برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9659          2018-09-20 23:07:20

سوء قصد با اسلحه سرد به جان جمال پورکریم روزنامه نگار کرد

سوء قصد با اسلحه سرد به جان جمال پورکریم روزنامه نگار کرد توسط تروریست های رژيم اسلامی در پاريس
به گزارش کردستان٢٤ جمال پورکریم، روزنامەنگار کرد و عضو حزب دمکرات کردستان ایران عصر روز یکشنبە ٢٥ شهریور در پاریس از سوی شش نفر مورد سوء قصد قرار گرفت.
شلیر درویشی، همسر جمال پورکریم، کە در صفحه شخصی فیسبوک خود این خبر را منتشر کردە، گفت: پورکریم هنگام بازگشت از مراسم سالروز ترور دکتر سعید شرفکندی دبیرکل پیشین حزب دمرکرات کردستان ایران، در خیابان شانزەلیزه پاریس از سوی شش مهاجم مورد سوال قرار گرفتە است. یکی از مهاجمان کە با موبایل از وی فیلمبرداری کردە، بە زبان فارسی او را مورد سوال قرار دادە است.
یکی از همکاران جمال پورکریم بە وبسایت کردستان٢٤ گفت، پورکریم در اثر این حمله مجروح گردیدە و دستش شکستە و هم اکنون در یکی از بیمارستان‌های پاریس بستری است.
شلیر دوریشی هم از دستگیری سە تن از مهاجمان از سوی پلیس فرانسه خبر دادە است، اما منابع رسمی پاریس تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردەاند.