برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت

درباره ما

تارنمای "برای آزادی" تریبونی است برای انعکاس مواضع سیاسی و نظری نیروهای مدافع آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم. از این‌رو، این تارنما  می‌کوشد تا بازتاب‌دهنده‌ی اندیشه نیروهای چپ، دموکراتیک، فمینیستی و زیست‌محیطی، و همه فرودستان در عرصه‌های گوناگون و در راستای نبرد برای سوسیالیسم باشد.

ما از کلیه مطالبی که از سوی  نیروهای مدافع این ارزش‌ها برایمان ارسال شود استقبال کرده و متناسب با ظرفیت این تارنما و فارغ از نوع نگاه به مسائل و تمایزات درونی چپ، بهره گرفته و تا حد امکان به درج آن اقدام خواهیم کرد.

دست اندرکاران تارنمای "برای آزادی" این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که از میان مطالب ارسالی گزینش کنند. تارنمای "برای آزادی"، جهت تحقق اهداف فوق و دامن زدن به مباحث نظری، از مطالب دیگر سایت‌ها با ذکر منبع و رعایت حقوق مولف، بهره می‌گیرد.

info@barayeazadi.com