info@barayeazadi.com
<-- صفحه اصلی
کد خبر : 8942                   2017-09-27 13:30:38

پیگیری اتحادیه کارگری "وردی" ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان):
درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی
امید نوری پور
عضو پارلمان آلمان
میدان جمهوریت 1
11011 برلین
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷
جناب آقای نوری پور گرامی !
ما مصرانه از شما تقاضا داریم، جهت پشتیبانی از رضا شهابی و دیگر فعالین اتحادیه ای که در زندان بسر می برند، اقدام کنید.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ( سندیکای واحد) در تاریخ هشتم اگوست بنا بر رای دادستان دادگاه مجددا بازداشت و به زندان فرستاده شد. خانواده او از این تاریخ به دشواری با وی ملاقات داشته اند.
رضا شهابی چند سال پیش در شعبه 15 دادگاه به اصطلاح انقلاب بعلت فعالیت های سندیکایی به ۶ سال زندان و پرداخت هفت میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم و علاوه برآن بمدت پنج سال از هرگونه فعالیت سندیکایی محروم شد. او تقریبا تمامی مدت محکومیت خود را تحمل کرده بود که بدلایل بیماری ناشی از زندان و شکنجه موقتا از زندان آزاد شد. پرونده رضا درسال ۲۰۱۵ هنگام مرخصی پزشکی دوباره مورد پیگیری قرار گرفت و یک سال دیگر به مجازات زندان او افزوده گشت. به هنگام معالجه پزشکی او همچنان تحت مراقبت ماموران امنیتی بود. بنا بر اظهارات سندیکای رانندگان اتوبوسرانی تهران در سال گذشته بر میزان این سرکوب و آزار فعالین کارگری افزوده شده است. دادستان دادگاه او را طی حکمی مجددا به زندان فراخواند و تهدید نمود که در صورت عدم مراجعه به زندان ، وثیقه سپرده گذار ضبط خواهد شد. در تارخ هشتم اگوست او به اداره زندان رجایی شهر جهت بازداشت مراجعه میکند .این درحالی بود که در پرونده پزشکی او صریحا بر تداوم مرخصی درمانی تاکید شده بود. در هنگام معرفی رضا به دفتر زندان به او اطمینان داده میشود که حکم آزادی او در پرونده موجود می باشد. یک روز پس ازآن در تاریخ نهم سپتامبر با مراجعه رضا شهابی به زندان ، وی بلافاصله بازداشت واز این تاریخ به بعد هر گونه تماس او با خانواده و دوستانش محدود شده است. دادستان دادگاه حکم 5 ماه مرخصی پزشکی او را غیبت غیر مجاز شمرده و یک سال دیگر بر مجازات او افزود. در مجموع رضا شهابی باید هفده ماه دیگر در زندان بماند و جریمه نقدی تعیین شده را نیز باید پرداخت نماید. در غیر اینصورت مدت 355 روز دیگر بر مجازات او افزوده خواهد شد.
بازداشت و زندانی کردن افراد بعلت فعالیت های اتحادیه ای نقض آشکارآزادی و حقوق شهروندی بطور اعم و فعالیت های آزادانه سندیکایی بطور اخص می باشد.
در ماه ژوئن2017 کمیسیون آزادی فعالیت تشکیلات کارگری سازمان جهانی کار از مسئولان جمهوری اسلامی خواستار آزادی رضا شهابی و لغو مجازات زندان او شد. علاوه بر آن این کمیسیون بررسی پرونده پزشکی رضا توسط یک تیم پزشکی مستقل را تاکید کرد.
رضا شهابی از تاریخ نهم اگوست در اعتصاب غذا بسر می برند. ما به شدت نگران سلامتی رضا شهابی، اسماعیل عبدی و همچنین سایر فعالین زندانی همچون حسن صادقی، سعید ماسوری، رضا اکبری منفرد، امیر قاضیاتی، عبدالقاسم فولادوند و جعفر اقدامی هستیم.
ما از شما مصرانه تقاضا داریم که با همه توان برای آزادی رضا شهابی و سایر فعالین سندیکایی در زندان اقدام نمایید.
با احترام و سلام های دوستانه
Christine Behle
عضو هییت مدیره اتحادیه خدمات آلمان _ وردی
* توضیح
خانم " کریستینه بله " متذکر شده اند که این نامه را به تعدادی از اعضاء فراکسیونهای موجود در پارلمان آلمان که با اتحادیه های کارگری تماس دارند، یعنی احزاب سوسیال دمکرات ،سبزها ،حزب چپ ، دمکرات مسیحی وسوسیال مسیحی، ارسال کرده است.
*آقای نوری پور عضو حزب سبزها ؛از سال 2006 نماینده این حزب در پارلمان آلمان واز سال 2013 سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزها و عضوفراکسیون امورخارجه ،کمیسیون حقوق بشرو کمک های بشردوستانه و همچنین معاون کمسیون دفاع و کمسیون فرعی سیاست خارجی در امورفرهنگی در پارلمان آلمان می باشد.
ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
http://www.workers-iran.org
info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/

<-- صفحه اصلی