برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
بر بالاترین شاخه ی درخت بلبلی آواز برداشت / فروغ اسدپور

چین: هفتاد سال بعد از انقلاب / دنیس کوزات

ریشه اعتراضات در جنوب عراق چیست؟ / خالد صالح

ریشه اعتراضات در جنوب عراق چیست؟ / خالد صالح

روژاوا و توازن قوا در ساحت ژئوپلیتیک / بهنام امینی

زبان تفکر استعماری؟ احمد رحیمی

الیف شفق از جنگ ترکیه با آزادی بیان می‌گوید

سال‌های فراموش‌شده‌ی ناسیونالیسم کردی / عباس ولی

آدرس های غلط بازیگران قدرت در مورد اورمیه نویسنده: علی ابراهیمی

جنگ مذهبي نفرت آميز عليه پناهندگان سوري و فلسطيني در لبنان ANTON MUKHAMEDOV :

فرار از ولایت فقیه، بازگشت به آغوش ولایت سلطانی / آرمان ایرانی

رمزگشایی از ژانوس مدرن: تکثر جوامع و تشکیل ملت | کامران متین

بلعیدن زبان اکثریت و قلمرو زدایی از آن / کاوان محمد پور

شیفتگی تا سرحد جنون یا مجا نین زبان فارسی / احمد رحیمی

کامران متین: تنها راه جلوگیری از فروپاشی ایران، فدرالیسم و دموکراسی رادیکال است

هویت و تصاحب محمدرضا نیکفر

خودگردانی دمکراتیک در شمال سوریه و نظریه کنفدرالیسم دمکراتیک / بهنام امینی

خوانشِ گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادی | احمد مرسلی گنبری

آوازخوانِ رقص برده‌گان: گزیده‌ای از مقالات و سخنرانی‌های میرجعفر پیشه‌وری

یادی از دکتر رضا براهنی در آستانه هشتادوسومین زادروزش در حسرت آفتاب علیرضا اصغرزاده

درباره‌ی ستم ملی و در ادامه‌ي یادداشت فروغ اسدپور کامران متین

مساله‌ی قومیت و تکلیف ما نوشته‌ی: لیلا

«مسئله‌ی ایران؟» فرج سرکوهی در گفتگو با محمد حیدری

مسأله‌ی زبانِ ملی نوشته : داریوش آشوری

حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟

محمد آزادگر: سربازان گمنام امام زمان و جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان

پ.ک.ک و «سوژه‌ی انقلاب» در روژاوا‌ نوشته‌ی: یحیی مرادی

تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران: تعيش وحدة الشعبين العربي واللري
بروهی یکاگیری عرب و لر

کارگران و سرزمین پدری / رومن روسدلسکی / ترجمه‌ی امید پایدار

ژاله احمدی: بشر به مثابه زمین و محصول

ژاله احمدی: از «کنفرانس جنبش ها و خلقهای ایران» تا « پلاتفرم جنبش دموکراتیک خلقها در ایران»

نازنین و یامین: روژآوا در نزاع کار- سرمایه

سدی آتشین برابر کاتالونیا : آتدیوید برودر ترجمه / نوید نزهت

گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با تقی روزبه

گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان: گفتگو با عباس منصوران

گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با مجید دارابیگی

گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با ابراهیم آوخ

پیروزی د ر جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیستها نویسنده: جان هالووی/ مترجمان جلا ل الدین رحیمی و مبین رحیمی

هدایت سلطان زاده : حق تعیین سرنوشت ، یا بازی با سرنوشت خلق؟

همپرسی استقلال در کردستان : سرآنجام یا سرآغاز آن؟ کفتگو با کمال چومانی

ناسیونالیسم ، گامی به سوی دموکراسی و توزیع متوازن قدرت : ساسان امجدی

نالسیونالیسم ، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت - بررسی انتقا دی : محمد رضا نیکفر

دو راهی استقلال : کنفدرالیسم در برابر ناسیونالیسم - مصاحبه امید منتظر با یاسر گلی

کردستان و استقلال ملی : گفگو با کامران متین

مارکسیت ها و مسئله ملی : میشل لووی

احمد رحیمی: "بهزاد کریمی : از رسمیت جمهوری کردستان باید پشتیبانی کرد !"

آرش کمانگر : پس لرزه های رفراندم اقلیم کردستان و دنیای کثیف دابل استاندارد !

هدایت سلطان زاده : آیا رفراندوم در کردستان عراق بمعنی حق تعیین سرنوشت است ؟

تقی روزبه : همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!

مجید دارابیگی: همه پرسی در کوردستان و
روایت جدید از حق تعیین سرنوشت.

م. ائینالی:بارزانی و رفراندم در شمال عراق
استقلال یا جنگ (بخش دوم)

م. ائینالی : بارزانی و رفراندم در شمال عراق
استقلال یا صلح (بخش اول )

حمید موسوی پوراصل - حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی یا فدرالیسم؟
بخش دوم: فدرالیسم

حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟

حسن جداری : حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!

حسن جداری: دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه !

حسن جداری: بازهم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"!
پاسخی به نوشته یونس شاملی در این زمینه

حسن جداری: یاری جستن از"روح" کوروش!
جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی

کشتار دهه شصت در کردستان
گزارشی آماری در رابطە با کشتار مردم کردستان در دهه شصت
قسمت اول و دوم

حسن جداری : فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!

احمد رحيمى : تدريس زبان ترکى با محوريت لهجه تبريزى!

جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
چرا پيوستيم وچرا درآمدیم؟
( در رابطه با کنگره مليتهاى ايران فدرال)

اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
در رابطه با جدایی از « کنگره ملیت های ایران فدرال »

حسن جداری : دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!

حسن جداری: مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!

جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
برای یک ایران دموکراتیک

سند چهارم مصوب کنگره سازمان راه کارگر
درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک

خود گردانی محلی، بدیل هیولای دولت؟ نگاهی به «فدرالیسم دموکراتیک» در سوریه - آرش اسدی

مجید دارابیگی : کورد و کوردستان در برزخ سرنوشت!

مهدی هاشمی : طغیانی که تبعیض را برملا کرد

کشاورزان عرب: دولت ایران با رهاسازی آب سدها، هستی ما را از بین برد

علی دماوندی : در دفاع از سیستم فدرال دمکراتیک روژآوا-شمال سوریه

احمد رحیمی : در باره مدرنیته و زبان فارسی

سیستم تحصیلی تک زبانه منجر به نسل کشی فرهنگی اقلیت های زبانی می شود
گفتگوی اختصاصی با پروفسور توو ایسکوتناب کانگاس ترجمه: دکتر سیمین صبری

فرامرز دادور : نگاهی تاریخی به مبارزاتِ دمکراسی خواهانهِ جنبش هایِ ملی و ملیتی در ایران

یوسف اردلان : پیامد های جنگ دوم در کردستان

روژآوا ، پارادوکس یک ایدِیولوژی رهایی بخش
جانت بییل : ترجمه فریدون تیموری

نشریه آذربایجان ارگان " آذربایجان جمعییتی "

منجنیق : آوازه خوان رقص برده گان
گزیده ای از سخنرانی ها و مقالات میرجعفر پیشه وری

احمد رحیمی : از چریک فدایی تا تاریخ نویسی فدوی؟

اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
دررابطه با تحقیر وتوهین صدا وسیمای جمهوری اسلامی

حسن جداری: شوونیسم زبان فارسی!
ستمدیدگی زبانهای غیر فارس ایران

آرش اسدی : «روژآوا»: هویت‌خواهی قومیتی یا جست‌وجوی بدیل؟

حسن جداری : تفرقه و نفاق افکندن بین خلق های ایران، به سود رژیم شوونیست جمهوری اسلامی است!

احمد رحيمى : فرهنگستانى که بنياد نشد، «بنياد» شد.

حسن جداری : تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ " !

امجد حسین پناهی : سناریو سازی وزارت اطلاعات علیه مردم كردستان پایانی ندارد.

حسن جداری: رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم!

بهرام رحمانی: چرا دولت ترکیه، نسل‌کشی ارمنی‌ها را نمی‌پذیرد!

تلاشی شرم آور برای پنهان کردن هولوکاست ارمنیان رابرت فیسک* – ترجمه: آرسن نظریان

علی دماوندی : در دفاع از حق ملیتهای ساکن ایران ،خواست برابری و آزادی چگونه متحقق میشود؟ همبستگی ملیتها بر چه پایه ای ممکن است؟

گفتگوی گزارشگران با مینو همیلی فعال در عرصه های سیاسی، اجتماعی و پناهندگی و زندانی سیاسی سابق درباره آخرین وضعیت آوارگان کوبانی

محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی وبین المللیِ سوسیالیست ها با کانتون کوبانی

مجید دارابیگی : بازیابی هویت ملی در تعیین سرنوشت!

حسن جداری : نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی!

آسیه عبدالله : ما در حال حاضر پیگیر دو انقلاب هستیم؛ انقلاب زنان و انقلاب ملت دموکراتیک.

تحریریه سایت
کوبانی : مبارزه برای زندگی - 1

کارلوس زاراتازا : دموکراسی رادیکال در کردستان سوریه

چرا بايد به مدافعان کوباني کمک کرد؟
نویسنده: اتيين باليبار، نارين عفرين و ديگران/ ترجمه: منصور تيفوري و امير کيانپور

حسن حسام : دختر کوبانی!

روز همبستگی بین المللی با مقاومت شجاعانه مردم کوبانی علیه اشغال، تجاوز ، سلطه را
گرامی داریم !

علی یوسفی : درباره " روز همبستگی جهانی با کوبانی " !

محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی و بین المللیِ

مازیارگیلانی نژاد : کوبانی سرزمین زحمتکشان

کوبانی و خطراتی که در کمین نشستهاند
جل برینسما ترجمه: پرویز صداقت

بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم !

"منطقه امن" اردوغان: "نیروی ضربت" ثانی *
رفعت باللی ترجمه: محمود جوشغون

چرا جهان کُردهاي انقلابي سوريه را ناديده مي‌گيرد؟
نویسنده: داويد گربر/ مترجم: رحمان بوذري

رئوس حرف های «آسیه عبدالله» رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه

بهرام قدیمی : مصاحبه با دوریش چیمان رئیس مرکز ارتباط همگانی کردی در آلمان

درخواست فوری محمود ستار سخنگوی کانتون دمکراتیک شهر کوبانی
فراخوان برای کمک فوری به کوبانی

اطلاعیه نشسست مشترک نیروهای چپ وکمونیست در دفاع از مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی
ازحماسه مقاومت کوبانی علیه توحش "دولت اسلامی "
با همه توان دفاع کنیم

تقی روزبه : احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!

پشتیبانی و دفاع از مبارزه حق طلبانه کوبانی در کردستان ضرورتی حیاتیست!
کوبانی در معرض کشتار و قتل عام است.بربریت اسلامی در کمین مردم کوبانیست! به یاریشان بشتابیم!

كانون مدافعان حقوق كارگر: بايد با تمام و جود ازمردم كوباني دفاع كرد

حسن جداری : آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان!

بهرام رحمانی : آینده کردستان عراق

خونهای ریخته شده در شهر رفح و غزه ، مشعلهای راه آزادی ما خواهند بود

دکتر امیر حسن پور : علائم  اخطار اولیۀ پاکسازی قومی در ایران امروز

بهرام رحمانی : هفتاد و هفتمین سالگرد قتل عام کردهای «درسیم»!

روزبه کوراغلی : جنبش های ملی، چالش ها و راهکارها

یوسف اردلان : گردان شوان

در دفاع از حق زبان مادري ملل تحت ستم!

دکتر حیدر شادی : نقدی بر پروژه “مدرنیته ایرانی” سید جواد طباطبائی و سخنان اودرباره زبان ترکي

احمد رحیمی : فرهنگستان یا اداره امنیت؟

پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر
به کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
به مناسبت
26 بهمن روز اعلام موجودیت علنی کومه له

حسن جداری ; رژِیمی  فریبکار،  "فرهنگستانی" مرتجع و           شوونیست !

الماس فرضی : مردم یارسان، وضعیت موجود و راههای پیشارو (٢)

حسن جداری : راه خطا پیمودن در برخورد به مساله ملی!

حسن جداری : قاجارها یا پهلوی ها! ( 1)

حسن جداری : روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران

عبدالستار دوشوکی:سکوت رسانه های فارسی زبان توجیه پذیر نیست ( راهپیمایی 750 کیلومتری زنان بلوچ )

آخرین نامه ی شیرکو معارفی

حسن جداری: فارسی، زبانی تحمیلی برای ملت های غیر فارس!

ناسيوناليسم در ايران
و
(مسئله‌ملي درکردستان)

۱۱ شهریور، سالگرد کشتار قارنه در کردستان

یا جده ی سادات
مرا دریاب

راه حل کارگری مساله ی کرد

تسلیت به مردم کردستان
وصیت نامه شیرکو بیکس

در دفاع از تاریخ و زبان آذربایجان (1)

در پیرامون "کنفرانس" باکو!

نگاهی تاریخی به جنبشهای ملی-دمکراتیک و چشم انداز دمکراسی در ایران

مذاکره تاکتیکی دولت ترکیه با اوجالان و آتش بس یک طرفه توسط وی!

“صلح “ یا “ تسلیم“ : بین دولت ترکیه و پ.ک.ک چه می‌گذرد؟

زبان بمثابه کانون قدرت: زبان رسمی و زبان های غیر رسمی

یادداشتی در پیرامون حق سرنوشت و برگزاری رفراندوم در آذربایجان جنوبی

کردستان، مسئله ملی و ناسیونالیسم

محمد انصاري: امیدوارم در آذربایجان جنوبی آزاد شاهد اجرای سمفوني ۲۱ آذر باشم

نکاتی کوتاه درباره شعور ملی

مانیفست مهران بهاری

چگونه‌ ازکاه‌ می‌شود کوه ساخت؟

فضای امنیتی و پلیسی در مناطق زلزله زده و دستگیرهای اخیر را شدیدا محکوم می کنیم

زلزله ای که ارکان رژیم را لرزاند

ایجاد فضای نظامی و امنیتی درمناطق زلزله زده برای چیست ؟

روشنفکرآذربایجان( ترک ) کیست؟
به زبانهای فارسی وترکی

پروسه خشکاندن درياچه اورميه و ادعای اختلافات قومی خانم عبادی

پروسه خشکاندن درياچه اورميه و ادعای اختلافات قومی خانم عبادی

چگونه خواست حقوق برابر جوامع غیرفارس؛ کشور را به دریاچه خون تبدیل می کند؟

وضعیت حقوق بشر در آذربایجان و سایر جوامع غیر فارس در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل
ترجمه و تلخیص: علیرضا قولونجو

بيانيه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
ما چه می گوئیم ؟

خبری از شوش و یک دوسه حرف به بهانه ی آن خبر

به مناسبت 21 آذر
سال روز شکست جنبش آزادی خواهانه ی مردم آذربایجان!

از آقاخان کرمانی تا تئودور هرتسل
نگاهی به مقوله نژادپرستی در ایران معاصر

آموزش به زبان مادری پایه‌ای ترین خواست دموکراتیک

عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل ٬ مقاومت "جهان متمدن"

زندگی تابناک فرانک فرید و مرگ تدریجی دریاچه ارومیه

عربستان وخوزستان

مروری بر سرکوب" خلق عرب" در سال گرد واقعه 16 خرداد ماه 1358

کردستان و تردید جنبش

حرکت ملي آذربايجان و مناسبات با جمهوري آذربايجان و ترکيه

طرح چه سئوالاتی میتواند در مورد مسایل آذربایجان روشنگر و راه گشا باشد؟

چند نکته در مورد موفقیت تاریخی آذربایجان

ظهور سلفیه در کردستان ایران

در ذهـن بمبگذار انتحاری بلوچ چه میگذرد؟

بحث حقوق بشر، تمامیت ارضی و تمامیت خواهی

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
سرکوب مردم عرب اهواز( خوزستان ) را محکوم میکنیم !

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور: در باره مبارزات و سرکوب مردم خوزستان

نمایش بشردوستانه ی شیرین عبادی با شرکت دُم خروس و قسم حضرت عباس!!!!

در باره «چهره استعمارگر و چهره استعمار زده» آلبر ممی

آقای پان و احوالاتش

تشبثی در توضیح موضعگیری آذربایجان در قبال جنبش سبز

پایمالی یک حق ساده انسانی - آموزش به زبان مادری ! بخش 1 و 2

ریشه در خون

اصل اساسي دموکراسي در ايران : باسواد شدن به زبان مادرى

افت تحصیلی در مناطق غیرفارس ایران - تحصیل به زبان مادری در مصاحبه با علیرضا صرافی

مرغ آقای داریوش همایون همیشه یکپا خواهد داشت

پایمالی یک حق ساده انسانی - آموزش به زبان مادری !

ناسیونالیسم و دموکراسی و رابطه بین آن در جامعه ایرانی

زمینه ی نظری فرمایشات همایونی

منشور "سومکا" در پوشش مشروطه خواهان لیبرال دموکرات

چرا بقای ایران در گرو حل مسالهء ملی است؟

افت تحصیلی در مناطق غیر فارس

زندگی در زیر خط فقر ـ گزارشی از سیستان و بلوچستان

بر بالاترین شاخه ی درخت بلبلی آواز برداشت / فروغ اسدپور
    
سیاست دمکراتیزاسیون زبانی و اهلیت دادن به یک زبان مطلقا ممنوع و قدغن شده که «میراث مغول» و یادگار دوران «ترک­تازی» قلمداد می­ شد و بسیاری از روشنفکران مثلا متجدد، خواهان از ریشه برکندن آن شده بودند، به تنهایی چنان انقلاب رادیکالی است که می­ تواند ارج و منزلت فرقه­ ی دمکرات آذربایجان و به­ ویژه جعفر پیشه­ وری رهبر فرقه­ ی دمکرات آذربایجان را تمام کند.

چین: هفتاد سال بعد از انقلاب / دنیس کوزات
    
اگر از تاریخ چین چیزی آموخته باشیم این است که مردم عادی و معمولی همواره ظرفیت مبارزه‌ای حیرت‌انگیز و الهام‌بخش را دارند. از شورش ضدامپریالیستی بوکسورها تا موج اعتصاب توده‌ای 1927، از انقلاب 1949 تا اعتراضات میدان تین‌آن‌من در 1989، مردم چین نشان داده‌اند که توان قیام و پشت سر گذاشتن موانعی به‌ظاهر غلبه‌ناپذیر را دارند.

ریشه اعتراضات در جنوب عراق چیست؟ / خالد صالح
    
انفجار تابستانی در سطح ملی امسال اما در پاییز رخ داده است. شاید علت این تأخیر را بتوان در تحولات سیاسی یک سال گذشته عراق جستجو کرد؛ به طور مشخص تغییر جایگاه مقتدی صدر در نظام قدرت در سطح ملی، و چرخش اخیر به سمت ایران می‌تواند دلیل این تأخیر باشد.

ریشه اعتراضات در جنوب عراق چیست؟ / خالد صالح
    
انفجار تابستانی در سطح ملی امسال اما در پاییز رخ داده است. شاید علت این تأخیر را بتوان در تحولات سیاسی یک سال گذشته عراق جستجو کرد؛ به طور مشخص تغییر جایگاه مقتدی صدر در نظام قدرت در سطح ملی، و چرخش اخیر به سمت ایران می‌تواند دلیل این تأخیر باشد.

روژاوا و توازن قوا در ساحت ژئوپلیتیک / بهنام امینی
    
با توجه به سویه‌های مترقی جنبش روژاوا و صراحت نمایندگان این جنبش در معرفی آن به عنوان پروژه‌ای‌ انقلابی و چپ‌گرا در مقابل سلطه نسبتا تام و تمام نیروهای واپسگرا در منطقه خاورمیانه، نیاز به این همبستگی عینی و تحلیلی بیشتر احساس می‌شود

زبان تفکر استعماری؟ احمد رحیمی
    
هیچ زبانئ به‌خصوص در کشورهای چندزبانی، بدون رسمیت یافتن، یعنی بدون اقتدار سیاسی برای اعمال این رسمیت ، یعنی حاکمیت ملی، به خودی خود و با موادی مانند اصل پانزدهم قانون کذایی اساسی نمیتواند تبدیل به زبان تفکر - به معنایی که در این مقاله به عنوان تز بکار رفته- بشود.

الیف شفق از جنگ ترکیه با آزادی بیان می‌گوید
    
از زمان کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، ۲۹ مؤسسه‌ی انتشاراتی به دستور دولت بسته شده و ۱۳۵ هزار کتاب، از جمله آثار لویی آلتوسر و ناظم حکمت، بزرگ‌ترین شاعر ترکیه، از کتابخانه‌های عمومی جمع‌آوری شده است.

سال‌های فراموش‌شده‌ی ناسیونالیسم کردی / عباس ولی
    
جمهوری کردستان سرآغاز سیاست مردمی در کردستان ایران بود. ظهور نهادهای نمایندگی مردمی، حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های اصناف، سازمان‌های دفاع مدنی،[1] سازمان‌های زنان و جوانان و دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مدنی، نه‌تنها نشان از وجود جامعه‌ی مدنی پویا و فضای عمومی فعال داشت، بلکه همچنین حاکی از ورود مردم به میدان سیاسی کرد بود

آدرس های غلط بازیگران قدرت در مورد اورمیه نویسنده: علی ابراهیمی
    
همان‌قدر که ستم ملی در جامعه‌ی ایران پدیده‌ی تازه‌ای نیست، انکار و نادیده‌انگاری آن نیز تازگی ندارد؛ به‌رغم این‌که شالوده‌ی نظام سیاسی نوین ایران از همان آغاز با سرکوب ملت‌های «دیگرِ» ساکنِ این جغرافیای سیاسی و نقض‌ و انکار حقوق اجتماعیِ بنیانیِ آن‌ها تکوین یافته است.

جنگ مذهبي نفرت آميز عليه پناهندگان سوري و فلسطيني در لبنان ANTON MUKHAMEDOV :
    
حمله هاي جبران باسيل، وزير امور خارجه لبنان و داماد ميشل عون رئيس جمهوري اين کشور عليه پناهندگان سوري، در چهارچوب تشديد نژادپرستي دراين کشور است. سياستمداران در جستجوي بز اخفشي هستند تا مسئوليت بحران اقتصادي و سياسي اي که خود مسئول آن هستند را به گردن آن بياندازند.

فرار از ولایت فقیه، بازگشت به آغوش ولایت سلطانی / آرمان ایرانی
    
مفهوم شکوهِ شاهنشاهی ایران باستان چندان واضح نیست. باستان‌گرایان چه چیزی را می‌خواهند احیا کنند؟ سعی می‌کنم تا حدی به جنبه‌هایی از واقعیت دوران باستان اشاره کنم تا روشن شود آنچه در شبکه‌های اجتماعی و برخی شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود حقایق را در مورد آن دوران پاستانی می‌گوید.

رمزگشایی از ژانوس مدرن: تکثر جوامع و تشکیل ملت | کامران متین
    
ناسیونالیسم عنصر بنیادی مدرنیته است. ناسیونالیسم ایدئولوژی دولت – ملتِ سرزمینی، برسازنده‌ی هویت جوامع جدید و نیروی محرکه‌ی صنعتی‌شدن است. در این مقام ناسیونالیسم زیربنای جغرافیای سیاسی، خودآگاهی جمعی و ساختارهای اجتماعی – اقتصادی جهان مدرن است. ناسیونالیسم از زمان ظهورش تا به امروز شدیدا با دوام و جان‌سخت بوده است.

بلعیدن زبان اکثریت و قلمرو زدایی از آن / کاوان محمد پور
    
به زعم نگارنده، فرهاد حیدری گوران با نوشتن رمان کوچ شامار توانسته فرم جدیدی در ادبیات معاصر ایران ایجاد کند و فصلی نو بر ادبیات فارسی شاید هم کُردی بیفزاید، فصلی که میتواند تاریخ نویسان ادبیات - - کُردی و فارسی را مجددا با مسالهی زبان درگیرکند: آیا رمان کوچ شامار فرهاد حیدری گوران در زمرهی تاریخ ادبیات کُردی قرار میگیرد یا تاریخ ادبیات فارسی؟.

شیفتگی تا سرحد جنون یا مجا نین زبان فارسی / احمد رحیمی
    
آیا مردم غیر فارس زبان در برابر چنین تهاجم آشکاري باید همچنان نگران یک تمامیت ارضی باشند که در آن تمامیت انسانی ، فرهنگی و زبا نی شان در معرض تهدید و تحقیر مستمر و مداوم قرار دارد؟ آیا تمامیت اضی تله ای برای بدام انداختن ساده لوحان نیست؟

کامران متین: تنها راه جلوگیری از فروپاشی ایران، فدرالیسم و دموکراسی رادیکال است
    
درک نادرستی از فدرالیسم در میان کسانی که به شدت با آن مخالفت می‌کنند، وجود دارد. چون متوجه نیستند که تقسیم قدرت در فدرالیسم، ‎چنان ‌که برای مثال در ایالات متحده، استرالیا و آلمان می‌بینیم، لزوما بر امتداد خطوط اتنیکی، زبانی یا ملی واقع نشده است و دولت‎های فدرال در درون یک کشور فدراتیو همیشه و لزوما به لحاظ زبانی یا اتنیکی از هم متمایز نیستند.

هویت و تصاحب محمدرضا نیکفر
    
مردم سرزمین تاریخی ما "ملت" نبوده‌اند. به این دلیل ساده که مفهوم ملت جدید است و آن چیزی که "مله" خوانده می‌شده، به معنای دین و آیین بوده است. اما نوعی حس شِبهِ ملی در این خطه وجود داشته که در آثار تئوریک در زمینه ملی‌گرایی گاهی به عنوان proto-nationalism خوانده می‌شود

خودگردانی دمکراتیک در شمال سوریه و نظریه کنفدرالیسم دمکراتیک / بهنام امینی
    
تجربه خودگردانی دمکراتیک یا همان فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه از زمان اعلام خروج نیروهای آمریکایی از منطقه .روزهای سخت و پراضطرابی را می گذراند از یکسو، ترکیه مترصد خروج نظامیان آمریکایی است تا با لشکرکشی به شمال سوریه این منطقه را از دست کسانی که “تروریست های کُرد” می نامدشان خارج کند.

خوانشِ گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادی | احمد مرسلی گنبری
    
زمانی که به مدرسه‌ی ابتدایی می‌رفتم، به فارسی می‌خواندیم و می‌نوشتیم، به ترکی فهمانده می‌شدیم، با ترکی زندگی می‌کردیم با فارسی تحصیل. کم‌کم، به طور ضمنی، این باور دوآلیستی در ما شکل گرفته بود که ترکی زبان زندگی روزمره است و فارسی زبان علم.

آوازخوانِ رقص برده‌گان: گزیده‌ای از مقالات و سخنرانی‌های میرجعفر پیشه‌وری
    
در روایت مسلطِ ظهور و سقوط فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، بخشی وجود دارد که به صورت نظام‌مندی از این روایت کسر شده است؛ گاه به کلی دیده نشده و گاه حتا نوشته شده اما خوانده نشده است، یعنی در ربط با فرقه‌ی دموکرات آذربایجان خوانده نشده و بیش از آن، هرگونه ارتباطی میان تصویرهای موجود به کلی محو و نابود شده است.

یادی از دکتر رضا براهنی در آستانه هشتادوسومین زادروزش در حسرت آفتاب علیرضا اصغرزاده
    
اینک، آن دل پرآتش، هوس شعله ور کردن شمعهای این شبستان سرد و تاریک را از یاد برده؛ و آن مردی که جنون نوشتن داشت، قلم بر زمین گذاشته است. دیگر آن صدای رسا اشعارعاشقانه نمی خواند و آن شاعر عاشق در حسرت آفتاب، آواز کشتگان نمی سراید. او اکنون ساکت است و خسته. از پنجره نم گرفته اتاقش در "آسایشگاه" به تماشای پرواز غازهای وحشی کانادا می نشیند ...

درباره‌ی ستم ملی و در ادامه‌ي یادداشت فروغ اسدپور کامران متین
    
یادداشت به‌جا و تیزبینانه‌ی فروغ اسدپور1 بر موضوع مهمی پرتو می‌افکند که چپ و همه‌ی گرایشات و نیروهای اجتماعی رادیکال در ایران با آن چهر‌ه‌به‌چهره ایستاده‌اند: پرسش ملی. امیدوارم مداخله‌ی فروغ اسدپور به بحث‌های جان‌دار و پرشور و انتقادی مهمی بینجامد و به دیالوگ درونی چپ در باره‌ی پرسش بسیار استراتژیک و حیاتی ملل در ایران دامن بزند. در حالی‌که جمهوری اسلامی یکی از شدیدترین

مساله‌ی قومیت و تکلیف ما نوشته‌ی: لیلا
    
قومیت چیست و تا چه حد مفهومی کاذب است؟ ستم قومی تا چه اندازه وجود دارد؟ آیا تکثر قومی مانعی بر سد راه سوسیالیسم است؟ سرکوب هویت قومی امری ارتجاعی و نوعی یکدست‌سازی فاشیستی در جهت اهداف سرمایه‌داری است یا امکان انسجام و اتحاد طبقاتی را از طریق نوعی یکدست‌سازی افزایش می‌‌‌دهد؟

«مسئله‌ی ایران؟» فرج سرکوهی در گفتگو با محمد حیدری
    
یک نکته را از پیش می‌شود گفت و آن سمت حرکت است. ما یک چیز را می‌دانیم و آن این است که این جامعه به این شکلی که هست، با این بحران‌ها و مشکلات، به بن‌بست رسیده است و به بحران مزمن دچار است. این بحران بدون دموکراسی و عدالت اجتماعی حل ناشدنی است، پس این‌ها سمت حرکت جامعه هستند، اما فقط سمت حرکت را نشان می‌دهند. ...

مسأله‌ی زبانِ ملی نوشته : داریوش آشوری
    
دیدگاهِ او نسبت به زبان فارسی در جایگاهِ زبانِ ملی، از نظرِ من، یک دیدگاهِ ادیبانه است. یعنی، ارج‌گذاری زبان فارسی تنها بر پایه‌ی نگاه به میراثِ ادبیِ دیرینه‌ی آن، به‌ویژه میراثِ شاعرانه‌اش. این دیدگاه پیش‌زمینه‌ای ذهنی از ملت‌باوری (ناسیونالیسم) مدرن در خود دارد که می‌توان گفت در میانِ ادیبانِ «متجددِ» ما در این یک قرن همگانی بوده است.

حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
    
زمان آن رسیده است که چپ صراحتا اعلام کند تبلیغ جدایی نژادی و خصومت نژادی و تقسیمات کشوری تنها بر پایه نژاد را راه حل مسئله تعیین سرنوشت در ایران نمی داند و برای آن نیز تلاش نخواهد کرد. آنچه ما باید برای آن تلاش کنیم یک راه حل فدرالیستی است. ایالات و استانهای خودمختاری که متکی بر پایه تقسیمات جغرافیایی و بدون توجه به تقسیمات نژادی در ایران شکل خواهند گرفت. اینکه دیروز و امروز این یا آن نژاد انسانی در آن مناطق زندگی کرده و می کنند و اکثریت داشتند یا نداشتند و یا این که در آینده کدام نژاد اینجا و آنجا اکثریت بیابند نباید دلیل رسم یا تغییر مرزها در درون یک جمهوری فدرال باشد.

محمد آزادگر: سربازان گمنام امام زمان و جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان
    
مهران بهاری نوشته ی کشکول واره ی مطولی تحت عنوان «عمليات عفرين و خوی خيانت‌پيشگی-تروريست‌پروری تورکهای چپ ايرانی و آزربايجان‌گرايان پان‌ايرانيست» منتشر کرده و سایت تریبون نیز آن را باز پخش کرده است. استناد من دراینجا به متنی است که تریبون انتشار داده است. مهران بهاری عملیات شاخه‌ی زیتون ارتش تورکیه در شمال غرب سوریه را بهانه کرده تا هرآنچه دل اش خواسته از جعل و دروغ و تهمت و لجن پراکنی از موضع نژادپرستانه ی «تورک گرا» علیه انقلاب مشروطه، نهضت خیابانی، پیشه -وری، فرقه دموکرات آذربایجان، حکومت ملی آذربایجان، کردها، اقلیت های مذهبی والبته علیه چپ ها و... نثار کند. مقدمه با این جمله شروع میشود: «با آغاز عملیات شاخه ی زیتون ...تعداد بی‌شماری از فعالین سیاسی تورک‌تبار همراه با محکوم کردن این عملیات، علنا و یا ضمنا از اشغال یک چهارم سوریه مدافعه کردند. ..

پ.ک.ک و «سوژه‌ی انقلاب» در روژاوا‌ نوشته‌ی: یحیی مرادی
    
سوژه‌ی تغییر برای پ.ک.ک نه کارگرانِ کردستان‌اند، نه دهقانان، نه خرده‌‌بورژوازیِ شهری؛ سوژه‌ی تغییر، کادرهای این حزبِ بی‌اندازه بزرگ‌اند. گریلا از این رو سوژه‌ی تغییر است که قرار است فیگورِ آرمانی و هدفِ جامعه باشد. حزب از طریق آموزش ایدئولوژیک و عضوگیری و کنترل سیاسی/اجتماعی قصد دارد این فیگور را در بسیاری از ویژگی‌هایش بازتولید کند.


تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران: تعيش وحدة الشعبين العربي واللري
بروهی یکاگیری عرب و لر

    
پیوند و روابط حسنه‌ی عرب و لر به عنوان فرزندان و صاحبان اصلی خوزستان نیز قدمتی دیرینه دارد. این اتحاد در سال‌های اخیر و در سنگر مقابله با طرح‌های تحمیلی مرکز بر منطقه و از جمله دزدی آب که متضمن نابودی آن است و به لطف آگاهی و هشیاری نسل‌های جوان و مبارز به مراحل عالی‌تری وارد شده است. وضعیت یکسان و رنج‌های مشترک ما را متحد می‌کند و زمینه‌ی عینی ارتباط مستحکم ماست.

کارگران و سرزمین پدری / رومن روسدلسکی / ترجمه‌ی امید پایدار
    
کمونیست‌ها سرزنش می‌شوند که می‌خواهند میهن و ملیت را از بین ببرند. کارگران میهن ندارند، پس نمی‌توان چیزی را که ندارند، از آنان گرفت… پرولتاریا قبل از هر چیز باید به برتری سیاسی دست یابد، از این‌رو باید خود را به صورت طبقه‌ی هدایت‌کننده‌ی ملت ارتقا دهد، و به‌مثابه‌ی یک ملت ابراز وجود کند. تا این مرحله پرولتاریا ملی است، البته نه در مفهوم بورژوایی کلمه.


ژاله احمدی: بشر به مثابه زمین و محصول
    
وسیلۀ تحقق آن حجاب بود که در هیئتی آشنا، عملکردی غریب و پیچیده داشت: وسیلۀ تنبیه و تشویق بود و ابزار تحقیر و تجلیل؛ پنهان می کرد و آشکارا به نمایش می گذاشت، هم جدا و هم یکسان می کرد؛ اونیفررم زندانی بود و زندانبان که قدرت مطلق حکومت و بی قدرتی مطلق جامعه را در یک صحنه به نمایش گذاشته، تقابل را می پوشاند.

ژاله احمدی: از «کنفرانس جنبش ها و خلقهای ایران» تا « پلاتفرم جنبش دموکراتیک خلقها در ایران»
    
شک به درست بودن جای من در همان مرحلۀ بازگشائی، با سخنرانی پرزیدنت " بنیاد دموکراسی برای ایران " Kenneth R. Timmermann ، از آمریکا، که راه حل دموکراتیک ترامپ برای ایران را معرفی و تبلیغ کرد، آغاز شده، با خواندن قطعنامه ای در پایان کنفرانس به این یقین تبدیل شد که این کنفرانس جای من نبود.

نازنین و یامین: روژآوا در نزاع کار- سرمایه
    
نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا و تاریخچه تاسیس «فدراسیون شمال کردستان»، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می پردازد و این رخداد را در بطن مناسبات اقتصادی،سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار میدهد .در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن ، سیاسی ،اقتصادی کار- سرمایه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سدی آتشین برابر کاتالونیا : آتدیوید برودر ترجمه / نوید نزهت
    
هر اندازه که چشم‌انداز عمومي اصلاحات بنيادين در حاکميت اسپانيا کم‌رنگ‌تر شده، استقلال‌طلبي نيز بيش از پيش در قامت يک قايق نجات براي چپ‌گرايان کاتالان ظاهر شده است؛ چراکه يک جمهوري جديد مي‌تواند دست‌کم در نظر، به هر شکل و هيأتي درآيد. اما همين اميد به گسست در ديگر نقاط اسپانيا هيچ پژواکي نداشته و چه بسا به همين اعتبار، ضربه‌اي مهلک‌تر به پيکره جنبشي باشد که همين حالا نيز در حال عقب‌نشيني است


گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با تقی روزبه
    
 حق تعیین سرنوشت دارای محتوا و شکل ثابت و دست نخورده در طول تاریخ نیست بلکه در گذرزمان و تحولات اجتماعی- تاریخی و متناسب با بلوغ و آگاهی جوامع بشری، دستخوش تحولات بینادی شده و پوست اندازی می کند. و بهمین دلیل با آن نیز مثل هر مطالبه تاریخی دیگر می توان هم از منظر واپسگرایانه و نابهنگامی با آن برخوردکرد و رویکردی دولت-محور داشت، و یا از موضع ترقی خواهانه و بهنگام، رویکردی جامعه محورداشت. این نوع رویکردها در برخورد بخصوص با مطالبات اساسی و یا تاریخی موسوم به معوقه بیشتر صدق می کنند.

گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان: گفتگو با عباس منصوران
    
یک ماه پس از برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان عراق, کرکوک طبق یک عملیات کوتاه و بدون مقاومت در اختیار نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان حشدالشعبی قرار گرفت. پرچم کردستان را که پیشمرگه های کرد در این شهر به اهتزاز دراورده بودند پائین کشیدند و پرچم عراق را بالا بردند. انتظار میرفت که پیشمرگه های کرد در برابر این نیروها مقاومت بخرج دهند و اینطور نشد. بسیاری معتقدند که خیانت شده است و رهبران کرد را مقصر میدانند. آیا این واقعه میتواند سراغاز جنگی دیگر و جابجائی بحران در کشور عراق شود؟ آیا دست هایی در کار است تا عراق را نیز سوریه ای کند؟ با فعالین و صاحبنظران سیاسی به گفتگو نشستیم.

گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با مجید دارابیگی
    
ادعای این که همه پرسی در شرایط نامناسبی برگزار شد و شاید در موقعیت دیگری مناسب تر می بود،  به باور من تنها یک خودفریبی و شانه خالی کردن از زیر بار پذیرش حق حاکمیت ملت های تحت ستم است.  تجربه ی هشتاد سال  مناسبات رژیم های فرمان روا بر عراق، با کمینه ی خلق کرد نشان می دهد که دولت های عربی هنگام که در تنگنا می افتند برای سر و سامان دادن به ناآرامی های درونی، به کردها امتیازی می دهند و با بهبود موقعیت داخلی، این امتیاز را پس می گیرند. این بار هم در شرایطی که آمریکا کشور را اشغال کرده بود و هواداران بعثی صدام در کنار گروه های سنی تبار وابسته به "ال قاعده" و عربستان و قطر، دست به ترورهای آن چنانی می زدند. دولت شیعه به یک خودمختاری نیم بند تحمیلی آمریکا تن داد و دیر یا زود پس می گرفت

گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با ابراهیم آوخ
    
دولت هایی چون ایران و ترکیه که حق تعیین سرنوشت مردمان خودشان را هر لحظه زیر پا می گذارند چگونه ممکن است که نسبت به این خواست مردم کردستان عراق که مستقیما به درون ایران و ترکیه تاثیر گذار است بی تفاوت باشند . هرگز از این حکومت ها انتظاری جز توطئه و بازی با تمام کارتهائی که دارند برای در هم شکستن اراده مردم کردستان نیست . بی شک علیرغم اختلافات مقطعی بین حکومت بارزانی و اردوغان و جمهوری اسلامی با توجه به سابقه تاریخی رابطه بارزانی ها با این حکومتها ، سازش جنا ح های حاکم بر کردستان عراق با این دولتها و معامله بر سر مردم کردستان قطعی و دور نیست

پیروزی د ر جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیستها نویسنده: جان هالووی/ مترجمان جلا ل الدین رحیمی و مبین رحیمی
    
یک افتخار حیرت آور، یک سرور شگف تانگیز. من در مورد جنبش آزادی بخش کُردها، چیزهای بسیاری آموخته ام. اما آیا این تحول، چیزی فراتر از یک جنبش کُردی نیست؟ سرریزی در کار است، فورانی از کُردستان؛ و این سرریز ما هستیم. ما فقط برای آموختن درباره ی آنها اینجا جمع نشده ایم، بلکه اینجا هستیم برای اینکه آنها پارهای از ما هستند، همان گونه که ما بخشی از آنها هستیم. ما مدام مورد حمله واقع شده ایم و ناگزیر از یافتن راهی به بیرون هستیم.


هدایت سلطان زاده : حق تعیین سرنوشت ، یا بازی با سرنوشت خلق؟
    
در اطراف کشورهائی نظیر عراق یا ایران ، دولت هائی با ملت های تقسیم شده وجود دارند. می توان از طریق اتحادیه بزرگتر منطقه ای بر حول کشورهائی با یک نظام فدراتیو ، با بی رنگ تر کردن مرزهای حقوقی و ادغام های بیشتر اقتصادی ، ارتباطات فرهنگی و مناسبات سیاسی دموکراتیک بر این تشتت های ملی و قومی و تبعیض ها فائق آمد. اروپای امروز، با همه نواقص ممکن از چنین بافت سیاسی برخوردار است. چرا ما باید فقط از کپی جدائی تبعیت کنیم وچشم خود را به تجربه های بزرگتر و دموکراتیک تر دیگر به بندیم؟

همپرسی استقلال در کردستان : سرآنجام یا سرآغاز آن؟ کفتگو با کمال چومانی
    

ناسیونالیسم ، گامی به سوی دموکراسی و توزیع متوازن قدرت : ساسان امجدی
    

نالسیونالیسم ، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت - بررسی انتقا دی : محمد رضا نیکفر
    

دو راهی استقلال : کنفدرالیسم در برابر ناسیونالیسم - مصاحبه امید منتظر با یاسر گلی
    

کردستان و استقلال ملی : گفگو با کامران متین
    

مارکسیت ها و مسئله ملی : میشل لووی
    

احمد رحیمی: "بهزاد کریمی : از رسمیت جمهوری کردستان باید پشتیبانی کرد !"
    

رفیق بهزاد کریمی رفراندوم مردم کردستان عراق را برسمیت شناخت و بدینترتیب نخستین شخصیت بین‌المللی، یا بقول خودش جهانئ غیر کرد بود که آنرا اعلام داشت. نگارنده این سطور نیز دومین شخصیت، ولی محلی هستم که نه تنها با آزادئ و استقلال مردم کردستان، بلکه با آزادی کاتالونها، اسکاتلندیها، کبکی‌ها ….. و مآلاً آذربایجانیها نیز موافق هستم.


آرش کمانگر : پس لرزه های رفراندم اقلیم کردستان و دنیای کثیف دابل استاندارد !
    
برگزاری رفراندم استقلال کردستان عراق در روز ۲۵ سپتامبر، بحث های مختلفی را نه تنها در عراق و منطقه بلکه در سراسر جهان برانگیخته است. این بحث ها اساسا حول دو مسئله کانونی شده است: ۱- از منظر حقوق بین الملل و مهمتر از آن حقوق دمکراتیک مردم، حق تعیین سرنوشت ملل شامل حق جدایی نیز می شود یا نه؟ ۲- صرف نظر از احترام به حق تعیین سرنوشت مردم و حق استقلال، در تحلیل مشخص از وضعیت یک منطقه معین، آیا جدایی ملل به نفع آنهاست یا وحدت داوطلبانه و دمکراتیک؟

هدایت سلطان زاده : آیا رفراندوم در کردستان عراق بمعنی حق تعیین سرنوشت است ؟
    
جنبش چپ در ایران همواره از این حق دفاع کرده است ولی حق تعیین سرنوشت الزاما بمعنی حق جدائی نیست . آیا دربرابر این ایده حق ، باید بصورت مطلق و مجرد نگریست وبدون توجه به شرایط تحقق آن خلع سلاح فکری شد؟ هر ایده حقی می تواند مورد بهره برداری نادرستی قرار گیرد. تاکید بر هرایده مجردی ، بدون توجه به نیروهای پیش برنده داخلی و بین المللی آن ، و بدون هدف مشخص آن ، می تواند به فاناتیسمی تمام عیار منتهی گردد که عواقب شومی درپی داشته باشد.

تقی روزبه : همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!
    
با نزدیک شدن لحظه همه پرسی استقلال ملی کردستان عراق، چالش ها و رویکردهای موافق و مخالف در منطقه و نقاط دیگرجهان و نیز در صفوف چپ ها پیرامون این رویدادمهم و مناقشه برانگیز و تاثیرگذار بر نقشه خاورمیانه، بیش از پیش داغ شده و به نقطه غلیان خود نزدیک می شود. نوشته حاضر رئوس عمده این چالش ها را تحت عنوان سه چالش اصلی و مهم موردبررسی قرار می دهد، که عبارتند از

مجید دارابیگی: همه پرسی در کوردستان و
روایت جدید از حق تعیین سرنوشت.

    
ما به عنوان چپ ایرانی، در همه پرسی کوردستان عراق نقشی نداریم، موافقت و مخالفت ما هم به جائی نمی رسد. اما موضع گیری ما در مناسبات سیاسی و پای بندی خود ما بر شعارها، و آرمان های آزادی خواهانه و عدالت جویانه اهمیت دارد، و در پیوند دوستی و رابطه سازمانی با احزاب کوردستانی در هر چهار کشور، به ویژه در پیوند تنگاتنگ با احزاب کوردستانی ایران،

م. ائینالی:بارزانی و رفراندم در شمال عراق
استقلال یا جنگ (بخش دوم)

    
روشن است که بررسی و تمرکز بر تحولات داخلی ”حکومت اقلیم کُردستان عراق” ، پروژهای کشورهای بزرگ جهانی، آکتورهای منطقه ای و یا نقش آقای بارزانی و گروههای حامی آن به تنهایی نمی تواند ایدۀ حق تعیین سرنوشت یک خلق را زیر سئوال برده و یا مخدوش نماید. اینکه گروهی به هر دلیل تصمیم به تعیین مقدرات خود بگیرد در جهان امروز هم می تواند از احترام به اصول اخلاقی تغذیه کند و هم می تواند از اجرای قوانین و پرنسیپهای بین لمللی مرسوم بهرمند شود.

م. ائینالی : بارزانی و رفراندم در شمال عراق
استقلال یا صلح (بخش اول )

    
به نظر می رسد در منطقۀ شمال عراق برقراری یک دولت جدید در حال تدارک از طریق یک همه پرسی است که تاریخ برگزاری آن (25 سپتامبر 2017) قبلاً توسط آقای مسعود بارزانی رئیس "حکومت اقلیم کُردستان عراق" (7 جولای 2017) رسماً اعلام شده بود. اعلام برگزاری این رفراندم از یک سو منجر به نوعی اضطراب در کشور عراق، مخالفت بسیاری از نیروهای درون ”اقلیم کُردستان عراق” و از سوی دیگر مایۀ نگرانی کشورهای همسایه، خصوصاً ایران، شده است.

حمید موسوی پوراصل - حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی یا فدرالیسم؟
بخش دوم: فدرالیسم

    
بسیاری از دولت های فدرال با تجمع داوطلبانه ایالات مستقل و کنفدراسیون ها تشکیل شده اند و از اینرو بسیاری از این ایالات نه تنها مقررات و قوانین همکاری که حتی شرایط و قوانین مدون سرپیچی و حتی انحلال دولت فدرال را هم مدون کرده اند. از جمله دولت های فدرال که قوانین انحلال دارد دولت ایالات متحده امریکاست (5). اصولا تغییر قانون اساسی با رای دو سوم در مجلس سنا وخانه نمایندگان (مجلس شورا) و یا به تقاصای سه چهارم ایالات صورت می گیرد. سه چهارم ایالات می توانند با نپذیرفتن یک قانون و فرمان مرکزی آنرا کاملا از دستور خارج کرده و قانون اساسی را تا سطح انحلال حکومت فدرال و یا تغییر شرایط اتحاد فدرال تغییر دهند.

حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
    
در آستانه تلاش دولت خودمحتار کردستان عراق برای استقلال سیاسی و در آستانه بحران سیاسی در جمهوری اسلامی و اوجگیری تلاش جمعیت ها , گروهها و سازمانهای ملی و استقبال برخی رقبای سیاسی ایران نظیرعربستان و ترکیه در حمایت از برخی جنبش های ملی, دامن زدن به بحث "حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم اهمیت زیادی دارد. چرا که چپ باید مشی خود در قبال "مسئله حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم را روشن کرده و صیقل دهد. در شرایط حال تمامی چپ به شکل کلی و تئوریک موافقت خود را با مسئله "حق تعیین سرنوشت" اعلام می کنند. اما وقتی به شرایط حال و زمان اجرا و شکل اجرا و ... میرسیم شاهد موضعگیری های گوناگون هستیم. این تشتت آراء نه تنها در میان احزاب و سازمانهای سیاسی چپ که حتی میان اعضای هر سازمان سیاسی چپ وجود دارد

حسن جداری : حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!
    
در اینکه ایران کشوری کثیر المله است ، امروز کمتر کسی شک و تردید دارد. درست است که دربین روشنفکران و صاحب نظران متعلق به ملت فارس، هنوز کسانی پیدا میشوند که وجود ملت های مختلف در ایران را انکار میکنند و در نشریات و نوشته های خود همواره از عبارت "ملت ایران" به جای "ملت های ایران" استفاده میکنند،

حسن جداری: دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه !
    
از کودتای انگلیسی 3 اسفند ماه سال 1299 شمسی تا به امروز، به مدت 96 سال، دو رژیم آزادیکش و سرکوبگر، در ایران زمام قدرت را در دست داشته اند. هردو رژیم، دارای ماهیتی ضد مردمی و ارتجاعی بوده اند .

حسن جداری: بازهم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"!
پاسخی به نوشته یونس شاملی در این زمینه

    
صاحب نظری به نام آقای یونس شاملی در نوشته ای تحت عنوان" تشکیل فراکسیون مناطق ترک در یک نگاه" که در سایت " ایران گلوبال" درج شده، تصمیم رژِیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در ایجاد فراکسیون نمایندگان ترک در مجلس فرمایشی را به مثابه " پاسخ به نیازهای آن جنبشی" ارزیابی می کند "که در پی مطالبات حقوق اتنیکی خود " می باشد و به این توطئه و نیرنگ مکارانه رژیم آزادیکش حاکم ، جنبه های مثبت قائل میشود.

حسن جداری: یاری جستن از"روح" کوروش!
جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی

    
این روزها در سایت های فارسی زبان، مقالات "تحقیقی" فراوانی در باره کوروش هخامنشی و " خدمات" وی به حقوق بشر، منتشرمیشود. نویسندگان این مقالات، معمولا افراد ناسیونالیستی هستند که برای پیشبرد نیات و خواستهای سیاسی خود، از "روح" کوروش، داریوش، شاپور ذوالاکتاف وانوشیروان"عادل"، یاری می طلبند.

کشتار دهه شصت در کردستان
گزارشی آماری در رابطە با کشتار مردم کردستان در دهه شصت
قسمت اول و دوم

    
گزارش پیش رو پردە از کشتار مردم بی دفاعی برمیدارد کە توسط نیروهای نظامی ایران کشتە شدەاند، این گزارش که توسط گزارشگران “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” کە یک نهاد حقوق بشری می باشد، در چند سال گذشتە گرداوری شدە و در چندین قسمت منتشر می شود

حسن جداری : فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!
    
38 سال از تاریخ به قدرت رسیدن رژِیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، می گذرد. در طول این مدت نسبته طولانی، علیرغم همه سرکوبگری ها و جنایت کاریهای رژیم خودکامه قرون وسطائی، در ایران اسیر و دربند همواره آتش مبارزه و مقاومت کارگران،توده های زحمتکش، زنان به پا خاسته، ملتهای تحت ستم و روشنفکران آزاده و متعهد به منظور رهائی از

احمد رحيمى : تدريس زبان ترکى با محوريت لهجه تبريزى!
    
تدریس زبان ترکی با محوریت لهجه تبریزی خبر تدریس زبان ترکی در رشته زبان و ادبیات ترکی دانشگاه تبریز حاکی از شروع آن از مهرماه سال جاری بود. آقای احمد فرشبافان رئیس این گروه اعلام داشته است که تدریس این رشته تنها با استفاده از منابع داخلی خواهد بود و گفته است که:

جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
چرا پيوستيم وچرا درآمدیم؟
( در رابطه با کنگره مليتهاى ايران فدرال)

    
برای کسانی که ازدور دستی بر آتش دارند، شاید سوال بر انگیز باشد که چرا ما در مجموعه ای قرار گرفتیم که نام «کنگره مليتهاى ايران فدرال » نام گرفت. چرا در مقطعی از آن در آمدیم و باز وارد آن شده و اکنون از آن خارج شده ایم؟ اطلاعیه ها و مصاحبه های ما، تا حد زیادی دلایل روشن آن را بیان کرده است. ولی لازم است که به نکات بیشتری اشاره شود.

اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
در رابطه با جدایی از « کنگره ملیت های ایران فدرال »

    
به اعتقاد ما، عملیات مسلحانه حزب دموکرات کردستان در داخل ایران، اکنون ماهیتی متفاوت از ایستادگی مسلحانه و دفاع از خود مشروع آن در دوره بعد از انقلاب در برابر یورش ارتجاعی ارتش و سپاه پاسداران را به نمایش می گذارد. این نه جنگ آزادی بخش است و نه پیکار برای دموکراسی، بلکه مشارکت در جزئی از جنگ های نیابتی در منطقه است که عربستان یکی از پایه های اصلی و منبع اصلی تامین مالی این ویرانگری ها است، که موجب مرگ صد ها هزار انسان بی گناه و بی خانمانی ده ها میلیون انسان بوده است . دشمنِ دشمن من ضروتا در همه موارد و در هر شرایطی، دوست من نیست، و خطر در همین جا لانه کرده است!

حسن جداری : دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!
    
این روزها، نشریات و سایت های خارج از کشور پراست از اخبار و تصاویر مربوط به احرام بستن و به زیارت مکه رفتن برخی ازچهره های شناخته شده در طیف اپوزیسیون بورژوائی متعلق به ملت های غیر فارس ایران! این عناصر فرصت طلب که برخی از آنها داعیه لائیک بودن را نیز یدک میکشند، در موسم حج امسال، به دعوت رسمی رژیم ارتجاعی عربستان سعودی، احرام بسته و با « خشوع و خلوص نیت»، به طواف مکه و به سیر و گردش « تحقیقاتی» در یک کشور اسلامی که در آن، همه ساله ده ها تن رامیرغضب های حکومتی وحشیانه گردن می زنند، پرداخته اند!

حسن جداری: مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!
    
هر روزکه میگذرد برابعاد مشکلات و بحرانهای اقتصادی و سیاسی که رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را از هر طرف احاطه کرده است ، افزوده گردیده، این رژیم ارتجاعی به آستانه سرنگونی توسط توده های زحمتکش ایران، نزدیکتر میشود.

جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
برای یک ایران دموکراتیک

    
در قریب چهار دهه از حاکمیت یک حکومت مذهبی بر ایران، که از همان ابتدا مختصات مشترکی با حکومت های توتالیتر و شبه فاشیستی را به نمایش گذاشت، حاکمیت سیاسی به نمادی از ستم همگانی و بی حقی عمومی و بی قانونی تبدیل گردیده است. این تجربه تلخ تاریخ است که تحمیل اراده هر گروه و فرقه اقلیتی برجامعه، با هر ایدوئولوژی و با هر ادعائی، به استبداد محض می انجامد

سند چهارم مصوب کنگره سازمان راه کارگر
درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک

    
اگر حق تعیین سرنوشت ملل ، حقی عمومی و خدشه ناپذیر است که انکار آن به معنای تائید سرکوب و اجبار جهت ادغام است، پس تنها راه ممکن برای دفاع از اتحاد ملل و اتحاد داوطلبانه و دمکراتیک، مبارزه با شوونیسم و ناسیونالیسم بر پاپه دمکراسی واقعی و پیشرفت مبارزه طبقاتی است. از نظر ما دمکراسی عمیق اجتماعی و ایجاد همبستگی طبقاتی اکثریت ملتها با یکدیگر، در گرو مبارزه توامان با شوونیسم و ناسیونالیسم تفرقه جو میباشد.

خود گردانی محلی، بدیل هیولای دولت؟ نگاهی به «فدرالیسم دموکراتیک» در سوریه - آرش اسدی
    
در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستیم که نسبت نظری فدرالیسم دموکراتیک با پروژه‌ ی دولت‌ سازی و تجزیه‌ طلبی در چیست؟ موانع ذهنی فدرالیسم دموکراتیک کدامند؟ از کدام موانع عینی پروژه‌ ی فدرالیسم دموکراتیک می‌ توان نام برد؟ در این ‌جا با تدقیق پیرامون یکی از سازوکار‌های انباشت قدرت سیاسی که آن‌ را «انباشت قدرت سیاسی به مدد سلب هویت» نامیده ‌ایم، استدلال می ‌شود که شباهت سازوکار انباشت قدرت به انباشت سرمایه، چه بدیل دموکراتیکی را ممکن می ‌سازد.


مجید دارابیگی : کورد و کوردستان در برزخ سرنوشت!
    
از قرارداد "سایکس ــ پیکو"، وزرای امورخارجه ی بریتانیا و فرانسه، دو قدرت بزرگ استعماری سده ی نوزدهم، برسر تقسیم متصرفات عثمانی و تعیین حدود و مرزهای کنونی کشورهای خاورمیانه، یک صد سال می گذرد.

مهدی هاشمی : طغیانی که تبعیض را برملا کرد
    
در بررسی علل زیر آب رفتن مناطق شمالی اقلیم احواز، دولت ایران از یک طرف و کارشناسان از طرف دیگر نظر دادند. دولت ایران بارندگی غیرمنتظره و بیش از حد را علت پرشدن سریع مخازن سدها و به تبع آن بازنمودن دریچه های سدها و زیر آب رفتن مناطق شمال تا مرکز اقلیم احواز می داند

کشاورزان عرب: دولت ایران با رهاسازی آب سدها، هستی ما را از بین برد
    
بنا به گزارشهای واصله از اقلیم احواز، رها سازی آب سد دز سبب غرق شدن دهها شهر و روستای عرب نشین واقع در شمال این اقلیم شده است. همراه با غرق شدن مناطق شمال اقلیم احواز دهها هزار هکتار از مزارع کشاورزی بشکل کامل از بین رفت

علی دماوندی : در دفاع از سیستم فدرال دمکراتیک روژآوا-شمال سوریه
    
در حالیکه جنگ در ابعاد ویران کننده آن در سوریه و عراق ادامه دارد و دولت اردوغان سرکوب ملت کرد را شدت بخشیده و در بسیاری از مناطق کردنشین ترکیه حکومت نظامی برقرار است و بمباران و لشگر کشی علیه کردها ابعادی روزافزون گرفته است و مذاکرات آتش بس در ژنو میان برخی از طرفهای درگیر و قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه ای با کندی ادامه دارد، کردهای سوریه ، ساختار سیستمی فدرال و دمکراتیک در شمال سوریه را اعلام داشته اند.

احمد رحیمی : در باره مدرنیته و زبان فارسی
    
اخیراً بحثی در مورد مدرنیزاسیون زبان فارسی در مکانی که به فضای مجازی متصف کرده‌اند درج شده بود (سایت ایران امروز) که در آن نویسنده ابتدا از تعاریفی شروع کرده بود تا خواننده را با مبحث مدرنیته – قبل از ورود به قصد و نیت اصلی- بصورتیکه خود در نظر دارد آشنا کند. غرض نویسنده نمایاندن این امر است که ایران متجاوز از یک قرن سابقه مدرنیته دارد ....

سیستم تحصیلی تک زبانه منجر به نسل کشی فرهنگی اقلیت های زبانی می شود
گفتگوی اختصاصی با پروفسور توو ایسکوتناب کانگاس ترجمه: دکتر سیمین صبری

    
زبان از آنجا که مستقیماً بخشی از هویت را تشکیل میدهد. غالباً با به خطر افتادن آن احساسات مدافعه گرانه چون نفرت از زبان حاکم را به دنبال دارد. در حالی کهدر یک برنامه ایده‌آل تحصیل و آموزشی ، زبان مادری باید در ابتدا محور اصلی‌ باشد، لا اقل تا کلاس ۸.یک زبان ارتباطی‌ نیز یا از ابتدا یا از سالهای ۳ یا ۴ یا ۵ میتواند به موازات آن چون یک ماده درسی‌ تدریس شود

فرامرز دادور : نگاهی تاریخی به مبارزاتِ دمکراسی خواهانهِ جنبش هایِ ملی و ملیتی در ایران
    
واژه های ملت و ملیت در پرتو اعتقادِ به دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم، بهتر قابلِ ارزیابی هستند. احتمالِ آن بسیار است که در صورتِ وجودِ دمکراسیِ واقعی و مشارکتِ فعالِ مردم در امورِ جامعه، این نوع مقولات کمتر از بارِ سیاسیِ بحث انگیز برخوردار باشند

یوسف اردلان : پیامد های جنگ دوم در کردستان
    
در سالهای (1978\1979) همراه با قیام ١٣٥٧ ایران، در کردستان بە دلیل وجود وتداوم فرهنگ مبارزاتی رها از سلطە دین خیزشی آزادی‌خواهانە مجددا پا بەعرصە وجود نهاد، کە علیرغم لشکر کشیها و درندگی های حکومت فاشیستی – دینی ایران، این خیزش در قالب جنبش مقاومت خلق کرد،لا ینقطع بە موجودیت خودتاکنون ادامە دادە است.

روژآوا ، پارادوکس یک ایدِیولوژی رهایی بخش
جانت بییل : ترجمه فریدون تیموری

    
از سال2014 ، بسیاری از فعالان همبستگی ، چپ گرایان مستقل و افراد دیگر برای مطالعه ی تحولات روژآوا ، جزیره جند قومیتی مستقل درشمال سوریه ، از رودخانه دجله عبور کرده اند . در اینجا کردها ، مردمی که آرزوهایشان برای نسل ها درسرتاسر خاورمیانه لگدمال شده است ،در حال بنای جامعه ای هستند که .......

نشریه آذربایجان ارگان " آذربایجان جمعییتی "
    
از شماره 1 تا 40 منتشره در سالهای 1320 و1321
آذربایجان جمعییتی

منجنیق : آوازه خوان رقص برده گان
گزیده ای از سخنرانی ها و مقالات میرجعفر پیشه وری

    
این کتاب گزیده‌یی است از سخنرانی‌ها و مقالات میرجعفر پیشه‌وری، صدر فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، در فاصله‌ی تاسیس فرقه تا سقوط خونین دولت ملی آذربایجان، به همراه مقدمه‌یی مفصل که تلاشی است برای نوشتن تاریخ مردمی جنبش آذربایجان. منجنیق این کتاب را به صفرخان قهرمانیان تقدیم کرده است که ۳۲ سال را در زندان گذراند و نیز به روح‌الله صفدری، فدایی ساده‌ی فرقه‌ی دموکرات

احمد رحیمی : از چریک فدایی تا تاریخ نویسی فدوی؟
    
با نزدیک شدن سالروز ۲۱ آذر ۱۳۲۵ شمسی، زرادخانه حافظان «تمامیت ارضی» باروت آب کشیده خود را دوباره از توپخانه دروغ خویش شلیک میکنند. اینبار توپچی جدیدی استخدام کرده‌اند که البته از خطه زرخیز آذربایجان است.

اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
دررابطه با تحقیر وتوهین صدا وسیمای جمهوری اسلامی

    
درتاریخ 15 آبان ۱٣٩۴ برنامه فیتیله که گویا جنبه آموزشی دارد و مخصوص کودکان ونوجوانان است ، نمایشی را پخش کرد که مضمون آن آنگونه که در بیانیه ی تهیه کننده ی فیتیله آمده« آموزش آستفاده مسواک» بوده است.

حسن جداری: شوونیسم زبان فارسی!
ستمدیدگی زبانهای غیر فارس ایران

    
یکی از جنبه های بسیار آزار دهنده ستم ملی درایران، همانا محروم ساختن میلیون ها تن از اهالی کشور از تحصیل به زبان مادری می باشد. ایران یک کشور کثیر المله ای است که در آن، فارسی زبان تدریس در کلیه مراکز آموزشی می باشد.

آرش اسدی : «روژآوا»: هویت‌خواهی قومیتی یا جست‌وجوی بدیل؟
    
در این مقاله درصددیم به این پرسش‌ ها پاسخ دهیم: چه جنبشی بستر این تغییر اجتماعی شده است؟ آیا با یک جنبش قومی هویت‌ گرایانه مواجه‌ ایم؟ چه تضادهایی به شکل‌گیری این جنبش یاری رسانده‌ اند؟ از سوی دیگر، تضادهایی که از درون این جنبش ریشه می ‌گیرند به آینده‌ ی مبهم آن شکل می ‌دهند؟ ....

حسن جداری : تفرقه و نفاق افکندن بین خلق های ایران، به سود رژیم شوونیست جمهوری اسلامی است!
    
خاور میانه آبستن حوادث خونین غیر قابل پیش بینی است. با حمله هوائی و زمینی ترکیه به سوریه و عراق، بر ابعاد خشونت و بحران سیاسی در این منطقه حساس، به مراتب افزوده شده است.

احمد رحيمى : فرهنگستانى که بنياد نشد، «بنياد» شد.
    
اگر در حدیث هم نیامده باشد در اخربار آمده است که پس از دوسال استمزاج و تذبذب و تزلزل بالخرره، و درست پس از رسوایی فینال مسابقات فوتبال باشگاهی در تبریز، دولت تدبیر و امید فکر بکری را که برایش اندیشیده بودند و حکایت از تبدیل فرهنگستان زبان ترکی به بنیاد فرهنگ، ادب، و هنر آذربایجان میکرد آشکار ساخرت.

حسن جداری : تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ " !
    
شوونیست به کسی می گویند که ملت خود را بر دیگرملت ها ترجیح داده، به چشم حقارت به ملتهای غیر خودی نگاه میکند. درایران، نظریات شوونیستی و برتری طلبی نژادی و زبانی به مدت بیش از نود سال، از زمان به قدرت رسیدن رضا خان میر پنج به دست انگلیسی ها تا به امروز، رواج داشته است .

امجد حسین پناهی : سناریو سازی وزارت اطلاعات علیه مردم كردستان پایانی ندارد.
    
بيانيەی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دربارەی دستگیری اين تيم به قول آنها "ترويستي" مي تواند زمينه سازي براي برگزاری دادگاەهای نمایشی و سریع و اجرای بلافاصلەی احکام اعدام ، به منظور سرپوش گذاشت بر جنایات اخیر خود در شهر مهاباد و ديگر شهرهاي كردستان و همچنين امنیتی کردن چندبارەی فضای کردستان و

حسن جداری: رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم!
    
رژیم جمهوری اسلامی که 36 سال است بر شئون و مقدرات توده های محرو م و زحمتکش ایران حاکم است، در تمام زمینه های حیات اجتماعی، رژیمی بس ضد دموکراتیک و ارتجاعی است . به سهولت می توان گفت که در دنیای پر تلاطم و پر آشوب کنونی، در سرتاسر جهان کمتر رژیمی وجود دارد که در آزادیکشی وظلم و اجحاف به پای رژیم جمهوری اسلامی برسد.

بهرام رحمانی: چرا دولت ترکیه، نسل‌کشی ارمنی‌ها را نمی‌پذیرد!
    

تلاشی شرم آور برای پنهان کردن هولوکاست ارمنیان رابرت فیسک* – ترجمه: آرسن نظریان
    
صدمین سالروز حمله نیروهای متفقین به ترکیه در ۱۹۱۵ را برای سرپوش گذاشتن بر خاطره کشتارهای جمعی شهروندان ارمنی امپراتوری عثمانی، یعنی اولین هولوکاست (نسل کشی) قرن بیستم، به کاربرد

علی دماوندی : در دفاع از حق ملیتهای ساکن ایران ،خواست برابری و آزادی چگونه متحقق میشود؟ همبستگی ملیتها بر چه پایه ای ممکن است؟
    
اگرحق تعیین سرنوشت ملل حقی عمومی و خدشه ناپذیراست که انکارآن بمعنای تایید سرکوب و اجبار جهت ادغام است، پس تنها راه ممکن برای دفاع ازاتحاد ملل و ادغام درمسیر تکامل نیروهای مادی، مبارزه با ناسیونالیسم برپاپه دمکراسی وبرابری حقوقی و پیشرفت مبارزه طبقاتی است.

گفتگوی گزارشگران با مینو همیلی فعال در عرصه های سیاسی، اجتماعی و پناهندگی و زندانی سیاسی سابق درباره آخرین وضعیت آوارگان کوبانی
    
بر طبق آمارکمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل در جهان بیش از 50 میلیون انسان خانه و زندگی خود را از دست داده و در حال فرار هستند. هرکجا که بحران هست. جنگ و وحشت و نا امنی موجود است

محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی وبین المللیِ سوسیالیست ها با کانتون کوبانی
    
سکوت "جامعه ی جهانی" در خصوص تعرض همه سویه ی داعش به کوبانی چندان محل حیرت نیست. "جامعه ی جهانی" تیتر دیگر دولت های امپریالیستی است که از طرح و نقشه برای شکست کمونیسم روسی در افغانستان تا لحظه ی حال القاعده را مانند گروه فشار خود چرخانده اند در عین این که مانند تعارضات و تضادهای درونی سرمایه داری به سر و کول هم زده اند.

مجید دارابیگی : بازیابی هویت ملی در تعیین سرنوشت!
    
همه پرسی از مردم اسکاتلند برای اعلام استقلال و جدائی از بریتانیا در چهاردهم ماه اکتبر سال جاری با شکست رو به رو شد، اما نه شکستی رسواآمیز و روی دادی زودگذر و بدون پس خورد، که مساله ی استقلال، احتمال دست یابی مردم اسکاتلند به استقلال و جنبش استقلال خواهانه ی مردم این سرزمین را برای همیشه خاتمه یافته تلقی نمود.

حسن جداری : نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی!
    

آسیه عبدالله : ما در حال حاضر پیگیر دو انقلاب هستیم؛ انقلاب زنان و انقلاب ملت دموکراتیک.
    
ما از همان ابتدای انقلاب در سوریه، خط سوم را برگزیدیم. نه جانب رژیم را گرفته ایم و نه مخالفان رژیم را. ما در پی تاسیس نظام اجتماعی جدیدی هستیم. برای همین منظور هم حاضریم با همه طرفها گفتگو کنیم. موضع ما نسبت به آنها نیز واضح و آشکار است. آنها بارها به ما حمله کرده اند و برای ما مانع ایجاد کرده اند.

تحریریه سایت
کوبانی : مبارزه برای زندگی - 1

    
حمایت و پشتیبانی از مردم کوبانی که بپا خاسته اند تا نظم جدیدی که اساس آن بر برابر حقوقی زن و مرد، آزادی‌های سیاسی، سکولاریسم و خود مدیریتی گذاشته شده است، به ضرورتی عاجل برای همه ی انسانهای طرفدار صلح و حقوق پایه ای اکثریت مردم تبدیل شده است. همان اکثریتی که در چنبره جنایت کاران خون ریز داعشی و دیگر حکومت های تاریک اندیش منطقه گرفتارند. جنبش مردم کوبانی جنبشی مردمی است که آغاز گر آن ستمدیده ترین بخش مردم این منطقه اند.

کارلوس زاراتازا : دموکراسی رادیکال در کردستان سوریه
    
هیچگاه چیز خیلی مهمی دربارهی این شهر کوچک 25 هزار نفری در شمال سوریه وجود نداشت. اما امروز این شهر آزمایشگاهی شده برای یکی از پیشگامترین تجربههای سیاسی که تابه حال در کل منطقهی خاورمیانه صورت گرفته است.

چرا بايد به مدافعان کوباني کمک کرد؟
نویسنده: اتيين باليبار، نارين عفرين و ديگران/ ترجمه: منصور تيفوري و امير کيانپور

    
چراغي در کوباني روشن شده است، نبايد خاموش شود. اين شعله موجبشده رفتهرفته افکار بينالمللي درمورد وقايع اين شهر هفتاد هزار نفري سوري و مقاومت قهرمانانهي مدافعانش روشن شود. شعلهي کوباني رياکاراني را که روياي خاموشياش را ميديدند، مجبور به برداشتن قدمهاي کوچکي کرده است :

حسن حسام : دختر کوبانی!
    
در نگاه آهوانه‌ات
آئینه
آب می‌شود
و دیوار شب
خراب می‌شود
آن‌گاه که عشق و آزادی
به چون گیسوان تو
شکن
در شکن
گره می‌خورند

روز همبستگی بین المللی با مقاومت شجاعانه مردم کوبانی علیه اشغال، تجاوز ، سلطه را
گرامی داریم !

    
مقاومت درخشان مردم کوبانی در مقابل آدمخواران و تبهکاران دولت اسلامی ، بسیاری از مردم جهان را متوجه شهر کوچک کوبانی کرده است. شهری که بخاطر مقاومت سترگ و جانانه رزمندگان مدافع خلق ، به شهری بین المللی تبدیل شده و بسیاری از مردم مترقی و آزادیخواه جهان خود بخود شهروند کوبانی شده اند. امروز جهان به مقاومت درخشان مردم کوبانی ، به کانتونها و شوراهای مستقل و مردمی آن ، به زنان و دختران رزمنده و فداکار آن ، به ایستادگی درخشان زنان و مردان کوبانی محاصره شده توسط تبهکاران و آدمکشان داعشی و ارتش ترکیه مینگرند و به این مقاومت درخشان درود میفرستند.

علی یوسفی : درباره " روز همبستگی جهانی با کوبانی " !
    
همبستگی جهانی با " روژئاوا " . نامی که این روزها زیاد می شنویم . نامی برای یک نیروی مترقی ، نامی برای روش و مدلی از مبارزه برای رسیدن به آزادی . برای خودگرانی دموکراتیک . برای همزیستی مسالمت آمیز . مدلی تمام عیار از خودمشارکتی دموکراتیک و مردمی . نوعی از مبارزه ، که با فرقه گرائی مرزبندی دارد . مدلی درخشان برای برابری حقوق زن و مرد .

محمد قراگوزلو : ضرورت همبسته گی منطقه یی و بین المللیِ
    
سکوت "جامعه ی جهانی" در خصوص تعرض همه سویه ی داعش به کوبانی چندان محل حیرت نیست. "جامعه ی جهانی" تیتر دیگر دولت های امپریالیستی است که از طرح و نقشه برای شکست کمونیسم روسی در افغانستان تا لحظه ی حال القاعده را مانند گروه فشار خود چرخانده اند در عین این که مانند تعارضات و تضادهای درونی سرمایه داری به سر و کول هم زده اند.

مازیارگیلانی نژاد : کوبانی سرزمین زحمتکشان
    
خبر کوتاه بود :« نیروهای داعش از کوبانی بیرون رفتند.»
تازه از سرکار آمده بودم و لباسهایم را در می آوردم و هم زمان خبر ساعت ۱۲ شبکه ۵ تلویزیون را تماشا می کردم. منهم مانند میلیونها انسان دیگر خوشحال شدم. کوبانی تاریخ را برایم تکرار کرد.

کوبانی و خطراتی که در کمین نشستهاند
جل برینسما ترجمه: پرویز صداقت

    
در حالیکه داعش از کوبانی بیرون رانده شده، خطرات امتیازخواهیهای امپراتورمآبانه ی ایالات متحد در کمین آرمانهای خودگردانی دموکراتیک کردها است.
. آنان چهگونه داعش را به عقبنشینی واداشتند؟ چرا ایالات متحد به شکل گستردهتری درگیر شد؟ و چه خطراتی در کمین نشستهاند؟

بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم !
    
بمباران مقر " پ ک ک " و ادامه همکاری دولت اسلامگرای ترکیه با داعش را محکوم می کنیم ! در حالیکه دولت ترکیه ، تانک های خود را در مرز شمالی شهر محاصره شده کوبانی در کردستان مستقر ساخته است تا از بازگشت کوبانی ها به شهر و ورود نیروی کمکی و امدادرسانی به مدافعان دلیر شهر جلوگیری کند؛ شانزده فروند از هواپیماهای جنگنده این کشور، مقر PKK ( حزب کارگران کردستان ) در اناتولی را بمباران کردند . همزمان گزارش رسیده که چهار دستگاه از تانک های مهاجم داعش که در عملیات اطراف شهر کوبانی به آتش کشیده شده اند آرم ارتش ترکیه را بر خود داشته اند .

"منطقه امن" اردوغان: "نیروی ضربت" ثانی *
رفعت باللی ترجمه: محمود جوشغون

    
ماه های مارچ و اپریل سال 1991 .
جنگی که با اشغال کویت شروع شده بود پایان یافته است.
عراق صدام حسین شکست خورده است.
احزاب کرد فرصت را مغتنم شمرده، شورش کرده اند.

چرا جهان کُردهاي انقلابي سوريه را ناديده مي‌گيرد؟
نویسنده: داويد گربر/ مترجم: رحمان بوذري

    
سال 1937، پدرم داوطلبانه به بريگادهاي بين‌المللي دفاع از جمهوري اسپانيا پيوست. خيزش کارگران به پيشگامي آنارشيست‌ها و سوسياليست‌ها موقتاً جلوي يک کودتاي قريب‌الوقوع فاشيستي را گرفت، و يک انقلاب اجتماعي حقيقي در اغلب نقاط اسپانيا به‌راه افتاد که به اداره کامل بسياري از شهرها تحت دموکراسي مستقيم، کنترل کارگران بر صنايع، و توان‌مندسازي راديکال زنان انجاميد.

رئوس حرف های «آسیه عبدالله» رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه
    
ما به عنوان مدافعان کوبانی، از حمایت های مردم کردستان ایران (روژهلات) و سایر مردم ایران از کوبانی مطلع هستیم. اعتراضات چند روز گذشته شما علاوه بر اینکه برای مدافعان کوبانی روحیه بخش بوده، از لحاظ سیاسی هم با ارزش و معنادار است. داعش، فقط دشمن ما نیست. داعش دشمن انسانیت است. بگذارید از تمامی انسان هایی که در همه شهرهای کردستان ایران و نیز در تهران از کوبانی حمایت کرده اند، قدردانی کنم و بگویم: حمایت شما برای آینده صلح، آینده همزیستی عادلانه انسان ها در خاورمیانه، آینده برابری طلبی و استقرار یک دموکراسی واقعی در خاورمیانه مهم، ارزشمند و تاثیر گذار است

بهرام قدیمی : مصاحبه با دوریش چیمان رئیس مرکز ارتباط همگانی کردی در آلمان
    
دیگر جنبش مقاومت مردم در کوبانی برای کسی ناشناخته نیست. جهان سرمایه داری علیه کوبانی به مبارزه ای متحدانه دست زده است. همبستگی با کوبانی نیز بین المملی می شود. از گوشه و کنار جهان صدای اعتراض بر می خیزد تا جلوی قتل عام گرفته شود.

درخواست فوری محمود ستار سخنگوی کانتون دمکراتیک شهر کوبانی
فراخوان برای کمک فوری به کوبانی

    
حملات تبه کاران داعش به کوبانی در هر سه جبهه در 25 امین روز ادامه دارد. تبه کاران گذشته از حمله به کوبانی از این سه جبهه، به دروازه مرزی کوبانی (مرشدپنار) هم حمله می‌ کنند تا با محاصره کامل به قتل‌ عام مردم آن شهر دست زنند. مقامات حکومت کوبانی برای دفاع از شهروندان غیرنظامی و نجات آن ها از قتل‌ عام احتمالی، فراخوانی برای کمک ‌رسانی فوری و اضطراری دادند.

اطلاعیه نشسست مشترک نیروهای چپ وکمونیست در دفاع از مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی
ازحماسه مقاومت کوبانی علیه توحش "دولت اسلامی "
با همه توان دفاع کنیم

    
در این میدان که یک طرف آن اوج آزادیخواهی و مقاومت عادلانه و طرف دیگر اوج وحشیگری و ریاکاری است بشریت مترقی بی وظیفه نیست. دفاع از مقاومت عادلانه مردم کوبانی دفاع از سرنوشت مبارزه همه آنهایی است که برای آفرینش یک جهان نوین نبرد می کنند . نباید گذاشت که سر نوشت مقاومت مردم کوبانی در جدال میان آن نیروهایی تعیین شود که در غیاب یک بدیل انقلابی و سوسیالیستی جهان را به صحنه تبهکارترین وحشیگریهای خویش تبدیل کرده اند. حتی اگر کوبانی سقوط کند مقاومت کوبانی سرفراز باقی خواهد ماند. بدون تردید قلب تپنده کوبانی ضرب آهنگ پیشروی همه آنانی خواهد بود که آمال وآرزوهایشان در هم شکستن نظم وارونه کنونی است. ما خود را بخشی از جبهه مقاومت زنان ومردان کوبانی دانسته ودفاع از پیکار شجاعانه آنان را درلحظه خطیر کنونی ضروری ترین وظیفه انترناسیونالیستی خویش می دانیم.

تقی روزبه : احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!
    
برطبق گزارش های انتشاریافته شهرکوبانی پس از سه هفته محاصره و مقاومت حماسه ای زنان و مردان این دیار با نیروهای جرار و بی رحم دولت اسلامی در آستانه سقوط قرارگرفته است و جنگ خیابانی و خانه به خانه به داخل آن کشیده شده و مناطقی از شرق شهر به دست نیروهای داعش افتاده است.

پشتیبانی و دفاع از مبارزه حق طلبانه کوبانی در کردستان ضرورتی حیاتیست!
کوبانی در معرض کشتار و قتل عام است.بربریت اسلامی در کمین مردم کوبانیست! به یاریشان بشتابیم!

    
سازمان راه کارگر ضمن پشتیبانی از دفاع عادلانه مردم کردستان و تاکید بر حق طبیعی آنان برای تعیین سرنوشت خویش ،از تمام انسانهای شریف و آزاده و همه سازمانهای ترقیخواه و بشردوست می خواهد به دفاع قاطع از مقاومت شیرزنان و شیرمردان کوبانی برخیزند و صدای آنان باشند و در افشای توطئه های شوم قدرت های منطقه ای و جهانی علیه این خلق قهرمان و این پرچمداران افق روشن در خاورمیانه از هیچ کوششی دریغ نورزند. باید با تمام قوا و از هر طریق ممکن به دفاع از حماسه سازان کوبانی بپاخیزیم

كانون مدافعان حقوق كارگر: بايد با تمام و جود ازمردم كوباني دفاع كرد
    
چرا داعش ها را مي سازند:
بيش از سه هزارنفراز شهروندان اروپائي در صفوف داعش ميجنگند كه ازاين ميان 150زن فرانسوي جهاد نكاح ميكنند وخودرادراختيارمردان داعش قرارميدهند
گروه داعش با استنادات فراوان ساخته و پرداخته مشترك آمريكا و عربستان سعودي، قطر و شيخ نشين هاي عجيب و غريب است يعني آميزه اي از ارتجاع ونظام سرمايه داري.و يا بهتر بگو ئيم نظام سر مايه داري در عر يان ترين شكل آن .

حسن جداری : آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان!
    
در کشوری که در حدود دو سوم اهالی آن را ملتهای های غیر فارس کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و ترک آذربایجانی و قشقائی و ..... تشکیل می دهند، مجبور ساختن کودکان دبستانی و دبیرستانی به تحصیل به زبان فارسی که برای این ملت ها زبان بیگانه ای محسوب میگردد، جرمی نا بخشودنی و به مثابه زیر پا انداختن و نقض آشکار حقوق بشر می باشد.

بهرام رحمانی : آینده کردستان عراق
    
رویدادهای اخیر در منطقه خاورمیانه بیش از پیش به نگرانی حکومت هایی منجر شده است که همواره با خفقان و دیکتاتوری حاکمیت و موقعیت خود را حفظ می کنند. البته این نگرانی ¬ها بی دلیل نمی ¬تواند باشد چرا که امروزه منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه به انبار باروتی در آستانه انفجار شبیه است.

خونهای ریخته شده در شهر رفح و غزه ، مشعلهای راه آزادی ما خواهند بود
اطلاعیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین     
جبهه خلق روشن نمود که دشمن جنایتکار و صهیونیستی ، از قبل خود را برای کشتار مردم بیدفاع شهر رفح آماده کرده ، در حقیقت به جنگی بی حد و مرزو وحشیانه بر علیه ملت بزرگ فلسطین دست یازید ، جنگی که هیچ دلیلی برایش وجود نداشت ، اینگونه جنایات صهیونیستها ، از ابتدای اشغال سرزمین فلسطین ادامه داشته است ، تنها فرقی که میتوان برای این مرحله از جنگ بربرمنشانه صهیونیستها قائل شد ، همانا شکست تلخ آنها در برابر ضربه های کوبنده مقاومت است ، دست یازیدن دشمن به قتل عام شهروندان بید فاع ، زنان ، سالمندان و کودکان دلیل آشکاری بر در ماندگی و سر در گمی پی در پی آنان است

دکتر امیر حسن پور : علائم  اخطار اولیۀ پاکسازی قومی در ایران امروز
    
نود و نه سال پیش دولت ترکیۀ عثمانی در جریان جنگ جهانی اول (1918-1914) پروژۀ از بین بردن ملت های ارمنی و آشوری را که در سرزمین باستانی خود در شرق امپراتوری زندگی می کردند شروع کرد. این جنایت، یعنی «نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی»، که بسیاری دولت های قدیم و جدید مرتکب شده اند، به دنبال هولوکاست (کشتار یهودی های اروپا در جنگ جهانی دوم  1945-1939)، در سال 1948 با مفهوم «ژنوسید» در حقوق بین الملل مشخص شد و به عنوان جنایتی دارای ابعاد بین المللی شناخته شد.

بهرام رحمانی : هفتاد و هفتمین سالگرد قتل عام کردهای «درسیم»!
    
روز چهارم ماه مه، نخستین روز آغاز کشتار مردم درسیم توسط نظامیان ترکیه در شمال کردستان است. این کشتار، در سال های 1937 تا 1938 به وقوع پیوست و طی آن ده ها هزار کرد به دستور حکومت ترکیه قتل عام و برخی تبعید شدند.

روزبه کوراغلی : جنبش های ملی، چالش ها و راهکارها
    
اساس و شالوده ی جنبش های ملی که مضمون آن با ستم ملی تعریف می شود، ریشه در نظام طبقاتی دارد. در ایران گرچه زمینه های عینی مسئله ی وابستگی و سرکوب جنبش ملی از دیر باز و بطور مشخص از دوره قاجاریه نطفه بسته بود، اما با روی کار آمدن دولت کودتا در اسفند ۱۲۹۹ مستعمره نوینی پیاده گردید. 

یوسف اردلان : گردان شوان
    
امسال، سالیادها رونق چشمگیری داشت، از سالیاد جمهوری خودمختار کردستان تا سالگرد علنی شدن فعالیت کومەلە، و اکنون یادمان عزیزان جان باختە گردان شوان و ثمرە تلخ جنگ دولتهای جنایتکار ایران وعراق و جنایت علیە بشریت هلبجە، همە اینها بازتابیست از تمایل زندە ماندن مردمی کە میخواهد زندە بماند.

در دفاع از حق زبان مادري ملل تحت ستم!
    
بیست یکم فوریه از سوی یونسکو؛ سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان « ملل متحد» از سال ۱۹۹۹ روز زبان مادری نام گذاری شده است. این فریبکاری آشکار از جانب این سازمان باصطلاح حامی حقوق خلق ها در حالی صورت می گیرد که ملل تحت ستم جهان در سراسر کره خاکی شاهد فجیع ترین جنایتها، جنگ ها و لشگرکشی ها و نابرابری ها و تبعیض های جنسی، ملی، اتنیکی، فرهنگی و غیره از جانب هدایت کنندگان آن هستند

دکتر حیدر شادی : نقدی بر پروژه “مدرنیته ایرانی” سید جواد طباطبائی و سخنان اودرباره زبان ترکي
    
آقای طباطبائی ... ‏‎ ‎‏ می‌گویند که چون ترکیه و یا آذربایجان تاریخ مستقل ندارند (!! ) پس ‏هویت جعلی دارند. ‏‎ ..‎‏ بر اساس این منطق، آلمان، به عنوان مثال، که تاریخ فرهنگی ‏طولانی ندارد و در دوره رنسانس هم با ارتقای زبان محلی خود به عنوان زبان رسمی و ‏استقلال از زبان لاتین پیدا شد، هویت جعلی دارد. ‏‎..‎‏. آقای طباطبائی و عموما ملی گرایی ‏ایرانی که نوعی استدلال باستانگرایانه می‌کنند در واقع بر یک چنین بینان سستی بنای ‏خود را بنیان نهاده‌اند.‏

احمد رحیمی : فرهنگستان یا اداره امنیت؟
    
اظهارات اخیر رئیس و اعضای فرهنگستان زبان فارسی از هر لحاظ مبیّن بیداری این ارگان والای فرهنگی در حراست از گوهر یگانه‌ای که از هجوم اسکندر و عمربن خطاب و آلپ ارسلان جان بدربرده و فرهنگ پارسی نام دارد و زبان فارسی سخنگوی بی بدیل آن است میباشد. این ارگان حتی بیدارتر از آنی است که کوروش را بآسوده خوابیدن فرامیخواند. وظیفه این سرای فرهنگی است که نگذارد این فرهنگ والا خراش بردارد تا چه رسد به تَرَک.

پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر
به کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
به مناسبت
26 بهمن روز اعلام موجودیت علنی کومه له

    
26 بهمن ، سالروز کومه له است. سالروز سازمانی که موجودیتش را بر دفاع از منافع کارگران ، زحمتکشان و همه ستمدیدگان کردستان قرار داده است. نبرد قهرمانانه مبارزان کومه له با رژیم سرمایه داری مذهبی جمهوری اسلامی از سنگر چپ و برای آزادی و سوسیالیسم با اتکاء به کارگران و تهیدستان و متحد ینشان ،سنگر مهمی است بر تداوم و گسترش مبارزه علیه رژیم اسلامی.

حسن جداری ; رژِیمی  فریبکار،  "فرهنگستانی" مرتجع و           شوونیست !
    
 این روزها، جنگ زرگری مزورانه ای  بر سر آموزش یا عدم آموزش زبانهای ملت های غیر فارس، بین جناح های مختلف رژِیم ضد مردمی در گرفته است. یونسی، مشاور روحانی در امور" اقوام و اقلیت ها"، اخیرا اظهار داشته است که  تحصیل به زبان مادری را 

الماس فرضی : مردم یارسان، وضعیت موجود و راههای پیشارو (٢)
    
در بخش نخست این نوشته که در پی خودسوزی چند نفر از مردم یارسان در اعتراض به توهین و هتک حرمت آنان و اجتماع واعتراضات متعاقب آن نوشته شد، به اختصار به بررسی سیاستهای حکومتهای مرکزی و بویژه جمهوری اسلامی در سی و پنج سال گذشته که همواره بر مدار گسترده ترین محرومیت ها و تبعیضهای بنیادین بر علیه زحمتکشان کرد اهل حق تدوین و اجرا شده پرداخته شد.

حسن جداری : راه خطا پیمودن در برخورد به مساله ملی!
    
در مقاله " قاجارها یا پهلوی ها" که در رابطه با برافتادن سلطنت قاجارها و سر کار آمدن پهلوی ها نوشته بودم، به نقد نظریات آقای یونس شاملی که در مقاله ای تحت عنوان" یک تفاوت اساسی دولت قاجارها با دولت پهلوی ها" بیان شده است،

حسن جداری : قاجارها یا پهلوی ها! ( 1)
    
" مضرات آذربایجانی نامیدن زبان مردم آذربایجان، کدام است"؟ در نوشته ای که میخوانید در زمینه مقاله جوابیه آقای شاملی مطالبی مطرح میشود و نقد و بررسی مقاله آقای کنعانی را که از دید متفاوتی نوشته شده است، به وقت دیگری، محول میکنم.

حسن جداری : روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران
    
تاریخ معاصر ایران درحقیقت امر، تاریخی پر ماجرا و خونین و دردناک است .این تاریخ از انقلاب مشروطیت آغاز میشود و سرتاسر آن مملو از حوادث خونبار، شکست ها، پیروزیها و جنگ ها و کشتارها است.

عبدالستار دوشوکی:سکوت رسانه های فارسی زبان توجیه پذیر نیست ( راهپیمایی 750 کیلومتری زنان بلوچ )
    
این موج اعتراضی زنان شجاع بلوچ بعد از یک ماه گذر از کوه و دشت و صحرا به مقصد خود در کراچی شهری که در آن قریب به یک و نیم میلیون بلوچ سکونت دارند، رسید. تعداد زیادی از بلوچها از جمله پیرمردان بالای هفتاد سال تا نوجوانان دوازده ساله بلوچ از این راهپیمایی حمایت می کردند.

آخرین نامه ی شیرکو معارفی
شیرکو معارفی     
آری من پیشمرگ جاودانگی, دوری جستن از بربریت و هم آغوش شدن با آزادی هستم و در مسلخ جباران و جور ورزان, که به خیالشان از جولان کردن در جنگل سروسانان جدایم می سازنند, بی هیچ واهمه و اضطرابی, با قامتی استوار و دلی سرشار از امید و استقامت حضور می یابم و به جمع ستارگان این آسمان غمگسار می پیوندم.

حسن جداری: فارسی، زبانی تحمیلی برای ملت های غیر فارس!
    
اول مهر ماه،آغاز سال تحصیلی در سرتاسر ایران است. در این روز، همه ساله میلیونها دانش آموز که تعطیلات تابستانی را پشت سر گذاشته اند، برای ادامه تحصیل بار دیگر راه مدرسه را در پبش میگیرند .

ناسيوناليسم در ايران
و
(مسئله‌ملي درکردستان)

يوسف اردلان     
بخش اول : ملت چيست؟
بخش دووم: ازصفویە تا قلمرو قاجار قبل از آغاز شکل‌گیری "ملت ایران"
بخش سوم: (شرایطی کە ناسیونالیسم ایرانی را برانگیخت)
بخش چهارم: دوران روشنگری در قلمرو حکومت قاجار

۱۱ شهریور، سالگرد کشتار قارنه در کردستان
سعید سنندجی     
تنها چند ماهی از انقلاب ملتهای ایران نگذشته بود که در مناطق ''سۆما'' و ''برادۆست'' فشار و کردستیزی تا بدانجا بر ساکنان این خاک شدت گرفته بود، که بیش از ٣۰ روستای این منطقه خالی از کرد شد. این کوچ های اجباری که یکی از گونه های نسل کشی بحساب می‌آید در روزنامه کیهان که در اختیار رژیم ایران بود انعکاس پیدا کرد و .........

یا جده ی سادات
مرا دریاب

    
در شب بیست سوم آذرماه متولد شدم، شبی که فرقه دمکرات باپشتیبانی آرتش روسیه تبریز را اشغال کرد و قصد داشت آذربایجان را ا ز ایران جدا کند. » و در روز کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ .... دکه روزنامه فروشی سر « من در یکی از شیهای سرد با صدای گلوله های منوّری به دنیا آمدم که بر تبریز می بارید
چهارراه را که نشریات باصطلح ممنوعه میفروخت دیدیم که در آتش میسوخت.

راه حل کارگری مساله ی کرد
محمد عبدی پور     
طبقه ی کارگر برای ریشه کن کردن هر گونه استثمار مبارزه می کند و هدفش ایجاد دنیایی است که در آن برابری و آزادی حاکم باشد. مبارزه ی طبقه ی کارگر نبردی ریشه یی و عمیق است که بنیادهای جهان سرمایه داری را می لرزاند، آن ها را ویران می کند و در نهایت همه انسان ها و تمام ارکان جامعه را آزاد می کند.

تسلیت به مردم کردستان
وصیت نامه شیرکو بیکس

    
شاعر بزرگ و نامدار کرد جناب آقای شیرکو بیکس(بی که س) امروز چشم از دنیا فروبست و مردم کرد را از موهبت وجودش محروم کرد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با حزن و اندوه فراوان مرگ این شاعر فرهیخته را به ملت کرد تسلیت میگوید و صبر و تحمل مصیبت وارده را برای خانواده آن بزرگوار آرزومند است.

در دفاع از تاریخ و زبان آذربایجان (1)
فرهاد جعفر اوغلو     
نزدیک به یک قرن است که بحث زبان آذربایجان در قالب دو دیدگاه مخالف یعنی ترکی پنداری این زبان و آذری پنداری در محافل سیاسی و علمی جریان داشته و هر یک طرفدارانی برای خود پیدا کرده اند. تا پیش از تالیف رساله کم حجم « آذری یا زبان باستان آذربایجان» توسط سید احمد کسروی تبریزی و مصادره لفظ «آذری» به نفع پان ایرانیسم و راسیسم فارس ، این لفظ برای نامیدن زبان ترکی رایج در آذربایجان به کار می رفت. زبانی که امروزه ترکی آذربایجانی نامیده می شود.

در پیرامون "کنفرانس" باکو!
حسن جداری     
.  در طول 34 سال تسلط ننگین رژیم جمهوری اسلامی بر شئون سیاسی و اجتماعی ایران، مبارزه توده های محروم این کشور علیه این رژیم ضد مردمی، همواره دوام داشته است . در سالهای اخیر با تشدید بحران های مزمن اقتصادی و سیاسی و افزایش دامنه فشار و سرکوب، بر ابعاد این مبارزه حق طلبانه، به مراتب افزوده شده است. تردیدی  وجود ندارد که در آینده ای که دور نیست رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران در نتیجه مبارزات بی امان توده های زحمتکش سرنگون شده و لاشه کثیف آن به زباله دان تاریخ افکنده خواهد شد  . اما برای رهائی از چنگ  این رژیم  ارتجاعی و آدمکش، اتحاد و همبستگی  زحمتکشان کلیه حلقهای ایران، امری ضروری و احتناب ناپذیر می باشد. 

نگاهی تاریخی به جنبشهای ملی-دمکراتیک و چشم انداز دمکراسی در ایران
فرامرز دادور     
ناسیونالیسم (ملی گرائی) به مثابه یک تئوری سیاسی، عمدتا، یک پدیده مدرن است که از جانب جنبشهای دمکراتیک، بویژه در جوامع متشکل از اقوام مختلف و مستعد برای شکلگیری نظام فدرالیست (یک یا چند ملیتی)، حول محور اصل حق تعیین سرنوشت، جهت برقراری دمکراسی وخود-حکومتی بکار گرفته شده و میشود.

مذاکره تاکتیکی دولت ترکیه با اوجالان و آتش بس یک طرفه توسط وی!
بهرام رحمانی     
عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.‌ک.‌ک در پیامی که در تاریخ پنج شنبه 21 مارس 2013 برابر با 1 فروردین 1392، به مناسبت نوروز داده به طور یک ‌جانبه بین پ.‌ک.‌ک و دولت ترکیه آتش ‌بس اعلام کرده است.
در پیام اوجالان، که از زندان فرستاده شده و در دیاربکر، بزرگ ترین شهر کردنشین ترکیه خوانده شد، آمده است: «زمان آن رسیده که تفنگ ها خاموش شوند و سیاست سخن بگوید.»

“صلح “ یا “ تسلیم“ : بین دولت ترکیه و پ.ک.ک چه می‌گذرد؟
روناهی شورشگر     
سایت پروسه
چندین ماه است که مذاکره بینِ عبدالله اوجالان، رهبرِ پ.ک.ک/ک.ج.ک و دولتِ ترکیه، برای “ حلِ مساله‌ی کرد ” به طورِ علنی و رسمی‌ در جریان است. در ۳ ژانویه، احمد ترک و آیلا اکات آتا، دو نفر از سیاست‌مدارانِ کرد در ترکیه، به زندانِ امرالی رفتند و با اوجالان ملاقات کردند. در ۲۳ فوریه برای بارِ دوم، ۳ نفر از وکلای حزبِ صلح و دموکراسی، نماینده‌ی‌ جنبشِ کرد در مجلسِ ترکیه، در زندان امرالی با اوجالان ملاقات کردند و پیغام‌های او را در ۱ مارس به کادرِ کوهِ قندیل، و به مراد قریلن، فرمان‌دارِ پ.ک.ک رساندند.

زبان بمثابه کانون قدرت: زبان رسمی و زبان های غیر رسمی
هدایت سلطان زاده     
در 21 آذر 1325، کتاب سوزان کتاب های درسی و روزنامه ها در تبریز که به زبان ترکی آذربایجانی بود، توسط ارتش شاهنشاهی و عناصر تحت فرمان آن انجام گرفت و نه با تکیه بر ارزش سمبولیک زبان فارسی. اگرچه فرهنگ و زبان را با قهر حکومتی نمیتوان برابر شمرد، لیکن رسمی شدن و یا ممنوعیت یک زبان، فرآیندی است که به موضوع زبان خصلت سیاسی می دهد و قبل از هر چیزی به مقوله قدرت مربوط است . بهمین دلیل ، مساله زبان رسمی و غیر رسمی قبل از اینکه یک موضوع ارتباط بین انسان ها باشد ، یک مساله سیاسی است که در پشت آن نهاد قدرت دولت ایستاده است!

یادداشتی در پیرامون حق سرنوشت و برگزاری رفراندوم در آذربایجان جنوبی
فرهاد جعفر اوغلو     
هم به دلایل تاریخی که در مبحث اول بدان اشاره شد و هم به دلایل حقوقی و قانونی تقاضای حق تعیین سرنوشت و برگزاری رفراندوم از حقوق مسلم ملت آذربایجان بوده و نباید ذره ای در آن شک نمود.

کردستان، مسئله ملی و ناسیونالیسم
الماس فرضی     
حقیقت آنست که مسئله ملی و چگونگی برخورد با این مسئله حساس یکی از وجوه تمایز نیروهای چپ و دمکرات از احزاب مخالف دمکراسی و حق حاکمیت مردم میباشد. این مسئله در صد سال گذشته به اشکال مختلف خود را به نمایش گذاشته است

محمد انصاري: امیدوارم در آذربایجان جنوبی آزاد شاهد اجرای سمفوني ۲۱ آذر باشم
    
مصاحبه یوردنت با سازنده سمفوني ۲۱ آذر ۲۱
آذر روز عجيبي در تاريخ آذربايجان جنوبي است. هم روز شادي و پيروزي مردم است و هم روز اندوه و شکست ملي است.

نکاتی کوتاه درباره شعور ملی
هدایت سلطانزاده

‎     


‎ ‏شعور ملی بر پایه یک فلسفه و تفسیر دموکراتیک از یک حق متولد شده است. در این معنی، ‏تئوری حق تعیین سرنوشت، و حق دموکراتیک کنترل دستگاه سیاسی دولت یا قدرت سیاسی ‏توسط کلیت مردم یا ملت، مفاهیم «منطبق برهمی» هستند و شعور ملی چیزی جز آگاهی و ‏شعور براین حق نیست.‏
--

مانیفست مهران بهاری
علی قره جه لو     
نوشته ای که در زیر ملاحظه می کنید جوابیه کوتاهی است در رد ادعا ها، زمینه چینی ها و برنامه ریزی های آگاهانه و هماهنگ شده در جهت به انحراف کشاندن حرکت ملی - دموکراتیک آذربایجان، که اینبار از زبان شبکه مهران بهاری تبلیغ می شود. در نوشته حاضر قصد براین است که عمده ترین تکیه گاه انحرافی این جریان - که در خدمت رو در رو قرار دادن ملیت ها و نجات جمهوری اسلامی از مخمصه ای است که آن گیر کرده است - افشاء و طرد گردد.

چگونه‌ ازکاه‌ می‌شود کوه ساخت؟
یوسف اردلان     
فاصله‌ وجدائی‌ای که‌ وجود دارد مرزهای رسمی وجغرافیائی نیست، بلکه‌ مرزهای غیر قابل روئیت آزادیخواهی و ارتجاع و استبداد است که‌ هر روز پررنگ‌‌ترهم می‌شود، واین نشانه‌ای ازبرآمدی ازرویش نهال آزادی خواهی و ر‌هائی بشر از نکبت شوینیسم عظمت‌طلب است.

فضای امنیتی و پلیسی در مناطق زلزله زده و دستگیرهای اخیر را شدیدا محکوم می کنیم
انجمن دفاع از زندانیان سیا سی و عقیدتی درایران - پاریس     
پس از زلزله ویرانگر در آذربایجان شرقی( ورزقان ، اهر ، قره داغ...) موجی از دستگیری و سرکوب به پا شد. از دستگیری محمد رضا عالی پیام ملقب به هالو ( شاعر طنز پرداز) و دستگیری دکتر یوسف بیدار دل ...

زلزله ای که ارکان رژیم را لرزاند
هیئت تحریریه سایت راه کارگر     
زلزله آذربایجان نه تنها بخشی از آذربایجان که ارکان رژیم اسلامی را نیز به لرزه افکند. حکومت اسلامی مصمم بود که پیامدهای زلزله آذربایجان به یک مسئله عمده کشوری بدل نگردد. زیرا در این صورت ....

ایجاد فضای نظامی و امنیتی درمناطق زلزله زده برای چیست ؟
بهروز ستوده     
راستی این همه وحشت حکومت اسلامی از نردیک شدن مردم و خبرنگاران خارجی و داخلی به زلزله زدگان از کجا سرچشمه میگیرد و نظامی و امنیتی کردن مناطق زلزله برای چیست؟

روشنفکرآذربایجان( ترک ) کیست؟
به زبانهای فارسی وترکی

محمد آزادگر     
زبان ترکی آذربایجانی هویت ماست! لاکن عمده کردن ترکی نویسی و استنتاج ملت شوندگی از آن و محدود کردن جنبش ملی - دموکراتیک آذربایجان به ترکی نویسی، نفهمیدن مسئله ملی است و از این رو سیاست نادرستی است.

پروسه خشکاندن درياچه اورميه و ادعای اختلافات قومی خانم عبادی
سرمقاله یوردنت     
خانم شيرين عبادي در خصوص خشک شدن درياچه اورميه و دستگيري قريب صد نفر از تظاهر کنندگان روز اول خرداد، نامه اي* به آقاي احمد شهيد و مقامات سازمان ملل نوشته و

پروسه خشکاندن درياچه اورميه و ادعای اختلافات قومی خانم عبادی
سرمقاله یوردنت     
خانم شيرين عبادي در خصوص خشک شدن درياچه اورميه و دستگيري قريب صد نفر از تظاهر کنندگان روز اول خرداد، نامه اي* به آقاي احمد شهيد و مقامات سازمان ملل نوشته و

چگونه خواست حقوق برابر جوامع غیرفارس؛ کشور را به دریاچه خون تبدیل می کند؟
واحید قاراباغلی / روزنامه نگار و فعال حقوق بشر     
هدف این مقاله این نیست که بگوید ائتنیک های غیرفارس در ایران بايستي دولت خود را داشته باشند یا نه. بلکه هدف از نوشته تلاشی است برای تجزیه و تحلیل راه ها و ابزارهای اجرایی که ایدئولوژی دولتی برای سرکوب جوامع غیرفارس در ایران جهت انکار هویت و موجودیت آنها بکار ميگيرد.

وضعیت حقوق بشر در آذربایجان و سایر جوامع غیر فارس در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل
ترجمه و تلخیص: علیرضا قولونجو

    
سازمان عفو بین الملل قسمت هایی از گزارش مفصل ۷۱ صفحه ای اخیر خود را، که روز ۲۸ فوریه ۲۰۱۲ و با عنوان «'دستور داریم له ات کنیم'، افزایش سرکوب مخالفان در ایران» منتشر شده، به مسئله تبعیض ها بر علیه اقلیت های اتنیکی و مذهبی در ایران و سرکوب فعالان سیاسی و فرهنگی جوامع غیر فارس و غیر شیعه اختصاص داده است.

بيانيه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
ما چه می گوئیم ؟

هيئت اجراييه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان     
در رابطه با مباحثات درونى و استعفاى چند نفر از اعضا تشکيلات و سوالات ناشى از آن، هيئت اجراييه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان لازم ديد توضيحات کوتاهى در مورد مفاد گرهى پلاتفرم تشکيلات در اختيار هموطنان و دوستان قرار دهد. «بيانيه ما چه ميگوئيم؟» در حقيقت پاسخى است به برخى سوالات و ابهامات و برداشتهاى نادرست و غير واقعى از مواضع جنبش فدرال دموکرات آذربايجان

خبری از شوش و یک دوسه حرف به بهانه ی آن خبر
ناصر رحیم‌خانی     
پس از انقلاب و در پی پایه گذاری « کانون فرهنگی خلق عرب » در خرمشهر و فعال شدن مردم عرب و بویژه جوانان عرب ، کوشش های فرهنگی و سیاسی کوشندگان عرب ، پیرامون ارتقاء فرهنگی و خواسته های دموکراتیک بود .در میان کوشندگان عرب خوزستانی هم عناصر فرهنگی و سیاسی مستقل بودند و هم نزدیکان مجتهد شیعی ، آیت اله شبیر خاقانی و هم هواداران چپ و فدائی

به مناسبت 21 آذر
سال روز شکست جنبش آزادی خواهانه ی مردم آذربایجان!

مجید دارابیگی     
شصت و پنجمین سال روز بیست و یک آذر به دو مناسبت اهمیت ویژه دارد هم به مناسب سال روز تاسیس حکومت خودمختار آذربایجان که.. و هم به مناسبت جنبش کنونی ملیت های تحت ستم برای دست یابی به حق تعین سرنوشت و اتحاد داوطلبانه در ..

از آقاخان کرمانی تا تئودور هرتسل
نگاهی به مقوله نژادپرستی در ایران معاصر

یوسف عزیزی بنی طرف     
این متن در واقع سخنرانی من در اتاق پالتاک “آذرتاک” است که یکشنبه 13 نوامبر2011 ایراد شد. که سخنران دیگرش، دوست آزربایجانی ام، دکتر علیرضا اصغرزاده بود.

آموزش به زبان مادری پایه‌ای ترین خواست دموکراتیک
    
دفاع از حقوق دمکراتیک خلق ها را باید بموازات دیگر برنامه‌های مبارزاتی خود پی گیر تر از همیشه دنبال کنیم. در این راستا ابتدایی ترین مولفه همان حق ملیت ها در آموزش و یادگیری به زبان مادری است که در این آغاز سال تحصیلی تأکید بر آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل ٬ مقاومت "جهان متمدن"
ثریا شهابی     
مدتها است کنار زدن چشم بندهایی که عمری است دستگاه"شیک و تمیز دمکراسی غربی" و سازمان ملل و کمیسیون "حقوق بشر" آن بر چشمان جهانیان زده است، به کار آگاهگرانه ای احتیاج ندارد.

زندگی تابناک فرانک فرید و مرگ تدریجی دریاچه ارومیه
آمنه کرمی     
نیم قرن پیش به هنگام تولد خانم فرانک فرید در مردادماه 1340 در تبریز، فضای این شهر مثل فضای تهران، ملتهب بود. شور و حال دیگری که بیشتر شامل حال زنان مساوات طلب می شد در این شهر برپا بود. فرهیختگان آذربایجان و مدافعین

عربستان وخوزستان
یوسف عزیزی بنی طرف     
(توضیحی درباره دو واژه عربستان وخوزستان)

مروری بر سرکوب" خلق عرب" در سال گرد واقعه 16 خرداد ماه 1358
فریبا مرزبان     

کردستان و تردید جنبش
مزدک چهرازی     
(چرا كردستان به خیزشهایِ اخیر نپیوست؟)

حرکت ملي آذربايجان و مناسبات با جمهوري آذربايجان و ترکيه
حسین کرامت     

طرح چه سئوالاتی میتواند در مورد مسایل آذربایجان روشنگر و راه گشا باشد؟
حسین کرامت     

چند نکته در مورد موفقیت تاریخی آذربایجان
حسین کرامت     

ظهور سلفیه در کردستان ایران
علی جوانمردی     
بخش اول:پیشینه سیاسی سلفی های کردستان
بخش دوم:ایران و سلفی های کردستان

در ذهـن بمبگذار انتحاری بلوچ چه میگذرد؟
عـبـدالـسـتـار دوشــوکـی -مـرکـز مـطـالـعـات بـلـوچـسـتـان ـ لـنـدن     
بازتاب تفاسیر مطالعات موجود و انعکاس یافته های پژوهشگران در مقام امانت داری علمی و تحقیقی، و نه از دیدگاه "توجیهی" بلکه از منظر "تحلیلی"، صورت گرفته است

بحث حقوق بشر، تمامیت ارضی و تمامیت خواهی
آرش صالح - روز آنلاین     
همچنان که ابزار دست بیگانه شدن برای هرد فرد و گروهی و به هر بهانه ای محکوم است، استفاده ابزاری از مفاهیمی چون تمامیت ارضی برای بی توجهی به مطالبات بر حق انسانها نیز محکوم است.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
سرکوب مردم عرب اهواز( خوزستان ) را محکوم میکنیم !

    

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور: در باره مبارزات و سرکوب مردم خوزستان
    
طی چند سال گذشته در کنار مبارزات جاری در جامعه ما شاهد سه گرایش اجتماعی و اعتراضی در خوزستان بوده ایم.

نمایش بشردوستانه ی شیرین عبادی با شرکت دُم خروس و قسم حضرت عباس!!!!
پژمان رحیمی)     
فریاد جنوبم من، نخل مصلوبم من، مرا دریاب
نوشدارو به چه کار آیدت پس از مرگ سهراب
وبلاگ پروسه

در باره «چهره استعمارگر و چهره استعمار زده» آلبر ممی
محمد آزادگر     
جلال آل احمد تحت تاثیر غلامحسین ساعدی و رضا براهنی که از دوستان نزدیک و صمیمی وی بودند، گفته بود که «آذربایجان مستعمره فرهنگی» حکومت مرکزی است.

آقای پان و احوالاتش
علیرضا نابدل     
دوران نژاد برتر،مذهب و مرام برتر و ... برای ابد سپری شدە است
* "پان" ها هرگز قادر نیستند گرهی از کار ملل آسیائی بگشایند
از ـ ڕوانگه

تشبثی در توضیح موضعگیری آذربایجان در قبال جنبش سبز
احمد رحیمی     

پایمالی یک حق ساده انسانی - آموزش به زبان مادری ! بخش 1 و 2
تلویزیون برابری - سعید افشار     
میز گردی باشرکت : هدایت سلطان زاده- جمشید امیری – حمیلا نیسگیلی- شهلا حیدری- و یوسف عزیزی بنی طُرف

ریشه در خون
اثر غلامحسین ساعدی     
... تنها در فاصله ی سال های بیست و چهار و پنج بود که کودکان دبستانی آذربایجان دریافتند که مدرسه چندان جای وحشتناکی هم نیست

اصل اساسي دموکراسي در ايران : باسواد شدن به زبان مادرى
رضا براهنى     
بخشى از مقاله اسناد ساواك، اعدام جزنى و ديگران

افت تحصیلی در مناطق غیرفارس ایران - تحصیل به زبان مادری در مصاحبه با علیرضا صرافی
    

مرغ آقای داریوش همایون همیشه یکپا خواهد داشت
احمد رحیمی     
سردبیر اسبق روزنامه ی آیندگان، وزیر سابق اطلعاات رژیم شاهنشاهی، معاون سابق دبیرکل حزب واحد فراگیر سلطنتی رستاخیز،

پایمالی یک حق ساده انسانی - آموزش به زبان مادری !
تلویزیون برابری - سعید افشار     
میز گردی باشرکت : هدایت سلطان زاده- جمشید امیری – حمیلا نیسگیلی- شهلا حیدری- و یوسف عزیزی بنی طُرف

ناسیونالیسم و دموکراسی و رابطه بین آن در جامعه ایرانی
ائلشن موغانلی     
ملی‌گرایی و تعصب در جامعه ایرانی کماکان به حیات خود ادامه می دهد و این ملی‌گرایی بر همه طبقات حکم‌فرما شده‌است، دموکراسی سیر قهقرایی یافته‌است و افت‌وخیزهای سیاسی بیش‌تر شده‌است. به همین نسبت میان رشد ملی‌گرایی و ضعف دموکراسی همواره یک هم‌زمانی، قابل مشاهده است.

زمینه ی نظری فرمایشات همایونی
احمد رحیمی     
برای داریوش همایون مسئله ی زبان واحد، حکومت واحد، و ملت واحد جزو اصول غیرقابل بحث است.

منشور "سومکا" در پوشش مشروطه خواهان لیبرال دموکرات
هدایت سلطان زاده     
گاهی افراد و جریان های سیاسی ، بنا به مصلحت زمان ، خود را در پوشش دیگری معرفی می کنند که نام بیان شده آنان در تعارض با ایدوئولوژی و هدف های سیاسی اعلام شده آنها دارد .

چرا بقای ایران در گرو حل مسالهء ملی است؟
جواد قاسم آبادی     
این قلم ریز نقش یک دهه پیش از امروز نوشت که: « بقای ایران در گرو حل مسالهء ملی است. » و اما چرا امروز یک بار دیگر؟

افت تحصیلی در مناطق غیر فارس
    
مصاحبه روزآنلاین با علیرضا صرافی صاحب امتیازومدیر مسئول ماهنامه توقیف شده دیلماج ، عضوهیئت تحریریه وارلیق از موسسین شورای صلح، در رابطه با تحصیل به زبان مادری و.....

زندگی در زیر خط فقر ـ گزارشی از سیستان و بلوچستان
کانون مدافعان حقوق کارگر ـ محید ملکی     
مصاحبه زیر بایکی از فعالین اجتماعی انحام شده.اگر ممکن است بگوئید در منطقه شرق کشور زندانها چه شرایطی دارند ؟

کد خبر : 10487                   2020-01-10 10:53:00
اعتراضات عراق از سر گرفته شد
هزاران تن از معترضان عراقی مجدداً در میدان التحریر بغداد، در نجف، در کربلا و در دیوانیه گرد آمدند. این بار بدون حمایت مقتدی صدر و با تأکید بیشتر بر حاکمیت ملی. همزمان نخست‌وزیر مستعفی عراق در گفت‌وگو با وزیر خارجه آمریکا خواهان اعزام نمایندگان دولت آمریکا برای خروج امن نیروهای خارجی از این کشور شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 10376                   2019-10-26 08:19:35
بازداشت دستکم ۵ شهروند در مراسم سالگرد درگذشت غلامرضا امانی در تبریز
تعدادی از فعالین ترک (آذربایجانی) از جمله یوسف رضوی، بابک حسینی مقدم، شهروز برزگر، شاهین برزگر و جلیل بیگ محمدی در جریان برگزاری مراسم سالگرد درگذشت غلامرضا امانی در آرامستان مارالان تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدن      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 10352                   2019-10-09 10:49:51
تهاجم نظامی ترکیه به کردهای سوریه: نخستین کشته‌ها در میان غیرنظامیان در رأس‌العین و عین عیسی
نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند که در بمباران هوایی جنگنده‌های ترکیه دست‌کم دو غیر نظامی در روستایی در غرب رأس‌العین در نوار مرزی شمال سوریه کشته شدند. رسانه‌‌های نزدیک به نیروهای سوریه دموکراتیک گزارش داده‌اند که در حملات ترکیه به بیمارستان شهر «عین عیسی»، هفت نفر از این شبه‌نظامیان کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 10345                   2019-10-03 10:37:48
اعتراضات در عراق از بغداد به نجف و کربلا سرایت کرد
مهم‌ترین خواسته معترضان که اغلب از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اند، ایجاد اشتغال است. شورای امنیت ملی عراق تشکیل جلسه اضطراری داد. در دومین روز اعتراضات در درگیری با مأموران امنیتی دست‌کم ۱۱۵ نفر مجروح و سه نفر کشته شدند. سفارت آمریکا در عراق خواهان مدارای دولت عبدالمهدی با معترضان شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9976                   2019-02-27 21:32:12
نزدیکان آرزو میرکی می‌گویند مدت دو هفته است که در بی خبری از وضعیت او بسر می برند.
آرزو میرکی، ورزشکار زن اهل سنندج و عضو تیم کیک بوکسینگ شهر سوران اقلیم کردستان عراق، درپی بر افراشتن پرچم اقلیم کردستان پس از پیروزی بر حریفش در مسابقه‌ای با تیم کیک بوکسینگ اصفهان، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده است. نزدیکان او می‌گویند مدت دو هفته است که در بی خبری از وضعیت او بسر می برند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9954                   2019-02-21 12:47:15
آذربایجان؛ گزارشی از فعالیت ها به مناسبت روز جهانی زبان مادری
تعدادی از فعالین ترک (آذربایجانی) اقدام به توزیع کتاب‌هایی به زبان ترکی در میان دانش آموزان و طراحی گرافیتی روی دیوار برخی مدارس با مفهوم اهمیت زبان مادری کرده‌اند. این اقدام با آغاز اعتصاب غذای ۵ روزه پنج فعال ترک زندانی در گرامیداشت این روز نیز همزمان بوده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9953                   2019-02-20 16:22:36
بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی زبان مادری
"کانون رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار به همه‌ی زبان‎‌های موجود مخالف است."      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9577                   2018-08-10 12:29:02
بازداشت شماری از فعالان ترک در پی برگزاری مراسمی در کوه سبلان
روز جمعه ۱۹ مردادماه شماری از فعالان ترک (آذربایجانی) در پی برگزاری مراسمی در پناهگاه کوه سبلان توسط نیروهای امنیتی مشگین‌شهر بازداشت و به بازداشتگاه شهر لاهرود از توابع مشگین شهر منتقل شدند. تعدادی از این افراد هنگام بازداشت از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9530                   2018-07-21 16:40:46
۱۹ عضو سپاه پاسداران در درگیری مریوان کشته و زخمی شدند
معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفته است که درگیری بین نیروهای سپاه و گروه مسلح ۲:۳۰ بامداد شنبه، ۳۰ تیر در روستای دری در منطقه مرزی مریوان رخ داده. او این گروه مسلح را حزب «حیات آزاد کردستان» (پژاک) معرفی کرده و گفته که آنها به پایگاه بسیج روستای دری حمله‌ور شده‌اند. در این حمله ۱۱ عضو سپاه کشته و هشت تن دیگر مجروح شدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9527                   2018-07-21 00:44:00
چه کسی پاسخگوی ترور اقبال مرادی است؟
پنج حزب کرد ایرانی از مقام‌های اربیل درباره ترور اقبال مرادی توضیح خواسته‌اند. رضا کعبی از حزب کومله زحمتکشان، جمهوری اسلامی را عامل این سوءقصد می‌داند. اقبال مرادی، فعال کرد مریوانی، بامداد چهارشنبه ۲۷ تیر در حالی‌که قصد ماهیگیری در اطراف رودخانه پنجوین را داشت، ترور شد. او از چند سال قبل در کردستان عراق زندگی می‌کرد و این اواخر بیشتر در زمینه لغو مجازات اعدام فعالیت داشت. مرادی از همکاران جمعیت حقوق بشر کردستان و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بود.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9524                   2018-07-21 00:03:00
اقبال مرادی عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان ترور شد
• اقبال مرادی، پدر زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام زانیار مرادی، عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان در شهر پنجوین جنوب کوردستان هدف حمله تروریستی قرار گرفته و جان خود را از دست داد ... اقبال مرادی، فعال شناخته شده کورد، پدر زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام “زانیار مرادی”، عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان”KMMK” در شهر پنجوین جنوب کوردستان هدف حمله تروریستی قرار گرفته و در نتیجه آن جان خود را از دست داد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9514                   2018-07-21 00:03:22
درگیری سپاه و حزب دموکرات کردستان ایران در کرمانشاه
سپاه پاسداران ایران با اعضای مسلح حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) در استان کرمانشاه درگیر شدند. هر دو طرف از کشته‌شدن چندین تن در این درگیری‌ها خبر می‌دهند اما همچون موارد پیشین،‌ روایت هر یک از این درگیری متفاوت است. روابط عمومی قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه شنبه ۲۳ تیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک «تیم تروریستی ضدانقلاب» را در منطقه مرزی نودشه «منهدم» کرده و سلاح‌ها، تجهیزات و مهمات آنان را ضبط کرده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9504                   2018-07-09 14:52:21
بازداشت شدگان درگیری های عفرین سوریه در دادگاه ارومیه به ۲۲ سال حبس محکوم شدند
مصطفی قادر زینب و رحیم محمودی دو تن از شهروندان اهل ارومیه که در نبرد عفرین کردستان سوریه زخمی، بازداشت و به ایران منتقل شده بودند، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب به اتهامات “عضویت در گروه‌های معاند نظام، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” جمعا به ۲۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9501                   2018-07-08 13:46:31
تجمعات قلعه بابک؛ شمار بازداشت شدگان به حدود ۸۰ تن رسید
همزمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک و در ادامه بازداشت‌های گسترده به‌خصوص در استان‌های آذربایجان و اردبیل روز شنبه ۱۶ تیرماه دستکم سیزده فعال ترک (آذری) دیگر نیز بازداشت شدند، با احتساب این بازداشت‌ها تعداد بازداشت‌شدگان روزهای اخیر مناطق شمال غرب کشور به حدود ۸۰ تن رسید.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9495                   2018-07-05 11:04:01
تجمعات قلعه بابک؛ تعداد بازداشت شدگان به ۲۹ تن رسید
همزمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک و در ادامه بازداشت‌های گسترده بخصوص در استان های آذربایجان و اردبیل امروز پنج‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ دوازده فعال ترک (آذری) دیگر در شهرهای اردبیل، کلیبر، سراب و سلماس بازداشت شدند، با احتساب این بازداشت تعداد دستگیر شدگان روزهای اخیر مناطق شمال غرب کشور به دست کم ۲۹ تن می‌رسد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9494                   2018-07-04 21:12:05
چهار فعال اردبیلی بازداشت شدند
روز دوشنبه ۱۱ تیرماه چهار تن از فعالان ترک (آذری) ساکن اردبیل به نامهای “عسگر اکبرزاده”، “علی واثقی”، “سعید صادقی‌فر” و “عباس لسانی” توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. احتمال می رود این بازداشت های قسمتی از تلاش دستگاه امنیتی برای ممانعت از برگزاری تجمعات سالانه “قلعه بابک” در این منطقه باشد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9445                   2018-06-10 09:30:50
حزب دموکرات کردستان ایران: «۲۷ پاسدار کشته یا زخمی شدند»
درگیری نیروهای مرزی ایران با نظامیان حزب دموکرات کردستان ایران چندین کشته و زخمی برجای گذاشت. فرمانده قرارگاه سپاه پاسداران می‌گوید: شش تن از «نیروهای ضد انقلاب» در اشنویه کشته شدند. فرمانده نظامی حزب دموکرات کردستان ایران اما می‌گوید: آسیبی به پیشمرگه‌های این حزب نرسیده و ۲۷ تن از نیروهای نظامی ایران کشته و یا زخمی شدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 9437                   2018-06-11 23:19:04
حزب دمکرات کردستان ایران : دو مرزبانی ایرانی در درگیری با سپاه پاسداران جان خود را از دست داده‌اند.
سردار قاسم رضایی، گفته است که دو مرزبان ایرانی شامگاه سه‌شنبه ۱۵ خرداد در درگیری مسلحانه با حدود ۲۰ نفر از «اشرار» [نام مستعار احزاب مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران] در سردشت کشته شده‌اند. حزب دمکرات کردستان ایران اما مسئولیت حمله مسلحانه به هنگ مرزبانی سردشت را به عهده نگرفته و ادعا کرده که دو مرزبانی ایرانی در درگیری با سپاه پاسداران جان خود را از دست داده‌اند.      ... بیشتر بخوانید