کد خبر : 9835          2019-01-02 22:12:59

اسدبیگی مدیرعامل هفت تپه با ۹۸ میلیون دلار ارز دولتی فرار کرد

ٖ بازگشت به صفحه اولاسدبیگی مدیرعامل هفت‌تپه که می‌گفت «اجازه نخواهیم داد وجبی از این خاک به غیر از ایجاد رفاه و توسعه برای مردم، در مسیر دیگری قرار گیرد»، تنها در یک فقره از تخلفاتش، با جعل برگه‌های توجیهی اخذ ارز دولتی، ۹۸ میلیون دلار را گذاشت جیبش و فرار کرد.

امید اسدبیگی مدیرعامل پیشین نیشکر هفت تپه که چندماه پیش به کارگران گفت دست در دست هم زیر سایه نظام بمانیم با میلیاردها تومان از پول کارگران متواری شد.

در دادگاه امروز رئیس حراست بانک مرکزی گفته شد با همکاری امید اسدبیگی ۹۸میلیون دلار ارز از دولت دریافت شده و با نرخ آزاد در بازار فروخته اند و سودش را به جیب زده اند. ۹۸ میلیون دلار! امید اسدبیگی مالک هفت‌تپه است که رییس خصوصی‌سازی تمام قد از او دفاع کرده است.