برای آزادیinfo@barayeazadi.com
کد خبر : 12071          2024-01-28 18:48:51

سایت نسرین ستوده: لغو اعدام، لغو همه ی اعدام ها

ٖ بازگشت به صفحه اول
پژمان فاتحی، محمدفرامرزی، محسن مظلوم و وفا آذر بار در دادگاه هایی محاکمه و محکوم شده اند که حقوق اولیه ی متهمان را نادیده می گیرند. آن ها نباید اعدام شوند. کردستان و بلوچستان ایران زمین، آنقدر برای آزادی این مرز و بوم هزینه کرده اند که برای همیشه از رویشان شرمنده باشیم. متاسفانه هزینه ی شکست های بین المللی یک حکومت را مردم باید پرداخت کنند. هموطنان کرد و بلوچ ما بدانند ما همگی در کنار آن ها هستیم و خواهیم بود.
لغو اعدام، لغو همه ی اعدام ها