برای آزادیinfo@barayeazadi.com
کد خبر : 12069          2024-01-15 14:43:23

شانزدهمین سال حبس تنها زن زندانی سیاسی که به حبس ابد محکوم شد

ٖ بازگشت به صفحه اول

زینب جلالیان در حالی شانزدهمین سال حبس را بدون یک روز مرخصی پشت سر می‌گذارد که از بیماری‌های دهان و دندان، کلیوی و گوارشی رنج می‌برد و از دسترسی به خدمات درمانی محروم است.
او سالهاست تحت انواع محرومیت‌ها و شکنجه‌های جانفرسا در زندان‌های کرمانشاه، اوین، خوی، قرچک، کرمان و یزد دوران ظالمانه حبس را سپری می‌کند