برای آزادیinfo@barayeazadi.com
2023-12-25 01:35:50 سایه گرانی بر سر حال و هوای کریسمسی تهران    1
2023-11-13 17:00:43 یاداشت نسرین ستوده از زندان    2
2023-11-13 16:58:37 یاداشت نسرین ستوده از زندان    3
2023-11-12 17:30:42 علیه فراموشی؛ جدال مردم و نظام بر سر یادبود کشته‌شدگان    4
2023-11-01 23:43:40 ترس از تکرار جنایت؛ زنان، اسیدپاشان اصفهان، حجاب‌بانان مترو و آتش‌به اختیارها    5
2023-10-29 00:17:20 نوزدهمین سال پس از قتل  احمد میرعلایی نویسنده و مترجم    6
2023-10-23 00:34:01 نوشته ای از رضا شهابی و‌ کیوان مهتدی از اوین    7
2023-10-15 20:40:28 معدن مس درآلو روستائیان را آواره کرده است    8
2023-10-09 08:59:07 کردها و رسانه‌های جریان اصلی: از «راهزن» تا «سوژه‌های رمانتیزه‌ی انقلاب» / کاوه قریشی    9
2023-10-09 08:52:53 اکوسوسیالیسم در جنبش رادیکال برای عدالت اقلیمی گفت‌وگوی خوآئو کامارگو، آلخاندرا خیمنز و آندرئاس مالم    10
2023-10-08 06:58:23 درآمدی بر مفهوم «استثمار» / اریک اُلین رایت    11
2023-10-08 06:44:34 تفسیر انقلاب‌ها / انزو تراورسو ترجمه: مراد فرهادپور    12
2023-10-07 05:25:57 جایزه صلح نوبل، نرگس محمدی و لزوم مراقبت و هوشیاری هرچه بیشتر از دستاوردهای جنبش انقلابی / تقی روزبه    13
2023-10-07 04:14:51 انسان باشیم و انسان بمانیم / خسرو پارسا    14
2023-10-06 12:40:49 اختلاف نظر هاول و کوندرا بر سرِ چه بود؟ / مت ولچ    15
2023-10-06 08:08:14 دو مفهوم دادخواهی / محمدرضا نیکفر    16
2023-10-04 08:00:20 بی شرمی اروپائیان در لامپادوزا ./ Benoît Bréville    17
2023-10-04 07:45:38 نظریه‌های اخیر دولت سرمایه‌داری / باب جسوپ    18
2023-10-03 06:12:30 پیروزی فیتسو قوت قلبی برای راست افراطی در اروپا؟ / حبیب حسینی فرد    19
2023-10-03 05:39:37 باز هم شلاق سرمایه برتن کارگران ! / کاظم فرج الهی    20
2023-10-02 09:23:15 آیا مارکس یک سوسیالیست زیست‌بوم‌گرا بود؟ / کامران نیری    21
2023-10-01 09:46:00 انباشت سرمایه بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش / رزا لوکزامبورگ    22
2023-10-01 09:40:27 مبارزه‌ای که سر ایستادن ندارد: درباره‌ی قدرت جنبش دادخواهی – و شکنندگی‌اش | امین حصوری    23
2023-10-01 09:32:08 هوش مصنوعی؛ سود در مقابل آزادی / ریچارد ولف    24
2023-09-30 12:49:08 نظامیان و قیام‌های مردمی: کی سرکوب می‌کنند، کی سکوت، و کی حمایت؟ رؤیا ایزدی    25
2023-09-30 12:37:54 تنگنای واقعی اقتصاد چین / دانیل گروس    26
2023-09-29 13:50:03 آزادی از قید احتیاج / دارن مک‌گاروی    27
2023-09-29 13:42:27 جمهوری‌خواهی و سلطه‌ی سرمایه / مارک لوسونز و سیلارد یوناس توت    28
2023-09-28 14:25:22 تاملات پیرامون مونیسیپالیسم لیبرترین / ماری بوکچین    29
2023-09-27 07:13:13 مفهوم «دموکراسی حقیقی» در اندیشه‌ی مارکس / علی رها    30
2023-09-27 07:07:10 سوسیالیسم و چالش آزادی حیوانات / پرسش و پاسخ با کریستین اشتاخ، مارکو مائوریتزی و داریو مانی    31
2023-09-26 10:24:57 در دفاع از استقلال گفتمانی روژهلات کوردستان: بحران و شرایط امکان بازآرایی جنبش / مراد بتول (روحی)    32
2023-09-26 06:38:10 تاملی بر یک نیاز / مرتضی ملک    33
2023-09-25 08:45:12 سلطه و رهایی: بازآفرینی نقد / دانیل بنسون    34
2023-09-25 08:31:47 ژینا: موقعیت‌سازی، امتناع، سرایت‌بخشی / علی‌ذکایی    35
2023-09-24 09:09:20 هویت ملی و هویت قومی در شهر معاصر ایرانی؛ مطالعه موردی درباره شهر نقده» / لیلا حسین زاده    36
2023-09-24 08:47:38 تشکیل گروه‌های مردمی، دستاورد پایدار خیزش «زن، زندگی، آزادی»/ مریم فومنی    37
2023-09-23 10:48:25 اخلاق در تفکر مارکسی / سعید رهنما    38
2023-09-22 11:08:33 مردم چه چیزهایی را نمی‌خواهند بدانند و چرا / رناتا سالتسل    39
2023-09-21 13:04:20 مانیفست فمینیستی جنبش «زن، زندگی، آزادی» / کالکتیو ز.ز.آ    40
2023-09-21 12:12:07 سالگرد خیزش ژینا و پرسش از «بدیل خیابان» / کارگاه دیالکتیک    41
2023-09-20 11:35:01 آیا بزرگ‌تر شدن بریکس معنای خاصی دارد؟ / جیم اونیل    42
2023-09-20 11:32:10 جهش‌های سرمایه‌داریِ جهانی: یک تحلیل ادواری نوشته‌ی: ساندرو متزادرا و برت نیلسون    43
2023-09-19 08:44:19 زن، آتوریته و آنارشی / محمدحسین زارعی    44
2023-09-18 10:31:32 جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها / منصوره شجاعی    45
2023-09-18 10:20:53 تلخ‌کامی خشمگینانه‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی» / امیرحسین رضایی    46
2023-09-17 11:38:00 جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟ / تقی روزبه    47
2023-09-16 10:01:55 جنبش ژینا، یک سال بعد: ژئوپلتیک، دولت، طبقه / پرویز صداقت    48
2023-09-16 06:01:26 مفهوم بیگانگی: درون‏مایه ‏های هگلی تفکر اجتماعی مدرن / شان سایرز    49
2023-09-15 10:26:54 از حق جدایی تا حق کنار کشیدن: درس‌های تاریخ /  ژان فیلیپ فلدمن    50
2023-09-15 10:11:04 کژاندیشی‌های فوکویی از انقلاب بهمن تا «زن، زندگی، آزادی» / رضا جاسکی    51
2023-09-14 10:52:50 گاه‌شمار ۱۷۵ سال مبارزه: مقاومت در برابر حجاب اجباری میراث مادران ما است / مریم فومنی    52
2023-09-14 10:11:22 خیابان چه‌گونه از بدن زنان سوژه‌ی انقلابی می‌سازد؟ / مرضیه بهرامی برومند    53
2023-09-13 11:35:44 ردپای ناجنبش زنان در خیزش «زن زندگی آزادی» / آنیشا اسداللهی و حنا رحیمی    54
2023-09-13 11:31:52 قیام ژینا در پرتو مرکز ـ حاشیه مازادهای ضداستعماری و ضدطبقاتی مبارزات پیرامونی / سمیه رستم‌پور    55
2023-09-12 11:29:23 شکست خورده‌ام / مصاحبه با ماریو ترونتی    56
2023-09-12 11:15:56 رخداد و جنبش: نگاهی پدیدارشناسانه در نخستین سالگرد جنبش ژینا / پیمان وهاب‌زاده    57
2023-09-11 11:53:31 فاشیسم، بوسه‌ای بر لب و دشنه‌ای در قلب؛ حاشیه‌ای بر «زندگی ‌و سرنوشت» اثرِ واسیلی گروسمن / هرمز دیّار    58
2023-09-11 11:35:40 مقاومت مردمی و ایده‌ی حق / گای آچیسِن    59
2023-09-10 08:55:59 مارکسیسم، وگنیسم و آزادی حیوانات / پنج گفت‌وگو / جان هوچشارتنر    60
2023-09-10 08:48:19 جووانی آریگی در پکن: بدیل سرمایه‌داری / لئو پانیچ    61
2023-09-08 10:27:02 با ثروت نفتی چه باید کرد؟ / ترجمه‌ی احمد سیف    62
2023-09-08 10:14:40 پرونده قتل ویکتور خارا؛ محکومیت قطعی متهمان پس از ۵۰ سال / حبیب حسینی‌فرد    63
2023-09-07 10:45:05 شکست قیام ژینا یا گسست‌های چندجانبه از واقعیت مِیدانی / ف. دشتی    64
2023-09-07 10:34:37 ستم ملی، ناسیونالیسم و طبقه‌ی کارگر / یوسف کهن    65
2023-09-06 11:35:11 سیاست عشق و عشق به سیاست پیش به‌سوی نظریه‌ی مارکسیستی عشق نوشته‌ی: راجو داس    66
2023-09-06 05:45:04 خودفریبی و اعتراف ضمنی پیمایشگران رژیم نسبت به ابعاد نافرمانی اجتماعی زنان! / تقی روزبه    67
2023-09-05 07:39:57 برای آن‌ها که ماندند! / آزاده شعبانی    68
2023-09-05 07:33:35 یک‌سالگی انقلاب ژینا: سازمان‌دهی و تشکل‌یابی، اسم رمز پیروزی جنبش زنان / سایه رحیمی    69
2023-09-03 10:43:27 نامه‌ی سرگشاده ای به همه‌ی کارگران جهان! "بهانه ای برای بیان آنچه برکارگران می گذرد " / حسین اکبری    70
2023-09-03 10:31:56 سالگرد قیام ژینا - ماندن در دوران شاه‌کُشی؟ / محمدرضا نیکفر    71
2023-09-02 11:22:05 سالگرد انقلاب ژینا: بیست تز برای یک جمع‌بندی تاریخی / شاهپور شهبازی    72
2023-09-02 10:58:18 «انقلاب» یا گام‌های صبورانه در راه گذار به دموکراسی؟ / علیرضا بهتویی    73
2023-09-02 06:01:58 « تاریخ قضاوت شان خواهد کرد» * / برگردان ميترا شعباني    74
2023-09-01 09:18:49 دولت سرمایه‌داری و قدرت دولتی از منظر مارکس / باب جسوپ    75
2023-08-31 06:17:44 نظریه‌ی ارزش‌کار مارکس و استثمار غیرانسان‌ها / کامران نیری    76
2023-08-31 06:12:49 جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین نوشته‌ی: ویلیام آی. رابینسون    77
2023-08-30 04:26:23 مرثیه‌ای برای چپ امریکا / سرگی حلیمی    78
2023-08-30 03:58:17 زن . شهروند نا فرمان ! نشریه فروغ 19    79
2023-08-29 13:00:28 ویژگی‌ها و بغرنج‌های جنبش‌های ضد‌سیستمی / شیدان وثیق    80
2023-08-29 12:49:56 خوانش دریدا از بکاریا و کانت / لوئیجی دلیا    81
2023-08-28 11:25:48 خطر سومالیائی شدن را در بلوچستان باید جدی گرفت / هوشنگ نورائی    82
2023-08-28 09:59:53 ریشه‌یابی گسست «مارکسیست‌»ها با مارکسیسم مارکس / علی رها    83
2023-08-27 10:24:42 کشمکش ترک و فارس در ایران / یوسف عزیزی بنی طرف    84
2023-08-27 08:52:38 پول بلندپروازان نوشته‌ی: توماس کونیش    85
2023-08-26 10:17:27 چهار زنی که در دوران جنگ فلسفه را نجات دادند / استوارت جفریز    86
2023-08-26 10:05:44 رزا لوکزامبورگ و «مسئله‌ی ملی» / یوسف کهن    87
2023-08-25 07:35:11 بریکس بزرگ‌تر می‌شود، اما آیا قوی‌تر است؟ / مایکل رابرتز    88
2023-08-25 07:31:13 یک میان‌پرده‌ی تشکیلاتی / رایا دونایفسکایا / ترجمه‌ی علی رها    89
2023-08-24 10:54:55 (نا)ممکن بودن «کنترل کارگری» واقعی در نظام سرمایه‌داری / سعید رهنما    90
2023-08-24 10:51:57 پس از مارکس درون طبقه‌ی کارگر چه اتفاقی افتاد / آنتونیو نگری    91
2023-08-22 10:44:09 حیوانات غیرانسان به‌عنوان کالاهای موهومی / دایانا استوارت و رایان گاندرسون    92
2023-08-22 10:35:55 قصه ی این زخم ِ دیرپای پر از درد / آنیشا اسدالهی ، مهران رئوف، رضا شهابی،کیوان مهتدی    93
2023-08-21 11:33:52 فلسفه و دترمینیسم متافیزیکی / ریحانه غلامی    94
2023-08-20 12:42:51 کارل مارکس و مجازات اعدام / رابرت ام. بوم    95
2023-08-20 12:25:30 آزادی به‌مثابه غیاب قدرت خودسر / کوئنتین اسکینر    96
2023-08-19 11:07:07 روسپیان «شهر نو» و کودتای 28 مرداد / آزاده شعبانی    97
2023-08-19 11:03:27 سیاست‌زدایی از تخیل رادیکال / گفت‌وگو با امید مهرگان    98
2023-08-18 08:58:55 مصدق و پرسش عقب‌ماندگی / هیمن رحیمی    99
2023-08-17 09:09:18 آیا هوش مصنوعی ما را خنگ‌ خواهد کرد؟ / سایمون وینچستر    100
2023-08-17 08:52:38 کودتای 28 مرداد: تبانی بریتانیا و اسلام‌گرایان رادیکال / مارک کُرتیس    101
2023-08-16 08:37:27 دموکراسی شورایی به سوی سیاست سوسیالیستی دموکراتیک / جیمز مولدون    102
2023-08-16 06:05:41 تمثال مده آ یا آغازِ پایانِ تراژدی گفت‌و‌گو با صالح نجفی    103
2023-08-15 11:14:03 مصیبت نابرابری / احمد سیف    104
2023-08-14 10:55:28 «زن، زندگی، آزادی»؛ انعکاس صدای مشترک زنان ایرانی و افغانستانی طاهره سجادی در گفتگو با مریم فومنی    105
2023-08-13 10:39:45 تحلیلی که رسانه های اروپایی سانسور کردند چرا ابرقدرتها جنگ می کنند / John Mearsheimer    106
2023-08-13 09:39:06 اگر محصول دوم را نفهمی، هیچ از «سرمایه» نمی‌دانی / مایکل لبوویتز    107
2023-08-12 14:55:32 فصلنامه مطالعات زنان حلقه تجریش/ نان و گل های سرخ 1    108
2023-08-11 10:03:44 دولت یاوه‌گویان / محمدرضا نیکفر    109
2023-08-11 09:57:47 چهرۀ جنگ / سوزانا بیرناف    110
2023-08-10 10:02:47 عصر مزدوران / Philippe Leymarie    111
2023-08-09 10:19:05 امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی / لئو پانیچ و سام گیندین    112
2023-08-09 08:05:09 کارگرگرایی فراسوی فوردیسم: تبارشناسی کارگرگرایی ایتالیایی / سرجیو بولونیا    113
2023-08-07 07:54:42 وثیقه، رکن نظام قضایی آزادی با هدف سود، در ایالات متحده / CHARLOTTE RECOQUILLON    114
2023-08-07 07:38:00 کل دنیا بیشتر شبیه روسیه می‌شود / گفت‌وگو با بوریس کاگارلیتسکی    115
2023-08-06 12:49:51 درباره‌ی استقرار‌های فضا-زمان‌مند: دیوید هاروی و باب جسوپ / ارول سوباشی    116
2023-08-05 09:05:07 جابجاییِ بی میانجیِ پول سیلیکون وَلِه بر ضد توسعه / Anton Jäger & Daniel Zamora    117
2023-08-05 08:37:25 تمدن سرمایه‌داری صنعتی انسان‌محور و بحران‌های اقلیمی / کامران نیری    118
2023-08-04 12:27:24 نابرابری درآمدی بین ملت‌ها / احمد سیف    119
2023-08-03 11:23:27 گفت‌وگوی لوموند با الن بَدیو: نیکبختی یا رضایت‌مندی، چگونه زندگی کنیم؟    120
2023-08-03 07:13:02 گمشدگان تاریخ گفت‌وگو درباره کتاب «خیز خام» با محمد مالجو    121
2023-08-02 09:04:48 کار هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی نوشته‌ی: جُرج لوکاچ    122
2023-08-02 08:59:38 گفت‌وگوی فمینیسم و جمهوری‌خواهی درباره‌ی دموکراسی / آیلین تورس سانتانا    123
2023-08-02 06:29:35 طبقه‌ی اجتماعی چیست؟ / دَنیکا راچل    124
2023-08-01 08:45:08 هفت توصیه‌ی سوزان سانتاگ درباره‌ی تفکر مستقل / کیتی رویف    125
2023-08-01 08:02:20 اقتصاد ایالات متحده‌ و چین: سرمایه‌داری، طبقه و بحران / مارتین هارت – لندسبرگ    126
2023-07-31 06:21:58 گذار بی‌پایان تونس / دن لی برومبرگ و مر می بن سالم    127
2023-07-31 06:04:28 علیه ماتریالیسم تاریخی مارکسیسم هم‌چون گفتمانی مرتبه‌ی اول / ریچارد گان    128
2023-07-30 08:14:35 علیه مجازات اعدام / رزا لوکزامبورگ    129
2023-07-30 06:03:18 صلای جادویی سعادت: چه کسی زبان کلاغ‌ها را بلد است؟ نکاتی دربارۀ صمد بهرنگی و صادق هدایت / محسن ملکی    130
2023-07-29 11:15:19 اما «حجاب» را که کنار بزنیم… / شیرین کریمی    131
2023-07-29 07:06:40 بحران در اسرائیل؛ پایان داستان باز است / حبیب حسینی‌فرد    132
2023-07-28 08:23:32 اوکراین، ۱۶ ماه پس از آغاز جنگ / شروین احمدی    133
2023-07-28 08:03:20 افسانه‌ی تراژدی منابع مشترک / ایان انگس    134
2023-07-27 09:35:09 مقایسه عملکرد تشکل‌های کارگری در ایران و اروپا- گفت‌وگو با زهرا فتاح‌نژاد    135
2023-07-26 11:14:49 فمینیست‌ها همه با هم؟ / تینا علایی    136
2023-07-26 09:51:57 مارکس و فمینیسم / سیلویا فدریچی    137
2023-07-25 07:18:24 حکومت، اپوزیسیون، مردم، هریک چه دارند؟ و هریک چه می‌خواهند؟ / آرش جودکی    138
2023-07-24 07:45:54 چرا در روسیه استالین محبوب است و گورباچف منفور؟ اندرو انتونی    139
2023-07-24 07:31:35 بت‌واره‌پرستی امپراتوری نوشته‌ی: ویلیام آی. رابینسون    140
2023-07-23 08:48:22 رمز زدائی از دوتصویری که حکایت‌ها دارند! / تقی روزبه    141
2023-07-23 08:34:51 سه جهان: خاطرات یک عرب یهودی / یاسمین میظر    142
2023-07-22 09:30:29 سرمایه‌داری و گونه‌پرستی / جان سانبوماتسو    143
2023-07-22 09:26:57 آسیب شناسی جنبش «زن، زندگی آزادی» و ظرفیت‌های ناشناخته آن / مهرداد درویش پور    144
2023-07-21 11:31:09 زبان ایران ــ نگاهی به دشواری زبان‌ها در ایران./اکبر کرمی    145
2023-07-21 11:21:58 نقدی کوتاه بر نظریه‌ی وابستگی و نظریه‌ی سرمایه‌داری انحصاری / کامران نیری    146
2023-07-20 08:53:00 سیاست استیصال؛ جامعه‌شناسی گرایش به سلطنت پهلوی / امین بزرگیان    147
2023-07-20 07:19:35 چالش‌های درونی جنبش زن زندگی آزادی / کمیته عمل    148
2023-07-19 09:35:18 فرار از قلعه خون‌آشامان / مارک فیشر    149
2023-07-19 08:50:28 بحران جهانی / خسرو پارسا    150
2023-07-18 08:31:36 ژنوار؛ روستایی اکولوژیک و دموکراتیک بر پایه‌ی آزادی زنان /: آزاد دینو، دیلان ژیان    151
2023-07-17 11:38:47 هنرهای مبارزه / ماهور آموزگار    152
2023-07-17 06:46:25 چگونه اتحادیه‌ی اروپا سرکوب را تامین مالی می‌کند؟ / رتا بارفوس    153
2023-07-16 13:07:16 تاریخچه‌ی ضدِ چپ حزب کمونیست چین / رالف روکوس    154
2023-07-16 09:53:15 مارکس و نظریه‌ی انقلاب نوشته‌ی: حسن آزاد    155
2023-07-15 08:25:11 راه‌حل‌هایی برای بحران اقلیمی: فراتر از سرمایه‌داری / تینا لاندیس    156
2023-07-15 06:16:17 طبقه‌ی حاکم و خیال‌پردازی‌های آن / محمدرضا نیکفر    157
2023-07-14 07:49:47 ما و تاریخی که نمی‌شناسیم / احمد سیف    158
2023-07-13 08:28:51 جورج اورول؛ شرایط تب‌آلودی که کتاب ۱۹۸۴ در آن نوشته شد/ هرمز دیّار    159
2023-07-13 06:08:59 بازتولید اجتماعی؛ افق یک سیاست رادیکال / پریسا شکورزاده    160
2023-07-12 08:37:18 نظریه‌ا‌ی مارکسیستی درباره‌ی طبیعت زنان / نانسی هولمستروم    161
2023-07-12 08:32:26 تقابل با فدرالیسم، واقعیت یا پندار؟ / بهزاد كریمی    162
2023-07-12 04:12:32 رکود جهانی و چین / جان بلامی فاستر و رابرت مک‌چسنی    163
2023-07-11 10:56:37 عزیزم، بچه‌هایمان را فروختم / کلاریسا سیبَگ-مونتفیوری    164
2023-07-11 07:40:35 دولت‌ها و آزادی شهروندان / کوئنتین اسکینر    165
2023-07-10 05:49:15 زنان در قیام ژینا / فروغ سمیع‌نیا    166
2023-07-10 05:15:25 درسی از یک تصویب و سخنی با کارگران و برگزیدگان کارگری / کاظم فرج الهی    167
2023-07-09 07:43:54 چپ و ضرورتِ دفاع از نظم و قانون / اسلاوی ژیژک    168
2023-07-08 05:29:27 خامنه‌ای و «زن، زندگی، آزادی» / مهرناز زرین‌فر    169
2023-07-07 10:28:46 شور و شوق فمینیستی در خاورمیانه / هشام علوی    170
2023-07-06 07:00:36 «زن، زندگی، آزادی» در بازنگری / مجید اخگر    171
2023-07-06 06:41:24 دگردیسی‌های خدا پیرامون پیوستگی درونی دین و سرمایه‌داری / نوربرت ترنکله    172
2023-07-05 05:18:46 شکل‌گیری تبعیض‌ ساختاری جدید / محمدرضا نیکفر    173
2023-07-05 05:06:34 در انکار دیکتاتوری / گفت‌وگو با نورالدین فرح    174
2023-07-04 07:35:54 برنامه‌های توسعه‌ برای نابرابری / حسین اکبری    175
2023-07-04 02:21:03 فرهنگ و طبیعت در حماسه‌ی گیلگمش / کامران نیری    176
2023-07-03 06:13:18 دراماتورژی جنبش انقلابی ژینا / شاهپور شهبازی    177
2023-07-03 05:43:56 دستورکار سیاسی هوش مصنوعی / سانتیاگو زابالا و کلودیو گالو    178
2023-07-02 10:02:41 زبان من با زبان آدم‌کش‌ها یکی است / میخائیل شیشکین    179
2023-07-02 09:50:56 درباره‌ی بازتولید «مکتب دیکتاتورها»: تانگوی قدرت‌های جهانی با حاکمان ایران / امین حصوری    180
2023-07-02 04:44:07 حقایقی درباره‌ی «نکبت» / شیر هِوِر / ترجمه‌ی حسین پورخصالیان    181
2023-07-01 11:10:27 در غارت صندوق تامین اجتماعی، بی اطلاعی این سوی رابطه اسفناک تر است! آنرا در یابیم! / حسین اکبری    182
2023-06-30 09:19:57 پایه‌های پُرشکاف عمارتِ امارت گزارشی از موزاییک قبیله‌ای در ساختار قدرت طالبان / امیر بهنام , جلیل رونق    183
2023-06-30 08:48:27 در «حِصن» امان بگیرید / مهسا اسداله‌نژاد    184
2023-06-29 11:39:04 از انقلاب تا تنهایی؛ نگاهی به کتاب جدید علی میرسپاسی/ آرش عزیزی    185
2023-06-29 09:00:13 دوازده تز درباره‌ی آینده‌ی آموزش در عصر نولیبرالیسم و تروریسم / جفری دی لئو و دیگران،    186
2023-06-28 12:29:37 انقلاب: نه تروتمیز، نه خوشگل و نه سریع / پت پارکر    187
2023-06-28 11:54:42 نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین/ جی. زد. جرود    188
2023-06-27 10:35:29 مدخلی بر ترجمه‌ی فارسی رساله‌های اومانیستی مارکس / رایا دونایفسکایا    189
2023-06-26 13:32:56 نقد سوژه نرمال   / محمدرضا نیکفر    190
2023-06-26 08:02:48 روزی که روسیه را لرزاند . ریشه‌ها و پی‌آمدهای شبه‌کودتای یوگنی پریگوژین در روسیه    191
2023-06-25 10:28:12 واکاوی جنبش انقلابی، کنش طبقات اجتماعی و گروه‌بندی‌های سیاسی /:ناصر پیشرو    192
2023-06-25 10:20:01 پندهای ماکیاولی برای انتخاب رهبران سیاسی / مائوریتسیو ویرولی    193
2023-06-24 12:07:04 مبارزه‌ی زنان و مبارزه‌ی طبقاتی: طرحی در باب رابطه‌ی ستم و استثمار / محمد حاجی‌نیا، شهرزاد مجاب    194
2023-06-24 07:44:39 سهم زنان در بازار کار ایران / فرزانه راجی    195
2023-06-23 12:01:50 برآمد چپ اجتماعی و نگرانی‌های مشترک / تقی روزبه    196
2023-06-23 08:13:56 چرا فدرالیسم مناسب‌ترین ساختار سیاسی برای عدم تمرکز در ایران؟ / بهزاد كریمی    197
2023-06-23 08:05:41 ذهنیت «سرنگونی آسان» حکومت / حسین باستانی    198
2023-06-22 12:51:10 درباره‌ی خاستگاه‌های مارکسیسم حیوان‌گرا / کریستین استاچ    199
2023-06-22 12:19:55 سخنرانی دانیل جادو، شهردار رکولتا( شیلی)، در کنگره احزاب چپ اروپا. نیروهای چپ در جهان    200
2023-06-21 09:22:06 بیگانه‌ای بی‌وطن: به‌یاد ویکتور سرژ / پل گوردون / ترجمه‌ی احمد سیف    201
2023-06-21 09:12:19 بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم / لئو پانیچ    202
2023-06-20 12:42:52 مارکسیسم آکادمیک مکتب فرانکفورت: «ریاکاری سازمان‌یافته» / دانیل مورلی    203
2023-06-20 07:30:39 مسئله‌ی دموکراسی / کلود لفور    204
2023-06-19 09:37:25 آسیب‌شناسی ناسیونالیسم رومانتیک ایرانی / امیر انواری    205
2023-06-18 07:17:36 در باب پیچیدگی گذشته / گفت‌وگو با انزو تراورسو    206
2023-06-17 06:52:27 منشور انقلابی برای برپایی قدرت مردم – برای مردم سودان |    207
2023-06-17 05:46:13 دین و جنبش‌های دانشجویی ایران / ریحانه غلامی    208
2023-06-16 11:29:00 تکثّر و تبعیض در ایران چه می‌گذرد – محمدرضا نیکفر    209
2023-06-16 05:37:44 ریشه‌های مردسالاری الکس فون تونزلمن    210
2023-06-16 05:15:17 می‌پرسم، پس هستم / جودیت باتلر    211
2023-06-15 09:52:30 پشت صحنه حزین دموکراسی برزیل / آندره سینگر    212
2023-06-14 11:15:09 «سوسیالیست‌ها» و مجازات اعدام / ی. کهن    213
2023-06-14 11:08:49 نقش پویایی خواست‌ها پیرامون «منشور»ها و «برنامه»ها / کمال خسروی    214
2023-06-13 05:53:04 در ضرورت نگاه انقلابی به انقلاب ژینا / نادر طالبی    215
2023-06-12 07:14:02 گفت‌و‌گوی انکار با محمد مالجو در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی»    216
2023-06-12 06:49:19 امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی / آلکس کالینیکوس    217
2023-06-11 07:12:04 تشکل‌زدایی و بی‌ثبات سازی نیروی کار بلای جان کارگران و مزدبگیران/ رضا شهابی، زندان اوین    218
2023-06-11 06:59:00 اعتصاب 1308 پالایشگاه آبادان / استفانی کرونین    219
2023-06-10 09:50:00 شورا یا سندیکا؟ ــ نوشته‌ای از گرامشی    220
2023-06-10 06:23:56 راست افراطی سطنت طلب عکس برگردان جمهوری اسلامی است / مهرداد درويش پور :    221
2023-06-10 05:52:58 سلبریتیِ سرگردان از پداگوژی چه میداند؟ اشاره ای به توییت پرانیهای اخیر شاهین نجفی / رها اسدزاده    222
2023-06-09 13:47:10 زنانِ حرم‌سرای دولت / رها حسینی    223
2023-06-09 06:02:42 نیچه و کمونیسم / نیکولا ماسیمو دِ فئو    224
2023-06-08 10:31:51 از چه زمانی دیگر نترسیدم... یا دست‌کم کمتر ترسیدم؟! افرا فراهانی    225
2023-06-08 10:18:27 انقلاب ماهیگیری و ریشه‌های سرمایه‌داری / ایان انگس    226
2023-06-07 09:26:00 از دلالی محبت تا بخشی از بازار / شیلا جفریز    227
2023-06-07 09:22:21 ترمیم‌پذیریِ اردوغان نوشته‌ی: جیهان توغال    228
2023-06-06 05:40:12 تشدید استثمار قانونی می‌شود_ گفتگو با کاظم فرج الهی    229
2023-06-06 04:28:09 تأملی بر پرده های پنجگانه ی میثم بادامچی! / محمد آزادگر    230
2023-06-05 09:11:32 توهم برابری‌طلبی / رضا جاسکی    231
2023-06-05 07:01:25 از واکنش‌های متفاوت وینی و نلسون ماندلا به ظلم و ستم چه می‌آموزیم؟ ریچارد استنگل    232
2023-06-04 10:05:43 افسانه‌ی استثنابودن خاورمیانه! / مجتبی مهدوی    233
2023-06-04 09:36:42 دانیل بن‌سعید و الگوی استراتژی سوسیالیستی / جان ریدل    234
2023-06-03 12:30:08 جنگ سرد نوین علیه چین / جان بلامی‌فاستر    235
2023-06-03 05:16:37 «حجاب اسلامی» در بطن متون / لویس بلین    236
2023-06-02 06:46:38 بیت‌کوین چه‌طور پول است؟ / اُله بیا    237
2023-06-02 06:11:46 باریزش عناصر و ایادی رژیم چه کنیم؟: مواجه اصولی با ریزش‌ عناصرمهم حاکمیت و اعتراف‌ها؟ / تقی روزبه     238
2023-06-01 07:51:44 «نبرد بر سر دو شیوه‌ی جهان‌ساختن است، بر اساس برابری و نابرابری» / ژاک رانسیر    239
2023-06-01 07:33:51 فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی / هرمز دیّار    240
2023-05-31 10:09:54 از بت‌واره‌‌پرستی کالا تا عزمِ غایت‌شناختی درک لوکاچ از کار و مناسبتِ آن / وانگ پو    241
2023-05-31 09:39:40 بازخوانی نخستین تحلیل‌های مدون مارکسیستی از جامعه‌ی ایران / افشین شمس قهفرخی    242
2023-05-30 07:56:02 در دفاع از سوسیالیسم لیبرال: میراث کارلو روسلی / استانیسلاو جی. پولگیس    243
2023-05-30 07:47:04 اضافه‌تولید و گرسنگی در جهان . 2.3 میلیارد نفر گرسنه در سایه‌ی تولید بیش‌ از اندازه‌ی غذا / میج تامپسون    244
2023-05-29 07:08:24 چرا شکنجه و اعدام؟ / ی. کهن    245
2023-05-29 06:50:24 زنان کارگر و سناریوهای سرمایه‌داری ایدئولوژی‌های سلطه، منافع مشترک و سیاست هم‌بستگی / چاندرا تالپاد موهانتی    246
2023-05-27 02:31:54 انسانگرایی مارکسیس تی رایا دونایفسکایا و بدیل سرمایهداری / پیتر هیودیس    247
2023-05-26 10:14:37 قیام ژینا و بدیل دموکراتیک سراسری / فرزانه باوفا و مراد روحی    248
2023-05-26 10:13:47 آنچه از انتخابات ترکیه می توان دریافت / یوحنان بن حییم    249
2023-05-25 08:33:43 بیگانگی و کار حیوانات / عمر باچور    250
2023-05-25 08:21:42 درباره‌ی جایگاه کارگران در قیام ژینا / امین حصوری    251
2023-05-24 08:14:55 "بی‌معنایی حقوق کار و حقوق ملت در استقرار نتولیبرالیسم " / حسین اکبری    252
2023-05-24 08:00:34 چپ آینده: سرخ، سبز و جمهوری‌خواه / استوارت وایت    253
2023-05-23 08:58:24 هنرمند و کارگر: وحدت در موقعیت نوشته‌ی علی گلستانه    254
2023-05-23 08:39:25 سواری ناهموار بر ترک دو اسب بالدار! / خسرو پارسا    255
2023-05-22 09:28:14 راست افراطی و رضا پهلوی / سعید سلامی    256
2023-05-21 12:18:16 بدیل مارکس در برابر دولت دین‌سالار / علی رها    257
2023-05-20 10:22:36 هوش مصنوعی، اضطراب‌ها و امیدهایش / مرضیه محبی    258
2023-05-20 10:07:16 رسانه‌های اجتماعی، شکل‌گیری «ما» و بحران بازنمایی حاشیه / محمد جوانمرد    259
2023-05-18 08:04:50 بحران ها: چرا نقد مارکس به سرمایه در حال بازگشت است؟ / Aurore Koechlin & Florian Gulli    260
2023-05-18 07:54:22 اخلاق فمینیستی: فرجام «فمینیسم اسلامی» و خیزش «زن، زندگی، آزادی» / هایده مغیثی و شهرزاد مجاب    261
2023-05-17 06:13:39 آوانگاردیسم: یک استراتژی نخبه گرایانه برای یک جامعه اقتدارگرا / پاتریک مرین    262
2023-05-16 12:17:11 زنان، به‌عنوان آخرین مستعمره / ماریا میس    263
2023-05-16 06:43:55 بازنگاری سرمایه‌داری در ایران از خلال امر بین‌الملل / کامران متین    264
2023-05-15 12:13:34 مسئله‌ی تکثّر -- در ایران چه می‌گذرد / محمدرضا نیکفر    265
2023-05-15 10:14:16 آمار و انحرافات آن / Michel Husson،    266
2023-05-14 08:35:44 پیش به سوی دولت امپراتوری سرمایه‌داری / لئو پانیچ و سام گیندین    267
2023-05-14 08:31:14 نظریه‌ی عام میهن‌دوستی مبتنی بر قانون اساسی / یان ورنر مولر    268
2023-05-13 08:01:04 ترکیه، بی اعتمادی های انتخاباتی و به بیراهه کشیده شدن جامعه ای درهم شکسته / لارا بيالون    269
2023-05-12 12:25:56 بی‌ثبات‌کاری و سرمایه‌داری / ژان سباستین کاربونل    270
2023-05-11 11:59:00 بهای زنده ماندن، و ‌چشم فروبستن ایرج مصداقی به شکنجه‌های ساواک! / تقی روزبه    271
2023-05-11 10:13:31 مارکس چه‌گونه مارکس شد؟ / علی رها    272
2023-05-11 10:02:49 تعلیق دموکراسی در ترکیه / Ariane Bonzon    273
2023-05-10 09:20:38 آیا نافرمانی مدنی خشونت‌زا، گاهی اجتناب‌ناپذیر است؟ / یونس بوسنا    274
2023-05-10 09:03:11 آنتونیو نگری در فرانکفورت / پاتریک کانینگهام    275
2023-05-09 14:04:52 وقتی راست هوادار آزادی بیان می شود/ SEBASTIEN BROCA    276
2023-05-09 08:35:16 مارکس جوان، دربارۀ بت‌انگاری، سکسوالیته و مذهب / کان کانگال    277
2023-05-09 08:27:30 چه‌گونه منشور ننویسیم؟ / پرویز صداقت    278
2023-05-08 11:55:33 حجاب اجباری، جنبش ژینا و طبقه‌ی متوسط / نوشین احمدی خراسانی    279
2023-05-08 09:00:12 حقوق بشر، عدالت جهانی و محدودیت‌های حقوق / کِیت نش    280
2023-05-07 12:17:40 مارکسیسم و سلطنت نوشته‌ی: دُنی گلاکستین و ایان تیلور    281
2023-05-06 12:10:18 به‌سوی «حقوق و اقتصاد سیاسی» / مهدی سمائی    282
2023-05-06 05:28:40 یک مانیفست: به رغم همه‌چیز/ سجاد هاشمی نژاد    283
2023-05-05 09:27:52 ایده‌ی نیکی / هگل / ترجمه‌ی علی رها    284
2023-05-05 09:07:41 چرا کارگران مسبب تورم نیستند نوشته‌ی: دومینیک الکساندر    285
2023-05-04 11:15:12 عمار ملکی: باید تکثر در جامعه ایران را بپذیریم    286
2023-05-03 12:43:05 رنگین‌کمان تئاتر ستم‌دیدگان / گفت‌وگوی حمزه عالی‌پیام و علی ظفر قهرمانی‌نژاد    287
2023-05-03 12:38:30 چه کسی قوانین بین المللی را وضع می کند ؟ / Catherine Kessedjian & Anne-Thida Norodom    288
2023-05-02 09:23:07 هم پیاز را خورد و هم چوب را! / تقی روزبه    289
2023-05-02 08:14:08 کدام بدیل برای کارگران؟ / پرویز صداقت    290
2023-05-01 08:55:39 طبقه کارگر و چگونگی دستیابی به مطالبات _ گفتگو با حسین اکبری    291
2023-05-01 08:43:32 تمام زنان کارگرند / جیل ریچاردز    292
2023-04-30 08:24:42 جنبش انقلابی و مبارزه‌ی طبقاتی نوشته‌ی: کمال خسروی    293
2023-04-30 08:19:15 در انتظار توفانی دیگر / کاظم فرج‌الهی    294
2023-04-28 11:00:10 حیات برهنه‌ی پرولتاریای محیط زیستی (با اتکا به نمونه‌ی عسلویه) / محمدرضا جعفری    295
2023-04-28 10:55:20 انقلاب اکوسوسیالیستی؛ چه‌گونه؟ / ایان انگس    296
2023-04-27 08:38:42 ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران / همایون معمار    297
2023-04-27 08:05:05 نهضت کارگری ایران: پیشرو در قیام، بی‌بهره از نتایج / خسرو شاکری    298
2023-04-26 13:26:27 پوپولیسم، «همه با هم» و «وحدت کلمه» / علیرضا بهتویی    299
2023-04-26 11:02:40 «فلورا تریستان»، پیشاهنگ پیوند جنبش کارگری و جنبش زنان / ی. کهن    300
2023-04-26 10:34:55 انقلاب مولکولی در برزیل / رولینک سولی    301
2023-04-25 14:11:29 چهار سطح انتزاعِ مفهوم سرمایه نزد مارکس / روبرتو فینچی    302
2023-04-25 14:04:57 اکنون، همهْ بی‌ثبات‌کاریم! / گفت‌وگو با چارلی پُست    303
2023-04-23 04:41:37 خاک سرخ: جغرافیا و روزشمار قیام ژینا / طه رادمنش    304
2023-04-23 04:34:05 قانون کپی‌‌رایت: انحصار و غارتگری / حسین نوش‌آذر    305
2023-04-22 11:03:31 «ایران»، ظرف بدون مظروف؟! / تقی روزبه    306
2023-04-21 09:02:04 برنامه‌ی انتقالی برای آزادی حیوانات / اتحاد مارکسیسم و آزادی حیوانات    307
2023-04-21 06:25:26 رضا پهلوی در اسرائیل: گامی دیگر در نزدیکی به راست افراطی؟ / مهرداد درویش پور    308
2023-04-20 12:18:47 افق‌های ناروشن و همگرایی‌های موجود / نوشین احمدی خراسانی    309
2023-04-19 10:23:14 تونس بین ترس و تفرقه، کیس سعید تنها ناخدای کشتی / سارا گریرا    310
2023-04-19 08:40:39 نابرابری‌های اقتصادی – اجتماعی و شورش شهرنشینان طردشده / امیر شفیعی    311
2023-04-18 08:25:40 سودان، افق نامعلوم یک توافق سیاسی / Gwenaëlle Lenoir    312
2023-04-18 08:18:03 بار دیگرحجاب اجباری در صحنه نبرد سیاسی /  شیوا پارسایی    313
2023-04-17 05:47:13 تورم؛ بیماری مزمن اقتصاد ایران و عامل فقر مردم / همایون معمار    314
2023-04-17 05:33:10 پیش‌نویس مقاله‌‌ای ‌درباره‌ی کتاب فردریش لیست: «نظام ملی اقتصاد سیاسی» /: کارل مارکس    315
2023-04-16 07:43:04 ستاره‌های اتفاقی و ستاره‌های کم‌نور: درباره‌ی کنشگران گمنام «زن، زندگی، آزادی» / راضیه شاهوردی    316
2023-04-16 07:26:48 اصلاحات غیراصلاح‌طلبانه / آمنه اکبر    317
2023-04-15 11:19:27 ناتو و جنگ طولانی علیه جهان سوم / پاول وارگان،    318
2023-04-14 13:40:39 چشم‌انداز دموکراسی / اریک هابسبام    319
2023-04-14 10:00:17 چرا جهانشمولی متحد نمی‌کند، تفرقه می‌اندازد؟ / ايتیین بلیبار    320
2023-04-13 11:07:08 معلم و کارگر هم‌ پای یکدیگر – مصاحبه با محمد حبیبی    321
2023-04-13 10:18:41 انسان‌باوری مارکس برای امروز / رایا دونایفسکایا    322
2023-04-12 09:08:49 پژوهشی درباره چرخه‌های اعتراض جنبش مشروطه، جنبش ملی‌شدن صنعت نفت و انقلاب ۵۷ به ما چه می‌آموزند؟ گفت‌وگو با مارال کریمی    323
2023-04-12 08:16:59 حقوق خلق ها، بحثی دور و دراز آزادی ملی یا مبارزه طبقاتی / Alain Bihr & Yannis Thanassekos    324
2023-04-11 11:36:57 «تیک تاک»، غنیمت جنگی آمریکا / GABRIELLE CHOU    325
2023-04-11 06:12:14 جمهوری‌خواهی، سوسیالیسم و نوسازی چپ / مارتین مک‌آیور    326
2023-04-10 05:53:26 جنبش اعتراضی در چالش با اشغالگری / Thomas Vescovi    327
2023-04-10 05:44:06 شور تأسیس در هوای انقلاب / صالح نجفی    328
2023-04-09 11:46:45 انجمن‌ها در انقلاب مشروطه‌ی ایران / گ. س. آروتیومیان    329
2023-04-09 11:42:55 هنگام تاریخ، هنگام سیاست، هنگام استراتژی / استاتیس کوولاکیس    330
2023-04-08 07:06:32 رابطه‌ی هنر و سیاست در حال دگرگونی است؛ گفت‌وگویی با بِن دِیویس    331
2023-04-08 07:03:05 پنج نکته‌ای که همه باید درباره‌ی مقاومت مدنی بدانند/ اریکا چنووت    332
2023-04-07 10:22:43 ارجاع نهایی: پدیدارشناسی و جامعه‌شناسی تفسیری نو / پیمان وهاب‌زاده    333
2023-04-07 06:37:20 ظاهرسازی پسا‌فوردیستی / پائولو ویرنو    334
2023-04-06 10:32:23 پاک‌نژاد و تجربه‌ی جبهه‌ی دموکراتیک ملی: درس‌هایی برای امروز / لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری    335
2023-04-06 09:14:20 پسا-حقیقت: وضعیت زمانۀ ما / ایگنیس کالکپاس    336
2023-04-05 13:10:32 استراتژی‌های رژیم برای مهار ظرفیت انقلابی جنبش / کمیته عمل    337
2023-04-05 07:59:15 حجاب، همچون مسئله / آزاده شعبانی    338
2023-04-03 12:37:54 ادای شهادت در پولیس: کریستوا، آرنت و فضای نمود / نوئل مک‌آفی    339
2023-04-02 08:58:47 چه کسی خواستار این جنگ است؟ / ولودیمیر ایشچنکو    340
2023-04-02 08:54:57 مزد 1402: سرکوب بی‌سابقه / کاظم فرج‌الهی    341
2023-04-02 06:07:54 تجربه‌ی ملت‌سازی در افغانستان چگونه شکست خورد؟ / عبدالله خنجانی    342
2023-04-01 12:11:44 ناامیدی بزرگ کردها در عراق و سوریه / Vicken CHETERIAN    343
2023-04-01 11:40:12 خیزش در سودان: مصاحبه با رفقای سودانی    344
2023-03-30 02:03:51 از مبارزه‌ی طبقاتی تا مبارزات طبقاتی / مائوریتزیو لاتزاراتو    345
2023-03-30 01:57:55 رد یا پذیرش ناسیونالیسم بحثی درباره‌ی مبارزات مارکس و انگلس با ناسیونالیسم نوشته‌ی: میخال کاسپرژاک    346
2023-03-29 09:44:24 طبقه و استثمار در زندان قرچک ــ گفت‌و‌گو با سپیده قلیان    347
2023-03-29 06:54:39 انقلاب آقای گلدستون و خیزش «زن، زندگی، آزادی» / آصف بیات    348
2023-03-28 13:13:27 گفت‌ و گو با ژیلبر آشکار : جهان و جنگ سرد جدید    349
2023-03-28 12:26:27 چپ و مسأله‌ی حیوانات / مارکو مائوریتزی، دینش وادیول، جان سانبونماتسو    350
2023-03-27 07:23:01 «دسگوهاران» و«بلوچ زالبولانی زرُمبِش»؛ گام‌های محکم زنان بلوچ بر زمینی لرزان / مریم فومنی    351
2023-03-27 07:13:15 بیگانگی، مفهوم مرکزی مارکس برای فهم سرمایه‌داری / مارچلو موستو    352
2023-03-26 07:18:18 اقتصاد ایران در سراشیب / همایون معمار    353
2023-03-26 06:51:30 از «گروندریسه» تا «سرمایه» / علی رها    354
2023-03-25 09:36:12 روشنفکران "بد اقبال" ایران؛ روشنفکران "خوش اقبال" ترکیه / ابراهیم مهاجر    355
2023-03-25 07:45:53 نقدی بر مصاحبه آبراهیمیان تحلیل تاریخی تاریخ گذشته! / علی طایفی    356
2023-03-24 12:04:11 انقلاب در غیاب حزب‌ها و سازمان‌های چپ / ف.دشتی    357
2023-03-24 09:52:41 «نقد بی‌رحمانه‌»ی خیزش توده‌ای آری، اما چگونه؟ / شیرین کمانگر    358
2023-03-23 08:29:35 ملزوماتِ استراتژیک «نه گفتن» به وضعیت؛ جبهۀ واحد و دموکراسی‌خواهی / با مراد فرهادپور    359
2023-03-23 08:11:14 در جستجوی تصویر زن در شهر / زاهره دنیادیده    360
2023-03-22 14:00:07 زنان در مقاومت مدنی چه نقشی دارند؟ / اریکا چنووت    361
2023-03-22 11:58:24 ژئوپلتیک دیاسپورا در میانه‌ی خیزش «زن، زندگی، آزادی» / مریم لشکری    362
2023-03-20 05:32:52 دو نکته درباره‌ی منشور 20 تشکل صنفی و مدنی ایران / سعید رهنما    363
2023-03-20 05:30:00 سهمی ‌در بازنمایی «قطعه‌ی ماشین‌ها» در گروندریسه / علی رها    364
2023-03-14 12:13:03 «منشور مهسا» در بوته‌ی نقد / شماری از فعالین اجتماعی داخل کشور    365
2023-03-14 07:42:30 درباره‌ی استقلال لهستان / کارل مارکس / ترجمه‌ی علی رها    366
2023-03-13 10:51:18 دموکراسی و موانع آن / مهرداد درویش پور    367
2023-03-13 10:33:28 کارل مارکس و نقد در سالگرد خاموشی «پیرمرد»/ کمال خسروی    368
2023-03-12 11:11:35 تأسیس: لیبرالیسم و دموکراتیسم در ایران چه می‌گذرد / محمدرضا نیکفر    369
2023-03-12 10:23:01 ایران در آستانه‌ی انقلاب؟ گفت‌وگو با جک گلدستون    370
2023-03-12 10:10:02 تغییر اقلیم و دشواری گذار به انرژی نوگشت‌پذیر / ریچارد هاینبرگ    371
2023-03-12 05:07:02 جوانی: عقل تب‌کرده / محسن ملکی    372
2023-03-11 11:52:12 میانجیگری چین میان تهران و ریاض: زنگ هشدار در واشنگتن به صدا در آمد؟    373
2023-03-11 09:42:48 سلطان‌زاده: نظریه‌پرداز انقلابی فراموش شده / خسرو شاکری    374
2023-03-10 09:47:43 زنان ایران و منطقه نیازمند پشتیبانی جهان در مبارزه با بنیادگرایی اسلامی هستند! / مهرداد درویش پور    375
2023-03-10 09:18:15 پریکاریا، طبقه‌ی نوین خطرناک / گای استندینگ    376
2023-03-09 08:21:27 دفاع از کارگران با توسل به جعل و دروغ برای چیست؟ / حسین اکبری    377
2023-03-09 08:03:37 "در ناامیدی بسی امید است" به روایت برنی سندرز .    378
2023-03-09 07:11:45 بدن‌های جنسیتی در خیابان / مرضیه بهرامی برومند    379
2023-03-08 12:27:43 مسمومیت‌های زنجیره‌ای، جنایتی گسترده از درون رژیم / ایوب حسین بر ( هوشنگ نورائی)    380
2023-03-08 10:24:23 زنان و انقلاب: مارکس و دیالکتیک /: لیلیا دی. مونزو    381
2023-03-07 11:53:34 تزلزل در ریاست جمهوری اردوغان/ Ariane Bonzon    382
2023-03-07 07:02:46 کارگـران از نفس افتـادند؛ بررسی تاثیر آلودگی‌های پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های نفت و گاز بر زندگی مردم عسلویه / کامیار فکور    383
2023-03-07 06:44:35 جنسیت و سکولاریسمِ مدرنیته / افسانه نجم‌آبادی    384
2023-03-06 08:28:57 دین در دنیای معاصر / به کوشش ایقان شهیدی    385
2023-03-06 08:19:26 کمیته‌های مقاومت محلات در سودان از تداوم مقاومت مردمی تا تدوین منشور سیاسی انقلاب    386
2023-03-05 13:13:16 آنان هم بر این جنبش حقی دارند / پوری احمدی    387
2023-03-05 12:34:17 تئاتر اجرای نقش برای طبقه ی کارگر / Nicolas Beauvillain    388
2023-03-05 12:25:35 در نسبت با منشور مطالبات حداقلی برخی از تشکل‌ها / جلیل شکری    389
2023-03-04 09:10:47 کنترل بدن زن / ی. کهن - به مناسبت هشتم مارس    390
2023-03-04 07:53:54 دانشگاه مُرد، زنده‌باد خیابان: علیه بیراهه‌های تحلیلیِ قیام ژینا / طه رادمنش    391
2023-03-03 14:07:16 بازی پوکر بر سر جنگ اوکراین / Benoît Bréville    392
2023-03-02 15:16:47 هشدار: آغاز فصل تازه‌ی تروریسم اسلامی در داخل ایران / محمدرضا نیکفر    393
2023-03-02 10:35:00 فرودستی و لحظه‌ی انقلابی ژینا / عقیل دغاقله    394
2023-03-01 10:47:12 «برای زن»/ من وجود دارم، بنابراین رهبری می‌کنم / داریوش راد    395
2023-03-01 07:57:05 روزنامه نگاران حرفه ای یا توبره کشان جنگ طلبی ؟ / پيير ريمبر .سرگی حلیمی    396
2023-02-28 12:29:27 سلطنت، نامشروع‌ تر از هر زمان دیگر / مریم دژمخوی    397
2023-02-28 06:40:12 دیالکتیک انقلاب و ضدانقلاب / شاهین نصیری    398
2023-02-28 06:24:18 آیا ایران در آستانه انقلاب دیگری است؟ / آصف بیات    399
2023-02-27 07:08:47 به ژئوپلتیک هاویه خوش آمدید! / فرانکو بیفو براردی    400
2023-02-27 07:02:55 بحران ها: چرا نقد مارکس بر سرمایه در حال بازگشت است؟ / برنارد واسور - ایزابل گارو    401
2023-02-26 09:52:11 روایت رنج و خشم ابعاد غیرطبیعی زلزله‌ی ترکیه و سوریه / آرش اسدی    402
2023-02-26 06:44:29 تصویرهای واپس‌رانده و آینده‌ی کامل گفت‌وگو با صالح نجفی درباره‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی»    403
2023-02-25 11:20:24 جمهوری مدرن و شکل‌گیری ایده‌ی حقوق شهروند / آنابل برِت    404
2023-02-25 05:09:54 تعلیق اضطرار حاکمانه در دموکراسی جنبشی /عباس شهرابی    405
2023-02-24 13:41:46 وجود سازمان‌های واقعی، فراگیر، پایدار و کارآمد کارگران ؛  تضمین لازم برای مقابله موثر با هر نظام سیاسی خودکامه / حسین اکبری    406
2023-02-24 09:50:27 محیطِ زیستِ منشورها: "طبیعتِ" فارسی و مساله‌ی ملی/ آیدین ترکمه    407
2023-02-23 08:41:20 آفرینش امر نو نوشته‌ی: ناصر برین    408
2023-02-23 08:37:09 90 ثانیه تا ساعت صفر! / علی رها    409
2023-02-22 07:13:18 آریل دورفمن؛ درس‌هایی از دوره‌ی گذار / هرمز دیّار    410
2023-02-22 07:04:06 بررسی تطبیقی نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی: طرحی برای بحث / سعید رهنما    411
2023-02-22 06:43:14 تزهایی درباره‌ی مسیرهای کنونی مواجهه‌ی قدرت‌ها با قیام ژینا | امین حصوری    412
2023-02-21 09:06:41 زنان بلوچی که آزادی را در گوشِ هم پچ‌پچ می‌کنند مریم فومنی    413
2023-02-21 08:27:20 پایانی بر یأس زنان / مرضیه بهرامی برومند    414
2023-02-20 13:42:06 سلطنت و شکل و محتوای حکومت / شهاب برهان    415
2023-02-20 11:34:43 نقشه‌هایی برای آینده‌ی ایران / هیوا اصغری    416
2023-02-19 09:34:08 فراسوی قطعه‌ی ماشین‌ها: پساکارگرباوری، پساسرمایه‌داری‌باوری / فردریک هری پیتس    417
2023-02-19 07:15:49 تأملاتی درباب دیالکتیک لنین / پیوتر کوندراشوف    418
2023-02-18 10:02:40 زمان، شتاب و خشونت / فرانکو براردی (بیفو)    419
2023-02-18 09:48:28 زبان مادری و هویت ملی/ هدایت سلطان زاده ( بمناسبت روز زبان مادری)    420
2023-02-17 09:47:40 ایرانشهر یا تاریخِ طبیعیِ شاهنشاهی: نگاهی به فارسی همچون یک تکنولوژی سیاسی / آیدین ترکمه    421
2023-02-17 09:05:32 بحران چانه‌زنی جمعی بر سر حداقل دستمزد  / کاظم فرج‌اللهی    422
2023-02-17 07:24:49 نگاهی دیگر به معترضان دهه‌ی هشتادی / مریم امیدی    423
2023-02-17 07:03:57 فرایند و موانع تدارک قانون اساسی جدید / سعید رهنما    424
2023-02-16 06:19:36 ترانه‌ی «برای»: به نام انقلاب، برای ضدانقلاب / بهنام امینی    425
2023-02-16 06:12:15 بی‌حجابی همبستگی است / پویان مکاری    426
2023-02-15 10:00:35 بحران چانه‌زنی جمعی بر سر حداقل دستمزد / حسین اکبری    427
2023-02-15 08:12:28 امتناع اندیشه‌ی فرهنگی: پاسخی به اندیشمندان ایرانشهرگرا / احمد محمدپور    428
2023-02-14 07:17:32 آنچه بدن زن را می‌سازد/ مایوری فلدمن. کریستن لیندکوئیست    429
2023-02-14 07:10:54 آیا حقوق بشر برساخته‌ی جنبش‌های اجتماعی است؟ / کیت نَش    430
2023-02-13 09:01:13 آینده‌ی تورم نوشته‌ی: ارنست لوهوف    431
2023-02-13 08:55:22 زندگی و مرگ سوسیالیسم یوگسلاوی / جیمز رابرتسون    432
2023-02-12 05:25:53 آیا نفی وضع موجود، فی‌نفسه، کافیست؟ / لیلا حسین زاده    433
2023-02-12 02:07:13 دگرگونی‌های سیاسی، اعتراضات، (ضد) انقلاب‌ها و سیاست بدن در خاورمیانه / نادیه العلی    434
2023-02-11 12:19:13 نقد تفسیر فوکو از انقلاب ۵۷ / ماکسیم رودنسون    435
2023-02-11 04:52:34 اختاپوس همبستگی بین المللی هندو / Ingrid Therwath    436
2023-02-10 08:09:15 زندگی شکننده، آسیب‌پذیری و اخلاق هم‌زیستی / جودیت باتلر    437
2023-02-10 07:59:27 درهم‌تنیدگی رهایی ملی و انقلاب کارگری / سه نامه از کارل مارکس    438
2023-02-09 13:01:56 جنگ جدید روسیه در زمستان؛ آیا ممکن است که پوتین به سرنوشت ناپلئون و هیتلر دچار شود؟ / آنتونی بی‌وُر    439
2023-02-09 12:46:40 سیزده تز و چند تفسیر دربارۀ سیاستِ امروز نویسنده: آلن بدیو    440
2023-02-08 08:38:12 «چهارچشمی باید مراقب جنبش بود، مبادا خودش هیولا شود!»؛ درس‌هایی از خیزش مردم سوریه / فرناز سیفی    441
2023-02-08 08:20:42 جمهوری‌‌خواهی سوسیالیستی در قیاس با دموکراسی رادیکال/ بنیامین آسک پاپ‌ماتسِن    442
2023-02-07 07:58:49 « جنسیت پشت سنگرها: سیاست و امکان‌های شورش [/ تمی کوویچ    443
2023-02-07 07:24:54 فروکاستن تاریخ به برساخته‌های ذهنی / پیمان وهاب‌زاده    444
2023-02-06 14:02:12 بررسی پویایی و موانع مجلات ادبی ادبیات نوین ایران / با اسد سیف    445
2023-02-05 10:32:53 مسئله‌ی جنگ داخلی / محمدرضا نیکفر    446
2023-02-05 09:07:41 ژانوس مدرن نوشته‌ی: تام نیرن ترجمه‌ی: حسن مرتضوی    447
2023-02-04 13:32:46 زندگی زیر سایه مرگ   / منصوره حسینی یگانه    448
2023-02-04 10:50:10 اصلاح یا انقلاب: سبزگرایی با سیاست یا بدون آن / محمدرضا جعفری    449
2023-02-03 12:33:06 مطلق هگل به‌مثابه آغازی نو / رایا دونایفسکایا    450
2023-02-03 10:31:47 آیا این یک انقلاب زنانه است؟ مریم فومنی در گفتگو با یک فعال حقوق زنان در ایران    451
2023-02-02 13:42:18 افق‌های‌ زن، زندگی، آزادی در گفتگو با فاطمه صادقی    452
2023-02-02 08:42:22 اسرائیل، کودتای هویتی / Charles ENDERLIN،    453
2023-02-01 09:06:34 نه نکته در نقد و کالت خواهی و ادعای رهبری اپوزیسیون /  تقی روزبه    454
2023-02-01 06:43:46 رویای آینده / Evelyne Pieiller،    455
2023-02-01 06:37:26 افسون زُدایی از هبوط نئولیبرالیسم در ایران گفتگوی شیرین کمانگر با کیهان ولدبیگی    456
2023-01-31 07:54:39 لبنان، هماهنگی بی حاصل بین پاریس و واشنگتن NABIL EL- KHOURY    457
2023-01-30 09:36:02 مارکس و اکولوژی (زیست محیطی) در قرن بیست و یکم / Kohei Saito    458
2023-01-30 09:07:26 انقلاب: منطقی کهن، تجربه‌ای نو / اسحاق واو    459
2023-01-29 11:06:52 سیاست هویتی از دیدگاهی مارکسیستی نوشته‌ی: راجو داس    460
2023-01-29 11:01:13 زندگی بر مدار انقلاب – درک دینامیسیم خیزش‌های سودان و الجزایر / آن الکساندر    461
2023-01-28 14:52:58 بررسی تاریخی نوکیسگی در ایران از 1332 تا 1398/ طه رادمنش بخش سوم    462
2023-01-28 14:42:07 چرا «خصوصی‌سازی» شد «مولد‌سازی»؟ / آرمان ذاکری    463
2023-01-27 15:27:43 بازگشت دیالکتیک طبیعت / جان بلامی فاستر    464
2023-01-27 07:50:28 لحظه حاضر و مسألهي هژمونی / عبدي کلانتري    465
2023-01-26 11:39:31 تشکیل ائتلاف علیه جمهوری اسلامی و شرط‌ اعلام التزام به تمامیت ارضی / کامران متین    466
2023-01-26 06:02:00 جنبش دادخواهی در ایران: کدام استراتژی؟ / مژده ارسی و همایون ایوانی    467
2023-01-26 05:55:44 بررسی تطبیقی نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی: طرحی برای بحث / سعید رهنما    468
2023-01-25 08:32:41 جوانی، جنبش و زخم‌هایی که باید بر آن‌ها تأمل شود گفت‌وگو با مراد فرهادپور    469
2023-01-25 08:05:08 خشونت کلامی سیستماتیک علیه زنان معترض پویان مکاری    470
2023-01-24 09:32:41 چین: کشوری امپریالیستی یا نیمه پیرامونی نویسنده: مینوی لی    471
2023-01-24 09:24:25 زن‌ها گیس جمهوری می‌بافند / شیرین کریمی    472
2023-01-23 07:02:15 خاک سرخ: جغرافیا و روزشمار قیام ژینا (بخش دوم) / طه رادمنش    473
2023-01-22 14:29:47 فرازهایی از «دفترهای تدارکاتی رساله‌ی دکتری» مارکس درباره‌ی افلاطون، ارسطو، هگل، سقراط و مسیح ترجمه‌ی: علی‌ رها    474
2023-01-22 07:54:59 مسئله‌ی سازمان‌یابی و رهبری در جنبش «زن، زندگی، آزادی» / جعفر بهکیش    475
2023-01-21 10:59:16 احیای جمهوری مدنی / آندرو پترسون    476
2023-01-21 07:06:59 تنیدگی روزمرگی و انقلاب: گزارش سفر پاییز ۱۴۰۱/ پرستو فروهر    477
2023-01-20 08:30:37 تحولات اقتصادی دوره‌ی پهلوی و تأثیر آن بر بازنمایی «زن شهری» / طلیعه حسینی    478
2023-01-20 08:21:52 دگردیسی هویت ایرانی / زهرا لشکری    479
2023-01-19 10:45:46 انسان دوستی برای استثمار بهتر / دانیل لینهارت    480
2023-01-19 10:37:48 اعتراض دیجیتال: کجا جواب می‌دهد و کجا خراب می‌کند / زینب توفکچی    481
2023-01-18 13:04:14 پیش به‌سوی پَسرفت نوشته‌ی: نوربرت ترنکله    482
2023-01-18 12:56:11 آیا سرکوب می‌تواند جنبش‌های اجتماعی را خاموش کند؟/ علیرضا بهتویی    483
2023-01-18 08:12:12 یازده انگاره‌ی نادرست درباره‌ی اقلیم / میشل لووی    484
2023-01-17 10:26:04 سازمان‌های جعلی از عوامل موثر در گمراهی و بی سازمانی کارگران / حسین اکبری    485
2023-01-17 08:13:34 جنبش ژینا و هنر اعتراضی / نسرین طالبی سروری    486
2023-01-16 10:03:01 همبستگی فمینیستی و فضای شهری / مریم لشکری    487
2023-01-16 09:55:28 مارکسِ روزنامه‌نگار: مصاحبه‌ای با جیمز لدبیتر / استیون شرمن    488
2023-01-15 14:23:34 چرا فمینیست‌ها باید مخالف مجازات اعدام باشند / سیلویا فدریچی    489
2023-01-15 07:42:24 اجتماعي سازي چيست؟ / كارل كُرش    490
2023-01-14 09:30:24 بدن قربانی / مرضیه بهرامی برومند    491
2023-01-14 06:12:28 کلید جستجو برای گمراهی زدایی در خیزش اخیر مردمی/ حسین اکبری    492
2023-01-13 12:50:55 جنبش در خطر است! / شهاب برهان:    493
2023-01-12 15:22:20 اهمیت پیشگامی زنان در خیزش انقلابی مردم ایران/ محمدرضا شالگونی    494
2023-01-12 13:45:35 دهه‌‌هشتادی‌ها چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ / مهرداد حسامی    495
2023-01-12 13:31:38 کلید جستجو برای گمراهی زدایی در خیزش اخیر مردمی! / حسین اکبری    496
2023-01-11 09:13:31 جمعیت و سرمایه‌داری نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس    497
2023-01-11 09:08:52 انقلابیون بدون انقلاب / فاطمه صادقی    498
2023-01-10 10:42:21 دو مقاله از کارل مارکس / ترجمه‌ی علی رها    499
2023-01-10 07:25:53 تغییر؛ از خواستن تا ساختن / صدیقه وسمقی    500
2023-01-10 06:50:13 هنر و موسیقی چه نقشی در مقاومت مدنی دارند؟ اریکا چنووت    501
2023-01-09 13:54:52 در دفاع از دموکراسی شورایی نوشته‌ی: گابریل ولنر    502
2023-01-09 13:49:06 تداوم انقلاب یا توسل به رفرم؟ / ی. کهن    503
2023-01-08 07:26:53 از میانه به راست و آنسوتر / عبدی کلانتری    504
2023-01-08 06:46:04 ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولت / امین حصوری    505
2023-01-07 09:15:41 کتاب نامه‌های زندان نسرین ستوده    506
2023-01-07 09:02:11 حجاب اجباری و سیاست فراموشی / ریحانه اصلان‌زاده    507
2023-01-06 12:52:01 اینترنت: تسریع یک انقلاب بدون رهبر / خالد قوبعه    508
2023-01-06 06:15:09 ناسیونالیسم، طبقه و انقلاب / کوین اندرسن    509
2023-01-05 15:37:15 اگر قرار باشد طرفی شرط تعیین کند این احزاب کردستانی هستند / کامران متین    510
2023-01-05 07:01:31 جمهوری‌خواهی رادیکال: ایده‌ی جدید چپ؟ / یانیس کوریس    511
2023-01-04 10:49:21 پنج جنگ در قالب یک جنگ: نبرد بر سر اوکراین / سوزان واتکینز    512
2023-01-04 06:39:02 آشفته سازی قوانین و مقررات کار ! اوج بحران در مدیریت دولتیِ روابط کار و گریز از پذیرش نتایج ناکارآمدی ها  / حسین اکبری    513
2023-01-03 07:24:37 دستاوردهای صد روزۀ جنبش زن زندگی آزادی / کمیته عمل    514
2023-01-03 07:01:42 در باب فرودستی و تغییر انقلابی در اندیشه آنتونیو گرامشی / سارا حضرتیان    515
2023-01-02 08:25:56 دستاورد این روزهای زنان: بی‌روسری در خیابان / مریم امیدی    516
2023-01-02 06:32:04 فصل جدید سیاست‌ورزی در ایران / پرویز صداقت    517
2023-01-01 10:54:45 ایده‌هایی دربارۀ یک جنبش / مازیار اسلامی    518
2023-01-01 10:44:56 کمیته‌ی محله، کمیته‌ی اعتصاب بازیابی مفاهیم مبارزاتی ازیادرفته در خیزش انقلابی ژینا نوشته‌ی: تارا بهروزیان    519
2022-12-31 12:00:29 نابغه‌های اهریمنی / سعید رهنما    520
2022-12-31 06:46:04 درباره‌ی سبكِ مانیفست / Umberto Eco    521
2022-12-30 12:29:20 بدن زن و نمایندگیِ فرهنگ سیاسی در ترکیه؛ مروری بر تاریخچه‌ی حجاب در ترکیه / نهال تابش    522
2022-12-30 12:22:04 سهم اساسی مارکس در اکوسوسیالیسم / هانا هالمن    523
2022-12-29 13:20:46 آیا اعتصاب غذا، خودسوزی و دیگر شکل‌های آسیب رساندن به خود را می‌توان مقاومت مدنی دانست؟ / اریکا چنووت    524
2022-12-29 13:12:27 آیا انقلاب دموکراتیک به رهبری متمرکز نیاز دارد؟ / فرزام عکاشه، بهادر بهرامی    525
2022-12-28 11:46:38 از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی انتقادی / دوروتی گِدِکه    526
2022-12-28 11:43:09 هژمونی، انقلاب منفعل و شهریار جدید / پیتر دی توماس    527
2022-12-28 06:34:06 با شما، آزادگان آمریکا / احمد شاملو    528
2022-12-27 08:24:51 گذشته‌ای که گریبان آینده را می‌گیرد / آریل دورفمن    529
2022-12-27 08:15:50 از اعتصابات کارگری اخیر چه می‌آموزیم؟ / شیرین کمانگر    530
2022-12-26 09:04:26 ایران: قیام سکولار بر علیه جباریت روحانی/ سعید رهنما    531
2022-12-25 10:42:49 مقدمه‌ به هستی‌شناسی لوکاچ نوشته‌ی: کمال خسروی    532
2022-12-25 10:38:28 از مغاک عصر ظلمت / شیرین کریمی    533
2022-12-24 10:47:40 خیزش «زن، زندگی، آزادی»: ملاحظاتی راهبردی برای یک جمع‌بندی/ امیر کیان‌پور    534
2022-12-24 08:33:34 بررسی اجمالی خیزش اعتراضی ایرانیان / خسرو پارسا    535
2022-12-23 11:38:10 آنچه در پس احساسات خوب نهفته است کاربرد همدردی / اولین پییلر    536
2022-12-23 08:30:32 تأسیس و تداوم سوژگی سیاسی در خیزش «زن، زندگی، آزادی» / پریسا شکورزاده    537
2022-12-22 10:58:50 اسطوره‌ی انبوه‌خلق؛ یا چه کسی از جماعت می‌هراسد؟ / ویلیام مازالا    538
2022-12-22 08:27:42 سـه نفـی‌ نوشته‌ی: آلن بدیو    539
2022-12-21 09:29:07 گزیده­ای از شهر فمینیستی: مطالبه­ ی فضا در دنیای مرد ساخته / لزلی کرن    540
2022-12-21 09:14:13 زن–زندگی-آزادی: انقلاب ملی یا انقلاب مردم؟ / ابراهیم توفیق و سیدمهدی یوسفی    541
2022-12-20 15:06:26 جنبش و مسئله‌ی رهبری . در ایران چه می‌گذرد / محمدرضا نیکفر    542
2022-12-20 08:49:15 تجزیه و تحلیل قمار رجب طیب اردوغان / یان میشل مورل    543
2022-12-19 10:20:31 ناموزونی در خیزش ژینا، پیشاهنگی در کردستان / حامد سعیدی    544
2022-12-19 10:12:29 واکاوی طبقاتی و سیاست جنبش‌های اجتماعی جدید/ لاورنس وایلد    545
2022-12-18 09:13:27 ابلهان فریب خورده اروپایی / Pierre RIMBERT    546
2022-12-18 08:23:03 شما در یک ماراتن هستید، نه دوِ سرعت/ توصیه‌های ابراهیم الأصیل    547
2022-12-17 09:52:09 حزب، نمودار پیکارجو و مسئلهٔ هیجان سیاسی/ نیکلاس توبرن    548
2022-12-17 09:27:01 آیا باید تاریخ را در مدارس به‌شیوه‌ی ملی‌گرایانه آموزش داد؟ / میثم بادامچی    549
2022-12-16 09:28:06 خشونت، قدرت و انقلاب / مهرداد درویش‌پور    550
2022-12-16 06:56:09 همراهی کارگران با اعتراض‌های سراسری ایران؛ گفت‌وگو با پروین محمدی    551
2022-12-15 08:12:28 آیا آسیب­‌رسانی به اموال، «مقاومت مدنی» محسوب می‌­شود؟ (قسمت دوم) فرهاد میثمی    552
2022-12-15 08:01:25 از هم گسستگی قدرت درایران/ Stéphane A. Dudoignon    553
2022-12-14 10:02:05 آیا خیزش کنونی از اندیشه‌های اوجالان الهام یافته است؟ / نازنین و یامین    554
2022-12-14 09:55:33 بهاره هدایت از زندان اوین: انقلاب قطعی است    555
2022-12-13 10:49:18 از ژیرونا تا ژینا: چگونه حقیقتِ زیبا را پنهان می‌کنیم  / شکیب نصرالله    556
2022-12-13 10:09:53 مفهوم هژمونی فراتر از سیاست هویت و اقتصاد‌گرایی گفتگوا با خوان دال ماسو    557
2022-12-12 12:32:34 امید جمعی / دیوید گریبر    558
2022-12-12 06:33:52 قدم بعدی برای چپ برزیل چیست؟ / اولیور باسیانو[    559
2022-12-11 11:11:40 جام جهانی فوتبال، خجسته دَمی برای فلسطین / Akram BELKAID    560
2022-12-11 06:39:49 نکته‌هایی درباره‌ی اعتصاب اجتماعی / جرمی برچر    561
2022-12-10 11:56:03 فرصت تبدیل از "وضعیت درخود" به "موقعیت برای خود" طبقه‌ی کارگر! / حسین اکبری    562
2022-12-10 11:48:48 انگارشِ استراتژیک و حزب / جوزپ ماریا آنتنتاس    563
2022-12-09 14:17:02 عنصر آگاهی در جنبش زن، زندگی، آزادی گفتگو با باقر مؤمنی    564
2022-12-08 10:17:35 ایستادگی نهاد خانواده در برابر حکومت اسلامی؛ بررسی ریشه‌های انقلاب نوپای ایران / آرش جودکی    565
2022-12-08 09:54:42 قدرت و خشونت / عادل مشایخی    566
2022-12-07 10:02:32 جهانی‌شدن یا منطقه‌ای‌شدن؟ / شانون اونیل    567
2022-12-07 09:34:59 انقلاب بدون ترانه ناممکن است / پیمان وهاب‌زاده    568
2022-12-06 11:17:05 هفده اسفند کجا بودی؟ / صالح نجفی    569
2022-12-06 10:58:36 خیزش ژینا و میل به تمدن ناسرکوبگر / هیمن رحیمی    570
2022-12-05 08:22:33 توئیتر و گاز اشک‌آور: چگونه شبکه‌های اجتماعی اعتراضات را برای همیشه دگرگون ساختند/ زینب توفکچی    571
2022-12-05 07:57:09 زن و انقلاب: مارکس و دیالکتیک / لیلیا دی. ‌مونزو    572
2022-12-04 06:54:53 نقش کارگران در خیزش‌های مردمی کشورهای عربی در 2011 ‌/ جوئل بنین    573
2022-12-04 06:51:48 ردّ خون و استخوان بر حافظه‌ی جمعی ما / آوین روژهه‌لات    574
2022-12-03 06:25:00 مستقل بیندیش / جاناتان مَتِسِن    575
2022-12-03 06:07:56 گذشته به آینده برنخواهد گشت / اردشیر مهرداد    576
2022-12-02 07:22:29 ارزیابی از اعتصابات کارگری در ماه دوم خیزش سیاسی ۱۴۰۱/ کمیته عمل    577
2022-12-01 06:03:33 به سوگواری زلف تو / جواد گنجی    578
2022-11-30 12:50:11 آزادسازی زنان از چنگ «اقتصاد سیاسی» / تیتی باتاچاریا    579
2022-11-30 10:43:15 نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی آزادی و حکومت / جیمز مالدون    580
2022-11-29 12:33:26 جودیت باتلر از ما می‌خواهد که به خشم خود شکل تازه‌ای بدهیم ماشا گسن    581
2022-11-29 12:16:09 رخداد ژینا و ناایدئولوژی «زن، زندگی، آزادی» / محمد حقمرادی    582
2022-11-28 12:09:12 افق جهانی انقلاب / مرتضی ملک    583
2022-11-28 11:59:11 ایران آینده و پرسش دموکراسی در ایران چه می‌گذرد / محمدرضا نیکفر    584
2022-11-28 08:32:44 ما همه با هم هستیم: علیه تقلیل اعتراض به نسل / طه رادمنش    585
2022-11-28 08:32:32 پاتولوژی‌های اجتماعی، نقد و انقلاب / حامد موحدی    586
2022-11-27 05:31:29 امیر جواهری لنگرودی همگرایی اعتراضات ضد دیکتاتوری بین داخل و خارج و فروریزی فاصله ها ...    587
2022-11-27 02:11:22 قیام سودان: سقوط یک دیکتاتور |/ مای حسن، احمد کُدودا    588
2022-11-27 02:03:11 درنگی بر شعار «زن، زندگی، آزادی» / نازنین و یامین    589
2022-11-26 07:07:03 سازه‌ای از تداوم و گسست در پیشگاه قرن جدید / امیر کمالی    590
2022-11-26 06:43:38 تاریخچه‌ی راه‌پیمایی سیاسی در کردستان / کاوه قریشی    591
2022-11-26 01:58:33 فتوگرافی جنبش از راه دور / شهاب برهان    592
2022-11-25 18:26:20 هدایت سلطانزاده تأملی بر ایده قهر و خشونت    593
2022-10-19 10:24:11 خیابان، عرصه‌ی سلطه و مقاومت / مرضیه بهرامی برومند    594
2022-10-19 10:19:45 ایران؛ جایی که مارکس و وبر، لنین و آرنت به‌هم می‌رسند / میثم سالخورد    595
2022-10-16 12:54:32 انقلاب جاری و قهر اجتماعی / امین بزرگیان    596
2022-10-16 11:07:51 نبرد فرسایش و امید امکان‌ها، ضرورت‌ها و چشم‌اندازهای خیزش انقلابی ژینا ‌/ تارا بهروزیان    597
2022-10-15 13:28:41 جنبش پیشرو و دو معنای مشروعیت و حقِ همگان / مهسا اسداله‌نژاد    598
2022-10-15 13:25:17 برای آن‌که جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمیرد! فراخوانی انترناسیونالیستی برای آزادی زندانیان سیاسی    599
2022-10-12 13:37:18 تمرکز سرکوب را از روی نیروهای پروژه‌ای نفت برداریم / کمیته عمل    600
2022-10-12 07:13:14 جنبش زنان پسااسلام‌گرا / آصف بیات    601
2022-10-11 05:51:57 گشودگی قفل اعتصابات سیاسی / کمیته عمل    602
2022-10-11 05:33:24 انقلاب زنانه نویسنده: طلیعه حسینی    603
2022-10-10 13:23:53 در ستایش زنانگی انقلاب / شریف آموزگار    604
2022-10-10 10:17:08 جنبش و یا بزودی شاید انقلاب «برای…» و نقش چپ / آزاده شکوهی    605
2022-10-10 06:59:00 تحلیلی بر مبارزات جنبش زنان از ترکیه تا روژاوا و اکنون ایران/ آسو جواهری    606
2022-10-09 07:52:57 نه دیگر اعتراض، نه هنوز انقلاب دغدغه های دورۀ سرنوشت ساز گذار/ شهاب برهان    607
2022-10-08 11:31:00 شبح آزادی و زندگی / هیمن رحیمی    608
2022-10-08 11:13:39 «بیداری نسل زِد»، / مهدی تدینی    609
2022-10-07 10:20:27 انقلاب ایرانیان، اسلام سیاسی و سرمایه‌داری جهانی / لعیا هوشیاری، ازگار گونش ازتورک، جوله گوایتکسیا    610
2022-10-07 05:07:16 آزادی زندانیان سیاسی خواسته‌‌ای هدف‌مند برای اعتصابات، برای ارتقای جنبش زن، زندگی، آزادی / فرنگیس بختیاری    611
2022-10-06 04:16:41 جنبش‌های مقاومت مدنی چگونه حامیان حکومت را به رویگردانی از آن ترغیب می‌کنند / اریکا چنووت    612
2022-10-06 03:59:38 ترس‌‌ها و تردیدهای آن «بی‌حجابی» اجباری و این «باحجابی» اجباری / شیرین کریمی    613
2022-10-05 08:20:34 به‌راستی چرا حکومت بر طبل حجاب اجباری می‌کوبد؟ / سیامک زندرضوی    614
2022-10-05 08:05:12 جنبش انقلابی ژینا/مهسا: / اصر پیشرو    615
2022-10-04 06:37:11 تحول عصیان در جهان: شکل و ماهیت جدید انقلاب‌های مدنی/ مارک بایسینگر    616
2022-10-04 05:39:26 درباره‌ی مسأله‌ی زن / خسرو پارسا    617
2022-10-03 05:23:21 «برایِ» نیروی از دست دادن و به‌هم‌پیوستن / مهسا اسداله‌نژاد    618
2022-10-03 05:15:54 امر سیاسی و نبرد هژمونیک / هَژان آزاد    619
2022-10-02 07:11:59 ژینا: شبح تاریخ پیرامون / جهانگیر محمودی    620
2022-10-02 06:29:53 بشنوید: صداهای یک انقلاب فمینیستی از ایران / جودیت باتلر، سارا احمد، شیلا بن حبیب، ژاک رانسیر و دیگران    621
2022-10-01 09:57:42 رقص قوای زندگی در برابر سپاه مرگ / صالح نجفی    622
2022-10-01 08:12:02 «دختر خیابان انقلاب» تکثیر می‌شود / عرفان آقایی    623
2022-09-30 06:38:38 تأملی در هم‌سرنوشتی و همبستگی فرا-قومی / فرشید مقدم سلیمی    624
2022-09-30 06:28:20 اعتصاب عمومی : از ایده به واقعیت ظهور اعتراضات محله‌محور و ضربتی / کمیته عمل    625
2022-09-29 12:25:19 از شهریور تا بهار: قیامی که سر باز ایستادن ندارد- ملاحظاتی پیرامون خیزش های جاری / اردشیر مهرداد    626
2022-09-29 09:56:40 حجاب، از کلافگی‌های روزمره تا استیصال / آذر تشکر    627
2022-09-29 09:44:24 نام‌های زندگی / عادل مشایخی    628
2022-09-28 09:49:44 زنانی که نترسیدن را تمرین کرده‌اند گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس از میان اعتراضات ایران    629
2022-09-28 05:53:17 برگرد؛ مرثیه‌ی ناتمام را تمام کن / مبین رحیمی    630
2022-09-28 05:39:06 این زیباترین ناامیدان تاریخ نوشته‌ی: اسماعیل کرمی    631
2022-09-27 05:03:04 کارگران و زحمتکشان و جنبش آزادیخواهی کنونی "زن _زندگی _آزادی" / حسین اکبری    632
2022-09-27 04:53:47 در میانه‌ی دوره‌ی سرنوشت‌ساز / نسیم ساداتی    633
2022-09-26 07:23:43 درباره‌ی مهسا و ایران / یوسف اباذری    634
2022-09-26 07:20:01 مصونیت در اعتراضات خیابانی: یک ارزیابی به روز شده / کمیته عمل    635
2022-09-25 05:41:53 فروریختن دیوار: خدایی که دیگر بازنمی‌گردد / فاطمه صادقی    636
2022-09-25 05:35:58 به خرد جمعی معترضان اعتماد کنیم / فائق حسینی    637
2022-09-24 06:54:16 جرقه انفجار «ابر جنبش» و «انقلاب زنانه» در ایران؟ / مهرداد درویش پور    638
2022-09-24 06:31:38 مبارزه‌ی مهسا مبارزه‌ی ماست؛ نگرش جامعه‌ی مدنی ترکیه به قتل مهسا امینی نهال تابش    639
2022-09-24 06:20:11 ژینا یعنی زندگی / پرویز صداقت    640
2022-09-23 06:52:47 خیزش علیه همه‌ی تبعیض‌ها / لاله عرب    641
2022-09-23 06:41:31 زن، زندگی، آزادی: دستاوردها و چشم‌اندازها    642
2022-09-22 08:37:46 چهره‌ی ژانوسی مرگ ژینا / آرمان ناصری    643
2022-09-22 08:33:25 دختران انقلاب سفر حجمی در خط زمان    644
2022-09-21 14:04:45 خیزش سراسری زنان علیه حجاب و حکومت اجباری / کمیته عمل    645
2022-09-21 08:50:58 زن، زندگی، آزادی / شیرین کریمی    646
2022-09-13 12:52:45 ژان لوک گدار شورشگر / Guy SCARPETTA    647
2022-09-13 08:25:11 همچون کسی که پوست خویش را به بازار آورده است / دینش وادیول    648
2022-09-12 09:12:10 فعالین شوراها در انقلاب نوامبر ـ ریچارد مولر و معتمدان انقلابی / رالف هوف روجر    649
2022-09-12 08:44:33 زندانیان خاموش / علیرضا عسگری    650
2022-09-11 06:29:40 بازآفرینیِ چپ‌گرایی: گفتگو با استفانی ماج درباره کتاب «بازآفرینی چپ‌گرایی: احزاب غربی از سوسیالیسم تا نئولیبرالیسم»    651
2022-09-10 14:03:28 خیزش اکتبر در عراق: بافتار تاریخی، عوامل برانگیزاننده، گفتمان، چالش‌ها و امکانات ‌نوشته‌ی:زیدون الکینانی    652
2022-09-10 07:58:18 آفریده‌های اردشیر: داستان بزرگ انسان / اردشیر مهرداد    653
2022-09-09 05:46:15 طبقه‌ی هنر نوشته‌ی بِن دِیویس    654
2022-09-09 05:35:46 آنچه همیشه می خواستید درباره «صندوق بین المللی پول» (FMI) بدانید/ Jean-Pierre SERENI    655
2022-09-08 04:43:53 جنگ ابرقدرت‌ها به دموکراسی آسیب می‌رساند / مایکل برنز ون جکسون    656
2022-09-08 03:58:44 آزادی‌ها بدون لیبرالیسم / آندرو کولیر    657
2022-09-07 07:34:00 پیشینه ی تهاجم به قانون کارو ادامه‌ی آن و مقاومت‌های ناکافی / حسین اکبری    658
2022-09-06 13:23:46 رفاه و آزادی یک بهشت خیالی نوشته‌ی: امیر شوری جزه    659
2022-09-06 03:55:17 بسط تفکر اکولوژیک کارل مارکس / کان کنگال    660
2022-09-05 14:08:32 یادداشتی در باره حسین محمد زاده صدیق/ محمد آزادگر    661
2022-09-05 07:45:32 مکاتبات خصوصی فریدریش هایک و چارلز کُک / یاشا لوین و مارک ایمس    662
2022-09-04 05:25:27 ما همه بسیار مضطرب هستیم / مؤسسه‌ی آگاهی بی‌ثبات‌کاری    663
2022-09-04 05:18:41 چه چیزی در فمینیسم ماتریالیستی اهمیت دارد؟ نقد فمینیسم مارکسیستی نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس    664
2022-09-03 08:20:10 ارزش‌های هنری یا ارزش‌های پولی؟ / دانالد کاسپیت    665
2022-09-03 08:12:07 اوکراین، ادامه جنگ به هر قیمتی / Igor Delanoe    666
2022-09-02 09:27:07 شکار الیگارش ها / Ibrahim WARDE    667
2022-09-02 07:32:36 ایرانی بودن یا نبودن / احمد سیف    668
2022-09-01 06:44:02 فلسطین از مستعمره سازی تا آپارتاید / Alain GRESH    669
2022-09-01 06:30:24 حکومت فقها و «مسئله»‌ی بهائیان / مریم دادگر    670
2022-08-31 10:04:49 قدرت استعماری و دیکتاتوری: بریتانیا و ظهور رضاشاه، ۱۹۲۱-۱۹۲۶/ مایکل زیرینسکی    671
2022-08-31 09:58:44 نولیبرالیسم به‌عنوان پروژه‌ی طبقاتی / حسن آزاد    672
2022-08-30 09:48:57 روش: از گروندریسه تا سرمایه نوشته‌ی: خوان اینیگو کاررا    673
2022-08-30 09:35:50 دگرگون‌ساختن تفاوت‌ها به تقابل / مائوریتزیو لاتزاراتو    674
2022-08-29 08:45:45 نگاهی به زندگی و آثار نویسندگان زن ترکیه که با نام مردانه می‌نوشتند / نهال تابش    675
2022-08-29 08:35:15 حوثی های یمن، قدرتی شکننده با ریشه های خانوادگی / MAYSAA SHUJA AL-DEEN    676
2022-08-28 13:48:15 دیالکتیک چیست؟ / بری گرویسمن    677
2022-08-28 13:43:44 «دیکتاتور خیراندیش» نقد و بررسی مفهوم سلسله‌مراتب / داریوش راد    678
2022-08-27 03:50:21 داستایفسکی را سرزنش نکنید / میخائیل شیشکین    679
2022-08-26 10:03:52 در دفاع از حق آزادی بیان در برابر خشونت کلامی سلطنت طلبان بایستیم! / مهرداد درويش پور    680
2022-08-26 07:15:40 سایه‌ای که رفت / خسرو پارسا    681
2022-08-25 05:00:46 ابعاد آزادی بیان: یک چهارچوب نظری جدید / میثم بادامچی    682
2022-08-24 10:33:53 سوسیالیسم در قرن بیست‌ویکم / تقی روزبه    683
2022-08-24 06:25:04 بحثی جدید در تئوری و عمل اکوسوسیالیسمِ مارکسیستی / میشل لووی    684
2022-08-23 08:11:16 اعترافات اجباری، حنایی که کم‌کم رنگ می‌بازد/ هرمز دیّار    685
2022-08-23 05:56:15 نوازش پینوشه و در هم شکستن آسانژ / Nils Melzer    686
2022-08-22 08:42:32 چرا تحلیل سرمایه‌داری کلید درک جوامعِ ما باقی می‌ماند؟ | مصاحبه‌ی ژاکوبن با نانسی فریزر    687
2022-08-22 08:33:51 واقعیت جدید؟ / آنتونیو نگری و نیکلاس گیل‌هات    688
2022-08-21 06:11:03 رهایی ‏بخشی و خودآیینی زنانه در فیلم‏های فدریکو فلینی / جون باتلر    689
2022-08-21 05:57:51 اگر از آزادی بیان دفاع نکنیم کارمان به زندگی در استبداد ختم می‌شود / مارگارت اتوود    690
2022-08-20 08:45:50 زنان و براندازی اجتماع / ماریارُزا دالا کاستا و سِلما جیمز    691
2022-08-20 08:33:24 چپ و سیاست هویت ‌نوشته‌ی: اریک هابسبام    692
2022-08-19 08:44:37 مفهوم محدود و گسترده‌ی قدرت‌زدایی سکولار از ملایان / محمدرضا نیکفر    693
2022-08-19 08:01:39 مصدق: والیِ مشروطه‌خواه / شیرین کریمی    694
2022-08-18 12:44:36 معمای مصدق و ذهنیت استبدادی ما / احمد سیف    695
2022-08-17 07:48:39 خروج از انسداد ساختاری مستلزم تغییر روابط قدرت اســت / پرویز صداقت    696
2022-08-17 07:38:59 جنبش مطالباتی و فراگیر بازنشستگان؛ ناشی از سیاستهای نادرست درحکمرانی است /حسین اکبری    697
2022-08-16 11:48:40 چهره‌های مارکسیسم وِبِری / میشل لووی    698
2022-08-16 11:45:51 جنگ اجتناب‌پذیر؟ درباره‌ی جنگ اوکراین / سوزان واتکینز    699
2022-08-15 12:40:48 چه کشوری می تواند مستقل باشد ؟ / Jean-Arnault DERENS    700
2022-08-14 09:31:40 ضرورت و آزادی در تحول تاریخی / بهزاد کریمی    701
2022-08-13 08:30:53 مأموریت اخلاقی حزب کمونیست ‌نوشته‌ی: جرج لوکاچ    702
2022-08-12 13:04:53 "درگیری بازنشستگان با دو مشکل اساسیِ هم‌زمان" / کاظم فرج الهی    703
2022-08-12 09:49:47 ابعاد تفکر زیست‌محیطی کارل مارکس / پل برکت    704
2022-08-10 11:39:15 بلشویک‌ها به آنارشیست‌ها شلیک می‌کنند / اما گلدمن و الکساندر برکمن    705
2022-08-10 11:34:54 حزب به مثابه‌ی «روشنفکر جمعی» ‌/ کارلوس نلسون کوتینو    706
2022-08-09 14:03:17 مقاومت در برابر حجاب اجباری و چند ملاحظه امنیتی / کمیته عمل    707
2022-08-09 13:23:50 جردن پیترسون درباره‌ی مارکس / بن برجس    708
2022-08-08 12:05:04 مارکسیسم، اخلاق، و سرشتِ انسان    709
2022-08-08 11:12:20 انقلاب مشروطه‌ی ایران و تأثیر اندیشه‌ی سیاسی میرزا آقاخان کرمانی / پژمان عبدالمحمدی    710
2022-08-07 12:58:32 نظامی‌سازی صلح: غیاب ترور (خوف) یا ترور (رعب) ناشی از غیاب؟ / رضا نگارستانی    711
2022-08-06 12:45:41 گروندریسه پس از سرمایه، یا چگونه مارکس را برعکس بازخوانی کنیم/ ریکاردو بلوفیوره    712
2022-08-06 12:41:32 تاریخ در قالب / احمد سیف    713
2022-08-04 12:25:47 جنسیت زنانه و تجربه‌ی عرفانی / محمدامین عسکری    714
2022-08-03 05:50:06 جنبش مطالباتی و فراگیر بازنشستگان؛ ناشی از سیاستهای نادرست درحکمرانی است ! / حسین اکبری    715
2022-08-02 07:01:20 پوتین در آخر خط / گفت‌وگو با بوریس کاگارلیتسکی    716
2022-08-02 06:59:40 نو-اورآسیاگرایی در روسیه‌ – درباره‌ی مبانی فکری پوپولیسم آنتی‌امپریالیستی | پیتر بومن    717
2022-08-01 03:54:35 «ناتو»، تا کجا؟، تا کِی؟ اندیشه واحد و اطلاعات نادرست / نویسندگان Dominique Vidal & Serge HALIMI    718
2022-07-30 13:17:09 هانا آرنت و تفکر سیاسی در قرن بیستم ‌نوشته‌ی: فرانک دِپه    719
2022-07-30 10:48:59 مارکسِ اکوسوسیالیست / گزینش و ترجمه‌ی محمدرضا جعفری    720
2022-07-30 05:29:53 روزی روزگاری در نیویورک: مردانی که مدافع حقوق زنان شدند/ فرناز سیفی    721
2022-07-29 05:49:25 مجازات مرگ به جرم زن بودن / فصل نامه مروا    722
2022-07-28 12:01:42 برای اتوماتیک کردن سانسور، اینجا را کلیک کنید/ کلمنت پرارنود    723
2022-07-27 06:19:50 مارکس و هوسرل؛ زیست‌جهان و شیءوارگی / بریان اسمیت، ریچارد وسترمان    724
2022-07-26 08:31:38 تاملاتی درباره‌ی تقاطع‌گرایی نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس    725
2022-07-26 08:24:38 انترناسیونالیسم، ضدامپریالیسم و خاستگاه اردوگاه‌گرایی / دانیل لابوتز    726
2022-07-25 07:29:48 واقع‌گرایی و منتقدانش / پال پُست    727
2022-07-25 07:17:30 اعاده حیثیت از مفهوم انقالب گفتوگو با انزو تراورسو    728
2022-07-24 10:15:27 وصل و هجر به‌روایت «نسل من»/ بهناز امانی    729
2022-07-24 10:08:47 مناسبات انسان – حیوان در عصر سرمایه / دایانا اِستوارتا و رایان گاندرسون    730
2022-07-24 03:51:06 نولیبرالیسم و دموکراسی / احمد سیف    731
2022-07-23 10:57:12 سرمایه‌داری در مصر یا سرمایه‌داری مصری؟ ‌/ آرون جیکز و احمد شکر    732
2022-07-22 09:27:27 هایدگر و مارکس / والنتینو گراتانا    733
2022-07-22 07:12:49 غرب و اسلام: نگاهی تازه به ”برخورد تمدن‌ها”/ ژان بیرنبام    734
2022-07-21 08:42:30 نامه ای از کیف به چپ غربی! نوشته تاراس بیلوس    735
2022-07-21 06:22:08 درباره‌ی سرمایه‌داری دانشگاهی / باب جسوپ    736
2022-07-20 05:55:57 معنای امر زنانه / کاترین مالابو    737
2022-07-20 05:51:55 واکاوی «مزدبگیران»، پالایش «شاغلان» هستندگی طبقه‌ی کارگر / فرنگیس بختیاری    738
2022-07-19 05:53:09 باید ارزش‌ها را دگرگون کنیم / نانسی فریزر    739
2022-07-18 07:39:17 جو بایدن درخلیج فارس، بازگشت به واقع بینی سیاسی / Fatiha Dazi-Héni    740
2022-07-18 06:56:14 جریان‌شناسی سیاسی در ایران امروز / سعید رهنما    741
2022-07-17 09:56:08 جهان کافکایی، جهان پیشا-اورولی / هرمز دیّار    742
2022-07-17 08:35:00 دینامیسم معاصر امپریالیسم در خاورمیانه: / آن الکساندر    743
2022-07-16 12:07:43 ولم کن! من به آنچه می توانست خوشایند تو باشد بیش از اندازه تن داده ام / فروغ اسدپور    744
2022-07-16 05:33:38 درباره اعتصاب بازار و جایگاه خرده‌ مالکان / کمیته عمل    745
2022-07-15 09:10:10 «ناتو»، تا کجا؟، تاکِی؟ دهمین سالگرد سازمان آتلانتیک / نشر۱۹۵۹    746
2022-07-15 08:10:57 به کجا می‌رویم؟ / احمد سیف    747
2022-07-14 08:38:45 انتقام مردسالاران: چرا اقتدارگرایان از زنان می‌ترسند؟ / اریکا چنوویت - زوئی مارکس    748
2022-07-13 10:53:16 از دموکراسی در دولت تامّ کیفی چه می‌ماند؟ / ترجمه و شرح: مهسا اسداله‌نژاد    749
2022-07-13 07:37:10 بدیل سازی، فقرکنش، درس های انقلاب بهمن و چه نبایدکردهای آن /  تقی روزبه      750
2022-07-12 08:41:59 وزنه ی جزوه ها، شوک مبارزه طبقاتی / سرگیی حلیمی    751
2022-07-12 08:37:04 نقدی پیرامون شعار جدایی دین از دولت نوشته‌ی: محمود بیگی    752
2022-07-11 11:08:41 در نیکاراگوئه، انقلاب در حال بلعیدن خودش است /آلما گیلرموپریِتو    753
2022-07-11 10:40:07 ارزیابی توسعه‌ی اقتصادی سوسیالیستی/ مایکل رابرتز    754
2022-07-10 09:59:51 هاشم خواستار: این عوعو سگان شما نیز بگذرد!    755
2022-07-10 05:06:37 اسلام‌گرایی در ایران عبدی کلانتری در گفتگو با شهرام ثابتیان    756
2022-07-09 12:35:49 نظام ماشینی و تعیّن‌های سوبژکتیویته‌ی انقلابی در گروندریسه و سرمایه / گیدو استاروستا    757
2022-07-09 05:26:53 زنان در اعتصاب معدنچیان 5-1984/ فلورنس ساتکلیف- بریتویت و ناتالی تامیلنسون    758
2022-07-09 05:19:29 در جبهه غلات / الیزا پریگور    759
2022-07-08 10:22:01 ماجرای سفیر اوکراین در آلمان و تاریخی که بازخوانی نشده است / حبیب حسینی فرد    760
2022-07-08 10:10:58 ناسیونالیسمِ بدون ملت: اصلاحات رضاشاه، قیام مصدق، 1300-1332 / کامران متین    761
2022-07-07 08:21:33 زنانی که می‌خواهند به حجاب گره نخورند / مریم فومنی    762
2022-07-07 08:12:42 سقراط / هانا آرنت    763
2022-07-06 05:50:40 بیماری سودجویی / سارا چایس    764
2022-07-06 05:27:48 «هگلِ این روزگار» و «اکنون چرا هگل بخوانیم؟» / جودیت باتلر    765
2022-07-05 05:20:52 مارکس و سیاست مدرن در دام دانش افواهی / فرشید یزدانی    766
2022-07-05 05:15:32 سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914/ رالف هوف روگر    767
2022-07-04 07:18:54 صندوق بین المللی پول (FMI)، منفورترین ۳ حرف اختصاری دنیا / Renaud LAMBERT    768
2022-07-04 05:54:16 با لنین به‌سوی آزادی حیوانات / دانیل هسه    769
2022-07-03 08:50:19 استفاده به جا از «دشمن» / Evelyne Pieiller    770
2022-07-03 08:33:42 نظریه‌ی «بسط‌یافته‌ی» دولت ‌/ کارلوس نلسون کوتینو    771
2022-07-02 09:25:53 «آلترناتیو دمکراتیک» باید بازتابی از رنگارنگی جامعه باشد / فرج سرکوهی    772
2022-07-02 09:25:06 «آلترناتیو دمکراتیک» باید بازتابی از رنگارنگی جامعه باشد / فرج سرکوهی    773
2022-07-02 07:32:34 ارزشها ومعیارهای دموکراسی پلورال در گفتار و کردار/ مرتضی ملک    774
2022-07-02 05:02:19 سراب وحدت برسر ناخواسته‌ها / احمد سیف    775
2022-07-01 09:21:28 یادداشت‌های زندان ملاحظات و تذکرات انتقادی در باره‌ی «کتاب آموزشی عامه‌فهم جامعه شناسی» بوخارین آنتونیو گرامشی ترجمه و مقدمه مهران زنگنه    776
2022-07-01 09:03:51 بررسی تاریخی نوکیسگی در ایران از 1332 تا 1398 ش 2 / طه رادمنش    777
2022-06-30 14:11:29 توماس مور، فیلسوفی که در راه عقیده از جان گذشت/ هنری توماس دانا لی توماس    778
2022-06-29 08:43:44 لائیسیته، سکولاریزاسیون و تفاوت‌هایشان / شیدان وثیق    779
2022-06-29 05:52:34 صدای خانواده های کارگران و معلمان و فعالان صنفی بازداشت شده و گوش های ناشنوا / حسین اکبری    780
2022-06-28 10:57:28 فرودستان و فرادستان در هندوستان / احمد سیف    781
2022-06-28 10:55:06 خاستگاه‌های جنگ، نقش ناتو و آینده‌ی سناریوها در اوکراین میزگردی با حضور اتین بالیبار، سیلویا فدریچی و میشل لووی    782
2022-06-27 06:12:14 تحول در مصرف سوخت دنیا / لوموند ديپلماتيك    783
2022-06-27 06:04:45 دین در ایران؛ امروز و آینده / محمدرضا نیکفر    784
2022-06-26 05:44:04 نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای مجامع عمومی کارگری و اجتماعات مردمی نوشته‌ی: همایون ایوانی    785
2022-06-26 05:37:37 علی پاینده و گروه کوه‌نوردی کاوه / سعید انوری‌نژاد    786
2022-06-25 07:50:56 کرم جسد مومیائی از زباله دان تاریخ بیرون می آید! / شهاب برهان    787
2022-06-25 05:03:04 فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی، شماره‌ی 22    788
2022-06-24 07:08:43 ایران در بحران اجتماعی؟ گفتگو با حسین قاضیان    789
2022-06-24 06:56:10 اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن / کمیته عمل    790
2022-06-23 06:47:56 عبور از اروپامحوری / اینگرید کوانگرَوِن    791
2022-06-23 06:19:03 سوسیالیسم در قرن بیست‌ویکم/ کامران نیری    792
2022-06-22 06:44:16 علیه رویای پهلوی‌گرایان: چه‌کسی از دموکراسی می‌ترسد؟ / عباس شهرابی    793
2022-06-22 06:17:29 بررسی تاریخی نوکیسگی در ایران از 1332 تا 1398 / طه رادمنش    794
2022-06-21 11:26:48 «عقل عمومی» در گروندریسه و فراتر نوشته‌ی: تونی اسمیت    795
2022-06-21 07:14:31 کوبای انقلابی و میراث فیدل کاسترو مصاحبه‌ با آنتونی کاپچیا    796
2022-06-20 05:58:44 درباره‌ی مفهوم قرابتِ انتخابی / میشل لووی    797
2022-06-20 05:57:07 آیا حجاب قادر است اتحادی میان زنان ایجاد کند؟ مصاحبه با فاطمه صادقی    798
2022-06-19 06:37:16 کارکرد ایدئولوژیک فرانمودها ایدئولوژی امساک و پس‌انداز / دلشاد عبادی    799
2022-06-19 06:28:06 فرودستان و فرادستان در بلغارستان / احمد سیف    800
2022-06-18 07:16:58 دو ایرلند، یک حزب / Daniel Finn    801
2022-06-18 07:03:53 درس‌های کانادایی از مناسبات جهانی سلطه: سرفصل دل‌دادگی به دولت ایران | نیما صبوری    802
2022-06-17 06:12:19 دور جدید اعتراضات مزدی جنبش کارگری و ظرفیت هدایت اعتراضات مردمی    803
2022-06-17 05:59:56 آزادی حقیقی: گذر از سخت‌کیشی / برنت ادکینز    804
2022-06-16 12:41:54 جنگ در اوکراین جنگی استعمار‌گرانه است / تیموتی اسنایدر    805
2022-06-16 06:09:14 مزد کارگر و حقوق بازنشسته صدقه نیست / کاظم فرج الهی    806
2022-06-15 11:56:58 چرا مشروطه‌‌ بودن و مشروطه ماندن نظام پادشاهی در ایران نامحتمل است؟ / کامران متین    807
2022-06-15 11:33:52 شرّ ابتذال / محمدرضا نیکفر    808
2022-06-15 10:47:15 بووآر درباره‌ی ساد: از سکسوالیته تا اخلاق / جودیت باتلر    809
2022-06-15 10:32:08 تا قعر مغاک مصاحبه‌ی نیولفت ریویو با ولودیمیر ایشچنکو    810
2022-06-14 11:02:54 بازنشستگی و حقوق حداقلی- / کاظم فرج‌الهی    811
2022-06-14 10:50:37 توسعه‌ی بلندمدت، دولت‌های ملی و دموکراسی‌های امپریالیستی / گوئیدو لاباربرا    812
2022-06-13 14:00:16 فنلاند و سوئد، گسستن از آرمان شمالي / HEIKKI PATOMAKI :    813
2022-06-13 13:35:23 ملاحظات و تذکرات انتقادی در بارهی «کتاب آموزشی عامه فهم جامعه شناسی» بوخارین آنتونیو گرامشی مهران زنگنه    814
2022-06-11 09:58:00 آیا زنان به حجاب‌ اجباری تن داده‌اند؟ / مریم فومنی    815
2022-06-11 09:47:21 مارکسیسم و کار غیررسمی ‌نوشته‌ی: توماس بارنز    816
2022-06-10 13:56:15 فرودستان و فرادستان در لهستان / احمد سیف    817
2022-06-09 14:26:15 ژئوپولیتیک انرژی چیرگی واشنگتن بر بازی / MICHAEL KLARE    818
2022-06-08 07:47:43 چگونه ژیژک بخوانیم ؟ / آدام کوتسکو    819
2022-06-08 05:30:35 کدام بدیل؟ کدام راه؟ / پرویز صداقت    820
2022-06-07 08:24:54 سوژه در میانه‌ی دو بحران نوشته‌ی: رضا ملکشا    821
2022-06-06 13:23:57 تخیل جامعه‌ی پساسرمایه‌داری / مناظره‌ی مایکل آلبرت و یانیس واروفاکیس    822
2022-06-06 06:43:19 از رهبر تا شاهزاده:‌ "فراجناحی‌ها" تکثیر می‌شوند / عادل عطار    823
2022-06-06 04:14:36 نقد فرهنگ و جامعه / تئودور آدورنو    824
2022-06-05 04:29:41 جنگ در اوکراین ما را به یک فاجعۀ جهانی غذایی سوق می‌دهد / مارک وندپیت    825
2022-06-04 10:41:22 گفتمان دموکراسی انجمنی تعاونی‌ها و شورا / داریوش راد    826
2022-06-04 06:50:29 بختک سرمایه داری بر همایش های نجات زمین / آرلن برنییر    827
2022-06-03 05:51:20 جستاری در بازتعریف تشکل‌های زنان در دوران مشروطه و اوایل دوره پهلوی / زاهره دنیادیده    828
2022-06-03 05:49:00 کالبدشکافیِ یک تشکیلاتِ پروپاگاندا: ترورِ سیاسیِ جرمی کوربین نویسندگان: فلوریان زولمان و تی. جی. کولز    829
2022-06-02 06:13:37 پنج نقشه که نگاه‌تان را به جهان تغییر می‌دهد / دونالد هوستون    830
2022-06-01 10:58:24 ایران همچون ملتی موهومی: نگاهی به کتاب طردشده‌ی مصطفا وزیری، مرتدی در مذهب ایران‌شناسی / مصطفا وزیری    831
2022-06-01 10:19:38 درباره‌ی کتاب آیا آموزش می‌تواندجامعه را تغییر دهد؟ / عبدالله رضایی    832
2022-06-01 01:51:08 موریس داب: اقتصاددانی کم‌تر شناخته‌شده / احمد سیف    833
2022-05-31 08:17:27 ماهیت انقلابی قیام لبنان ‌/ جاد ثاب و جووی ایوب    834
2022-05-31 08:13:23 در کشاکش تغییر جهت منحنی؛ بررسی جنبش کارگری ایران در مصاحبه با کاظم فرج‌الهی    835
2022-05-31 06:10:55 متروپل ویران، آبادان در خیابان /  کمیته عمل    836
2022-05-30 04:18:26 در دفاع از پژوهشگری متعهدانه / پیر بوردیو    837
2022-05-29 09:39:16 واکاوی «هستی‌شناسی هستی اجتماعی» لوکاچ، بخش «کار» / علی رها    838
2022-05-29 08:05:44 روش در گروندریسه: ارزش مازاد، کار مازاد و رهایی از کار / پل استیسی    839
2022-05-28 06:33:20 بحث‌هایی درباره‌ی می‌تو نویسنده: طلیعه حسینی    840
2022-05-27 08:27:22 کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟ / علیرضا بهتویی    841
2022-05-26 10:00:37 جنگ اوکراین اسرائیل- روسیه و زد و بندهای دوستانه / سیلون سیپل    842
2022-05-25 07:58:17 حقوق زنان، بنیادگرایی، جنگ و سرمایه‌داری / گفتگو با بریجیت فولر    843
2022-05-25 07:52:31 فلسفه و امید تفسیر ارنست بلوخ و کارل لوویت از مارکس / دیگو فوسارو    844
2022-05-24 10:37:09 دلار نفتی و یک رویا ‌نوشته‌ی: آدام هنیه    845
2022-05-24 10:36:44 دلار نفتی و یک رویا ‌نوشته‌ی: آدام هنیه    846
2022-05-24 10:33:07 حیوانات، سرمایه‌داری و کووید 19 / دینش وادیول    847
2022-05-23 12:27:14 توسعه‌ی صنعتی، فرهنگ و سیاست‌های طبقه‌ی کارگر / والنتین مقدم    848
2022-05-22 14:52:29 در دفاع از پژوهشگری متعهدانه / پیر بوردیو    849
2022-05-22 06:17:07 پرتاب‌کردن مانند یک دختر / آیریس ماریون یانگ    850
2022-05-21 09:04:31 سوسیالیسم و جنبش کارگری در اتریش تا سال 1914 / رالف هوف‌ روگر    851
2022-05-21 08:59:32 مصاحبه با رادیو زمانه درباره اعتراضات گرانی / کمیته عمل    852
2022-05-20 05:30:27 لبنان: شرح یک سقوط طولانی به دوزخ / آلن بیفانی    853
2022-05-20 05:12:51 فلسفه‌ی عمومی چیست و چرا بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم؟ / لوسیا زیلیولی    854
2022-05-19 06:05:40 پوتین؛ ترمیمِ تخریب / گفتوگو با بوریس گرویس    855
2022-05-18 09:42:58 نقش و جایگاه معلم در جامعه‌ی سرمایه‌داری / فرنگیس بختیاری    856
2022-05-18 07:54:45 جنگ اوكراين، پيش قراول ديگر جنگ ها ؟ / شروين احمدي    857
2022-05-17 12:49:28 عروج جنبش خودانگیخته، کدام راه؟ / کریم منیری    858
2022-05-17 05:42:19 چشم‌انداز جنبش معلمان /  سعید مدنی      859
2022-05-16 07:30:03 جنایت ننگین اسرائیل و همدستی غرب و اعراب / آلن گرش    860
2022-05-16 07:14:27 آغازِ پایان رمزارزها؟ / هداس تی‌یر    861
2022-05-14 08:41:33 «کشور چندفرهنگی‌ من ، احتمالاً برای همیشه از کف رفته» گولادیمیر ایشچنکو درباره‌ی زمینه‌های جنگ اوکراین، و چشم‌اندازهای پیشِ رو    862
2022-05-14 08:23:23 خاستگاه جنگ نوشته‌ی: تونی وود    863
2022-05-13 06:49:34 سیاست انباشت با گرسنه‌سازی مردم – دربارۀ حذف ارز ترجیحی / کمیته عمل    864
2022-05-13 05:28:38 دیوارنگاری، اعتراضی برای بازپس‌گیری فضای شهری/ مهدی شبانی    865
2022-05-12 13:43:37 هفت قاعده برای کمک به انتشارِ ایده­ های نژادپرستانه در فرانسه / ژاک رانسیر    866
2022-05-12 05:50:29 استثمار بی ثبات کاران / گروه سرخط    867
2022-05-11 09:48:47 پان‌اسلاویسم و جنگ کریمه / فریدریش انگلس    868
2022-05-11 07:01:00 در سوگ غزاله‌ی قصه‌خوان / هوشنگ گلشیری    869
2022-05-10 10:42:37 سیمای فمینیستی اعتراضات ضدجنگ در روسیه / مسکو تایمز    870
2022-05-10 10:38:01 مارکسیسم و بازنگری سه‌گانه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد / مارتا ای. خیمه‌نس    871
2022-05-10 09:05:39 چطور باحجاب شدیم؟ به اجبار یا به انتخاب؟ / مریم فومنی    872
2022-05-09 10:49:31 آیا دشمنِ دشمن من دوست من است؟ / گفت‌وگو با بارنابی راین    873
2022-05-08 06:32:19 ضدامپریالیسم امروز و جنگ در اوکراین / ژیلبر اشکار    874
2022-05-07 10:47:39 بازاندیشی طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج ‌/ آدام هنیه    875
2022-05-07 05:01:47 ضدامپریالیسم امروز و جنگ در اوکراین / استاتیس کوولاکیس    876
2022-05-06 06:16:48 نظر نقادانه ی حزب کمونیست یونان به مواضع حزب کمونیست فدراسیون روسیه در باره ی جنگ اوکراین    877
2022-05-06 06:05:28 جنگ پوتین و تاریخ یهود / برِندِن مَکگیور    878
2022-05-05 11:35:12 وینِ سرخ / Jean-Numa Ducange،    879
2022-05-05 07:54:13 وگنیسم و سوسیالیسم لازم و ملزوم یکدیگرند / دیوید سوانسون    880
2022-05-04 15:01:26 جنگ اوکراین، جهان امروز و فمینیسم در گفت‌وگو با جودیت باتلر    881
2022-05-04 06:35:26 اندیشه و کنش لنین، به روایتِ لوکاچ    882
2022-05-03 14:29:37 وقتی ایلان ماسک توییتر را می‌خرد / رایان زیک‌گراف    883
2022-05-03 13:07:19 حفاظت از زیست‌بوم: آیا راه‌حل رشد سبز است؟ ا/ سایت مارکس 21    884
2022-05-03 05:43:10 گزارشی فشرده از جنبش کارگری ایران / متن سخنرانی در تظاهرات اول ماه مه - آلمان    885
2022-05-02 05:27:09 گل‌محمد سخن می‌گوید / محمد صفوی    886
2022-05-02 05:21:39 "زیان‌باری رویکردهای جانشین‌گرایی به جای خودسازماندهی طبقه‌ی کارگر" / حسین اکبری    887
2022-05-01 06:02:00 برگی نادیده گرفته شده از تاریخ: تاریخچه ی روز می / دیوید گلدوی    888
2022-05-01 05:18:11 صنفی، سیاسی است / پرویز صداقت    889
2022-04-30 06:22:07 زنجیره‌ای از عللِ تضعیف‌کننده‌ی موقعیت کارگران/ چرا کارگران زیر خط فقر هستند؟ مصاحبه با حسین اکبری    890
2022-04-30 06:16:49 بازپس‌گیری خیابان، دستاورد مهم جنبش معلمان / محمد حبیبی    891
2022-04-29 07:36:09 اول ماه مه: تولد یک روز تعطیل/ اریک هابسبام    892
2022-04-29 07:26:07 سرگذشت بازنشستگان / کاظم فرج‌الهی    893
2022-04-28 05:30:00 کار در سده‌ی بیست و یکم / فلوریان توتولو، اولیور ناختوی    894
2022-04-28 05:19:12 جان‌های ارزان / محمد صفوی    895
2022-04-27 06:23:31 « زمان آن رسیده که به یک پاسخ کلی وجامع فکر کنیم» / الن بدیو    896
2022-04-26 14:33:24 روانشناسی و مارکس و روانشناسی مارکس / محمود بیگی    897
2022-04-26 05:28:12 به نولیبرالیسم پدرسالار خوش آمدید / بهناز امانی    898
2022-04-25 07:39:54 دفترچه‌های اکولوژیکی مارکس / کوهی سایتو    899
2022-04-25 07:35:59 آیا دموکراسی از عهده‌ی مقابله با تغییرات اقلیمی برمی‌آید؟ / ربکا ویلیس    900
2022-04-24 10:08:02 راهبرد سوسیالیستی در «غرب» ‌/ کارلوس نلسون کوتینو    901
2022-04-24 10:05:17 پرونده اوكراين، مخمصه بی طرفی، سلاحی برای صلح / Philippe DESCAMPS    902
2022-04-23 07:03:21 فصلنامه مطالعات زنان حلقه تجریش، شماره 01:خواهرانگی    903
2022-04-23 06:44:50 جنگ اوکراین: جدال نظرها و بحث جنگ «بیناامپریالیستی» / سعید رهنما    904
2022-04-22 05:38:28 نظریه‌های فاشیسم آلمانی: در باب مجموعه جستارهای جنگ و جنگاوران، ویراسته‌ی ارنست یونگر / والتر بنیامین    905
2022-04-22 05:14:50 انتخابات فرانسه: چپ و انتخاب از میان بد و بدتر / استاتیس کوولاکیس    906
2022-04-21 10:09:40 ترکیه رجب طیب اردوغان، غرق در ناشناخته ها / لوران پرپینیا ایبان    907
2022-04-21 09:37:12 بحران اوکراین: نظام بین‌الملل، چین و غرب / گفت‌وگو با والدن بلو    908
2022-04-20 07:22:14 در باب رشدزدایی / کامران نیری    909
2022-04-20 07:19:40 آرماگدون یا تله‌ی توسیدید / کیومرث زمانی    910
2022-04-19 06:31:44 بازهم “روز جهانی کارگر” از راه میرسد! – حسین اکبری    911
2022-04-19 06:14:25 ارکان سه‌گانه‌ی روابط چین و خاورمیانه در عصر نولیبرالیسم / مجتبی مهدوی    912
2022-04-18 08:44:58 سرمایه‌داری نظارتی و شیوه‌ی جدید انباشت سرمایه | امین حصوری    913
2022-04-18 08:36:08 لنین 1916-1914: پویه‌ی فلسفی، جنگ و سیاست بدیل / اتین بالیبار    914
2022-04-17 07:19:24 کوبا – نه به سرکوب معترضان علیه فقر/ ناصر پیشرو    915
2022-04-17 07:10:03 پوتین نشانه‌ی بیماری است، نه خودِ بیماری / میخائیل شیشکین    916
2022-04-16 10:36:17 روند ان‌جی‌اوسازی در انقلاب سوریه / جولیا هرن و عبدالسلام دلال    917
2022-04-16 10:32:27 سوسیالیسم بدون مارکس! / سعید رهنما    918
2022-04-15 10:05:43 حقوق و دستمزد و رابطه‌ی آن با فقر (بخش سوم) / حسین اکبری    919
2022-04-15 09:02:55 نقش سرمایه‌داری در جنگ اوکراین / ریچارد وُلف    920
2022-04-14 09:16:13 حزب ـ علم در مرحله‌ی استراتژیک جدید / گوئیدو لاباربرا    921
2022-04-14 09:06:02 جنگ و چهره‌ی آشنای دیگری / بهناز امانی    922
2022-04-13 07:48:27 مناقشه‌ی اعراب و اسراییل: دیروز، امروز و فردا / آوی شلیم    923
2022-04-13 07:43:37 مقایسه‌ی دو نوع جنبش خودانگیخته در جامعه‌ی ما / علی فرزانه    924
2022-04-12 05:26:19 از جنگ سرد تا صلحِ داغ / نوشته‌ی اسلاوی ژیژک    925
2022-04-12 05:17:16 جنگ اوکراین، مسأله‌ی ملی و استراتژی انترناسیونالیستی / گوئیدو لاباربرا    926
2022-04-11 05:07:04 حقیقت، دگراندیشی و روشن‌فکران روسیه / آندری اوستالسکی    927
2022-04-11 04:26:55 باور و امید به تغییر جهان ضروری است / خسرو پارسا    928
2022-04-10 05:51:06 انتخابات فرانسه تحت تاثیر جنگ در اوکرائین / Serge HALIMI    929
2022-04-10 05:42:07 زایش انقلاب در ساخت ناموزون (بحثی در «توسعه‌ی ناموزون و مرکب» لئون تروتسکی) / صادق رضازاده    930
2022-04-09 09:43:41 انگلس: دشمن داخلی؟ / نوشته‌ی: کامیلا رویل    931
2022-04-09 09:38:05 جدال صلح‌طلبانه‌ی فمینیسم علیه فاشیسم / شیرین کریمی    932
2022-04-08 11:49:03 دستگاه دروغ‌ ساز پوتین در جنگ اوکراین / کمیته عمل    933
2022-04-08 04:06:48 حقوق و دستمزد و رابطه‌ی آن با فقر (بخش دوم) / حسین اکبری    934
2022-04-07 06:05:43 جنگ بر سر تاریخ و هویت اوکراین/ مصاحبه با ولادیمیر ایشچکنو    935
2022-04-07 05:57:46 جنگ اوکراین و ضدیت با امپریالیسم / مناظره‌ی الکس کالینیکوس و ژیلبر اشکار    936
2022-04-06 05:31:11 جنگ و چپ / نوشته‌ی: مارچلو موستو    937
2022-04-06 05:27:16 درباره‌ی اخلاقیات نقد سیاسی و اتهامات علیه ژیلبر اشکار / سعید رهنما    938
2022-04-05 09:32:59 اویان، آییل، یئری! از براهنی چه چیزی را در یاد نگه داریم؟ / فروغ اسدپور    939
2022-06-01 02:00:28 هاینریش هاینه بنیان گذار اصلی فلسفه ی پراکسیس / سامان مرادخانی    940
2022-04-05 07:22:18 ژئوپلتیک جدید امپراتوری / جان بلامی فاستر    941
2022-04-04 05:44:02 خطر جنگ هسته ای در اروپا / Olivier Zajec    942
2022-06-01 01:59:19 زمینداری، انباشت سرمایه و سرمایه داری چندریختی مصر و شام / کریستین آلف    943
2022-04-03 08:11:09 مسأله‌ی تاریخی آب و آبیاری در ایران / احمد سیف    944
2022-06-01 01:56:32 بررسی تطبیقی منظومه ویسلند از تی. اس. الیوت و مجموعه خطاب به پروانه­ ها»ی رضا براهنی نویسنده: سعید جهانپولاد    945
2022-04-02 01:41:44 انجام یک رفراندوم؛ باز یا بسته؟ / مهسا اسداله‌نژاد    946
2022-04-01 10:11:29 نقض آزادي بيان در روسيه / HELENE RICHARD    947
2022-03-31 10:21:06 حقوق و دستمزد و رابطه‌ی آن با فقر / حسین اکبری    948
2022-03-31 02:39:56 انتخابات اتحادیه آمازون؛ آیا کارگر سابق تاریخ‌ساز خواهد شد؟ / ناتالی شرمن    949
2022-03-30 09:30:12 بشریت برسر دوراهی / کامران نیری    950
2022-03-29 13:56:25 نظم سیاسیِ مبتنی بر توازن قوا‌ هرگز نمی‌تواند به صلحی پایدار بینجامد / لیا یپی    951
2022-03-28 09:33:27 بیانیه    952
2022-03-28 09:19:37 تاریخ پایان‌یافته، تاریخ پایان‌ناپذیر / لویی آلتوسر    953
2022-03-27 09:07:27 پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه در اوکراین / مریم جاوید    954
2022-03-26 08:39:00 ستمدیده و ستمگران؟ سوءرفتار سیستماتیک با مردان/ کارولین نیو    955
2022-03-25 11:51:56 فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی، شماره‌ی 21    956
2022-03-25 06:56:00 حمله روسیه به اوکراین و نگرانی‌های امنیتی فقط برای بزرگ‌ترها؟ هدایت سلطان‌زاده    957
2022-03-24 09:27:17 جنگ در اوکراین دلیل مماشات اسرائیل با مسکو چیست ؟ / Sylvain Cypel    958
2022-03-23 08:25:22 معیار عشق حقیقی: امکان توهین به دیگری گفت‌و‌گویی با اسلاوی ژیژك    959
2022-03-20 13:31:36 روز جهانی منع تبعیض نژادی و مسأله «اتنوسانتریسم فارس‌» در ایران گفت‌و‌گو با سعید پیوندی    960
2022-03-20 13:30:53 روز جهانی منع تبعیض نژادی و مسأله «اتنوسانتریسم فارس‌» در ایران گفت‌و‌گو با سعید پیوندی    961
2022-03-20 13:04:23 اسلام و دموکراسی؛ جذابیت نامتعارف یک پرسش نابجا / آصف بیات    962
2022-03-19 11:59:13 جنگ اوکراین و آینده‌ی جهان / ان اپلبام تیموتی اسنایدر یووال نوح هراری    963
2022-03-18 14:11:45 استقرار نظم نوین جهانی: به کجا چنین شتابان؟ / خسرو پارسا    964
2022-03-18 10:08:36 اقتراحی از فلاسفه درباره‌ی حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین / جاستین واینبرگ    965
2022-03-17 07:21:07 بحران اوکراین ، «تحلیل» قربانی پروپاگاند / شروين احمدي    966
2022-03-17 06:41:07 چرا از تاریخ نمی‌آموزند؟ / پرویز صداقت    967
2022-03-16 09:14:40 مجاهدان آزوف / گاردین    968
2022-03-16 09:04:07 جنگ سرد قدیم و جدید نوشته‌ی: فرانک دپه    969
2022-03-15 06:54:53 تاریخ نفس‌های تازه می‌خواهد نقدی بر کتاب «از جنبش یخ تا حکومت کارگری»/ نسرین هزاره مقدم ,    970
2022-03-15 06:28:58 ناسیونالیسم ایرانی، بازبینی مجدد (از کتاب کشف ایران؛ تقی ارانی و جهان‌وطنی رادیکال) / علی میرسپاسی    971
2022-03-14 09:36:37 جبهه ضد لیبرال / مرتضی ملک    972
2022-03-14 05:22:35 جنگ روسیه در اوکراین جهانی‌شدن و تحولات ژئوپولیتیک / ناصر پیشرو    973
2022-03-14 05:04:45 درباره‌ی فمینیسم سرمایه‌دارانه – مسیرهای ادغام کنش‌گری فمینیستیِ فردگرایانه در سرمایه‌داری | مانیا بهروزی    974
2022-03-13 10:11:31 گفت‌و‌گویی با یانیس واروفاکیس – رمزارز، چپ و تکنوفئودالیسم    975
2022-03-13 08:40:22 ریشه‌های تاریخی ناسیونالیسم قومی روس / گردآوری و ترجمه: آرزو آشتی‌جو    976
2022-03-12 11:55:38 (سیاست مزدی یا چهار دهه گسترش فقر؟) از:کاظم فرج الهی    977
2022-03-12 11:26:17 هژمونی فرهنگی و عملکرد روشن آن در جنگ اوکراین / خسرو پارسا    978
2022-03-11 14:36:33 تعمق در سه رکن اساسی مبارزه زنان برای رهائی – شهاب برهان    979
2022-03-11 07:46:50 به سوی نظریه‌ی «کار جمعی بر خاطره» به‌عنوان کنشی فمینیستی نویسنده: فریگا هاگ    980
2022-03-11 07:18:21 سوسیالیست‌ها برای آینده‌ای بدون جنگ مبارزه می‌کنند / رونان بورتنشاو    981
2022-03-10 06:11:21 فمینیسم در دوران نولیبرال / گفت‌وگو با نانسی فریزر    982
2022-03-10 06:07:12 مارکس درباره‌ی جنسیت و خانواده / هتر براون    983
2022-03-09 08:33:41 جنس و جنسیت در «جنس دوم» سیمون دوبووار / جودیت باتلر    984
2022-03-09 08:24:57 چرا غرب مقصر بحران اکراین است؟/ جان مرشایمر    985
2022-03-08 07:31:36 دیدگاه مارکسیسم ساختارگرا درباره‌ی ستم بر زنان به‌مناسبت 8 مارس روز جهانی زن نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس    986
2022-03-08 07:25:36 مانیفست ائتلاف سوسیالیست‌های روسیه علیه جنگ    987
2022-03-07 09:21:44 بازتولید اجتماعی و همه‌گیری کرونا / به‌مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن / گفت‌وگو با تیتی باتاچاریا    988
2022-03-07 09:14:35 آوار اتهامات ِ مدافعان دفاع از جنگ؛ ریزش بهمنی که پایان یافت! حسین اکبری    989
2022-03-06 09:42:17 اوکراین و جنگ جهانی سوم / اسلاوی ژیژک    990
2022-03-06 09:18:40 جنگ در اروپا و انترناسیونالیسم برگرفته از: لوتا کمونیستا    991
2022-03-05 05:39:17 تورم امپریالیسم و تنگنای سیاست / امین حصوری    992
2022-03-05 05:30:15 حمله به اوکراین از منظر نوام چامسکی    993
2022-03-04 07:14:55 اوکراینِ ما / مایکل والزر    994
2022-03-04 07:14:27 نامه ای از دونتسک « همه از قبول کمترین مسئولیتی می ترسند»/ Olesya Orlenko    995
2022-03-03 07:22:23 در آستانه‌ی سال پنجم / سایت نقد    996
2022-03-02 11:52:40 ترس آقای محمد رضا نیکفر از «دخالت بشردوستانه» در ایران! – محبوب تیشه – شهاب برهان    997
2022-03-02 08:03:48 حداقل دستمزد؛ از توهم دولت‌مردان تا واقعیت زندگی شهروندان / پدرام باقری    998
2022-03-02 06:59:15 دفاع ایدئولوژیک از جنگ فاجعه آفرین و صلح در سایه جنگ و تهدید ؛ فریب است / حسین اکبری    999
2022-03-01 06:13:20 انحصارگران بزرگ فن‌آوری و دولت نوشته‌ی: گریس بلیکی    1000
2022-03-01 06:05:30 جنگ در اوکراین، بازآرایی در نظم جهانی / حامد سعیدی    1001
2022-02-28 06:46:22 سرنوشت اوکراین و یک جنگ (سرد؟) کاملاً جدید / اِورِن بالتا    1002
2022-02-28 06:07:02 اصول کلی مواضع چپ رادیکال ضدامپریالیست در زمینه‌ی جنگ اوکراین / ژیلبر اشکار    1003
2022-02-27 13:08:09 دفاع ایدئولوژیک از جنگ ، جفا به کارگران جهان است! حسین اکبری    1004
2022-02-27 06:48:47 آیا «تجاوز» روسیه به اوکراین اجتناب‌ناپذیر بود؟ اسلاوی ژیژک    1005
2022-02-27 06:34:00 رژیم پوتین در چنبره‌ی تناقض‌های خود است / ایلیا مات‌ویِف    1006
2022-02-26 07:17:12 اتحاد آمریکا و اسرائیل نوشته‌ی: جوئل بنین    1007
2022-02-26 07:12:49 چپ و اوکراین. بس است، مدعی نشوید که چپ با پوتین است / دیوید برودر    1008
2022-02-25 07:26:35 بترسیم از دخالت بشردوستانه! / محمدرضا نیکفر    1009
2022-02-25 05:31:50 دو یادداشت درباره‌ی حمله‌ی نظامی پوتین به اوکراین / پاتریک کوبرن و..    1010
2022-02-24 07:19:14 بحران اوکراین ترکیه و اسرائیل را به چالش می کشد/ James M. Dorsey    1011
2022-02-24 07:12:07 درباره‌ی بحران اوکراین / فعاالن گرایش مارکسیستی در روسیه، ..    1012
2022-02-23 11:37:19 بحران سرمایه‌داری جهانی و بازسازی طبقه کارگر/ بیورلی جی. سیلور    1013
2022-02-23 06:51:44 تعیّنِ شکلی و دامنه‌ی تجرید نکاتی در حاشیه‌ی مطالعه‌ی گروندریسه نوشته‌ی: کمال خسروی    1014
2022-02-22 06:29:23 انگاره‌های زن‌کشی در نگاره‌های برجای مانده از قرون ماضی / آرمان مسعودی    1015
2022-02-21 06:59:23 "تشکیلات_ رسانه_ خیابان " حلقه های جدا در جنبشِ مطالباتی بازنشستگان / حسین اکبری    1016
2022-02-21 06:45:31 مویه بر تلهای ویرانهی خاک و تن / زهرا نعیمی    1017
2022-02-20 12:44:56 جنگ سدها / بارتولومی لافرت و دانیلا سالا    1018
2022-02-20 09:48:58 آیا به زودی نان خود را با بیت کوین پرداخت خواهیم کرد ؟ / Frédéric Lemaire    1019
2022-02-20 09:33:53 «اصلاحات» خشونت‌آمیز اقتصادی و خشونت فزاینده علیه زنان / واندانا شیوا    1020
2022-02-19 06:59:34 آنتونیو نگری، قدرت برسازنده و انبوهه نوشته‌ی: دانیل بن‌‌سعید    1021
2022-02-19 06:52:31 فرودستان و فرادستان در امریکا / احمد سیف    1022
2022-02-18 06:52:20 ایده‌ی سکولاریسم / مهدی خلجی    1023
2022-02-17 14:26:58 نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی / شهاب برهان    1024
2022-02-17 10:04:15 تونس: قیس سعید، رئیس جمهوری مقتدر / Khadija Mohsen-Finan    1025
2022-02-17 09:54:34 تزهایی در باب توسعه‌ی امپریالیستی ‌مرحله‌ی ضدانقلابی و توسعه‌ی حزب طبقاتی / آریگو چروتو    1026
2022-02-16 09:39:42 ارعاب زنان بخشی از کتاب «چیزی برای از دست‌دادن نداریم مگر ترس‌هایمان»/ مصاحبه‌ی با سیلویا فدریچی    1027
2022-02-16 09:04:32 درباره‌ی بداهتِ خیانت (به بهانه‌ی قتل مونا حیدری) / مهسا اسداله‌نژاد    1028
2022-02-15 10:14:45 انقلاب طولانی هائیتی / پی‌یر لبوسییر، مارگارت پرسکاد و کامیلا واله    1029
2022-02-15 05:18:28 از رستاخیز شاهنشاهی تا حکومت فاجعه اسلامی / هدایت سلطان زاده    1030
2022-02-14 10:22:35 کلاب هاوس ابزار سرکوب، تفرقه و انتقامجویی یا وسیله‌ی آگاهی بخشی و اتحاد؟ / حسین اکبری    1031
2022-02-14 09:47:50 مقدمه‌ای در باب هژمونی و الزام‌های دستیابی به آن / حشمت محسنی    1032
2022-02-13 11:48:03 عشق در سرمایه‌داری و سوسیالیسم / تاتیانا کازارلی    1033
2022-02-13 05:39:27 تشکیل ائتلاف دربرابر طبقات مرفه / پییر ریمبر    1034
2022-02-12 11:22:48 اعتراضات معلمان و ضرورت توجه به مطالبات معلمان خریدخدمتی / نسرین هزاره مقدم    1035
2022-02-12 06:13:47 زبان مادری دربرابر زبان ملی، یازبان مشترک؟ / احمد رحیمی    1036
2022-02-11 11:11:07 مفهوم الغای کار در «گروندریسه» مارکس / علی رها    1037
2022-02-11 11:03:02 پیرامون شیوه‌ی وجودِ سازمان‌یابی شورایی/ کمال خسروی    1038
2022-02-10 11:39:33 انقلاب، فضای آن، و منطق محتمل دگرگونی / محمدرضا نیکفر    1039
2022-02-10 06:33:41 گفتمان بندگی داوطلبانه نقد و بررسی نظریه اتین دولا بواتسی / داریوش راد    1040
2022-02-10 05:57:24 فرودستان و فرادستان در ترکیه / احمد سیف    1041
2022-02-09 06:35:23 انقلاب ایران، جمهوری اسلامی و «دهه‌ی سرخ ۱۹۷۰» یک تاریخ جهانی / استفانی کرونین    1042
2022-02-09 06:21:34 وقتی‌که کشتن زنان جرم نیست! / جودیت باتلر:    1043
2022-02-08 08:49:38 سی.اف .آر (شورای روابط خارجی)، تیم بایدن و برآیندهای سیاسی کلیدی / لارنس اچ-شوپ    1044
2022-02-08 08:41:47 دلوز، مارکس و سیاست / نیکولاس توبرن    1045
2022-02-07 06:49:07 انقلاب‌های گرامشی انقلاب منفعل و انقلاب مداوم / پیتر دی. توماس    1046
2022-02-07 06:43:58 در باب بحث‌های «دولت‌محوری» و اختیارباوری / سعید رهنما    1047
2022-02-06 06:38:03 انقلاب و ضد انقلاب در انقلاب بهمن:چرا انقلاب بهمن یک انقلاب ارتجاعی بود؟ ( بازنشر) / هدايت سلطانزاده    1048
2022-02-06 05:45:47 اژدها وارد می‌شود / طه رادمنش    1049
2022-02-05 07:10:17 مطالبات و اعتراضاتِ معلمان و انتظارات دیگران ! (بخش دوم) حسین اکبری    1050
2022-02-05 06:52:10 روشنفکر بی‌مانند: مصطفی شعاعیان، پژوهشگر انقلابی / پیمان وهاب‌زاده    1051
2022-02-04 06:55:00 جنگ و دموکراسی / Serge HALIMI    1052
2022-02-04 06:46:39 اندیشۀ سیاسی معاصر ایران (3) دیدگاه داود فیرحی در خصوص مارکسیسم و نسبت آن با سیاست مشروطه / جواد کریمی    1053
2022-02-03 10:06:40 دفترهای پژوهشی مارکس و جهانی‌سازی دریافت‌های جدید از نوشته‌های مارکس / فرد موزلی    1054
2022-02-03 06:55:19 مطالبات و اعتراضاتِ معلمان و انتظارات دیگران / حسین اکبری    1055
2022-02-02 11:40:47 سرمایه‌داری، خودکارسازی و سوسیالیسم: کارل مارکس درباب فرایند کار / کامران نیری    1056
2022-02-02 11:29:56 خشم . نویسنده François Bégaudeau    1057
2022-02-01 07:53:46 سیر بلوغ اعتصاب سراسری معلمان : از آذر به بهمن ۱۴۰۰/ کمیته عمل    1058
2022-02-01 07:26:33 خمینی و ایدوئولوژی انقلاب بهمن / هدایت سلطان زاده    1059
2022-01-31 09:56:49 اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او / کارلوس نلسون کوتینو    1060
2022-01-31 09:52:42 جنبه‌های سیاسی اشتغال کامل / مایکل کالسکی    1061
2022-01-30 07:23:38 سی.اف .آر، تیم بایدن و برآیندهای سیاسی کلیدی / لارنس اچ-شوپ    1062
2022-01-30 07:18:28 انقلاب علیه مفاهیم / جو گریم فین‌برگ    1063
2022-01-29 12:30:28 زنان ژاپن دیگر نمی خواهند سکوت کنند/ CHRISTINE LEVY    1064
2022-01-29 09:33:25 ادوارد لویی: چرا مسئولیت فردی فقط برای فقرا وجود دارد؟ /جاناتان لفور    1065
2022-01-28 10:35:42 پرونده چرا چپ می بازد ؟ آلمان، دو خط برای یک حزب / Peter Wahl    1066
2022-01-27 10:17:12 درآمدی بر صلح جاودان کانت / کارل یاسپرس    1067
2022-01-27 07:15:39 سفری کوتاه به کتابنامه‌ی مارکس / علی رها    1068
2022-01-26 07:33:02 غارت دست آوردهای اجتماع * نرم افزارهای آزاد / Laure Muselli، Mathieu O’Neil، Fred Pailler & Stefano Zacchiroli    1069
2022-01-26 07:28:21 به نام حمایت از تولید می‌خواهند تامین اجتماعی را از روابط کار حذف کنند و به کارفرمایان پاداش بدهند./ حسین اکبری    1070
2022-01-25 09:49:11 شناخته‌ها و ناشناخته‌های انقلاب نوامبر آلمان: / کلاوس گیتینگر    1071
2022-01-25 09:43:35 در نقد نئوسوسیالیسم؛ مشکلْ ابرثروتمندان نیستند / جری مولر    1072
2022-01-24 06:33:59 در میانه، در حاشیه – درباره لایه‌های فقیر طبقه میانی در ایران منتشر شد    1073
2022-01-24 06:25:20 پیروزی قطعی و اثر گذار چپ در شیلی همه چیز در شیلی آغاز شد/ Franck GAUDICHAUD    1074
2022-01-23 11:07:36 فرودستان و فرادستان در تونس / احمد سیف    1075
2022-01-23 06:19:30 جورج اورول؛ پیش‌گوی آخرالزمان نویسنده: آرتا دادخواه سهیل قربان پور شهرام پویان    1076
2022-01-22 13:04:19 یورگن هابرماس: ما در دوران واپس‌گرایی سیاسی زندگی می‌کنیم / میکائیل فوسل    1077
2022-01-22 07:37:17 ابرآروان: زندانبان اینترنت ایران /  کمیته عمل    1078
2022-01-21 12:19:48 لبنان، فراتر از استثناگرایی /: زیاد ابو ریش    1079
2022-01-21 12:13:11 ناآرامی‌های قزاقستان از منظری دیگر / کالیا کارپاتسکی    1080
2022-01-21 05:14:30 نان، کار، آزادی؛ مانیفیست زنان افغانستان / داوود ناجی    1081
2022-01-20 06:31:45 اگر به حرف طبقات مردمی گوش داده می شد / Pierre Souchon    1082
2022-01-20 06:26:58 در باره کمک 6 میلیاردی وزیر کار به کارگردان مسابقه تلویزیونی "میدون" / کاظم فرج الهی    1083
2022-01-19 09:28:48 قزاقستان: از روسیه با نفرت / طه رادمنش    1084
2022-01-19 09:22:39 مارکس و مقولات بنیادین نظریه‌ی جامعه‌شناختی / آدورنو- بکهاوس    1085
2022-01-18 06:44:20 آزادی حقیقی: فلسفهٔ عملی اسپینوزا / برنت ادکینز    1086
2022-01-18 06:36:19 چشم‌اندازی بر آینده فمنیسم نویسنده: مرضیه آژینی    1087
2022-01-17 10:58:03 خودشناسی اجتماعی: گامی به سوی اجتماعی‌سازی خدمات روان‌شناسی نوشتۀ سهراب رضوانی    1088
2022-01-17 10:37:19 درباره‌ی «دفترهای فناورانه»‌ی مارکس / علی رها (0)    1089
2022-01-16 06:50:34 ارمنی‌های ترکیه و مسئله‌ی «تعلق ملی»/ لورنا اکمکچی‌اوغلو    1090
2022-01-16 06:33:50 باز هم مقررات زدایی از روابط کار به بهانه حذف موانع تولید! / حسین اکبری    1091
2022-01-15 10:48:56 قیام ژانویه‌ی 1919 نوشته‌ی: پی‌یر بروئه    1092
2022-01-15 10:41:33 توزیع درآمد در ایران پس از انقلاب / احمد سیف    1093
2022-01-14 06:17:31 نه ابزار، نه دژ ‌نظریه‌ی پولانزاس درباره‌ی دولت و گفتگوی او با گرامشی نوشته‌ی: پاناگیوتیس سوتیرس    1094
2022-01-14 06:13:42 ازبین رفتن عجیب حزب کمونیست ایتالیا / آنتونی شوارتز    1095
2022-01-13 06:30:22 رهبران چین، از زمان مائو تا امروز / رانا میتر    1096
2022-01-13 05:50:27 بازخوانی مبارزات معلمان در آرژانتین / لیزبث لاثام    1097
2022-01-12 07:13:51 شیلی؛ آیا گهوارۀ نئولیبرالیسم تابوتش نیز می‌شود؟ / طه رادمنش    1098
2022-01-12 07:03:14 فوتبال، مارکس، پسامدرنیسم و ایدئولوژی / کریم پورحمزاوی    1099
2022-01-11 09:56:09 خشکه‌مقدسان جدید / اَن اپلبام    1100
2022-01-11 09:38:59 بحران و نرخ سود در آزمایشگاه مارکس/ پیتر دی توماس و گریت رِیتِن    1101
2022-01-10 09:28:31 راهبرد ضدفاشیستی جبهه‌ی متحد نوشته‌ی: مارکوس دل‌رویو    1102
2022-01-10 09:24:47 قوانین کار و بازنشستگی زیر کُلنگِ تبصره‌زنی و آیین‌نامه‌نویسی    1103
2022-01-09 14:56:28 پرونده چرا چپ می بازد؟ «پودموس» یا توهّم «نو» شدن / Maëlle Mariette    1104
2022-01-09 10:36:21 اسپینوزا: سیاست در جهانی عاری از تعالی / وارن مونتاگ    1105
2022-01-08 06:37:06 جُرج لوکاچ درباره‌ی رزا لوکزامبورگ / هُلگا پولیت    1106
2022-01-08 06:36:34 جُرج لوکاچ درباره‌ی رزا لوکزامبورگ / هُلگا پولیت    1107
2022-01-07 08:29:00 به سوی همبستگی: چپ در ترکیه‌ی کنونی    1108
2022-01-07 08:16:21 پرونده چرا چپ می بازد ؟ دلمان می خواهد اما نمی توانیم/ Benoît Bréville & Serge HALIMI    1109
2022-01-06 09:59:25 یک قرن، دو جهان، سه جنبش / رضا جاسکی    1110
2022-01-06 09:38:49 هشت گام در روش دیالکتیک مارکس / برتل اولمن    1111
2022-01-05 07:20:29 دوستان اسرائیلی و مصری کودتاچیان در سودان / Gwenaëlle Lenoir    1112
2022-01-05 07:15:58 فراتر از فردگرایی وگن و انسان‌محوری سوسیالیستی / گفتگو با مارکو مائوریزی    1113
2022-01-04 08:30:39 شاپور راسخ و ما و اندیشه‌های اجتماعی‌مان/ فریدون معزی مقدم    1114
2022-01-04 07:49:07 گسستی در دوران‌های تاریخی اعتراضات جدید جهانی در فاصله‌ی بین سازمان و جنبش نوشته‌ی: داریو آتزلینی    1115
2022-01-03 10:13:17 اجتماع اتمی، استقلال فردی و فرمانروای مطلقه / هگل    1116
2022-01-03 10:04:19 «قطعه‌ی ماشین‌ها» بدفهمی مارکسی در گروندریسه و رفع آن در سرمایه نوشته‌ی: میکائیل هاینریش    1117
2022-01-02 07:48:58 بازگشت داعش به عراق / Laurent Perpigna Iban،    1118
2022-01-02 07:38:39 اشرف غنی: چه‌گونه یک رئیس‌جمهور ساخته شد؟ / بن نورتن    1119
2022-01-01 09:58:34 کمبود نیروی کار در انگلستان « آغاز شکار پیشخدمت » / Tristan DE BOURBON    1120
2022-01-01 09:53:10 شیلی: نقطه‌ی پایان مس؟ نوشته‌ی: مایکل روبرتز    1121
2021-12-31 10:05:13 ایران‌شهری؛ سرزمینی خالی از سکنه / مصاحبه‌ای انتقادی با دکتر ابراهیم توفیق درباره نظریه ایران‌شهری    1122
2021-12-31 09:57:28 فرودستان و فرادستان در روسیه / احمد سیف    1123
2021-12-30 11:47:43 دیون دولت به تأمین اجتماعی: کلاه گشاد برسر بیمه‌شدگان / غلامحسین دوانی    1124
2021-12-30 11:37:36 بازی خارج از زمین سیاست مسلط نوشته‌ی: یگانه خویی    1125
2021-12-29 07:31:04 پیروزی طالبان بازی های سیاسی در آسیا را زیر و رو می کند / Jean - Luc Racine    1126
2021-12-29 07:19:53 دزدی مُزدی اسنپ‌فود از رانندگان پیک موتوری/ کمیته عمل    1127
2021-12-28 08:36:04 مروری بر کتاب بازآفرینی مدرنیته‌ی ایرانی: روابط بین‌الملل و تغییر اجتماعی، نوشته‌ی کامران متین نویسنده: آیدین ترکمه    1128
2021-12-28 07:39:44 از قیام تا انتخابات: تحلیلی بر وضعیت سیاسی شیلی/ ویکتور آرتاویا    1129
2021-12-27 10:03:48 تنها اندیشه‌ی استبداد تحقیر بشر است / کارل مارکس    1130
2021-12-27 09:52:31 نقد اندیشۀ سیاسی معاصر ایران (2) نقد خوانش طباطبایی از سیاست نامۀ خواجه نظام الملک طوسی و طرح خوانشی رادیکال / جواد کریمی    1131
2021-12-26 08:31:15 ترکیه ، رئال پولیتیک ( واقع گرائی سیاسی) جدید پرزیدنت اردوغان / Baudouin Loos    1132
2021-12-26 08:22:54 دو رؤیا در یک سرزمین: چپ در فلسطین و اسرائیل گفتگو با بودور حسن و ایلان پاپه    1133
2021-12-25 15:32:38 چرا باید کلیه‌ی احزاب سیاسی منحل شوند نقد و بررسی نظریه‌ی سیمون وی نوشته‌ی: داریوش راد    1134
2021-12-25 15:28:13 فرودستان و فرادستان (بخش یکم: شیلی) / احمد سیف    1135
2021-12-24 10:11:39 ایران و مسئله‌ی غرب و غرب‌ستیزی گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر    1136
2021-12-24 09:53:55 ضرورت پرورش دیالکتیک برای جنبش‌های رهایی‌بخش امروز / علی رها    1137
2021-12-23 09:29:02 ارتش‌های منطقه‌ای و صنایع نظامی‌ نوشته‌ی: شَنا مارشال    1138
2021-12-23 09:22:27 فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی، شماره‌ی 20    1139
2021-12-22 07:53:12 بحران آب در ایران پدیده‌ای اکولوژیک یا برساختی گفتمانی/ سینا روحانی    1140
2021-12-22 07:32:25 فصلنامه‌ی مطالعات زنان حلقه تجریش شماره صفر: زن‌کشی    1141
2021-12-21 10:24:59 لتونی، موضوع روسیه برسر همه زبان ها است / هلن ریچارد    1142
2021-12-21 10:17:06 شیلی پس از پیروزی چپ / مایکل چسام    1143
2021-12-20 12:59:46 «آن قدر عزا بر سر ما ریخته‌اند که فرصت زاری کردن نداریم» / گلشیری    1144
2021-12-20 08:17:47 آنارشیسم، پساساختارگرایی و آیندهی سیاست رادیکال/ سال نیومن    1145
2021-12-19 10:03:00 چه‌گونه انقراض ششم را متوقف کنیم؟ / کامران نیری    1146
2021-12-19 10:02:11 معلمان متشکل و چشم‌انداز اتحاد طبقاتی فراگیر / جلیل شکری    1147
2021-12-18 06:56:06 ثبت یک تجربه موفق از سازماندهی تجمع معلمان در شیراز چگونه پرشور شد؟ نویسنده: لیلا رزاقی    1148
2021-12-18 06:29:51 بعدالتحریر بوریس گرویس / باربد گلشیری    1149
2021-12-17 12:00:18 گرامشی، به‌عنوان نظریه‌پرداز فضایی‌سازی در تحلیل / باب جسوپ    1150
2021-12-17 08:17:50 چرا اعتراض معلمان مهم و تاریخی است؟ / کیوان مسعودی    1151
2021-12-17 07:30:21 مواظب گاردِ جوانِ لیبرالیسم باشید.../ آنتونی شوارتز    1152
2021-12-16 12:56:29 ویژگی «پول» در گروندریسه ) نوشته‌ی: کمال خسروی    1153
2021-12-16 07:19:21 سلاح هاي فرانسوي براي ديكتاتوري نمونه / سباستين فونتنل    1154
2021-12-15 12:56:52 پارادوکسیکال (سرمایه و سیاست ) / اسماعیل رضایی    1155
2021-12-14 11:41:27 معضل اخلاقی و وعده‌های نافرجام / دومنیکو لوسوردو    1156
2021-12-13 11:38:12 خشونت‌پرهیزی‌، دگرگونی اجتماعی و انقلاب/ مارتین امپسون    1157
2021-12-13 11:32:29 نقطه‌ی شروعِ مبارزه، ضرورت است | گفتگو با دِبورا نونِس – از اعضای سازمان‌دهنده‌ی «جنبش کارگران بی‌زمین»    1158
2021-12-12 12:34:08 بی‌قدرتانِ تاریخ‌ساز / گفت‌وگوی آصف بیات، ابراهیم توفیق، غلام خیابانی و پرویز صداقت    1159
2021-12-12 08:27:58 دیپلوماسی «ارزش ها» با چاشنی سبز / آنته لنزینگ    1160
2021-12-11 07:18:20 زاینده‌رود؛ بحرانِ اقتصادسیاسیِ آب / محمدرضا جعفری    1161
2021-12-11 06:56:24 غریبه های آشنا: زنان در اکسپرسیونیسم آلمانی/ باربارا دی. رایت    1162
2021-12-10 13:15:42 روشنفکران: صاحبان «سرمایه‌ی فرهنگی»، مرغان عروسی و عزا / علیرضا بهتویی    1163
2021-12-10 07:32:34 دولت، بازار و طبقه مصر، سوریه و تونس نوشته‌ی: ماکس عجل، بسام حداد، زینب ابوالمجد    1164
2021-12-09 07:44:40 فروپاشی نئولیبرالیسم؛ بازار آزاد دیگر کافی نیست/ میاتا فانبوله    1165
2021-12-09 07:31:44 روی میز دولت – در صحن مجلس ؛ همه چیز علیه کارگران! / حسین اکبری    1166
2021-12-08 09:26:47 ایران و سرمایه‌داری مافیایی نمونه‌ی حسن رعیت / احمد سیف    1167
2021-12-08 09:17:57 چپِ لبنان در مواجهه با اسلام‌گرایان گفتگو با ژیلبر اشقر    1168
2021-12-07 10:11:43 جنبش دانشجویی، بر باد رفتن امید یا تغییر استراتژی؟ / مریم فومنی    1169
2021-12-07 09:50:08 ادغام طبقه‌ی متوسط در نظم نولیبرال در ایران پساانقلابی / منصوره خائفی    1170
2021-12-06 06:35:47 نکاتی در حاشیه‌ی مطالعه‌ی گروندریسه «فصل پول» / کمال خسروی    1171
2021-12-06 06:24:36 مقدمه‌ای بر نظریه‌ی مارکسیستی دولت مدرن / علیرضا خیراللهی    1172
2021-12-05 07:00:30 زنان ایران در سال‌های سختی / فرناز سیفی    1173
2021-12-05 05:38:27 در افقِ پیش روی ما «سرمایه‌داری آدم‌خوار» قرار دارد / گفت‌وگو با نانسی فریزر    1174
2021-12-04 09:16:34 مسیحاباوری و مارکسیسم: نظریه دیالکتیکی عرفی سازی والتر بنیامین و ارنست بلوخ / وارن اس.گلدشتاین    1175
2021-12-04 06:57:11 نقد اندیشۀ سیاسی معاصر ایران / (نقد سویه هایی از اندیشۀ سیاسی داوود فیرحی و جواد طباطبایی و ../ جواد کریمی    1176
2021-12-03 07:03:50 ریشه‌های افول «چپ» / شیدان وثیق    1177
2021-12-03 06:53:50 حق بر کار نکردن: قدرت و معلولیت ‌به‌مناسبت سوم دسامبر، روز جهانی معلولان نوشته‌ی: سانورا تیلور    1178
2021-12-02 06:17:52 واقعاً چرا پس از سال‌ها حکایت همچنان باقی است؟ / آرمان نهچیری    1179
2021-12-01 07:12:15 پرونده هسته ای ایران: انزوای اسرائیل / لوموند دیپلماتیک    1180
2021-12-01 06:54:43 بحران آب ۱۴۰۰: ساختاری و سراسری . بحران منطقه‌ای نیست! / کمیته عمل    1181
2021-11-30 07:15:44 نگاهی از سطح بحران آب به اعماق نظام سرکوب/ مانیا بهروزی    1182
2021-11-30 07:00:52 پنج مشخصه‌ی نوامپریالیسم / چانگ انفو و لوو بائولین    1183
2021-11-29 07:41:50 موج چهارم جهانی‌شدن / مارک لوینسون    1184
2021-11-28 13:40:16 درباره‌ی اقتدار و سلسله‌مراتب / تبادل نظر خسرو پارسا و سعید رهنما    1185
2021-11-28 12:52:30 برزخ هویتی، اعتراضات کارگری نقدِ ایدئولوژی «رسمی» و «غیر‌رسمی» - نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری    1186
2021-11-28 07:46:54 دیپلماسی انرژی اتمی ایران، اسلحه ای برای مذاکره جمعی / Bernard HOURCADE    1187
2021-11-27 07:02:52 چگونه وگنیسم می‌تواند به نجات جهان کمک کند؟ / کامران نیری    1188
2021-11-27 06:59:49 وضعیت چندفرهنگی آذربایجان در دوران مشروطیت / میثم بادامچی    1189
2021-11-26 04:49:17 هجوم مجلس سرمایه داران به ته مانده های مواد حمایتی قانون کار با طرح تبصره ی الحاقی به ماده 41 قانون کار / حسین اکبری    1190
2021-11-26 04:37:31 آزادسازی بازار کل حامل‌های انرژی / کمیته عمل    1191
2021-11-25 09:49:01 جایگاه تکنولوژی اطلاعاتی سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار - بخش دوم / همایون ایوانی    1192
2021-11-25 09:44:33 اقتصاد ژئوپلیتیکی نفوذ چین در ایران / حامد سعیدی    1193
2021-11-24 07:31:19 شکست بهتر خیر، بلکه مبارزه برای پیروزی / مارک فیشر    1194
2021-11-24 07:16:57 پدیدارشناسی روح به‌روایت «هگل جوان» جورج لوکاچ / علی رها    1195
2021-11-23 07:27:53 کنفرانس وضعیت اقلیمی، در جستجوی زمان ازدست رفته / Frederid DURAND    1196
2021-11-23 07:15:44 آبان ۹۸ تا آبان ۱۴۰۰: از شوک درمانی به آزمایش قورباغه آب‌پز / کمیته عمل    1197
2021-11-22 08:45:46 راه طولانی سوسیالیسم در مصر / گفتگو با عاطف سعید    1198
2021-11-21 11:24:20 طبقه‏، قدرت و انقلاب در سودان نوشته‌ی: آن الکساندر    1199
2021-11-21 11:17:54 ایران و سرمایه‌داری مافیایی: نمونه‌ی رضا ضراب / احمد سیف    1200
2021-11-21 06:27:49 میزگرد چپ و جنبش‌های اجتماعی در ایران – هایده مغیثی، عباس ولی، پیمان وهاب‌زاده و پرویز صداقت    1201
2021-11-20 07:12:05 اعتراض نسلی که نمی‌شناسیم / آصف بیات    1202
2021-11-19 10:49:53 آزادی حقیقی: توازی ذهن و بدن / برنت ادکینز    1203
2021-11-18 12:38:50 اگر آسانژ ناوالنی نام می داشت / Pierre RIMBERT & Serge HALIMI    1204
2021-11-18 12:29:24 نقدِ ایدئولوژی «رسمی» و «غیر‌رسمی» : هویت‌‌بخشی کارگران، مشروعیت‌یابی‌ دولت مدرن/ فرنگیس بختیاری    1205
2021-11-17 09:15:08 کانت و حقِّ انقلاب [و راهکارِ فرگشتیِ هگل / لوئیس وایت بِک    1206
2021-11-17 09:01:06 سرمایه‌داری نولیبرالی فرومی‌ریزد / الکس کالینیکوس    1207
2021-11-16 08:05:24 در سوگ «شاهزاده نوین»؟ / رضا جاسکی    1208
2021-11-16 07:26:03 نگاهی به اوضاع آذربایجان بعد از سقوط فرقه‌ی دموکرات / کریم دواتگر    1209
2021-11-15 11:27:53 نکاتی درباره ” راه هستی شناختی” ارنست بلوخ و گئورگ لوکاچ/ کونستانزو پریو    1210
2021-11-14 10:51:45 فرازهایی از مقدمه‌ی هگل بر «درس‌گفتارهای تاریخ فلسفه» / ترجمه‌ی علی رها    1211
2021-11-14 07:31:46 یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده / خسرو پارسا    1212
2021-11-13 14:05:28 نکاتی در باره حزب نوع جدید / حشمت محسنی    1213
2021-11-13 06:47:00 اکوسوسیالیسم و/ یا رشدزُدایی ؟ نوشته‌ی: میشل لووی    1214
2021-11-13 06:42:24 حکایت همچنان باقی‌ست / همایون کاتوزیان    1215
2021-11-12 09:45:44 مصاحبه غسان سلامه: «نظم غرب در حال فروپاشی است»    1216
2021-11-12 07:31:27 ناپاسخگویی جنبش خود بخودی در مبارزات جاری کارگران و ضرورت ایجاد سازمان های کارگری پایدار / حسین اکبری    1217
2021-11-11 07:20:55 چرا نشست اقلیمی گلاسکو محکوم به شکست بود؟ / یانیس واروفاکیس    1218
2021-11-11 07:00:21 دادگاه مردمی آبان، دریچه‌ای به سوی روشن شدن حقیقت / مریم فومنی    1219
2021-11-09 14:55:21 انقلاب یا ضدانقلاب: دولت جدید و تداوم سیاست‌های نولیبرالی / آرمان ذاکری    1220
2021-11-09 14:51:12 هژمونی: نظریه‌ی سیاست‌ طبقاتی ملی ـ مردمی / مارک مک‌نالی    1221
2021-11-09 08:09:24 اکسپرسیونیسم / نوربرت لینتون    1222
2021-11-09 08:03:05 نولیبرالیسم و حق تنبل بودن / تیم کریستینس    1223
2021-11-08 06:56:31 کمون پاریس: مارکس، مائو، فردا ن/ آلن بدیو    1224
2021-11-08 06:47:21 انتشار دی‌اکسیدکربن و تغییرات آب‌وهوایی / دیوید هاروی    1225
2021-11-07 08:00:26 پساآنارشیسم و فضا: فانتزی‌های انقلابی و مناطق خودآیین / : سال نیومن    1226
2021-11-07 07:38:44 بیانیه اتحاد اکوسوسیالیست ها : به سوی اکوسوسیالیسم نه انقراض    1227
2021-11-06 07:24:00 بیماری‌های عالم‌گیر در برهه‌های دگرگونی تاریخی / محسن شهمنش    1228
2021-11-05 08:15:08 آیا هنرمند کنشگر اجتماعی است؟ نویسنده: آرتا دادخواه    1229
2021-11-05 08:07:19 مارکسیسم و فمینیسم نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس    1230
2021-11-04 09:13:15 وقتی که راست افراطی پیشروی می کند ارجحیت ملی، نوشداروئی قلابی / Benoît Bréville    1231
2021-11-04 08:45:34 فمینیسم و نظریه‌ی انتقادی / گایاتری اسپیواک    1232
2021-11-03 10:21:38 «غرب» چیست؟ / فیصل دوجی    1233
2021-11-03 10:00:09 سرعت: نقدی بر مانیفست سیاست شتاب‌گرا / مَکِنزی وارک    1234
2021-11-02 09:23:26 فوکو و فضاهای تاریخ نوشته‌ی : توماس فلین    1235
2021-11-02 06:38:58 کارل مارکس و چشم‌انداز انقلاب در جوامع پیشاسرمایه‌داری / علی رها    1236
2021-11-01 09:18:58 چپ عرب و ناسیونالیسم: خطایی شوم / توماس اشمیدینگر    1237
2021-11-01 09:16:02 تاریخ یک زندگی / رضا جاسکی    1238
2021-10-31 06:51:48 داستان اعتصاب غذا در ترکیه «مرا از آزادی محروم می کنی، نه از مرگ» / Ariane Bonzon    1239
2021-10-30 10:05:57 جنگ سایبری: برای ما؟ یا برای آن‌ها؟ / کمیته عمل    1240
2021-10-30 09:59:40 اخلاق بدیویی و اخلاق‌گرایی ایرانی – باوند بهپور    1241
2021-10-29 08:49:05 هزینه‌های‌ اعتراض / جنی ارین اسمیت    1242
2021-10-28 08:07:46 پکن علیه واشنگتن روی سرمایه مالی حساب می کند / Philip S. GOLUB    1243
2021-10-28 07:51:07 عصیان: یادداشتی بر دریافت آگامبن از داستایوفسکی در امر گشوده / اُلگا سولوویوا    1244
2021-10-27 06:35:08 انقلاب نئولیبرال نویسنده: استوارت هال    1245
2021-10-27 06:34:15 درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران / امین حصوری    1246
2021-10-26 11:31:03 شکل‌های پیشاسرمایه‌داری تولید و انباشت بدوی / ماسیمیلیانو تومبا    1247
2021-10-26 11:27:44 شوراهای کارگری و دهقانی در ایران / شهرزاد آزاد (والنتین مقدم)    1248
2021-10-25 13:02:09 حزب توده و نیروی سوم: از اسطوره تا واقعیت / گفت‌وگوی محمدحسین خسروپناه، حمید شوکت، پرویز صداقت و آرمان    1249
2021-10-24 10:36:23 به‌سوی سیاستی انتقادی درباره‌ی بی‌ثبات‌کاری / کتلین م. میلار    1250
2021-10-23 10:27:20 استراتژی تنش در برزیل / Silvio Caccia Bava    1251
2021-10-23 10:13:16 کمپین خیابانی علیه طرح صیانت / کمیته عمل    1252
2021-10-22 05:01:25 واقع گرایی بدون توهم مسکو در افغانستان / Maxim A. Suchkov    1253
2021-10-21 10:21:06 چهره‌ی ژانوسیِ مُد؛ دیالکتیک رهایی و انقیاد / علی هداوند    1254
2021-10-21 10:07:38 چرا سوسیالیسم بوم‌محور؟ / کامران نیری    1255
2021-10-20 12:13:31 بحث در باب درآمد پایه و مبارزه‌ برای رسیدن به شکل‌های بدیل بازتولید اجتماعی/ آنا سیسیلیا دینرشتاین،فردریک هری پیتز    1256
2021-10-19 10:17:52 پیش‌درآمدی بر اقتصاد سیاسی ایران در قرن گذشته / احمد سیف    1257
2021-10-18 12:01:31 یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری استراتژی تنش در برزیل / Silvio Caccia Bava    1258
2021-10-18 11:36:16 مشق دیروز، واقعیت امروز / رضا جاسکی    1259
2021-10-17 09:48:45 درباره‌ی پرودون / کارل مارکس / ترجمه‌ی علی رها    1260
2021-10-16 10:00:13 ماکیاولی نویسنده: کارل اشمیت    1261
2021-10-15 12:10:07 جنبش‌ها یا رخدادها؟ مقایسه‌ی دیدگاه‌های آنتونیو نگری و آلن بدیو درباره‌ی سیاست نوشته‌ی: کریستین لاتس    1262
2021-10-14 11:14:54 “چپ و مسأله‌ی بنی‌صدر” – یک دوگانه‌ی آشنا: بورژوازی ملی / بورژوازی کمپرادور    1263
2021-10-13 11:08:33 پیش‌گفتاری بر ترجمه‌ی فارسی کتاب «مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی»/ باب جسوپ    1264
2021-10-13 10:58:55 چرخش مارکسیستی در آزادی حیوانات؟ / گفت‌وگو با اعضای اتحاد برای مارکسیسم و آزادی حیوانات    1265
2021-10-12 12:34:09 طبقه‌ی متوسط ایران و لایه‌های فقیر آن / محمدرضا نیکفر    1266
2021-10-12 12:13:29 هفت‌تپه: تفکیک مالکیت و مدیریت / کمیته عمل    1267
2021-10-11 12:52:54 رویارویی ناسیونالیسم و جهانی‌شدن / جرِمی آدِلمن    1268
2021-10-11 12:30:08 نظریه‌ی طبقه برای زمان ما / لیو پانیچ    1269
2021-10-10 11:15:34 «اکنونی دیگر»: بدیل‌های سوسیالیستی سرمایه‌سالاری در رمان جدید یانیس واروفاکیس نویسنده: ایمی گودمن    1270
2021-10-09 13:21:28 گرجستان، دغدغه روسیه / PIERRE DAUM    1271
2021-10-08 10:41:39 پسامارکسیسم و سیاست حقوق بشر: لوفور، بدیو، آگامبن، رانسیر / دانیل مک‌لافلین    1272
2021-10-07 14:37:04 نقد گفتمان استبداد در ایران قرن نوزدهم / جواد کریمی    1273
2021-10-06 12:30:34 ساختار طبقاتی در جهان و فرایند تغییر آن/ فرهاد نعمانی    1274
2021-10-06 12:23:20 سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار بخش نخست: / همایون ایوانی    1275
2021-10-05 14:38:47 آسیب شناسی تشکل های صنفی ضرورتی برای رهیابی به کارآمدی مطلوب آنهاست! (بخش پایانی) – حسین اکبری    1276
2021-10-04 12:50:45 امپراطوری سلاح بر زمین نمی نهد / Serge HALIMI    1277
2021-10-04 12:19:31 شیوع عارضه‌ی نظریه‌ی ایرانشهری، هایدگر و چالش چپ / علی رها    1278
2021-10-03 11:41:05 نظریه‌ی انتقادی و روشنفکران ارگانیک / مری استراین    1279
2021-10-02 13:07:34 «شالوده‌های فلسفی» کارگرگرایی ایتالیایی رویکردی مفهومی نوشته‌ی: آدلینو زانینی    1280
2021-10-02 12:26:28 بازخوانی مبارزات گذشته‌ی کارگران پروژه‌ای – فصلی / محمد صفوی    1281
2021-10-01 13:17:45 مقاله برگزیده: آسیب شناسی تشکل های صنفی ضرورتی برای رهیابی به کارآمدی مطلوب آنهاست! (بخش چهارم) – حسین اکبری    1282
2021-09-30 14:02:04 من نویسنده‌ی زن نیستم: معضل سیمون دوبوار / توریل مویی    1283
2021-09-29 09:19:05 نقش طبقه‌ی کارگر در کمون پاریس نوشته‌ی: حسن آزاد    1284
2021-09-29 09:13:59 سه گفت‌وگو با کارل مارکس / ترجمه‌ی علی رها    1285
2021-09-28 06:31:42 به سوی خاتمه جنگ های بدون پایان ؟ شیر جوان پنجشیر/ Akram BELKAID & Martine BULARD    1286
2021-09-27 12:29:34 «راست گو کفر گو»، نیچه و اخلاق ستیزی‌اش / ایرج قانونی    1287
2021-09-26 11:40:32 نگاهی به مقاله‌ی «افسردگی چپ و بار گران تاریخ» / سعید رهنما    1288
2021-09-26 06:49:12 چرا اِعمالِ لائیسیته در برابرِ نفوذِ مذهب، گریز ناپذیر است؟ / نیکولا ترونگ    1289
2021-09-25 06:29:44 چرا کارگران به‌پا نمی‌خیزند؟ سام گیندین    1290
2021-09-25 06:20:19 نقدی به یک شیوه نقد (پیرامون مبحث آسیب شناسی تشکل های مستقل صنفی و مدنی) / جعفر عظیم زاده    1291
2021-09-24 06:37:10 آسیب شناسی تشکل های صنفی ...! (بخش سوم) جستجوی واقعیت در پس ادعای جنبش نوین / حسین اکبری    1292
2021-09-24 06:22:46 زنگ اول ماه مهر: اعتصاب سراسری معلمان / کمیته عمل    1293
2021-09-23 05:51:44 آبیمائل گوسمان و تراژدی مائوئیسم در آند / مارچلو موستو    1294
2021-09-23 05:06:12 هانا آرنت: روشنفکر متعلق به سنت فلسفی آلمان و سخن آخر / هایده مغیثی    1295
2021-09-22 06:36:16 سیر اسلام در میان مسلمانان غیرعرب / مجید نفیسی    1296
2021-09-22 05:33:10 کارفرمایان یونیفورم‌پوش / مارکو درِمو    1297
2021-09-21 06:41:20 سیب شناسی تشکل های صنفی ضرورتی برای رهیابی به کارآمدی مطلوب آنهاست! بخش دوم / حسین اکبری    1298
2021-09-20 10:20:10 افسردگی چپ و بار گران تاریخ / محمدرضا نیکفر    1299
2021-09-20 10:15:44 کمونیسم یعنی حاکمیت شوراها به‌علاوه‌ی کامپیوتری‌کردن کل کشور/ پاول بوکرمان    1300
2021-09-19 06:01:01 فوتبال و پروپاگاندا / رونی بلاشکه    1301
2021-09-19 05:50:07 مفهوم‌سازی استثمار حیوانات در سرمایه‌داری / کریستین استاچ    1302
2021-09-18 05:28:54 آسیب شناسی تشکل های صنفی ضرورتی برای رهیابی به کارآمدی مطلوب آنهاست! / حسین اکبری    1303
2021-09-18 05:09:36 اهداف خوب بدون نیروی اجتماعی مانند اندیشه است بدون عمل . ارزیابی انتقادی میزگرد «چپ و انقلاب‌های ناتمام»/ نادر عصاره    1304
2021-09-17 06:24:06 حکومت/امارت اسلامی و فقدان ایده‌ی صلح / مهدی خلجی    1305
2021-09-17 06:07:12 توتالیتاریسم «چپ» به بهانه‌ی «مارکسیسم» نقدی بر مقاله: «"مارکسیسم" قوم‌گرا یا قوم‌گرایی "مارکسیستی"» نوشته‌ی: یاشار دارالشفاء    1306
2021-09-16 05:24:54 زنده باد کمون؟ قیام طبقه کارگری که دنیا را به لرزه در آورد / جولیان کومان    1307
2021-09-16 05:17:43 اما گلدمن، «خطرناک‌ترین زن امریکا» / هایده مغیثی    1308
2021-09-15 08:57:44 آسیب شناسی و نقد تشکل های مستقل صنفی و مدنی، چه باید کرد؟/ جعفر عظیم زاده ا    1309
2021-09-15 07:57:33 طبقه چیست؟ مبارزه‌ی طبقاتی چیست؟ / علی رها    1310
2021-09-14 10:40:31 غلیان دیپلوماتیک، از تهران تا پکن / GEORGES LEFUVRE    1311
2021-09-14 09:53:40 فساد مالی و اقتصادی در افغانستان / احمد سیف    1312
2021-09-13 10:31:55 مقاومت ضد طالبان : جهادی و نیابتی یا مستقل و مردمی؟ / کمیته عمل    1313
2021-09-13 10:17:00 گروندریسه، سرمایه و پژوهش مارکسیستی/ یورگن ساندِموس    1314
2021-09-12 07:58:57 دو برداشت رقیب از فلسفه‌ی سیاسی، به روایت چارلز لارمور/ میثم بادامچی    1315
2021-09-12 07:36:52 تعلیق زمان حال از نوعی دیگر / محمد مالجو    1316
2021-09-11 11:05:34 مقدمه ای بر نظریه اقتصادی طبقه مرفه نوشته بوخارین / دونالد جی. هریس    1317
2021-09-11 10:59:23 ۱۱ سپتامبر، نگاهی سه‌ باره / محمدرضا نیکفر    1318
2021-09-10 12:40:18 نبرد طبقاتی علیه طبقه‌گرایی / اسلاوی ژیژک    1319
2021-09-10 10:36:26 چرا نئولیبرالیسم به نئوفاشیسم نیاز دارد / پرابات پاتنیک    1320
2021-09-09 06:52:21 دور از چشم دوربین ها، در کابل و قندهار / Romain Mielcarek    1321
2021-09-09 06:46:29 هوبو آنامولوس [هوبوی نابهنجار]: طبقه، اقلیت‌ها و ابداع سیاسی در جنبش کارگران صنعتی جهان (IWW) / نیکولاس توبورن    1322
2021-09-08 10:33:57 خطر واقعی برای جهان پیرامونی کدام است؟ / مانتلی ریویو    1323
2021-09-08 10:28:14 رزا لوکزامبورگ، «ازبهترین مغزهای آلمان» / هایده مغیثی    1324
2021-09-07 10:26:55 واپسین سال‌‌‌‌های بوخارین / روی مِدوِدوف    1325
2021-09-07 10:08:06 فرار از آزادی / محمدرضا نظری‌نژاد و کوهیار گُردی    1326
2021-09-07 10:07:43 فرار از آزادی / محمدرضا نظری‌نژاد و کوهیار گُردی    1327
2021-09-06 07:23:01 عبور از کار اجباری به کار خلاق مصاحبه با گای استدینگ    1328
2021-09-06 07:22:05 فاجعه ای که در دولت سیزدهم کلید خورد ه است / حسین اکبری    1329
2021-09-05 10:01:41 سوسیالیست‌ها باید قهرمانان مبارزه برای آزادی باشند / دیوید هاروی    1330
2021-09-05 10:01:09 سوسیالیست‌ها باید قهرمانان مبارزه برای آزادی باشند / دیوید هاروی    1331
2021-09-05 09:58:27 شکل ارزش و مبارزه‌ی طبقاتی شکل ارزش و مبارزه‌ی طبقاتی نقد نظریه‌ی آتونومیستی ارزش نوشته‌ی: الکس کیسیلوف و گیدو استاروستا    1332
2021-09-04 04:57:02 بحران نفت در ایران (از ملی­ گرایی تا کودتا) / یرواند آبراهامیان    1333
2021-09-04 04:50:38 ایران و سرمایه‌داری مافیایی: نمونه‌ی محمودرضا خاوری / احمد سیف    1334
2021-09-03 06:35:22 روش گرامشی . به مناسبت انتشار ترجمه‌ی فارسی «دفترهای زندان» / ژوزف بودجج    1335
2021-09-03 06:22:17 کار، کارخانه، ادغام / مصاحبه با آنتونیو نگری    1336
2021-09-02 04:10:33 کارگران پروژه ای و اعتصابات نویسنده : ناصرآقاجری      1337
2021-09-02 03:58:02 رادیکالیسم، عشق و جنسیت: النور مارکس، رزا لوکزامبورگ، اما گلدمن و هانا آرنت / هایده مغیثی    1338
2021-09-01 09:22:03 ‌‌خلیفه پرده‌نشین : وعده رونمایی از «هبة‌الله آخوندزاده»، رهبر طالبان    1339
2021-09-01 07:23:28 افغانستان: زخمی گشوده‌ بر چهره‌ی بشریت / نیما صبوری    1340
2021-08-31 03:12:02 فراسوی دولت-ملت / کلر وِرگِریو    1341
2021-08-31 02:59:59 هژمونی بورژوایی گوشت / کریستین استاچ و کریستین برنهولد    1342
2021-08-30 03:04:42 ورای پارادایم‌های فن‌آورانه و اجتماعی / ماسیمو دی‌آنجلیس    1343
2021-08-30 03:00:22 تروتسکی به‌عنوان منتقد ادبی نویسنده: ارنست مندل    1344
2021-08-29 06:13:00 اقتصادِ سیاسی جنگ تکنولوژیک ایالات متحده و چین / مانتلی ریویو،    1345
2021-08-29 05:17:55 افغانستان تکرار یک حقارت در فرودگاه افغانستان / Simon Pierre    1346
2021-08-28 06:43:11 برای همیشه، تا ابد / مصاحبه با ژان-لوک نانسی    1347
2021-08-28 06:33:38 بورژوازی و جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران / عادل مشایخی    1348
2021-08-27 06:53:11 چرا افغانستان با طالبان معامله شد؟    1349
2021-08-27 06:30:40 وضعیت اضطراری و بحران دولت ـ ملت / ساسان صدقی نیا    1350
2021-08-26 04:17:19 این فصل دیگری است / محسن گودرزی    1351
2021-08-26 04:04:08 زنان افغانستان، اشغالگران و طالبان / راوا    1352
2021-08-25 04:53:16 اندیشه‌هایی نه‌چندان بی‌قاعده درباره‌ی فلسفه چیست؟ انقلاب چیست؟ / رایا دونایفسکایا    1353
2021-08-25 04:33:49 گرمایش زمین، آیا تلاش‌های جهانی پاسخ‌گوی بحران بزرگِ پیشِ رو است؟ / شاهرخ بهزادی    1354
2021-08-24 08:59:26 طبقه متوسط فقیر: یک «طبقه نوین خطرناک» جدید؟ / بیژن فرزانه    1355
2021-08-24 06:40:54 تسلیم افغانستان به طالبان و چشم انداز تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه / جعفر عظیم زاده    1356
2021-08-23 05:26:15 اقتصاد برای مردم / دِرْک فیلیپسن    1357
2021-08-23 05:19:21 محدوده‌های دولت: ورایِ رویکردهایِ دولت‌نِگَر و منتقدین‌شان / تیموتی میچل    1358
2021-08-22 11:21:00 نگاهی روان‌کاوانه به ملی‌گرایی / آماندا میچین    1359
2021-08-22 09:06:08 کانت و فروید / اندرو بروک    1360
2021-08-21 05:58:09 به فلسطین که می رسد؛ آزادی بیان سانسور می‌شود/ رادهیکا سینات    1361
2021-08-21 05:51:22 جنبش خوزستان و زبان الکن رسانه‌های آلترناتیو/ م. رضا ملکشا    1362
2021-08-20 09:48:31 کجاست نخ و کو تاریکی؟ چپِ انقلابی و داستان ناتمامِ «مردم» / م. معاضد    1363
2021-08-20 06:05:40 در افغانستان چه می‌گذرد؟ / گفت‌وگو با دِرِک دیویدسون    1364
2021-08-19 05:40:39 همه از انقلاب زنانه می‌گویند، اما چگونه؟ / شکیبا عسگرپور    1365
2021-08-18 05:37:56 کشتار کرونا در ایران / کمیته عمل    1366
2021-08-18 05:30:51 شکست در افغانستان / طارق علی    1367
2021-08-17 05:31:23 افغانستان ، از شکستی به شکست دیگر/ Alain GRESH    1368
2021-08-17 05:21:20 تغییرات اقلیمی و ضرورت تغییر سیستم / ندا هوشنگ    1369
2021-08-16 04:58:50 آغاز راهی که به طالبان انجامید .    1370
2021-08-16 04:14:31 «مارکسیسم» قوم‌گرا یا قوم‌گراییِ «مارکسیستی» / امیر مصباحی    1371
2021-08-15 06:57:51 معجزه‌ی منابع طبیعی عمومی / میشل نایهاوس    1372
2021-08-14 11:25:59 سلب‌مالکیت، پرولتریزه‌شدن و خیزش‌های فرودستان عرب خوزستان / اردشیر مهرداد    1373
2021-08-14 11:00:50 زبانِ تحقیر درادبیات سیاسی ما / مسعود نقره کار    1374
2021-08-13 06:46:32 پسامارکسیسم و دیالکتیک آنتونیو نگری / مارکو کاپولو    1375
2021-08-13 06:43:03 اعتراضات خوزستان؛ تاییدی بر سیاست خیابانی / کیوان صمیمی    1376
2021-08-12 07:27:31 اگر بتوانیم همه‌ی مردم دنیا را واکسینه کنیم، بر بحران ‌‌‌‌تغییرات اقلیمی هم غلبه خواهیم کرد / آبیجیت بنرجی استر دوفلو    1377
2021-08-11 08:09:37 همسایه‌ات را به خاک سیاه بنشان / اَن پِتیفور    1378
2021-08-11 07:56:19 نیمه رساناها در قلب نبردی جهانی/ Evgeny Morozov    1379
2021-08-10 08:59:59 از سوسیالیسم به دمکراسی اقتصادی؟ / رالف هوف روگر    1380
2021-08-10 06:07:49 وگنیسم، به‌عنوان پراکسیس چپ / جوناتان دیکستین و دیگران    1381
2021-08-09 09:54:51 رانت آب در جیب ابرثروتمندان / محمدمهدی حاتمی    1382
2021-08-09 08:27:36 روشنفکران سوری و مدرنیته؛ نقد بسام طیبی بر اسلام سیاسی و جهادگرایی / میثم بادامچی    1383
2021-08-08 05:30:47 آموزش رهایی بخش ( تکنیک‌های ژوکر بوآل در کلاس درس) / حمزه عالی‌پیام    1384
2021-08-08 04:42:06 برپایی آزمایشگاه‌های امید: بازاندیشی مسأله‌ی سازمان‌دهی امروز / دسپینا کوتسومبا و سوتیریس پاناگیوتیس    1385
2021-08-07 06:45:18 وصله‌ی ناجوری به نام ادوارد سعید / فرناز سیفی    1386
2021-08-06 13:17:25 انقلاب و سرنوشت بلوک های تاریخی مترقی در ایران / کریم پور حمزاوی    1387
2021-08-06 07:47:23 زمانِ بحران‌ها (و گیلاس‌ها) – بخش دوم / دانیل بن سعید    1388
2021-08-05 03:28:33 خاطره‌یِ چپِ قرنِ بیستم / انزو تراورسو    1389
2021-08-05 03:19:28 سهمی در بازنمایی زمینه‌ی نظری جلد سوم کاپیتال / علی رها    1390
2021-08-04 09:52:01 افزایش شکاف طبقاتی در ایران    1391
2021-08-04 09:19:48 گرایش تاریخی قوه‌ مجریه‎ دولت مدرن در ایران / عباس شهرابی فراهانی    1392
2021-08-03 10:06:38 تاریخ‌نگاری نو در پهنه‌ی جغرافیای کهن/ وحید ولی‌زاده    1393
2021-08-03 05:58:16 بازاندیشی سوسیالیسم / هیدایت گرین‌فیلد    1394
2021-08-02 09:06:39 کنش فردی به مثابه کنشی جمعی / مرضیه آژینی    1395
2021-08-02 04:37:32 نوع جدید حزب / میشل لووی    1396
2021-08-01 06:45:09 نان و گل‌های سرخ؛ نقش زنان در شورش‌های نان / مریم رضایی    1397
2021-08-01 06:12:48 زمانِ بحران‌ها (و گیلاس‌ها) – بخش اول / دانیل بن سعید    1398
2021-07-31 12:59:42 تأثیر رؤیاهای اتمی جمهوری‌اسلامی بر طبقه متوسط ایران / بهمن ابراهیمی    1399
2021-07-31 09:13:02 مطالعات فرهنگی در ایران و مسأله‌ی نئولیبرالیسم /هادی آقاجانزاده    1400
2021-07-30 10:36:09 «مبارزه‌ی طبقاتی بازی نیست» برداشت رابطه‌‌ای دانیل بن‌سعید از طبقه نوشته‌ی: چینزیا آروتسا و پاتریک کینگ    1401
2021-07-30 05:04:26 درباره طرح صیانت !    1402
2021-07-29 04:07:24 ملاحظات حذف‌شده «پری اندرسون» / ایمان بهپسند    1403
2021-07-29 04:01:27 سازماندهی، مقاومت، شورش و انقلاب / آنتونیو نگری    1404
2021-07-28 08:59:57 افغانستان.درمانده میان طاعونِ طالبان و وبایِ جنگ داخلی / Karla Mary    1405
2021-07-28 08:55:19 انسانیت‌زدایی چیست؟ / دیوید لیوینگستون اسمیت    1406
2021-07-27 13:43:48 مبارک باد شورش مردم ایران علیه حکومت اسلامی فاشیستی / محمد آزادگر – هدایت سلطان زاده    1407
2021-07-27 12:53:31 راهبری غذایی بدون آزادی حیوانات؟ / دینش وادیول    1408
2021-07-26 13:56:46 نقاط قوت تظاهرات حمایتی تبریز از خوزستان / شهاب برهان    1409
2021-07-26 06:27:39 از اسطوره‌ی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته در حاشیه‌ی قیام تشنگان در خوزستان / امین حصوری    1410
2021-07-25 03:32:22 سَمَن‌‌گرایی: سیاست‌های بخش سوم / بنجامین. ی. فونگ و ملیسا ناشک    1411
2021-07-25 03:26:00 قیام تیر نوشته‌ی: جلیل شکری    1412
2021-07-24 06:31:19 اعتراضات سراسری نیازمند پیوند با رادیکالیسم کارگری    1413
2021-07-24 06:19:41 سمفونی ناتمام: آن‌ها که رفتند و آن‌ها که ماندند / علیرضا بهتویی    1414
2021-07-23 13:24:46 چپ، ایده ای نو در کشورهای بالکان / لورانت گسلین و ..    1415
2021-07-23 08:24:09 یک تبارشناسیِ دولت / گفتار: کوئنتین اسکینر    1416
2021-07-22 08:12:23 پارادوکس هیوم: چگونه فلسفه‌‌ی بسیار خوب می‌تواند به سیاست‌ بسیار بد بینجامد؟ / جولیان باگینی    1417
2021-07-22 06:40:03 دیالکتیکِ شکلِ ارزش نوشته‌ی: هانس ـ گِئورگ بکهاوس    1418
2021-07-22 02:16:24 بلوچ‌های ایران -  مریم فومنی    1419
2021-07-21 05:24:24 واکاوی افق حذف کار خانگی و نظریات سیلویا فدریچی. / مهرداد وهابی    1420
2021-07-19 09:39:37 اعتراضات کوبا، نامه یک آنارشیست کوبایی و چند نکته / نادر تیف    1421
2021-07-21 12:49:38 زندگی و زمانه‌ی اشغال وال‌استریت / جنیفر روش    1422
2021-07-21 12:53:28 ریۀ مشترک کلان‌شهر / آنتونیو نگری    1423
2021-07-18 06:29:06 اعتصابات کارگری صنایع نفت ، افشاگر اقتصاد نئولیبرالی / حسین اکبری    1424
2021-07-17 07:42:27 آیا ترکیه کشوری سکولار است؟ / مهدی شبانی    1425
2021-07-17 07:28:32 فرانتس فانون و انقلاب امروز الجزایر / حمزه هموشن    1426
2021-07-16 08:27:32 کارگران پروژه‌ای نفت چطور موفق به حفظ یک اعتصاب بلندمدت شدند؟    1427
2021-07-16 08:17:06 دادگاه نمادین علیه «بلک راک»: نمادی از مبارزه طبقاتی / میترا تهامی    1428
2021-07-15 12:05:12 مفهوم قدرت و «متافیزیکِ» ارزش‌های کار نوشته‌ی: حسین اوزِل    1429
2021-07-15 12:00:55 فمینیسم پدیدار شناختی چیست؟ / کامیّ فُروادرُو-مِتری    1430
2021-07-14 12:32:57 نقش فراموش شده فمینیست های کشورهای شرق و جنوب «مادربزرگهای سرخ» جنبش بین المللی زنان/ کریستن گدسه    1431
2021-07-14 11:30:28 بحران سرمایه‌داری در «تئوری‌های ارزش اضافی» / علی رها    1432
2021-07-13 09:13:44 آیا در «نقطه‌ی عطف تاریخ» زندگی می‌کنیم؟ / ریچارد فیشر    1433
2021-07-12 11:55:57 امريکا سرشکسته و بي افتخار، افغانستان را ترک مي کند/ GEORGES LEFUVRE،    1434
2021-07-11 08:38:31 معاملات کلان در افغانستان؟ / بهزاد کریمی    1435
2021-07-11 07:17:23 اِدگار مورَن، درس‌هایی از یک قرن زندگی / شاهرخ بهزادی    1436
2021-07-10 13:31:50 «هنر برای همه! علم برای همه! نان برای همه!» / کلیف کانر ـ اریک والنبرگ    1437
2021-07-09 06:31:39 رنج کشیدن با لبخند / مارک فیشر    1438
2021-07-09 06:12:40 از اعتصابات کارگران پیمانیِ صنایع نفت‌وگاز ایران تا مبارزات جهانی طبقه‌ي کارگر/ نیما صبوری    1439
2021-07-08 13:02:59 اسنپ‌فود : از استثمار خلاقانه تا اعتصاب متحدانه    1440
2021-07-07 06:58:18 مشکل سانسور جز با راهکاری جمعی حل نمی‌شود گفتگو با سپهر عاطفی    1441
2021-07-07 06:29:21 اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی – بخش 2 / امیرحسین سعادت    1442
2021-07-06 06:26:13 اصلاح مدرنیته، اخلاق‌گرایی و انسان نو؛ معرفی فلسفه‌ی طه عبدالرحمان / وائل حلاق    1443
2021-07-06 06:23:20 اصلاح مدرنیته، اخلاق‌گرایی و انسان نو؛ معرفی فلسفه‌ی طه عبدالرحمان / وائل حلاق    1444
2021-07-05 11:31:25 نگاهی به یک قشربندی نظامی در کارکنان رسمی نفت: ایثارگران / کمیته عمل سازمانده کارگری    1445
2021-07-05 08:50:27 از کمونیسم در چین چه باقی مانده است؟ / JEROME DOYON،    1446
2021-07-05 08:44:37 نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای / همایون ایوانی    1447
2021-07-04 05:52:59 زبان و لهجه؛ دو مانع اصلی دانشجویان ایرانی در ترکیه / مانی تهرانی    1448
2021-07-04 05:42:21 اعتصاب کارگران، همبستگی سراسری برای مطالبات معیشتی یا جرقه‌ای برای تغییرات بنیادین؟ / پروین محمدی،    1449
2021-07-03 13:06:57 افغانستانی‌ها در ایران / علی‌اکبر سجادی    1450
2021-07-02 06:43:52 افزایش مشارکت زنان در سیاست به تقویت دموکراسی می‌انجامد / ماگدا هینوخوسا میکی کول کیتیلسون    1451
2021-07-02 06:38:03 شرح و نقدهایی بر نظریه‌ی اینترسکشنالیتی با نگاهی به ظرفیت‌‌های این نظریه در ایران نوشته‌ی: سمیه رستم‌پور    1452
2021-07-01 07:37:02 چرا کارکنان رسمی نفت به اتحاد با غیررسمی‌ها نیاز دارند؟    1453
2021-06-30 11:33:25 به نام آرمان کمونیستی / سی سال پس از فروپاشی بلوک شرق/ کاترین ساماری    1454
2021-06-30 11:07:50 ملت‌ها چه‌گونه التیام می‌یابند؟ / مهدی سمائی    1455
2021-06-29 07:47:34 اعتصاب سراسری ۱۴۰۰ کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی/کمیته عمل سازمانده کارگری    1456
2021-06-29 07:07:09 شاه، دیالکتیک و فلسفه‌ی انقلاب ایران / حمیدرضا یوسفی    1457
2021-06-28 12:00:44 اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی/امیرحسین سعادت    1458
2021-06-28 11:56:17 معلولیت و رفاه در نظام سرمایه‌داری انحصاری / دیوید متیو    1459
2021-06-27 07:32:50 جامعه و شبکه‌های اجتماعی / غلام خیابانی    1460
2021-06-26 09:00:25 بازنشستگان تامین اجتماعی نگران تغییر جدول نظام پرداخت متمرکز مستمری ها ! / حسین اکبری    1461
2021-06-26 07:02:00 آیا پیشرفت دانش به محو دین خواهد انجامید؟ / ناتان گاردلز    1462
2021-06-25 13:14:41 خاورمیانه، بحران و کارگران. گفت‌وگو با جوزف چونارا / فرید صابری    1463
2021-06-25 13:09:47 مجتمع‌های دانش‌محور و سیاست رادیکال کندوکاوی انتقادی در آرای نگری و هارت نوشته‌ی: دیوید بِیتس    1464
2021-06-24 07:02:01 برای خروج از بن بست ، فلسطین به انتخابات دموکراتیک نیاز دارد/ هشام علوي    1465
2021-06-24 06:39:45 شوراها در انقلاب ایران / پیمان جعفری    1466
2021-06-23 06:55:39 درباره‌ی طبقه و دولت - نگاهی به کتاب تبار خیزش نوشته‌ی آدام هنیه / هادی رنجبر    1467
2021-06-23 06:48:14 پیش و پسِ قانون اساسی نویسنده: مهسا اسداله‌نژاد    1468
2021-06-22 11:10:25 برزیل، دموکراسی نظامی شده / Anne VIGNA    1469
2021-06-22 11:02:40 انتخابات ۱۴۰۰: سیاست‌زدایی و پوپولیسم در جدال با آگاهی اجتماعی / سالور ملایری    1470
2021-06-21 14:21:37 آثار گرمایش اقلیمی بر زمین تا سال 2100 / نائومی اورِسکِز و اریک کانوِی    1471
2021-06-21 10:04:49 لبنان در دود    1472
2021-06-20 13:58:20 تأملاتی درباره رأی‌گیری اخیر و بحث‌های جاری/ محمدرضا نیکفر    1473
2021-06-20 12:01:49 استانبول، آینه دنیای درهم شکسته عرب / KILIAN COGAN    1474
2021-06-19 14:49:39 تکوین و ازهم‌پاشی لحظه‌ها: از انقلاب ۱۳۵۷ تا بهار عربی / بهروز معظمی    1475
2021-06-18 11:32:05 انتخابات ۱۴۰۰ و گام دوم جمهوری اسلامی    1476
2021-06-17 13:11:01 لحظه‌های خطر و فرصت در هزارتوی بحران‌ها / پرویز صداقت    1477
2021-06-16 08:50:16 درباره‌ی طبقه و دولت نگاهی به کتاب هال دریپر، نظریه‌ی انقلاب مارکس / هادی رنجبر    1478
2021-07-21 13:05:43 شناسایی عناصر جامعه‌ی بدیل در گروندریسه / علی رها    1479
2021-06-15 09:00:59 کلمبیا علیه نولیبرالیسم / آرن تائوس    1480
2021-07-21 13:05:04 نفی انتخابات گامی کوچک ولی ضروری برای تقويت ميدان‌های واقعیِ مبارزه‌ نوشته‌ی: علی‌مُسيو    1481
2021-06-14 13:06:31 هجده تز درباره‌ی مارکسیسم و رهایی حیوانات    1482
2021-06-13 05:32:20 نقد نظریه‌ی سرمایه‌داری شناختی سرمایه‌داری شناختی یا شناخت در سرمایه‌داری / هیسانگ جئون    1483
2021-06-13 05:31:47 نقد نظریه‌ی سرمایه‌داری شناختی سرمایه‌داری شناختی یا شناخت در سرمایه‌داری / هیسانگ جئون    1484
2021-06-13 05:27:58 واکسن‌ها در خدمت بازارها / استوارت بلوم  . مائوریتزیا متزا    1485
2021-06-12 07:28:00 بازیگران جهان کازینویی – احمد سیف    1486
2021-06-12 06:54:39 انتخابات، مالکیت و منافع حزبی / آدام پرزوورسکی    1487
2021-06-11 11:03:09 هفت‌تپه : بازی بدونِ بُرد با جناح رئیسی در مبارزۀ کارگری    1488
2021-06-11 10:49:20 کودکان، کودکی و سرمایه‌داری / سوزان فرگوسن    1489
2021-06-10 11:43:11 پیامبر و قدرت سیاه ‌تروتسکی و مسئله‌ی نژاد در ‌‌‌ایالات متحده/ کریستین ‌هاگسبیرگ    1490
2021-06-10 11:34:56 کانال استانبول در آنکارا و در سراسر جهان جنجال می آفریند / ژان پل بوردی    1491
2021-06-09 11:21:52 گردن‌کشی و سربلندی / محمدرضا نیکفر    1492
2021-06-09 06:40:43 ربع قرن پس از اتحاد جماهیر شوروی / کاظم علمداری    1493
2021-06-08 10:39:15 مردسالاری فاجعه‌‌محور / ایو انسلر    1494
2021-06-07 06:27:22 نئولیبرالیسم پای صندوق رأی: مورد پرو / کمال‌الدین دعایی    1495
2021-06-06 10:38:22 بعدازظهری با آلتوسر دیدار با هیئت‌تحریریه‌ی « نیو لفت ریویو» / پری اندرسون    1496
2021-06-06 09:41:22 نقش فیسبوک و گوگل در مقابله با فعالان زیست‌محیطی در هند / نائومی کلاین    1497
2021-06-05 11:25:47 کمون پاریس و مفهوم «جامعه‌ی بدیل» / علی رها    1498
2021-06-04 12:05:40 نبرد پدرخواندەها؛ مافیا، بازوی اجرایی سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه / گزارش: عمار گلی    1499
2021-06-04 06:01:23 مارکس علیه نگری ارزش، کار مجرد و پول / کریستین لاتس    1500
2021-06-04 05:58:19 سایه‌روشن‌های سرمایه نویسنده: علیرضا خیراللهی    1501
2021-06-03 08:40:25 درباره‌ی ایده‌ی انتخاب حکومت‌ها / آدام پرزوورسکی    1502
2021-06-02 12:01:02 پوچ‌گرایی سرمایه‌دارانه «وال‌استریت‌بِتس» – اسلاوی ژیژک    1503
2021-06-01 11:05:24 چین ایستگاه نهایی؟ /گذرگاه جریان گردش مواد* از «کارگاه جهان»/ فابریسیو رودریگز    1504
2021-05-31 10:34:32 زمین لرزه در جنبش ملی فلسطین / نیکلای دوپویارد    1505
2021-05-31 10:28:51 چالش‌های پیشاروی چپ برزیل / مؤسسه‌‌ی تحقیقات ‌اجتماعی ‌سه‌قاره    1506
2021-05-30 09:33:21 پای «سرمایه» روی سیم برق/ کمیته عمل سازمانده کارگری    1507
2021-05-30 09:19:16 شهر صلب / یوسف اباذری    1508
2021-05-29 10:03:31 هر گناه فرشته‌ی انتقامی دارد . نکاتی در باب افشاگری‌های «سِدات پِکَر» علیه دولت ترکیه / مهرداد امامی    1509
2021-05-29 09:53:10 از انقلاب فرهنگی چه می‌توان آموخت؟ / پانکاج میشرا    1510
2021-05-28 12:25:45 میان شکل‌های پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری مسئله‌ی جامعه در گروندریسه نوشته‌ی: لوکا باسو    1511
2021-05-28 12:20:12 نوع نسبتاً آرمانی محسن نامجو / شیرین کریمی    1512
2021-05-27 06:02:37 آنتاگونیسم یا آگونیسم؟! نقدی بر کتاب درباره‌ی امر سیاسی شانتال موف / محمدزمان زمانی    1513
2021-05-27 05:50:15 تاریخ جهان در آیینه‌ی هفت چیز ارزان / راج پاتل، جیسون دبلیو مور    1514
2021-05-26 13:23:52 حکومت‌های خودکامه کدام قوانین انتخاباتی را ترجیح می‌دهند؟ / ابیگیل ال. هلر جنیفر گاندی    1515
2021-05-26 08:17:19 فلسطینی‌های عاصی و اسراییلی‌های سرخورده / محمدرضا الفت    1516
2021-05-25 08:56:52 کارگران سایبری مولود رو به رشدی از طبقه کارگر/حسین اکبری    1517
2021-05-25 08:46:08 گفتاری درباره‌ی فلسطین، اسراییل و سوسیالیسم / علی رها    1518
2021-05-24 13:43:22 بابک/خرم/دین؛ جُستاری در کالبدشکافیِ سیاسی / امیرمحمد ایزدپناه    1519
2021-05-24 07:51:00 چرا سرمایه‌داری در کشاکش مدام با دموکراسی است / ریچارد ولف    1520
2021-05-23 14:11:06 آغازگاه‌های زیست‌بوم‌شناسی مارکسیستی نوشته‌ی: گاس فاگان    1521
2021-05-23 06:17:23 مبارزه‌ی طبقاتی و سوسیالیسم نوشته‌ی: کمال خسروی    1522
2021-05-22 12:15:55 نولیبرالیسم در تئوری و عمل / کریس هارمن    1523
2021-05-22 05:38:19 پیوستی موجز بر مسئله‌ی پسامدرن /: ژان فرانسوا لیوتار    1524
2021-05-21 10:48:27 بازخوانی تسخیر کارگری کارخانه‌ی صنعتی جنرال / محمد صفوی    1525
2021-05-21 08:15:30 معدنکاران آسمینون در برابر یک الیگارشی کشوری    1526
2021-05-20 14:17:20 آیا یهودیت همان صهیونیزم است؟ – جودیت باتلر    1527
2021-05-20 10:53:33 فلسطینیان هم‌چنان علیه ترور بپا می‌خیزند/ نویسنده: امجد عراقی    1528
2021-05-19 07:15:12 نعمت جنگ نوشته‌ی: توماس اشمیدینگر    1529
2021-05-19 07:12:06 هوش مصنوعی و وظایف ما / یاسمین میظر    1530
2021-05-18 05:44:48 انسان نه، این سرمایه‌ی حیوانی است / کریستین استاچ    1531
2021-05-18 05:39:23 انقلاب علمی ـ تکنیکی. دیجیتالی‌شدن و سرمایه‌داری با تکنولوژی پیشرفته / رالف کرمر    1532
2021-05-17 06:15:24 « کشف مجدد هدف کمونیستی، برای جلوگیری از یک فاجعه، ضروری است » ژان سو    1533
2021-05-17 05:57:32 توانِ دوست‌داشتن (ملاحظاتی ماتریالیستی درباره‌ی عاشقانه‌های شاملو) نویسنده: فرید صابری    1534
2021-05-16 13:01:46 مسئله‌ی کرد و خرد سیاسی دولت / عباس ولی    1535
2021-05-15 08:50:02 چرا سندیکاهای آمریکایی دربرابرآمازون شکست خوردند / ماکسیم روبن    1536
2021-05-15 08:44:44 مفهوم هنر در گروندریسه / علی رها    1537
2021-05-14 09:06:09 چرا خصوصی سازی سیاست ضدملی و ضد کارگری است ؟ (بخش دوم ) حسین اکبری    1538
2021-05-14 08:43:01 خلع مالکیت اسدبیگی‌ ها در هفت تپه و اهمیت دورۀ انتقالی    1539
2021-05-13 10:53:09 یک مه در آلمان: امید گسست از سلطه‌ی «آشتی طبقاتی» و تدارک مبارزات فراگیر علیه سرمایه‌داری / امین حصوری    1540
2021-05-13 10:33:34 اپیدمی فیلسوف نوشته‌ی: مارکو دِرامو    1541
2021-05-12 14:47:37 طبقه‌ی کارگر ونزوئلا در هزارتوی خود / ادواردو سانچز    1542
2021-05-11 07:15:52 انگاره‌ی پول از گروندریسه تا سرمایه / اسپایروس لاپاتسیوراس و جان میلیوس    1543
2021-05-11 07:12:38 سنجش نظری و انتقادی «حزب کارگران سوسیالیست»: گذشته و حال / کامران نیری    1544
2021-05-10 06:12:54 جایگزین نظام سرمایه‌داری چیست؟ یانیس واروفاکیس    1545
2021-05-09 11:46:37 متن و بستر استدلال لنین در «چه باید کرد؟» / آلن شاندرو    1546
2021-05-08 09:55:15 قدرت نفی / مرتضی ملک    1547
2021-05-08 08:58:36 . نتیجه بی‌عملی و بی‌تفاوتی ثروتمندان: هند امروز/ ویدیا کریشنان    1548
2021-05-07 11:16:34 مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران / محمدرضا نیکفر    1549
2021-05-06 06:58:16 کوندراخوانی در ایران / امید منصوری و نادیه رضایی    1550
2021-05-06 06:55:00 نظریه دست نامرئی (مبانی الاهیاتی اقتصاد بازار آزاد) سعید اسماعیلی    1551
2021-05-05 09:06:46 محتوای طبقاتیِ قومیت در کلان‌شهر ارزش سیاسی و اقتصادی کار کُردها نوشته‌ی: پولات آلپمن    1552
2021-05-04 06:20:25 طرح «توانمندسازی و پایداری تأمین اجتماعی»: تهاجم سازمان‌یافته به آینده کارگران / حمید مافی    1553
2021-05-03 10:36:07 هگل و نقد اقتصاد سیاسی / علی رها    1554
2021-05-02 14:51:26 جنبش کارگری در ایران: مطالبات معیشتی و صنفی یا تغییرات سیاسی گفت‌وگو با پروین محمدی، فعال کارگری    1555
2021-05-02 08:49:38 اتحادیه‌گرایی جدید جنبش‌های اجتماعی / یورگ نواک    1556
2021-05-01 06:21:37 جدایی طولانی/ آینده‌ی اتحادیه‌ها فراملیتی است/ مارسل فون در لیندن    1557
2021-05-01 06:09:10 سال تلخ، سال مرگ / گزارش کارگری سالانه "زمانه"    1558
2021-04-30 08:58:25 اعتراضات کارگری در ایران: روندها، راهکارهای مکمل و چشم‌اندازها / لیلا رزاقی    1559
2021-04-30 08:22:19 مزد و تورم نوشته‌ی: کمال خسروی / به‌مناسبت روز جهانی کارگر    1560
2021-04-29 06:46:13 وقتی از انسجام انتخابات حرف می‌زنیم از چه سخن می‌گوییم؟ / پیپا نوریس    1561
2021-04-29 05:34:13 مرگ زنان کارگر در زمانه‌ی همه‌گیری کرونا / محمد صفوی    1562
2021-04-28 10:58:22 مصاحبۀ سانسورشدۀ کمپین «خیابان» دربارۀ روز زمین / کمیته عمل سازمانده کارگری    1563
2021-04-28 09:18:10 گسترش «پوپولیسم» نتیجه‌ی بحران ساختاری در دموکراسی‌های غربی و تناقض‌های جهانی‌شدن است/ شاهرخ بهزادی    1564
2021-04-27 12:08:53 بازخوانی بازخوانی مبارزات کارگران بیکار در اصفهان بعد از انقلاب بهمن 57    1565
2021-04-27 05:26:09 ارزشِ ناسنجیدنی؟ جُستاری درباره‌ی میراث مارکس / جورج کافنتزیس    1566
2021-04-26 13:01:12 طبقه‌ی در خود و طبقه علیه سرمایه / ادوارد آندرو    1567
2021-04-26 13:00:49 طبقه‌ی در خود و طبقه علیه سرمایه / ادوارد آندرو    1568
2021-04-26 06:05:09 هافبک دفاعی موث‌هاوزن : تراژدی ویتوریو استاچونه نویسنده: جو هاروی    1569
2021-04-25 08:57:17 راست افراطی، یک پدیده‌ی جهانی نویسنده: میشل لووی    1570
2021-04-24 09:56:58 جنبش کارگری ایران: نگاهی از درون / کاظم فرج‌الهی    1571
2021-04-24 05:40:26 زندگی در جامعه‌ی کنترلی / کامرون کرین    1572
2021-04-23 11:34:33 پیرامونِ اندیشه‌ی فمینیستیِ سیاه نوشته‌ی: مینو علی‌نیا    1573
2021-04-23 11:27:39 فوتبال: ورزش مردم؟ / مایکل رابرتز    1574
2021-04-23 11:16:08 فوتبال: ورزش مردم؟ / مایکل رابرتز    1575
2021-04-22 10:10:04 متوقف کردن تروریسم هسته ای إسرائيل یا اعلام حمایت ازحکومت اسلامی؟ محمد آزادگر – هدایت سلطانزاده    1576
2021-04-22 09:51:09 تجربه‌ی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی / احمد سیف    1577
2021-04-22 09:48:46 کودتایِ سرمایه علیه فوتبال / کسرا شعبانی    1578
2021-04-21 12:38:10 اسلاوُی ژیژک: درباره جنبش # من‌هم    1579
2021-04-21 12:20:20 مارکس و گونه‌پرستی ازخودبیگانه / جان بلامی فاستر و برت کلارک    1580
2021-04-20 09:12:13 ساختار شورایی ساخت سیاسی بدیل نوشته‌ی: ناصر پیشرو    1581
2021-04-20 09:08:23 گرامشی و تئاتر در قزوین / علیرضا بهتویی    1582
2021-04-19 12:01:40 تجدیدحیات و چیرگی رانت‌خواری / مایکل هادسون    1583
2021-04-18 14:00:13 توهم ویرانگر / مرتضی ملک    1584
2021-04-18 10:36:32 امپریالیسم و ریشه‌های توسعه‌ی ناموزون در ایران / کریم پورحمزاوی    1585
2021-04-17 11:54:22 از گروندریسه تا سرمایه و پس از آن / جورج کافنتزیس    1586
2021-04-16 11:12:59 از بین رفتن فضای بحث / Anne-Cécile ROBERT،    1587
2021-04-16 11:04:27 بحران و طبقه‌ی کارگر ونزوئلا / پدرو اوسه    1588
2021-04-15 09:18:51 نکاتی درباره‌ی خصوصی‌سازی «خوب»! / احمد سیف    1589
2021-04-15 09:13:20 کمیابی و قلمرو آزادی نوشته‌ی: مایکل لبوویتز    1590
2021-04-14 08:14:21 سرمایه‌داری و اقتصاد ایران از آغاز صفویه تا پایان رضاشاه / سعید اسماعیلی    1591
2021-04-13 10:11:16 یک قرن مداخله‌ی خارجی در ایران / یاسمین میظر    1592
2021-04-12 13:39:53 چرا در روز جهانی کارگر شعار واکسیناسیون فوری، رایگان وهمگانی مهمترین شعار است ؟    1593
2021-04-12 09:49:00 گذار از سده‌ی بیستم به سده‌ی بیست‌ویکم / جان بلامی فاستر    1594
2021-04-11 12:08:37 اول قدرت‌ها، بعد خُرده‌دولت‌ها؛ ما هیچ، ما در راه / امین حصوری    1595
2021-04-11 11:42:21 «ما احتیاج به حمایت از مبارزات طبقاتی دیچیتالی داریم»/مصاحبه‌ با کریستیان فوکس    1596
2021-04-10 06:27:56 در باب مطالبات کارگران و ایده اداره شورایی «که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها!»    1597
2021-04-10 06:11:23 گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران / مهرداد درویش‌پور    1598
2021-04-09 04:33:41 برآمد سرمایه پولی – مالی و نئولیبرالیسم فن‌آوری/ بهروز فراهانی    1599
2021-04-08 04:54:43 راه دشوار حق‌مداری / رضا معتمدی    1600
2021-04-08 04:49:49 مارکسیسم و شهر نویسنده: جاناتان پراچکه    1601
2021-04-07 08:45:19 سه نوع اساسی سوسیالیسم – ریچارد ولف،    1602
2021-04-07 08:33:42 چه‌گونه نژادپرستی ابزاری اساسی برای ماندگاری سرمایه‌داری است؟ / ریچارد ولف    1603
2021-04-06 04:19:10 اجتماع دست‌ها برای همسایگان، همسنگران و همباوران / افسون همصدایی    1604
2021-04-06 04:12:17 راه سوم و جهانی‌کردن / احمد سیف    1605
2021-04-05 14:52:47 رویکردی روانشناسانه درباره کسانی که به سیاست روی می آورند /مسعود نقره کار    1606
2021-04-05 11:28:31 کمپین خیابانی علیه طرح ضدزن جوانی جمعیت    1607
2021-04-04 09:33:34 مشارکت استراتژیک، شیوه چینی برای حداکثری کردن منافع /علی رسولی    1608
2021-04-04 08:37:46 علیه «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» / فائقه طباطبایی    1609
2021-04-03 08:08:12 «چهره‌ی عریان زن عرب» به‌بهانه‌ی مرگ نوال سعداوی /شکیبا عسگرپور    1610
2021-04-02 12:31:14 مطالعات انتقادی اوتیسم/ لیندسِی اُدِل، هانا برتیلسدُتر رُزکْویست، ...    1611
2021-04-02 11:00:06 نیروهای کار و تناقض‌های گفتمان فناورانه‌ی جدید / منصوره خائفی    1612
2021-04-01 09:56:55 نوال سعداوی: رمان‌نویس، پزشک و کنشگر برجسته‌ی مصری / اَدل نیوسان‌ هورست    1613
2021-03-31 12:28:58 سیه روزی سوریه / هانری معمارباشي    1614
2021-03-30 10:38:44 مبارزه‌ی طبقاتی و سوسیالیسم در آستانه‌ی چرخشِ سده / کمال خسروی    1615
2021-03-30 10:34:06 روسیه: چه‌گونه انقلاب ناکام ماند؟ / کریس هارمن    1616
2021-03-29 12:40:26 درباره‌ی مسأله‌ی سازمان و سازمان‌دهی / علی رها    1617
2021-03-29 09:21:25 کُمون و رهایی ‌/ شیدان وثیق    1618
2021-03-27 09:10:30 مأموریت غیرممکن: حفظ سروری سرمایه در سراسر جهان / اکبر معصوم‌بیگی    1619
2021-03-26 09:59:27 دیالکتیک مارکسی در گروندریسه درباره‌ی «مقدمه‌» نیکلاوس به گروندریسه نوشته‌ی: موشه پوستون و هلموت راینیکه    1620
2021-03-25 11:49:38 بازگشت تحلیل طبقاتی / پرویز صداقت    1621
2021-03-25 11:21:09 گفتگوی مارکس 21 با وینسنت اشترایش‌‌بان پیرامون استراتژی رهایی زنان در گذشته و امروز    1622
2021-03-24 07:34:34 دموکراسی در بحران: می‌توان از کارل مارکس کمک گرفت/ برونو لیپولد    1623
2021-03-23 11:40:46 کمون پاریس و دیکتاتوری پرولتاریا نوشته‌ی: حسن آزاد    1624
2021-03-22 13:09:58 به‌یاد نوال السعداوی / هایده مغیثی    1625
2021-03-22 08:40:49 شبیخون قرن علیه زنان: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده    1626
2021-03-19 07:35:32 گام دیگری به کام طالبان: نشست مسکو به دنبال چیست؟    1627
2021-03-19 06:53:37 چینی البرز و لامپ الوند: گزارش یک سرقت ازپیش طراحی‌شده / احمد سیف    1628
2021-03-18 06:21:21 چند پرسش در باره مزد 1400 از : کاظم فرج الهی    1629
2021-03-18 06:05:18 تأملی در حواشی نقد «فلسفه‌ی حق» هگل / علی رها    1630
2021-03-17 11:31:44 کمون پاریس: بدیل ممکن نوشته‌ی: مارچلو موستو    1631
2021-03-16 13:05:53 بازخوانی کمون پاریس (3) – میراث کمون / سعید رهنما    1632
2021-03-16 13:02:33 یووال نوح هراری و درس عبرت از یک سال زندگی با ویروس کرونا    1633
2021-03-15 11:42:27 علی بابا، حماسه چینی / Jordan Pouille    1634
2021-03-15 10:49:10 روان‌شناسیِ انتقادیِ آلمانی به‌عنوان روان‌شناسیِ رهایی‌بخش / چارلز.و تولمن    1635
2021-03-14 13:44:43 بازخوانی کمون پاریس (2) – برقراری کمون / سعید رهنما    1636
2021-03-14 05:11:20 کمون دیوارها را در می نوردد / Mathilde Larrère    1637
2021-03-12 09:16:47 مارکسیسم و آنارشیسم در عصر بحران نئولیبرالیسم/ سایمون چوت    1638
2021-03-12 08:54:30 رزا لوکزامبورگ در 150 سالگی / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف    1639
2021-03-11 09:31:34 کلیترسی، شورشی علیه خوانش مردانه از بدن زن / شیوا عاملی راد    1640
2021-03-11 09:23:18 ایدئولوژی «باید و نبایدهای» سنتی چپ / فرنگیس بختیاری    1641
2021-03-10 07:25:09 آینده خاورمیانه چگونه خواهد بود؟    1642
2021-03-09 12:36:43 از آزارهای جنسی تا خشونت‌های ناموسی / مریم فومنی    1643
2021-03-09 10:30:13 اتوریته، در آن‌سوی نافرمانی / خسرو پارسا    1644
2021-03-08 07:31:15 عادت ماهانه: یک انگ از دو منظر دین و زبانشناسی / شکوفه تقی    1645
2021-03-08 07:10:04 فمینیسم، رئالیسم انتقادی و چرخش زبانی | کارولین نیو    1646
2021-03-07 10:39:57 ساخت جنسیت، بدن و سکسوالیته در ایران: میان ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی / آزاده کیان    1647
2021-03-07 10:24:44 فمینیسم و چپ: «مسئله‌ی زن» در ترکیه‌ی دهه‌ی 1970 / نارین بغدادلی    1648
2021-03-06 10:52:25 حرمسراهای دنیای امروز: روابط ناممکن در دنیای ناممکن / شیرین کریمی    1649
2021-03-06 05:49:21 انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟! (پیرامون ارزیابی دکترآجودانی از انقلاب بهمن و مشروطه) / تقی روزبه    1650
2021-03-05 10:39:09 شکاف جنسیتی؛ تولید و بازتولید استعاره‌ی زن-مادر /:‌مهسا اسداله‌نژاد    1651
2021-03-05 10:29:37 قدرت موسسات داروسازی حق ثبت کشف، مانعی در راه واکسن برای همه / Frédérick Stambach، Pierru & VERNAUDON    1652
2021-03-04 12:50:14 آغاز سال چهارم به مناسبت صد و پنجاهمین سالگرد زادروز رُزای سرخ    1653
2021-03-04 12:46:06 هفت‌تپه: گزارش یک سرقت از پیش‌ طراحی‌شده / احمد سیف    1654
2021-03-03 12:25:20 «کجایم من؟» نویسنده: برونو لاتور    1655
2021-03-02 12:47:44 آن‌چه در حزب باید تغییر کند / لویی آلتوسر    1656
2021-03-01 11:26:52 کاظم فرج‌اللهی: تحمیل سرکوب مزدی دره فقر را عمیق‌تر می‌کند    1657
2021-03-01 10:58:03 ‌بازخوانی اثری از تئودور آدورنو ستارگان به زمین می‌آیند/ زهره عزیزآبادی    1658
2021-02-28 10:45:11 مفهوم «عصر ظلمت» نزد هانا آرنت / مهدی خلجی    1659
2021-02-28 10:33:45 رسانه‌ی آلترناتیو در دهه‌ی سوم قرن بیست‌ویکم / همایون ایوانی    1660
2021-02-27 11:50:53 "مزد توافقی؛ آزادی مطلق نئولیبرالی در مقررات زدایی از روابط کار " / وبلاگ کار در ایران    1661
2021-02-27 10:54:14 دموکراسی لیبرالی یا ساختار شورایی/ ناصر پیشرو    1662
2021-02-26 11:13:51 بافت‌گردانیِ نئولیبرالیسم و ماهیتِ مفهومیِ روزافزونِ گفتمان / مایکل کرژنفسکی    1663
2021-02-26 10:22:52 پیوندهای نفت و سیاست / پیمان جعفری    1664
2021-02-25 13:35:39 «ایکار» یا دموکراسی ناممکن آمریکای لاتین / زناود لامبرت    1665
2021-02-24 10:21:35 پایه‌ریزی انقلاب زنان کمون‌های زنان در کانتون عفرین / مگان بودت    1666
2021-02-24 10:17:03 محمد مصدق، از صفحه‌ی تاریخ تا صحنه‌ی تئاتر / ناصر رحمانی‌نژاد    1667
2021-02-23 15:20:44 رهبران جدید لیبی چه کسانی هستند ؟ / Jalel Harchaoui    1668
2021-02-23 15:10:49 درباره کشتار سراوان / کامران متین    1669
2021-02-22 10:40:21 سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد/ انزو تراورسو    1670
2021-02-22 10:31:06 بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن؟ / محمد مالجو    1671
2021-02-21 09:49:20 نگاهی انتقادی به فمینیسم اروپامحور و مرکزگرا / سمیه رستم پور    1672
2021-02-21 09:37:46 از ایران فرهنگی تا شهروندی فرهنگی – مواجهه‌ی چپ با مسأله‌ی حق تعیین سرنوشت چگونه باید باشد؟    1673
2021-02-20 11:18:21 روشنفکر: ناسزای سیاسی و فرهنگی / مسعود نقره‌کار    1674
2021-02-19 11:56:42 هسته مخفی سوسیالیست: ساختار و وظایف    1675
2021-02-19 11:03:13 تشخیص سیاسی – بسیج اجتماعی – آمادگی برنامه‌ای: جمع‌بست تجربی / بهزاد کریمی    1676
2021-02-18 11:15:52 برده‌داری مدرن در دولت‌شهرهای خلیج فارس برنارد فریمون    1677
2021-02-18 09:05:44 بیگانه‌سازی و دیکتاتوری پرولتاریا / فیلیپ جی. کین    1678
2021-02-17 12:25:50 ویژگی شیوه های مزد نئولیبرالی ضد قانونی و ضد کارگری است !    1679
2021-02-17 09:54:47 نقدی بر ایدئولوژیِ روانشناسی‌گرایی و روان‌درمان‌گرایی در گفتار ملکیانیسم    1680
2021-02-16 12:28:56 سه سوال درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۰/ کمیته عمل سازمانده کارگری    1681
2021-02-16 11:27:39 لوکاچ، زمانمندی، پرولتاریا / فرانک فیشبک    1682
2021-02-15 12:13:03 مزد عادلانه؛ حق مسلم و سهم از ارزش تولید شده است نه هدیه ای از سر خیر خواهی / کاظم فرج الهی    1683
2021-02-15 12:04:29 چاوز و دولت کمونی نوشته‌ی: جان بلامی فاستر    1684
2021-02-14 10:02:27 هویت ملی، شهروندی و کاستی‌های دموکراتیک در قانون اساسی / عباس ولی    1685
2021-02-14 09:57:18 در نقد رادیکالیزم مستقل از اردوی کار. نوشته‌ی: افتخار    1686
2021-02-13 11:56:10 کنش تحتِ انقیاد نویسنده: بهاره بشارتی    1687
2021-02-12 12:27:01 رسالت آموزگار سیاسی / پل ریکور    1688
2021-02-11 10:02:26 گره‌گشایی از طبقات متوسط در ایرانِ پساانقلابی / کوان هریس    1689
2021-02-11 09:38:52 مالکیت، نیازها و کار در جامعه‌ کمونیستی دیدگاه مارکس/ شان سایرز    1690
2021-02-10 10:50:08 آینده‌ی لیبرالیسم / تیموتی گارتون اش    1691
2021-02-10 10:48:23 معنای جنبش فدائی برای «ما» اکنونیان و در متن التقاط چپ نو و سنتی/ فرج سرکوهی    1692
2021-02-09 11:07:26 مارکس، سکولاریسم و جامعه‌ی مدنی / علی رها    1693
2021-02-08 09:37:32 پرونده ویژه بودجه ۱۴۰۰    1694
2021-02-07 13:01:03 آیا سرمایه‌داریِ سبز امکان‌پذیر است؟ / فرد مگداف - جان بلامی‌فاستر    1695
2021-02-06 12:23:58 چرا انقلاب بهمن یک انقلاب ارتجاعی بود؟ / ھدايت سلطان زاده    1696
2021-02-06 11:48:00 روایت‌هایی دیگر از حکایت فداییان / علیرضا بهتویی    1697
2021-02-05 11:24:17 فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی / بهروز فراهانی    1698
2021-02-05 11:21:02 بن‌بست دولت‌ توسعه‌گرا در ایران سده‌ی چهاردهم / سیدرحیم تیموری    1699
2021-02-04 08:07:25 مراقبت کن: تنظیماتی‌سازی دولت در آستانه‌ی زیست‌سیاست ایرانی / حسام سلامت    1700
2021-02-04 08:03:16 ماجرای گیم‌استاپ: خط بطلانی بر توهم امکان یک سرمایه‌داری دموکراتیک / لوک سَوِج    1701
2021-02-03 09:04:39 دورویی اسرائیل در همبستگی با کردها / سحر واردی    1702
2021-02-03 06:57:05 شهر اشتراکی: تحقق یک رویا گفت‌وگویی با جنیفر لموس و خوزه لوئیس سیفونتس    1703
2021-02-02 10:34:16 پداگوژی‌های مارکسیستی فمینیستی فاشیسم و ضدفاشیسم / شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر    1704
2021-02-02 08:47:45 چماق پرونده‌سازی، بالای سر کارگران نویسنده: ثمر فاطمی    1705
2021-02-01 08:37:05 راست‌گرایی ناوالنی و اعتراض علیه پوتین: چپ‌ها چه می‌گویند؟    1706
2021-02-01 08:01:34 «بوسه بر کاکل خورشید» / پیمان وهاب‌زاده    1707
2021-01-31 09:39:24 روژاوا: انقلابی برای تمامی خلق‌ها نوشته‌ی: کیومرث زمانی    1708
2021-01-30 12:56:04 معامله‌ی برگزیت/ مایکل روبرتز    1709
2021-01-30 12:48:19 هویت و ازخودبیگانگی / خسرو پارسا    1710
2021-01-29 07:06:52 مروری بر اندیشه‌های لطیف حسنی، مدافع حقوق اتنیکی آذربایجانی‌های ایران / میثم بادامچی    1711
2021-01-29 07:02:01 برنامه‌ریزی سوسیالیستی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نوشته‌ی: آلن کاترل و دبلیو. پل کاک‌شات    1712
2021-01-28 06:33:29 نولیبرالیسم: یک پروژه‌ی ایدئولوژیک / حسن آزاد    1713
2021-01-27 10:48:33 تصفیه در حزب کارگر انگلستان / Owen Hatherley    1714
2021-01-26 11:57:59 مالتیتود و متروپلیس نویسنده: آنتونیو نگری    1715
2021-01-26 10:08:44 مارکس، اشتیرنر، فلسفه و انقلاب / علی رها    1716
2021-01-25 10:23:27 سرشت‌نشان‌های نولیبرالیسم در ایران / حامد سعیدی    1717
2021-01-25 09:40:27 فراتر از فمینیسم؟ ژنولوژی و جنبش آزادی زنان کورد / نادیه العلی و ایزابل کیسر    1718
2021-01-24 10:32:20 قانون سکوت، انتقاد از اسرائیل را خفه کرده است / جان اشترن    1719
2021-01-23 09:41:51 «نونامی» (نظام دانش‌بنیاد) و آینده‌ی کار و اجتماع / سعید رهنما    1720
2021-01-23 07:45:15 نظاره‌ی اطفال؛ نظارت ابدان / نرگس ایمانی    1721
2021-01-23 07:37:09 از طبقه‌ در خود به طبقه برای خود نوشته‌ی: مگنوس نیلسون    1722
2021-01-22 08:02:00 از فاشیسم به پسافاشیسم نویسنده: انزو تراورسو    1723
2021-01-21 15:08:41 تونس، وسوسه احیای نظم سابق/ تيري بريزيون    1724
2021-01-21 06:59:09 بلای خصوصی‌سازی / احمد سیف    1725
2021-01-20 13:19:00 قانون ارزش در گذار از سرمايه‌داری صنعتی به سرمايه‌داری نوین / کارلو ورچه‌‌لونه    1726
2021-01-19 12:00:31 فروافتادن و بازایستادن / کاظم فرج‌الهی    1727
2021-01-19 09:23:12 پاسخی به نوشته لیلا حسین‌زاده – حسن مرتضوی    1728
2021-01-18 04:24:53 جنبش دانشجویی و سنجش یک «چشم انداز». نقدِ نوشته ی یاشار دارالشفا و لیلا حسین زاده. نویسنده: پیروت    1729
2021-01-18 04:12:31 جابه‌جایی در مکان، حرکت در زمان مهاجرت ایرانیان در صد سال گذشته / علیرضا بهتویی    1730
2021-01-17 05:35:24 زنده باد انقلاب! / جرمی پاپکین    1731
2021-01-16 09:41:54 یافتن پیشوا: ایمان به هیتلر، چه آن زمان و چه اکنون / تیم کِرک    1732
2021-01-16 07:35:44 در پناه گذشته‌ی موهوم: رضاشاه در داوری تاریخ / رضا جاسکی    1733
2021-01-15 06:42:06 به‌دست‌گرفتنِ تمامِ قوه‌ی مجریه نویسنده: مهسا اسداله‌نژاد    1734
2021-01-14 10:26:50 دگرباشان ایرانی: لزوم صعود از «قربانی دیگران» به «ناجی خود» / مهدیس صادقی پویا    1735
2021-01-14 10:24:22 تقسیم ثروت جهانی در سال 2020 نوشته‌ی: مایکل روبرتز    1736
2021-01-13 09:12:03 «گذر عاشقانه‌ی عمر» نوشته‌ی خدیجه‌ مقدم؛ از تعاونی‌های زنان تا مادرانِ مخالف اعدام / مریم فومنی    1737
2021-01-12 13:34:03 تکرار آمریکایی تراژدی آلمانی ؟ / پیران آزاد    1738
2021-01-12 07:21:20 چشم‌انداز «قدرتِ شورایی» در جنبشِ کارگری ایران/ نسرین و سام سالور    1739
2021-01-11 12:11:13 تداوم «ایران» از نظر تاریخ اندیشه؛ «ملی‌»گرایی فلسفی جواد طباطبایی/ میثم بادامچی    1740
2021-01-11 11:38:30 سده‌ی جنبش‌های اجتماعی در سرزمینی که شتابان به‌سوی زوال تمدن می‌رود / پیمان وهاب‌زاده    1741
2021-01-10 12:03:52 «ترجمانِ فاجعه» بحران محیط زیست در ایران/ علی کشتگر    1742
2021-01-10 11:58:58 در برابر بازگشت به الگویِ تولیدِ پیش از بحران / برونو لاتور    1743
2021-01-09 08:27:17 آزادی بیان و محرومیت از حضور در فضای مجازی / فرج سرکوهی    1744
2021-01-09 06:46:47 تعلق داشتن، تعلق نداشتن بررسی.مسئله‌ی انتگراسیون / محمدرضا نیکفر    1745
2021-01-08 09:54:23 آشوب در کنگره و دستاورد احتمالی آن برای دمکراسی آمریکا / حبیب حسینی‌فرد    1746
2021-01-08 09:09:45 آيا جو بايدن جرات بازگشت به توافق هسته اي ايران را خواهد داشت؟ / سيلون سيبل    1747
2021-01-07 11:57:00 معاصر شویم پیرامون جنبش چپ دانشجویی دهه‌ی 90 / البرز مشیری    1748
2021-01-07 11:51:19 روییدن از گور مفاهیم کهنه / هایده مغیثی    1749
2021-01-06 09:35:18 اعضای نامرئی جامعه: زنان خانه‌دار / بنفشه چراغی    1750
2021-01-06 09:25:50 جوابیه‌ای به یک نانقد در نقد مطلب «در دفاع از استقلال چپ انقلابی» /: لیلا حسین‌زاده    1751
2021-01-05 12:51:21 عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل یعنی استثمار/ نسرین هزاره مقدم    1752
2021-01-05 11:37:51 مارکس، انگلس و حکایت پرماجرای جلد اول کاپیتال / علی رها    1753
2021-01-04 09:54:40 «رگ‌های زمین، رگ‌های ما» / محمد صفوی    1754
2021-01-03 09:08:15 دارالخلافه یا خانه‌ی ملت / نازآفرین توکلی    1755
2021-01-02 09:41:18 ریشه‌های محلی تحولات اقتصادی و ساخت ثروت جمعی تغییر در سیستم / جو گاینان مارتین اونیل    1756
2021-01-02 09:29:26 جدالی دوباره بر سر یک نام: «نئولیبرالیسم»/ عباس شهرابی فراهانی    1757
2021-01-01 11:02:39 اعتصاب اسنپ‌فود و ناگفته‌هایی از استارتاپ‌های کشور    1758
2021-01-01 10:35:54 «شکوه پادرجائی» شاملو و سیاست از نگاه من/ خسرو پارسا    1759
2020-12-31 10:08:08 همهٔ شکل‌های فعالیت طبقهٔ کارگر* نوشتهٔ ویجی پراشاد    1760
2020-12-30 12:02:21 یک گام به پیش، دوگام به پس باراک أوباما در خاورمیانه/ بودین لوس    1761
2020-12-30 11:49:34 تحول صدساله‌ی صنعت در ایران / سعید رهنما    1762
2020-12-29 12:24:45 بررسی دلایل فقدان قدرت چانه‌زنی کارگران جنوب؛ تشکل که نباشد قدرت در دستِ «منپاوری‌ها» است! / نسرین هزاره مقدم    1763
2020-12-29 10:59:32 مارکس و صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری/ اریک جی. هابسبام    1764
2020-12-28 10:45:00 دختر/ زن/ «مادر تنها»ی خیابان انقلاب (یادداشتی برای واکاوی جنبه‌ای از کنش ویدا موحد) نویسنده: روزبه آقاجری    1765
2020-12-27 09:32:35 چالش ها و فرصت ها در دوره ای سرنوشت ساز / روبن مارکاریان      1766
2020-12-26 14:01:31 آسیب‌شناسی روشنفکران ایرانی / مسعود نقره‌کار    1767
2020-12-26 13:54:54 درباره‌ی آزادگی و نافرمانی / خسرو پارسا    1768
2020-12-25 09:25:29 در دفاع از استقلال چپ انقلابی نوشته‌ی: علی مسیو    1769
2020-12-24 12:26:10 هیچ مبارزه ای بدون برخورد به سیاست و قدرت دولتی امکان پیشرفت ندارد / گروه اتحاد بازنشستگان •    1770
2020-12-23 11:53:47 فاجعه های بودجه ۱۴۰۰ / حسین راغفر    1771
2020-12-23 11:32:17 نقش دولت در غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران / فرهاد نعمانی    1772
2020-12-22 12:48:06 زن عرب خوزستانی در کشاکش سلطه و ستم / آفاق ربیعی زاده    1773
2020-12-22 11:31:20 بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند / پرویز صداقت    1774
2020-