برای آزادیinfo@barayeazadi.com
کد خبر : 12049          2023-12-19 01:36:24

مایسا_اکبری ۲۲ ساله در سلول انفرادی اوین

ٖ بازگشت به صفحه اول
#مایسا (فاطمه) اکبری، شهروند ۲۲ ساله متولد رشت که روز ۱۵ آذر ۱۴۰۲، همزمان با مراسم چهلم آرمیتا گرواند بازداشت شد، در تماس کوتاهی با خانواده اعلام کرده که در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد.