    1730
2017-11-12 18:53:56 گفتگوهای گزارشگران با فعالین سیاسی چپ بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر - گفتگو با ایرج فرزاد    1731
2017-12-21 01:15:30 رهائی زنان اسرائیلی، زیر سوال ! لورا رِیم، برگردان: بهروز عارفی    1732
2017-11-10 13:54:09 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با تقی روزبه    1733
2017-12-21 01:12:43 بیانیه تشکل های مستقل کارگری محمود صالحی باید به فوریت آزاد شود    1734
2017-11-18 01:00:43 برخورد غیرمسئولانه، سکتاریستی و انشعاب طلبانه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران تلاش برای فروپاشی "اتحاد نیروهای چپ" اقدامی در خدمت نیروهای راست و رژیم چنج !    1735
2017-11-09 10:27:49 آیا جهان ر مورد آنگ سان سوچی دچار سوء تفاهم بوده است؟ / ماندا تاوب و مکس فیشر    1736
2017-12-21 01:13:34 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی، پرانتز باز امپریالیسم. خصلت های مشخص سرمایه داری شوروی    1737
2017-11-07 17:52:10 بریتانیا در برابر فرانسه: چند راه ویژه؟ الن میک‌سینزوود / ترجمه‌ی حسن آزاد    1738
2017-11-07 17:38:35 مراسم گرامیداشت علی اشرف درویشیان در هانوفر - آلمان

   1739
2017-11-06 17:48:28 جنبش یا پیشگام، کدام‌یک؟ : یِوْگِنی کاساکُف / ترجمه‌ی کمال خسروی    1740
2017-11-06 13:50:30 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان: گفتگو با عباس منصوران    1741
2017-11-05 15:36:07 فراخوان گزارشگران در اعتراض به دستگیری مجدد محمود صالحی و در محکومیت جمهوری اسلامی - لیست سوم    1742
2017-11-05 15:25:49 عليرضا ثقفي : آيا شوروي در دوران استالين سوسياليستي بود؟
به مناسبت يك‌صدمين سال انقلاب اكتبر
   1743
2017-11-05 15:19:07 تقی روزبه : انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!    1744
2017-11-05 15:03:15 اکبر یگانه : لحظه تغییر    1745
2017-11-03 00:17:16 مجید پهلوان: دشمنان صلح و آزادی    1746
2017-11-02 14:27:11 فراخوان گزارشگران در اعتراض به دستگیری مجدد محمود صالحی و در محکومیت جمهوری اسلامی - لیست دوم    1747
2017-11-01 06:11:56 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با شروین رها    1748
2017-10-31 16:45:05 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با محمد رحیمی    1749
2017-10-30 00:31:14 مجید دارابیگی: ادای دینی به دوست    1750
2017-10-29 14:37:32 بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت علی‌اشرف درویشیان    1751
2017-11-12 18:50:58 اعلامیه سازمان راه کارگر درباره
دستگیری محمود صالحی و تشدید فشار بر فعالین کارگری
   1752
2017-10-29 14:32:30 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
15. بازگشت ضدانقلاب!
   1753
2017-10-29 13:39:47 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان

گفتگو با نسرین ابراهیمی

   1754
2017-10-27 03:05:24 اُسطوره ادبیات کودک علی اشرف درویشیان در گذشت و به جاودانه ها پیوست! کسی که در برابر قدرت سر خم نکرد. یاد و نام گرامی اش جاودانه باد! علی دماوندی    1755
2017-11-02 22:33:37 پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت علی اشرف درویشیان روایت گر اردوی کار و رنج

نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان میگذرد!

   1756
2017-11-12 18:51:35 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان گفتگو با ثریا شهابی    1757
2017-10-24 17:53:41 و اين گونه بود «چه گوارا» : احمد بن بلا    1758
2017-11-11 17:25:56 آيا می توانيم تاريخ انقلاب روسيه را بنويسيم؟ اريك هابسبام ترجمه حسن مرتضوی    1759
2017-10-24 11:38:48 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با مجید دارابیگی    1760
2017-10-22 06:13:30