برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9889          2019-01-22 15:38:10

نهاد های همبستگی: دژخیمان شکنجه گر جمهوری اسلامی سرمایه درایران، با یورشی وحشیانه باردیگر افسار گسیختند!

ٖ بازگشت به صفحه اول
بعد از رو شدن "طرح سوخته" ، شتر گاو پلنگی تصاویرسپیده قلیان، علی نجاتی و اسماعیل بخشی از تلویزیون اسلامی که زیر شکنجه و داغ و درفش فراهم آمده بود؛ ما شاهد واکنش های عمومی کارگران - آزادیخواهان جامعه ایرانی در داخل و خارج ازکشوربه این نمایش مسخره بودیم. درهمان نگاه اول کارگران هفت تپه بعد از روشدن سناریوی تکراری تلویزیونی برایشان نوشتند : " با خواسته پنج هزار کارگر هفت تپه چه می کنید؟ ای مستند سازان در نیروی امنیتی! یعنی اینهمه کارگر هفت تپه که میگویند؛ باید خصوصی سازی لغو شود از ترامپ دستور میگیرند؟ از احزاب کمونیسمی دستور میگیرند؟ از احزاب برانداز دستور میگیرند؟" ما امروز شاهدیم که برای انتقام گیری از کیفر خواست اسماعیل بخشی و سپیده قلیان؛ شکنجه گران سرمایه داری درایران، بار دیگر اسماعیل بخشی، سپیده قلبان و برادرش مهدی را وحشیانه با ضرب و شتم دستگیر کردند. بر اساس آخرین خبرها ساعت ۵۵. ۲۳، تاریخ۳۰ دی ماه،۱۵ماشین پاترول که حامل تعداد زیادی نیروی مسلخ بوده، به خانه اسماعیل بخشی ، نماینده کارگران و عصو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمله برده و او را به محل نامعلومی انتقال داده اند.

برپایه شواهد اعلام شده ؛ صبح ۳۰دی ماه ساعت ۷ صبح ۱۲ مامور مرد و ۲ مامور زن با خشونت نیز سپیده قلبان به همراه برادرش مهدی را با زدن دست بند و پابند دستگیر کرده و گلوی مادرشان را با کارد زخمی کردند ، مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند و گفتند دخترت را هم میکشیم.

این لشکر کشی و وحشیگری رژیم زندان ، شکنجه و اعدام که تازگی ندارد، ازسر استیصال، ترس و وحشت از رشد مبارزات جنبش کارگری و توده های زحمتکش مردم است، که لرزه به حیات صاحبان سرمایه و دولتشان انداخته است.

نهادهای همبستگی بر آنند : کارگران مستقلا به سازماندهی اعتراضات و اعتصابات مستقل خود بدون وابستگی به جریانات داخلی و خارجی و امپریالیستی فعالانه برای حق و حقوق خود به مبارزه پرداخته و هیچ قدرتی نمیتواند سیلابی که جاری شده است را سد کند.

ما فعالان نهاد های همبستگی ضمن محکوم کردن این توحش و وحشیگری، تمامی کارگران، آزادیخواهان، تشکلها و نهادهای کارگری را فرامی خوانیم که فعالانه به هر شکل که می توان، مقابل رژیم ضد کارگر و ضد انسان اسلامی ایران به ایستیم. هم اکنون : وظيفه همه ما است كه باحمايت قاطع و همبستگى با كيفر خواست اسماعيل بخشى و سپيده قليان ، به مقابله با اقدام جنايتكارانه رژيم برآئيم.


رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران آخرین نفس ها و جان کندن های خود را می کشد.

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۲۱ ژانويه ۲۰۱۹
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
https://t.me/nahadhayehambastegi