برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10223          2019-07-17 15:03:31

هفتمین روز حضور رانندگان اخراجی شرکت واحد مقابل وزارت کار

ٖ بازگشت به صفحه اول
هفتمین روز حضور رانندگان اخراجی شرکت واحد مقابل وزارت کار
فرحناز شیری، رضا شهابی و حسن سعیدی، سه تن از پنج راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که در ارتباط با فعالیت در سندیکای کارگران و رانندگان شرکت واحد از کار اخراج شده‌اند، چهارشنبه ۲۶ تیر نیز مقابل وزارت کار تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند. این هفتمین روز از تجمع رانندگان اخراجی شرکت واحد مقابل وزارت کار است. بر روی پلاکارد این رانندگان معترض نوشته شده بود: «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و وزارت کار با پرونده‌سازی ما را از کار اخراج کرده‌اند. علیرغم سال‌ها پیگیری هیچ مسئولی پاسخگو نیست. ما خواهان بازگشت به کاریم.» رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی سبزوار و فرحناز شیری، پنج تن از رانندگان شرکت واحد به دلیل شرکت در مبارزات صنفی و عضویت در سندیکای شرکت واحد اخراج شده‌اند. آن‌ها خواستار بازگشت به کارند. به نوشته سندیکای شرکت واحد، «نامه نگاری و دخالت نهادهای امنیتی در رسیدگی به پرونده‌های آنان، سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از فساد اداری موجود در مراجع رسیدگی همچنین همراهی وزارت کار با اعمال فشار صورت گرفته از جانب نهادهای امنیتی برای ادامه اخراج این رانندگان» مانع از بازگشت این رانندگان به کار بوده است.