برای آزادیinfo@barayeazadi.com
کد خبر : 12114          2024-05-04 03:25:42

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی هومن صیدالی در زندان شیبان اهواز علیرغم گذشت ۱۷ ماه

ٖ بازگشت به صفحه اول
هومن صیدالی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، علیرغم گذشت هفده ماه از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسر میبرد. هومن صیدالی، شهروند اهل ایذه در آذر ۱۴۰۱ در ارتباط با اعتراضات سراسری همان سال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.