برای آزادی

info@barayeazadi.com

برای آزادی در فیسبوک

آرشیو | پیوندها | ملی | سایت فمینیستی | کارگری | سوسیالیسم٬ آزادی و دمکراسی | اقتصادی | نشر بیدار | سایت خبری | صفحه اول سایت
<-- صفحه اصلی
کد خبر : 4291                   2017-04-24 23:43:19

جنبش های ملی شوینیستی وابسته و مدافع ارتجاع اسلامی و دیکتاتوری در ایران و ترکیه خطری بزرگ برای آزادی و استقلال ملل ساکن ایران هستند.
جنبش های ملی شوینیستی وابسته و مدافع ارتجاع اسلامی و دیکتاتوری در ایران و ترکیه خطری بزرگ برای آزادی و استقلال ملل ساکن ایران هستند. متاسفانه بخشی از نیروهای ملی آزربایجان در ایران با همکاری سرداران سپاه در پشت تیم فوتبال تراختور پا بر زمین می کوبند و رژه می روند و در مجلس اسلامی فراکسیون ترک می زنند و عده ای دیگر علنا از دولت ارتجاعی و ازادی کش اسلامی ترکیه به نام هم ملیت بودن دفاع می کنند. گویا زندانیان سیاسی سکولار ترک در زندانهای ترکیه ترک نیستند. برخی از این گروهها پا را فراتر گذارده و مثل نافیان هولاکوست تبهکاری دیکتاتوری سابق عثمانی و نسل کشی ارامنه را رد یا توجیح می کنند. سوال اینجاست که چرا ترک های ایران باید جنایت حکومت اسلامی و ساقط شده عثمانی را توجیح کنند؟ شرکت در کمپین ضد ارمنی و ضد کرد و ضد یونانی حاکمان شونیست و متخاصم ترکیه چه سودی برای ترک های ایران دارد؟ آیا باید از تبهکاری رهبران اسلامی ترکیه از آغاز تا به امروز دفاع کرد؟ ترک های ایران که ستم ملی و علاوه بر آن استبداد اسلامی را تجربه کرده اند به هیچوجه نبایستی از دولت اسلامی -کودتایی و استبدادی ترکیه بنام ملت ترک دفاع کنند. اردوغان یک تبهکار و شرم ملت ترک است و ملت ترک را در اذهان جهانی به عنوان کشوری خشن اسلامی - شوینیست که با تمامی همسایگان خود سر جنگ دارد بنمایش گذارده است. شونیسم ترک و ترک های خاکستری ترکیه تروریست هایی هستند مثل نژادپرستان هم کیش نازی آنها در اروپا. ناسیونالیم ملی تنها تا زمانی قابل دفاع است که کشتار و دیکتاتوری و نظام دینی را رد گرده و به حقوق ملل همسایه احترام بگذارد. در غیر این صورت این ناسیونالیسم ملی جنبشی ضد آزادی و کاملا ارتجاعی است. متاسفانه بخشی از نیروهای ترک در آذربایجان جنوبی به جبهه ارتجاعی اسلامی در ایران یا ترکیه پیوسته اند و نقش قمر و تتوریسن و توجیج گری تبهکاری دولت اسلامی ایران و ترکیه را بازی می کنند.

<-- صفحه اصلی