برای آزادیinfo@barayeazadi.com
کد خبر : 12087          2024-02-26 00:34:33

مرتضی پروین در زندان اوین دست به اعتصاب زد

ٖ بازگشت به صفحه اول
مرتضی پروین، فعال ترک (آذربایجانی)، از روز پنجم اسفندماه، در اعتراض به بازداشت خود توسط نیروهای امنیتی در زندان اوین دست به اعتصاب زد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرتضی پروین در زندان اوین دست به اعتصاب زد.

یکی از نزدیکان این شهروند ضمن تایید این خبر به هرانا گفت که آقای پروین، روز جمعه چهارم اسفندماه در یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود بیان داشته است: “با‌ عنوان اتهامی اجتماع‌ و‌ تبانی‌ تفهیم‌ اتهام‌ شده‌ ام، نمی دانم چرا این‌ها تلاش و اصرار دارند مرا به افرادی وصل کنند که نه ارتباطی با آنها داشته ام و نه هیچ سنخیتی بین ما وجود دارد. تاکنون‌ بازجویی نداده‌ ام‌ و‌ از‌ این‌ به‌ بعد‌ نیز‌ نخواهم‌ داد. بازجو‌ها‌ گفته‌ اند برگه‌ ها‌ را‌ امضا‌ کن‌. من‌ فقط‌ در‌ حضور‌ قاضی‌ سخن‌ خواهم‌ گفت. تا‌ مشخص‌ شدن‌ وضعیتم‌ و در اعتراض‌ به‌ وضعیت‌ غیر قانونی موجود‌ از‌ فردا‌ دست‌ به‌ اعتصاب‌ غذا‌ خواهم‌ زد‌ و‌ این‌ آخرین‌ پرفورمنس‌ من‌ خواهد‌ بود.”
به گفته این منبع مطلع، از بیماری دیسک کمر رنج می برد که با‌ توجه‌ به‌ وضعیت نامناسب جسمانی، اعتصاب‌ غذا می‌ تواند‌ سلامتی‌ اش را به خطر بیندازد. این موضوع منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است.

مرتضی پروین روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه، توسط نیروهای امنیتی در اردبیل بازداشت شد. وی نهایتا چند روز بعد در یک تماس تلفنی، از انتقال خود به زندان اوین خبر داد.

مرتضی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود، سابقه برخوردهای قضایی را داشته است.