سایت فمینیستی
جنبش زنان خشونت علیه زنان تاریخی ویدئو کلیپ برنامه های رادیویی صفحه اول
آرشیو مقالات

جهیکای رام‌نشدنی / لیلا پاپلی یزدی          
در یک روند تدریجی شروع کردم به جست‌وجو در مورد واژه‌هایی که «کار» ذهنی و بدنی زنان را توصیف می‌کند به‌ویژه در سایت‌هایی که با کار زنانه و حضور بدنِ زنانه موافق نیستند. به‌تدریج به نوعی دسته‌بندی رسیدم که بر آنم آن را در این‌جا ارائه دهم.
یک گفتمان مردانهی قدرت! آقای زیبا کلام، آیا زنکشی مسئلهای خصوصی است؟ / مهران زنگنه          
کارکرد ایدئولوژیها در روابط و مناسبات اجتماعی، یعنی تضمين رابطهی نامتقارن قدرت را میتوان در تعریف آنان از حوزهی خصوصی و عمومی و منطق دو ارزشی آن نیز دید. بر اساس این دوگانگی معمولا حوزهی عمومی حوزهی سلطهی عقل و حوزهی خصوصی حوزهی سلطهی میل- احساس (امر غير عقلائی) است.
موج فمينيستي در شيلي Franck GAUDICHAUD          
نه يک موج ، بلکه يک سونامي پرقدرت، روز ۸ مارس ۲۰۱۹، زير آفتاب درخشان و و نگاه ژاندارم هاي محلي، خيابان هاي سانتياگو را درنورديد. بيش از سيصد و پنجاه هزار نفر، به ويژه زنان جوان، براي جشن گرفتن اين اولين اعتصاب فمينيستي در تاريخ شيلي، در مرکز پايتخت به رقص و پايکوبي پرداختند.
ریشه‌های سرکوب زنان / ساندرا بلودورث          
هیچ اصل یا دست نامرئی وجود ندارد که فرگشت بشر را هدایت کند. در تحلیل مارکسیستی، تغییر˚ محصول نیروهایی است که در درونِ خود نظام اجتماعی‌اند. به ‌بیان دیگر، علل خارج از سازمان اجتماعی و مستقل از آن نیستند. رشد گریزناپذیر جمعیت، شرایط بوم‌شناختی یا اراده‌ی خدا هیچ‌کدام توضیحی بر جنگ، فقر، تبعیض جنسی یا هرگونه مسئله‌ی اجتماعی دیگری نیستند.
انقلابی که ضد زن باشد به درد لای جرز میخورد / مهر آفاق مقیمی نیاکی          
قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی در حالی به این مسَله دامن میزند که ابراز عشق دختر و پسری در خیابان به عنوان نامزدی ، به شلاق و جریمه محکوم میشوند. آری، کشوری که از آمار بالاترین اعدام کودکان در جهان برخوردار است و بخشی از آن مربوط به رابطه جنسی است و در آن، آمار ازدواج کودکان زیر هیجده سال بیداد میکند
جهانی خواهیم ساخت بی سلاح و بی جنگ : سخنی با نسرین ستوده / مهر آفاق مقیمی نیاکی          
نسرین عزیز، اعتراض تو از کارگرانی که علیه خصوصی سازی می جنگند، از معلمانی که اعتصاب می کنند، از اعتراض فعالان محیط زیست جدا نیست . عقب راندن رژیم اسلامی به همبستگی و اتحاد همه نیروهای آگاه جامعه نیاز دارد من نام تو را در کنار نام همه آزادی خواهان در بند بر روی گل بوته ها خواهم نوشت و تا جان بر بدن دارم صدای اعتراض شما را به گوش همه تشنگان راه آزادی خواهم رساند
روزانه، هزار انقلاب کوچک گفتگویی با برخی فعالین «کارزار فمینیستی» در روژاوا          
یک هیئت نمایندگی فمینیستی متشکل از شماری از زنان ساکن مناطق مختلف آلمان به‌مدت سه‌ ماه در سرزمین خودمختار روژاوا در سفر بود، با این هدف که انقلاب زنان در شمال‌شرقی سوریه را به چشم جهانیان آشکارتر کند. ما در یک بازه‌ی زمانی طولانی، حول تجربیات،‌ چالش‌ها و چشم‌اندازهای جنبش زنان با برخی اعضای این هیئت تبادل نظر کرده و...
! پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی» / تقی روزبه          
دولت ها در بهترین حالت اگر خود شرنباشند، زیرفشارجامعه می توانند تسهیل کننده باشند و نه پیشران یک فرهنگ مترقی و مردمی. مداخله گسترده آن عموما جز به لوث و تباه کردن اصل ماجرا نخواهد انجامید. چنان دولتی را تنها می توان در صورتخیلی به تصویرکشید.
تغییر شرایط اقتصادی و رهایی زن - ایران حمیلا نیسگیللی          
علیرغم حاکمیت چهل سال سیستم آپارتاید جنسی اکنون با این شمار از زنان فعال در عرصه های مختلف اشتغال: فرهنگ، هنر، خدمات و سیاست روبروئیم. این همه زن نویسنده و کارگردان، خبرنگار و راننده کامیون، فروشنده و نوازنده در این جامعه سر برآورده؛ 60 درصد دانشگاه ها را در اختیار گرفته، جنبش های مدنی را شکل داده است.
به مناسبت روز جهانی زن . هستی‌شناسی بدن زن: نقطه‌ی آغاز خشونت یا پایان آن؟ نوشته‌ی: صوفیا افرا          
مهم‌ترین هدف این نوشته کشفِ سازوکارهای پنهانِ این ستم و نورتاباندن بر حلقه‌های‌ نامرئیِ زنجیرهایی است که با رویکرد حقوقی لیبرالی، سعی در تقلیل حجاب اجباری به امری فرمالیستی دارند تا با غفلت ماهوی از تنِ زنانه و کارکردهای سیاسی و اقتصادی‌اش، علت‌ها را در سایه‌ی معلول‌ها جا دهند.
زنان و انقلاب فرانسه : بیاد زنانی که در دفاع از حقوق زنان سر به دار سپردند! هدایت سلطانزاده          
هیچ انقلاب توده ای در تاریخ نبوده است که بی مشارکت زنان رخ داده باشد. با اینهمه،بسیاری از انقلابات و جنبش های سیاسی در تاریخ، از فهمیدن جایگاه برابر و انسانی زن با مرد غافل ماندند. پاره ای دیگر، حل مساله زن را همانند دیگر مسائل اجتماعی، اگر برآن توجهی داشتند، در نهایت باز آنر به تابعی از هدف دیگر خود قرار دادند.
مانیفست فمینیستی / نانسی فریزر و دیگران          
ما [مانیفست فمینیستی] نمی‌نویسیم که طرحی از یوتوپیایی متصور به دست دهیم، بلکه قصد داریم راهی را روشن سازیم که برای رسیدن به جامعه‌ای عادلانه باید از آن عبور کنیم. می‌خواهیم شرح دهیم که چرا فمینیست‌ها باید راهِ اعتصابات فمینیستی را انتخاب کنند،
جنبش زنان ایران نیاز به تمرین تساهل دارد / نسیم روشنایی          
جنبش زنان ایران به اتحاد و در عین حال به انتقاد درونی مداوم نیاز دارد. قطبی سازی، مرزکشی و نفرت‌پراکنی، همانی است که حاکمیت جمهوری اسلامی، بیش از ما در آن مهارت دارد. و این متاسفانه دامی است که گاه گاهی، ما را نیز گرفتار می‌کند.
برنامه‌ریزی متقابل از آشپزخانه / سیلویا فدریچی و نیکل کاکس          
بنیاد جامعه‌ی سرمایه‌داری، کارگر مزدبگیر و استثمار مستقیم او است. آن‌چه که سازمان‌های جنبش طبقه‌ی کارگر نه آن را روشن کرده‌اند و نه آن را مفروض گرفته‌اند،‌ این است که دقیقاً از رهگذر همین دستمزد، استثمار کارگر غیرمزدی سازمان‌دهی شده است.
درآمدی بر جنسیت و برنامه‌ریزی نوشته‌ی: سارا بارتولینی          
برخلاف دیدگاه‌های مدرن، شهر درقبال شهروندان‌اش بی‌سمت و سویه نیست: شهروندان و شهر روابط مستحکمی دارند و فضای شهری به این روابط و رفتارها سروشکل می‌دهد. برنامه‌ریزانی که روی‌کردِ مدرنی دارند، عادت نداشتند بین اشخاص و گروه‌های مردمیِ ساکن در شهر تمایزی قائل شوند.
بیانیه اعلام موجودیت زنان «آرزم» (آوردِ رهایی زنان و مردان- آ.ر.ز.م)          
 ما زنان « آرزم» نیز به همراه سایر جنبش‌های بپاساخته، به منظور ایجاد، تقویت و تعمیق جنبش طبقاتی و برابری‌خواهانه، حول محورهایی مشترک، مبارزه‌ای را در جهت محو هرگونه تبعیض و سلطه علیه زنان آغاز می‌کنیم.
یک روز با زنان تن فروش خیابان های گلبرگ و رشید تهران/ فاطمه محمدی          
کارهای زیادی را امتحان کردم؛ بازاریابی، منشی گری در شرکت های مختلف و آرایشگری. ولی هیچ یک کفاف خرج و مخارج زندگی ام را نمی داد. من یک پدر و مادر پیر دارم. نمی توانستم بعد از طلاق سربار آنان شوم. باید خودم از پس مخارجم برمی آمدم. با این حقوق ها حتی نمی توانستم کرایه خانه ام را بدهم.
هر زنی کارگر است / گفت‌وگوی جیل ریچاردز با سیلویا فدریچی          
دغدغه‌ی جنبش وسیع فمینیستی بهبود شرایط زنان بود، ولی کم‌تر به گذار از سرمایه‌داری و ساختن جامعه‌ای متفاوت می‌اندیشید. ما می‌دانستیم که بدون گذار از سرمایه‌داری بهبود شرایط زنان ممکن نیست.
یک شهر امن برای زنان چه شکلی است؟ ایمی فلمینگ / برگردان: نعیمه دوستدار          
خشونت جنسی تبدیل به خبر رایج رسانه‌ها شده است. از زمان طرح اتهام علیه هاروی واینستاین، تهیه کننده سینما که اکتبر سال گذشته اتفاق افتاد، این مشکل جهانی بالاخره مورد توجه رسانه‌های جریان اصلی قرار گرفت. سازمات ملل تخمین می‌زند که یک نفر از سه زن آزار جسمی ای جنسی را تجریه کرد و ۱۲۰ میلیون دختر در سراسر دنیا وادار به سکس شد‌ه‌اند.
از فمينيسم بازتوليد اجتماعي تا اعتصاب زنان / چينزيا آروتزا / ترجمه‌ی محمد بيكران بهشت          
نتيجه‌ی انتخابات رياست جمهوري آمريكا نشانه‌ی به بن‌بست خوردن فمينيسم ليبرال بود، بن‌بستی كه حتي مشاركت وسيع مردم در راهپيمايي‌هاي زنان در ژانويه [بعد] نتوانست به‌طور كامل از آن خارج شود. فراخوانِ اعتصاب زنان محصول آگاهي از اين بن‌بست بود كه فضايي سياسي براي سياست فمينيستي بدیل باز كرد.
گفت‌وگو با صالح نجفی ــ رفع حجاب اجباری: حلقه مفقوده پیوند اقتصاد و سیاست          
به این اعتبار می‌توان گفت فقط زنان‌اند که می‌توانند درجا، بی‌اعتنا به اوهام ایدئولوژیکی و دغدغه‌های هویتی-فرقه‌گرایانه، وضعیت را از حالت در آستانه‌بودن دائمی به یک وضعیت اضطراری واقعی بدل سازند. و بدین‌سان، هر سه تراز یا حلقه مقوم ساختار سیاسی کنونی را هدف گیرند
نقد لوکزامبورگ درباره‌‌ی فمینیسم بورژوایی نوشته‌ی: آنکیکا چاکاردیچ ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه          
لوکزامبورگ متون زیادی درباره‌ی به‌اصطلاح «مسئله زنان» ننوشته است.(1) با این‌حال، این بدان معنا نیست که آثار او باید از تاریخچه‌ی فمینیسمِ انقلابی خط بخورد. برعکس، بسیار نادرست خواهد بود ادعا کنیم که کارهای لوکزامبورگ و به‌ویژه نقد او از اقتصاد سیاسی فاقد معیارهای متعددی برای بسطِ خط‌مشی مترقی فمینیستی و رهایی زنان است.
مارکس و انگلس: درباره‌ی آزادی زنان / نوشته‌ی: هال دریپر ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه          
بحث انقلاب در انسان، بی‌هیچ تناقضی، با زنان آغاز می‌شود. چشم‌انداز الغای نهایی تقسیم کار در جامعه و بنابراین کژدیسگی روابط انسانی که تقسیم کار تحمیل می‌کند، به همان نقطه‌ی آغاز تقسیم کار اجتماعی که مارکس و انگلس به آن اشاره کرده‌اند، یعنی تقسیم کار بین جنس‌ها، باز می‌گردد، [I] و این به نوبه‌ی خود کلیه‌ی مسائل گذشته و آینده‌ی خانواده، شکل‌های ازدواج، روابط جنسی و غیره را پیش می‌کشد ــ مجموعه‌ای از معضلات که در آن زمان «مسئله‌ی زن» نامیده می‌شد.
نام شان داعش بود ! متن سخنرانی نادیه مراد درسازمان ملل متحد          
داعش بعد از اشغال روستای کوجو بسیاری از اهالی و منجمله مادر و ۶ برادر نادیه را به قتل رساند. نادیه بعد از کشته شدن مادر و ۶ برادرش توسط داعش ربوده شد و در مدت اسارتش مورد انواع شکنجه و آزارها از جمله تجاوز جنسی قرار گرفت. نادیه توانست بعد از مدتی از چنگ داعش فرار کرده و خودش را به یک مکان امن برساند.
خشم و سرخوشی؛ آتش از آنِ ماست : دو بیانیه از ائتلاف فمینیستی آرژانتینی نی اونا منوس          
توضیح مترجمان «نی‌ اونا مِنوس» (1Ni una menos) نام ائتلافی از کلکتیوهای فمینیستی در آرژانتین است که در سال ۲۰۱۵ پایه‌گذاری شد. در فضای خشم عمومی پس از قتل دیانا گارسیا، دختر نوجوانی که جسدش در زباله‌ها پیدا شده بود، این گروه موفق شد در اعتراض به قتل‌های جنسیتی2 راه‌پیمایی‌ اعتراضی گسترده‌ای در ماه مارس همان سال ترتیب دهد.
معادله ای که می توان بر هم زد: گوشه چشمی به پدیدۀ تعرض جنسی به زنان : نرگس ایمانی          
حتماً تبلیغات عظیم‌الجثۀ نصب‌شده روی بدنۀ پل‌های هوایی را دیده‌اید: از تصویر چهرۀ بشاش مهدوی‌کیا و رونالدو با ماست یوگو و شامپوی کلییر گرفته، تا پیام‌های تبریک و تهنیت یا توصیه‌های «فرهنگ‌سازانۀ» نهادهای اجرایی، و یا مثلاً جملات قصار و اندرزگونۀ حک‌شده بر بدنۀ پل‌ها، با این امید واهی که بتوانند با استمداد از ترفندهایی جادویی همانند ترفندهای مبتذل روانشناسی بازاری ــ ازجمله «ده راهکار موفقیت» و «قورباغه‌ات را دولپی قورت بده» ــ سبب‌ساز تحول عموم مردم، و البته عمومیِ مردم، در یک آن و زیروروشدن ایامشان شوند.

سازماندهی و زیست جمعی در کنار زنان          
مصاحبه با ایلگی قهرمان، فمینیست از کشور ترکیه یکی دیگر از ویژگی‌های جنبش فمینیستی در ترکیه، به زعم من بالقوگی احیا کردنِ خویش است. جنبش فمینیستی تنها به انتقاد از چپ، دولت، خانواده و حقوق بسنده نکرد. همواره به خود نیز نگاهی انتقادی داشته است. برای مثال، جنبش فمینیستی با گرایشات کمالیستی و ملی‌گرایانه‌ی درون خود نیز مواجه...
مریم حسین خواه: از کودتا تا انقلاب: حذف طبقه‌ی متوسط از متن جنبش زنان          
با کنترل شدید تشکل‌های زنان و اجبار تشکل‌های باقی‌مانده به فعالیت در زیر چتر نهادهای ساخته حکومت، استقلال جنبش زنان از بین رفت و بخش بزرگی از زنان طبقه متوسط شهری از متن این جنبش کنار گذاشته شده و دستاوردهای آن را از آنِ خود ندانستند.
مریم دهکردی: داستان پر آب چشم اجباری شدن حجاب          
زنان هم نسل او، آن روزها را روشن و شفاف و درخشان به یاد می آورند. روزهایی که برادران و خواهران انقلابی پونز در پیشانی زنان بی حجاب فرو می کردند و با شعار « یا روسری، یا توسری» اجباری بودن حجاب را فریاد می زدند.
گفتگوی فرزین ایران فر در رادیو همبستگی با مهناز متین:
از 57 تا 96 -چهار دهه اعتراض به حجاب اجباری در ایران
         
اگر بخواهم حرکت سال 1357 را با 1396 مقایسه کنم، باید بر یک تفاوت عمده انگشت بگذارم، و آن، هم‌دلی و همبستگی بخش قابل توجهی از نیروهای مدرن و سکولار جامعه ـ از زن و مرد و پیر و جوان‌ـ با اعتراض شجاعانه و مبتکرانه‌ی کسانی است که به "دختران خیابان انقلاب" شهرت یافته‌اند. از این هم‌دلی در سال 1357 خبری نبود و زنان معترض به واقع تنها ماندند.
گفتگوی گزارشگران با زنان تبعیدی مبارز-
آناهیتا اردوان نویسنده، مترجم و عضو سازمان کارگران صنعتی جهان
         
تبعیض جنسیتی از بالاترین نهادهای قانونگذاری، تصمیم گیری، راهروهای مجلس و هیرارشی قدرت پدرسالار میگذرد و کلیۀ عرصه های اجتماعی و فرهنگی، حریم خصوصی افراد؛ سیستم اموزشی- پرورشی، عرصۀ کاری، کارخانه، کارگاه تا خانه، اشپزخانه و حتی اطاق خواب زنان را از شرنگ تبعیض خود آلوده میسازد.
مارکسیسم و رهایی زنان : لوئیز اُشِی / ترجمه ی فرزانه راجی          
«به تنهایی هیچم. فقط میدانم به واسطهی نیاز کسی دیگر، کسی که واقعی است: شوهرم، و فرزندانم، وجود دارم. شوهرم بیرون از خانه، به جهان واقعی میرود… من در جهان خیالی در این خانه باقی میمانم، کارهایی انجام میدهم که عمدتاً ابداعی است، و هیچکس به جز خودم به آنها اهمیت نمیدهد.» زن و ذهنش: داستان زندگی روزانه، مردیت تکس،

پیام اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی
به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن
         
حرکتی که ویدا موحد بر سکویی در خیابان انقلاب یکروز قبل از خیزش مردم ایران آغاز کرد به نماد آزادیخواهی و برابری طلبی زنان کشور ما مبدل شد و دهها زن با به جان خریدن حبس و شکنجه در چند شهر دیگر نیز آنرا تکرار کردند. این مسئله و نیز حضور پررنگ زنان در خیزش دیماه نشان میدهد که بدون حضور موثر زنان و خواستهای برابری طلبانه جنبش زنان، انقلاب آتی ایران ره به جایی نخواهد برد.
لاله حسین پور: زنان به پیش          
چون برخی تصور می کنند، درخواست آزادی پوشش، پایین آوردن سطح درخواست های زنان است و مدام می کوشند این مبارزه را در پیوند آن با سایر درخواستهایی که از نظرشان "مهم تر" است، نشان دهند. گویی درخواست رفع حجاب اجباری تنها امری سلیقه ای هست و ربطی به آزادی و دست یابی به حقوق زنان ندارد
از گفتگوهای گزارشگران بمناسبت روز جهانی زن - با مهستی شاهرخی نویسنده و شاعر          
ترسم از این است که مبارزه و حرکت «دختران خیابان انقلاب» علیه حجاب وسیله ای باشد برای معاملات پسابرجام، چون اگر ایران بخواهد قراردادهای اقتصادی اش با غرب را حفظ کند، لازمه اش اینست که راه عبور را برای غربیان تا حدی هموار کند و یکی از آنها حل کردن مسئله حجاب است.
تقی روزبه: جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!          
رسوبات و عادات فرهنگی و مناسباتی را به دلیل پیچیدگی هایش تنها می توان در ترکیب متوازنی از مبارزات فرهنگی و سیاسی و فشارهای اجتماعی، و تغییرشرایط عمومی معطوف به ریشه ها و بازآموزی و ارتقاء فرهنگی آن هم در طی یک فرایندطولانی پژمرده ساخت و حل و فصل کرد.
گفتگوهای گزارشگران بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن - سحر صبا: فعال کارگری          
جوهر تمام این حرکتها از بر گرفتن حجاب دختران جوان تا اعتصاب کارگران در صحنه یکی است که به خیزش نان و ازادی و دست بردن به ساختارهای اقتصادی و سیاسی حکومت سرمایه جمهوری اسلامی گره خورده است. تحقق هر خواسته ایی در رابطه با این جنبشها تا تغییر بنیانهای سرمایه از نظر استراتژیکی تماما بستگی به هر چه متشکل شدن این جنبشها و سازمانیافتن جنبش کارگری و متحد شدن آنها با هم است.
شهاب برهان: از نهضت ویدائی تا رهائی زن          
تبعیض جنسی نقطه تلاقی و تراکم همه تبعیضات و نابرابری ها در جامعه است. ستم جنسی در عین حال وسیله ای برای حفظ تبعیضات و نابرابری های دیگر است. به این دلیل اگر چه تنها زنان هستند که می توانند پیگیرانه علیه مرد سالاری و پدرسالاری مبارزه کنند، اما به تنهائی نمی توانند به آزادی و برابری دست پیدا کنند.
امید بهرنگ: آب در خوابگه مورچگان!
حمیدرضا جلایی پور؛ دختران خیابان انقلاب و باقی قضایا ...
         
هر گونه درک تقلیل گرایانه از این حرکت تحت عنوان اینکه ربطی به منافع زنان کارگر ندارد یا مخالفت با حجاب امری مربوط به زنان طبقات میانی است، بسیار نادرست و زیانبار است. باید به کسانی که از منظر چنین تقلیل گرایی ها به این حرکت می نگرند هشدار داد که مقابل حرکات پیشرو نایستند و تجارب تلخ دوران انقلاب 57 را تکرار نکنند.
مهرنوش شفیعی: ستم جنسیتی، رابطه سوسیالیسم وجنبش های عمومی          
مبارزه برای سوسیالیسم جدا از مبارزه در جهت از بین بردن آن روابط اجتماعی که به استمرار سیستم موجود خدمت می کند وهمچنین از بین بردن آن ایده های کهنی که این روابط اجتماعی را ستایش کرده و به تداوم آن خدمت می کند، نیست. به زبان ساده یعنی باید در مبارزات روزمره علیه مناسبات کنونی فعال بود.
گرامی باد هشت مارس روز همبستگی زنان علیه ستم جنسیتی
پرتوان باد نبرد برای رهائی و برابری زنان
         
جنبش زنان با وجود فراز وفرودهای متنوعی که داشته هرگز ساکت نبوده است و همواره مبتکر حرکتهای اجتماعی خلاق برای نشان دادن نارضایتی خود بوده اند. در طی چهار دهه حکومت ننگین جمهوری اسلامی زنان با چنگ و دندان و مبارزه و جدال دائمی ساکت ننشسته اند و همواره و به اشکال گوناگون این ساختار را به چالش کشیده اند .
مریم حسین خواه: دستاوردهای جنبش زنان در دوره‌ی مشروطه          
چهار خواسته‌ی اصلی رفع تبعیض جنسیتی در آموزش، قوانین خانواده، مشارکت سیاسی، و انتخاب نوع پوشش، که از سوی فمینیست‌های اولیه‌ی ایرانی مطرح شد، همچنان در صدر خواسته‌های زنان ایران قرار دارد
مریم حسین خواه: فمینیست‌های مشروطه‌خواه، پایه‌گذاران جنبش زنان در ایران          
انجمن‌های زنان در دوران مشروطه، فارغ از اهداف فمینیستی، ملی‌گرا، یا نوع‌دوستانه‌ای که داشتند، اولین شکل سازمان‌دهی‌شده‌ی فعالیت‌های زنان ایرانی در راستای تغییر وضعیت‌شان بودند.
برگرفته از سایت فیسبوکی کانون نویسندگان ایران: پرسش، یک پاسخ - بخش اول          
پس از انتشار خبر برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران و اعلام نتایج انتخابات، چند تن از بازدیدکنندگان صفحه در کامنت‌های خود پرسیده‌اند: چرا زنان در میان برگزیدگان نیستند؟ برخی نیز به تصریح یا به تلویح آن را نشان فضای مردسالار در کانون دانسته‌اند. پرسش را با چند تن از اعضا در میان گذاشتیم. پاسخ‌هایشان را به نوبت منتشر می‌کنیم.
هاله صفرزاده : مروری بر اجباری شدن حجاب 1357 تا1360          
"زنانی که به جرم بیحجابی دستگیر میشدند وادار میشدند که ورقهای را امضا کنند که روی آن نوشته شده است:" قول می ‌‌دهم که دیگر دست به عمل منافی عفت نزنم". و یا روسری او را باز می ‌‌کنند و روسری دیگری به سرش میبندند که روی آن نوشته شده:"من یک زن فاحشه هستم" و او را وادار می ‌‌کنند با همین روسری به خانه برود.
مهشید راستی: دختر خیابان انقلاب کمرنگ می شود و «چهارشنبه های سفید» مورد بی مهری « زنان فعال و فمینیست ایرانی » قرار می گیرد. چرا ؟          
چرا از هر جنبشی سخن می گویید بجز جنبش چهارشنبه های سفید ؟ چرا صحبت کردن از یک حرکت که اینطور با استقبال روبرو شده است برایتان تا این حد سخت است ؟ چرا جنبش زنان را به میدان حب و بخل خودتان بدل می کنید ؟ شما از وحدت با زنان محجب صحبت می کنید ولی در عین حال یک حرکت واقعی در جنبش زنان را نادیده می گیرید و کوچک نمایی می کنید . منظورتان از وحدت را بیشتر توضیح دهید. چرا با خانم صرصور احساس وحدت شدیدتری می کنید تا با جنبش چهارشنبه های سفید ؟
بیانیه بخشی از کنشگران جنبش زنان: اجازه نمی‌دهیم بر تاریخ فعالیت‌های عاری از خشونت مردم خاک پاشیده شود          

اکنون بسیاری مردم را دعوت به آرامش می‌کنند، راه‌های منطقی برای تغییر نشان می‌دهند، و حضور خیابانی را خطرناک و حساسیت‌برانگیز می‌خوانند و آن را دلیلی بر خشونت حکومت می‌دانند. اما کارنامه جنبش‌های اجتماعی در سه دهه گذشته مملو است از تلاش برای فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز که با پاسخی سخت و خشن مواجه شده است. تشکل یابی اصناف و نهادها و جنبش‌های مدنی با لغو مجوزهای اخذ شده و پلمپ دفاتر این نهادها و پیگرد قضایی اعضایش مواجه شده است.

جودیت لِوین: زنان کارگر چگونه با «آزار جنسی» مواجه شدند؟ برگردان: پویا موحد          

اتحادیه‌های کارگری همیشه مدافع زنان نبوده‌اند. در واقع، بسیاری از آن‌ها علاوه بر به حاشیه راندن آفریقایی-آمریکایی‌ها، به شکل فعال سعی در طرد زنان نیز داشته‌اند. صاحبان مقام در اتحادیه‌ها همان‌قدر آزار جنسی مرتکب شده‌اند که متعدیان ناظر بر خط تولید یا افراد زشت‌کار در دفاتر. استیو ارلی، فعال کارگری و نویسنده‌ی کتاب مشت در جواب مشت، با ارجاع به روزهای کارش در اتحادیه‌ها به تفصیل توضیح می‌دهد که چگونه این اتحادیه‌ها در مقابل ایجاد فرهنگ‌سازی برای مبارزه با تبعیض جنسی و نژادی یا وارد عمل شدن علیه این اقدامات مقاومت می‌کرده‌اند.

زنان انقلابی در الجزایرو فلسطین، تکرار تاریخ : زینا یاسین – ترجمه: پروین اشرفی          
موضوعات مورد مطالعه ای را که در صدد تجزیه و تحلیل آن هستم، الجزایر و فلسطین می باشند. دلیل این امر هم پیچیدگی ای است که زنان در روایات ناسیونالیستی، با آن مواجه هستند – مثلا عدم تفکیک بین نقش های جنسیتی و هویت ملی، که متوجه شدم در هر دو روایت متداول بوده است.

کنوانسیون استانبول در سال ٢۰١١، دستاورد مبارزات زنان ترجمه و تدوین: حمیلا نیسگیللی          

در توافقنامه نه تنها کشورهای امضا کننده، خشونت به زنان را جرم می شناسند بلکه متعهد می شوند تا با وضع قوانین لازم جهت پیشگیری از جرم و تحت تعقیب قراردادن مجرمین از زنان قربانی خشونت حمایت قانونی شود. در این توافقنامه همچنین حق پناهندگی زنان بعلت خشونت های ویژه به زنان مورد تائید قرارگرفته و به همکاری بین المللی و همچنین به نظارت سیستماتیک بر اجرای این توافقنامه تاکید شده است.

لاله حسین پور : هیس، گوش کنید.          
این رنج خشونت است که فریاد بر می آورد. خوب گوش کنید.
سونامی آزار جنسی دیگر دامن "هر آن که در شهر هست" را گرفته است. آزاری به قدمت تاریخ که تنها شکل عوض می کند، اما به بقای خود ادامه می دهد. خشونت و در رأس آن آزار جنسی، زبان قدرت است.
آن جا که انسان هم چنان نقش برده را ایفا می کند، هر چند به شکلی پنهان و پوشیده، می تواند به راحتی مورد آزار روحی و جسمی در فجیع ترین شکل ممکن قرار گیرد.
بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران برنامه ای استراتژیک می طلبد!
         
زنان و دختران هر روز شاهد آنند که علائق آنان، توانایی های آنان، نیازهای آنان نادیده گرفته می شود، بی ارزش شمرده میشود و تحقیر می شوند زیرا بسیاری از عرصه های زندگی زیر نفود نگاهی مردسالارانه قرار دارند. خشونت های فیزیکی، روانی و سکسی گسترده ترین و خشن ترین شکل نمایش این قدرت "مردانه" است. اعمال این خشونت در خدمت استمرار و محکم کردن پایه های نابرابری میان زن و مرد است.
فریبا ثابت : سکوت را بشکنیم          
بحث آزار جنسی و تجاوز که در چند مدت اخیر در این کشورها به بحث داغی تبدیل شده است تنها کوه یخی است که سر ان پیدا شده .
ماجرای واین اشتاین تولید کننده و غول صنغت سینمایی هالیود وعلنی شدن آزار جنسی و تجاوز در هالیود ، هر چند نشان دادن تمامی واقعیت در باره محیط کار بشدت مردانه وانواع خشونت وفشار بر زنان نیست ،اما شاید فرصتی برای شکستن سکوت و نشان دادن این که به جای تحمل کردن باید با آن مبازره کرد باشد.
توهین به کارگر شایع است و آزار و اذیت جنسی تنها آغاز آن می باشد گفتگوی هیلی سونسون با باربارا اِرنرایش ترجمه: پروین اشرفی          
باربارا ارنرایش در بحث افشاگری مداوم از آزار جنسی در صنعت سرگرمی دخالت کرده، و در نهم نوامبر 2017 در توئیت خود نوشت : بدبختانه بحث کنونی ما در مورد آزار جنسی ، از لحاظ طبقاتی کج و معوج است. بیشتر در مورد هنرپیشگان زن بوده و به اندازه کافی در مورد خدمتکاران هتل نیست
رهائی زنان اسرائیلی، زیر سوال ! لورا رِیم، برگردان: بهروز عارفی          
به رغم پیشرفت هائی که در زمینه قانونگذاری در سال های دهه 1990صورت گرفته، نابرابری بین زنان و مردان در اسرائیل هنوز بسیار زیاد است. غرور مردانه، میلیتاریسم حاکم بر جامعه از بدو تاسیس دولت، مشغله ذهنی در مورد امنیت و نیز وزنهء قید و بندهای مذهبی از عواملی هستند که مبارزه برای رهائی زنان را پیچیده تر کرده است.
نخوردن تا پای مرگ
نشریه آلمانی اِما، برگردان: لاله حسین پور
         
روانشناسان هشدار می دهند که باید مراقب انواع و اقسام رژیم های غذایی که از هر طرف به ویژه در رسانه ها به گوش می رسند، باشیم. مشکل این جاست که دیگر با غذا خوردن، یک رابطه نرمال، راحت و بدون استرس وجود ندارد. آن هایی که رژیم های غذایی را فرموله می کنند و تحویل جامعه می دهند، دیگر از کلمه رژیم غذایی استفاده نمی کنند، بلکه ...
مجید دارابیگی : زن شرقی در قربان گاه سنت          
با وجود این که در دهکده ی جهانی  امروز،  در پرتو رسانه های اجتماعی، کوچک ترین روی دادها، بازتاب گسترده ای می یابد و چشم و گوش همه گان از قربانی شدن هم نوعان پر است، اما باز هم نوع تجاوز و چه گونه گی تجاوز و ارتکاب عمل جنائی متفاوت است و گاه شنیدن جنایتی از این گونه، عذاب وجدان به مراتب بزرگ تری به بار می آورد.
نسرین ابراهیمی: هشت مارس 2017 و چشم انداز جنبش توده ای زنان          
راهپیمایی عظیم زنان در 21 ژانویه 2017 منادی موج جدیدی از مبارزات فمینیستی زنان بود. تمرکز این جنبش نه فقط علیه ترامپ و دیدگاه خشن و زمخت ضد زن ، ضد همجنس گرائی و نژاد پرستانه وی بلکه علیه تعرض نئولیبرالی به حقوق اجتماعی و شغلی زنان نیز می باشد. راهپیمایی علیه ترامپ در همانجا متوقف نشد بلکه به حرکتی ضد نئولیبرالیسم و برای حقوق کاری ، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.
هنگامی که زنان بر سر دستمزد مذاکره می کنند
نشریه ژاکوبین- ایلا ماهونی : برگردان پروین اشرفی
         
با در نظر گرفتن روحیه حول و حوش مارش زنان در ژانویه و آکسیون های روز جهانی زن، در کنار برآمد سازماندهی سوسیالیستی در ایالات متحده، این گفتگوها می تواند یک اقدام واقعی کارگری و در محل کار را جوانه بزند. این نوع اقدام جمعی، بهترین شانس را در واداشتن سرمایه داران به کاهش تبعیض سکسیستی دارا می باشد.
پروین اشرفی : محیط زیست و جنسیت          
زنان تاریخا فاقد دسترسی به موقعیت ها و پروسه های هستند که به تصمیم گیری و آماده سازی اضطراری در چگونگی مخافظت از خود در برابر چالش های تغییرات محیط زیستی می انجامد، و در این پروسه ها شرکت داده نمیشوند. از این منظر، یک تحلیل مبتنی بر جنسیت ، از مسئله تغییرات محیط زیستی و تأثیرات آن بر روی زنان ، حتما لازم و ضروری است
زهره ستوده : زنان کمون پاریس          
کمون پاریس یک رویداد تاریخی است که ریشه در انقلابات و مبارزات اجتماعی ـ سیاسی گذشته فرانسه بویژه اززمان انقلاب کبیر فرانسه 1789 به بعد دارد . سقوط امپراتوری دوم، اعلام جمهوری سوم، قحطی، چندین ماه گرسنگی، شکست فرانسه در جنگ با دولت پروس و تسلیم در برابر بیسمارک صدراعظم آلمان علل بروز کمون پاریس بودند.
مجید دارابیگی:صیغه، ابزار روسپی گری اسلامی          
آن هائی که با ادعای خوانش دیگری از اسلام، یا نواندیشی اسلامی، بر آن اند تا از اسلام چهره ای دموکراتیک با سیمای انسانی نشان دهند و موضع جمهوری اسلامی در باره ی ازدواج موقت را اسلام شیعی می دانند و ادعا دارند که اهل سنت به گونه ای دیگرند و ....
تقی روزبه : نقش زنان در قافله تمدن و رهائی          
فارغ از ارزش گذاری، و به عنوان یک واقعیت تلخ و گزنده تاریخی، زنان در مجموع بیشترین باراجتماعی را در پیش برد قافله تمدن بشری و به همان اندازه بیشترین ستم و استثمار و سرکوب را بردوش خود حمل کرده اند. بسیار بیشتر از وزن اجتماعی خود به عنوان نیمی از جامعه چه درعرضه تولید و خدمات اجتماعی رسمی و چه درحوزه های گوناگون تولیدی و اشکال گوناگون کارعاطفی-اجتماعی غیررسمی.
اعلامیه شورای همکاری نیروها ی چپ و کمونیست
در باره هشتم مارس روز جهانی زن
         
هشت مارس بار دیگر فرا می رسد.این روز، روز جهانی زن را به همه ی زنان و مردان آزاده ی جهان، به همه زنان و مردان آگاهی که درصف مقدم پیکارهای ستم جنسیتی قرار دارند، به ویژه به همه زنان کارگر و زحمتکش که نیروی اصلی مبارزه علیه مرد سروری و پدرسالاری هستند تبریک می گوئیم.
من، من هستم . نه زن، نه مرد!
نشریه اما بازگردان: لاله حسین پور
         
چه چیزی ما را به زن یا مرد تبدیل می کند؟ آیا عضو جنسی کافی ست که یک انسان را زن یا مرد بنامیم؟ آیا مغز مردان و زنان با یک دیگر تفاوت دارد؟ مغز مردی که در پروسه زندگی خود تبدیل به زن شده است، چه تفاوتی با مغز زنی دارد که زن باقی مانده است؟
اطلاعیه مشترک اتحاد عمل تشکل های چپ ایرانی درامریکای شمالی
بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن همراه با جزئیات برخی فعالیتها در شهرهای شیکاگو، مونترال و ونکوور
         
زنده باد 8 مارس
در آستانه ۸ مارسی دیگر قرار داریم. ۱۶۰ سال پیش روزی که زنان کارگر کارخانجات نساجی نیویورک برعلیه شرایط کار و دستمزدهای نازل شورش کرده و خیابانها را از آن خود ساختند،
بهرام رحمانی: عقیم‌سازی زنان محروم و قربانیان حکومت فاشیستی حکومت اسلامی ایران!          
شنیدن چنین خبری، به‌حدی تکان‌دهنده است که قلب هر فرد انسان‌دوست را به درد می‌آورد تا با تمام قدرت فریاد بزند که این چه روزگاری است که برای ما انسان‌ها به وجود آورده‌اید؟! محروميت يكی از آسيب‌ديده‌ترين اقشار جامعه از حق داشتن فرزند به‌زور و اصلاح نسل!
نسرین بهمن پور: نگاه به دنیای من          
باز دوباره منتظر روزی هستم که مرا به یاد زنانی می اندازد که دوران سخت مبارزه برای رسیدن به حقوق حقه خودرا سپری کرده اند وپیشینه ای پر از فراز ونشیب را پشت سر گذارنده اند . 8 مارس مظهر زنان پویایست که راه های دشوار را به جان خریده اند وخواهند خرید . سر آغاز حرکت زنانی که فعالیت های اعتراضی خود را رقم زدند .
تهمینه خسروی –کارگر بازنشسته کارخانه ریسندگی بافندگی وطن
8 مارس و جنبش زنان
         
روز جهانی زنان که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده میشد،بزرگداشتی است که هر ساله در 8 مارس برای برگزاری جشنی برای دستاوردهای مبارزات زنان و اعتراض علیه نابرابریهای موجود انجام میشود.
بزرگداشت چنین روزی احترام به نیمی از جمعیت جهان است که بحران سرمایه داری موقعیت فردی و اجتماعی آنان را در شرایط خطیرتر و وخیم تری قرار داده است.
بهمن یوسفی : هشتم مارس روز برابری انسانهاست!          
جامعه جهانی و مبارزه زنان راه طولانی و پر مشقتی را سپری کرده است تا به این روز رسیده است. روز هشت مارس به آسانی بدست نیامده و مردسالاران و مرتجعین و سرمایه داران هم آن را به زنان اهدا نکرده اند. بی شک در این روز سکته هم خواهند کرد.
مبارزات و مقاومت کارگران کره جنوبی زنان کارگر دردهه <کیم میکی یونگ*: ترجمه هاله صفرزادهbr>1970          
" زنان کارگر در کره جنوبی زمانی اعتصابات کارگری را آغاز کردند که فعالیت کارگری به شدت سرکوب می​شد و این رفتار در تضاد کلی با عدم فعالیت کارگران مرد در دهه هفتاد بود. مبارزات این زنان رادیکال و پیشرو بود و همچنین نقض آشکار فرهنگ پدرسالارانه و علیه هنجارهای جنسیتی سفت و سخت حاکم بر جامعه بود.
هاله صفرزاده : سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض
تجربه زنان کارگر کره جنوبی
         
مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق اولیه و انسانی چنان با زندگی روزمره آنان در هم آمیخته است که به سختی میتوان مرزی میان مبارزه و زندگی آنان مشخص کرد. در سراسر دنیا، زنان مجبورند از یک سو با استثمار شدید در محیط کار مقابله کنند و از سوی دیگر
اسناد سمینارهای زنان ایرانی در آلمان انتشار یافت          

اسناد سمینارهای سراسری سالانه¬ی تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان پس از سی و پنج سال گردهمایی انتشار یافت. این حرکت که با فراخوان مسعوده پژوم بر علیه حجاب اجباری در پاییز ١۹۸١ در خارج از ایران آغاز شد، مبارزه‌ی مستقل زنان ایرانی در خارج از کشور را در چالش علیه پدر ـ مردسالاری کهن شکل داد. مجموعه‌ی اسناد جمع آوری شده در سه جلد و در ١٥٠٤ صفحه دفتری است ناتمام، که گوشه‌ای از تلاش‌های زنان ایرانی در تبعید را بازتاب می‌هد.

زهیر باقری نوع‌پرست: روابط خطرناک: ازدواج‌ها و طلاق‌های مارکسیسم و فمینیسم          

ارائه تصاویر کاریکاتوری از انقیاد برای شوراندن و تهییج کارآیی بسیار زیادی دارند ولی اگر هدف صرفاً هیجان‌زدگی و شور و شوق‌آفرینی نیست بلکه مبارزه جدی با انقیاد و سرکوب واقعی است باید سختی بررسی شرایط، فکر کردن و مطالعه و فعالیت مدنی بر مبنای آگاهی به دست آمده از این فعالیت را به جان خرید.

اشرف علیخانی (ستاره): حضور زنان در مدیریت سیاسی!؟ دروغی بزرگ          
در تازه ترین خبرهای 14 بهمن به خبر جالبی برخوردم. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمدرضا عارف، گزارشی را منتشر کرده که البته ما فقیر فقرا که وسعمان نمیرسد مرغ و برنج بخریم تا مرغ پخته روی دیس پلو بتواند بخندد، ولی این خبر حقیقتاً مرغهای پشت ویترین مغازه ها که درحال تماشای برف بودند را به خنده که چه عرض کنم، به قهقهه انداخته است.
من، من هستم. نه مرد، نه زن....
بازگردان از نشریه اما 324 لاله حسین پور
         
تا جایی که آمار نشان می دهد، از هر 30هزار انسان در آلمان، یک نفر ترانس سکسوئل است. به عبارت دیگر سه هزارم درصد انسان ها در آلمان، یا با جنسیت زن متولد شده، اما خود را مرد احساس می کنند، یا برعکس و یا جنسیت شان از بدو تولد نامعلوم است. هرچند این آمار تنها متوجه افرادی است که احساس خود را اعلام کرده و یا به پزشک مراجعه کرده اند.
اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ٢۵ نوامبر: روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان در ایران فاجعه بارتر می شود، به خود آئیم !
         
٢۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. این مبارزه یکایک ماست برای جامعه ای انسانی ، مبتنی برآزادی و برابری؛ عاری از هر گونه تبعیض برمبنای جنسیت ، گرایش جنسی ، ملیت ، طبقه ، مذهب و عقیده ! مبارزه ای که نباید به یک روز معطوف و محدود شود ، باید جزئی از برنامه و پراتیک روزانه همه مردمان باشد.
مارکسیسم و رهایی زنان / لوئیس اوشی / ترجمه‌ی فرزانه راجی          
یک انقلاب کارگری برای سرنگونی سرمایه ‌داری باید زنان را نیز رهایی بخشد. به همین دلیل امروز مارکسیسم انقلابی با کسانی که خواهان مبارزه با تبعیض جنسیتی هستند، ارتباطی پایدار دارد. اصول پایه‌ ای و چارچوب نظری مارکسیسم – شامل درک درستی از پتانسیل انقلابی طبقه‌ ی کارگر، پذیرش توانایی و ضرورت مبارزه‌ ی کارگران برای رهایی تمامی ستمدیدگان، تعهد به مداخله‌ ی فعال در جنبش طبقه ‌ی کارگر برای تحقق این پتانسیل و نیاز به ساخت یک بدنه‌ ی وسیع‌ تر نظری ب ه‌منظور تقویت مبارزات آینده – همچنان چارچوبی خواهد بود برای فهم دقیق‌ تر نظام سرمایه‌ داری و ستم بر زنان و درنهایت مبارزه با آن‌ ها.

لاله حسین پور : حجاب یا ورزش؟          
یک سئوال انحرافی که جوابت به هر طرف گرایش داشته باشد، اشتباه کرده ای. طرح چنین سئوالی یک دام است. دامی که دست و پایت را به زنجیر می کشد و نمی گذارد به حرکتت ادامه دهی. نه می گذارد به مبارزه ات علیه حجاب اجباری ادامه دهی و نه می گذارد در ورزش ارتقاء پیدا کنی.
علی جلال : درود بر خانم نرگس محمدی, ننگ و نفرت باد بر جمهوری اسلامی          
خانم نرگس محمدی را بسیاری از ایرانیان و شاید همگان می شناسند و همچنین مبارزان حقوق بشر در پهنه جهانی از مبارزات او آگاه هستند ایشان از بنیان گذاران کا نون مدافعان حقوق بشر در ایران, از مبارزان راه صلح و مخالفت با جنگ همچنین از مبارزان سرسخت و فداکار برای لغو حکم اعدام درایران می باشند
بازگشت مجدد به قرون وسطا !!
شانزده سال زندان برای نرگس محمدی ؟!
         
رژیم اسلامی استبدادی ایران در طول ۳۷ سال حاکمیت خود مظهر کامل نقض حقوق بشر و صدور احکام فاشیستی زندان، شکنجه، سنگسار، قصاص، تیرباران و اعدام علیه مردم و مخالفین بوده است. این رژیم البته همچون رژیم ستم شاهی که اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده اند!!! دائما مجبور است که مخالفین خویش را نه به خاطر اندیشه و ابراز عقیده و یا فعالیت اجتماعی شان بلکه با عنواینی چون: خرابکار، محارب، مفسد فی الارض، برانداز، عامل و جاسوس دول معاند و ... به حبس و شکنجه و اعدام محکوم کند.
راوی: زنان در چنبرهء اسارت دین و سرمایه          
اخیرأ مرکز آمار ایران "نتایج آمار گیری نیروی کار در پائیز ١٣٩٤" را انتشار داد که در نگاه اول حکایت از سهم ناچیز زنان در بازار کار و اشتغال دارد. بر طبق این سند « در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیش تر، جمعیت در سن کار فرض شوند، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 41,8 درصد به دست می آید. این شاخص در بین مردان 69,4 درصد و در بین زنان 14,4 درصد، در نقاط شهری 40,8 درصد و در نقاط روستائی 44,5 درصد به دست می آید..»
لاله حسین پور : ما خسته نمی شویم
آن ها هم خسته نمی شوند.
         
اصلا بحث بر سر حجاب نیست. بحث بر سر آزادی پوشش است. اگر زنی به هر دلیلی بخواهد حجاب داشته باشد، احترامش واحب است. قرار نیست بعد از فردای جمهوری اسلامی، با دیکتاتوری رضاخانی، حجاب را با شعار "یا بی روسری، یا توسری" از سر زنان برداریم. قرار است انسان ها را آزاد بگذاریم تا خود پوشش خویش را انتخاب کنند.
گفتگوی " آلوارو گوزمان باستیدا " با " نانسی فریزر" برگردان: پروین اشرفی
" کلینتون تجسم نوعی از فمینیسم لیبرال است که زنان ممتاز عمدتا از آن نفع می برند.
         
نانسی فریزر (متولد ۱۹۴۷ در بالتیمور) از اواخر سال های ۱۹۶۰ در خط مقدم مبارزات فمینیستی و نظریه انتقادی بوده است. انتقاد از آنچه که او "فمینیسم نئولیبرال" می خواند و نظریات او در مورد به رسمیت شناختن اجتماعی و توزیع مجدد، به مثابه مفهومی جهت درک نابرابری های اجتماعی، بسیار تأثیر گذار بوده است.
بحثهایی‌درباره‌استراتژیهای‌سوسیالیست فمنیستها در‌شرایط‌ کنونی نسرین ابراهیمی          
زنان از تهاجمات اخیر سرمایهداری علیه طبقه کارگر و تداوم روابط پدرساالری به ستوه آمده و برانگیخته شدهاند، و جنبشی بهوجود آوردهاند که با آرایش و شیوه حیرتانگیزی به صحنه سیاست جهانی وارد شدهاند. این جنبش عرصه مهمی از سیاست سوسیال فمینیستها را به خود اختصاص داده است. امروزه بر خالف گذشته، ایدههای فمینیستی در میان بخشی از جنبشهای ضد سرمایهداری مشاهده میشود، هر چند که هنوز هم انتقال این ایدهها به درون جنبشها سخت دشوار است.

برهان عظیمی: قاتل ستایش محصول کدام چرخش است؟
گزینه ما چه باید باشد و یا نباشد؟!
         
رفقا و دوستان عزیز یک نکته فکر مرا به خود از زمان قتل فجیع ستایش مشغول کرده است... به نظر من ما نیاز داریم با رویکرد علمی با پرهیز از احساست به این مورد مشخص برخورد کنیم.
فمینیسم ضد سرمایه داری
نیکول اشآف - برگردان: پروین اشرفی
         
اهداف فمینیسم رادیکال و سوسیالیسم در نهایت یکی است : عدالت و برابری برای همه مردم. سوسیالیسم و فمینیسم دارای یک رابطه طولانی، و در زمان هایی پربار، می باشند.
مصاحبه حسام یوسفی با خانم موژان طاهر: موژان طاهر اولین زن ایرانی در تهران در کنار برج میلاد دست به اعتراض برهنه زد          
خانم موژان طاهر کارگردان سینما و فعال حقوق زن در 12 فروردین سال 1395 در شهر تهران کنار برج میلاد دست به اعتراض برهنه زد او می‌گوید «این روز را برای نه گفتن به جمهوری اسلامی و قوانین ضد زنش انتخاب کردم.»
ماتریالیستی کردن مجدد فمینیسم ترزا ل. ابرت / ترجمهی فرزانه راجی          
ترجمه ی این متن بدین معنا نیست که مترجم با تمامی نظرگاه های نویسنده ی مقاله موافق است. هدف از ترجمه ی این دست مقالات آشنا شدن سوسیال/ مارکسیست فمینیست ها با نظرات متنوعی است که سعی دارند تفسیری طبقاتی/ مارکسیستی از فمینیسم ارائه دهند. به نظر مترجم آشنایی با این نظرات متنوع در خدمت تعمیق دانش آن بخش از جنبش زنان است که به آموزه های مارکس باور دارند. مترجم

حق ازدواج برای همه
برگردان لاله حسین پور
         
هم چنان تصور می شود، چون زنان نتوانسته اند مردان را به خود جلب کنند، و یا این که از مردان ضربه خورده اند، لزب و هم جنس خواه شده اند. یا زنانی که به دنبال جاه و مقام هستند، برای این که مردان را مانع پیش رفت خود می دانند، هم جنس خواه می شوند. هم چنان تصور می شود که هم جنس خواهی یک امکان است و راهی است که زنان فمینیست ضد مرد آن را انتخاب می کنند.
زن به‌دنیا آمدن نباید مانع باشد          
تا پیروزی در این مبارزه راه درازی در پیش است. برای این که کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) به اجرا درآید، هنوز فعالیت زیادی لازم است.
برهان عظیمی ستم بر زنان "عادی" یا "طبیعی" نیست: جزلایتجزیی و لاینفک از تقسیم جامعه به استثمار کننده و استثمارشونده است، در نظام سرمایه داری-امپریالیسم کنونی تنیده، دائمی و "جاودانه" شده و ادامه پیداکرده است.          
در هر جامعه‌ای که پرورش می‌یابیم، بسیار آسان است فکر کنیم روش زندگی ما، پندارهایی که توسط آن روابط روزمره را انجام می‌دهیم و روابط روزمره‌ای که ما طبق عادت و "سنت" انجام می‌دهیم "طبیعی" هستند. و ...
بازخوانی تعامل جنبش زنان ایران با جنبش های زنان دیگر کشورها «ما و جغرافیای محدودمان» آزاده فرامرزی ها، الناز انصاری، دلارام علی          
از زمانی که صدیقه دولت آبادی به نمایندگی از زنان ایران در کنگره بین المللی زنان در برلین شرکت کرد حدود ۰۱۱ سال می گذرد. دولت آبادی موسس یکی از اولین دبستان های دخترانه ایران و مدیر مسئول یکی از بانفوذترین روزنامه های زنان در اصفهان )زبان زنان( بود. در برابر این پیشینه به نظر می رسد سهم جنبش زنان ایران در بهره گیری از امکانات ارتباطی که جهان را دگرگون کرده، آن قدری نیست که بتواند در مقابل تاریخ رو سفیدمان کند.

بازاندیشیِ معضل جنسیتی امکانات سیاسی جدیدی را به وجود می آورد گفتوگوی پی یر شَیّان با جودیت باتلر          
در کتاب معضل جنسیتی شما نوعی مطرح می کنید. این حرکتی جدید برای نظریه ی سیاسی فمنیست است این حرکت جدید چیست؟ جودیت باتلر: این کتاب بر کاری تاکید می کند که قبلا در حوزه های انسان شناسی و جامعه شناسی بر روی جنس زن، بنا شده بود. وقتی آن را نوشتم بیست وچهار سالم بود. به نظرم خیلی مهم بود که فقط درباره ی چیزی که زنان می خواهند پرسشی مطرح نکنیم،

امید بهرنگ : نقد فیلم «ناهید»
جاری کردن صیغه میان سنت و مدرنیسم!
         
شدت ستم بر زنان، فقر جانکاه اکثریت مردم و بروز انواع و اقسام مصائب اجتماعی چنان در جامعه گسترش‌یافته که به سینمای رسمی ایران نیز راه‌یافته است. اما گویی برای اغلب سینماگران ایرانی، سینما وسیله‌ای برای تحمیق بیشتر مردم شده است.
ظهور، افول و بازگشت فمینیسم مارکسیستی فریدا آفاری و فرزانه راجی          
این ترجمه در زمانی منتشر می شود که از یکسو زنان خاورمیانه با جنگ های منطقه ای امپریالیستی، آوارگی، فقر، بردگی، - تجاوز، شکنجه، سنگسار و اسیدپاشی مواجه اند و از سوی دیگر نسل جدیدی از زنان روابط سنتی را به چالش کشیده اند. در ایران زنان دانشجو ٦۰ درصد جمعیت دانش آموختگان را تشکیل می دهند، بسیاری خود را فمینیست می دانند و خواهان حقوق برابر با مردان اند.

جنبش و تشکلهای زنان در دوران انقلاب مشروطه بر گرفته ازکتاب : تاریخ احزاب سیاسی ایران– جلد یک دکتر یونس پارسا بناب ( جامعه شناس و استاد دانشگاه در واشنگتن )          
شوراهای زنان شوراها و دیگر سازمانهای زنان که در دوره اوّل انقلاب مشروطیّت در ایران در دفاع از انقلاب مشروطیت و احقاق حق برابر ی و رفع ستم بر زنان بوجود آمدند متنوع و بیشمار بودند ولی به خاطر حاکمیت جّو خرافات مذهبی از یک سو و تسلط رژیم استبداد از سوی دیگر ، هوّیت و وجود آنان برای سالهای مدید از نظر مردم ایران پنهان نگاه داشته شدند

فریبرز رئیس دانا : روز جهانی زن شکفته باد
آزادی زنان و آزادی از ستم سرمایه
         
زنانه تر شدن فقر و محرومیت و تبعیض شغلی محصول بد جنسی مردان نیست، هر چند در مواردی باشد. این آموزه ی فمینیستی سطحی را از دل برون کنیم. راه حل نیز در کامیابی شخصی و جبران محرومیت با توسل به کالایی شدن زنان نیست و چانه زنی مجزای زنان برای تأمین حقوق سطحی کافی نیست.
پروین اشرفی : به بهانه ۸ مارس روز جهانی زن
گذری بر انگاره های ذهنی جنسیتی
         
نگرش جنسیتی زنانه در بطن خود نگرشی رفرمیستی است. این دیدگاه از امر رفرم که می تواند گاها زمینه ها و شرایطی را برای تقلیل ستم بر زنان، و نه از بین بردن کامل آن، فراهم سازد، به رفرمیسم محض به عنوان تنها راه چاره معضلات زنان می رسد و در آن در جا می زند؛
جنبش فدرال دموکرات آذربایجان : ۸ مارس ، روز جشن جهانی زن گرامی باد          
ستم جنسی ، شکلی از ستم پنهان و آشکار طبقاتی ، و در عین حال شکلی از ستم و سرکوب سیاسی و مدنی در جامعه ماست. ازاینرو ، مساله برابری حقوقی و سیاسی زنان بعنوان نیمی از جامعه ، مساله عموم و بخش جدائی ناپذیری از ازادی همگانی است . در مناطق ملی ، این تبعیض ، رنگ و شکل مضاعفی از تبعیض ملی و یا مذهبی و فرهنگی را نیز بخود گرفته است
شمس الدین امانتی: کارگروه ویژه زنان شاغل در صنعت نفت          
زنان مبارز همچنان خواهان آزادی و برابری با مردان در همۀ عرصه ها هستند. مردان آزادیخواه، برابری طلب و مبارز در ایران تحت حاکمیت رژیماسلامی مدافع خواسته های واقعی زنان بوده و هستند.
ادامه این اتحاد و همبستگی بین زنان و مردان مبارز، سکولار، چپ و سوسیالیست تنها راه رهایی از قوانین قرون و سطایی رژیم اسلامی بر زنان است. ما نیز در این مبارزه عادلانه یار و یاور آنها خواهیم بود.
اعلامیه سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست در گرامی داشت روز جهانی زن
گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن
         
در سالهای اخیر، طرح های ضد زن حاکمیت صرفا ایجاد محدودیت در عرصه فعالیت های اجتماعی نبوده بلکه در دو حوزه بازار کار و افزایش جمعیت تهاجم وسیعی را علیه زنان سازمان داده اند. . رژیم از طریق تشدید آپارتاید جنسیتی و با ایجاد انواع فشارها برای کاهش شدید مشاغل رسمی زنان ، کوشیده است زنان را به خانه نشینی بکشاند.
ناصر اصغری : فمینیسم؛ جنبشی که آینده اش گذشته است          
روز جهانی زن یادآوری چندین باره جنگ بر سر حقوق برابر زنان، نه صرفا در برابر قانون، بلکه در تمام شئون زندگی است. برابری حقوقی زن امروز دیگر بر سر اسم خشک و خالی زن بودن و یا حتی جنسیت او نیست.
شهاب برهان: زنانه کردن چهره مجلس - پیش به سوی زنانه کردن چهره ارتجاع !          
فمینیسم اجتماعی، یک گرایش و یک پیکار رهائیبخش است؛ و نه تنها رهائی زنان از ستم جنسی، بلکه به این سبب نیز که جنبش رهائی زنان نمی تواند بدون همدستی و همپشتی با همه جنبش های پیشرو، دموکراتیک، ضد استبداد، ضد استثمار، به مقصد برسد و
ندای زنان ایران: برگزاری مراسم هشت مارس در تهران و خبر رهایی یک زندانی از اعدام          
مراسم با حضورجمعی از فعالین زنان ،فعالین کارگری و دانشجویی و فعالین حقوق کودک و جمعی از نویسندگان و بخشهای مختلفی از زنان و مردانی که از شهرهای دور و نزدیک به شوق حضور در جشن هشت مارس آمده بودند، برگزار شد
(به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن) جنبش زنان افا نیکل / ترجمه ی کاووس بهزادی          
جنبش زنان به مثابه جنبش مقاومت به نظر می رسد که سرکوب زنان از زمانی که انسان به یاد می آورد، وجود داشته است. - اعتراضات زنان نیز برعلیه فرودستی اقتصادی، کنار گذاشتن از قدرت سیاسی و بر علیه کنترل مردان بر مناسبات جنسیتی نیز به همین اندازه قدمت داشته است.

بهمن یوسفی : زنده باد هشتم مارچ روز جهانی زن          
این دنیای نابرابر باید از بین برود. دخالت و نقش زنان در پیشبرد و پیروزی انقلابات و جنبشهای مردمی بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه طبقاتی است. مبارزه و جنبشهای طبقاتی و آزادی انسان با دخالت زنان و تأثیرات بلامنازع آنان تاریخ را ورق می زند.
سیمین صبری / سویل سلیمانی / ترکمن گمیچی:
فمینیسم ایرانی و زنان اقلیت اتنیکی / بخش نخست زنان ترک آذربایجان
         
آیا فمینیسم ایرانی٬ جنبشی یکدست و همگن است؟ آیا دغدغه ها و مطالباتی که فمینیستهای ایرانی در کمپین ها٬ مقالات و سخنان خود مطرح میکنند٬ درون کل جنبش٬ یکسان و مشابه است یا تفاوت و گونگونی زنان ایران در اقلیتهای قومی و اتنیکی باعث لزوم تشکیل فمینیسم های منطقه ای و محلی شده است؟ سه تن از فعالان مسایل زنان ترک از منظرهای گوناگون به این مساله پرداخته اند.
اطلاعیه مشترکِ تشکلهای چپ در آمریکای شمالی بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن          
گرامیداشت روز جهانی زن در هشتم مارس، ریشه در یک جنبش مبارزاتی برابری طلبانه دارد. این روز از زمانی که کارگران نساجی نیویورک برای بهبود شرایط کار و کسب حقوق اجتماعی برای کل زنان و در اعتراض به تبعیض و فرودستی زنان، محرومیت ، فشار کار و پائین بودن سطح دستمزد به خیابان ها آمدند، به عنوانِ روز جهانی زن مناسبت پیدا نمود.
چرا من فمینیست هستم؟
گفتگوی تلویزیونی ژان لویی سروان شرایبر با سیمون دوبوار، ترجمە: احمداسکندری
         
سیمون دوبوار! اگر ناچار شویم کتاب "جنس دوم" را جمعبندی کنیم در واقع کار دشواری خواهد بود. میتوان گفت کە کتاب دور این ایدە میچرخد کە "انسان زن متولد نمیشود، بلکە تبدیل بە زن میشود". این ایدە از زمان چاپ کتاب مرتبا تکرار میشود و من مایلم کە شما آنرا برایمان توضیح دهید.
درگذشت ژاندارک ایران، صفا پوینده مدیر عامل “موسسه آوای ماندگار دروازه غار”          
صفا پوینده موسس و مدیر عامل “موسسه آوای ماندگار دروازه غار” در گذشت. به گفته ی آرش پسر صفا پوینده، برادر او محمد جعفر پوینده اگر شهید راه مبارزه برای آزادی بیان شد، خواهرش شهید راه خدمتگزاری به کودکان و زنان اقشار کم وسع تهران بود. صفا پوینده به خبرنگار تلویزیون ایران گفته بود “ماندگار” چیزی حدود ۱۰۰۰ نفر زن و کودک را سواد آموخت،
شهناز نیکوروان : من چراغم را در آمد و رفتن همسایه ام افروختم در یک شب تاریک          
این روزها که جهان و به ویژه خاورمیانه در آتش حرص و طمع سودورزی امپریالیسم و دولت های جنگ افروز منطقه می سوزد، بحث راه حل ها و بی راه هایی که می تواند در دستیابی زنان به خصوص در این منطقه کارساز باشد، به چالش بزرگی پیش روی جنبش زنان تبدیل شده است.
فوائد، کارگرمکانیک: جنبش زنان به هیچ عنوان حیاط خلوت جنبش کارگری نیست          
از مجموعه سخنرانی های سمینار رابطه جنبش زنان و جنبش کارگری

اولین جنبشي كه در سال 57 در مقابل ستم و استثمار بیرون آمد، جنبش زنان بود ولی من کارگر گفتم، این ها را ول کن، مبارزه با امپریالیسم عمده است.

سمانه صدر: سرمایه داری متأخر و وضعیت زنان          
بحران‌های ادواری نظام سرمایه‌داری و تضادهای درونی منطق سرمایه، سازمان اجتماعی این نظام را ناگزیر می‌کند تا به منظور تسهیل انباشت و گردش سرمایه، سیاست‌های متفاوت و گاها متناقضی را در قبال نیروهای اجتماعی اتخاذ کند. این سیاست‌ها بنابر شرایط رونق یا رکود و منافع سرمایه و صاحبان آن طیفی از انعطاف و سازش با نیروها و گروههای دارای منافع متضاد تا سرکوب خشونت‌آمیز و استثمار مضاعف را در بر می‌گیرد. همچنین این سیاست‌ها منجر به نام‌گذاری‌های مختلفی برای دوره‌های تاریخی سرمایه‌داری شده است.
گروه ارغوان : دست‌های خالی، مسیر‌های بی‌ربط
«خانم‌ها، آستین‌ها را بالا بزنید، مجلس دهم نیازمند خانه‌تکانی است.»
         
این نه شعار کمپین یا حزبی کورجنس، که بخشی از ویدئو تبلیغاتی «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» است که زنان را دعوت به «آستین بالا زدن» و «خانه‌تکانی» می‌کند. این کمپین در بخش‌هایی از بیانیه‌اش از نیاز مجلس عبوس و مردانه به «طراوت» می‌گوید که قرار است با حضور زنان حاصل شود.
لاله حسین پور : 50 زن در مجلس شورای اسلامی؟
توهم یا اتلاف انرژی؟
         
مجلس تاکنون چه کرده است؟ چه قوانینی را به نفع زنان تصویب کرده و کارنامه اش در تصویب قوانین ضد زن چه بوده است؟ آیا چون تعداد زنان در مجلس انگشت شمار بوده، چنین شده؟ آیا توهم تا این درجه در بخشی از زنان آگاه کشورمان وجود دارد که می توانند با وارد کردن چند زن برابری طلب به تصویب قوانین برابری طلب برسند؟
درماندگی و قدرتنمائی مردسالارانه
نوشته کریستیانه هوفمن ترجمه مینو الوندی
         
وقایع شب سال نو در کلن مرا به یاد اتفاقی انداخت که چند سال پیش در ایران برایم پیش آمد. برای یک کار تحقیقاتی همراه یک خانم ایرانی از همکارانم در اهواز بودیم. یکی از روزها بدون توجه وارد محله ای شدیم پر از تعمیرگاه های اتومبیل، مغازه های قطعات یدکی موتورسیکلت و آهن فروشی. اثری از زنان در خیابان دیده نمی شد. هوا داشت غروب می کرد.
حسین شریفی زاده : ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر          
جنبش زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی با مردان، عنصری بنیادی در هر جنبش دموکراتیک راستین و در جنبش طبقۀ کارگر برای رهائی است. آزادی زنان شرط بنیادی رهائی بشریت از ستم و استثمار است. ا
منیژه : خانواده، چالش چپ در مبارزه علیه سرمایه داری مردسالار!
(از سلسله مقالات سمینار رابطه ی جنبش زنان و جنبش کارگری)
         
به قول مارکس، برای رمزگشایی علمی از مسائل گوناگون باید به شرایط عینی و واقعاً موجود توجه کرد و به قولی در شرایط کنونی ایران و جهان بدون نزدیک شدن به جنبش های هر دم فزاینده ای چون جنبش زنان/ جنبش ضد نژاد پرستی/ جنبش ضد جنگ و محیط زیست و... نمی توان ادعای مبارزه علیه ساختار سرمایه داری را داشت.
علیرضا ثقفی : *مرد سالاری*          
مساله ای که همواره ميان فعالان جنبش كارگري و جنبش زنان چالش برانگیز بوده، این است که نگاه جنبش چپ و کارگری نسبت به مردسالاری چیست؟ راه حل جنبش کارگری برای مردسالاری چیست؟ من به طور مختصر از نظر تاريخي به این موضوع اشاره می کنم و باز کردن این موضوع را باید واگذار کنیم به بحث هایی که در ادامه انجام خواهد شد
سارا صدیقی: مروری بر حق خواهی زنان در این سی و هشت سال نه «پس از سی و هشت سال»          
چه کسانی به طراحان «کمپین تغییر فضای مجلس » اجازه می‌دهد که از سوی زنان ایران حرف بزنند وادعا کنند که کمپین آنها «فریاد حق خواهی زنان ایران» است؟
سمینار رابطه جنبش زنان و جنبش کارگری
کانون مدافعان حقوق کارگر
         
اين سمينار با حضور تعدادی از فعالان جنبش كارگري و جنبش زنان برگزار شد. از جمله دلايل برگزاري اين سمينار ميتوان به این اشاره کرد كه از یک سو در جهانی پر از خشونت و تبعیض زندگی میکنیم كه محصول ناگزير نظام حاكم بر جهان است و از سوی دیگر فاصله و شکافی بین این دو جنبش وجود دارد. دو جنبشي كه به گونه اي اساسي بيشترين تلاش را برای تغییر اين نظام سودمحور انجام میدهند
امید بهرنگ : معرفی فیلم "پادشاه من"
حواستان به "رفتار فمنیزه" مردان هم باشد !
         
هیچ زنی نمی‌تواند و نباید گارد خود را در مقابل "بهترین مردان" دنیا باز گذارد و خوش خیالانه فکر کند امور به‌خودی‌خود و بدون مبارزه به‌خوبی و خوشی پیش خواهد رفت.
فیگن یوکسکداغ قدرتمندترین زن در ترکیه
مبارزی در خط مقدم
الو اسکات/ ترجمه ی نوژن اعتضادالسلطنه
         
فیگن یوکسکداغ درحال تبدیل شدن به یک ستاره در ترکیه است؛ کشوری که در تلاطم سیاسی به سر می برد. یوکسکداغ یکی از مهم ترین سیاست مداران امروز ترکیه محسوب می شود. او تجسم باور تعهد حزب چپ گرای دمکراتیک خلق ها به برابری جنسیتی است .
زنانی دیگر: نگاهی به مواضع کانون‌های صنفی معلمان          
بنا نداریم وارد تاریخچه/اهداف وبرنامه کانون شویم،آنچه در این کوتاه می‌گنجد و مواضع کانون را تقریبا روشن می‌کند، نگاهی به ٢ بیانیه این جریان در برخورد با اعتصاب غذای اقای بهشتی لنگرودی در اعتراض به حکم ناعادلانه ٩سال زندان است، که مشت نمونه‌ی خروار است.
آرش کمانگر : به یاد " روزا پارکز " و نافرمانی تاریخی او در اول دسامبر ۱۹۵۵          
رزا پارکز در یکی از مصاحبه های خود ضمن اشاره به این حقیقت تلخ گفت : " برای من درد آور است که هنوز شاهد فعالیت کوکلوس کلانها و اقدامات راسیستی باشم. من فکر می کنم شما موقعی می توانید اظهار شادمانی کنید که به همه چیزهایی که نیاز دارید و خواستار آنید، دست یابید و چیز دیگری برای آرزو کردن وجود نداشته باشد . من هنوز به این پلّه نرسیده ام ".
شمیم شرافت: تاثیر رسانه در تولید و بازتولید خشونت علیه زنان          
بیدارزنی: خشونت علیه زنان در طول تاریخ به صور مختلف و در سطوح متفاوت توسط زنان تجربه ‌شده است. از تحقیر و توهین تا مرگ، زنان آگاهانه یا ناآگاهانه در معرض خشونت قرارگرفته‌اند. انواع خشونت‌هایی که به زنان تحمیل می‌شود، طبق دسته‌بندی‌های انجام‌شده توسط متخصصان شامل خشونت‌های روانی و کلامی، خشونت جنسی، خشونت جسمی و خشونت اقتصادی است
پروین اشرفی: در زمانه پروانه ها
پروانه ها هنوز به شمع تو پیله اند
به بهانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان
         
زنان در شرایط "صلح" مورد خشونت قرار می گیرند، در شرایط جنگ و خونریزی ای که دامن دنیای امروز ما را گرفته است، دیگر بار ما شاهد رشد هرچه بیشتر خشونت هستیم و ابعاد خشونت های ناشی از جنگ، آوارگی و بیخانمانی، پناهندگی و قاچاق بیشتر زنان، تجاوز جنسی و....
امید بهرنگ : "سافراجت" ها را حتماً ببینید!
فیلم Les Suffragettes با کارگردانی Sarah Gavron (2015)
         
هر زنی به‌ویژه اگر فعال جنبش زنان باشد باید این فیلم را ببینید. فیلم دوره‌ای کوتاه از جنبش حق رأی زنان را در انگلیس نشان می‌دهد. سال‌های 1912 و 1913 که شاهد اوج رزمندگی زنانی بود که دست به عمل مستقیم زده بوده‌اند.
لاله حسین پور : بجز مهر، بجزعشق.........          
باز به سال روز یادآوری مرگ خواهران میرابل که توسط مزدوران دیکتاتور دومینیک به قتل رسیدند، رسیدیم. مرگ آنان بهانه ای شد برای مبارزه با خشونتی که بر زنان می رود. 55 سال مبارزه، بحث و افشاگری، پی گرد، آکسیون و......
زنانی دیگر: خون پاریس به خاورمیانه پیوند خورد          
سیستم سود و سلطه جغرافیا ندارد و مرزی نمی شناسد. در نبود پررنگ آلترناتیوی انقلابی و عملکردهای رفرمیستی غالب که خود تحکیم کنندهی قدرت‌های حاکم هستند، دنیا جولانگاه سرمایه‌ی جهانی شده و زمین به میدان تاخت وتاز خونین سرمایه و بنیادگرایی بدل گردیده،
سرمایه‌ داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ ی مارکس
مارتا ای خیمه‌ نس / ترجمه ی فرزانه راجی
         
برای شناختن الف) شرایط ساختاری سرمایه ‌داری و همچنین فرایندهای کلانی که بنیاد‌های نابرابری زن و مرد در جوامع سرمایه ‌داری هستند؛ و ب) محدوده‌ های تغییرات سیاسی و قانونی برای پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی، روش‌ شناسی مارکس حیاتی است
فهیمه فرسایی : حذف نیمه‌ی دیگر زن در دنیای خیال          
این متن با عنوان «تصویر زنان و عدم امنیت در گستره‌ی ادبیات معاصر ایران» برای سخنرانی در بیست و ششمین دوره‌ی کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران که از ۱۴ تا ۱۶ اوت ۲۰۱۵ در لندن برگزار شد، تهیه شده است*. موضوع محوری این کنفرانس “زنان، صلح و امنیت” بود.
فمینیسمی که «پیشروی» به معنی تکیه بر دیگران است
نانسی فریزر برگردان: رضا جاسکی
         
به تازگی نانسی فریزر، در طی مصاحبه ‌ای به سئوالات سیاسی و فلسفی گری گوتینگ در رابطه با معضلات کنونی جنبش فمینیستی پاسخ می‌دهد. در این مصاحبه گذری دارد به اهداف، شعارها، روش‌های مبارزاتی و چگونگی تهی شدن برخی از مفاهیم در جریان اصلی جنبش فمینیستی کنونی.
نوژن اعتضادالسلطنه : مبارزات سیاسی خاورمیانه زنانه می‌ شود
از روژاوا تا فلسطین
         
«اگرچه زنان در تحولات اخیر خاورمیانه هدف بیش ‌ترین ستم‌ها قرار گرفته‌ اند - از به‌برده ‌کشیده‌ شدن توسط حاکمیت مردسالارانه داعشی تا آواره ‌شدن در کشورهای اروپایی به دلیل فرار از جنگ با آینده‌ ای نامعلوم - با‌ این‌ حال، روی دیگر سکه فعال ‌شدن زنان در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی است،
یادی از پری جهانبخش زاده          
باز هم از اولین گلزار مبارزه ضد حجاب گلی دیگر پر کشید!
زنان طور دیگری بیمار می شوند!
نشریه اِما، شماره 316 برگردان: لاله حسین پور
         
تفاوت میان زنان و مردان تأثیر خود را در نشانه های بیماری نیز برجای می گذارد. اکنون نه تنها پژوهش های تندرستی زنان فعالیت بسیاری در نشان دادن این تفاوت ها می کنند، بلکه پژوهش های تندرستی مردان نیز تلاش در برخورد مناسب با جنسیت بیمار و نشانه های بیماری در زنان و مردان دارند. این امر می تواند زندگی بسیاری را نجات دهد.
علیه افترا، و در دفاع از شادی امین
(نسخۀ نهائی با امضاهای جدید)
         
شادى امين یکی از کنشگران سياسى، جنبش زنان، حقوق بشر و هم جنس گرايان است که از جانب برخى از سايت هاى اينترنتى و كاربران خرافه پرست و سنتی شبكه هاى به ظاهر اجتماعى آماج حمله قرار گرفته است. تهمت زنی و آلوده نمودن فضای فرهنگی، سياسى و كاربست روش هاى تخريبى از طریق پخش شایعه،
لاله حسین پور : مطالبه چیست، راه کار کدام هست؟          
مدتی پیش لیست بلند بالایی از مطالبات جنبش زنان و راه کارهای آن را از جانب تعدادی از زنان کنش گر خواندم. هرچند که این لیست درخواست های قشر معینی از زنان کشورمان را بیان کرده و راه تحقق آن ها را نیز روشن کرده بود، اما در واقعیت ناشی از طرز تفکر، ایده آل ها و حتی جایگاه طبقاتی- اجتماعی نویسندگان آن بود.
وحشت‌های پیش روی زنان در دنیای "مدرن" سرمایه داری جهانی          
در دنیای "مدرن" امروز سرمایه داری جهانی وضعیت زنان بدین گونه است: تجارت غیر قانونی جنسی سراسرسیاره را در برگرفته است.هر سال صدها هزار زن ربوده می شوند، مورد تعدی واجبار قرار گرفته ، به منظور بردگی جنسی مورد خرید و فروش قرار می گیرند.
چطور فمنیسم خدمتگزار سرمایه داری شد و چگونه آن را احیا کنیم؟          
جنبشی که به عنوان حرکتی در نقد استثمار سرمایه داری آغاز شد، ایده‌های کلیدی‌اش را به خدمت نولیبرالیسم متاخر درآورد. من به عنوان یک فمینیست، همیشه تصور کرده‌ام که با مبارزه برای رهایی زنان، در راه ساخت دنیای بهتری گام بردشته‌ام، دنیایی برابر‌تر، عادلانه‌تر و آزاد‌تر.
بررسی برابری جنسیتی در صنعت سینمای ۱۱ کشور آیا تصویر نشان داده‌ شده از زنان در سینما منطبق بر واقعیت است؟ برگردان: بنفشه جمالی          
یکی از حوزه‌هایی که پیشرفت برابری جنسیتی در آن راکد مانده، صنعت سینما است. تحقیقات نشان می‌دهد حضور بیشتر زنان در نقش‌های اول به معنی بهبود اوضاع زنان در سینما نیست. زنان در فیلم‌های سرگرم‌کننده و پرفروش اغلب در نقش‌های کلیشه‌ای و جنسی به تصویر کشیده می‌شوند.
مریم جزایری : خشونت مدرن علیه زنان؛ پدیده‌ای متاخر و متعلق به عصر سرمایه‌داری          
سخنرانی مریم جزایری در اتاق پالتاکی شورای احزاب ، سازمان‌ها و نهادهای چپ وکمونیست در تاریخ 25 نوامبر 2012
توضیح مریم جزایری: در این سخنرانی قصد من ارائه ی آمار و ارقام تکان دهنده در مورد خشونت علیه زنان نبود. سخنرانان پیش از من به خوبی این دهشت اجتماعی را ترسیم کردند. قصد من نشان دادن دو واقعیت بود
بهرام رحمانی : ایران امن‌ترین کشور برای زنان؟!          
همیشه در لابلای صفحه حوادث روزنامه‌ها، خبرهایی مربوط به ربوده‌شدن یا مورد تجاوز قرار‌گرفتن زنی یا زنانی را می‌خواینم. از متلک‌ پرانی در محل‌های عمومی گرفته تا دنبال شدن توسط غریبه‌ای در دل شب و کوچه‌ای خلوت که بر حسب شانس و اتفاق طرف جان سالم به دربرده، یا شاید هم اسیر حادثه شده است. آزارهای خیابانی هم همیشه شنیده می‌شود.
پروین اشرفی : کاش فریناز، خود هتل تارا را به آتش می کشید          
هنوز زمان کوتاهی از مرگ فجیع فرخنده نگذشته است که ما بار دیگر شاهد مرگی محزون هستیم که این بار "ظاهرا" نه به دست مردان جاهل اسلامی، بلکه به دست خود "مقتول" صورت گرفته است!
سیاست ریاضت‌ کشی: تأمین سود از نابرابری زنان - ترجمه: پروین اشرفی          
وقت آن است دست به کار بشویم و نشان بدهیم که برای زندگی زنان و کاری که آنها می‌کنند، ارزش قائلیم. این بخشی از آن چیزی است که اتحاد در مقابله با سیاست ریاضت کشی معنا میدهد.
اکرم احقاقی : واقعیات تکان‌دهنده زندگی زنان معتاد          
تلخی داستان زندگی این زنان، آنچنان عریان است که نوشتن در موردشان احتیاجی به مقدمه ندارد. آنچه روایت می‌شود، داستان زنانی است که در بسیاری موارد خودشان نقش چندانی در سوژه‌شدن نداشته‌اند، اما حالا با زندگی در پارک‌ها، خانه‌های خرابه، کمپ‌های ترک اجباری، «شِلتر» بانوان و تحمل نگاه‌های سنگین جامعه به عنوان عضوی اضافه، تاوان پس می‌دهند.
مارکسیسم و فمینیسم در جنبش دانشجویی
نوشته ای از فدراسیون دانشجویان مارکسیست – بریتانیا - برگردان : پروین اشرفی - کانادا
         
ایده فمینیسم بطور سنتی در دانشگاه ها حمایت شد. اکنون این اندیشه ها از موجی از محبوبیت در میان دانشجویان بهره مند است. زمانی که اندیشه های مارکسیستی نیز در میان جنبش دانشجویی انعکاس رو به رشدی یافته است، مارکسیست ها چه برخوردی نسبت به ایده های مختلف فمینیستی دارند؟
بهرام رحمانی : مرتجعین اسلامی «فرخنده» را به «اتهام» آتش‎زدن قرآن، زنده‌زنده سوزاندند!          
صدها تن در کابل، پایتخت افغانستان در اعتراض به قتل یک زن جوان به نام «فرخنده»، که به اتهام سوزاندن قرآن توسط جمعی از مردان مذهبی کشته شد، تظاهرات کردند و خواهان اجرای عدالت شدند.
تراب حق‌شناس : نامه‌ای عاشقانه به پوران بازرگان در هشتمین سالگرد درگذشت او          
"عشق من و تو/ آه، این هم حکایتی ست"
دو سال است که در چنین روزی نمی‌توانم به دیدارت بیایم. فکر کردم خوب است گوشه کوچکی از زندگی مشترک مبارزاتی و رفیقانه‌ای را که با تو داشته‌ام برایت بنویسم.
•با درود و به بهانه 8 مارچ روز جهانی زن
گزارشي از يک خانم معلم نانوا ,شغلم نانوايي است و معلمي عشق و علاقه ام
         
پوران، بانوی نانوا، معلمي است که عاشقانه به بچه ها درس مي دهد، بچه هايي که روزي خودشان او رامعلم صدا کردند و از آن روز شد معلم دختران و پسران افغان منطقه.
روز جهانی زن از نگاه طنز آلود یک زن روزنامه نگار عرب . ترجمه از هدایت سلطان زاده          
یک زن روزنامه نگار عرب ، با اشاره طنز آلودی به قوانین اسلامی در مورد زنان ، هشت مارس را اینگونه تبریک گفت:
میخواهم روزجهانی زن را با اشاره به مقام شامخ زن در اسلام و حرمت بزرگی که اسلام به زن قائل است ، و موارد زیر نمونه های بارز آنست جشن بگیرم:
نسرین هزاره مقدم: صدای بی رمق زنان کارگر، صدایی که شنیده نمی شود          
هرساله، مراسم روز جهانی زن در مقیاس ها و اندازه های متفاوت در کشورهای سراسر جهان برگزار می شود. در ایران نیز سالهاست که با وجود ممانعت ها و سنگ اندازی های مسئولین، فعالان حقوق زن، از مطالبات قانونی و انسانی خود شجاعانه دفاع می کنند، با شهامت، از برابری می گویند و برای رفع تبعیض جنسی در همه ابعاد زندگی زن ایرانی تلاش می کنند،
تقی روزبه : جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!          
در جمهوری اسلامی تبعیض، جداسازی و آپارتایدزنان روبافزایش است و سال گذشته را باید سال تشدیدتبعیض و سرکوب دانست. به عنوان مثال اکنون حتی رژیم همخوانی زنان در موسیقی را نیز نمی تواند تحمل کند.
کاوه مظفری : مرور برخی تجارب اعتراضی زنان در یک سال اخیر مقاومتی از جنس واکنش          
فرارسیدن هشتم مارسِ هرسال که از اتفاق تاحدودی مقارن است با انتهای تقویم خورشیدی، علاوه بر یادآوری ضرورت همگرایی و گردهمآیی کنشگران حوزه زنان، این وسوسه را هم به دنبال دارد تا نگاهی بیاندازیم بر سالی که گذشت.
اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست 8
مارس، روز جها نی زن، روز مبارزه با بهره کشی از زنان، روز به چالش کشیدن مردسالاری
         
مبارزه برای خودرهایی انسان، مبارزه برای از بین بردن استثمار انسان از انسان بدون به چالش کشیدن فرهنگ پدر- مردسالار ناممکن ست. در دنیایی که سرمایه حاکم است، در دنیایی که انباشت سودِ بیشتر غایتِ تولید است،....
لاله حسین پور : هیس س س!
گویا صدایی از زنان به گوش نمی رسد
         
می خواهم در 8 مارس صدای زنان را بشنوم، صدای زنانی را که بر روی پاهای استوار خود ایستاده اند و می دانند بدون آن ها تغییری صورت نخواهد گرفت. زنانی که همواره تاریخ را ورق زده اند و اکنون نیز می توانند به پیش روند.
گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن          
در ایران جنبش برابری طلبی زنان که بخشی از جنبش جهانی زن و هشت مارس نماد آن است، حضوری نیرومند و پردامنه دارد. حتی اسید پاشی¬های زنجیره¬ای نتوانست آن را از مطالبات خود که در کلی¬ترین بیان چیزی جز حقوق انسانی و برابری نیست، دور کند.
ناهید ناظمی : بی حقی تاریخی زن:
گفتاری کوتاه به مناسبت 8 مارس
         
ادیان مختلف زن اغلب نقش فریبنده, جادوگر و فتنه انگیز را داشته است که همیشه باید به دیده شک به او نگریسته شود. بسیاری ازعالمان و فیلسوفان دورانهای مختلف تاریخی ارزیابیشان از زن موجودی است که از عقل و هوش کافی بی بهره بوده و فقط با هیجان و احساس خود به امور و مسائل می نگرد.
ناصر پیشرو : جهانی شدن، اصلاحات ساختاری و جابجایی در جنبش های زنان          
جهان گرایی سرمایه و گسترش فزاینده آن در قرن جدید، سیاست های نئولیبرالی و تاثیرات آن بر سازمان اجتماعی کار، تغییرات ژرفی در موقعیت طبقاتی و وضعیت اجتماعی زنان ایجاد کرده است.
تریبونی برای زنان چپ:از زنان کارگر نیویورک تا... زنان کوبانی، استانبول، آتن، تهران، کابل، نیجریه و... متحد علیه ستم جنسی و استثمار          
بیش از صد سال پیش زنان کارگر نیویورک برای بهبود شرایط کار خود، قهرمانانه علیه استثمار وحشیانه سرمایه دست به تظاهرات زدند و خواستار بهبود شرایط کار و پایان استثمار شدند. پلیس نیویورک این تظاهرات را به خاک و خون کشید اما فریاد خونین آن زنان همچنان در گوش زنان آزادیخواه جهان طنین انداز و سرچشمه الهام آنان است.
زنانی دیگر: بیا تا نام خود را هزاران بار بر لوح رهایی بنویسیم          
هشت مارس، روزجهانی زن، تجلی تاریخی مبارزات هزاران ساله‌ی زنان است. در این روز به خون کشیده شدن زنان کارگر نیویورک آغازگر تقویم مقاومت‌ها، اعتراضات و مبارزات زنان شد.
ناهید جعفرپور : زنان، سرمایه داری، بنیادگرائی اسلامی
بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن
         
پیامد شرایط حاضر و ریاضت های اقتصادی و خصوصی سازی ووو باعث شده است تا ميليونها زن در سراسر قاره ها به طور مستقيم، فقر، بيکاری، کار در مقابل دستمزد ناچيز و عدم امنيت حقوقی را تجربه می کنند.
ونداد اولادعظیمی : لیست اسامی و شرح وضعیت ۶۲ زن زندانی در جمهوری اسلامی ایران – فوریه ۲۰۱۵          
در آستانه روز جهانی زن، و در آستانه دور دوم از دومین بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو ، ....
گفت‌وگویی با فریدا آفاری درباره ی مسائل زنان          
آیا تبعیض جنسیتی پیامد منطق سرمایه است؟ به عبارت دیگر، آیا رابطهٔ مستقیمی میان جدایی سازی جنسیتی و شیوهٔ تولید حاکم وجود دارد؟ آگر اینگونه است کارکرد ایدئولوژیک آن چیست؟
نقد استراتژی سوسیالیستی فمینیستی : نویسنده: آوانتی/ ترجمه: پویان.م          
فمینیست‌های سوسیالیست، نظریه پردازی همچون "فایر استون" را وقتی که تمامی مباحث خویش را بر روی نقش زنان در امر بازتولید ارائه داد مورد حمایت قرار دادند و در ادامه به نقل از انگلس چنین بیان می‌دارند "مطابق درک ماتریالیستی، این(بازتولید.م) تعیین کننده‌ترین عامل در هفتمین و آخرین مرحله‌ی تولید و بازتولید حیات است.
زنانی دیگر: تراژدي » شارلی هبدو»/ اتحاد شوم بنیادگرایی و سرمایه‌داری          
کشتار پاریس، آتش و خون را از خاورمیانه به اروپا کشاند و گواهی بود بر جهانی بودن تروریسم به عنوان پدیده‌ای که ریشه‌های آن درنظم موجود سرمایه‌داری شکل گرفته، در اهداف و امیال سلطه‌جویانه جهانی، راه اندازی و تقویت نظامی و مالی نیروهای بنیادگرا و فاشیستی، حمایت حکومت‌های مستبد و منفور منطقه، دربه حاشیه راندن، تحقیرو بیکاری اقلیت‌ها.
ترانه س - كرج : آقاي سيد علي خامنه اي محض اطلاع
تو اگر طبيب بودي سر خود دوا بكردي
         
نه احساس كسي جريحه دار نشده است بلكه شما از افول خود وحشت داريد آزادي بيان و عقيده و آگاه شدن مردم شما را اينگونه به وحشت انداخته است كه در تكاپوي چاره هستيد. از نقد و روشنگري قلم به دست گرفته گان وشارلي ها مي هراسيد.
سمیر تحریری : پرنوگرافی؛ نهایت آنچیزی که سرمایه‌داری می‌خواهد و می‌تواند          
در طول تاریخ جامعه طبقاتی و طبع آن مردسالاری، خشونت عليه زنان تا کنون اشكال مختلفی به‌خود گرفته است. يكی از آن اشكال كه به‌شكل جدی زندگی و موقعيت زنان را در مقياس جهانی تهديد می‌كند، تجارت زنان به مثابه کالای جنسی است. عليرغم اين كه تجارت زنان از تاريخی طولانی برخوردار بوده، اما در دهه‌های اخير بصورتی جهش‌وار در بيشتر كشورهای جهان افزايش يافته است.
شهناز نیکوروان : قاچاق زنان
ترکیه، ایران، اسرائیل*
         
مساله قاچاق کودکان و زنان در روند خصوصی‌سازهای دو دهه گذشته بسیار فراگیر شده است و تاثیرش آن چنان روح جوامع را از درون پوسیده کرده است که اگر نتوانیم با بسیج عمومی در مقابل این عملکرد انگلی جامعه سرمایه‌‌داری بایستیم، ناگزیر خواهیم شد که ببینیم که هر روز بیشتر از روز قبل، فرزندان زحمتکشان به عنوان بردگان جنسی در درون این نهادهای مافیایی همانند گل پرپر شوند
زن زندانی
ویکتور هوگو ترجمه بهروز عارفی
         
«خاورانه» Les Orientales نام جُنگ شعری است از ویکتور هوگوVictor Hugo ، شامل 41 قطعه که 36 شعر آن در سال 1828 سروده شده است.
زنِ اسیر La Captive نهمین شهر این جُنگ است که دارای ۹ بندِ ۸ بیتی و ۹ هشتائی (بندی با ۸ شعر) هست. در پیش در آمد این شعر، و نیز در «تکه های مار» و «نوامبر»، ویکتورهوگو، شعر خود را با جملاتی از گلستان سعدی آذین کرده است. در شعر بیست و نهم از این جُنگ، ترجمه شعری عاشقانه از حافظ آمده است.
زمینه های اجتماعی مسئله زن - الکساندر کولونتای ترجمه و تلخیص پروین اشرفی          
شهناز نیکوروان : خودسوزی وخودکشی
فریاد کمک طلبی زنان مناطق محروم لرنشین
         
طبق آمار پزشکی قانونی کشور بین سال‌های 1380 تا 1391 بیش از 30 هزار نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده اند.(1)
به گزارش تهران امروز، «جعفر بوالهری» رئیس انستیتوي روان‌پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران مي‌گويد: «آمار اقدام به خودکشی‌ها، 10 برابر بیش از خودکشی‌های منجر به فوت است.»
سمینار سالانه تشکلهای مستقل : زنان و زنان دگر وهم جنسگرای ایرانی در آلمان ـ آفرینش گفتمان فمینیستی          
١٦ تا ١٨ ژانویه ٢٠١٥ اشتوتگار
هزینه شرکت در سمینار
سه روز همراه با جای خواب و غذا ٨٥ €
ثبت نام قبل از ٢٠ دسامبر ٩٠ €
ثبت نام بعد از ٢١ دسامبر
آخرین مهلت ثبت نام با جای خواب اول ژانویه ٢٠١٥ می باشد. ٤٥ €
سه روز بدون جای خواب وبا نهار و شام ٣٠ €
روز شنبه با نهارو شام ٥ €
روز جمعه٥ €
ستاره.تهران : عطر شکوفه های درخت به          
مادر بزرگ درحالیکه چادر گلدار با زمینه ای سرمه ای را سر کرده بود، کنار آخوند روی ایوان نشسته و با او پچ پچ حرف میزد. با اینکه برخلاف معمول ؛ در حضور آخوند رویش را حسابی گرفته و فقط چشمهای سرمه کشیده و دماغش پیدا بود ولی معلوم میشد زیاد هم سن و سال بالایی ندارد.
سمیر تحریری : کند‌و‌کاوی در خشونت برعلیه زنان
از کدامین مسیر باید رفت، قانون‌اساسی یا انقلاب؟
         
قتل ناموسی، یکی از سبعانه‌ترین و قدیمی‌ترین انواع خشونت علیه زنان، در سطح جهانی و در طول تاریخ جامعه بشری تحت حاکمیت مرد سالاری بوده است. هر سال هزاران زن قربانی این شکل از خشونت نظام مردسالار می شوند. اگر در گذشته قتل ناموسی خبرساز نبود و پایمال کردنِ حقِ حیاتِ هر زن در سکوت مرگبار خانواده، جامعه، پارلمان، حکومت و رسانه ها به فراموشی سپرده می شد، اما امروز پرده پوشی این جنایت به آسانی میسر نیست.
ابراهیم محمودی : کارآگاه، چونان نقشه‌نگار قدرت
شرحی بر کتاب «کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله‌ی مدرن»
         
اگر عکس‌ها را همان تصاویری تاریخی درنظر بگیریم، آن‌گاه آن‌ها به چه چیز ارجاع می‌دهند؟ به واقعیتی تمام‌شده در گذشته؟ نسبت آن گذشته با اکنون چیست؟ آیا بازنمایی سوژه‌ها در عکاسی مبتنی بر واقعیت است؟ برخلاف نقاشی که بنا به ماهیت‌اش، طرحی ذهنی و «غیر واقعی» از موضوع است، یا سینما که با نوعی پیش‌آگاهی، ......
سحر: بازتولید نیروی کار ارزان، ضرورت تداوم سود          
کسب سود، محور نظام سرمایه‌داری است. سود بدون گردش چرخه‌ی تولید کالا و خدمات حاصل نمی‌شود. در این مقاله ‌‌می‌خواهیم به طرح تعالی خانواده از این منظر نگاه کنیم که چگونه افزایش جمعیت به تداوم سود سرمایه کمک‌‌ می‌‌کند.
زنانی دیگر: زن، خشونت، سرمايه داري، بنيادگرايي
به مناسبت سال روز مبارزه با خشونت
         
تقویم نانوشته‌ی زنان از تاریخ زن ستیزی، تاریخی که به آنان تعلقی نداشته و کماکان ندارد، هر روز و هر لحظه‌ی این تاریخ را زمان مبارزه با خشونت می‌نامد. تاریخ زنانی که برده‌ی جنسی شدند، زنده به گور شدند، در آتش سوزانده شدند، سنگسار شدند و....
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر : روز جهانی محو خشونت علیه زنان
منع سقط جنین خشونت علیه زنان است
         
شهلا حیدری.: هرچه گسترده تر باد مقاومت و مبارزه زنان علیه خشونت مذهبی
بمناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان
         
با پیدایش ورشد گروههای بغایت ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی همچون القاعده و الشباب و بوک وحرام و داعش و حزب الله وانصار الشریعه و غیره
لاله حسین پور: جنگ، عالی ترین شکل خشونت علیه زنان          
جنگی را که در جریان است، باید جنایت علیه بشریت شمرد. مسئولان این جنگ باید در دادگاه مردمی محاکمه شوند. آنها اما، با سازمان دادن و رهبری این آدم کشی وحشیانه به نظاره نشسته اند. آن ها نقش فرماندهان را بازی می کنند و برای شان مهم نیست در این جنگ، چه تعداد انسان جان خود را از دست بدهند و ..
کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران          
خشونت سازمان یافته علیه زنان
۲٥ نوامبر روز مبارزه با زن ستیزی          
بیست و پنج نوامبر، بعنوان روز جهانی مبارزه بر علیه خشونت بر زنان وامی دارد. روزی که اجساد سه زن مبارز دومینیکن که به دست عاملان دیکتاتور دومینیکن دستگیر ومورد شکنجه و تجاوز قرارگرفته بودند در کناره ی خیابانها پیداشدند.
برای مبارزه با اعمال خشونت علیه زنان باید رژیم اسلامی حاکم بر ایران را از میان برداشت. برای از میان برداشتن این رژیم اما لازم است که باورها و ارزش گذاری های غلط حاکم برخود و جامعه را از میان برداریم. این مبارزه ایست دوجانبه و همزمان که زنان و مردان رهایی طلب را به خود فرا می خواند.
بهرام رحمانی : 25نوامبر را به روز اعتراض عمومی علیه کلیت حکومت اسلامی ایران تبدیل کنیم!          
بی‌تردید وحشیانه‌ترین و آشکارترین نمونه‌های اخیر خشونت بر زنان، توسط گروه «خلافت اسلامی» یا همان «داعش» در عراق و سوریه، بوکو حرام در نیجریه، 22 کشور عربی، حکومت اسلامی ایران و... صورت گرفته است.
اختر کمانگر: اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایران          
این نوشتار کوششی است تا به فاجعه اعتیاد، دامنه و عمق آن به ویژه در میان زنان ایران بپردازد.
اعتیاد به عادت کردن و مصرف چیزی زیان آور برای سلامتی فرد و جامعه، گفته می شود. یعنی، وابسته شدن روان- تنی در برابر آن ماده یا آن عادت است. ناهنجاری مصرف مواد نیز به آن گفته می شود
زنانی دیگر : هم‌نوایی سرود عشق در ایران
به مناسبت مرگ مرتضی پاشایی
         
جوانان ما در یک نمایش نمادین، شمع به دست، آهنگ «خیابان یک طرفه» را خواندند تا بگویند راه آزادی و برابری فقط یک سمت و سو دارد، آن‌هم به جلوست، عقب گردی وجود ندارد. این حضور گسترده که حاکمیت را شوکه کرد ثابت می‌کند که انقلاب در هرلحظه وجود دارد، زندگی می‌کند و به پیش می‌رود.
علی فکری : زن آزاد، کابوس ولی فقیه و خلیفه          
در حالی که هنوز هلهله شادی از مقاومت حماسی کوبانی در صدای برابری خواهان ایران و جهان موج می زد، دسته ای از داعشیان شیعه در اصفهان چهره زن را نشانه گرفتند. امری که بیانگر هم پیمانی داعشیان در یورش به زنان و تصویر برساخته ی آنان از زن به مثابه نماد فریب و افسون و نافرمانی است.
پویان.م : اسیدپاشی‌های سازمانیافته تنها و تنها مقاومت زنان سازمانیافته را به مصاف می‌طلبد.          
در واقع، ضرورت برای بخشی از سرمایه حضور نیروی کار زنان و به همین تعبیر حضور اجتماعی آنان را ایجاب کرده و بخش دیگر سرمایه منافع‌اش را در عدم حضور نیروی زنان در عرصه‌ی اجتماع و محدود شدن‌اش به نیروی کار خانگی می‌بینید.
سارا امیریان : درباره‌ی برخی دلالت‌های سیاسی شکل تازه‌ی اسیدپاشی          
معضلی به نام «اسیدپاشی» در جامعه‌ی ما درد تازه‌ای نیست، همچنان که محدود به حوزه‌ی معنایی نام خود هم نیست؛ داغ-نشانِ کهنه‌ای‌ست از ستمی فراگیر که با نمودهای بی‌شمار خود، بی‌وقفه بر تن و روان زنان دیار ما زخم می‌زند.
داستان پیکار یک زن جنگجوی کرد          
برای ما هیچ زندگی قدیم یا جدیدی وجود ندارد. من زندگی‌ام را به مردمم اختصاص داده ام، و این در زمان صلح تغییر نخواهد کرد. زمانی که جنگ تمام شود، ما باید خیلی سازندگی کنیم
رها صارمی : یک گزارش کلی در خصوص پدیده‌ی اسید پاشی در ایران و جهان          
اسیدپاشی یکی از گونه‌های شدید اعمال خشونت کور بوده که غالباً علیه زنان صورت گرفته و ممکن است در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز شود. اسیدپاشی حمله‌ای است که معمولاً به قصد انتقام جویی و به نابودی کشاندن زندگی اجتماعی و آتی قربانی صورت می‌گیرد.
پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !          
اسید پاشی زنجیره ای به زنان و دختران در شهر اصفهان که هشت مورد آن تا کنون افشا گردیده، و همزمانی این اقدام جنایت کارانه با تصویب کلیات طرح حمایت از " آمران به معروف" و " ناهیان از منکر" در مجلس شورای اسلامی، و سخنان جهت دار امام جمعه ی جنایتکار اصفهان، یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های نماز جمعه این شهر که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته، باید چوب تر را بالا برد، تردیدی باقی نمی گذارد که پاشیدن اسید بر روی زنان و دختران اقدامی است سازمان یافته و مسولیت این جنایت در درجه اول بر عهده شخص خامنه ای است و در درجه دوم بر عهده مقامات تحت امر او در شهر اصفهان!
اعدام ریحانه جباری، بن بست جمهوری اسلامی، بن بست توحش احکام اسلامی          
اعدام ریحانه را باید در عین حال نشانه وحشت رژیم اسلامی از گسترش مقاومت و اعتراضات زنان و مردان آزاده کشورمان بویژه در اصفهان و تهران بر علیه حجاب تحمیلی ، قانون ارتجاعی امر به معروف و فاجعه هولناک اسید پاشی های زنجیره ای تلقی کرد . تنها با گسترش مبارزه علیه رژیم و سرنگونی کل این سیستم جهنمی است که میتوان انتظار داشت که راه برای ایجاد یک سیستم قضایی مدرن و دمکراتیک و سکولار فراهم شود .
سازمان ما بار دیگر اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری و فاجعه اسید پاشی های زنجیره ای را محکوم میکند و عمیقا خود را در غم خانواده و دوستان این عزیزان شریک میداند .
خامنه ای و روحانی سردسته اسیدپاش ها، تروریست ها و تبه کاران هستند!      بهرام رحمانی     
در حالی که یوسف طباطبایی‌ نژاد، امام جمعه اصفهان که گفته «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»؛ سردار نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین نیز انعکاس اخبار اسیدپاشی در رسانه‌ ها را «جوسازی رسانه ‌ای دشمنان» خوانده، که با هدف «متزلزل کردن تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس» صورت می گیرد.
یهروز سورن: سونامی تکذیب و دم خروس سی و چندساله حاکمان          
روزهای اخیر همراه بوده است با موجی از تکذیب ها در ارتباط با فجایع اخیر اسیدپاشی در شهر اصفهان که علیه زنان ازاده این شهر صورت گرفته است. آمار های حکومتی از 4 مورد و آمارهای غیر حکومتی و به نقل از شاهدان عینی و خبرگزاری های غیر حکومتی از یازده تا شانزده مورد گفته می شود.اینکه آمار دقیق کدام است دقیقا مشخص نیست و نیروی انتظامی و مقامات حکومتی یا در اینمورد سکوت می کنند و یا آماری بسیار متفاوت با شاهدان عینی و خبرگزاری های آزاد اعلام می کنند.
پاشیدن اسید به زنان و دختران ، جنایتی است هولناک علیه بشریت !          
اسید پاشی زنجیره ای به زنان و دختران در شهر اصفهان که هشت مورد آن تا کنون افشا گردیده، و همزمانی این اقدام جنایت کارانه با تصویب کلیات طرح حمایت از " آمران به معروف" و " ناهیان از منکر" در مجلس شورای اسلامی، و سخنان جهت دار امام جمعه ی جنایتکار اصفهان، یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های نماز جمعه این شهر که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته، باید چوب تر را بالا برد، تردیدی باقی نمی گذارد که پاشیدن اسید بر روی زنان و دختران اقدامی است سازمان یافته و مسولیت این جنایت در درجه اول بر عهده شخص خامنه ای است و در درجه دوم بر عهده مقامات تحت امر او در شهر اصفهان!
فراخوان گزارشگران: حملات اسید پاشی به زنان آزاده کشورمان را محکوم می کنیم!          
ما فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی, نهادها و رسانه های آزاد ضمن محکوم کردن سیاستهای بغایت ارتجاعی جمهوری اسلامی در قبال زنان کشورمان, حملات جنایت کارانه اسید پاشی مزدوران رژیم به زنان در اصفهان را بشدت محکوم نموده و واکنش جهانی نهادهای دمکراتیک, مدافعان حقوق انسانی و بویژه مدافعان حقوق زنان کشورمان را خواستاریم.
کارزار ممانعت از اعدام ریحانه جباری را شدت بخشیم !          
رژیم رکورد دار اعدام در جهان ( به لحاظ سرانه جمعیت ) که به گزارش عفو بین الملل شاهد رشدی سی درصدی در دوره ریاست جمهوری دولت حسن روحانی بوده و به رقم هولناک نهصد تا هزار اعدام در سال رسیده است ، بار دیگر عزم خود را جزم کرده که حکم اعدام و قصاص ریحانه جباری را به اجرا درآورد .
ناصر اصغری : این آقا دوست دخترش را کتک زده!          
اگر در آمریکا شمالی زندگی می کنید، حتما خبر کتک خوردن دوست دختر ری رایس (Ray Rice)، بازیکن معروف فوتبال آمریکایی را از دست ری شنیده اید. و یا هم خبر رأی دادگاه آفریقای جنوبی در مورد قهرمان دو میدانی، اسکار پیستوریوس (Oscar Pistorius)، و اخبار حول و حوش اذیت و آزار زنان در دست مردان را دنبال کرده اید.
علي اصغر زاده : تشكيل يگان ويژه زنان براي برخورد با اغتشاشات          
در پي جداسازي در اتوبوس و مترو و دانشگاه و ادارات شهر داري و ورزش و غيره و گسترش جدا سازي هاي جنسيتي در همه زمينه ها، اين بار شاهد شكل گيري نيروي انتظامي ويژه زنان در مقابله با اغتشاشات خياباني زنان هستيم . در خبر ها آمده است كه يگان و يژه زنان براي مقابله با اغتشاشات خياباني زنان دوره هاي مخصوص را مي گذراند .
تینا. ف : داعش و زنان          
تاریخچه: داعش گروهی تروریستی است که تفکر سلفی دارد. در سال 2004 این گروه شاخه‌ای از سازمان القاعده در عراق بود. در اکتبر 2006 پس از نشست شماری از گروه‌های اسلامی مسلح درعراق شکل سازمان یافته‌تری پیدا کرد و بسیاری از حملات تروریستی در عراق را به عهده گرفت. بیشتر این تروریست‌ها با همکاری عربستان، لیبی، یمن و… جمع‌آوری و سازماندهی شده‌اند.
سیمین بهبهانی درگذشت
     اطلاعیه انجمن قلم ایران در تبعید     
انجمن قلم ایران در تبعید با اندوه درگذشت سیمین بهبهانی شاعر و نویسنده بزرگ را تسلیت می گوید. سیمین بهبهانی به دنبال بیماری های ریوی و قلبی و پس از مدتی که پزشکان تلاش کردند او را به زندگی بازگردانند تاب سختی های این جهان را نیاورد و رفت.
بهرام رحمانی : حکومت اسلامی ایران، از رشد آگاهی و آزادی و مبارزه زنان به وحشت افتاده است!          
حکومت اسلامی ایران مانند هم ایدئولوژی هایش چون حزب الله، داعش، القاعده، بوکوحرام، طالبان، عربستان و...، هم چنان به اجرای سیاست های ارتجاعی مذهبی و غیرانسانی و وحشیانه اش به خصوص در جهت سرکوب سیستماتیک زنان و آزادی آنان ادامه می دهد.
ناصر اصغری : کارگر زن، کارگر ارزانتر و انسان بی حقوق تر          
این نابرابری واقعیت تلخ جامعه ایران امروز است. ریشه در نابرابری حقوقی انسانها در آن جامعه دارد. در کنار بسیاری از واقعیات تلخ امروزه جامعه ایران برای کارگران که حداقل دستمزد سه تا چهار بار کمتر از خط فقر رسمی در آن کشور است؛ و آنجا که جمعیت بیکار در این کشور بیشتر از جمعیت شاغل آنجاست؛ و آنجا هم که کارگرانی موفق شده اند کار پیدا کنند و برای همین حداقل دستمزد هم کار می کنند، بخش زیادی از آنها ماهها دستمزدی در ازای کارشان دریافت نمی کنند.
منیره کاظمی : چرا باید از "آزادی های یواشکی" حمایت کرد          
حجاب وسیله اندازه گیری وابستگی شهروندان به حاکمیت نیز به شمار میرود. در این زمینه اما فقط این وابستگی زن نیست که مورد سنجش قرار میگیرد بلکه وابستگی مردان خانواده نیز با نوع حجاب زنان خانواده سنجیده میشود. این مورد به خوبی نشانگر این است که حجاب زن نه تنها ابزار کنترل زن بلکه مردان نیز هست.
منبع، " شبکه ی بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران"
لاله حسین پور : چرا زن خطرناک است؟          
اگر اتومبیلی که می خرید، ناگهان راهش را کج کند و به فشار گاز و ترمز شما تن ندهد و از رسیدن به هدفی که شما انتخاب کرده اید، سرپیچی کند، چه می کنید؟
دلیل خطرناک بودن زن دقیقا در همین چند سطر نهفته است.
وقتی که زن را به مثابه کالا مالک می شوند، اگر انتظارات شان را پاسخ ندهد، چاره ای جز سرکوب کردنش ندارند!!!!
فاطمه خردمند- روزنامه نگار : دختران قربانی آبرو          
اگرچه برای زن مدرن شهری امروز، مسئله آزادی‌های فردی در سطح جامعه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم و به رسمیت شناختن حقوق او به‌عنوان یک زن، مطرح است؛ هرچه از مرکز و بافت مدرن شهری فاصله می‌گیریم، مسائل زنان و دغدغه‌های روزمره آنان پیچیده‌تر و عمیق‌تر می‌شود
حجاب ، دروغ و آزادی های يواشکی / شهلا شفیق          
در ايران، با وجود پول هنگفتی که صاحبان قدرت صرف تبليغ برای حجاب می کنند وبا وجود کاربرد انواع مجازات برای نافرمانان، هر سال تعداد زنانی که از نظم تحميلی سرپيچی می کنند بيشتر می شود. موفقيت صفحه اينترنتی " آزادی های يواشکی" بيانی از اين مقاومت هر روزه است که دهه هاست جريان دارد. آيا اين مکان مجازی را می توان امکانی واقعی برای اعتراضاتی که از بدحجابی فراتر می روند به حساب آورد ؟
سیما راستین : در انتظار انقلاب جنسی          
پیشگویی درباره یک انقلاب جنسی قریب‌الوقوع در ایران روز به روز جذابیت بیشتری می‌یابد. گفت‌وگو و گمانه زنی درباره آن نه تنها درشماری از رسانه‌های پرخواننده اروپایی، بلکه در برخی از تارنماهای فارسی زبان نیز رونق گرفته است.
بیانیه سازمان راه کارگر
پیرامون اهمیت کارزار شادی و نه به حجاب اجباری
         
قرة العین های زمانه ما نباید تنها بمانند . رژیم قرون وسطایی به بهانه حفظ " عفت عمومی " و " ناموس " و البته ممانعت از ساطع شدن اشعه های شیطانی موی زنان و دختران سرزمین مان ، عزم جزم کرده با فعالتر کردن قدرت سرکوب گشت ارشاد و قوای امنیتی اش ، با خانه نشین کردن زنان و تبدیل آنها به برگان جنسی مطیع مردان و بدل شدن به ماشین تولید مثل ، در قرن 21 به همه دستاوردهای تا کنونی جنبش جهانی ما یورش برد ، اما مقاومت ، مبارزه و نافرمانی مدنی میلیونی زنان و مردان آزاده و سکولار در تمام 35 سال حاکمیت نظام مطلقه فقیه ، نشان میدهد که روزبروز بر آگاهی های عرفی مردم بویژه جوانان افزوده شده و این رژیم است که قافله را باخته است .
تصویب مجازات خریداری سکس در فرانسه
لاله حسین پور برگردان از نشریه اما، شماره 312
         
پارلمان فرانسه در تاریخ 4 دسامبر 2013 با 268 رأی موافق و 138 رأی مخالف قانون مجازات خریداران سکس را به تصویب رساند.
این قانون تصریح می کند که از این پس، نه فروشندگان سکس، بلکه خریداران آن به مجازات می رسند. مضافا بر این که سالانه 20 میلیون یورو بودجه در راستای یاری رساندن به تن فروشان، برای خروج از گردونه تن فروشی و ارائه مشاوره به آنان، حفظ سلامتی و تهیه امکاناتی برای تأمین آینده آنان تعلق می گیرد.
فرح نوتاش : تجاوز          
خبر تجاوز به، بد حجاب ها در ایران، تقریبا با انعکاسی گسترده ای در جهان ، تبدیل به مزاح جهانی علیه ملا ها شده است !
فرح نوتاش قدرت زنان : ترمز خانگی خادم امپریالیسم و ملا          
امپریالیست ها نوکران خود را به نام اسلامیست برای از دور خارج کردن زنان به شدت بسیج کرده است. یعنی نیمی از جامعه را که باید جلودار مبارزه با امپریالیسم باشند در خانواده مختل و منفعل کرده است . و مردان حتی بدون ارادت به امپریالیسم ، در خدمت به او و نوکرانش در این زمینه کوتاهی نمی کنند. 
مینا زرین : نقش زنان در ایران علیه‌ رژیم ضد زن جمهوری اسلامی وروش های اقتصاد نولیبرالیستی... موانع وافق هاو مواضع کدامند!!!          
به سلاب کشاندن و فاصله طبقاتی که واقعیتی انکار ناپذیر است. ببینیم علاوه بر ستم طبقاتی بر زنان کارگر و زحمتکش و قشر کارمند ماب و حقوق بگیر این کارکرد خشونت و آزارهای جنسی چگونه زنان را در جامعه نولیبرالیسم به برده جنسی تبدیل می کند... مینا زرین
بهرام رحمانی : سخنان ارتجاعی و زن ستیز سیدعلی خامنه ای در روز «زن»!          
حکومت اسلامی، روز تولد «فاطمه» دختر «محمد» پیامبر مسلمانان را روز «زن» می گیرد. در این روز، همه مرتجعین ریز و درشت حکومتی، مواضع ارتجاعی و خرافی و زن ستیز خود را تکرار می کنند. آیت ‌الله علی خامنه ‌ای، سردمدار آدم کشان حکومت اسلامی، در روز زن ستیزشان، با تعریف و تمجید از فاطمه، اعلام کرد باید مرکزی مطالعاتی و فراقوه‌ای برای تدوین راهبرد همه‌جانبه درباره زن تشکیل شود.
اشرف علیخانی : زن ستیزی ممنوع !          
بحث در مورد مردسالاری ، بحث گسترده ای ست زیرا ابعاد وسیع، ریشه های مختلف و نمودهای گوناگون ِ آشکار و پنهانی دارد که در جوامع مختلف خود را در قالبهای گوناگونی نشان میدهد. بررسی عوامل اصلی مردسالاری و مبارزه با آن، نیاز به داشتن شناخت و مطالعهء تمام زیرساختهای جامعه دارد ولی
شهنازغلامی : «چالش های زنان آذربایجان به واسطه ستم ملّی»          
زنان درآذربایجان علاوه برتحمّل خفقان، سانسور، تشدید وضعیت میلیتاریستی،نابرابری های اقتصادی، فرهنگی، جنسی و حقوقی که عمومیت دارد، بدان علّت که شهروندان ملل تحت ستم ملّی محسوب می شوند وبه دلیل عدم رعایت حقوق شان دررابطه با "حق تعیین سرنوشت سیاسی وجمعی شان" ونیز محرومیت شان از"آموزش به زبان مادری" تحت فشارچندین لایه ای قرار میگیرند.
شهناز نیکوروان : زنان زندانی در امریکا          
زنان زندانی در امریکا شهناز نیکوروان انسان‌ها به اشکال گوناگون قربانی خشونت سرمایه‌داری هستند و با توجه به طبقه ،جنسیت ، شغل ، سن و.... خشونت را در ابعاد و شکل‌های گوناگون می‌چشند،
فروغ اسدپور : آیا ستم جنسیتی بر زن در طبقه ی کارگر وجود ندارد؟          
مقاله ی علیرضا ثقفی درباره‌ی سرمایه‌داری و فقدان توانایی این نظام طبقاتی برای حل معضل ستم بر زنان(1) می‌توانست مقاله ی خوبی باشد چنان‌چه مطلب انسجام بیش‌تری می‌داشت و چنان‌چه نویسنده خود را به تکرار کلیشه های پیوسته در حال تکرار بخشی از چپ محدود نمی‌کرد که به تحلیل‌‌های نظام‌ مند از مسئله ی مورد بررسی اش تن نمی دهد.
علي اصغرزاد : غران چو يكي شير          
پنج ميليارد سال از تاريخ پيدايش زمين مي‌گذرد و چندين هزار، هزار سال از حضور انسان بر روي زمين گذشته است. اما اين كه، اين حضور خلقت است يا نظريه تكامل در اين مقوله نمي‌گنجد.
پروین اشرفی : بررسی وضعیت زنان در شرایط کنونی جهان
افق ها و چشم اندازها
         
نظام سرمایه¬داری و پدرـ مرد سالاری حاکم در ایران، ویژگی خاص خود را همچنان حفظ کرده است، حکومتی مذهبی در رأس این نظام قرار دارد. به خاطر همین هم هست که می توانم به جرأت بگویم که ستم جنسیتی شاید بیش از هر مساله و معضل دیگری در جامعه ما، رابطه¬ی درهم آمیخته¬ی دین و دولت را متبلور می¬سازد.
عليرضا ثقفي : زنان و ستم دوگانه          
نظام طبقاتي و سودمحوري از آن جا نمي‌تواند مشكل ستم بر بخشي از جامعه و به خصوص زنان و كودكان را حل كند كه سيستم طبقاتي و استثمار و بهره‌كشي انسان از انسان، بنيان آن را تشكيل مي‌دهد.
فریبا ثابت : به مناسبت ۸ مارس
تن ما هویت ما است
         
تن ما هویت ما ست . تاریخ ما متعلق به ماست . تن ما نه به مردان تعلق دارد نه به هیچ حکومتی . تن من متعلق به من است. من می خواهم مالک تن خود باشم .
از آرزوهایم سخن نمی گویم . از حقوق انسانیم دفاع میکنم .
برما اما ، برقد مت تاریخ چه رفته است وما در کجای این تاریخ ایستاده ایم؟
بيانيه كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت روز جهاني زن          
نظام سرمايه‌داري که به دنبال سود بیشتر است همواره نيروي كار زنان را با كم‌ترين دستمزد و بدون رعايت حقوق شناخته شده انساني به كار مي‌گيرند و از تمام نيروي آنان جهت سودآوري سرمايه استفاده مي‌كنند.
کتاب پروسه( ویژه‌ی هشت مارس) منتشر شد          
به بهانه ٨ مارس روز جهانى زن 
به ياد دو رفيق جان باخته دكتر معصومه طوافچيان (شكوه) و مهوش جاسمى (وفا)
         
اين دو زن قهرمان عضو رهبرى "سازمان انقلابى" در تشکیلات داخل کشور بودند. هر دو متولد سال ١٩١٩ میلادی هستند، در پی سال‌‌ها مبارزه، در خارج از کشور جذبِ تشكيلات "سازمان انقلابی" شدند. برای ادامه مبارزه داوطلبانه به داخل کشور رفتند، پس از چند سال مبارزه مشترکِ مخفی، در سال ١٣٥٥ بازداشت و زير شكنجه‌های ساواك، در كنار هم كشته شدند. آنان مردند و هنوز پس از گذشت سال‌ها اسرار زندگی مخفی و چگونگی مرگشان بر تاریخ روشن نیست. 
لاله حسین پور :
زنان به پیش یا به پس؟
         
آیا باید نصفه خالی لیوان را دید، یا نصفه پر را؟ قصد من در این مقاله دیدن نصفه پر هست! واضح است ، همین که نصفه پر دیده می شود، اعترافی به خالی بودن نصفه دیگر هست و نه این که با یک خوش بینی ساده لوحانه خالی بودن نصفه دیگر را نادیده بگیریم.
تقی روزبه:گرامی باد8مارس روزجهانی برابری زنان ومردان! 
تبعیض بر زنان ورابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی
         
  بی تردید روززن و گرامی داشت آن به سهم خود فرصت مغتنمی است برای تمرکزافکارعمومی جامعه و فعالان اجتماعی  برروی معضل بزرگی به نام تبعیض جنسیتی و ابعادستمی که برنیمی  از جامعه روا داشته می شود. و البته در تداوم و بازتولید آن تک تک افرادجامعه و بخصوص مردان از یکسو و بطریق اولی نهادهای قدرت از سوی دیگر هرکدام به نحوی دخیل و سهیم هستند.  
سوسن بهار : در دفاع از حق کودکی، هم صدا و هم گام در دفاع از حق کودکان دختر
نه به تبعیض، نه به کودک آزارای!
         
در جهان آشفته ی ما، همسرک های عروسک به دست بر سرسفره ی عقد می نشینند. آمار کودک همسری در ایران بالا می رود، آمار زن آزاری و کودک آزاری در جهان.
بهرام رحمانی : خشونت بر زنان از زبان آمارها!          
خشونت بر زنان، حد و مرزی ندارد و در جوامع پیشرفته سرمایه داری و در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، به عناوین مختلف این خشونت در جریان است. به گفته سازمان عفو بین ‌الملل، خشونت در خانواده بیش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده ‌ای عامل مرگ یا معلولیت جسمانی زنان اروپایی در سنین ۱۶ تا ۴۴ سالگی است.
معيار آزادی جامعه، آزادی زن است !
اطلاعيه احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن
         
تبعیض جنسیتی و قوانین شرع در پیوند با تشدید استثمار و افزایش فقر چنان وضعیتی را برای زنان ایجاد کرده است که ديگر سخن بر سر چانه زدن، این یا آن حقوق از دست رفته نیست. بلکه سرنگونی انقلابی کليت رژیم جمهوری اسلامی، اساسی ترين حرکت در جهت رهایی زن محسوب می شود. برای داشتن دنیایی انسانی و برابر، راهی جز مبارزه برای تشکل يابی و تدارک انقلاب، علیه وضعیت موجود متصور نیست.
ناهید جعفرپور : زنان چهارسال بعد از خیزش در کشورهای شمال آفریقا و شرق میانه          
حدودا چهار سال پیش خیزش هائی (بهار عربی) در کشورهای عربی آغاز گشت و مجموعه ای از تظاهرات ها و شورش ها، کشورهای شمال آفریقا و شرق میانه را زیر رو نمود. زنان بخصوص در این مبارزات سیاسی نقشی مهم بازی نمودند:
کانون نویسندگان ایران
۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد!
         
۸ مارس روز خواست برابری کامل زنان با مردان، روز حق اشتغال برابر زنان با مردان، روز دست¬مزد برابر، روز حقوق مساوی زنان با مردان، روز رفع همه¬ی شکل¬های تبعیض، ستم و خشونت بر زنان، روز ایستادگی زنان و مردان آزاده در برابر جامعه¬ی مردسالار،
بیانیه انجمن قلم ایران (در تبعید)
خجسته باد هشت مارس روز جهانی زن
         
ستم بر زنان پیشینه ای تاریخی دارد. این ستم، دیرگاهی ست که بر زنان روا می رود و هستی آنان را با درد و رنجی جانکاه توام می کند تا در نهایت توان و نیروی آنان را برای زیستن در آرامش و برابری و آفرینندگی، به بیراه بکشد.
شورش : بیانیه 8 مارس: زنجیرها را بشکنید! خشم زنان به مثابه یک نیروی شکست ناپذیر برای انقلاب را رها سازید!          
با وجود آنکه نطفه خلقِ کلیه پروژه های کلانِ جهان و ادامه حیات بشریت از مادران سرچشمه می گیرد؛ اما زنان به عنوان نیمی از بشریت همچنان در جای جای جهان در حالت انقیاد، خفت و تنزل رتبه اجتماعی-سیاسی نگه داشته شده اند. بازگشت به عقب به آنان تحمیل می گردد،
روزبه کوراغلی : رهائی زنان بدون شرکت جدی در جنبش انقلابی امکان پذیر نیست.!          
توجه به جنبش زنان بمثابه جنبشی که بیش از نیمی از جامعه بشری را با خود درگیر نموده است، همانند دیگر جنبش های اجتماعی، مستلزم درک دقیق از ماهیت طبقاتی و مطالبات واقعی آنست. مضمون و شالوده جنبش هشت مارس در حقیقت همان است که در کمون پاریس به توسط بورژوازی متحد به وحشیانه ترین شکل بخون کشیده شد.
آزاده شکوهی : تاریخچه سوسیالیسم - فمینیسم و
دیدگاه‌های نظریه‌‌پردازان سوسیالیست- فمینیست
         
فلورا تریستان را می‌‌توان اولین زن سوسیالیست-فمینیست نامید. او از یاران سوسیالیست‌‌های تخیلی و نویسنده کتاب‌‌های متعددی از جمله "‌‌‌‌اتحادیه کارگری‌‌" بود که خود در خیابان‌‌های پاریس آن را به کارگران می‌‌فروخت. به نظر او وقتی مردان کارگر حقوق برابر برای زنان کارگر قائل شدند آنگاه راه را نه فقط به روی سوسیالیسم بلکه به روی فمینیسم هم باز کرده‌‌اند.
محمد قراگوزلو : فمینیسم لیبرال در برابر سوسیالیسم          
دو حنبش اجتماعی با دو افق متضاد و دو منافع طبقاتی مختلف در مقابل هم صف کشیده‌اند. عرصه‌ی کلی و ساختاری این دو جنبش در میدانی وسیع به اندازه‌ی تضاد کار- سرمایه شکل بسته است و در تمام زمینه‌ها از جمله مطالبات فرهنگی، ملی و حتی جنسیتی آب بندی شده است!
بهرام رحمانی : زنان خانه دار و سرپرست خانوار شهروندان بی حقوق و فراموش شده اند! (به مناسبت هشت مارس 2014)          
زنان خانه دار در همه کشورهای جهان، جزو محروم ترین و زحمت کش ترین و فداکارترین اقشار جامعه هستند. آن ها، نه کارگر به حساب می آیند و نه به عنوان بیکار، بیمه بیکاری به ان ها تعلق می گیرد.
مینا زرین : در آستانه 8 مارس روز جهانی زن صحنه های اعدام را بایکوت کنیم!!          
اکثر این زنان در این عکس 8 الی 9 سال زندانهای ایران را تجربه کردند ..اعدامی دادند ،در بدترین شرایط تنبهی بودند .اما در زندان هیچگاه تن به دیدن بدن شکنجه رفیق اش که روی تخت در 209 می بستند و زندانبان وادار میکرد که زندانیان زن به صحنه نگاه کنند ..همه رو برمی گرداندند ...
مانا هدایت : حدیث بی قراریِ آنان!
اشاره‌ای به وضعیت زنانِ زندانیِ سیاسی در ایران
         
در گرامي‌داشتِ ۸ مارس روزِ جهانيِ زنان، اين نوشته سرِ آن دارد تا از آن زنده‌گانِ پويايي سخن گويد که هر بار از مهلکه‌اي جان به‌در مي‌برند! باز با يورشِ تيره‌گي به مخفي‌گاه‌ها و پستوهاي زمان رانده مي‌شوند. از اوي خود سخن خواهم راند. خودم و بسياري از خودم!
روز جهانی زن را گرامی بداریم !!!
(جمعى از زندانيان زندانهاى تبريز, گوهردشت و اوين)
         
تشدید بحرانهای اقتصادی سیاسی و تحولات جهانی و منطقه ای مرتبط با آن نشان گر تحولات قطعی و بر گشت ناپذیر در کشور است، آمادگی لازم برای استقبال از این تحولات و هدایت آن در بستر دمکراسی خواهی و حقوق بشر و عدالت خواهی رسالت کلیه تشکل ها ، جنبش های اجتماعی و شخصیت های دمکرات در مقطع زمانی کنونی است.
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور : اعلامیه روز جهانی زن          
هشت مارس فرا رسیده است. روزی که بعنوان سمبل پیکار زنان بر علیه نابرابری و تبعیض و بی حقوقی در چهارگوشه جهان گرامی داشته میشود. در این روز باردیگر عزممان را جزم می کنیم و بیاد میآوریم زنانی را که برای دستیابی به حقوق انسانی خود لحظه ای از پای ننشستند و همه زیست خود را در این راه هزینه کردند.
بهرام رحمانی : در گرامی داشت روز جهانی زن!          
زنان آزاده، زنان خانه دار، رفقای کارگر، مردم آزاده
پیشاپیش روز جهانی زن را به همه شما، تبریک می گوییم با این امید که در این روز، شاهد حضور و همبستگی میلیون ها انسان در خیابان ها با طرح شعارها و مطالبات زنان، به ویژه در جامعه ایران باشیم!
پيام آمينه قادري مادر زانيار مرادي به مناسبت ۸ مارس روز جهاني زن          
من اين سرنوشت را براي هيچ مادري آرزو نميکنم. هشت مارس امسال بايد روزي باشد که به همه مادراني که فرزندان و عزيزان دلبند آنها را متاسفانه کشتند و از آن فرزندان، از شور و گرما و لبخند و زندگي ، فقط قاب عکسي براي مادران بجا نهادند، ياد کنيم و به همه اين مادران اداي احترام کنيم
محمود رضا کاظمی فر: برابری زن و مرد ٬ چشم اسفندیار رژیم‎          
نادیده گرفتن حق حیات اجتماعی زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری وجه تاریک و تاسف باری در نظام های مرد سالار جوامع بشری بوده است. حق آزادی زنان و برخورداری از حقوق برابر با مردان آرمانی تاریخی و کهن در نظام بشریت بوده و تاریخ ٬ مبارزات وسیعی را برای رهایی و برخورداری زنان از حق برابر با مردان به خود دیده است.
دیگر بس است!
لاله حسین پور: برگردان از نشریه اما، شماره 307
         
مزاحمت جنسیتی بر سرکار، به امری روزمره تبدیل شده است. میان مزاحمت جنسیتی و تعریف و تمجید از یک زن، تفاوت فاحشی نهفته، اما مرز میان این دو کاملا درهم ریخته است.  این تفاوت را هر زنی می فهمد و درک آن برای مردان نیز بسیار آسان است، البته اگر بخواهند درک کنند! این بحث همواره به طور غیرجدی و با یک لبخند روبرو شده است. 
بنفشه کمالی : رزا لوکزامبورگ، زنی از تبار کمونیست های انقلابی و سازش ناپذیر          
قلم رزا آکنده از خشم و روشن بینی بر روی کاغذ نوشت " جنگ کنونی نه تنها یک کشتار عظیم جمعی برای طبقه کارگر اروپایی به نظر می آید ، بلکه یک دیوانگی، یک دوزخ خونین... سهام بالا می روند و پرولتر ها فرو می افتند" علیه جنگ امپریالیستی 1914-1918
دادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زنان          
سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل­های زنان و
زنان دگر و هم­جنس­گرای ایرانی در آلمان
فرانکفورت
۲۴ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴
نبی صمیمی : برای مادر سلاحی که جایش برای همیشه خالی است          
مادری برای همه کسانی که ،دل در گرو مبارزه برای نیک بختی و سرفرازی انسان دارند ، از میان ما رفت و چشمان پر فروغش را برای همیشه بست . بی هیچ تردیدی ، جای او برای همیشه خالی خواهد ماند .
جنسیت و ضد انقلاب درمصر
نویسنده . مروت .ف.حاتم ـ ترجمه هدایت سلطانزاده
         
هیجده روز انفلاب که از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ آغازگردید ،مصری ها را با هم متحد کرد.طیف های مختلفی از شهروندان از زن ومرد، با حجاب و بی حجاب، پیر و جوان ، از طبقه متوسط گرفته تا طبقه کارگر ، به قصد پایان دادن به حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک و ممانعت از جانشینی طراحی شده برای او ،کنارهم ایستادند.
نشریه رهائی زن - سری سوم : شماره نوزدهم          
مادر سلاحی" چشمان زیبایش را برای همیشه فرو بست"          
فعالین جنبش انقلابی ایران بویژه جریان چریکهای فدائی خلق
مادر سلاحی را میشناسند : قدیمی ترها یا به خانه اش رفته اند یا
در ملاقاتهای زندان او رادیده اند یا در اعتراضات در کنارشان بوده و جوانتر ها اینجا و انجا با انگشت این و آن چهره ی مصمم و مهربان او رابخاطر میاورند و یا در گوششان شنیده اند: اون
مادر,با موهای سپید و چشمان زیبا, مادر سلاحی هاست
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری:به مناسبت25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان          
زنی که در موقعیت برابر با مردان قرار داشته باشد هرگز حاضر نخواهد شد با دستمزدی پایین تر از مرد مشغول به کار شود و یا از فرط تنگدستی تن به خود فروشی و مصائبی از این دست بدهد. بسیار شنیده ایم که کارگران زن گوش به فرمان تر ،کم توقع تر ومطیع تر از مردان هستند. وجود چنین روحیاتی تنها به کمک خشونتهایی که در زندگی ِ لحظه به لحظه زنان اتفاق می افتد در وجود آنان نهادینه شده و می شود.
جنسیت و انقلابات ـ ترجمه هدایت سلطان زاده      by Norma Claire Moruzzi     
جنسیت چه رابطه ای با انقلابات دارد؟پیوند بین «جنسیت» وزن چیست ؟ چرا رابطه بین جنسیت وزن و مرد مهم است؟اگر جنسیت کلا بعنوان ساختاریابی اجتماعی تمایز جنسی فهمیده می شود ، چه چیزی هویت های جنسیت یافته در بین فرهنگ ها و درطی زمان را توضیح می دهد؟و در اندیشیدن درمورد جنسیت، چگونه یک مشاهده گر می تواند از طبیعی جلوه دادن ویااهریمن نمائی مناسبات جنسیتی که عجیب و بیگانه بنظر می آید ، احترازکند؟
فریبا ثابت : تن فروشی به خودی خود خشونت بر زنان است.          
تن فروشی به عنوان خشونت کمتر شناخته شده است و با تصور غلط جا افتاده مبنی بر اینکه ، یک انتخاب از طرف زن است نه تنها به آن اهمیتی داده نمی شود بلکه در ایران تابویی است که حتی کنشگران زن هم به آن نمی پردازند. در نتیجه این زنان به آسیب پذیرترین قشر جامعه بدل می شوند.
سیستم روسپیگری یک خشونت علیه زنان است . روسپیگری ناشی از یک سیستم تاریخی وپدر سالارانه است که تسلط مردان بر زنان و رابطه اجتماعی و جنسی نا برابر را ایجاد می کند .خشونت مردانه، هم زمان عامل و نتیجه نابرابری بین زن و مرد است.
لاله حسین پور : طرح چند سئوال!          
اگر یک زن تنها به سبب جنسیت خود مورد تبعیض قرار می گیرد، بنابراین حق اوست که هم و غم خود را برای از میان برداشتن این تبعیض گذاشته و آن را در اولویت مبارزه خود قرار دهد و نمی توان بر او ایراد گرفت که چرا تلاشی برای از میان برداشتن سایر تبعیض ها نمی کند. اما مسلما مبارزین علیه تبعیض جنسیتی باید بدانند که بدون حمایت از مبارزین سایر تبعیض ها، امکان موفقیت تا به آخر را ندارند. چرا که هیچ تبعیضی به تنهایی ریشه کن نمی شود و بدون هماهنگی میان مبارزه با تبعیض های مختلف نمی توان به موفقیت رسید.
بهروز ستوده : زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت          
حوزه اقتدار رهبر مطلق العنانی که جیره خواران چاپلوس ، او را به درجه ی نیمه خدائی رسانده اند و نوحه خوان های مزدور این روزها به خَم ابروی او قسم میخورند ، با فرمان اخیری که در مورد افزایش جمعیت ایران صادر کرد ، به خصوصی ترین حوزه ی حقوق شخصی زنان ایران ، یعنی مسئله بارداری و تولید مثل نیز تسری پیدا کرد ،
سخنرانی نورا یمان قهاری در مورد خشونت علیه زنان          
نوشته‌ای که پیش رو دارید متن سخنرانی‌ای است که در ۹ مارس ۲۰۱۳ در اطاق اتحاد زنان آزادیخواه به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، در پالتاک ارائه شد.
شیوا گنجی:کابوسی بی پایان به نام ختنه در قرن21!!!          
ختنه وقتی این کلمه رو میشنویم به یک باره بعضی ها یاد دوران کودکی خود می افتند که متاسفانه این جنایت بزرگ در حقشون صورت گرفته ختنه جنایتی ست که در حق زنان و دختران زیادی روا داشته شده است که این کار احساسات روحی و جسمی زیان باری را برای زنان و دختران متاسفانه در بر دارد،
چرخش ظالمانه ی جنبش زنان / نانسی فریزر / ترجمه فیروزه مهاجر          
چه‌گونه سرمایه داری فمینیسم را به مخلوق دست ساز خود تبدیل کرد و چه‌گونه باید آن را پس گرفت؟
ما باید، با مبارزه ای بی امان در راه شکلی از زندگی که کار دستمزدی را از مرکزیت خارج کند و به فعالیتهای بدون دستمزد و از جمله – اما نه فقط – کار مراقبت از دیگران ارزش نهد، پیوند بی اساس بین نقدمان از دستمزد خانواده و سرمایه داری انعطاف‌پذیر را قطع کنبم.
در سال گذشته دانش آموزان 133 مدرسه دخترانه به ازدواج اجبار شدند
نگاهی به ازدواج دختربچه ها در ایران
         
عدالت برای ایران، 17 مهر 1392: ازدواج دختربچه ها در ایران در چند سال گذشته، 35 درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش “زنگ خطر؛ نگاهی به ازدواج دختربچه ها در ایران”، مقایسه آمار ملی ازدواج های ثبت شده دختران زیر 15 سال در سال 1385 و همین آمار در سال 1390 به روشنی نشان می دهد که تعداد این ازدواج ها از 33383 در سال 1385 به 39831 در سال 1390 افزایش یافته است.
مارکسیسم، فمینیسم و رهایی زنان      شارون اسمیت ترجمه: گلناز ملک     
در این برهه از تاریخ و در حالی که فمینیسم همه‌ی ۴۰ سال گذشته را تحت حملات پایدار و بی پایان بوده است، آخرین چیزی که احساس می‌کنیم نیاز به حمله دارد، فمینیسم است. برعکس ما نیاز داریم به عنوان دفاع از آزادی زنان و ضدیت با تبعیض جنسیتی از فمینیسم دفاع کنیم.
سوء استفاده‌ جنسی از کودکان تحت عنوان ازدواج      حسین باقرزاده     
خبر مربوط به تصویب جواز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در مجلس اسلامی ایران بسیاری را شگفت‌زده کرده و به بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایران دامن زده است. برای بسیاری قابل فهم نیست که چگونه در دوران معاصر کسانی پیدا می‌شوند که بر اساس درک خود از اسلام و یا به استناد فتوای فقیهان به یکی از نمونه‌های فاحش سوء استفاده جنسی از کودکان تحت عنوان «ازدواج» رأی می‌دهند و به آن لباس قانون می‌پوشانند.
اعتراض ۶۰۰ فعال مدنی به سهمیه بندی جنسیتی          
جمعی از فعالان زنان و دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای اعتراضی از شکایت‌کنندگان طرح سهمیه‌بندی جنسیتی به دیوان عدالت اداری، حمایت کرده و خواهان لغو سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی شدند ...
زندانیان سیاسی فراموش شده با یک تا دو دهه زندان
آیا آزادی برای این زندانیان نیز سرودی خواهد خواند
     ژیلا بنی یعقوب     
در یکی دو روز گذشته یازده زندانی سیاسی با استفاده از حق قانونی آزادی مشروط آزاد شده اند.آزادی شان شادی آور بود و بسیاری از ما را خوشحال کرد.بسیاری از آنها در روزها یا ماههای پایان محکومیت خود بودند.
سنگسار و شلاق در شعر شعرا هم هست!      اشرف علیخانی     
در شعر و ادبیات و هنر ، تعریف و تمجید از زن ، لعاب و ظاهرست و محتوا و مضمون بخش عظیمی از هنر بویژه ادبیات، « ضد زن و ضد برابری » است. این درحالیست که دوران تبعیض جنسیتی بپایان رسیده است.
سه گزارش مستند از قتل های ناموسی در تبریز که سانسور مانع انتشار آنها شد      شهنازغلامی     
« قتل‌هاي ناموسي به قتل‌هايي اطلاق مي‌شود كه پدر،همسر، برادر، فرزند و به طور كلي مردي ازخويشاوندان، زني را به اتّهام روابط نامشروع يا امتناع از ازدواج اجباري و يا اتّهام هاي مشابه آن به انگيزه حفظ ناموس به قتل مي‌رساند. قتل‌هاي ناموسي را مي‌توان از حيث معني عليه (تشخيص هدف جنايت) به دو گونه تقسيم كرد با اين توضيح كه انگيزه‌ ناموسي گاه موجب دگركشي مي‌شود وگاه مستقيماً ودرغيراين صورت حتّي اگر قتل با انگيزه غيرتمندانه نيز وقوع يابد چنين عنواني به آن داده نمي‌شود.
پروانه میلانی:نامه پر درد من خطاب به کلیۀ مسئولین جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل          
گفتم من یک زنم و به صورت نمادین این من « زن - مادر» تمام شما مردان و زنان را زاییده ام و به عنوان یک زن از اینکه در کار خلقت شریک و همدست خداوندم به خود می بالم. افسوس که سرزمین محبوب من این چنین مورد ظلم واقع شده است. و باز هم صد افسوس که این سرزمین خاستگاه بهترین و بدترین فرزندان است.
ای زن      سیمین بهبهانی     
ای زن ، چه دلفریب و چه زیبایی
گویی گل شکفته ی دنیایی
گل گفتمت ، ز گفته خجل ماندم
گل را کجاست چون تو دلارایی ؟
منصوره بهکیش: آقای روحانی صدای ما را بشنوید!          
ما خانواده ها و بستگان مان نیز چیزی جز ساختن دنیایی انسانی نمی خواستیم ولی در طی این سال ها در بدترین شرایط زندگی کرده و سرکوب شده ایم. جمهوری اسلامی نه تنها حق زندگی را از عزیزان ما گرفت، بلکه مادران و پدران و همه ما را کشت و از داشتن یک زندگی انسانی محروم کرد. نه تنها ما، بلکه دختران و پسران ما را نیز درگیر این بیداد کرد و سایه تهدید و محروم شدن از زندگی فردی و اجتماعی همواره روی سر ما بوده است.
زبان را باید شست...      حسین باقرزاده     
برای من فرصتی پیش آمد تا در آخر هفته گذشته در بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در شهر کلن در آلمان شرکت کنم. بنیاد در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و به نظر می‌رسد تنها نهاد پژوهشی ایرانی باشد که توانسته است بدون وقفه برای نزدیک به یک ربع قرن کنفرانس‌های سالیانه خود را مرتبا برگزار کند.
شکاف جنسیتی درون طبقاتی      یوسف کهن     
امروزه کمتر کسی جرات می کندتا علنا از نابرابری زن ومرد دفاع کند. افراد بیشمار و جوامع انسانی بسیار،پذیرفته اندکه تبعیض جنسیتی باید ملغی شود. تلاشهای فردی ، جمعی وحتی بین المللی زیادی در جریان است تا از ابعاد ستم کشی ، بی عدالتی و خشونت علیه زنان کاسته شود
...............
خطر؟ زنان!      لاله حسین پور     
یکی از مشکلات کنش گران جنبش زنان در سال های اخیر، عمدتا نگاه به بالا و تقاضای تغییر قوانین از حاکمیت بود و در اجرای این تاکتیک اساسا به وحدت و جلب نظر بخش هایی که نزدیکی بیشتری با حاکمیت و یا با اصلاح طلبان درون حاکمیت داشتند، متمایل می شد.
برای مثال نیروی عظیم پیگیر حق آزادی پوشش که بالقوه و در مواردی بالفعل و البته بدون تشکل و سازماندهی، درجامعه، در خیابان ها و مکان های عمومی درگیر مبارزه با نیروهای امنیتی بودند، به طور نسبتا مطلق از زاویه دید این کنش گران به دور ماندند. درحالی که شعار حق آزادی پوشش، با وجودی که به حیات این رژیم گره خورده است و رسیدن به آن در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی ناممکن به شمار می رود، اما خود شعاری ست سازمان ده و بخش بزرگی از زنان و دختران را درخود جای می دهد.
تیر که می آید، قلبم به تپش می افتد      یکی از مادران پارک لاله     
این روزها همه اش دارم فکر می کنم، مثل تاب بازی دوران کودکی به جلو می رم، به عقب بر می گردم. دایم در خود غوطه ورم، مثل موج های دریا، بالا و پایین می روم. در این افکار دردناک هستم که گوینده اخبار از رشد اقتصادی و حل مساله بیکاری و موجودی صندوق ملی می گوید و ناگهان خبری دردناک را می شنوم: قاضی مرتضوی جنایت کار و متهم درجه اول زندان کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی،5سال انفصال از خدمات دولتی و جریمه نقدی دویست هزار تومان محکوم و از بقیه اتهام ها تبرئه شد.
آقايان، اين نبرد شما هم هست! از همين امروز!      شعله ایرانی     
بدون ترديد ما در سال هاي تغيير و تکامل جهش وار جامعه بشري، در نقطه عطفي تاريخي به سر مي بريم. سال هاي شگفت برانگيز تکامل شتابان ابزار توليد و ارتباطات که تاثيرات جهش گونه ايي بر مناسبات اجتماعي و جهت گيري جامعه بشري مي گذارد.
مصر: انقلابِ مردمی، نه یک بحران یا کودتا!      نوال السعداوی ترجمه: آوا بیات     
اخوان‌المسلمین در عقیم‌سازیِ انقلابِ اخیر در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ شکست خورد، و شکستِ آن‌ها ادامه خواهد یافت چرا که کسانی که علیه‌شان طغیان کرده‌اند از گذشته درس گرفته‌اند. آگاهیِ آنان با سازمان‌دهی و اتحاد عمیق‌تر شده است. سی و چهار میلیون جوان، مرد و زن به خیابان‌ها و میدان‌ها سرازیر شدند. آن‌ها مصمم به سرنگونیِ دولتِ مذهبی تحتِ کنترلِ اخوان‌المسلمین بودند و در برابرِ همه‌ی کسانی که از اخوان‌المسلمین حمایت می‌کردند در خانه و خارج از کشور ایستادند.
به فرزندان‌ِمان آزادی، شجاعت و کرامت بیاموزیم!      نوال السعداوی ترجمه: مازیار بویری     
زنانِ مصر در همه‌ی انقلاب‌های مردمی در تاریخِ مصرِ قدیم و جدید حتا انقلابِ ژانویه 2011 شرکت کرده‌اند. بنا بر این زنان از لحاظِ اصولِ عدالت و آزادی و کرامتِ انسان مستحقِ حقوقِ خود هستند، نه بر اساسِ حمایت یا شهامت یا مردانه‌گی. هدف‌های انقلاب سه چیز بود: آزادی، عدالت، کرامت.
مادران پارک لاله
مطالبات خود را پیگیرانه دنبال کنیم
اگر امروز مطالبات خود را پیگیرانه دنبال نکنیم، فردا دیر است!
         
ما تاکید می کنیم که در اولین گام باید همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و هیچ کس به دلیل داشتن عقیده ای متفاوت و مخالف با حکومت، با زندان و شکنجه و ... مواجه نشود. این خواستی است که ما پیگیرانه دنبال خواهیم کرد و از هرفرصتی برای طرح آن استفاده می کنیم. ما از همه اقشار مردم؛ از زنان، کارگران و همه زحمت کشان، حقوق دانان، حامیان حقوق کودکان، فعالین مدنی، سیاسی و همه پویندگان حقوق بشر می خواهیم که با طرح مطالبات خود پیگیرانه به دنبال تحقق آن ها باشند.
به همه دادخواهان ایران و سراسر دنیا      مادران پارک لاله ایران     
برای ارج گذاشتن و احترام به حرکت دادخواهانه مادران و خانواده های کشته شدگان از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی و برای یادآوری به برخی از همراهان که از روی ناآگاهی مواضعی نادرست می گیرند، بار دیگر مادران پارک لاله را تعریف می کنیم.
آزادی مردانه
شادی زنان در خیابان«آری»، در ورزشگاه «نه»
     الناز محمدی     
نیروی انتظامی دیروز از ورود زنان به ورزشگاه آزادی برای برگزاری جشن پیروزی تیم‌ملی جلوگیری کرد
«آزادی» دیروز جایی برای زنان نداشت. سکوهایش مثل همیشه مردانه بودند. همه جای ورزشگاه آزادی را مردها گرفته بودند. شادی می‌کردند، جیغ می‌زدند، می‌خندیدند، پرچم تکان می‌دادند و از بازیکنان تیم‌ملی فوتبال استقبال می‌کردند اما ، از حضور زنان در ورزشگاه خبری نبود
مضحکه انتخابات فرمایشی، انتصابات رهبر فرموده 
من رای نمی دهم! 
تحریم انتخابات یک « نه» بزرگ به دیکتاتوری اسلامی
     زنانی دیگر     
  ما رای نمی دهیم و تحریم فعال انتخابات کنش انتخابی ماست. تحریم فعال انتخابات یعنی افشاگری در مورد ماهیت این در واقع انتصابات، استفاده ازتقابل های درونی حاکمیت برای پیشبرد جنبش های مردمی، تمرکز بر روی مشکلات توان فرسای مردم و ارائه راهکار،
اعلام برنامه بیست و چهارمین کنفرانس "بنیاد پژوهش های زنان ایران"          
بیست و چهارمین کنفرانس "بنیاد پژوهش های زنان ایران" در ۲۶- ۲۸ جولای ۲۰١۳ درشهرکلن برگزارخواهد شد. کمیته ی برگزارکننده ی میزبان، موضوع زن، تن و اختیار را انتخاب کرده است.
جهانی‌سازی و مشارکت زنان در بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار      زهره اسدپور     
گزارش اخیر سازمان ملل(2007) آشکار می‌سازد که توسعه اقتصادی و میزان مشارکت اقتصادی زنان ارتباط بسیار نزدیکی باهم دارند. مثلاً در کشورهایی که میزان مشارکت زنان بالا است، معمولاً رشد اقتصادی متوازن است. بالعکس، در کشورهایی که مشارکت زنان با مانع مواجه شده است، رشد اقتصادی ناچیز است.
یک زن تن فروش خوش بخت به من نشان دهید!      لاله حسین پور     
در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه در کشورهای توسعه یافته ، فمینیست هایی وجود دارند که با وجود مخالفت قاطع و مبارزه با قاچاق انسان از جمله زنان و کودکان، معتقدند خرید و فروش "آزادانه" و "داوطلبانه" سکس حق هر انسانی است و از این زاویه آن را شغلی مانند مشاغل دیگر دانسته و از وجود و حضور این "حق" در جامعه دفاع می کنند.
گفت و گوی پینار سلک با پل هایی برای زنان به مناسبت یک سالگی سایت      ترجمه: سوده راد     
بیش از یک سال است که پل هایی برای زنان، با هدف ترجمه مقالات و پژوهش های دانشگاهی در زمینه وضعیت زنان در کشورهای منطقه راه‌اندازی شده است. در این یک سال، تلاش کرده ایم مقالاتی را که دسترسی به آنها به زبان فارسی آسان نیست ترجمه کنیم. بر همین اساس، با بیش از 30 به روز رسانی از نویسندگان و پژوهشگران درباره بیش از 12 کشور اسلامی مقالاتی را در اختیار خوانندگان قرار داده ایم.
سیاوش امجدی : آزادی فاحشه          
چگونه یک فاحشه می‌تواند نیروهای ذاتی خود را عینیت بخشد؟
حدود آزادی یک فاحشه چگونه تعیین می‌شود؟
پرسش‌های مطرح‌شده آگاهانه ناظر بر آزادی یک فاحشه است، که در مناسباتِ اجتماعی سرمایه‌دارانه جای گرفته است. پیش از شروع باید کلّیتی از تئوریِ کسانی که وجود فاحشه در جامعه را طبیعی جلوه می‌دهند ارائه بدهیم تا روند اين نوشته که نقدی بر این دیدگاه و بررسی ازخودبیگانگیِ فاحشه است، مشخّص شود.
نقدی در رابطه با عنوان سمینارهای سالانه زنان ایرانی در آلمان      تشکل مستقل زنان ایرانی در هانوفر     
از آنجا که جنبش زنان به عنوان یکی از گسترده ترین بخش های جنبش دمکراتیک در جامعه و یکی از مهمترین نیروهای محرک این جنبش محسوب می گردد بررسی منتقدانۀ آن در پیشبرد مبارزات دمکراتیک اهمیت به سزایی می یابد. با آنکه تاکنون چندین سمینار با نام جدید برگزار شده است و بنظرمی رسد که اشکالات متعدد این عنوان با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده و با خطر نادیده گرفته شدن و پذیرش اشکال و انحراف مواجه شده است ، ما بر آن شدیم که
اجتماعی شدن بخشی از کار خانگی زنان      هاله صفرزاده     
آشپزخانه های مردمی در امریکای لاتین، تجربیاتی زنده و پویا
تجربه ی پرو- آشپزخانه های مردمی در لیما

در میان شیب تپه‌های شن و ماسه‌ای بیابان‌های نامهربان و آسمان خاکستری لیما ، صدها آلونک ساخته‌شده از نی، محل زندگیِ فقیرترین مردمِ لیما است. فقرایی که تمام اقدامات پلیس نتوانسته از اشغال غیرقانونی زمین‌ها توسّط آنان جلوگیری کند.

کتابی که شاید رکوردها را بشکند!      بهروز سورن     
نهم اکتبر سال 2012 یک خبر بشکل انفجاری و گسترده در سطح جهان منتشر شد. باورش سخت بود اما حقیقت داشت. مردان مسلح طالبان خشمگین و کف بر دهان دخترکی مبارز را تعقیب و در اتوبوس به جستجوی او پرداخته و پس از یافتنش به سر او شلیک می کنند. بدین ترتیب در صدد بر می آیند تا صدای حق طلبانه وی را خاموش کنند, قلم برابری طلبانه او را بشکنند و اسلام شان را از گزند! این دختر مبارز و آگاه دور نگه دارند.
از طلا بودن پشیمان گشته ایم      سعید محمدی     
كرامت، منزلت و جايگاه زن، حمايت از حقوق زن و خانواده، از آن دسته واژگاني هستند كه به كرّات از تریبون‌های رسمي و دولتي به گوش می‌خورد. آنقدر زياد كه با شنيدن آن بي‌اختيار، نوعي حسّاسيّت شديد را موجب می‌گردد.
یادداشتی درباره‌یِ مقاله‌ی «نقدی فمینیستی بر: بازتولید و درکِ ماتریالیستی از تاریخ»      علیرضا ثقفی     
اين نوشته که با موشکافی و با دقّت‌نظر در نوشته‌های طرفدارانِ ماركس و انگلس به‌عنوانِ نظريه‌پردازان طبقه‌ی كارگر و طرفداران حقوق کارگر بحث خود را به‌پيش برده است، اين صاحب‌نظران را از آن جهت مورد انتقاد قرار مي‌دهد كه در مورد حقوق زنان دقّت‌نظر لازم را نداشته‌اند و
نقدی فمینیستی بر: بازتولید و درک ماتریالیستی از تاریخ      سوزان هیملوبت ترجمه: علی رضا ثقفی     
در این بخش می‌خواهیم یکی از مهم‌ترین نظریات مارکس را مورد بررسی قرار دهیم که مبحث «بازتولید» است. ما مجبوریم به آن بخش‌هایی از نوشته‌های مارکس نظر بیاندازیم که او این عبارت را به‌کار برده و به دلایلی بپردازیم که چرا او این جمله را در جاهای دیگری به‌کار نبرده است.
قدرت‌یابی زنان از طریق سازمان‌دهی: انجمن زنان خود اشتغال هند - سیوا      هاله صفرزاده     
حالا ديگر ما هر روز شاهد پیوستن زنان بسیاری به بازار کار هستیم. در جامعه‌ی ما نیز مانند تمام دنیا زنان اوّلین قربانیان طرح‌های تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و بحران‌های اقتصادی هستند. رشد پدیده‌های ناهنجار اجتماعی ناشی از آن مانند اعتیاد و بیکاری که موجب افزایش آمار طلاق شده و نبود حمایت‌های دولتی و بی‌سامانی اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، معضلاتی را برای تمام مردم، به خصوص زنان به‌وجود آورده است. 
وقتی آمارها دروغ می گویند      زهره اسدپور     
«روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار کار» اصطلاحی است که پژوهش‌گران فراوانی از آن به‌عنوانِ شاخصه‌ی نظام اقتصادی جهان، یاد می‌کنند. به این اعتبار که جهان شاهد فربه‌ترشدنِ بخش غیررسمی اقتصاد، و حضور گسترده‌ترِ زنان در این بخش، در کنار کوچک‌شدنِ بخش رسمی
سخنرانی سیمین دبیری از فعالین اتحاد چپ ایرانیان در تظاهرات هشت مارس در ونکوور          
امروز ما روز جهانی زن را درسرتاسر دنیا جشن می گیریم در حالیکه در برخی از کشورها مانند ایران زنان اجازه چنین کاری را ندارند. آنها هشت مارس ، روز جهانی زن را به خانه های خود می برند. گردهمآیی های بسیاری را تدارک می بینند، اما نه در ملاء عام. این امر فقط مربوط به امسال نیست. این امری است که در طول 34 سال گذشته که جامعه ایران تحت یک حکومت مطلقا ضد زن بسر می برد ، اتفاق افتاده است. ایدئولوژی زن ستیزی و سرکوب زن یکی از خصوصیات بنیادی و یکی از پایه های ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی ایران است .
نکاتی در باره:
فمینیسم سوسیالیستی و مارکسیستی
     ماریا پاشینگا ترجمه: ناصر پیشرو     
در دو دهه گذشته با افول جنبش توده ای زنان و نهادینه شدن فزاینده آن در ساختارهای سرمایه داری مواجه بوده ایم.در ظاهر چنین به نظر می رسد که برای جنبش آزادی زنان این امکان فراهم شده که به هدف نهایی خود دست یابد.از نگاه مارکسیستی اما واقعیت چیز دیگری است. بر اثرکارکردهای شیوه تولید سرمایه داری و تهاجم نئولیبرالی،نابرابری زن و مرد در بسیاری از جنبه ها افزایش چشم گیری داشته و برابری بین دو جنس به بن بست رسیده است.
آيا اورا ديده‌ ايد؟
برده داری و تجارت زنان
     از انتشارات عفو بين‌الملل - بخش هلند ترجمه: جميله پلوشه     
در ذهن بسـياری ا‌ز ما، بـرده‌گـی پديده ای اسـت متعلق به دوران گذشـته، امری که به تاريخ پيوسـته. درحاليکه سـازمان جهانی کار (آی ا‌ل او) اطلاع می‌دهد ک بهره‌ کشی برده ‌وار هنوز هم به قوت خود باقی است، اما در اين زمينه آمار ارايه نمی‌ دهد.
گزارش کامل مراسم بزرگداشت هشتم مارس در بند زنان اوین          
این مراسم با مروری بر تاریخچه هشتم مارس آغاز شد. زندانیان سیاسی زن در ابتدای این نشست، از این روز به عنوان رخدادی جهانی در حوزه زنان یاد کردند؛ “روزی که زنان برای دستیابی به دنیایی برابر برای همه انسان ها، تلاش کردند.”این مراسم بزرگداشت، با بیان تجربه‌های مادرانه زندانیان زن، بررسی قوانین مربوط به زنان و مروری بر دستاوردهای کمپین یک میلیون امضا ادامه یافت.
اینجا زنان در آتش می سوزند      بهروز سورن     
یکدسته از اخباری که مکرر در جراید میخوانیم, خبر خودکشی ( خودسوزی ) زنان در ایران است. خودسوزی یکی از رایج ترین روش های خودنابودی است. بر طبق آمار و همانطور که در شبکه های خبری انتشار می یابد, بیشترین خودسوزی ها در استان ایلام, کرمانشاه و کردستان صورت میگیرد.
جایگاه جنبش زنان در ایران      فرامرز دادور     
با فرارسیدن روز جهانی زن، معمول است که فعالین درگیر در جنبش آزادیخواه و برابری طلب زنان همراه با تمامی طرفداران صلح، آزادی و عدالت اجتماعی با گرامیداشت آن، علاوه بر افشاگری از نقض این پایه ای ترین حقوق دمکراتیک در ایران، به برجسته تر نمودن سطح گسترده تری از ضرورتهای اساسی برای زنان و متعاقبا وسیعتر نمودن دامنه مطالبات مبرم برای زنان مبارز و دیگر جنبشهای مردمی، میپردازند.
به بهانه 8 مارس      تقی روزبه     
به بهانه فرارسیدن روزجهانی زن و ضمن شادباش گفتن آن، اجمالا به سه نکته اشاره می کنم:
این درست است که تبعیض و استثمار مبتنی برجنس اساسا ریشه در استثمارنیروی کار و شیوع فرهنگ استثمار و سلطه دارد، اما مکانیزم آنجام آن مستلزم درک جامعی به مقوله طبفه و مبارزه طبقاتی است:
یک زن      ترجمه: هدایت سلطان زاده     
این آهنگ امروز از طرف سازمان ملل ، برای حمایت علیه نابرابری جنسی و خشونت علیه زنان منتشر شده است. هنرمندان زن از 20 کشور از جهان آنرا از آفریقا گرفته تا اروپا و چین و ژاپن و آمریکا وغیره در آن شرکت کرده اند.
«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» از گفته های زرین تاج ملقب به طاهره قرةالعین ، که بفرمان شاه قاجار کشته شد .      بهروز ستوده     
از آن روزی که رزین تاج قزوینی ملقب به "طاهره قرة العین" آن بانوی آزاده ، ادیب، شاعر ، سخنور و انقلابی ، در گردهمائی بابی های ایران در صحرای "بدشت"شاهرود و در جمع مردان ، نقاب زشت را از چهره زیبای خود برکشید و ندای آزادی و برابری زن با مرد ایرانی را سر داد بیش از 150 سال گذشته است .
هشت مارس آغاز جدال سازمان یافته ی زنان بر علیه هر گونه تبعیض و استثمار      روزبه کوراغلی     
برای درک درست مفهوم سیاسی و اهمیت تاریخی - طبقاتی هشت مارس، لازم است لایه های پوسیده و تحریف شده ی تاریخ که انباشتی از تضادها، نابرابریها، ستمها و رنج های جنسیتی - طبقاتی را در خود محصور نموده است، باید شکافته گردد.
تقدیم به مرضیه اسکوئی وتمام زنها ی جهان.      شعر: اکبر یگانه     
من خیلی شرمنده هستم درعصری زندگی میکنم که
هنوز هم بایدبرای کلمه برابری زن ومرد مبارزه کرد.
صد ساله شد تولدت:
آه مرضیه
صدای آوای تو
از کوچه های
خاکی اسکو
طنین انداز است
و درتمام
دنیای ضد زن
زنان، قدرتی در زیر پوست جامعه!      لاله حسین پور     
زنان، قدرتی که خود را زیر پوست جامعه گسترده تر می کنند. وسیع و پهناور. آثار این قدرت را از طرح ها و لایحه های طاق و جفت رژیم جمهوری اسلامی می بینیم که حتی در مهم ترین بحران های جناحی خود، از کابوس آن رهایی ندارد و در هر فرصتی تلاش می کند تا زنان را با قوانین ریز و درشت به خیال خود مهار کرده و در خانه و خانواده محبوس کند.
زن آینده بشر است      فریبا ثابت     
واگذاری حل مسئله زنان به زنان از اشتباهات جنبش عدالت خواهی صد ساله اخیر ایران و عدم درک صیحیح انقلابیون، روشنفکران ازدموکراسی و برابری بوده است و وقت آن رسیده است که کل جنبش های اجتماعی و جامعه روشنفکری ما به این امر مهم حساس شوند و خطای گذشته را تکرار نکند بدون آزادی زنان هیج جامعه ای به آزادی دست نخواند یافت.
مصاحبه با سیلویا فدریچی نویسنده "کالیبان و ساحره ها"      تنظیم و ترجمه حبیب ساعی     
نگارش این کتاب در جریان تحقیقاتی که از اوایل 1970 آغاز کرده بودم و به مباحث درون جنبش زنان مربوط می شد ریشه گرفت. نقطه آغاز بحث این بود که منشاء تبعيض نسبت به زنان چیست و اینکه چرا زنان در جامعه سرمايه دارى جایگاه های مختلفی در مقایسه با مردان دارند. در درجه اول می خواستم بفهمم که چرا زنان هنوز مورد تبعیض اند.
الیزابت بَدَنتِر به مناسبت مرگ سیمون دُبووار1986:
زنان، شما خیلی به او مدیون هستید!
     ترجمه: زهره ستوده     
امروز، زنان غربی به سوگ نشسته اند. نه تنها میلیون ها زن که کتاب جنس دوم را خوانده اند، بلکه زنانی که ازتجزیه وتحلیل های انقلابی ومبارزات سرسختانه اوبرای برابری جنسیتی، ناخودآگاه بهره مند شده اند.
بر خیز ای غرور شکسته!      محمد رضا باقری     
تقدیم به همه زنانی که هنوز زیر سلطه قوانین ارتجاعی با مشقت زندگی میکنند .
جنبش زنان و رهایی جامعه ی ایرا      پارسا نیک جو     
سی و چهار سال پیش، دو هفته پس از سرنگونی سلطنت پهلوی، خمینی طی فرمانی خواهان الغای قانون حمایت از خانواده - قانون مصوب ۱۳۴۶ و بازنگری شده در ۱۳۵۴ - شد. و ده روز پس از آن نیز درست شب پیش از هشت مارس فرمان حجاب اجباری را صادر کرد.
مادران پارک لاله ایران : روز جهانی زن را گرامی می داریم!          
۸ مارس در تمامی کشور‌ها، روز اعتراض عمومی زنان علیه ستم و نا‌برابری است. بیش از ۱۳۰ سال پیش در چنین روزی زنان کارگر کارخانه‌های نساجی شهر نیویورک برای اعتراض به شرایط غیر انسانی و نابرابر خود در محیط کار تظاهرات کردند، اما پاسخ اعتراض آرام و مدنی آن‌ها سرکوب وحشیانه پلیس بود.
مقاومت زنان در دهه 60 بیاد آریم آنان را !!!
زن کشی در سرزمینی بنام ایران
تاریخ نبرد زنان فعال سیاسی،
     مینا زرین     
همه چیز در آن تابستانهای ایران اتفاق افتاد،عجب! تابستانهای عجیب و غریبی به سراغمان آمد. بله دوستان در تابستان 58 زنان را در قارنا ی کردستان کشتند،وباز در تابستان و پاییز و زمستان سال 60 در جاجای ایران زنان را کشتند و باز هم در تابستان 67 زنان زا کشتند و این زن کشی در سرزمینی بنام ایران چه سوزان بود وچه هنوز، سوزان و گداز است. سوزان از نیک نامی ها، سوزان از تب عشق و دوستی و سوزان تر برای آزادی سرزمینی می میرند که زن در جمهوری اسلامی دو تاوان را همزمان می پردازد.
شیرین شکر زاده: زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن          
رژیم جمهوی اسلامی از بدو شکل گیری تاکنون یکی از خصیصه ها و یکی از ارکان حاکمیتش ضدیت با زن بوده، یک رژیم زن ستیز، ضد خوشی ، ضد شادی و ضد برابری ، ضد رفاه و سعادت یک رژیم استثماگر و یک رژیم سرکوبگر
اسمر نادرپور: خیابانها محل تعیین تکلیف ما با نابرابری در هشت مارس است!          
هشت مارس نزدیک است ، روز ادعانامه زنان علیه دنیایی نا برابر، روزی که نوید یک رهایی گسترده را می دهد، رهایی از دست مردسالاری، از دست سرمایه سالاری که زنان را به برده های درجه دوم دنیایی مدرن تبدیل کرده است.
مصر: مقاومت توده ای زنان در برابر تعرض جنسی سازمان یافته      جهان حافظ     
بهار عربی، انقلاب مصر یکی از مهمترین دستاوردهایش را عیان کرده است. دمل های چرکین قرن ها سر باز کرده و آنچه از لجن و گنداب در دل این جامعه طبقاتی انباشته شده بوده روی آب آمده است. این وضع، ناگزیر مقاومت، شورش و انقلاب دیگری را در آستین دارد با ابتکارهایش، اندیشه ها، سازماندهی ها و دلیری های توده های ستمدیده و به ویژه زنان.
آیا زندگی مشترک هم جنس گرایان طور دیگری پیش می رود؟      نشریه اما شماره 304 ترجمه: لاله حسین پور     
"آنکه"، 40 ساله و "ساسکیا" بالای 60 سال، هر دو از زنان لزب بوده و با پارتنر خود زندگی مشترک دارند. آن ها درباره نقاط مثبت و منفی زندگی مشترک لزبین ها، به ویژه واکنشی که این نوع زندگی در محیط و جامعه و حتی در میان روابط دوستانه و نزدیک به وجود می آورد، به گفتگو نشسته اند.
به یاد “راضیه خانم”/شهرزاد مجاب          
از درگذشت “راضیه خانم” متأسفم. اگر چه که انتظار آن می رفت، اما این انتظار، از غم از دست دادن زنی خوش سخن و خوش رو نمی کاهد. راضیه غلامی شعبانی (ابراهیم زاده) برای من و بسیاری از زنان جنبش فمینیستی ایران”راضیه خانم” بود.
راضیه غلامی شعبانی، اولین زندانی سیاسی زن ایرانی، درگذشت.          
راضیه شعبانی در ژوئن ۲۰۰۶ در هفدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران با عنوان «فمینیسم سکولار، انقلاب مشروطه، شرایط و چالش‌های کنونی» در شهر مونترال کانادا به عنوان زن برگزیده شناخته شد.
ظلم وتجاوز به زنان درهند، رسمی دیرینه که مقامات را نیز شرمسار نمی کند.      نسترن امانی     
با گسترده شدن اعتراضات زنان به تجاوز یک گروه گنگ در اتوبوس به یک دختر دانشجو و مرد همراهش در دهلی نو، مردم و دانشجویان نیز به تظاهرات پیوستند.
آرژانتین مرکز قاچاق زنان برای روسپی گری و کار اجباری      نسترن امانی     
زمانی که ماریتا ورون دختر 23 ساله سوزانا تری مارکو در سوم اپریل 2002 ناپدید شد، سوزانا نمی دانست که میزان دادخواهی و جستجوهای او برای دخترش تا چه حد جنجال آفرین خواهد شد.
هند؛‌ دفاعِ بی‌هراس از حقِ آزادیِ زنان!
گزارشی از خشونت‌های جنسی علیهِ زنان در هند
     Kavita Krishnan ترجمه: پریسا یگانه، آوا بیات     
برایِ آشناییِ دقیق‌تر با تحولاتِ جامعه‌یِ هند و تلاشی در این جهت، این ترجمه را منتشر می‌کنیم. امیدواریم نه فقط در ارتباط با فجایعی که در هند اتفاق می‌افتد بلکه به مناسبت‌های مختلف بتوانیم مطالبی را دربارهیِ جامعه‌یِ هند تهیه و منتشر کنیم.
یاسمن دلتنگ مادر      ستاره.تهران     
سلام س.پ عزیزم. خوبی؟
س.پ عزیز. میدانی امروز کجا رفتم و چه کسی را دیدم؟ نمیتوانی حدس بزنی
عصر امروز رفته بودم دیدن باغی خیال انگیز و رویایی
سخنی با هموطنانم
آیا مجازات خانوادگی اتفاقی است؟
     نسرین ستوده     
۴۹ روز در اعتراض به مسایل مختلف و از جمله مجازات خانواده‌ام در اعتصاب غدا بوده‌ام. در این مدت نگرانی‌های زیادی به وجود آمد كه همگی از سر لطف و محبت به یك خواسته‌ی عمومی بوده است و آن یك “نه” بزرگ به مجازات خانوادگی است.
زنان محله‌ی قصر پيشتاز در مبارزه‌ی اجتماعی
گزارشی از ایران
     س. حمیدی     
هم اكنون با افتتاح باغ موزه‌ی قصر، ياد و خاطره‌ی‌ تابناك زندانيان سياسی آن هم دوباره در ذهن جمعی انسان ايرانی جان می‌گيرد. همچنين به همراه آن هيچ وقت مردم ما مبارزه‌ی ساليان سال مادران زندانیان را بر سر در زندان به فراموشی نخواهد سپرد. همچنان كه مبارزه‌ی اجتماعی زنان خانه‌دار محله‌ی قصر هم، از ذهن‌ها زدودنی نخواهد بود.
کالا و بقا      لاله حسین پور     
پدیده تن فروشی یکی از برجسته ترین مظاهر خشونت علیه زنان است که در طول تاریخ به آن به مثابه امری پذیرفته شده درعرف نگریسته شده است. خشونتی عریان بر دختران و زنان و کودکان که به عنوان "قدیمی ترین حرفه" در جوامع حق وجود و حضور می یابد و ...
تفکیک جنسیتی خشونتی آشکار بر علیه زنان      فریبا ثابت     
هر قانون ضد زن واز جمله قانون تفکیک جنسیتی، باید همگانی و مسئله کل جامعه شود و زنان و مردان در کنار هم علیه تمامی قوانین ضد زن بر خیزند وبرای برابری واقعی زن ومرد با تمام قوا در کنار زنان به مبارزه ادامه دهند .مسئله زنان تنها مسئله زنان نیست .مسئله کل یک جامعه است .
بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران در 26 - 28 جولای درشهرکلن برگزارخواهد شد          
کمیته ی برگزارکننده ی میزبان، موضوع زن، تن و اختیار را انتخاب کرده است
پژوهش ها به بررسی موارد زیر خواهند پرداخت :
اعتصاب غذا در بند زنان و جای خالی عکس راحله ذکایی      مریم حسین‌خواه     
راحله ذکایی را نخستین‌بار٬ پنج سال پیش در جریان بازداشتم به خاطر فعالیت در گروه‌های مدافع حقوق زنان دیدم. تولد یکی از زندانی‌های بند مالی بود و هم‌اتاقی‌هایش برایش سورپرایز پارتی گرفته بودند
اشرف علیخانی : قانون فقط برای موجه جلوه دادن ظلم و ستم و بیعدالتی ست          
نامه ء ۳۳ تن از زندانیان سیاسی زن در اوین را خواندم. با مقوله ای بنام تفتیش و بازرسی بدنی هم از نزدیک در اوین که بودم آشنا هستم که البته اولین بار برایم عجیب و غریب بود.
از اقبال مسیح تا ملالا یوسف زای      سوسن بهار     
پانزده سال پیش در اولین سال های پس از مرگ جان کاه اقبال به دست صاحبان سرمایه و کنار رفتن پرده ی آهنین وهن به کار کشیدن از جسم و جان های کوچک در سیستم استثمار انسان به دستان کوچک و پر توان او .....
اطلاعیه ی «گلوبال مارچ» در مورد ملالا یوسف زای          
چه کسی می گوید دختران ضعیف اند؟ دختران و زنان جوان فقط منبع انرژی خانواده و حمایت و زحمت کشیدن برای افراد خانواده و دوستانشان نیستند، بلکه می توانند، و تاریخا نشان داده اند که می توانند، چشمه ی جوشنده ی انرژی و تغییرات مثبت در جامعه باشند.
مصاحبه با شهرزاد مجاب به مناسبت یادآوری بیست و چهارمین سالگرد کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367          
باید این دادخواهی را به عرصه ی تئوریک، جدالهای سازنده فکری، موسیقی، شعر، هنر، رقص هم بکشانیم. در فکر برنامه ریزی برای ساختن موزه هایی باشیم که زندان را به نمایش بگذارد به این امید که هیچ گاه این جنایات تکرار نشود. از شرایط تبعید و مهاجرت استفاده کنیم برای ساختن و رواج فرهنگ ملی- بین المللی مقاومت علیه خشونت های دولتی و روا دانستن شورش مردم علیه این خشونت ها.
حجاب، حجاب، باز هم حجاب!      لاله حسین پور     
حجاب دیگر یک کلمه نیست. مفهومی ست قدرت مند که می تواند متفرق کند و در عین حال به وحدت رساند. می تواند قدرتی را سرنگون کند، یا بر سرپا نگاه دارد. حجاب می تواند به قدمت یک تاریخ نقش بازی کند و نه تنها زنان بلکه مردان را نیز بر محور خود بچرخاند. می تواند جنبشی به راه اندازد، یاجنبشی را به اسارت بکشد.
به نام عشق . به نام آزادی      اشرف علیخانی - ستاره.تهران     
بنظر من این ناروایی بزرگیست که صدها زن و مرد زندانی که در نهایت صبوری اما در عمق فاجعه و درد در حبس بسر میبرند بفراموشی سپرده شوند. زندانیانی که نه کسی سراغشان را میگیرد، نه کسی نامشان را میبرد و نه اصولا کسی نامشان را میداند.
روایتی زنانه از قلب ترک خورده آذربایجان      زهره اسدپور     
تا قانون خانواده برابر: پیچیده ایم به سمت اهر، کامیون های کمک های مردمی که از سمت راست جاده به سوی مناطق زلزله زده می روند رژه ای از همدلی به راه انداخته اند. به اهر رسیده ایم، ورودی شهر، بلوار های اصلی و میدان ها و پارک ها لبریز از چادر ساکنان شهر است.
نیمه دیگر، خالی یا پر؟      لاله حسین پور     
حکومتی هار که به استیصال افتاده است. منطق آن نیز مشابه تمام دیکتاتورها در پایان عمرشان است. منطقی که آن ها را به آن جا می رساند تا برای تحریم کف بزنند و گرانی و گرسنگی مردم را با شوخی و مسخره حل کنند.
مروری بر نقش های زنان در سریال های سیمای جمهوری اسلامی      فروغ رسولی     
فرهنگ مردسالار به طرق گوناگون خود را تثبیت می کند، از این جمله می توان به حوزه های ادبیات، آموزش، خانواده، موسیقی و رسانه، که از مهم ترین ابزارهای آن هستند، اشاره کرد.
زنان پس از مبارک در هجوم اسلامگرایان، خشونت نظامیان و سکوت سکولارها      لیلا اسدی     
تا قانون خانواده برابر:‌ انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از مبارک، با دو مرحله رأی گیری میان «محمد مرسی» و «احمد شفیق»، به پیروزی نماینده «اخوان المسلمین» انجامید.
نازنین موسوی : خانه‌داری و کلیشه‌های جنسیتی          
آن‌چه زنان از خود می‌خواهند به شکلی بازتاب آن چیزی است که جامعه از ایشان می‌خواهد. زنان بسیاری هستند که انجام کارهای خانگی، آن هم بدون بهره بردن از کمک دیگران را نه تنها میل خود می‌دانند که آن را حیطه‌ای متعلق به خود می‌دانند و بر سر در آن تابلوی ورود ممنوع نصب می‌کنند.
*گشت ارشاد*          
!تو مطب دکتر به انتظار نشسته بودم که موبایلم زنگ زد:- الو مامان سلام. خوبی؟ مامان نگران نشی ها، من الان تو ماشین "گشت ارشادم"-
چرا؟کجا بودی؟
تهمینه ميلاني :زخمی که نمی بینیم          
می دانید؟ خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست. خشونت، تحقیر، آزار و گاهی یک نگاه است.
برای تو و برای رویایی که در سر داریم ....      زهره اسد پور     
اعتصاب سراسری است، مردم برخاسته اند تا از بازپس گیری امتیازاتی که از سرمایه داری گرفته اند جلوگیری کنند، چند زن و مرد پرچم و بروشور به دست در کنار ایستگاه مترو ایستاده اند و
کالا؟ زن!
تن فروشی؟ برده داری مدرن!(*)
     ترجمه: لاله حسین پور     
نيکي دختر جواني از مجارستان که خود را بيست ساله معرفي مي کند از سال 2008 به آلمان آمده و به تن فروشي مشغول است. اکنون او باردار است و نمي داند پدر کودکش کيست. نيکي کودکي خود را دريکي از روستاهاي دوردست مجارستان گذرانده است. بعد از مرگ پدر به قصد کمک به مادر، خواهر و برادران کوچکش حرفه ي پرستاري را آموخت. اما
زنان کارگر خانگی مهاجر، از تحت ستم ترين رنجبران!      سهيلا دهماسی     
هر ساله هزاران زن کارگر، از کشورهای باصطلاح درحال توسعه جنوب و جنوب شرقی آسيا، به اميد مزد ناچيزی که با آن شکم خود و افراد خانواده اشان را سير کنند، خانواده های خود را رها کرده و راهی کشورهای عربی حاشيه خليج فارس و ...
گزارش تصویـری از شالیکـاری در لنگـرود          
فصل بهار با همه زیبایی هایش قصه درد و رنج شیر زنانی است که پا به پای مردان، با رنج فراوان و به امید ذخیره آینده خود و فرزندان، نشاء برنج را بر پهنه گلی شالیزارهای گیلان میکارند.
مینا روشن: جنبش زنان و جنبش کارگری          
مقاله ی زیر چندی پس از برگزاری روز کارگر در سال 88، در میانه ی خیزش اعتراضی مردم، و حضور گسترده ی زنان در هر دو مورد نگاشته شد و در سایت های مختلف منتشر گردید. اکنون پس از گذشت نزدیک به سه سال نگاهی دوباره به این نوشته، که بر ارتباط ساختاری جنبش زنان با جنبش کارگری تاکید می کند، در جهت یادآوری ضرورت و اهمیت سازماندهی و جهت دهی جنبش زنان مفید می باشد.
فمینیست ها در انتخابات فرانسه      نشریه "اما" شماره 303 ترجمه: لاله حسین پور     
اکنون یکی از تم های اصلی در انتخابات فرانسه، حقوق زنان و مبارزه علیه تجاوزجنسی است. اگرکاندیدایی به این مسائل پاسخ درخور بدهد، رأی بسیاری از زنان را از آن ِ خود کرده است. فمینیست ها آتش رقابت انتخاباتی را در میان کاندیداها تندتر کرده اند.
وضعیت زنان کارگر در کارخانه جات نساجی هند      Munnade, Indien: Graswurzel ترجمه: ناهید جعفرپور     
بیکاری، نابرابری در زندگی و شرایط کاری، تجارت ناعادلانه، عدم سرمایه گذاری در زیر ساختارها بخشی از سیستم نابرابر تولید و تجارت کنونی است که بخصوص زنان مهمترین قربانی اش می باشند. از سال 1970 به این سو
سخنرانی دوم خانم اونگ سان سوکی      ترجمه: ناهید ناظمی     
سخنرانی دوم خانم سان سوکی ، چند ماه قبل از انتخابات دیروز انجام گرفته است. ولی مسائل طرح شده در آن ، اهمیتی فراتر از مرزهای خود برمه دارد. سان سوکی ، طرفدار شیوه های میارزه مسالمت آمیز بود ، بی آنکه با نظامیان و دیکتاتوری کنار آید و یا از رادیکالیسم سیاسی خود برای تغییرات بزرگ در جامعه برمه صرفنظر کند.
نابرابری دستمزد، ستمي مضاعف براي زنان كارگر      الهام هومين‌فر     
اگر آن گونه كه گفته مي‌شود دو سوم كار جهاني را زنان انجام مي‌دهند اما تنها يك دهم درآمد جهان به آنان اختصاص مي‌يابد در واقع ما با استثمار آرامي روبرو هستيم كه براساس جنسيت نابرابري عميقي را نهادينه كرده است.
بازنگری، سوسیالیستی به جنبش زنان، بعد از جنبش توده ای ١٣٨٨      سحر صبا     
مقاله حاضر بطور مشخص به نقش گرایشات موجود در جنبش زنان بعد از جنبش توده ای ١٣٨٨، و به ویژه عدم حضور این جنبش در صحنه مبارزاتی امروز می پردازد.
نگاهی به وضعیت زنان افغانستان      الماس فرضی - صمد     
وضعیت و جایگاه زن در هر جامعه ای نشان دهنده حرمت و شان انسان و جایگاه آن در مناسبت ان جامعه است. آنچه بر زن افغان میگذرد آیینه تمام نمای مبانی و مناسبات بشدت ارتجاعی، ضد زن و ضد انسانی موجود در افغانستان است
جنبش زنان نیازمند اتخاذ استراتژی تازه      گفتگوی سایت تغییر برای برابری با محمد مالجو     
جنبش زنان نیز متناسب با درجه ای از تشکل یافتگی که داشت یکی از هویت های جمعی بود که به حضور توده های معترض در خیابان دامن زد، به همان ترتیب که مثلاً گروه های متشکل سیاسی معترض یا جنبش دانشجویی یا جنبش غیرمتشکل جوانان و امثالهم در تقویت منازعه ی خیابانی بر ضد هیأت حاکمه نقش داشتند.
فراخوان زنان عرب برای حیثیت و برابری      ترجمه: ترجمه بهروز عارفی     
ما زنان عرب، در گیر در مبارزه برای دموکراسی، حیثیت و برابری ، ما بازیگران صف نخست مبارزه برای تغیرات استثنائی در جهان عرب، ضروری می دانیم که به افکار عمومی جهان یادآوری کنیم که زنان حق دارند،
تاثير افزايش قيمت ها و فشار اقتصادي بر زندگي زنان      كانون مدافعان حقوق كارگر     
امسال درحالي به پيشواز روز زن مي رويم كه حقوق زنان در جامعه ما نه تنها ارتقا نيافته بلكه در بسياري زمينه ها شاهد عقب گرد هستيم.
نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان      تقی روزبه     
جنبش زنان بدون به میدان آمدن زنان زحمتکش و میلیونی ،بدون بیداری وبسیج وسازمان یابی آنها،حول مطالبات سوزان وعاجل آنها، قادربه آزادکردن
نابرابری جنسی در میان طبقه كارگر      گ.سپيدرودی - ح.محسنی     
تولیدوبازتولیدمناسبات سلطه سرمایه بر نیروی كارازعوامل متعددی ریشه می‌گیرد.ازجمله شكاف‌هایی كه به سهم خودكمك می‌كندنظام سلطه سرمایه بر كار
به مناسبت روز جهانی زن علیه تبعیض جنسیتی      لاله حسین پور     
جهان امروز کلاف درهم پیچیده ای ست که بااراده حاکمان بافته شده و تنها و تنهابه سودهمان حاکمان عمل می کند.برای تغییر این جهان،نمی توان صرفا
ازدواج ناخشنود مارکسیسم و فمینیسم پیش بسوی یک اتحاد پیشروتر      هایدی هارتمن ترجمه: آ. شکوهی     
ازدواج مارکسیسم و فمینیسم مثل ازدواج زن- مرد در قانون انگلیس بود. مارکسیسم و فمینیسم یکی هستند و آن یکی هم مارکسیسم است.
زنان نباید بهای بحران اقتصادی جهان بپردازند      ناهید جعفرپور     
سیستم اجتماعی سرمایه داری بر پایه نابرابری و بی عدالتی گسترده بین دو جنس بنا گشته است و بحران مالی کنونی این ساختار ناعادلانه را از بسیاری جهات تقویت نموده است:
نیمه دیگر برای برابری برای صلح      فریبا ثابت     
جنگ حربه ای در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب هر چه بیشتر جنبش های اجتماعی و به خصوص جنبش زنان است . با شعار برای« برابری برای صلح »در مقابل جمهوری اسلامی بایستیم
منشاء ستم جنسی بر زنان ، اساسا در ذات نظام سر مایه داری است      بنفشه کمالی     
به یاد و تقدیم به همۀ زنانِ کمونیستِ مبارز و آزادی خواهی که آگاهانه و دلیرانه و با آگاهی در راه آرمانهای سو سیالیستی – کمونیستی خویش و برای رهایی تمام بشریتِ تحت ستم و استثمار ، اعم از زن و مرد بی با کانه به پاخاستند و
وضعیت زنان شاغل در جمهوری اسلامی ایران      فریده ثابتی     
شرایط عمومی
بازار کار که در ایران به طور سنتی مردانه است. تنظیمات برمبنای جنسیت مقرر شده بازار کار، شانس های کاری زنان را محدود کرده است.
زنان در قامت گورکنان حکومت خون و سرمایه ی اسلامی
یورش حکومت خون و سرمایه ی اسلامی به زنان
     پارسا نیک جو     

سی و سه سال پیش، دو هفته پس از سرنگونی سلطنت پهلوی، خمینی طی فرمانی خواهان الغای قانون حمایت از خانواده- قانون مصوب 1346 و بازنگری شده در 1354- شد. ده روز پس از آن نیز درست شب پیش از هشت مارس فرمان حجاب اجباری را صادر کرد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن
         
8 مارس روز جهانی زن در شرایطی پیش رو است که بیش از سه دهه است که حاکمیت زن ستیز و ارتجاعی جمهوری اسلامی ظلم و ستم مضاعف جنسی و طبقاتی را بر زنان درایران روا داشته،
روز جهانی زن گرامی باد      اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور     
اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور بر این باور است که گسترش مبارزه طبقاتی برای درهم شکستن نظام سرمایه داری و حکومت حافظ آن، بدون همدوشی زنان و مردان و بدون مبارزه مشترک آنها برای رسیدن به خواست های انسانی شان، نمی تواند از قدرت کافی برخوردار باشد.
رفرمیسم تهدیدی برای جنبش زنان و انقلاب
به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن
     مرجان افتخاری     
بدون برنامه روشن و شفافی که رهائی زنان از ستم و استثمار را در راس مبارزات قرار دهد، نمیتوان از سوسیالیزم صحبت کرد و برای تدوین این برنامه تنها فعالین و تشکلهای زنان میتوانند نقش اصلی را داشته باشند.
نیمه همیشه خسته انسان «زنان»
برای گرامیداشت جهانی 8 مارس
     بهنام چنگائی     
هدف این مقاله کوتاه: در راستای اهمیت و بزرگداشت اندکی از جایگاه واقعی زن و نقش اوست که من به سهم خودم برای گرامیداشت این پدیده شگرف، گرانقدر و هستی بخش، مراتب سپاسگزاریم را
جنگ به مفهوم برگشت از تمدن به قهقراست، صلح یک مادر است
بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن
     ناهید جعفرپور     
از کجا می داني که صلح زن است؟
من ميدانم، زيرا ديروز او را ديدم در راه پر پيچ و خمی به گذران جهان. او چهره ای غمگين داشت مثل يک گل طلايی که پژمرده شده پيش از آنکه شکوفا شود.
جداسازی جنسیتی، خشونتی عریان وسازمان یافته علیه زنان      ناهید جعفرپور     
در زمانی که بیشماری از فعالان جنبش اجتماعی ایران (زنان و دانشجویان) در زندان های رژیم جمهوری اسلامی تحت بد ترین شرایط بسر می برند و شکنجه و ترور روانی و بخشا اعدام می شوند، رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد سیاست های زن ستیزانه اش را
شعری از سیمین بهبهانی
زنی**
         

زنی را می شناسم من
که شوق بال و پر دارد
ولی از بس که پُر شور است

دو سوم کار جهان را زنان انجام می دهند      مارینا کوسارا ترجمه: بابک پاکزاد     
زنان کارگر مهاجر نخستین کسانی هستند که اخراج می شوند و معمولاً اتحادیه های کارگری، آن ها را به عنوان بخشی از طبقه کارگر که باید از حقوقشان دفاع کرد در نظر نمی گیرند. تحقیرآمیزترین بخشی که زنان مهاجر در آن مشغول به کارند، صنعت سکس است. این کارگران جنسی نظیر برده به فروش می رسند ...
فرمانده کامیلا      اکبر فلاح‌زاد     
در این میان یک چهره سیاسی که همه جا گل کرده دختر جوانی است به اسم کامیلا والیو. (Camila Vallejo) او از رهبران جنبش دانشجویی علیه هزینه سنگین تحصیل است.
پیام همدردی          
با اندوه فراوان با خبر شدیم، بانو عالمتاج کلانتری (جزنی)، مادر بیژن جزنی، از رهبران صاحب نام فدائیان خلق و خواهر زنده یادان، منوچهر و مشعوف ( سعید) کلانتری، در روز شنبه ۲۲ بهمن، در تهران درگذشته است
ما در برابر خشونت هستیم، «نه دربرابر مردان»
گفتگوی الهه امانی با غیدا عنانی،
         
گفتگوی الهه امانی با غیدا عنانی، موسس و مدیر انجمن «ابعاد» - 7 دی 1390 تا قانون خانواده برابر: مرکز اطلاعات و منابع برای برابری جنسیتی «ابعاد» (ABAAD) یک انجمن مدنی غیرانتفاعی، غیرسیاسی، و غیرمذهبی است که با هدف رسیدن به برابری جنسیتی به عنوان یک شرط ضروری برای توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد شده است.
زندان قرچک ورامین شکنجه خانه و تجاوزخانه و کشتارگاه رسمی حکومت جمهوری اسلامی برای زنان          
این زندان سالنی است بزرگ با سقفی بلند و فاقد امکانات بهداشتی که مدفوع سراسر آن را پوشانده است. گرسنه نگه داشتن زندانیان و کتک زدن دسته جمعی آنان از موارد آزار در زندان قرچک ورامین است.
زنان سلطه گر، مردان زن ذلیل!      لاله حسین پور     
مفهوم زن ذلیل جدید نیست و مدت هاست که در ایران، میان خانواده ها و حتی در محیط های "روشن فکری" شنیده می شود. شاخک های حساس نظام مردسالاری نمودهای این مفهوم را با ظرافت هر چه تمام تر کشف کرده، بیان می کند و به افشای آن می پردازد.
سمیه تیرتاش : درست شنیدی مرد من          
داد و ستد ما از جنس دیگری بود. تو مرد من بودی و من زن تو. نه تو به قصد روسپی گری مرا به زندگیت وارد کرده بودی و نه من به نیت کسب در آمد و امرار معاش تو را به وجودم راه داده بودم. هر کدام مان از غار تنهایی مان بیرون اومدیم ودر یک جا به هم رسیدیم تا همراه هم باشیم، تا تنها نباشیم.
مناسبات جنسیت ها
برگرفته از: ”فرهنگ تاریخی-انتقادی فمینیسم“
     ترجمه: ناصر پیشرو     
مناسبات جنسیت ها، بعنوان یک واژه در بسیاری از حوزه ها رواج دارد اما تا به حال به ندرت مفهوم ژرف آن درک شده است
گزارش مستند تحقیق حول شکنجه و آزار جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در دهه 60      شادی صدر ـ شادی امین     
شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی
بخش اول دهه 60
جنایت بی عقوبت
قتل ناموسی: تحلیلی مارکسیست- فمینیستی      شهرزاد مجاب     
قتل ناموسی، یکی از سبعانه ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان، در سطح وسیعی در آسیا و آفریقای شمالی و، در دو دهۀ اخیر، در اروپا و آمریکای شمالی رایج شده است.
گزارش جنایت بی عقوبت      مصاحبه از مردمک     
شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی، در یک سال گذشته پروژه‌ای برای بررسی و مستندسازی موارد تجاوز به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی سال‌های دهه ۶۰ را پیش برده است. گزارش جنایت بی عقوبت که بتازگی منتشر شده، نتیجه پژوهش یک ساله این سازمان است.
حکایت دلدادگی و خیانت فمینیست های اسلامی ایران و ترکیه به حاکمیت "اسلام معتدل"      سولماز بهرنگ/ پژمان رحیمی     
(اشاره ای به خشونت قانونی علیه زنان در ترکیه ی تحت حاکمیت حزب نئولیبرال-اسلامی "عدالت و توسعه")
به مناسبت فرارسیدن 25نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان سولماز بهرنگ/ پژمان رحیمی
بیانیۀ جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور
به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»
         
مدرسه فمینیستی: جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، این روز را گرامی داشتند. در این بیانیه، فعالان جنبش زنان نسبت به گسترش ابعاد خشونت علیه زنان در ایران ابراز نگرانی کرده اند و سیاست های تنش آفرین و تخاصمی در سطح داخلی و جهانی را مورد نقد قرار داده اند.
رسوم مجرمانه
۲۵ نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان
     دکتر کریم لاهیجی     
• تجاوز به حقوق زنان و دختران به تبعیض و نابرابری حقوقی و اعمال سلطه و خشونت «قانونی» محدود نمیشود. عقب ماندگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سنتّ ها و آداب و رسوم مردسالارانه هم عامل بسیاری از رفتارها و هنجارهای خشونت باری است که درباره زنان و دختران صورت می پذیرند ...
تجاوزجنسی نهایت خشونت علیه زنان      فریبا ثابت     
جامعه مرد سالار به عناوین مختلف خشونت علیه زنان را باز تولید می کند.یکی از بارزترین نوع خشونت علیه زنان، تجاوز و آزار جنسی است.
اعمال خشونت و ستم بر زنان گسترده ترین عرصه ستم انسان بر انسان
۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان*
         
خشونت به زنان و دختران خشونتی ساختاری ست که ریشه در بهره کشی انسان از انسان دارد. مبارزه برای لغو بهره کشی انسان از انسان بدون مبارزه با پایه های فرهنگی این بهره کشی ممکن نیست و ..
خشونت علیه زنان در آمریکای مرکزی و مکزیکو
بخاطر زن بودن بقتل رسیدند
تا زمانی که جامعه سکوت می کند هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد
     Anna Schulte & Olga Burkert ترجمه: ناهید جعفرپور     
در آمریکای مرکزی و مکزیکو روزانه زنان قربانی خشونت می شوند. در این جوامع مردسالارروزانه صدها زن بدلیل زن بودنشان بقتل می رسند.
خشونت عليه زنان در کشورهای خاورميانه
بمناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
     ناهيد جعفرپور     
خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد. اما هر چه جوامع عقب مانده تر و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و مذاهب قرار می گیرد این خشونت ها عریان تر خود را نشان می دهد.
سکسیسم و راسیسم در جنگ ها و اختلافات     
ZAG Talke Flörcken ترجمه: ناهید جعفرپور
    
سرمقاله بسیاری از نشریات کنونی در باره خشونت های سکسیستی در جنگ های شرق کنگو است. تجاوز های جمعی حد و مرزی ندارند.
سیاست برابر سازی کافی نیست
بمناسبت روزجهانی مبارزه باخشونت برعلیه زنان
     ناهید جعفرپور     
خشونت بر علیه زنان در سطوح جهانی و سطوح منطقه ای واقعیتی روزانه است. واقعیتی که فرهنگ، رنگ پوست، نسبت درآمد و سطح آموزش نمی شناسد و
جنبش زنان در خارج،
پشت جبهه یا خود جبهه؟
     لاله حسین پور     
بحث داخل و خارج بحثی ست با قدمت 32 سال حاکمیت جمهوری اسلامی. هر چند این بحث به دوران قبل از قیام بهمن نیز برمی گردد.
پاییز عربی برای زنان لیبی و...!      نشریه عصیان     
ما به عنوان جمعی از دختران ایرانی که خود را فعال و مبارز حقوق زنان می دانیم بر آن شدیم تا پیاممان را به گوش هم سرنوشتان خود در خاور میانه و آفریقا با ....
فاجعه‌ای به وسعت سنت‌ها گفت و گو با پروین بختیارنژاد پیرامون قتل‌های ناموسی          
پروین بختیارنژاد پژوهشگر، روزنامه نگار، نویسنده و از کنشگران پر سابقهء جنبش زنان است
توکل کرمان؛ یکی از سه برنده ی جایزه ی صلح نوبل 2011: ما مبارزاتمان را تشدید خواهیم کرد      ترجمه: شهرزاد امین     
جایزه ای به همه یمنی ها، توکل کرمان خوشحال و متعجب از اینکه جایزه صلح نوبل برای اولین بار به یک زن در جهان عرب داده می شود،
شغل زنانه، شغل مردانه
دستمزد نابرابر در ازای كار برابر
     ناصر اصغری     
هدف اصلی جنبش برابری خواهی در سطح دنیا، الغاء هرگونه روابط نابرابر در جامعه بوده است. یكی از این جنبش‌های برابری طلبانه جنبش زنان برای رفع تبعیض در تمام شئون زندگی است.
تبعیض و استثمار زنان در جهان      ناهید جعفرپور     
زنان در جهان سوم
صدها سال است که زنان در سرتاسر جهان تحت ستم و تعقیب رنج میبرند، استثمار میشوند، مورد تهدید قرار می گیرند و از آنها سوء استفاده میشود.
مسئله جنسیت      چپ کلن – گروه کاری     
با سرکوب انقلاب ۵۷ و حاکمیت جمهوری اسلامی، جنبش زنان ایران به گونه‌ای متفاوت از گذشته پا به عرصه‌ی معادلات سیاسی و اجتماعی ایران گذاشت.
معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید      تقی روزبه     
یک تهاجم سراسری وفراگیردرمحیط های دانشگاهی وسایرمؤسسات آموزشی را بدون واکنش های سراسری وهم آهنگ واستمرارآن نمی توان درهم شکست
بهار عرب، پائیزی برای زنان؟      نشریه اما، شماره 300 ترجمه: لاله حسین پور     
شرکت فعال زنان مصری در میدان تحریر قاهره، امیدهای زیادی برای مداخله بیشتر در حاکمیت جدید برای شان به وجود آورده بود که اکنون درحال بربادرفتن است.
گفتاری در باره آزادی      ترجمه: ناهید ناظمی     
این نخستین سخنرانی توسط خانم آنگ سان سوکی ، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر مخالفین حکوکت نظامی برمه انجام گرفته است ، که حدود یک دهه است که در بازداشت خانگی بسر می برد.
سمیه جان، چرا تحقیر؟      لاله حسین پور     
حکومتی که پایه های لرزانش را با نفیر شلاق بر پوست و تن انسان ها پابرجا نگاه می دارد، دیگر توان تحقیر کردن ندارد. چنین حاکمیتی، خود حقارت مسلم است. پوکی اش را از گستره پاره پاره اش می توان دید.
زندگی تابناک فرانک فرید و مرگ تدریجی دریاچه ارومیه      آمنه کرمی     
نیم قرن پیش به هنگام تولد خانم فرانک فرید در مردادماه 1340 در تبریز، فضای این شهر مثل فضای تهران، ملتهب بود. شور و حال دیگری که بیشتر شامل حال زنان مساوات طلب می شد در این شهر برپا بود. فرهیختگان آذربایجان و مدافعین
آلبانی
پروازی برای زنان!
     ماکس مونش ترجمه: لاله حسین پور     
آلبانی، کشوری که سابق بر این از جانب برخی چپ ها مهد انقلاب به شمار می رفت، عرصه را به ویژه بر زنان این کشور تنگ کرده است.
زنان و قدرت      لاله حسین پور     
ساختار قدرت برای حفظ خود به نظامی هیرارشیک و سلسله مراتبی برای سازماندهی روابط اجتماعی نیاز دارد و زنان اگر رام و تابع نباشند، جایی جز در قعر این سلسله مراتب نمی یابند.
علیه تفکیک جنسیتی و تک جنسیتی کردن رشته‌ها در دانشگاه‌ها به مبارزه برخیزیم      زنان جنبش نان و آزادی     
طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها از نظر ما زنان جنبش نان و آزادی، پایمال کردن هر چه بیش‌تر حقوق زنان و یکی دیگر از سیاست‌های این رژیم مرتجع علیه زنان است.
بررسی وضعیت دستمزد زنان شاغل و طرح دورکاری- قسمت دوم      کانون مدافعان حقوق کارگر     
در میزگردی با حضور مینو مرتاضی لنگرودی، هاله صفرزاده، ناهید کشاورز، و الهام هومين فر
ليلا اسفندياری؛ از باتوم بسيجی ها تا يخچال های هيماليا      مهدی رستم پور     
خون من از خون بقيه هموطنانم رنگين تر نيست. گفت روزی خواهد رسيد که همه ما زنان ايرانی آزاد خواهيم شد.
کانون مدافعان حقوق کارگر- بررسی وضعیت دستمزد زنان شاغل و طرح دورکاری- قسمت اول          
در میزگردی با حضور مینو مرتاضی لنگرودی، هاله صفرزاده، ناهید کشاورز و الهام هومین فر
خیابان مال من هم هست، مبارزه زنان افغان با خیابان آزاری      رامین انوری     
منشور زنان جنبش نان و آزادی          
اگر بخواهیم خواسته‌ها و مطالبات زنان را در یک جمله خلاصه کنیم، این جمله خواهد بود: "ما خواستار تمام خوبی‌ها و زیبایی‌های زندگی هستیم."
زندانیان سیاسی زن؛ محروم از ملاقات، تماس و هواخوری          
بیش از ۳۰ زندانی سیاسی زن در اوین در شرایط نامناسبی به سر می برند و عملا از همه ی حقوق پیش بینی شده برای یک زندانی محروم هستند ...
خواسته های زنان در مصر نوین روشن و مشخص هستند      ترجمه: شهرزاد امین     
دو شبکه سراسری زنان در مصر، "اتحاد زنان عرب" و " ائتلاف زنان مصر" اساسنا مه ای را تنظیم کرده و در آن خواستار احترام به حقوق برابر زنان و دخالت زنان در امور سیاسی مصر جدید شدند.
تداوم آزار و اذیت زنان ایران تحت عنوان اجرای "طرح امنیت اخلاقی" در نظام اسلامی          
نگاهی به خانه های امن زنان در آلمان      نشریه "اما"، شماره 294 ترجمه: لاله حسین پور     
اولین خانه امن زنان در برلین، در سال 1976 بازگشایی شد. چنین حادثه ای در آن زمان به مثابه یک کار عجیب و غریب محسوب گشت.
جنبش‌هاي فمينيستي در بن بست طبقه یابی      محمد قراگوزلو     
به نظر نگارنده هر گونه رفع ستم جنسی از زنان فقط در گرو رفع ستم طبقاتی قابل دست یابی است و....
منصوره بهکيش باید که در اسرع وقت آزاد شود!          
منصوره بهکیش ،نادر بجای مانده از خانواده بهکیش که 6 گل سرخ ، 6 بپای دارنده آتش به جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه ایران تقدیم نموده است همچنان در زندان اوین در اسارت بسر می برد . ما ضمن حمایت از فعالیت های انساندوستانه وی خواستار ازادی سریع و بدون قید وشرط وی می باشیم.
چه بلند باید پرواز کنیم!!!      فریبا امیرخیزی     
بررسی موانع پیش روی زنان در خیزش
ترس اسلام از زن      بهنام     
به باور من هر تحولی در ساختار حل مشکلات اخلاقی، تنها با سرنگونی این رژیم و آن خود مشروط به کسب حقوق برابر زن است که در این ساختار هرگز متصور نیست.
ملالی جویا، اسطوره‌ی شجاعت روزگار ما      م. اعظم سیستانی     
«ملالی جویا، اسطوره‌ی شجاعت روزگار ما» گزیده‌ا‌ی از مقالات، سخنرانی‌ها، مصاحبات، اشعار و نظریات ملالی جویا و هوادارانش و اعلامیه‌های سازمان ‌های سیاسی و فرهنگی و نهادهای حقوق بشر میباشد که از ظهور وی در لویه جرگه قانون اساسی الی اواسط سال ٢٠١٠ در مطبوعات و سایتها انتشار یافته اند.
بهار عربی، بهار ایرانی…یاسمن، لاله…نوبت ما رسیده؟      شعله ایرانی     
سرمقاله ی شماره ی جدید آوای زن:
بر خلاف اراده ما : زن ، مرد و تجاوز      سوزان براونمیلر ترجمه: ناهید ناظمی     
تجاوز جنسی فرآیند اگاهانه ایجاد رعبی است که از طریق آن مرد زن را در یک وضعیت ترس و هراس نگه می دارد
فراخوان برای حمایت و امضاء
منصوره بهکیش را تنها نمی گذاریم
         
فراخوان برای حمایت و امضاء:منصوره بهکیش را تنها نمی گذاریم-لیست امضاء کنندگان
دو دیدگاه در جنبش زنان ایران: رفرمیسم و انقلاب      شهرزاد مجاب     
جنبش زنان، بدون آگاهی تئوریک توان بیرون آمدن از منجلاب کهنه روابط جنسیتی مردسالارانه را ندارد. نظام پاتریارکی اکنون در سرتاسر دنیا درگیر جنگ علیه زنان است
باز آفتاب داغ، باز گرما!      لاله حسین پور     
آن هایی که با میل و خواسته و اراده خود حجاب بر سر دارند، به جای خود. اما بیایید آمار بگیریم که چند درصد جامعه ضد حجاب اجباری هستند.
آغاز فصل زراعی برنج , آغاز استثمار، ستم و درد و رنج زنان است      برهان عظیمی     
جنایت و نه شرمنده گی، مبارزه علیه ایدئولوژی تجاوز جنسی.      ناهید ناظمی     
فمینیستها هنوز موفق نشده اند آنچه را که سوزان براون میلر به عنوان ایدئو لوزی تجاوز نامیده است تغییر دهند ، اما آنها در این زمینه تلاش می کنند.
حال و هوای خاکسپاری هاله سحابی به قلم یکی از مادران صلح      شهلا فروزانفر     
مدتها بود وقتی دلم برای هاله سحابی تنگ می شد با ماشین از روبروی زندان اوین رد می شدم و فریاد می زدم: «هاله جان سلام.»!
قرقاول های آزادی      علی یحیی پور سل تی تی     
بر پنجره ای که دور دست آسمان لایتناهی را بر چشمانم
تصویر می کند نگاه می کنم
پیام به " ابتکار زنان برنده جایزه نوبل " علیه خشونت جنسی      ترجمه: هدایت سلطانزاده     
پیام خانم "آونگ سان سو کی" ، برنده جایزه صلح نوبل از برمه که بیش از هفت سال است که در خانه ای تحت نظر ارتش زندانی
محبوبه کرمی: خوشحالم برای هدفم که برابری برای زنان سرزمینم است به زندان میروم + عکس          
پیش از این پای درد دل محبوبه نشستیم و از وضعیت سلامتش و پدر بیمارش که محبوبه تنها پرستار اوست، پرسوجو کردیم.
آمنه! آمنه!      لاله حسین پور     
آمنه، آرامش را تنها با پاره کردن زنجیر خشونت می توانی به دست آوری، باور کن!
اولین کاندیدای ریاست جمهوری زن در مصر      ترجمه: شهرزاد امین     
بوتهاینا کمال، چهره مشهور رسانه ایی و فعال حقوق زنان خبر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مصر در اواخر سال جاری را رسمن اعلام کرد.
لاله حسین پور : گزیده هایی از کتاب جنبش اجتماعی زنان- آندره میشل (3)      ترجمه: دکتر هما زنجانی زاده     
توضیح: کتاب بسیار قدیمی ست، گزیده هایی که انتخاب شده اند، به معنی غیر جذاب بودن باقی قسمت ها نیستند. هدف، خلاصه کردن و نگاهی کوتاه به نکات اصلی است که نویسنده تلاش کرده به خواننده بگوید.
لاله حسین پور : گزیده هایی از کتاب جنبش اجتماعی زنان- آندره میشل (2)      ترجمه: دکتر هما زنجانی زاده     
توضیح: کتاب بسیار قدیمی ست، گزیده هایی که انتخاب شده اند، به معنی غیر جذاب بودن باقی قسمت ها نیستند. هدف، خلاصه کردن و نگاهی کوتاه به نکات اصلی است که نویسنده تلاش کرده به خواننده بگوید.
لاله حسین پور: گزیده هایی از کتاب جنبش اجتماعی زنان- آندره میشل (1)      ترجمه: دکتر هما زنجانی زاده     
توضیح: کتاب بسیار قدیمی ست، گزیده هایی که انتخاب شده اند، به معنی غیر جذاب بودن باقی قسمت ها نیستند. هدف، خلاصه کردن و نگاهی کوتاه به نکات اصلی است که نویسنده تلاش کرده به خواننده بگوید.
آزادی امروز زنان : قسمت دوم      لیندزی جرمن ترجمه: نسرین ابراهیمی     
انتخاب زنان خانه دا ر
تغییر نقشهای جنسی به گفتگو از بحران مردانه منتهی شده است.
اعطای جایزه «تئودور هکر، برای صداقت و شهامت سیاسی» به شیوا نظرآهاری          
شیوا نظرآهاری متولد سال ۱۳۶۳، فعال در حوزه‌ی حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی و دفاع از حقوق کودکان است. وی هم‌زمان روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس و جزو دانشجویان محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران است.
آزادی امروز زن - قسمت اول      لیندزی جرمن ترجمه: نسرین ابراهیمی     
زنان بیشترازهرزمان دیگر در تاریخ قابل مشاهده هستند. بیشتر کار با دستمزد و اکثر کار بدون دستمزد را انجام میدهند. از مجموعه کل ساعات کار انجام شده در جهان، زنان اکثر آنرا انجام میدهند.،
گزارشی از برنامه های بیست و دومین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران- هلند- آمرسفورت          
جنبش زنان به‌عنوان یک جنبش مدنی اجتماعی در طول سال های گذشته توانسته است هر بار پرتوان‌تر از پیش به نیروی انکارناپذیر خیزش های اجتماعی تبدیل شود.
لزوم استقلال جنبش زنان      پریسا کاکائی     
مروری بر تاریخ ایران و جهان، این نکته را یادآوری می‌کند که حضور زنان در مبارزات به معنای تضمین حصول به قوانین و شرایط برابر برای زنان بعد از پیروزی نیست.
گفتگو با یکی از زنان انقلابی مصر: رویای ما بر اسلحه ی شکننده آنها پیروز شد      ترجمه: نفیسه آزاد     
زنان مصری پس از انقلاب، به خانه های خود بازنگشتند اما از چیزی هم که در جریان بود راضی نبودند
مصر: روندهاي آزار دهنده در بالا و تضاد در پائين : سنت، مذهب و زنان      ترجمه: ليلا پرنيان     
همه مصریها مساوی هستند... اما بعضی ها مساوی تر از دیگرانند.      گلن جانسون روزنامه نگار نیوزلندی مستقر درقاهره ترجمه: نسرین ابراهیمی     
تلاش زنان برای گرامیداشت 8 مارس روز بین المللی زن، با عکس ا لعمل خشمگین مردان مواجه شد.
گزارش منیژه از کنفرانس جهانی زنان پایه از4 تا 8 مارس در کاراکاس /ونزوئلا          
کنفرانس به مناسبت صدمین سال هشتم مارس روز جهانی جنبش زنان در مارس 2011 باشرکت 102 نماینده و 7 زن مهمان از39 کشور برگزار شد
نوال السعداوی: زنان باید متحد شوند و روی پای خود بایستند          
خشونت‌هاي جنسيتي در محيط‌هاي كاري      كانون مدافعان حقوق كارگر،     
پيکار با تبعيض جنسي      آندره ميشل ترجمه: محمد جعفر پوينده     
در گرامی داشت 8 مارس روز جهانی زن
خاطره تولد صد سالگی من          
از چند ماه قبل بحث ها همه پیرامون برگزاری روز جهانی زن و جشن تولد صد سالگی من بود.
نگاه شما به جایگاه جنبش زنان در ایران ورابطه آن با جنبش های اجتماعی دیگر چیست ؟      حبیب ریاحی     
نگاه شما به جایگاه جنبش زنان در ایران ورابطه آن با جنبش های اجتماعی دیگر چیست ؟          
شهاب برهان
نگاه شما به جایگاه جنبش زنان در ایران ورابطه آن با جنبش های اجتماعی دیگر چیست ؟          
ابوالحسن بنی صدر
نگاه شما به جایگاه جنبش زنان در ایران ورابطه آن با جنبش های اجتماعی دیگر چیست ؟          
مسعود فتحی
نگاه شما به جایگاه جنبش زنان در ایران ورابطه آن با جنبش های اجتماعی دیگر چیست ؟          
هدایت سلطان زاده
زنانه بودن جنبش ایران!      تقی روزبه     
ندا نمادی ازوجه زنانگی جنبش ایران بود
پای صحبت پنچ تن از زنان ترکمن          
بمناسبت هشتم مارس، روزجهانی زن
هشت مارسی دیگر      فریبا ثابت     
هشت مارسی دیگر جهان بهتری ممکن است. جهانی عاری از تبیعض و نابرابری، جهانی عاری از خشونت و جنگ . ما محکومان ابدی مدل تا کنونی این جوامع نیستیم .
به مناسبت صدمین سال روز زن      لاله حسین پور     
حمایت از خانواده وظیفه هر نظام طبقاتی- مردسالار است!
سرکوب زنان و کودکان به اشکال مختلف فیزیکی و روحی – روانی- عاطفی در درون همین خانواده ها حاکم است.
جنبش زنان در گیومه : به یاد اثیریِ پرستو فرهودی*          
2.زنان فرودست در خانه سیاه است
« ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست ؟»      بهروز ستوده     
از آن روزی که رزین تاج قزوینی ملقب به "طاهره قرة العین" در گردهمائی بابی های ایران در صحرای "بدشت" شاهرود و در جمع مردان ، نقاب زشت را از چهره زیبای خود برکشید
به خيابان می آييم، اما      بيانيه نشريه دانشجويی بذر به مناسبت هشت مارس     
سرود زنان از ک.مازِللا      تقدیم بمناسبت 8 مارس 2011 - هدایت سلطان زاده     
موسیقی از گروه کورال زنان استرالیا
عشق و عدالت
به انگیزه صدمین سالروز هشت مارس      آرش کمانگر     
دشمنی مشترک شاه و شیخ با آزادی پوشش
جنبش و تشکلهای زنان دردوران انقلاب مشروطه      یونس پارسا بناب     
شوراهای زنان
دو دیدگاه در جنبش زنان ایران: رفرمیسم و انقلاب      شهرزاد مجاب     
به مناسبت فرا رسیدن هشت مارس روز جهانی زن
روز جهانی زن را به کارزاری دیگر تبدیل نماییم      کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور     
هشت مارس (17 اسفند) روز جهانی زن را به کارزاری دیگر تبدیل نماییم کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
به مناسبت هشتم مارس روز ِگرانقدرجهانی زن      بهنام     
هرحرکت برابری طلبانه به نفع انسانیت است وبرابری در جامعه ی طبقاتی ازبرابری حقوق زن با مردآغاز می شود
جنبش زنان در گیومه      محمد قراگوزلو     
1. در ستایش 8 مارس
از گذشته برای آینده درس بگیریم      زنانی دیگر     
هشت مارس امسال حال و هوای شورانگیزی دارد. امسال 8 مارس را در شرایطی جشن می‌گیریم که توفان بزرگی خاورمیانه را فرا گرفته است.
رفتار گله ای رفتاری مردانه است      باشا میکا ترجمه: شهناز بیات     
خانم باشا میکا سال 1954 در لهستان متولد شده ، در کودکی همراه خانواده به آلمان مهاجرت کرده است. از سال 1999 تا 2009 سردبیر روزنامه "ت آز" بوده و هم اکنون به عنوان نویسنده آزاد و پرفسور دانشگاه برلین شاغل است.
ما دوباره یک ملت شدیم، بدون مرزهای جنسیتی و مذهبی      نوال السعداوی ترجمه: نفیسه آزاد     
جوانان و کودکان، زنان ومردان از خانه ها بیرون آمده اند، به رهبری خودشان و در کف حمایت خودشان!
زنانی ديگر - از ميدان آزادی در تهران تا ميدان آزادی در قاهره          
من ستاره‌ای هستم در ميانۀ تاريکی
من خاری هستم در گلوی ظالم
من بادی هستم که آتش آن را گزيد
من روح کسانی هستم که فراموش نمي‌شوند
من صدای کسانی هستم که نمي‌ميرند
من آفريده‌ شده‌ام از گل‌های آهن
با شعور و شعفی بيکران
امید قدرت می آورد : همبستگی و همصدایی با زنان و مردانی که بر ثبات شوریدند      پروین اردلان     
وقایع تونس ومصر تنها تکانه ای بر دولت های دیکتاتور در شمال افریقا و منطقه خاورمیانه نبوده است، این وقایع هم معادلات نظم نوین جهانی را برهم زده؛
نامه تکاندهنده نرگس محمدی          
به دادستان تهران
از تحقیری که در منزلم شدم نخواهم گذشت
به‌ مناسبت 6 فوريه‌ روز جهانی علیه‌ ناقص‌سازی جنسی زنان          
ناقص‌ سازی جنسی،نماد قدرت و تلاش جوامع عقب‌ مانده‌ در به‌ اسارت کشيدن جسم و روان زنان
به زبان فارسی و کردی
رابطه‌ی جنبش زنان با دیگر جنبش‌های اجتماعی      گفتگوی نوشین شاهرخی با شهین نوائی     
6 فوريه 2011 خانم شهین نوائی، تعریف شما به طور کلی از جنبش چیست؟
نوزادان اینترنت، اکنون جوانانی بالغ شده اند......      لاله حسین پور     
دیری نمی پاید. دختران و زنان عرب نیز آن چنان جهشی می کنند که پسران و مردان عرب را انگشت به دهان حیران خواهند کرد.
نوال السعداوی، فمینیست مشهور، در تظاهرات های خیابانی قاهره: این انقلاب جوانان مصری علیه فقر و سرکوب است          
"من بسیار خوشحال هستم، من 80 سال سن دارم و از اینکه زنده ماندم تا این روزها را ببینم خوشحالم.
بیانیه ی همبستگی زنان ایرانی با زنان تونس          
ما فعالین حقوق زنان ایران همبستگی خود را با مردم تونس و به ویژه با زنان مبارز این کشور که در پروسه ی شورانگیز اما دشوار برپایی جامعه ایی دمکراتیک، تضمین رعایت حقوق بشر و برقراری حکومت قانون در کشورشان مشارکت دارند، ابراز می کنیم.
پروین اردلان: وقایع تونس نشانگر قدرت نهادهای اجتماعی است      مریم حسین خواه     
پروین اردلان، فعال حقوق زنان و برنده جایزه اولاف پالمه وقایع تونس را شوک خوبی برای زنان در کشورهای عربی و منطقه از جمله ایران دانست و گفت که این تحولات نشانگر قدرت نهادهای اجتماعی برای تغییر است.
حزب کمونیست فرانسه : شب همبستگی و دفاع از مبارزات زنان ایران          
حزب کمونیست فرانسه در ادامه سیاست همبستگی با مبارزات مردم ایران , شبی را برای همبستگی و دفاع از مبارزات زنان ایران در روز جمعه 4 فوریه تدارک دیده است.
بازداشت فعال زن یمنی به دلیل سازماندهی تجمعات ضد دولت          
پلیس یمن، بامداد روز یکشنبه، 23 ژانویه خانم کرمان را به علت سازماندهی تظاهرات غیر قانونی بازداشت کرد.
سفری به "بهشت" !      نشریه "اما"، شماره 295 ترجمه: لاله حسین پور     
نِکلا کِلِک راهی را که خود به سوی آزادی طی کرد و تفاوت فاحش دو فرهنگ ترک و آلمانی را به ویژه از زاویه دیدگاه مذهبی، در این کتاب تشریح کرده است.
زنان و "بیگانگی"      آرینا مرادی     
آنچه مد نظر این مقاله است بررسی مفهوم بیگانگی در رابطه با زنان و مطالعه شکل خاص جنسیتی ازخود بیگانگی آنها در جامعه می باشد
مجهز شدن به سلاح «آگاهی» برای مقابله با خشونت علیه زنان      رضوان مقدم     
مدرسه فمینیستی: برای مقابله خردمندانه و مسالمت‌‌‌آمیز با خشونت گسترش‌‌‌ یابنده و سیستماتیک علیه زنان، لوازم و مقدماتی باید تدارک شود که در گام نخست، آگاهی و شناخت از این پدیده منحوس تاریخی، و شیوه‌‌‌های عمل و نفوذ آن است.
فرصت‌‌‌هاي سياسي و گزينه‌‌‌هاي راهبردي: مقايسه مبارزات زنان در مراكش و ايران*      والنتين مقدم و الهام قیطانچی ترجمه: آذین رباطی     
برگرفته از سایت مدرسه فمینیستی .
این مقاله ضمن مقايسه دو مورد اخير از مبارزه و تلاش کنشگران فمینيست در خاورميانه / آفريقاي شمالي (كمپين‌‌‌هاي مراكشي و ايراني برای اصلاح قانون خانواده).....
حجاب اجباری، زندانی در زندان!      لاله حسین پور     
حجاب اجباری شخصیت دوگانه را باز سازی می کند. حجاب اجباری خشونتی آشکار به گستردگی یک جامعه است.
یاد فروغ فرخ زاد شاعری مردمی وسوسیالیست گرامی باد      علی یحیی پور (سل تی تی )     
مبارزات زنان در عرصهء زندگی سیاسی واجتماعی چه در ایران وچه در عرصهء بین المللی در تاریخ برجسته است واین برجستگی ورشد وپویائی اندیشه به سطحی است که زن در عرصهء مبارزه حتی به سطح رهبری انقلاب ارتقاء یافته است
زخمی که نمی بینیم          
قدرت و شادابی و باور به خویشی که از زن در طول ماه ها و سال ها گرفته می شود گاهی هیچ وقت هیچ وقت ترمیم نمی شود
بیانیه "فوروم فمینیستی آفریقا 2010" درباره زنان سازمان ملل          
ما زنان فمینیست آفریقایی و فعالین که شامل رهبران جوان زن از شبکه‌ها و سازمان‌های گوناگون حقوق زنانِ کشورها، مناطق و قاره‌های مختلف می‌شویم و در "سومین فوروم فمینیستی آفریقا" که از 21 تا 24 اکتبر در داکار سنگال برگزار شد، شرکت کردیم؛
Made in Dagenhamساخته محله دگنهام - فیلمی شیرین ِ جذاب و واقعی درباره مبارزات زنان برای حقوق برابر      پروانه سلطانی     
در صحنه آغازین فیلم زنان دوزنده را میبینیم که در گرمای کارخانه نیمه عریان و گرما زده مشغول به کارند.
زمان فیلم سال ۱۹۶۸ است در محله دگنهام واقع در اسکس Essex. محله ای پر از درد و خشم از فقر خویش.
بیانیه پایانی فعالان حقوق زنان ایران در تحصن ژنو - پایان تحصن، پایان اعتراض ما نیست          
بیانیه پایانی فعالان حقوق زنان ایران در تحصن ژنو نسرین ستوده، وکیل شجاع ما در زندان پس از دوازده روز، اعتصاب غذای خود را شکسته است، هرچند که به مبارزات خود برای واداشتن قوه قضاییه به اجرای قوانین همچنان پای بند است.
فراخوان - بیست و دومین کنفرانس سالانه ی بنیاد پژوهش‌های زنان ایران          
هویت‌ها و چالش ها
کمیته برگزار ی کننده بیست ودومین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران در هلند برای بررسی شرایط کنونی موضوعات زیر را برگزیده است
تجاوز گروهي به دختران در ملاعام براي اعاده حيثيت !          
سما يك دختر 18 ساله در پاكستان به دستور يك دادگاه قبيله اي وابسته به قبيله "ماسوتي" در ملأ عام مورد تجاوز گروهي قرار گرفت
مصاحبه نشریه اکتبر با دیبا علیخانی در مورد کشتار 12 هزار زن در کردستان عراق          
اکتبر: اخیرا آمار هولناکی از جنایت علیه زنان در کردستان عراق از جانب روزنامه نیورک تایمز منتشرشده است. طبق آن در فاصله 6 سال(91 تا 97 میلادی) 12 هزار زن را کشته اند. این جنایت تحت حاکمیت کردی، به عبارت دیگر تحت حاکمیت حکومت بورژوا ناسیونالیست کرد به وقوع پیوسته است. مسئله چه است؟ منشا این جنایت عظیم اجتماعی که در خفا صورت میگیرد و یا سازمان داده میشود چیست؟
اعلام از سرگيري اعتصاب غذاي خشك توسط نسرين ستوده          
اعلام از سرگيري اعتصاب غذاي خشك توسط نسرين ستوده نسرين ستوده دوشنبه 15 آذر طي تماس با خانواده اعلام كرد در اعتراض به وضعيت بازداشت خود و ديگر زندانيان كه با احكام ناعادلانه در زندان به سر مي‌برند از هم اكنون اعتصاب غذاي خشك تا رسيدن به خواسته‌هاي برحق و قانوني‌اش را شروع مي‌كند.
امیدهای یک قربانی که به یغما رفت!      تقی روزبه     
قاتل واقعی کیست؟
نظام موحود به عنوان مسبب اصلی این جنایتها ازچند سو نقش اصلی را دارد:
« زن وحق مرد بارگی» !      بهنام     
اما سهم قساوت قضا و کشتار وترور رسمی رژیم مرگ سالار اسلامی, برای ترساندن مبارزان زندگی وآزادی و برابریخواهان روابط سالم زن و مرد به هیچوجه, از خاطر ما فراموش نخواهد شد
برای معصومیت ومظلومیت شهلا جاهد -« شهلای عاشق»      بهنام     
شوریده ی جسور: جنایت شاخ نبود ورنه ـ ابعاد ودرازایش , چشم ِ پلید ِ دیوان ِآسمان لمیده را تاب نمی آورد
تجاوز، جرمی بدون مجازات!      نشریه "اما"، شماره 297 ترجمه: لاله حسین پور     
زن با تردید نگاهی می کند و می پرسد:"واقعا؟ آیا می توانم شکایت کنم؟ آخر چه کسی حرف مرا باور می کند؟" یک سئوال استاندارد که اکثر زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، همواره طرح می کنند.
ضرورت مقابله باخشونت علیه زنان      فریبا ثابت     
روز 25 نوامبز روز جهانی مبارزه علیه خشونت وارده بر زنان است.متاسفانه خشونت علیه زنان جهانی و همگانی است ومحدود به فرهنگ و طبقه خاصی نشده وهمه زنان را دربر می گیرد. "هنوز زنان بسیاری در جهان زندگی شان تنها به دلیل زن بودن در خطر است» .
من فاحشەام- شعری بزبان فارسی و کردی از باران میلان          
من با غم کودک، با قنداقش،
با قنداق تفنگ تو،
با بی آیندگی‌ مان ،
با بی وطنی مان ،
با کیف مدرسه‌ خالی شاگردم ،
با درد ، با زخم
با آه !
با رویای خوشیها
همخوابه‌ام .
دلایلی جدید مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد          
کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر خواستار توقف فوری حکم اعدام شهلا جاهد شد. در بیانیه این سازمان برای اولین‌بار از افرادی همچون سرگرد ابهریان و سرهنگ کشفی که هر یک به نحوی در پرونده نقش داشته‌اند، نام برده شده است.
بیانیه مادران پارک لاله به مناسبت اتفاقات آذرماه: آذرماه را به خاطر بسپاریم، رازهایی در خود دارد!          
از سال ها پیش، زمانی که به ماه آذر نزدیک می شدیم و حرفی از مبارزات مردم به میان می آمد، اولین چیزی که یادآور می شدیم، روز ۱۶ آذر و مبارزات دانشجویی بود.
پیام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی امحای خشونت علیه زنان          
مسئولیت پذیری دولت‌ها برای محو خشونت علیه زنان (تهران 2 آذر 1389 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) - بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی امحای خشونت علیه زنان 25 نوامبر 2010 برابر با 4 آذر ماه 1389 ضمن تاکید بر نقش رسانه ها برای افزایش آگاهی درباره منافع اجتماعی توانمندسازی زنان خواستار مسئولیت پذیری تمامی دولت ها، جامعه مدنی، تشکل های صنفی وافراد برای امحای خشونت علیه زنان و دختران شد.
خشونت خانگی      ترجمه: لاله حسین پور     
بر طبق آمار از هر 10 عامل خشونت، 8 نفر تمایل به مخفی کردن جلسات دادگاه دارند.
جدال جمهوری اسلامی وافکارعمومی جهان پیرامون سنگسارسکینه محمدی      تقی روزبه     
شهروندی جهانی ودردسرهای جمهوری اسلامی! ابرقدرت افکارعمومی مدتی است که مخالفت با حکم سنگسارسکینه محمدی ومقابله با آن تبدیل به یک کارزارجهانی شده است که پیش ازآن کم سابقه بوده است وبیادماندنی ودرس گرفتنی.
اولين زني كه بي حجاب بيرون آمد      گفتگو با مرتضي ني‌داوود     
بخشي از گفتگوي يک خبرنگار است که سالها پيش با مرتضي ني‌داوود انجام داده است و در آن از عشق پنهان وي به قمر سخن رفته است!
اعتراض به لایحه حمایت از خانواده تنها با ایمان و اراده جمعی ممکن است      جلوه جواهری     
به جای آنکه امروز به سختی بایستیم در مقابل هر طرح نامطلوبی که این دیوار را تا به آخر کج بسازد، دوباره منتظر روزی هستیم که سراسیمه به خیابان بیاییم و فریادهای مان گلوی مان را بشکافد. این گونه است که فرصت های اعتراض را از دست می دهیم و اعتراض ها این چنین مقطعی و کوتاه مدت باقی می ماند و سرکوب و در نهایت دوباره سکوتی ممتد یا شاید هم آرامش فعالی دیگر!
قتل های ناموسی      فریبا ثابت     
در جامعه ای که زن شهر وند درجه دوم محسوب می شود وطبق قانون نه یک انسان کامل که نیمه است . در جامعه ای که نقش زن تنها زایش وپرورش فرزندان و جای او در خانه است ،هیچ حقی بر بدن خود ندارد
به نسرین ستوده!      لاله حسین پور     
بارها و بارها قصد نوشتن کردم، اما چیزی مرا از نوشتن بازمی داشت. چیزی مانند یک تابو!
نامه فعالان جنبش زنان به نسرین ستوده:          
به خاطر ایمان مشترک مان به «دفاع از زندگی»
علیه مجازات اعدام، برای حق زندگی      فریبا ثابت     
به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام دفاع از حق زندگی و نپذ یرفتن هیج بهانه ای برای گرفتن آن . حق زندگی ، این پایه اصلی حق انسانی که حقوق دیگر، بدون آن بی معنا است . دفاع از حق شهروندی در وهله اول دفاع از حق حیات و در نتیجه مخالفت بی قید و شرط با مجازات اعدام است
شعرِ سنگ‌سار      «مانی.الف»     
(به مناسبت روزِ جهانیِ مبارزه برای لغوِ مجازاتِ اعدام)
پاسخ سیمین بهبهانی به احمدی نژاد :          
احمدی نژاد در بیرجند با انتقاد از روشنفکران ایرانی و منتقدان خود ‏گفته بود “… اینها شیطان پرستان مدرن اند ، برخی قیافه روشنفکری می گیرند ، به اندازه یک بزغاله هم از دنیا فهم و ‏شعور ندارند.”‏
خانم زهرا رهنورد آیا کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 فقط یک خطا بود؟!      پری قدمی     
اخیرا مصاحبه ای با زهرا رهنورد در سایت خودنویس(1) انجام شده است، لازم دیدم به برخی نکات طرح شده دراین مصاحبه بپردازم.
فاصله بسیار است!      لاله حسین پور     
چه فاصله عظیمی میان گرایش هایی که در جنبش زنان وجود دارد، به چشم می خورد. فاصله آن چنان است که حتی اگر جهت و هدف یکی باشد، دره ای عمیق آن ها را از هم جدا می کند.
متن سخنرانی آزاده ابراهیم پور در یادمان قتلعام زندانیان سیاسی ـ لندن          
در که باز شد لحظه وصف ناشدنی بود . کودکم به آغوشم پرید و با دیدن پاهای باند پیچی و خونین من گریه را بیشتر سر داد . آنچه من مادر آرزو داشتم او را در زیبائی ها و شادیها و صلح و آرامش برویانم ، اکنون در زندان اوین با شکنجه و خون ، ضجه های زندانیان شکنجه شده رشد می کند .
آزادی شیوا نظر آهاری          
اي دوست شاد باش كه شادي سزاي توست اين گنج مزد طاقت رنج آزماي توست توست
اروپای بهتر برای همه زنان!      نشریه "اما" شماره 290 ترجمه: لاله حسین پور     
چرا نباید امکان پذیر باشد؟ در اتحادیه اروپا بحث بر سر تصویب یک ماده الحاقی است که طی آن پیش رفته ترین قوانین طرفدار زنان در هر یک از کشورهای اروپایی می بایست سرمشق سایر کشورها قرار گرفته و به صورت استاندارد، شرط ورود به اتحادیه اروپا باشد.
چهار سال با کمپین      قادین     
چهار سال با کمپین چهار سال از اولین روز آغاز به کار کمپین می گذرد.حرکتی که آغازش برآیند سالها تلاش و مبارزه ی بی وقفه ی زنان ایرانی در راستای احقاق حقوق خود بود.
فقر و تهیدستی زنان وکودکان در جهان وایران      مرجان افتخاری     
آنچه که پیش رو دارید تلاشی است تکمیلی همراه آمار و ارقام که فقر عمومی و شرایط زندگی زنان و کودکان را تا آنجا که امکانات اجازه میدهد در کشورهای دیگر و ایران مورد بررسی قرار دهد.
بیانیه مادران پارک لاله (مادران عزادار)          
ما، مادران عزادار پس از یکسال عزاداری همراه با دادخواهی، مصمم تر از پیش حرکت خود را تا رسیدن به خواسته های قانونیمان ادامه خواهیم داد و در ادامه این راه از این پس خود را مادران پارک لاله می نامیم چرا که اولین میعادگاه این خانواده بزرگ پارک لاله تهران بوده و اولین تجمع سکوت در تاریخ ۶/۴/٨٨ در همین پارک برگزار گردید
ترس ازبازگشت طالبان      روزنامه تاتس AGNES TANDLER ترجمه: ناهید جعفرپور     
پیچیده در چادر، سنگسار شده، موردتهدید: بسیاری اززنان افغانستان ترس از دوباره روی کار آمدن طالبان دارند.
تثبيت چندهمسري در قانون جديد حمايت از خانواده / شروط ده گانه ازدواج مجدد مردان در لایحه جدیدچیست!؟          
كميسيون قضايي مجلس، لايحه جنجالي «حمايت از خانواده» را تصويب كرد و براي تصويب نهايي به مجلس فرستاد. برخلاف خواست مدافعين حقوق زنان، حق ازدواج مجدد و موقت براي مردان در اين لايحه همچنان به قوت خود باقي است.
تثبيت چندهمسري در قانون جديد حمايت از خانواده / شروط ده گانه ازدواج مجدد مردان در لایحه جدیدچیست!؟          
كميسيون قضايي مجلس، لايحه جنجالي «حمايت از خانواده» را تصويب كرد و براي تصويب نهايي به مجلس فرستاد. برخلاف خواست مدافعين حقوق زنان، حق ازدواج مجدد و موقت براي مردان در اين لايحه همچنان به قوت خود باقي است.
اطلاعیه مطبوعاتی حزب کمونیست فرانسه ـ خطر تهدید به سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی،          
اطلاعیه مطبوعاتی حزب کمونیست فرانسه خطر تهدید به سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی، بحق احساسات هر کسی را بر می انگیزاند. حزب کمونیست فرانسه همدردی خود را علیه این حکم مستبدانه، خشن و شکنجه هائی که این زن قربانی آنست و رژیم ایران می خواهد انرا به اجرا در آورد، ابراز داشته و چنین اقداماتی را محکوم می نماید
همه شیوه های ممکن را برعلیه این زن بکار گرفته اند      مصاحبه با لیبراسیون ترجمه: انوشیروان بزرگمهر     
آنها همه شیوه های ممکن را بر علیه این زن بکار گرفته اند. ابتدا او را به سنگسار محکوم کردند. او روزگار را با این کابوس سپری میکرد و این حکم به مثابه شمشیر معلقی بود که در بالای سر او آویخته شده بود. هم اکنون جمهوری اسلامی ایران که با یک بسیج بین المللی مواجه شده است.
گزارشی از وضعیت زنان کارگر      کانون مدافعان حقوق کارگر     
زمانی که مساله حقوق زن ، حقوق اجتماعی و یا دستمزد او مورد بررسی قرار می گیرد، بدون استثنا واژه‌ی پدرسالاری، مرد سالاری و یا بسیارعینی و واقعی تر(ولی چندش آور) نرسالاری در ذهن انسان زنده می‌شود؛ ولی واژه تنها شکلی از یک پدیده‌ی پنهان ضد بشری
خاوران؛ زخمی که هنوز باز است      شکوفه منتظری     
«خاوران»، این کلمه برای بسیاری یادآور عزیزانی است که امروز دیگر نیستند: فرزند، همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر و دوست. خاوران ...؟! به‏خدا نمی‏دانم ... سوال‌‏های سخت از من نپرس. بگذار از بابام بپرسم، نمی‏دانم. معنی‏اش چی هست؟
از "تاکتیک چهره به چهره" چه خبر؟      لاله حسین پور     
خطاب این نوشته به برخی از روشن فکران جنبش زنانی است که زمانی فعالانه در خیابان ها، در اتوبوس ها ومترو، خانه به خانه و در هر مراسمی بذر آگاهی را می افشاندند، اکنون اما، ترجیح می دهند، پشت درهای بسته به سخنرانی های ده دقیقه ای و سربسته اکتفا کرده و بیانیه تنطیم کنند.
حقوق زنان در کشورهای مسلمان (قسمت سوم)      ترجمه: تارا نیازی     
ترجمه از تارا نیازی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان اصلاحات قانونی فمینیستی اسلامی در جهان اسلام : اصلاحات قانونی فمینیستی اسلامی در جهان اسلام بطور قابل ملاحظه ای از ۲۰ سال گذشته توسعه یافته است
زندانی سیاسی زن با بیش از ١١٠ سال حکم زندان در اوین          
از ٢۵ زندانی سیاسی زن در زندان اوین پنج تن از آنان، شیوا نظرآهاری، محبوبه کرمی، کبری زاغه‌دوست، فرح واضحام و فاطمه خرمجو در بلاتکلیفی هستند و مابقی با حکم‌های سنگین در زندان به سر می‌برند
حقوق زنان در کشورهای مسلمان (قسمت دوم)      ترجمه: تارا نیازی     
یکی از موانع بر سر راه بهره مندی زنان از حقوق خود، نقش برخی از فعالان غیر دولتی می باشد. به عنوان مثال، رواج نظریه ” سیاست اصالت ” یا “سیاست هویت” منتقل شده توسط گروهی از عوامل غیردولتی را می بایست محکوم کرد. زیرا اغلب، زنانی که می بایست هدف و موضوع این حقوق قرار گیرند، بر نقش خود به عنوان ضامن خانواده و آینده کودکان تاکید و آن را باور دارند
حقوق زنان در کشورهای مسلمان (بخش اول)      ترجمه: تارا نیازی     
حقوق زنان در کشورهای مسلمان (بخش اول)؛ ترجمه تارا نیازی ترجمه از تارا نیازی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان : اقدامات سازمان ملل متحد برای پیشرفت حقوق زنان با امضای منشور تاسیس این سازمان آغاز شد. در مقدمه آن، اعضای سازمان ملل متحد وفاداری و پایبندی خود را به «حقوق بنیادین بشر، شأن و ارزش شخص انسان، حقوق برابر برای مردان و زنان و برابری انسان‌ها از کشورهای بزرگ و کوچک» اعلام نمودند.
نهاد ”زنان سازمان ملل متحد“ تاسيس شد          
سازمان ملل در نظر دارد حمايتهاى خود از حقوق زنان را افزايش دهد. مجمع عمومى سازمان مللمتحد عصر جمعه در نيويورک نهادى را تاسيس کرد به نام ”وحدت سازمان مللمتحد براى برابرى حقوق و استقلال زنان“ .
بیست و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران          
جنبش زنان ایران : تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک پاریس ١۵-١٦-١٧ژوئیه (جولای) ٢٠١٠ ٢٤-٢۵-٢٦ تیر ١٣٨٩
جنبش زنان ِ واقعا موجود!(*)      لاله حسین پور     
جنبشی که حداقل در 10 سال گذشته آن چنان خودنمایی کرده است که تبدیل به قوی ترین جنبش اجتماعی ایران شده است. فکر نمی کردم جز عوامل رژیم جمهوری اسلامی که آن هم به مضحک ترین شکل و شیوه این جنبش را نفی می کنند، جریان دیگری نیز با آنان هم آوا شود.
طرح عفاف و حجاب، با هدف بازدارندگی مبارزات زنان      ستاره سلطانی     
نقش قدرتمند زنان در مبارزات یک سال اخیر برای تغییر شرایط موجود در ایران، رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن را با چالش جدی مواجه کرده است.
بیانیه مادران عزادار در محکومیت حکم‌های اعدام متهمان کهریزک / ما خواهان محاکمه علنی عوامل اصلی کشتار فرزندانمان هستیم          
این روزها باز هم حکومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات برنامه ریزی شده خود و همین‌طور به منظور آرام کردن خانواده های قربانیان فجایع اخیر، تلاش می کند تا با اجرای سناریوی ساختگی دیگری، دادخواهان را به سکوت وادارد.
نامه شجاعانه هنگامه شهیدی به دادستان بیدادگر: اینجا چیزی عاید من نمی شود به جز به سخره گرفتن زندان اوین          
هنگامه شهیدی، در سالگرد بازداشت‌اش نامه ای را خطاب به دادستانی تهران نوشته و در آن گفته است: اینجا چیزی عاید من نمی‌شود به جز به سخره گرفتن زندان اوین
مادران عزدار در نخستین سالگرد حرکت خود با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: امروز پس از یک سال اگر چه مادران عزادار رخت عزا از تن در آورند، ولی از پای نخواهند نشست          
: ۱- محاکمه علنی و مجازات آمرین و عاملین جنایات سی و یک سال گذشته، ۲- آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۳- محکوم کردن مجازات اعدام و پایان دادن به احکام اعدام شدند.
هم جنس گرایی در ایران، تابویی جنون آمیز!      از نشریه اما شماره 281 ترجمه: لاله حسین پور     
هم جنس گرایی در ایران، تابویی جنون آمیز! این جا گزارشی می خوانیم از دختری هم جنس گرا به نام یاسمین- ک که با فرار از ایران به کشور آلمان پناهنده می شود. او می بایست در مقابل ادارات دولتی آلمان برای حفظ جانش ایستادگی کند. بازگشت او به ایران مساوی سنگسار و ازدست دادن جانش است، زیرا هم جنس گرایی در ایران یک گناه نابخشودنی است که تنها با مرگ قابل رفع می باشد.
نگذارید مادرمان را سنگسار کنند!          
نگذارید مادرمان را سنگسار کنند! استمدادنامه فرزندان خانم آشتیانی، متهم محکوم به سنگسار ...امروز دست ياري به سوي همه مردم دنيا دراز ميکنيم. پنج سال است که بدون مهر مادري و با ترس و وحشت زندگي ميکنيم
خشنونت عليه زنان با افزايش سواد مردان كاهش مي‌يابد          
بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني هر نوع رفتار خشن عليه زنان در خانه اعم از جسمي، جنسي، رواني، تهديد كننده و رفتاري كه موجب سلب اختيار زنان باشد يا جلوي رشد اجتماعي و تحصيل زن را بگيرد، چه در خفا و چه آشكار انجام شود، خشنونت خانگي تعريف مي شود. اين خشونت ها 2 نوع هستند يكي خشونت در خانه و ديگري خشنونت در جامعه عليه زنان است
شب های تخت طاووس! این عریانی در خرید و فروش تن در خیابانهای پر تردد و اصلی بیش از هر چیز بر سازمان یافته بودن و تحت کنترل بودن فروش سکس در ایران صحه می گذارد ...          
تن فروشی در این خیابان در ازای رقمی بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان صورت میگیرد. رانندگان ماشینهایی که به سرعت می خواهند خود را به کانون معامله نزدیک کنند عموما در مسیرهای میدان فاطمی، فتحی شقاقی، استاد مطهری (تخت طاووس)، سهروردی و برگشت از شهید بهشتی و مصلای بزرگ و نیمه تمام تهران و باز خیابان مطهری در ترددند.
خشونت سکسیستی در نئولیبرالیسم      Bildpunkt Gundula Ludwig ترجمه: ناهید جعفرپور     
سیاسی کردن و مبارزه با خشونت جنسیتی فعالیت محوری در جنبش زنان سال های 70 و 80 را بیان می کند. چهار دلیل و برهان را می خواهم در اینجا از این مبارزات فمنیستی در خاطره ها زنده کنم:
شيرزن :*مریم زندی مدرک درجه یک* هنری را نپذیرفت          
مریم زندی، پیشکسوت عکاسی ایران و دبیر انجمن ملی عکاسان ایران در نامه ای به سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدرک درجه یک هنری را نپذیرفت
به ياری کارگران جوان زن در بنگلادش برخيزيم      حميد قربانی     
ديروز شنبه، ساعت ١٠ صبح، کارگران کارگاھھای پوشاک والمارت شرکت پوشاک و لباس آمريکائی، در دادکا پايتخت بنگلادش دست به اعتصاب زده و به خيابانھا ريختند، جاده اصلی را بستند.
از نقد لایحه حمایت از خانواده تا طرح پیشنهادات جایگزین          
میزگردی با حضور نسرین ستوده، شهین دخت مولاوردی، زهره ارزنی و زهرا مینویی
‏قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند، مصوبه 2005      ترجمه: زهرا سعیدزاده     
هدف این قانون، حمایت مؤثرتر از حقوق زنان است که در قانون اساسی بر حمایت از آن تأکید شده است، زنانی ‏که قربانی هر نوع خشونتی در محیط خانواده و مسائل مرتبط می شوند.‏
فراخوان همایش فیمنیست های اروپا مربوط به مارش جهانی زنان - ٣٠ ژوئن ٢٠١٠ در استامبول          
زندگی زنان را تغییر دهید تا جهان را تغییر دهید. جهان را دگرگون کنید تا زندگی زنان را تغییر دهید.
به یاد ده زن بهایی که در شیراز اعدام شدند - زنانی که در راه آزادی عقیده تا پای جان ایستادند      سهیلا وحدتی     
روز 28 خرداد ماه سالگرد اعدام ده زن است که در سال 1362 در زندان عادل آباد شیراز به "جرم" عقیدتی،‌ بهائی ‏بودن، اعدام شدند. ‏
براي سهيلا، بي پناه ترين زن!.          
سهیلا قدیری تنهاترین و بی پناه ترین زنی که زندان های کشور تاکنون به خود دیده، دیروز اعدام شد. نه کسی را داشت که برای اعدام نشدنش به دادستان التماس کند و نه حتی بیرون در زندان اوین کسی منتظر بود تا انجام اعدام را به اطلاعش برسانند. کسی بدن بی جان او را تحویل نمی گیرد و هیچ یاد بودی به خاطر او برگزار نمی شود.
نامه 70 روزنامه نگار و فعال جنبش زنان به ژیلا بنی یعقوب          
بیش از 70 روزنامه نگار و فعال جنبش زنان در نامه ای خطاب به ژیلا بنی یعقوب نوشته اند: حکمی که امروز نوشتن را بر تو حرام می کند، سندی است که روزی برگی افتخار آمیز در دفتر مبارزات زنان ایران در راه آزادی و برابری خواهد بود.
رابطه جنبش زنان و جنبش سراسری مردم ایران      لاله حسین پور     
این رابطه را هر کسی از زاویه ای بررسی کرده است و هر تحلیلی بر گوشه ای از حقیقت روشنایی افکنده و می تواند به شناخت آن یاری رساند. پاسخ به یک سئوال دیگر شاید بتواند گوشه دیگری از این حقیقت را به ما نشان دهد.
جریمه مناسبی برای همسران ِ مردان ِ مجرم!      از نشریه اما شماره 295 ترجمه: لاله حسین پور     
چرا در کشور آلمان نسبت به تجاوز جنسی به زنان آلمانی در دوره جنگ جهانی دوم سکوت می شود؟
ماههای خون / گزارش تفصیلی نقض حقوق بشر در سایه انتخابات دوره دهم در ایران          
مجموع گزارشات کلی از بازداشتهای جمعی افزون بر پنج هزار شهروند، ارائه آمار از 99 جان باخته خشونتهای اخیر، صدور 6 قرن زندان برای بیش از 260 فعال سیاسی و شهروند بازداشت شده و همچنین مشخصات قریب به 2582 بازداشت شده،
قاتلان گام به گام در دام خودنهاده افتاده‌اند      آرش حجازی     
قاتلان گام به گام در دام خودنهاده افتاده اند، با هر دست و پا بیشتر گرفتار می شوند و خروجی ندارند
نامه مهدیه گلرو در سالروز 22 خرداد از اوین: ما تلاش کردیم، هر چند به دانشگاه بازنگشتیم اما اوین را دانشگاه کردیم          
نامه مهدیه گلرو در سالروز 22 خرداد از اوین: ما تلاش کردیم، هر چند به دانشگاه بازنگشتیم اما اوین را دانشگاه کردیم مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در نامه‌ای از زندان اوین این روزها را سالروز دروغ بزرگ دولت می‌داند که او و دیگر اعضای دربند شورای دفاع از حق تحصیل سند فاش شدن این دروغ هستند
نامه ژیلا بنی‌بعقوب به نظرآهاری، فعال حقوق بشر دربند          
شیوا! تو نخستین افشاگر کهریزک هستی نامه ژیلا بنی‌بعقوب به نظرآهاری، فعال حقوق بشر دربند ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگاری که بتازگی به 30 محرومیت از کار محکوم شده، به مناسبت بیست و ششمین سالگرد تولد شیوا نظرآهاری نامه‌ ای به او نوشته و او را نخستین افشاگر کهریزک نام داده است
اگر ما با يك جنسيت ديگر متولد ميشديم اين شرايط را برمي تابيديم؟          
مساله حقوق زنان فقط مربوط به زنان نيست،مربوط به تمام زندگي ماست راستي اگر ما با يك جنسيت ديگر متولد ميشديم اين شرايط را برمي تابيديم؟
هشدار عفو بین الملل درباره "گسترش سرکوب" در ایران          
سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود هشدار داده است که یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، سرکوب مخالفان در ایران گسترش یافته و صدها فعال مدنی-سیاسی هنوز در این کشور زندانی هستند.
جنبش زنان و لایحه حمایت از خانواده      فروغ سمیعی نیا     
وقتی در سال 86 دولت لایحه حمایت از خانواده را به محلس ارائه کرد شاید هیچ گاه نمی اندیشید که با مقاومت زنان جامعه مجبور به عقب نشینی شود اما این اتحاد زنان و مردان مخالف لایحه قدمی نو در تاریخ مبارزات ایران بود .
سازمان دهی توده ای تنها استراتژی جنبش زنان      محمدرضا شيرپی     
زناني که فقر را با تمام وجود و در نهايت درد و رنج تجربه مي کنند. از امکانات حياتی اوليه مانند غذای مناسب، کار، مسکن و ارث محرومند. کار خانگي بدون دستمزد آنها کار شناخته نمي شود. نظام مردسالار حاکم اجازه رقابت با مردان را در محيط شغلی براي آنها فراهم نمي کند و دچار فقر توامان اختلاف طبقاتي و جنسيتي هستند.
برسرِ دو راهی؟ جنبش زنان و جنبش جاری مردم ایران      سودابه مهاجر     
شرکت گسترده و نقش تعیین کننده زنان در این جنبش نشان داده که فعالیتهای آنها در جهت نیل به برابری و رهائی جزو جدائی ناپذیر مبارزات دموکراتیک مردم ایران است و هیچ پیکار دموکراتیکی نمی تواند از نیروی جنبش زنان چشم پوشی کند.
شیره ژن " یا " شیر زن "، به پاس مقاومت های مادر فرزاد      عارف نادری     
وقتی " زرافشان خانم " به پای چوبه‌های داری که پیکر پسرانش بر آن آویزان است می‌رسد، اندکی در زیر چوبه‌های اعدام به فکر فرو می‌رود و سپس می‌گوید" فرزندان دلبندم، شیرم بر شما حلال و سربلند باشید همچنانکه مادرتان را سرافراز کردید. من برای شما عزاداری نکرده و شیون و تعزیه نمی‌گیرم.
نامه شبنم مددزاده از زندان به هم‌بندی اعدام شده‌اش، شیرین علم‌هولی          
طلوع آفتاب 19 اردیبهشت بدترین منظره بود شبنم مددزاده، نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت به مناسبت روز تولد هم‌بندی اعدام شده‌اش، شیرین علم‌هولی، نامه‌ای به وی نوشته است.
کمپين دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاهها (روسری سفيدها)          
کمپين دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاهها (روسری سفيدها) تلاشی مدنی از سوی گروهی از فعالان حقوق زنان است که از سال ۱۳۸۴ برای احقاق حق زنان علاقه مند به ورزش برای تماشای بی واسطه مسابقات ورزشی در ايران آغاز شده است.
تو را هرگز ندیدم ولی همیشه با تو هستم      یک زندانی زن     
تا وقتی که در زندان بودی شاید هیچگاه صدای مرا نمی شنیدی ولی اکنون که به پرواز درآمده ای شاید در تقاطع ابدیت، صدای مرا که در آخر دنیا یعنی زندان با تو نجوا میکنم از هر کسی بهتر بشنوی.
ملکه مقدم زن نویسنده و پزشک الجزیره ای گفتگو با      Florence Hervé ترجمه: ناهید جعفرپور     
ملکه خیلی زود مبارزه بر علیه استعمار، بنیادگرائی و تبعیض جنسیتی را آغاز نمود. وی بعنوان بزرگترین بچه در میان 10 خواهر و برادرش در الجزیره رشد نمود و از همان کوچکی متوجه شد که وی بعنوان زن اصلا به شمار نیامده
راهکارهای عملی برای رفع نیازهای زنان آسیب پذیر در اقلیتهای قومی و نژادی      گردآوری: ماموسا سیلوئه ترجمه: فرانک فرید     
آن بخش از زنان اقلیتهای قومی و نژادی از جمله سیاه پوستان که در معرض آسیب های اجتماعی و یا درگیر کارهای خلاف هستند، باموانع متعددی مواجهند که آن ها را از دسترسی به خدمات مددکاری ویژه آن ها و دریافت کمک برای تغییر روش زندگی شان باز میدارد.
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زن زندان اوین در اعتراض به اعدام شیرین علم هولی          
جمعی از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعدام شیرین علم هولی و سایر اعدام شدگان 19 اردی بهشت ماه، اعدام وی را با توجه به بلاتکلیفی اش تا آخرین لحظه، غیرقانونی خواندند.
جهنمی در کنگو      از نشریه "اما"، شماره 294 ترجمه: برگردان لاله حسین پور     
چگونه می توان دختری 9 ساله را تصور کرد که توسط یک گروه سرباز مورد تجاوز قرار گرفته است. یا زنی که توسط اسلحه سربازان از اندام زنانه اش به داخل شکمش شلیک شده و گلوله کلیه اعضای داخلی او را تکه پاره کرده است، به طوری که مجاری ادرار و مدفوع بدون آن که بتواند خود را کنترل کند، یکی شده است.