برای آزادیinfo@barayeazadi.com
کد خبر : 12028          2023-11-12 15:14:39

نسرین ستوده که در مراسم تدفین آرمیتا گراوند بازداشت شده بود هنوز دز زندان است

ٖ بازگشت به صفحه اول
رضا خندان: بیست و یک نفر از دهها زن بازداشت شده در مراسم تشییع و ختم آرمیتا گراوند در بهشت زهرا و مسجد، از سیزده روز پیش به زندان بدنام قرچک منتقل شده بودند. در هفته دوم همه‌ی آنها غیر از نسرین به تدریج محاکمه و آزاد شدند. از امشب، او تنها بازمانده مستقر در قرطینه شماره دو زندان قرچک است که در آن مراسم مورد حمله قرار گرفته و به زندان منتقل شده بودند. برخی با وثیقه آزاد شدند و برخی بدون وثیقه. کسانی که با وثیقه آزاد شدند بعدها درگیر پرونده‌ای خواهند بود که به دلیل شرکت در مراسم تشییع برایشان گشوده شده است.
از وضعیت دقیق ۱۷ تن از مردان که همزمان با زنان بازداشت شده بودند اطلاع دقیقی ندارم اما روند پرونده آنها نیز شبیه زنان طی می‌شد.